Рекомендації щодо оформлення матеріалів учасника I та II (обласного туру) Всеукраїнського конкурсу «Учитель року»
Скачати 68.65 Kb.
НазваРекомендації щодо оформлення матеріалів учасника I та II (обласного туру) Всеукраїнського конкурсу «Учитель року»
Дата конвертації19.12.2013
Розмір68.65 Kb.
ТипКонкурс
uchni.com.ua > Фізика > Конкурс
Рекомендації

щодо оформлення матеріалів учасника I та II (обласного туру)

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року»


1. Документи оформляються відповідно до поданого вище переліку на паперових та електронних носіях.

 1. Матеріали, які подаються на паперових носіях, надаються в одному примірнику та повинні бути зібраними в папку.

 2. Матеріали в електронному варіанті подаються на компакт-диску із зазначенням на ньому прізвища, імені та по батькові учасника конкурсу, а також міста (району), який він представляє. Компакт-диск подається у пластиковому футлярі. 1. ^ ЗАЯВА ВЧИТЕЛЯ ПРО УЧАСТЬ У КОНКУРСІ


Вчитель особисто пише заяву на ім’я голови обласного оргкомітету Всеукраїнського конкурсу «Учитель року», де підтверджує згоду з умовами конкурсу.

^ II. ФОТОГРАФІЇ

 1. Кольоровий портрет (розміром 9x14).

 2. Чорно-біле фото (розміром 4x6).

 3. Дві-три жанрові кольорові фотографії (з уроку та позакласного заходу).

Фотографії подаються в паперовому та електронному варіантах без зменшення розміру.

^ III. ЛИСТ-ПРЕДСТАВЛЕННЯ

 1. Подається на бланку відділу (управління) освіти райдержадміністрації (міськради) освіти за підписом начальника відділу (управління).

 2. Обсяг листа – одна друкована сторінка.


IV. ВИСНОВОК районного (міського) методичного кабінету (центру)

^ ПРО ПЕДАГОГІЧНУ ТА МЕТОДИЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬУЧАСНИКА КОНКУРСУ


 1. Готується відповідним районним (міським) методичним кабінетом (центром).

 2. Подається на бланку відділу (управління) освіти райдержадміністрації (міськради) за підписом завідувача районним (міським) методичним кабінетом (центром).

 3. Висновок має містити відомості про систему роботи вчителя, результативність його діяльності (участь учнів у предметних олімпіадах різних рівнів, МАН, конкурсах, конференціях, виставках, фестивалях тощо), методичну діяльність вчителя на рівні навчального закладу, району, міста, області.

 4. Обсяг висновку – до двох друкованих сторінок.


^ V. ОПИС ТА ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДОСВІДУ

 1. В описі досвіду вчитель висвітлює проблему, над якою працює, та методи і засоби її реалізації, розкриває індивідуальні особливості своєї роботи.

 2. Опис досвіду надається в паперовому вигляді обсягом до п'яти друкованих сторінок та в електронному варіанті.

 3. Орієнтовний план опису досвіду може включати:

 • обґрунтування актуальності досвіду, його практичне значення;

 • висвітлення основної ідеї досвіду, її інноваційну значущість;

 • посилання на наукові чи практичні дослідження, на які опираєтесь у своїй роботі;

 • наукові концепції та теорії, яких авторів використовуєте;

 • розкриття технологій реалізації провідної педагогічної ідеї та її складових;

 • пояснення запропонованих інновацій в організації навчально-виховного процесу;

 • аналіз результатів власної професійної діяльності, із указанням змін в якості знань учнів в оволодінні практичними уміннями і навичками, розвиток інтересу до предмета тощо;

 • перелік проблем та труднощів, з якими вчитель зіткнувся в процесі роботи, та шляхи їх подолання;

 • власна точка зору на зміст освіти, форми, методи, прийоми, засоби навчання школярів предмету, який викладаєте. 1. Презентація досвіду виконується в програмі Місгоsoft Power Роіnt і подається в електронному вигляді. Обсяг презентації – до 15 слайдів.

 2. Презентація має враховувати такі вимоги:

- матеріал викладається стисло, з максимальною інформативністю тексту, в чіткому порядку, без нагромаджень;

- інформація ретельно структурується;

 • важлива інформація (висновки, визначення, правила тощо) подається крупним планом, бажано з ілюстраціями;

 • другорядна інформація розміщується внизу сторінки;

 • для унаочнення інформації використовуються діаграми, схеми тощо;

 • графіки, схеми, малюнки, ілюстрації тощо повинні органічно доповнювати текст;

 • графіки, схеми тощо повинні мати чітке пояснення;

 • рядок має містити 6-8 слів;

 • всього на слайді має бути приблизно 6-8 рядків;

- загальна кількість слів не повинна перевищувати 50-ти;

 • у заголовках повинні бути і великі, і малі літери;

 • слайди мають бути не надто яскравими, бажано витриманими в одному стилі;

 • під кожним слайдом має бути підпис автора.

^ ОРІЄНТОВНА СХЕМА ПРЕЗЕНТАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ

Донецька область

Презентація педагогічного досвіду вчителя

...районної ради ..школи (повна назва)

ПІБ автора

Тема

1

^ Вступ, у якому коротко розкрито:
актуальність досвіду, світові та вітчизняні тенденції вирішення поставлених завдання

2
(продовження)

Вступ, у якому коротко розкрито:


науково-понятійний апарат

(предмет, об'єкт, мета дослідження,

практичне, теоретичне значення

( цінність), гіпотеза тощо)^ Основна частина

Інформація про досліджувану проблему повинна

містити аргументовані тези, відзначатися системністю, доказовістю, практичною спрямованістю узагальненої системи роботи вчителя.


науково-теоретичне обґрунтування та методи роботи


^ Основна частина

розкриття нових доказів або деталізація дослідження, педагогічних закономірностей, на яких основується досліджуваний матеріал.
^ Основна частина

нові аспекти даної проблеми, що мають науково-дослідницький, експериментальний характерВисновки

У висновках подається оцінка одержаних результатів роботи, вивчення яких дає можливість коригувати педагогічну діяльність, спрямовувати її на досягнення мети та завдань, визначати ефективність застосованих методів і прийомів, засобів тощо.
(продовження) Висновки

Доцільно продемонструвати результативність роботи над зазначеною проблемою за атестаційний період (реальне підвищення рівня знань, умінь, навичок, якостей учнів, поліпшення показників роботи з обдарованими дітьми, науково-методичної роботи в школі, районі (місті) тощо)

Рекомендації

Пропозиції щодо ефективного використання
результатів дослідження та шляхів
розповсюдження і популяризації досвіду:
ознайомлення з перспективним педагогічним
досвідом на методичних семінарах, нарадах,
науково-практичних конференціях,

педагогічних семінарах, у процесі курсового підвищення кваліфікації, внесення досвіду до інформаційних банків, картотек ППД; видання спеціальної літератури наукового, методичного та популярного характеру; популяризація в засобах масової інформації тощо

Бібліографія

Даний підрозділ повинен містити список використаної літератури
^ VI. МАТЕРІАЛИ З ДОСВІДУ РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ
Подається електронний варіант, виконаний в Microsoft Word, розробки чотирьох-п’яти уроків різних типів та одного позакласного заходу з повним дидактичним забезпеченням, що ілюструють вирішення проблеми, над якою працює вчитель.
^ У представлених матеріалах має простежуватись система роботи вчителя над проблемною темою у взаємозв’язку: досвід – творчий доробок – розробка циклу уроків.

Опис власного педагогічного досвіду повинен бути представлений на паперових та електронних носіях, розробка циклу уроків та позакласного заходу− тількина електронних носіях. Кожна сторінка наданих матеріалів має знаходитися в окремому файлі з наскрізною нумерацією сторінок. Усі матеріали необхідно подавати в одній пащі.

Матеріали, надіслані на конкурс, не повертаються.

Схожі:

Рекомендації щодо оформлення матеріалів учасника I та II (обласного туру) Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» iconВідділ освіти Новобузької райдержадміністрації наказ
На виконання наказу обласного управління освіти І науки від 29. 10. 12 №789 «Про проведення ІІ (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу...
Рекомендації щодо оформлення матеріалів учасника I та II (обласного туру) Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» iconІнформаційна картка учасника другого (обласного) туру конкурсу «Учитель...
Паспортні дані (серія, №, ким, коли виданий, адреса реєстрації): ае 170090 від 11 березня 1996 року, виданий Жовтоводським мв умвс...
Рекомендації щодо оформлення матеріалів учасника I та II (обласного туру) Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» iconПро проведення першого (районного) туру всеукраїнського конкурсу
Київської обласної державної адміністрації від 24 вересня 2013 року №312 «Про проведення першого та другого турів всеукраїнського...
Рекомендації щодо оформлення матеріалів учасника I та II (обласного туру) Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» iconЛист-представлення учасника II (міського) туру Всеукраїнського конкурсу

Рекомендації щодо оформлення матеріалів учасника I та II (обласного туру) Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» iconПро проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2013»
Провести районний етап Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2013» у таких номінаціях: «Інформатика», «Фізика», «Іноземна мова»...
Рекомендації щодо оформлення матеріалів учасника I та II (обласного туру) Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» iconАнкета учасника Всеукраїнського конкурсу «Учитель року -2009»
...
Рекомендації щодо оформлення матеріалів учасника I та II (обласного туру) Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» iconМетодичні рекомендації з організації та проведення всеукраїнського конкурсу «учитель року 2014»
«Учитель року – 2013» проведено всеукраїнський Конкурс «Учитель року – 2013» у номінаціях: «Інформатика» (м. Красноград Харківської...
Рекомендації щодо оформлення матеріалів учасника I та II (обласного туру) Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» iconМетодичні рекомендації з організації та проведення всеукраїнського конкурсу «учитель року 2014»
«Учитель року – 2013» проведено всеукраїнський Конкурс «Учитель року – 2013» у номінаціях: «Інформатика» (м. Красноград Харківської...
Рекомендації щодо оформлення матеріалів учасника I та II (обласного туру) Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» iconУмови проведення ІІ (міського) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2010»
Конкурс проводиться з метою виявлення І підтримки творчої праці вчителів, підвищення їх професійної майстерності, популяризації педагогічних...
Рекомендації щодо оформлення матеріалів учасника I та II (обласного туру) Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» iconКонкурс проводиться згідно з Умовами проведення І (обласного) етапу...
Головним управлінням освіти І науки Черкаської обласної державної адміністрації, в червні 2012 року на базі Черкаського обласного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка