Міністерство охорони здоров’я України Державний заклад
НазваМіністерство охорони здоров’я України Державний заклад
Сторінка1/3
Дата конвертації25.12.2013
Розмір221 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фізика > Документы
  1   2   3
Міністерство охорони здоров’я України

Державний заклад

«Луганський державний медичний університет»


Кафедра оперативної хірургії та топографічної анатомії

Факультет медичний

З В І Т

ПРО НАУКОВО-ПРАКТИЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

ЗА 2013 РІК

Завідувач кафедри

Заслужений працівник

народної освіти України,

д.мед.н., професор Вовк Ю.М. _______________
Луганськ- 2013

Таблиця 1.

1. Перелік НДР, які завершуються у 2013 році.


з/п 

Найменування науково-дослідної роботи (НДР),
номер держреєстрації,
прикладна чи фундаментальна,


підрозділ, що виконував НДР,
керівник НДР


Строки виконання НДР (рік початку
і закінчення),
загальний обсяг фінансування
за рахунок коштів держаного бюджету


Наукові результати (наукова продукція) завершених НДР (перелік нововведень, методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій, навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших нормативних документів; кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. у незалежних міжнародних експертних виданнях тощо, до яких включені результати проміжних НДР). Місце впровадження.

Ефективність (медична, соціальна, економічна).

Ініціативні (пошукові) НДР:

1.

Мінливість, морфологічні особливості, взаємовідношення утворень голови, черепу, головного мозку та їх практичне значення

2009 - 2013 рр.

За планом НДР здобуті нові результати з сучасної краніології мозкового та лицевого відділів голови та головного мозку та його твердої оболони. Вперше проаналізовано вікові особливості мозкового відділу голови та черепа протягом усіх періодів онтогенезу людини. Описана індивідуальна анатомічна мінливість розмірів склепіння, а також внутрішньої основи черепа, проведена краніометрична характеристика взаємовідношень між кістками та твердою оболоною головного мозку.

Навести наукові результати по НДР:

монографії - 2; підручники, посібники (з грифом МОЗ/ МОН) - 5; статті - 27; тези - 3;

Перелік:

Патенти:

 1. Пристрій для вимірювання порожнини черепу (Патент України на корисну модель № 75992 від 25.12.2012 р.) Вовк О. Ю., Черно В. С., Редякіна О.В., Вовк О.Ю., Шмаргальов А.О.

 2. Спосіб виготовлення полімерних препаратів бічних шлуночків головного мозку (Патент України на корисну модель № 74161 від 25.10.2012 р.) Вовк Ю.М., Богуславський Ю.В., Вовк О.Ю.

 3. Пристрій для краніометричного виконання фрезових отворів склепіння черепу (Патент України на корисну модель № 74160 від 25.10.2012 р.) Вовк Ю.М., Богуславський Ю.В., Вовк О.Ю., Черно В.С.

 4. Вимірювальний пристрій для плоду (Патент України на корисну модель № 80388 від 27.05.2013 р.) Вовк Ю.М., Кисель М.М.

 5. Пристрій для навчального виконання герметичного судинного шва (Патент України на корисну модель № 80639 від 10.06.2013р) Вовк Ю.М., Журавльова Ю.П., Вовк О.Ю., Кисель М.М.

 6. Пристрій для навчального накладання судинного шва на вологі препарати (Патент України на корисну модель № 80638 від 10.06.2013р) Вовк Ю.М., Журавльова Ю.П.

 7. Пристрій для навчального накладання швів на судинну стінку (Патент України на корисну модель № 80641 від 10.06.2013р.) Вовк Ю.М., Журавльова Ю.П.

 8. Пристрій для вимірювання похідних твердої оболони головного мозку (Патент України на корисну модель № 84555 від 25.10.2013 р.) Вовк Ю.М., Журавльова Ю.П., Федоров Д.Ю.

 9. Рамковий стерео таксис з рухомою дугою (Патент України на корисну модель № 83925 від 10.10.2013 р.) Журавльова Ю.П., Шаповалов В.А.

 10. Пристрій для вимірювання площі пластинчатих препаратів (Патент України на корисну модель № 84149 від 10.10.2013 р.) Вовк Ю.М., Федоров Д.Ю., Журавльова Ю.П.

 11. Пристрій для малювання утворень оболонок головного мозку (Патент України на корисну модель № 84554 від 25.10.2013 р.) Вовк Ю.М., Журавльова Ю.П., Федоров Д.Ю.

Докторські дисертації:

1. Вовк О.Ю. Мінливість і пошарова топографія кісток склепіння черепа та їх відношення з твердою оболоною головного мозку.

2. Черно В.С. Порівняльна анатомія пазух твердої оболони головного мозку людини та лабораторних тварин.

Кандидатські дисертації:

1. Шмаргальов А.О. Індивідуальна анатомічна мінливість розмірів, форми та положення потиличної кістки

2. Кувеньов А.О. Порівняльна анатомія твердої оболони головного мозку та деяких ссавців.

3. Богуславський Ю.В. Морфологічна характеристика венозно-лікворних взаємовідносин головного мозку людини.

4. Редякіна О.В. Індивідуальна анатомічна мінливість взаємовідношень стовбура головного мозку з утвореннями задньої черепної ямки.

Монографії:

Вовк Ю.Н., Вовк О.Ю. Череп в таблицах и цифрах (краниологический справочник).

Вовк Ю.Н. Клиническая анатомия головы и шеи

Таблиця 2.
^ 2. Перелік перехідних НДР на 2014 і подальші роки.


з/п 

Найменування науково-дослідної роботи (НДР),
номер держреєстрації,
прикладна чи фундаментальна,


підрозділ, що виконував НДР,
керівник НДР 


Строки виконання НДР (рік початку
і закінчення),
загальний обсяг фінансування
за рахунок коштів держаного бюджету, у тому числі на 2013 рік


Наукові результати (наукова продукція) перехідних НДР (перелік нововведень, методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій, навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших нормативних документів; кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. у незалежних міжнародних експертних виданнях тощо, до яких включені результати проміжних НДР). Місце впровадження.
Ефективність (медична, соціальна, економічна).


НДР ,що фінансуються МОЗ України з державного бюджету:

Ініціативні (пошукові) НДР:

НДР, що виконуються в рамках міжнародного науково-технічного співробітництва:

НДР, що фінансуються на підставі господарських договорів


^ 3. Стисла інформація про найбільш вагомі наукові результати за звітний рік.
За звітній рік найбільш вагомими досягненнями є, затверджена докторська дисертація доц. Вовка О.Ю. "Мінливість і пошарова топографія кісток склепіння черепа та їх взаємовідношення з твердою оболоною головного мозку" (травень 2013 року), та проведена уперше Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "ДОСЯГНЕННЯ СУЧАСНОЇ КЛІНІЧНОЇ АНАТОМІЇ ТА ОПЕРАТИВНОЇ ХІРУРГІЇ" присвячена 55-річчю кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії (вересень 2013 року).

4. Інформація про впровадження результатів наукових досліджень, які увійшли до попередніх випусків Реєстрів галузевих нововведень (клінічна, економічна, соціальна ефективність, приклади позитивного впливу на показники здоров’я).

Моніторинг впровадження наукової (науково-технічної) продукції протягом трьох років з моменту її створення (таблиця 3).

Таблиця 3.
^ Моніторинг впровадження наукової (науково-технічної) продукції протягом трьох років з моменту її створення (2011-2013 роки).

з/п

Назва нововведення
(реєстраційний №___)


Назва клінічного підрозділу
чи лабораторії (розробника)


^ Заклади охорони здоров’я,
де впроваджена наукова продукція


Ефективність впровадження (медична, соціальна, економічна)
Інструмент для формування трансплантата з твердої оболонки головного мозку (Реєстр № 442/35/11).

Кафедра оперативної хірургії та топографічної анатомії

Кафедра неврології з нейрохірургією, відділення нейрохірургії Луганської обласної клінічної лікарні.Пристрій для вивчення ізольованої твердої оболонки головного мозку (Реєстр № 443/35/11).

Кафедра оперативної хірургії та топографічної анатомії

Кафедра неврології з нейрохірургією, відділення нейрохірургії Луганської обласної клінічної лікарні.Спосіб підготовки адаптованих трансплантатів із твердої оболонки головного мозку (Реєстр № 444/35/11).

Кафедра оперативної хірургії та топографічної анатомії

Кафедра неврології з нейрохірургією, відділення нейрохірургії Луганської обласної клінічної лікарні.


Таблиця 4.

^ 4. Інформація про патентно-ліцензійну діяльність установи (закладу) за 2013 рік.


^ Перелік поданих заявок
на об'єкти промислової власності (назва, держава, до якої подано заявку, № заявки,
дата пріоритету, винахідники)


Перелік одержаних охоронних документів
на об'єкти промислової власності


(назва, вид

та № документа, держава патентування, винахідники, патенто-власник)

^ Відомості
про НОУ-ХАУ


Відомості
про об'єкти авторського права (назва,
№ свідоцтва, автори)


Відомості
про передачу прав
та ліцензійні договори


(№ охоронного документа, назва,

договору,
дата укладання, ліцензіар, ліцензіат)


НДР, у процесі виконання якої створено об'єкт інтелектуальної (промислової) власності (назва, шифр, строки завершення, джерела фінансування)

1

2

3

4

5

6

Пристрій для вимірювання глибини утворень черепу (заявка № u 201306763 від 30.05.2013р.)

Вовк Ю.М., Кисель М.М., Татаренко Д.П.

Пристрій для вимірювання порожнини черепу (Патент України на корисну модель № 75992 від 25.12.2012р.) Вовк Ю.М, Черно В. С., Редякіна О.В., Вовк О.Ю., Шмаргальов А.О.


"Мінливість, морфологічні особливості, взаємовідношення утворень голови, черепу, головного мозку та їх практичне значення"

№ держреєстрації – 0109U002006

2009 – 2013 рр. (ініціативна)
Спосіб виготовлення полімерних препаратів бічних шлуночків головного мозку (Патент України на корисну модель № 74161 від 25.10.2012 р.) Вовк Ю.М., Богуславський Ю.В., Вовк О.Ю.

Пристрій для краніометричного виконання фрезових отворів склепіння черепу (Патент України на корисну модель № 74160 від 25.10.2012 р.) Вовк Ю.М., Богуславський Ю.В., Вовк О.Ю., Черно В.С.

Вимірювальний пристрій для плоду (Патент України на корисну модель № 80388 від 27.05.2013 р.) Вовк Ю.М., Кисель М.М.

Пристрій для навчального виконання герметичного судинного шва (Патент України на корисну модель № 80639 від 10.06.2013р) Вовк Ю.М., Журавльова Ю.П., Вовк О.Ю., Кисель М.М.

Пристрій для навчального накладання судинного шва на вологі препарати (Патент України на корисну модель № 80638 від 10.06.2013р) Вовк Ю.М., Журавльова Ю.П.

Пристрій для навчального накладання швів на судинну стінку (Патент України на корисну модель № 80641 від 10.06.2013р.) Вовк Ю.М., Журавльова Ю.П.

Пристрій для вимірювання похідних твердої оболони головного мозку (Патент України на корисну модель № 84555 від 25.10.2013 р.) Вовк Ю.М., Журавльова Ю.П., Федоров Д.Ю.

Рамковий стерео таксис з рухомою дугою (Патент України на корисну модель № 83925 від 10.10.2013 р.) Журавльова Ю.П., Шаповалов В.А.

Пристрій для вимірювання площі пластинчатих препаратів (Патент України на корисну модель № 84149 від 10.10.2013 р.) Вовк Ю.М., Федоров Д.Ю., Журавльова Ю.П.

Пристрій для малювання утворень оболонок головного мозку (Патент України на корисну модель № 84554 від 25.10.2013 р.) Вовк Ю.М., Журавльова Ю.П., Федоров Д.Ю.


  1   2   3

Схожі:

Міністерство охорони здоров’я України Державний заклад iconМіністерство охорони здоров’я України, Профспілка працівників охорони здоров'я України
У зв'язку з надходженням численних запитів щодо порядку виплати допомоги на оздоровлення медичним та фармацевтичним працівникам державних...
Міністерство охорони здоров’я України Державний заклад iconКод форми за зкуд код закладу за зкпо
Міністерство охорони здоров'я України Державний заклад «районна санітарно-епідеміологічна станція»
Міністерство охорони здоров’я України Державний заклад iconДержавний комітет україни у справах сім'ї та молоді міністерство...
На виконання п. 2 Державної програми запобігання дитячій бездоглядності на 2003-2005 роки, затвердженої Указом Президента України...
Міністерство охорони здоров’я України Державний заклад iconМіністерство охорони здоров'я україни наказ
Про затвердження комплексу показників для проведення оцінки стану реформування системи охорони здоров'я у пілотних регіонах
Міністерство охорони здоров’я України Державний заклад iconМіністерство охорони здоров'я україни державна санітарно-епідеміологічна...
Протягом останніх 3 років на територію України було завезено 387 випадків малярії з 24 країн далекого зарубіжжя та з 5 країн снд,...
Міністерство охорони здоров’я України Державний заклад iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий...
Оргкомітет запрошує прийняти участь у роботі чергової науково-технічної конференції студентів, аспірантів І молодих учених України,...
Міністерство охорони здоров’я України Державний заклад iconМіністерство освіти І науки україни міністерство охорони здоров'я україни
Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах
Міністерство охорони здоров’я України Державний заклад icon11. Кабінету Міністрів України протягом року розробити проекти законів...
Передачі відомчих установ та закладів охорони здоров'я до сфери управління центрального органу виконавчої влади із забезпечення реалізації...
Міністерство охорони здоров’я України Державний заклад icon11. Кабінету Міністрів України протягом року розробити проекти законів...
Передачі відомчих установ та закладів охорони здоров'я до сфери управління центрального органу виконавчої влади із забезпечення реалізації...
Міністерство охорони здоров’я України Державний заклад icon11. Кабінету Міністрів України протягом року розробити проекти законів...
Передачі відомчих установ та закладів охорони здоров'я до сфери управління центрального органу виконавчої влади із забезпечення реалізації...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка