Електронний уряд як складова електронного урядування єдиної інфраструктури міжвідомчої автоматизованої інформаційної взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування між собою, з громадянами І суб'єктами господарювання
Скачати 107.69 Kb.
НазваЕлектронний уряд як складова електронного урядування єдиної інфраструктури міжвідомчої автоматизованої інформаційної взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування між собою, з громадянами І суб'єктами господарювання
Дата конвертації03.02.2014
Розмір107.69 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фізика > Документы
Державна служба. Денна форма 2013-2014
Плани лабораторних занять

Електронне врядування, інформаційні технології, ресурси та сервіси на державній службі
Увага!
За кожне лабораторне заняття можна отримати від 0 до 6 балів. Без виконання завдань до кожної лабораторної роботи за відповіді на теоретичні питання плану можна отримати не більше 1 балу.
Лабораторне заняття 1

Тема 1. Електронний уряд як складова електронного урядування - єдиної інфраструктури міжвідомчої автоматизованої інформаційної взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування між собою, з громадянами і суб'єктами господарювання.

План

 1. Поняття, сутність та актуальність впровадження інформаційної системи "Електронний уряд"

 2. Принципи створення і функціонування інформаційної системи «Електронний уряд»

 3. Завдання впровадження та функціонування інформаційної системи “Електронний уряд”

 4. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів державного управління і місцевого самоврядування в рамках функціонування інформаційної системи “Електронний уряд”

 5. Архітектурні моделі електронного уряду: інтеграція і взаємодія складових електронного державного управління.

Завдання

Створити обліковий запис та електронну скриньку на сервісі https://www.google.com.ua/. Логін облікового запису – Ваше ім’я та прізвище. Наприклад, Іван Шевченко повинен мати скриньку ivanshevchenko@gmail.com

Здійснити пошук в інтернеті інформації на поставлену тему за допомогою пошукових систем й скласти перелік з п’яти-десяти посилань на web-ресурси, на яких уміщено знайдену інформацію. Посилання оформити за вимогами до оформлення списку літератури до магістерської роботи. Розмістити результати пошуку в коментарях на відповідній сторінці блогу викладача.

Теми для пошуку:

 • Інформаційне суспільство: визначення, особливості.

 • Електронний уряд як інноваційна форма державного управління.

 • Класифікація видів електронної взаємодії між державою та суспільством.

Рекомендована література

 1. Влада – бібліотека – громада: приєднуємося до електронного урядування : практичний посібник для бібліотек з надання послуг електронного урядування / Центральна бібліотека ім. М. Л. Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва ; уклад. Гич Г. М., Михайловська Т. О., Некипелова О. М., Цуканова А. Є. – Миколаїв : ФОП Швець В. Д., 2013. – 120 с.

 2. Електронна демократія: сподівання та проблеми / Джоан Кедді, Крістіан Вергез [та ін.]; [пер. з англ. С. Соколик, О. Оржель, К. Гомма]. — К.: Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, 2009. — 164 с.

 3. Клименко І.В., Линьов К.О. Технології електронного урядування: Навчальний посібник. – Київ: Вид-во ДУС, 2006. – 225 с.

 4. Клімушин, П.С. Електронне урядування в інформаційному суспільстві / П. С. Клімушин. - Х. : Магістр, 2010. - 312 с.

 5. Кращі практики впровадження електронного урядування: зарубіжний досвід. Методичні матеріали до навчальної дисципліни: “Теоретико-методологічні, організаційні та інституційні основи електронного урядування” / авт. кол.: К. Синицький, Я. Олійник, М. Міхальова та ін.; за заг. ред. д.н.держ.упр., проф. С.А. Чукут, к.н.держ.упр.О.В. Загвойської. –К., 2010. – 144с.

 6. Постанова КМУ «Про заходи щодо створення електронної інформаційної системи «Електронний уряд» від 24.02.2003 №208 // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/208-2003-п


Лабораторне заняття 2

Тема 2. Впровадження та застосування електронного врядування в зарубіжних країнах (Сингапур, Литва тощо).

План

 1. Світовий досвід впровадження електронного урядування

 2. Стан електронної демократії та надання електронних державних послуг у розвинених країнах світу.

 3. Становлення електронного урядування країнах світу: Австралія, Індія, Канада, Литва, Німеччина, Норвегія, Південна Корея, Росія, Сінгапур та США.

Завдання

Заповнити таблицю «Світовий досвід впровадження електронного врядування». Завантажити файл у форматі *.xls з таблицею на сервіс збереження документів Диск Google, надати доступ до документу лише викладачеві й розмістити посилання на документ у коментарях на відповідній сторінці блогу викладача.

Країна

Історія впровадження електронного урядування

Правові засади діяльності електронного уряду

Електронне урядування на загальнодержавному й місцевому рівні. Послуги електронного уряду

Стратегія електронного урядування

^ Рекомендована література

 1. Влада – бібліотека – громада: приєднуємося до електронного урядування : практичний посібник для бібліотек з надання послуг електронного урядування / Центральна бібліотека ім. М. Л. Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва ; уклад. Гич Г. М., Михайловська Т. О., Некипелова О. М., Цуканова А. Є. – Миколаїв : ФОП Швець В. Д., 2013. – 120 с.

 2. Електронна демократія: сподівання та проблеми / Джоан Кедді, Крістіан Вергез [та ін.]; [пер. з англ. С. Соколик, О. Оржель, К. Гомма]. — К.: Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, 2009. — 164 с.

 3. Клименко І.В., Линьов К.О. Технології електронного урядування: Навчальний посібник. – Київ: Вид-во ДУС, 2006. – 225 с.

 4. Клімушин, П.С. Електронне урядування в інформаційному суспільстві / П. С. Клімушин. - Х. : Магістр, 2010. - 312 с.

 5. Кращі практики впровадження електронного урядування: зарубіжний досвід. Методичні матеріали до навчальної дисципліни: “Теоретико-методологічні, організаційні та інституційні основи електронного урядування” / авт. кол.: К. Синицький, Я. Олійник, М. Міхальова та ін.; за заг. ред. д.н.держ.упр., проф. С.А. Чукут, к.н.держ.упр.О.В. Загвойської. –К., 2010. – 144с.

 6. Постанова КМУ «Про заходи щодо створення електронної інформаційної системи «Електронний уряд» від 24.02.2003 №208 // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/208-2003-п


Лабораторне заняття 3

Тема 3. Сайтові портали органів державної влади.

План

 1. Портали – основна інформаційно-технологічна форма організації комунікацій в електронному урядуванні

 2. Основні функції Інтернет-порталу органу державного управління

 3. Склад інформаційного та технологічного забезпечення Інтернет-порталу

 • Архітектурна схема порталу муніципального органу влади

 • Технологічна платформа порталу муніципального органу влади

 • Архітектурна схема порталу для управління конкурсами, тендерами й аукціонами

 • Архітектурна схема Інтернет-порталу з системою документообігу

 • Портал міністерства та державної установи, які не мають територіальних підрозділів

 • Портал міністерства / відомства, інтегрований з документообігом

 • Архітектурна схема порталу міністерства

 • Архітектурна схема порталу міністерства з сервером інтеграції

 • Архітектурна схема порталу уряду

Завдання

Розробити критерії аналізу web-порталів органів державної влади й за розробленими критеріями проаналізувати 3 web-портали. Результати аналізу представити у вигляді таблиці, графіку, інфографіки або презентації, яку виконати засобами Диск Google, надати доступ до документу всім, хто має посилання й розмістити посилання на документ у коментарях на відповідній сторінці блогу викладача.

^ Рекомендована література

 1. Влада – бібліотека – громада: приєднуємося до електронного урядування : практичний посібник для бібліотек з надання послуг електронного урядування / Центральна бібліотека ім. М. Л. Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва ; уклад. Гич Г. М., Михайловська Т. О., Некипелова О. М., Цуканова А. Є. – Миколаїв : ФОП Швець В. Д., 2013. – 120 с.

 2. Гушко С.В. Управлінські інформаційні системи [Текст] : навч. посіб. / А.В. Шайкан.- Л.:Магнолія 2006, 2010 .- 320 с.

 3. Електронна демократія: сподівання та проблеми / Джоан Кедді, Крістіан Вергез [та ін.]; [пер. з англ. С. Соколик, О. Оржель, К. Гомма]. — К.: Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, 2009. — 164 с.

 4. Закон України «Про державну таємницю» від 21.01.1994 № 3855-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1994. – N 16. – Ст.93 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3855-12

 5. Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 2939-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2011. – № 32. – Ст. 314 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2939-17

 6. Клименко І.В., Линьов К.О. Технології електронного урядування: Навчальний посібник. – Київ: Вид-во ДУС, 2006. – 225 с.

 7. Клімушин, П.С. Електронне урядування в інформаційному суспільстві / П. С. Клімушин. - Х. : Магістр, 2010. - 312 с.

 8. Кращі практики впровадження електронного урядування: зарубіжний досвід. Методичні матеріали до навчальної дисципліни: “Теоретико-методологічні, організаційні та інституційні основи електронного урядування” / авт. кол.: К. Синицький, Я. Олійник, М. Міхальова та ін.; за заг. ред. д.н.держ.упр., проф. С.А. Чукут, к.н.держ.упр.О.В. Загвойської. –К., 2010. – 144с.

 9. Плескач В.Л., Затонацька Т.Г. Інформаційні системи і технології на підприємствах: Підручник. Затверджено МОН. – К., 2011. – 718 с.

 10. Постанова КМУ «Про заходи щодо створення електронної інформаційної системи «Електронний уряд» від 24.02.2003 №208 // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/208-2003-п


Лабораторне заняття 4

Тема 4. Засоби інтерактивної взаємодії (селекторні, WEB-наради, IP- наради тощо).

План

 1. Персональні відеодзвоники через Інтернет

 2. Симетрична групова Інтернет-конференція

 3. Селекторна нарада у вигляді Інтернет-конференції

 4. Web-конференції через Інтернет

 5. Вебінар

Завдання

1. Скласти порівняльну таблицю " Засоби інтерактивної взаємодії ". Таблицю скласти в режимі онлайн на сервісі збереження та створення документів Диск Google, надати доступ до документу лише викладачеві й розмістити посилання на документ у коментарях на відповідній сторінці блогу викладача.

2. Розділитися на малі групи (3-4 людини в групі). За допомогою інструменту створення малюнків на Диску Googlе сформувати спільну для своєї малої групи інфографіку на поставлену тему. Інфографіка має формуватися в документі, створеному викладачем, до якого кожному слухачеві надано доступ з правами редагування.

Теми для інфографіки:

 • Інформація та її роль у державному управлінні.

 • Комунікації та їх загальна характеристика.

 • Інформаційно-комунікаційні потоки у структурі державного управління.

 • Комунікаційний процес і форми обміну інформацією.

Нормативно-правова база впровадження електронного уряду в Україні.

Рекомендована література

 1. Гушко С.В. Управлінські інформаційні системи [Текст] : навч. посіб. / А.В. Шайкан.- Л.:Магнолія 2006, 2010 .- 320 с.

 2. Електронна демократія: сподівання та проблеми / Джоан Кедді, Крістіан Вергез [та ін.]; [пер. з англ. С. Соколик, О. Оржель, К. Гомма]. — К.: Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, 2009. — 164 с.

 3. Клименко І.В., Линьов К.О. Технології електронного урядування: Навчальний посібник. – Київ: Вид-во ДУС, 2006. – 225 с.

 4. Клімушин, П.С. Електронне урядування в інформаційному суспільстві / П. С. Клімушин. - Х. : Магістр, 2010. - 312 с.

 5. Монастирний І.М. Типи та види конференцій, реалізовані сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями // Інформаційні технології в наукових дослідженнях і навчальному процесі : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю Луган. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (16–18 листоп. 2011 р.). – Луганськ, 2011. – 238 с.

 6. Плескач В.Л., Затонацька Т.Г. Інформаційні системи і технології на підприємствах: Підручник. Затверджено МОН. – К., 2011. – 718 с.


Лабораторне заняття 5

Тема 5. Безпека в роботі в мережі Інтернет. Проблеми впровадження Інтернет-технологій.

План

 1. Цифрова нерівність при впровадженні системи електронного урядування

 2. Інформаційна безпека у системі електронного урядування

 3. Інформаційна безпека України

 4. Інформаційна безпека Європейського Союзу

 5. Загрози інформаційній безпеці в інтернеті, їх попередження та подолання наслідківЗавдання

За допомогою інструменту створення малюнків на Диску Googlе сформувати спільну для всіх магістрантів групи інфографіку «Найпопулярніше антивірусне й анти шпигунське програмне забезпечення». Інфографіка має формуватися в документі, створеному викладачем, до якого кожному слухачеві надано доступ з правами редагування.

^ Рекомендована література

 1. Влада – бібліотека – громада: приєднуємося до електронного урядування : практичний посібник для бібліотек з надання послуг електронного урядування / Центральна бібліотека ім. М. Л. Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва ; уклад. Гич Г. М., Михайловська Т. О., Некипелова О. М., Цуканова А. Є. – Миколаїв : ФОП Швець В. Д., 2013. – 120 с.

 2. Гушко С.В. Управлінські інформаційні системи [Текст] : навч. посіб. / А.В. Шайкан.- Л.:Магнолія 2006, 2010 .- 320 с.

 3. Електронна демократія: сподівання та проблеми / Джоан Кедді, Крістіан Вергез [та ін.]; [пер. з англ. С. Соколик, О. Оржель, К. Гомма]. — К.: Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, 2009. — 164 с.

 4. Закон України «Про державну таємницю» від 21.01.1994 № 3855-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1994. – N 16. – Ст.93 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3855-12

 5. Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 2939-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2011. – № 32. – Ст. 314 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2939-17

 6. Клименко І.В., Линьов К.О. Технології електронного урядування: Навчальний посібник. – Київ: Вид-во ДУС, 2006. – 225 с.

 7. Клімушин, П.С. Електронне урядування в інформаційному суспільстві / П.С. Клімушин. - Х. : Магістр, 2010. - 312 с.

 8. Кращі практики впровадження електронного урядування: зарубіжний досвід. Методичні матеріали до навчальної дисципліни: “Теоретико-методологічні, організаційні та інституційні основи електронного урядування” / авт. кол.: К. Синицький, Я. Олійник, М. Міхальова та ін.; за заг. ред. д.н.держ.упр., проф. С.А. Чукут, к.н.держ.упр.О.В. Загвойської. –К., 2010. – 144с.

 9. Ліпкан В.А., Максименко Ю.Є., В.М.Желіховський Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції: Навчальний посібник. – К.: КНТ, 2006. – 280 с.

 10. Остроухов В. В. Інформаційна безпека (соціально-правові аспекти) : підруч. / В. В. Остроухов [та ін.] ; за заг. ред. Є. Д. Скулиша. – К.: КНТ, 2010. – 776 с.

 11. Плескач В.Л., Затонацька Т.Г. Інформаційні системи і технології на підприємствах: Підручник. Затверджено МОН. – К., 2011. – 718 с.

 12. Постанова КМУ «Про заходи щодо створення електронної інформаційної системи «Електронний уряд» від 24.02.2003 №208 // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/208-2003-п

 13. Правове забезпечення інформаційної діяльності в Україні [Текст] / Шемшученко Ю.С., Чиж І.С. (ред.). – К. : Юридична думка, 2006. – 384 с.

Схожі:

Електронний уряд як складова електронного урядування єдиної інфраструктури міжвідомчої автоматизованої інформаційної взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування між собою, з громадянами І суб\Визначено стратегічні орієнтири розвитку системи професійного навчання...
Одеса у рамках IV щорічних Рішельєвських академічних слухань проведено Всеукраїнську нараду-семінар щодо стратегічних орієнтирів...
Електронний уряд як складова електронного урядування єдиної інфраструктури міжвідомчої автоматизованої інформаційної взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування між собою, з громадянами І суб\Визначено стратегічні орієнтири розвитку системи професійного навчання...
Одеса у рамках IV щорічних Рішельєвських академічних слухань відбулась Всеукраїнська нарада-семінар щодо стратегічних орієнтирів...
Електронний уряд як складова електронного урядування єдиної інфраструктури міжвідомчої автоматизованої інформаційної взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування між собою, з громадянами І суб\Магістратури вищих навчальних закладів –важлива складова системи підготовки державних службовців
України, проведення політичної, адміністративної та економічних реформ потребують, щоб компетентність, професіоналізм І лідерство...
Електронний уряд як складова електронного урядування єдиної інфраструктури міжвідомчої автоматизованої інформаційної взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування між собою, з громадянами І суб\Магістратури вищих навчальних закладів –важлива складова системи підготовки державних службовців
України, проведення політичної, адміністративної та економічних реформ потребують, щоб компетентність, професіоналізм І лідерство...
Електронний уряд як складова електронного урядування єдиної інфраструктури міжвідомчої автоматизованої інформаційної взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування між собою, з громадянами І суб\Резервування найменування юридичної особи
Юридична особа повинна мати своє найменування, яке містить інформацію про її організаційно-правову форму (крім органів державної...
Електронний уряд як складова електронного урядування єдиної інфраструктури міжвідомчої автоматизованої інформаційної взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування між собою, з громадянами І суб\Самостійний суб'єкт господарювання, створений компетентним органом...
Підприємства можуть створюватись як для здійснення підприємництва, так І для некомерційної господарської діяльності
Електронний уряд як складова електронного урядування єдиної інфраструктури міжвідомчої автоматизованої інформаційної взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування між собою, з громадянами І суб\Кодекс адміністративного судочинства України
Дичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх...
Електронний уряд як складова електронного урядування єдиної інфраструктури міжвідомчої автоматизованої інформаційної взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування між собою, з громадянами І суб\«погоджено» «затверджую»
України №77 від 02. 10. 1996 року «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого...
Електронний уряд як складова електронного урядування єдиної інфраструктури міжвідомчої автоматизованої інформаційної взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування між собою, з громадянами І суб\Закону України "Про внесення змін до Конституції України"
Стаття 71. Вибори до органів державної влади та органів місцевого самоврядування є вільними І відбуваються на основі загального,...
Електронний уряд як складова електронного урядування єдиної інфраструктури міжвідомчої автоматизованої інформаційної взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування між собою, з громадянами І суб\Можливості впливу органів самоорганізації населення на вирішення проблем місцевого розвитку
О забезпечення органів самоорганізації населення (осн) за умов розвитку демократичної, соціальної, правової держави. Висвітлено проблеми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка