Методичні рекомендації для вчителів, які викладають фізику в фізико-математичних класах (з поглибленим вивченням математики)
Скачати 164.1 Kb.
НазваМетодичні рекомендації для вчителів, які викладають фізику в фізико-математичних класах (з поглибленим вивченням математики)
Дата конвертації31.01.2014
Розмір164.1 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Фізика > Методичні рекомендації
Ірина Іванівна Задніпрянець,

методист НМЦ природничо-математичної освіти і технологій

ІППО КМПУ ім. Б.Д.Грінченка.
Методичні рекомендації

для вчителів, які викладають фізику

в фізико-математичних класах

(з поглибленим вивченням математики)Згідно з чинною навчальною програмою “Фізика. 7-11 кл.” (К.: Шкільний світ, 2001) викладання курсу в 10 кл. передбачено з розрахунку 187 год на рік (5/6 год на тиждень), у 11 кл. - 238 год на рік (7 год на тиждень).

Наказом Міністерства освіти і науки України № 306 від 20.0502003 р. «Про Типові навчальні плани для організації профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» на вивчення фізики та астрономії в 10-11 кл. відведено 5 год на тиждень.

Скорочення навчального часу в класах фізико-математичного профілю до 175 поставило перед учителями певні проблеми. Зміст “Програм для профільного навчання. Фізика. 10-11 класи” (К.: Педагогічна преса, 2004; журнал “Фізика та астрономія в школі” – 2004. - № 3,4,5) залишено без змін. Отже, вчителі, які працюють у фізико-математичних або фізичних профільних класах, мають викласти курс, на який раніше виділялося 7 год на тиждень, за 5 год на тиждень. Має місце певна неузгодженість навчальних планів з раніше створеними програмами.

З огляду на це бажано, щоб навчальний заклад надав додаткові години за рахунок варіативної частини навчального плану. Якщо ж такої можливості немає, учитель змушений буде виконати програму “за рахунок інтенсифікації навчання, блочного подання матеріалу, збільшення частки питань, які виносяться на самостійне опрацювання учнями тощо”.

Проблема постає і перед учителями, які викладають фізику в математичних класах. Згідно з документами Міністерства освіти і науки України в таких класах фізика має викладатися за програмою для поглибленого вивчення за 5 год на тиждень.

Як адаптувати програму поглибленого курсу фізики для таких класів? Найпростіший шлях – викладати фізику за програмою для універсального профілю (10 кл. – 3 год/тиждень, 11 кл. – 3,5 год/тиждень), а “додаткові” години використати для поглибленого вивчення окремих питань програми та розв’язування задач. Але тоді постає питання про проведення фронтальних лабораторних робіт і робіт фізичного практикуму, які є обов’язковими, і без виконання яких учитель не має права атестувати учня. Адже кількість робіт і їх перелік у цих двох профілях значно відрізняються.

Якщо в 10 кл. вчителю достатньо “скоротити” 12 годин, і він це може зробити самостійно, без узгодження з різними інстанціями, то в 11 кл. скорочення 63 годин (238 – 175) може значно відбитися не тільки на змісті курсу фізики, а й на знаннях учнів. Щоб допомогти вчителеві вирішити це питання, розроблено ці методичні рекомендації та календарно-тематичне планування курсу фізики 10-11 кл.

Під час складання календарного плану було зроблено певний перерозподіл відведених на вивчення тієї чи іншої теми навчальних годин в залежності від вимог до знань та вмінь учнів та глибини вивчення програмного матеріалу. Крім того, було використано запропонований програмою резерв часу.
^
Календарне планування


курсу фізики

для фізико-математичного профілю навчання

(класи з поглибленим вивченням математики)

11 клас

(5 год на тиждень, разом 175 годин)

  1. Коливання і хвилі

(за програмою - 88 год; рекомендовано – 97 год)

1. 1. Механічні коливання і хвилі

(за програмою - 9 год; рекомендовано – 15 год)

Загальна

нуме

рація

урокууроку

з теми

Тема уроку

Дата
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.


Коливальний рух. Вільні коливання. Амплітуда, період, частота.

Математичний маятник. Формула періоду коливань математичного маятника.

Лабораторна робота №1. Дослідження математичного маятника.

Коливання вантажу на пружині.

^ Розв’язування задач.

Перетворення енергії в коливальному русі.

Вимушені коливання. Резонанс. Автоколивання.

Поширення коливань у пружному середовищі. Поперечні і поздовжні хвилі. Довжина хвилі. Зв’язок довжини хвилі зі швидкістю її поширення і періодом (частотою).

^ Розв’язування задач.

Інтерференція хвиль. Принцип Гюйгенса.

Відбивання й заломлення хвиль. Додавання коливань. Стоячі хвилі.

Звукові хвилі. Швидкість звуку. Гучність і висота звуку. Луна. Акустичний резонанс.

Семінар. Ультразвук та його застосування.

Інфразвук.

Узагальнення та систематизація знань.

Тематична атестація №1.
^ 1.2. Електромагнітні коливання

(за програмою - 24 год; рекомендовано – 24 год)

Загальна

нуме

рація

уроківуроку

з теми

Тема уроку

Дата
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.Коливальний рух і коливальна система. Вільні

коливання.

Гармонійні коливання. Рівняння гармонійних коливань.

Амплітуда, період, частота, фаза. Принцип суперпозиції. Власна частота коливань у контурі.

^ Розв’язування задач.

Графіки гармонічних коливань. Додавання гармонійних коливань. Векторні діаграми.

Гармонійні й негармонійні коливання в природі й техніці. Резонанс.

Вільні електромагнітні коливання в контурі.

Перетворення енергії в коливальному контурі.

Аналогія між електромагнітними і механічними коливаннями.

Затухаючі електричні коливання. Автоколивання. Генератор незатухаючих коливань на транзисторі.

^ Узагальнення та систематизація знань.

Тематична атестація № 2.

Вимушені електричні коливання. Змінний струм.

Діючі значення напруги і сили струму.

^ Розв’язування задач.

Активний опір у колі змінного струму.

Розв’язування задач.

Ємнісний опір у колі змінного струму.

Розв’язування задач.

Лабораторна робота № 2. Вимірювання опору конденсатора в колі змінного струму.

Індуктивний опір у колі змінного струму.

^ Розв’язування задач.

Лабораторна робота № 3. Вимірювання індуктивності котушки в колі змінного струму.

Закон Ома для електричного кола змінного струму.^ Розв’язування задач.

Розв’язування задач.

Потужність у колі змінного струму. Розв’язування задач.

Електричний резонанс. Резонанс напруг і струмів.

ККД кола змінного струму. Розв’язування задач.

Розв’язування задач. Підготовка до тематичної атестації.

Тематична атестація №3.


^ 1.3. Фізичні основи електротехніки

(за програмою – 9 год; рекомендовано - 11 год)

Загальна

нуме

рація

уроківуроку

з теми

Тема уроку

Дата
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Виробництво електроенергії. Принципи дії генераторів постійного й змінного струмів.

Генератор трифазного струму.

Вмикання навантаження в трифазну мережу зіркою і трикутником. Лінійна і фазна напруги.

Перетворення електроенергії. Трансформатор.

^ Розв’язування задач.

Лабораторна робота № 5. Вивчення роботи трансформатора.

Електродвигун. Утворення обертового магнітного поля в трифазній мережі. Асинхронний двигун трифазного струму.

Передавання і використання електричної енергії в промисловості, сільському господарстві, на транспорті.

Семінар. Проблеми сучасної енергетики та охорони природи.

^ Узагальнення та систематизація знань.

Тематична атестація № 4.    1. Електромагнітні хвилі та фізичні основи радіотехніки

(за програмою - 12 год; рекомендовано – 12 год)

Загальна

нуме

рація

уроківуроку

з теми

Тема уроку

Дата
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Електромагнітне поле. Струм зміщення.

Електромагнітні хвилі та швидкість їх поширення.

Рівняння хвилі.

Властивості електромагнітних хвиль: відбивання, заломлення, інтерференція, дифракція, поляризація.

Енергія електромагнітної хвилі.

Густина потоку випромінювання.

Винайдення радіо. Принцип радіотелефонного зв’язку. Найпростіший радіоприймач.

Принцип радіотелефонного зв’язку. Модуляція.

Принцип радіотелефонного зв’язку. Детектування.

Радіолокація. Телебачення.

^ Узагальнення та систематизація знань.

Тематична атестація № 5.


    1. Світлові хвилі та оптичні прилади

(за програмою - 28 год; рекомендовано – 29 год)

Загальна

нумера

ція

уроківуроку

з теми

Тема уроку

Дата
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.


Світло як електромагнітна хвиля. Швидкість

поширення світла.

Інтерференція світла. Когерентність. Інтерфе-ренційна картина.

Стоячі хвилі. Дифракція світла.

Лабораторна робота №7. Спостереження інтерференції й дифракції світла.

Принцип Гюйгенса-Френеля. Метод зон Френеля.

Дифракційна решітка. Дифракційний спектр.

Визначення довжини світлової хвилі.

^ Лабораторна робота №8. Визначення довжини світлової хвилі за спостереженням дифракції від щілини.

(Семінар.) Поняття про голографію. Поляризація світла та її застосування в техніці.

Дисперсія світла. Спектроскоп.

(Семінар.) Електромагнітне випромінювання: радіохвилі, інфрачервоне, видиме, ультрафіо-летове, рентгенівське і гамма-випромінювання.

Властивості й застосування цих видів випромінювання.

Тематична атестація №7.

Геометрична оптика. Закони геометричної оптики. Принцип Ферма.

Плоске та сферичне дзеркала. Повне відбивання.

^ Розв’язування задач.

Заломлення світла. Лінза. Формула тонкої лінзи.

Лабораторна робота №9. Визначення показника заломлення скла за допомогою плоскопара-лельної пластинки або призми.

Збільшення лінзи. Розв’язування задач.

Лабораторна робота №10. Визначення головної фокусної відстані та оптичної сили збиральної лінзи.

Око як оптична система. Дефекти зору. Окуляри.

^ Лабораторна робота №11. Визначення роздільної здатності ока.

Сферична і хроматична аберації. Аберація оптичних систем.

Світловий потік. Сила світла.

^ Розв’язування задач.

Освітленість. Закони освітленості.

Розв’язування задач.

Семінар. Оптичні прилади: фотоапарат, проекційні апарати, лупа, мікроскоп, підзорна труба, телескоп. Роздільна здатність оптичних приладів.

Узагальнення та систематизація знань.

Тематична атестація №8.    1. Елементи теорії відносності (6 год)Загальна

нумерація

уроківуроку

з теми

Тема уроку

Дата
1.

2.

3.

4.

5.

6.


Постулати теорії відносності Ейнштейна.

Швидкість світла у вакуумі як гранична швидкість передачі сигналів.

Основні наслідки теорії відносності та їх експериментальне підтвердження.

Залежність маси тіла від швидкості.

Закон взаємозв’язку маси й енергії.

Узагальнення й систематизація знань з теми.
Квантова фізика

(за програмою - 47 год; рекомендовано – 54 год)

^ 2.1. Світлові кванти. Дія світла

(за програмою - 16 год; рекомендовано – 16 год)

Загальна

нумерація

уроківуроку

з теми

Тема уроку

Дата
1.

2.

3.

4.

5.

6.


Виникнення вчення про кванти.

Фотоелектричний ефект і його закони.

Рівняння фотоефекту.

Розв’язування задач.

Фотон, його енергія та імпульс.

Розв’язування задач.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.


Ефект Комптона.

Розв’язування задач.

(Семінар.) Дослід Боте. Застосування фото-ефекту в техніці.

Розв’язування задач.

Тиск світла. Досліди Лебедєва.

Розв’язування задач.

Хімічна дія світла та її застосування.

Хвильові та квантові властивості світла.

^ Узагальнення та систематизація знань.

Тематична атестація №9.


    1. Фізика атома

(за програмою - 14 год; рекомендовано – 14 год)

Загальна

нумерація

уроківуроку

з теми

Тема уроку

Дата
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Досліди і явища, які підтверджують складність будови атома.

Модель атома Резерфорда.

Квантові постулати Бора. Походження лінійчастих спектрів.

Розв’язування задач.

Спектри випромінювання і поглинання.

^ Лабораторна робота №13. Спостереження лінійчастого спектра водню.

Дослід Франка і Герца.

Спектр енергетичних станів атомів. Спектральний аналіз. Труднощі теорії Бора.

Гіпотеза де Бройля. Хвильові властивості електрона.

Корпускулярно-хвильовий дуалізм у природі.

Поняття про квантову механіку. Співвідношення невизначеностей.

Семінар. Вимушене випромінювання. Лазери, їх застосування в техніці. Поняття про нелінійну оптику.

Урок узагальнення та систематизації знань.

Тематична атестація №10.

^ 2.3. Фізика атомного ядра

(за програмою - 13 год; рекомендовано – 21 год)

Загальна

нумерація

уроківуроку

з теми

Тема уроку

Дата
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Склад атомного ядра. Ізотопи.

Ядерні сили. Енергія зв’язку атомних ядер.

Розв’язування задач.

Спектр енергетичних станів атомного ядра. Ядерні спектри. Гамма-випромінювання.

Ефект Мессбауера.

Радіоактивність. Радіоактивні перетворення ядер.

^ Розв’язування задач.

Прилади для реєстрації випромінювань.

Альфа- і бета-розпади. Гамма-випромінювання під час альфа- і бета-розпадів.

Нейтрино. Штучна радіоактивність. Позитрон.

Експериментальні методи реєстрації заряджених частинок.

^ Лабораторна робота №14. Вивчення треків заряджених частинок за фотознімками.

Закон радіоактивного розпаду.

Підготовка до тематичної атестації.

Тематична атестація №11.

Ядерні реакції. Енергетичний вихід ядерних реакцій.

Ділення ядер урану. Ядерний реактор.

Термоядерна реакція.

Створення й утримання високотемпературної плазми. Токамак.

Семінар. Досягнення і проблеми розвитку ядерної енергетики. Біль Чорнобиля.

Добування радіоактивних ізотопів та їх застосування як мічених атомів і джерела випромінювання в промисловості, сільському господарстві, науці й медицині. Поняття про дозу опромінення і біологічний захист.

Узагальнення та систематизація знань.

Тематична атестація №12.

^ 2.4. Елементарні частинки

(за програмою - 4 год; рекомендовано – 3 год)

Загальна

нумерація

уроківуроку

з теми

Тема уроку

Дата
1.

2.

3.

Елементарні частинки. Античастинки.

Перетворення пари “електрон-позитрон” у гамма-промені і навпаки. Взаємні перетворення елементарних частинок, їх класифікація. Спектри елементарних частинок.

Типи фізичних взаємодій у природі. Закони збереження в мікросвіті.
^ Узагальнювальні заняття (4 год)

Загальна

нумерація

уроківуроку

з теми

Тема уроку

Дата
1.

2.

3.

4.


Фізика і науково-технічний прогрес.

Фізика і науково-технічний прогрес.

Сучасна наукова картина світу.

Сучасна наукова картина світу.

Лабораторний практикум (18 год)

Орієнтовний перелік робіт

№1. Визначення індуктивності котушки.

№2. Дослідження характеристик електромагнітних коливань за допомогою осцилографа.

№3. Вивчення резонансу в електричному коливальному контурі.

№4. Вивчення будови і дії трансформатора.

№5. Визначення ККД генератора змінного струму.

№6. Вивчення закону Ома для кола змінного струму.

№7. Вивчення роботи генератора трифазного струму.

№8. Вивчення роботи асинхронного двигуна.

№9. Вивчення принципу дії телефонного зв’язку.

№10. Гармонічний аналіз негармонічних електричних коливань.

№11. Вимірювання швидкості поширення електромагнітної хвилі.

№12. Вимірювання довжини електромагнітної хвилі.

№13. Складання і випробування транзисторного радіоприймача прямого підсилення.

№14. Дослідження характеристик підсилювача низької частоти.

№15. Вивчення осцилографа і застосування його для дослідження періодичних процесів.

№16. Складання і випробування генератора прямокутних імпульсів.

№17. Визначення довжини світлової хвилі за допомогою дифракційної решітки.

№18. Визначення показника заломлення скла за допомогою мікроскопа.

№19. Визначення фокусної відстані розсіювальної лінзи.

№20. Вивчення явища фотоефекту.

№21. Вимірювання роботи виходу електрона.

№22. Одержання негатива і позитива.

№23.Дослідження радіоактивного випромінювання за допомогою газорозрядного лічільника.

№24. Спостереження треків альфа-частинок у камері Вільсона.

№25. Вивчення залежності потужності випромінювання “волоска” лампочки розжарювання від температури.

№26. Реєстрування космічних променів.

№27.*Фронтальна лабораторна робота №4 “Дослідження електричних кіл з індуктивним, ємнісним і активним елементами та визначення параметрів цих елементів” може бути винесена на лабораторний практикум.

№28. * Фронтальна лабораторна робота №6 “Складання найпростішого радіоприймача” може бути винесена на лабораторний практикум.


Схожі:

Методичні рекомендації для вчителів, які викладають фізику в фізико-математичних класах (з поглибленим вивченням математики) iconПрограма з математики для 10 12 класів загальноосвітніх навчальних...
Програма призначена для організації навчання математики в класах з поглибленим вивченням математики. Вона розроблена на основі Державного...
Методичні рекомендації для вчителів, які викладають фізику в фізико-математичних класах (з поглибленим вивченням математики) iconПротокол №1 від 30. 08. 2012 р. Засідання тг вчителів математики,...
Методичні рекомендації щодо вивчення математики, фізики, астрономії та інформатики в цьому навчальному році; курсу за вибором з математики...
Методичні рекомендації для вчителів, які викладають фізику в фізико-математичних класах (з поглибленим вивченням математики) iconМетодичні рекомендації ] Інформатика. 3 клас І. В. Земляк методичні...
Схвалено до використання на засіданні методичного об’єднання вчителів інформатики Кам’янець-Подільської спеціалізованої зош №5 з...
Методичні рекомендації для вчителів, які викладають фізику в фізико-математичних класах (з поглибленим вивченням математики) iconІІ. Методика вивчення нумерації чисел першого та другого десятка
Тестування з математики у перших класах: звичайному І класі з поглибленим вивченням математики
Методичні рекомендації для вчителів, які викладають фізику в фізико-математичних класах (з поглибленим вивченням математики) iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів із поглибленим вивченням предметів
Навчання в класах із поглибленим вивченням хімії служить загальній меті сучасної школи: розвитку здібностей учнів, підвищенню престижу...
Методичні рекомендації для вчителів, які викладають фізику в фізико-математичних класах (з поглибленим вивченням математики) iconПрограма для учнів 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів...
Навчання в класах із поглибленим вивченням фізики значною мірою має сприяти розвитку здібностей учнів з урахуванням їхніх інтересів,...
Методичні рекомендації для вчителів, які викладають фізику в фізико-математичних класах (з поглибленим вивченням математики) iconІнформатор
Проведення семінарів для вчителів, які викладають в 11-х класах, з питань підготовки до зно
Методичні рекомендації для вчителів, які викладають фізику в фізико-математичних класах (з поглибленим вивченням математики) iconРекомендації Секції вчителів, що викладають трудове навчання в 5-9...
...
Методичні рекомендації для вчителів, які викладають фізику в фізико-математичних класах (з поглибленим вивченням математики) iconПрограма для учнів 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів...
Навчання в класах із поглибленим вивченням фізики значною мірою повинне сприяти розвитку здібностей учнів, ураховуючи інтереси, схильності...
Методичні рекомендації для вчителів, які викладають фізику в фізико-математичних класах (з поглибленим вивченням математики) iconУрок у 5 класі на тему: «Звичайні дроби. Розв’язування вправ.»
Сзош І- ііі ступенів №5 з поглибленим вивченням іноземних мов відбулося засідання методичного об’єднання вчителів математики м. Дубна...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка