Реферат Звіт про ндр: 222 c., 28 табл., 101 рис., 237 джерел
Скачати 36.55 Kb.
НазваРеферат Звіт про ндр: 222 c., 28 табл., 101 рис., 237 джерел
Дата конвертації01.02.2014
Розмір36.55 Kb.
ТипРеферат
uchni.com.ua > Фізика > Реферат
РЕФЕРАТ
Звіт про НДР: 222 c., 28 табл., 101 рис., 237 джерел.

Головна мета роботи - розвиток теоретичних підходів щодо створення наноматеріалів на основі перехідних і благородних металів та їх оксидів як каталізаторів гетерогенно-каталітичних перетворень одновуглецевих молекул для отримання цінних органічних сполук, а також синтезу вуглецевих нанотрубок.

Об’єктами дослідження є процеси окислення монооксиду вуглецю, прямого окислювального перетворення метану в оксигенати, синтезу диметилкарбонату шляхом карбоксилювання метанолу, а також процеси утворення вуглецевих нанотрубок. Загальна ідея дослідження полягає в тому, що підвищення швидкості гетерогенно-каталітичних процесів може бути досягнуто завдяки використанню саме нанофазних каталізаторів.

В роботі використано такі експериментальні методи дослідження: кінетичний метод (при атмосферному та підвищеному тискові), термопрограмована десорбція (ТПД) та термопрограмоване відновлення (ТПВ), вакуумна термогравіметрія, ІЧ-спектроскопія, просвічууча електронна мікроскопія (ПЕМ), рентгенофазовий аналіз (РФА).

Проведено систематичні дослідження залежності функціональних властивостей (активності та стабільності) наноматеріалів від їх морфології, зокрема, розміру окремих нанорозмірних кластерів, способу їх організації в наносистему, які визначаються методом їх отримання. На прикладі модельної реакції окиснення монооксиду вуглецю, встановлено, що немонотонний характер залежності активності наноструктурованих оксидних каталізаторів від розміру наночастинок зв'язаний з проявом квантово-розмірних ефектів (ZnO/MgO), агрегацією окремих наночастинок (WO3/SiO2), фазовими перетвореннями оксидів та їх впливом на стан поверхні (Fe2O3-Al2O3), хімічною природою оксидів при однаковому способі їх приготування (Fe2O3-Al2O3 і Сr2O3-Al2O3).

Досліджений процес окислення метану закисом азоту на нанесених ванадійоксидних каталізаторах. Встановлено вплив природи носія на показники процесу: нанесення V2O5 на ZrО2 дозволяє одержати більш активний каталізатор у порівнянні з каталізатором V2O5/SiО2; по селективності у відношенні С1-оксигенатів (метанол, формальдегід) каталізатор V2O5/SiО2 істотно перевершує V2O5/ZrО2. Виявлено вплив концентрації нанорозмірного оксиду вольфраму на поверхні силікагелю на процес окислювання метану киснем. При збільшенні концентрації активного компонента каталізатора істотно зростає селективність та вихід по цільовому продукту реакції – формальдегіду.

Запропонована детальна (115 стадій) кінетична модель газофазного окислення метану киснем у присутності оксидів азоту NOx. Розрахунки по моделі задовільно погоджуються з кінетичними експериментальними даними, представленими в літературі. Визначено стадії процесу за участю оксидів азоту, що викликають збільшення швидкості процесу і селективності по С1-оксигенатам.

Досліджено вплив невеликих добавок NOx на окислення метану киснем - гомогенне та у присутності гетерогенних каталізаторів. Показано, що добавки нанорозмірного каталізатора WO3/SiО2 призводять до збільшення швидкості окислення метану в умовах, коли сам по собі гетерогенний каталізатор не активний.

В реакції синтезу диметилкарбонату з метанолу та СО2 в інтервалі температур 170-2500С при тискові 1,0 МПа досліджено каталітичну активність трьох серій каталізаторів на основі диоксиду цирконію: ZrO2, прожрений при температурах від 300 до 5000С; нанорозмірний ZrO2 (розмір часток від 8,9 до 27,1 нм) і ZrO2, стабілізований добавками SiO2 (вміст SiO2 від 10 до 80%). Утворення диметилкарбонату з селективністю від 2 до 13% спостерігалося для деяких каталізаторів кожної серії, а саме: ZrO2, прожареного при 400-5000С; ZrO2 з розміром часток 11,8; 14,4 и 27,1 нм, а також ZrO2-SiO2 із вмістом SiO2 10%. Встановлено, що основними продуктами реакції є диметиловий ефір і метилформіат. Склад продуктів реакції карбоксилювання метанолу визначається кислотно-основними властивостями каталізаторів. При цьому каталізатори, які не виявляють основних властивостей (або температура десорбції СО2 для яких була нижчою 1000С) неактивні у синтезі диметилкарбонату, незалежно від кислотності їх поверхні. Це свідчить про визначальну роль у перебігові даного процесу активації диоксиду вуглецю, яка відбувається на на основних центрах поверхні.

Проведене визначення основних чинників, які впливають на селективне перетворення двовуглецевих молекул (етилену, етилового спирту) у вуглецеві нанотрубки (ВНТ) з мінімальним вмістом аморфного вуглецю із застосуванням гетерогенних наноструктурованих каталізаторів на основі заліза, нікелю або кобальту. Досліджено вплив швидкості подачі вугдецьвмісної сполуки, наявності м’якого відновника для видалення аморфного вуглецю, способу приготування наноструктурованого каталізатора та температури на перебіг синтезу. Показано, що ВНТ утворюються при наявності водяної пари як м’якого відновника, тиск якої відповідає температурному інтервалу 18-35 оС. При нижчих температурах відбувається швидке закоксовування каталізатора аморфним вуглецем, а при високих – повне окиснення як ВНТ, так і аморфного вуглецю. Знайдено, що підвищення температури сприяє зростанню виходу ВНТ з насиченням при температурах синтезу вище 900 оС. При цьому вихід ВНТ після очищення шляхом ультразвукового розпорошення з наступним кип’ятінням в азотній кислоті досягає 1 г на 1 г каталізатора за 1 годину.

Схожі:

Реферат Звіт про ндр: 222 c., 28 табл., 101 рис., 237 джерел iconРеферат Звіт по дп: 93 с., 66 рис., 25 табл., 12 джерел, 1 додаток:...
В рамках даного дипломного проекту було розроблено проект підсистеми візуалізації для системи автоматизованого управління технологічними...
Реферат Звіт про ндр: 222 c., 28 табл., 101 рис., 237 джерел iconРеферат Звіт по ндр : 376с., 144 рис., 10 табл., 143 джерела
Об’єкт дослідження − є інформаційна система з інтелектуальною підтримкою прийняття рішень
Реферат Звіт про ндр: 222 c., 28 табл., 101 рис., 237 джерел iconРеферат Звіт про бр: стор., табл., рис., джерел, додатків
Ключові слова: маркетинг, маркетингові комунікації, стимулювання, послуга, програма стимулювання, оцінка ефективності, кредитування,...
Реферат Звіт про ндр: 222 c., 28 табл., 101 рис., 237 джерел iconРеферат Звіт про конструкторсько-технологічну практику: 65ст, 6 рис,...
Ціль роботи обробка, систематизація й аналіз матеріалів для курсового проектування за технологією машинобудування
Реферат Звіт про ндр: 222 c., 28 табл., 101 рис., 237 джерел iconРеферат Звіт з виробничої практики: 62 с., 1мал., 3 табл., 8 додатків,...
Організаційно-економічна характеристика комерційного банку «приватбанк»
Реферат Звіт про ндр: 222 c., 28 табл., 101 рис., 237 джерел iconКурсова робота: 48 с., 1 рис., 7 табл., 2 додатки, 28 джерел
Об'єкт дослідження – Відкрите акціонерне товариство енергетичного комплексу „запоріжжяобленерго”
Реферат Звіт про ндр: 222 c., 28 табл., 101 рис., 237 джерел iconКурсова робота: 46 стор., 5 табл., 6 рис., 3 додатки, 25 джерел використаної літератури
Об'єкт дослідження − процес формування та використання основних засобів підприємства
Реферат Звіт про ндр: 222 c., 28 табл., 101 рис., 237 джерел iconКваліфікаційна робота бакалавра: 75 с., 27 рис., 9 табл., 28 джерел
Перехід України на нову систему господарювання, торкнувся підприємства усіх форм власності. Раніше керівники радянських підприємств...
Реферат Звіт про ндр: 222 c., 28 табл., 101 рис., 237 джерел iconРеферат Звіт з ндр: 60 стор., 6 додатків, 3 джерела
Виконано збір та аналіз матеріалів, які обґрунтовують необхідність розробки Закону України «Про енергоефективність у житлово-комунальному...
Реферат Звіт про ндр: 222 c., 28 табл., 101 рис., 237 джерел iconРеферат Курсова робота 26 стор., 4 рис., 2 табл
Ключові слова: мікропроцесор, регістр ознак, арифметично-логічний пристрій, стек, шина даних, шина адресів, мнемокоманда, машинний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка