Розвиток інноваційної особистості, становлення власного „Я” в системі особистісно орієнтованого виховання”
Скачати 197.08 Kb.
НазваРозвиток інноваційної особистості, становлення власного „Я” в системі особистісно орієнтованого виховання”
Дата конвертації03.02.2014
Розмір197.08 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фізика > Документы
Головне управління освіти і науки

Дніпропетровської облдержадміністрації
Управління освіти і науки

виконкому Криворізької міської ради
Відділ освіти виконкому

Дзержинської районної у місті ради
Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 63

Криворізької міської ради Дніпропетровської області
32 0


Чабаненко Тетяна Володимирівна, вчитель початкових класів, Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 63 Криворізької міської ради Дніпропетровської області.
Розвиток інноваційної особистості, становлення власного „Я” в системі особистісно орієнтованого виховання”/ 32 ст.

Стаття містить методи дослідження та форми реалізації інноваційної особистості в системі виховної роботи. Автор у своїй роботі спирається на розвиток особистості через позитивне ядро та діяльнісний характер. У дослідженні наголошується, що учень не об’єкт, а насамперед творець свого власного „Я”.

Представлено узагальнюючі матеріали карток-спостережень та робота з використанням проектних технологій.


32 31
З
30 3
точки зору гуманістичної психології кожна людина є унікальною, неповторною особистістю, здатною до самоактуалізації, до розвитку власних творчих здібностей. Це особистість, наділена надзвичайно багатим потенціалом, який у житті часто залишається нереалізованим через об'єктивні чинники. Вихід із ситуації слід шукати у нових підходах формування і розвитку інноваційного потенціалу кожного учня.

Сьогодні класний керівник працює в системі особистісно орієнтованої освіти, спрямовує виховний процес на формування духовного світу особистості та розкриття потенціальних здібностей учнів. У процесі виховання важливу роль відіграє створення виховного середовища, у якому розкриваються індивідуальні можливості кожної дитини. Актуальність визначеного напрямку і зумовила вибір теми "Розвиток інноваційної особистості, становлення власного «Я» в системі особистісно орієнтовного виховання". Проблема формування інноваційної особистості є складною та багатофакторною і потребує системного дослідження.

Курс на інноваційний розвиток особистості відображений у Законі України "Про освіту", Національній доктрині розвитку освіти, Концепції загальної середньої освіти (12-річна школа), Закону України "Про інноваційну діяльність". Аспекти з питань інноваційної діяльності висвітлено в дослідженнях Аніскіної Н., Пометун О.І., Логінова А.Ю., Савченко О.Я. Шляхи підвищення інноваційного потенціалу в системі виховної роботи

розглянуто в роботах Горбунової Н.В., Волошина М.М., Морозова В.В.

Термін "інновація" тлумачиться як оновлення, нововведення, новизна, цілеспрямована зміна. Теоретик інноваційної теорії Саймон Кузнець довів, що коли довгий час не впроваджується ніяких принципово важливих нововведень, тоді накопичується капітал застарілого зразка, що не сприяє зростанню продуктивності праці.

У своїй роботі я відштовхуюсь від розуміння сутності теоретичних понять: інноваційна особистість, психологічний супровід, особистісно орієнтоване навчання. Це дає змогу глибше осягнути глибину досліджуваної проблеми. Враховуючи теоретичні ідеї, прагну побудувати виховний процес за принципом: від психології дитини через систему виховних заходів з метою розвитку і становлення власного «Я». В основі - особистісно орієнтовний підхід, оскільки кожна дитина варта уваги педагога, потребує допомоги і підтримки. Намагаюсь знайти свою - власну ідею, яка сприяла б втіленню теорії у практику.

Психологи наголошують, що у людини закладено позитивне ядро особистості. Для неї є природним пізнавати себе, любити, творити, розвиватися. Це підтверджує і народна педагогіка. На мою думку, кожна особистість неповторна, але в кожної розвинено різні нахили: у одних – навчання, у других – трудова діяльність, у третіх – мистецтво, у четвертих – спорт.
І
4 29
деалом сучасного виховання є особистість не з енциклопедично розвиненою пам’яттю, а з гнучким розумом, зі швидкою реакцією на все нове, з повноцінними розвинутими потребами подальшого пізнання та самостійності, з творчими здібностями.

«Однією з найсерйозніших хиб нашої шкільної практики є те, що , виховуючи дітей, працює лише вчитель» (В.О. Сухомлинський). Цю думку можна застосувати до характеристики виховного процесу й на сучасному етапі. Праця учня, який роками мовчки сидить за партою, слухає вчителя і намагається запам’ятати те, що йому говорять, не може забезпечити ні повноцінного формування особистості, ні найвищого щастя людини від успіхів у праці.

Розвиток творчого потенціалу людини трактується сьогодні як основне завдання школи. Для реалізації його потрібно насамперед розглянути учня не як суму зовнішніх впливів, а як цілісну, активну, діяльну істоту. Учень не об’єкт, а насамперед творець свого власного «Я». У цьому і полягає провідна ідея досвіду.

Під час реалізації ідеї становлення власного «Я» особливу увагу приділяю розвитку інноваційної особистості у виховному процесі. Свою діяльність класного керівника як організатора виховного процесу планувала, підпорядковуючи певним складовим виховної роботи. (Додаток 1).

П
28 5
ерші кроки роботи у новому дитячому колективі я починаю з глибокого та досконалого аналізу. Для планування подальшої роботи дізнаюся про дитину все:

чим живе дитина, які умови проживання вдома, які інтереси має, чим цікавиться. Дитина під впливом певних чинників життя, навчання та виховання змінюється і розвивається відповідно вимогам сучасності. Тому на кожному етапі виховання потрібно проводити діагностику, щоб на ранній стадії визначити як позитивні, так і негативні зміни і направити їх у потрібне русло.

Я це роблю так. Перш за все проводжу діагностичну роботу через такі прийоми:

 • спостереження;

 • тест;

 • бесіда;

 • аналіз документів;

 • анкетування;

 • соціометрія. (Додаток 2)

Результати фіксую у картці спостережень за такими даними.
Картка динамічної траєкторії росту


ПІБ дитини,

рік народження

Здоров’я

Соціальний

статус

Розвиток навичок

комунікативних

взаємин

Розвиток

девергенного

мислення

Швидкість та точність виконання розумових операцій, стійкої уваги

та оперативної пам’яті

Ранній прояв пізнавальної активності

та допитливості

Взаємодія сім’ї

та школи


6 27


П
26 7
ерш ніж почати працювати з дітьми, я відвідую сім’ї вдома та спілкуюсь з батьками. Перше спілкування з ними дуже важливе для подальшої роботи з дитячим колективом.

Це дало мені можливість виявити:

 • стан здоров’я та соціальний статус кожного учня;

 • швидкість та точність виконання розумових операцій;

 • прояв пізнавальної діяльності;

 • індивідуальні прояви та інтереси, громадську активність;

 • зміну інтересу у дітей і потребу до колективного пошуку і спільної роботи класу;

 • можливість до самостійних дій, складності ступеня новизни майбутньої справи чи проблеми, яку потрібно вирішувати.

Щорічна комплексна діагностика за даною схемою дає мені змогу простежити динаміку розвитку, зміну індивідуальних особливостей – пізнавальних процесів, нахилів, творчих здібностей (Додаток 3).

Перша діагностика допомогла умовно об’єднати учнів в групи за певними критеріями за теорією Богоявленського.

 • добрі виконавці – готові до сприйняття будь – якого матеріалу, виконують наполегливо всі завдання;

 • учні з інтелектуальною ініціативою – яскраво виражають своє ставлення до навколишнього світу, до всього, що відбувається навкруг;

 • учні з незначною активністю – швидко схоплюють матеріал, але постійно знаходяться в напруженні;

 • інтелектуально – пасивні діти – вони могли виконувати завдання, але в них немає бажання;

 • інтелектуально – занедбані (пасивні учні) – не можуть самостійно виконувати завдання.

На основі власних спостережень, визначився також рівень ставлення до громадського життя:

 • активні – виконують все, що дає вчитель;

 • пасивні – їх не цікавить все, що відбувається навкруг;

 • учні з творчим потенціалом – у них є творче мислення у підході до тієї чи іншої проблеми;

 • учні з прихованим потенціалом – це діти, в яких є бажання, але вони ще повністю не розкрили свої здібності. (Додаток 4)

Проаналізувавши свої дослідження, визначила мету своєї діяльності.
Мета: розвивати інноваційну особистість через позитивне ставлення до життя, особистісно – орієнтовний підхід, прийоми формування довірливих відносин, на основі «Сонячної педагогіки», вселити віру в дитину про її неповторність, унікальність, помічати перші кроки до творчості. Формувати соціально – активного, здібного, духовно збагаченого громадянина, створити умови для самореалізації особистості.

З
8 25
адачі повинні бути систематизовані, згруповані. Важливо побачити зміну видів діяльності школяра під


ІV. Короткий екскурс виставкою творів Шевченка.

- Перед вами виставка творів Шевченка, деякі з них вже прочитали. Як називається збірка творів Шевченка? Чому вона має таку назву?
V. Гра «Продовж речення».

Доповніть прислів’я та приказки словами, яких не вистачає. З букв слова вгадаєте назву вірша Т. Г. Шевченка.

 1. Гуртом можна й море …(загатить).

 2. Дружній череді вовк не …(страшний).

 3. Що посієш, те й … (пожнеш).

 4. Дім без книг – день без (сонця).

 5. Чужому …(лихові) не смійся.

 6. Книга вчить, як на …(світі) жить.

 7. Восени і горобець… (багатий).

(Заповіт)
VІ. Підсумок уроку.

Читання вірша «Заповіт».


24 9

час дорослішання, переходу його з однієї соціальної ситуації розвитку в іншу, розвиток самосвідомості, внутрішнього світу, інтересів, життєвих планів. Тому у своїй роботі визначила та окреслила такі задачі.
Задачі:

 • встановлення системи партнерських відносин учні – вчителі – батьки;

 • вселити віру в дитину про її унікальність, сприймати її такою як вона є, через позитивне, гуманістичне ставлення розвивати природні чесноти;

 • розвивати активну громадську позицію через участь у шкільній дитячій організації «Невгамовні», робота у структурному підрозділі «Барвінчата»;

 • аналізувати динамічну траєкторію росту кожної дитини (1 – 4 класи);

 • створення власного продукту діяльності (колективних, групових, індивідуальних);

 • навчити дітей аналізувати, робити власні прогнози своєї діяльності;

 • організувати громадянську, патріотичну діяльність;

 • виховати бережливе ставлення до природи. Участь у природоохоронних акціях та операціях;

 • розвивати пізнавальні здібності дітей, пізнання основ різних видів мистецтва, розвивати потреби у творчій праці;

 • навчити пізнавати самого себе, формувати вміння розбиратися в людях, знаходити вихід зі складних ситуацій;

 • виробляти вміння організаторської діяльності, підготувати до свідомої активної участі у суспільному житті та самостійної адаптації в умовах швидких змін суспільного життя.Для реалізації поставлених завдань визначила виховні цілі.

 • виховання соціально – активної, гуманно спрямованої особистості, яка керується загальнолюдськими та культурно – національними цінностями;

 • розвиток різносторонніх здібностей дітей на основі вікових особливостей, потреб, уподобань, запитів, інтересів.

 • довести до свідомості дітей, що школа для дитини – це храм душі, а храм – це не тільки дім, а й почуття, які зігрівають, дають силу до життя.

 • основа виховної системи – діяльнісний підхід. Виховання проводити через громадську, краєзнавчу, трудову, природоохоронну, художню, науково – пізнавальну, милосердну, правову, спортивну діяльність.

 • організовувати та проводити колективно – творчі справи.

 • наповнювати дітей творчістю, пізнавальним змістом.

 • створити такі умови розвитку, щоб кожна дитина стала учасником спільної справи колективу.

 • спрямувати виховний процес на самовиховання, саморозвиток особистості, здатної до життєво створення та самотворення.


10 23

А читати Тарас навчився дуже рано. Дід казав йому : «Що в голові, те твоє». І віддав його до дяка на науку. Тарасові було і цікаво і трохи боязно іти до школи. Бо там частенько били. (Декламування вірша «Зоре моя вечірняя»).

Коли Тарасу минуло 11 років, він втратив свою останню опору – батька, який, помираючи, казав пророчі слова «З нього буде або щось добре, або велике ледащо».

Як тільки поховали батька, зібрав Тарас у свою торбинку каламар, перо та крейду і пішов шукати собі долю, і почала його доля гнати, як мачуха. (Декламування віршів «Доля», «Не називаю її раєм», «І виріс я на чужині»).

Щоби навчитися малювати Тарас терпів знущання дяка Бугорського, а потім пішов у село Тарасівку до іншого дяка, але той сказав, що з нього нічого не вийде. Тарас повернувся у своє рідне село. Він пасе отару ягнят. (Вірш «Мені тринадцятий минало»).

Він був і пастухом, і погоничем, і ким тільки не був, і чого тільки не робив! Але все ж йому хотілося бути малярем. Все, що бачив, хотілося малювати.

Та минали літа, і було йому вже 15 років. Ось і відпливає якось непомітно Тарас від берега дитинства. Разом з дворовими поміщика Енгельгарда попадає Шевченко до Петербурга. В світлі петербурзькі ночі молодий Шевченко бігав у літній сад малювати статуї. Тут вже молоде і ніжне серце заговорило і заспівало віршами.

ІІІ Розповідь вчителя

Саме в такий березневий світлий час яскраво засяяла над Україною немеркнуча земля Тараса – пророка, поета, художника (Лунає вірш «Реве та стогне Дніпр широкий»).

Тарас Шевченко народився в бідній старенькій хаті з потемнілою солом’яною стріхою і чорним димарем. Біля хати росла яблуня, а навколо яблуні – квітник. Біля дверей стояла стара гілляста верба з засохлим верховіттям, а за вербою клуня, а за клунею сад, а за садом долина, а в долині – тихий, ледь дзюркотливий струмок.

Скільки тих шляхів на світі й куди вони ведуть? Увечері сяде дід на призьбі, малий Тарас коло нього все випитує про Чорний шлях, чумаків, що ідуть шляхом.

Але в малого Тараса було багато своїх справ. У ставку треба викупатись, з хлопцями в траві вивалятись треба, а потім знову викупатись.

Їсти хочеться, та вдома все рівно нічого немає. Може, щось в садочку знайде? До коваля треба в кузню збігати, подивитись, як працює коваль. А потім утекти треба від свого товариства в кущі й помріяти. (Лунає вірш «Зацвіла в долині червона калина»).

Малим Тарас думав, що небо над головою, ніби високий дах, опускається до землі, там його стовпи залізні підтримують. Навіть, ішов далеко, щоб побачити ці стовпи, але так і не бачив, а сонце все заходило. Добре, що чумаки його до рідного села Кирилівки. Сім’я тим часом сиділа біля хати й вечеряла. (Декламування вірша «Садок вишневий коло хати»).


22 11


Користуюсь основними принципами роботи у виховному процесі:

 • колектив формує яскраву неповторну індивідуальність;

 • творчість – основа діяльності;

 • побудова відносин між школярами і дорослими на основі співдружності, співробітництва та ділового партнерства;

 • самореалізація, самостійність, самовиховання, самоврядування, самоаналіз;

 • навчання кращого життя через включення у кращі стосунки;

 • виховання звички турбуватися про людей і отримувати від цього задоволення, постійна готовність прийти на допомогу;

 • принцип гуманізації і демократизації;

 • ігрова діяльність як основна частина дозвілля школяра;

 • незакінчені оповідання;

 • графічні тести.


Для успішної реалізації життєдіяльності класного колективу я використовую такі форми роботи:

 • зустріч з учнями (співбесіда);

 • свято першого дзвоника;

 • вибори активу класу (виборчі збори);

 • оформлення класного куточка (конкурс «Творча майстерня»);

 • День вчителя;

 • Новорічне свято;

 • День матері;

 • останній дзвоник.

Час не стоїть на місці, процес виховання змінюється, потребує удосконалення та інновацій. Тому, вдосконалюючи цей процес, використовую інтерактивні методи роботи:

 • ігри;

 • круглий стіл;

 • проектні технології;

 • літературно – музичні вітальні;

 • конференції;

 • інтелектуальні конкурси;

 • предметні тижні;

 • мозковий штурм;

 • незакінчені речення.

У ракурсі основних принципів виховної роботи розробила основні напрямки роботи, виходячи з шкільної програми та через інноваційний підхід - проектну діяльність.

 • Проект «В кожній дитині сонце»;

 • Проект «З Дідом Морозом у кожен дім» - волонтерська робота;

 • Проект «Балка очима дітей» - екологічна робота;

 • Проект «Книга майбутнього» - наукова діяльність;

 • П
  12 21
  роект «Спільне праця – ми і батьки» - робота з батьками.

Виховна година

«Уклін Кобзарю»
Мета. Поглибити знання учнів про творчий і життєвий шлях Т. Г. Шевченка. Виховувати любов до краси поетичного слова, викликати бажання читати, вивчати твори поета.

Обладнання. Портрет Шевченка, твори Т.Г.Шевченка.
Хід уроку
І Актуалізація опорних знань

(Запис на дошці)

І мене в сім’ї великій,

В сім’ї вольній, новій,

Не забудьте…

В грудях народу – в кожній жилці,

В гаях народних – в кожній гілці,

У кожній хвилі Дніпра.

Цвіте твій голос і не вмира.

(М. Рильський)

ІІ Повідомлення теми уроку.

Щовесни, коли тануть сніги

І на рясті просяє «веселка»,

Повні сил і живої снаги,

Ми вшановуєм пам’ять Шевченка.

Сьогодні на уроці ми з вами поглибимо наші знання про творчий і життєвий шлях видатного українського поета і художника Т. Г. Шевченка.


 • Іди і сховайся в найближчому сховищі – спеціально збудованій захисній споруді. Якщо поблизу немає сховища, залишайтесь у приміщенні.

 • Щільно закрий вікна і двері, вентиляційні люки, вхідні двері заштор, використовуючи ковдру чи інші щільні тканини.

 • Слухай по радіо вказівки служби з надзвичайних ситуацій.

^ 2. Основні засоби захисту органів дихання та шкіри.

Це ватно-марлева пов’язка 100 на 50 см; проти пилова маска з тканини; респіратор Р – 2.

Їх використовують після повідомлень «Хімічна тривога» чи «Радіаційна небезпека», а також під час сільськогосподарських чи будівельних робіт, коли утворюється багато пилу.

^ 3. Практична робота з ватно–марлевою пов’язкою.
ІV Підсумок.

Про що ми говорили?

Яке основне правило поведінки під час надзвичайних ситуацій?

Чи зможете ви зорієнтуватись в одній з таких ситуацій?


^ 20 13

Пропоную один з них.

Проект «В кожній дитині сонце».

Автор: Кандаур Т.В., вчитель початкових класів КЗШ № 63

Актуальність: тему проекту було обрано для того, щоб створити умови для розвитку інноваційної особистості через позитивне ставлення до життя, підвищення творчої майстерності, самовдосконалення засобами особистісно орієнтовного підходу; формувати активну життєву позицію через діяльнісний підхід; розвивати різносторонні здібності дітей на основі вікових особливостей, потреб, уподобань, запитів, інтересів.

Учасники: учні 3 класу.

Мета: вселити віру в дитину про її неповторність, унікальність, помічати перші кроки до творчості, допомагати самореалізуватися, розкрити нахили, можливості, прояви, сходинки до зростання.

Очікуванні результати:

 • Підвищення рівня зацікавленості дітей.

 • Розвиток різносторонніх здібностей дітей.

 • Наповнювати дитячу діяльність творчістю, пізнавальним змістом.

 • Розвиток уміння створювати власний творчий продукт.

 • Розвиток уміння досліджувати проблему, проектувати.

 • Розвиток здатності до самостійного мислення.


Кінцевий продукт: накопичення та узагальнення матеріалів творчих досягнень у збірці «У кожній дитині сонце»; створення «Дерева досягнень»
^ Опис проекту: реалізовуючи мету даного проекту діти брали участь в шкільних олімпіадах, мовних та літературних конкурсах, працювали над створенням навчального проекту «Книга майбутнього», брали участь у районних літературних конкурсах «Голос серця», були активними учасниками екологічних акцій «Чисте місто – чиста Україна», «Чисте шкільне подвір’я», «Чистий клас», «Друзі природи», були учасниками проекту «Балка очима дітей», проводили свята «Супер козак класу», брали участь у спортивних змаганнях школи, в рамках волонтерського руху були учасниками міської благодійної акції «З Дідом Морозом у кожен дім».

Працюючи над проектом учні наповнили свою діяльність творчістю, пізнавальним змістом, показали вміння досліджувати та проектувати, виявили здатність до самостійного мислення і самореалізації.

Презентація: формою представлення результатів проектної діяльності було вибрано батьківські збори «Батьківські збори очима дітей», яку супроводжував виступ агітбригади, в якому висвітленні досягнення учнів.

Наприкінці презентації учасники проекту склали перспективний план роботи в рамках даного проекту, а також оцінили свої особисті внески в даний проект. (Додаток

14 19

мальні ситуації (повінь, снігопад, радіаційна та хімічна тривога). Учні складають план дій лисички.
^ Як діяти під час повені.

 • Якщо ти знаходишся на першому поверсі, піднімись вище. При знаходженні в одноповерховому будинку піднімись на горище, дах.

 • Якщо ти опинився в лісі, знайди підвищене місце, вилізь на дерево.

 • Коли ти опинився у воді, пливи за течією до найближчого незатопленої ділянки. Використовуй при цьому дошки, колоди.


Як діяти під час снігопадів.

 • Постарайтесь не виходити з дому.

 • Якщо снігопад застав тебе в дорозі, дійди до найближчих осель.


Як діяти під час сигналу «Хімічна тривога», «Радіаційна небезпека».


 • Основне правило: не панікуй!

 • Щоб не вдихати шкідливих речовин, закрий рот і ніс рушником, шарфом, марлею чи спеціальним засобом захисту.

 • Вимкни джерела електроенергії, візьми з собою необхідні речі, продукти харчування і воду.
 • Не відкривати дверцята пічки, з якої може випасти жаринка.

 • Не можна залишати без нагляду працюючі електроприлади.

Які ще ситуації ви знаєте, які можуть призвести до нанесення шкоди життю та здоров’ю? (землетрус, повінь, снігопади, хімічна, радіаційна тривога).
^ 3. Розігрування ситуації.

Уявіть ситуацію. Лисичка гралася з друзями в лісі. Раптом виник землетрус. Що сталося зі звірями? Порадьте лисичці як себе треба вести в такі й ситуації?

Учні діляться на групи і придумують послідовність дій під час землетрусу.

 • При перебуванні у будинку – негайно вийди з нього. З одноповерхового будинку можеш вибрати через вікно. З багатоповерхового будинку виходь сходами. Ліфтом не користуйся, він може зупинитись.

 • На вулиці швидко відійди від будинку на відстань, рівну його висоті, у напрямку скверу, широкої вулиці, спортивного майданчика.

 • Будь особливо організованим, якщо землетрус застав тебе в театрі., магазині, громадському транспорті.


ІІІ Робота в групах.

1. Учні діляться на групи по 6 учнів. Кожній групі треба допомогти лисичці, яка потрапила в різні екстре-


18 15

Виховуючи та розвиваючи відповідальне ставлення до дорученої справи, самостійність, інтерес до життя ко-

лективу, я велику увагу приділяю системі самоврядування.. В основі якої лежить актив класу, який керує роботою різноманітних центрів. (Додаток 6).

Робота з батьками – один з найскладніших моментів діяльності класного керівника, який потребує розумового, тактовного, безконфліктного втручання в життя сім’ї організованої взаємодії з нею. У своїй роботі керуюсь висловлюванням В.О. Сухомлинського про те, що коли починаєш розмовляти з батьками про їхніх дітей, то ніби примушуєш поглянути їх у дзеркало. Роботу з батьками починаю зі збирання інформації про сім’ю від самих учнів та батьків.

Для роботи з батьками пропоную такі прийоми:

 • анкетування;

 • співбесіда;

 • круглий стіл;

 • ярмарок ідей;

 • лекторії;

Робота класного керівника не обмежується роботою в школі під час навчально – виховного процесу. Намагаюся охопити всіх дітей позакласною та позашкільною роботою.

І це для мене лише початок. Але я на шляху до педагогічної майстерності.

^ Виховна година

«Пригоди лисички та її дії

в екстремальних ситуаціях»
Мета: ознайомити учнів з порядком дій в надзвичайних ситуаціях. Виховувати в учнів дисциплінованість, організованість, чіткість у діях. Ознайомити дітей з засобами захисту органів дихання та шкіри. Вчити користуватися ватно–марлевими пов’язками. Узагальнити знання про стихійні лиха, про сигнали ЦО та оповіщення населення під час стихійних лих, аварій; повторити знання про захисні споруди та правила поведінки в них.

Обладнання. Навчальні посібники, ватно-марлеві пов’язки (18 штук), ілюстрації, вірші.
^ Хід уроку

І Організація класу.
ІІ Мотивація навчальної діяльності.

Повідомлення теми і мети уроку.

Читання вірша.

Ішла лисичка через ліс

І сірниками гралась.

І не помітила як враз,

П
16 17
ожежа в лісі сталась.

Ой! Що робити? Це біда!

Чому я так зробила?

Мабуть, всіх правил я не знала,

Чи може їх забула?

На допомогу їй прийшли

Всі звірі лісовії.

Допомогли в пожежі тій

І правилам навчили.

Більше ніколи вже вона

Не гралась з сірниками, І те що трапилось тоді

Згадуватиме роками.
^ 1. Постановка проблемних питань.

 • Хто йшов через ліс?

 • Що трапилося з лисичкою?

 • Чому, на вашу думку, це трапилось?

 • Хто допомагав гасити полум’я?

 • Чи зрозуміла лисичка, що накоїла.


2. Давайте з вами складемо декілька правил, які допоможуть не тільки звірям уникати пожежі, а й нам людям.

 • Не гратися сірниками.

 • Не користуватися без дозволу дорослих електроприладами.

 • Не просушувати одяг, речі над відкритим вогнем або поблизу нього (над включеною плитою, на каміні).

Схожі:

Розвиток інноваційної особистості, становлення власного „Я” в системі особистісно орієнтованого виховання” iconУрок у системі особистісно орієнтованого навчання. Інтерактивні технології...
Розділ методологічні особливості особистісно орієнтованого навчання молодших школярів
Розвиток інноваційної особистості, становлення власного „Я” в системі особистісно орієнтованого виховання” iconНавчально-виховний план роботи
Впровадження ідей особистісно орієнтованого навчання та виховання з метою формування творчої соціально-активної, всебічно розвиненої...
Розвиток інноваційної особистості, становлення власного „Я” в системі особистісно орієнтованого виховання” iconІнформація про стан методичної роботи в школі
...
Розвиток інноваційної особистості, становлення власного „Я” в системі особистісно орієнтованого виховання” iconУрок в системі особистісно-орієнтованого навчання
Ознайомлення з наказом райво про організацію методичної роботи в районі на 2009-2010 н рік
Розвиток інноваційної особистості, становлення власного „Я” в системі особистісно орієнтованого виховання” iconЗаконів України «Про освіту»
Особлива увага приділялась реалізації особистісно орієнтованого підходу до навчання, виховання І розвитку учнів через оновлення змісту...
Розвиток інноваційної особистості, становлення власного „Я” в системі особистісно орієнтованого виховання” iconЯке місце займає розумове виховання у системі всебічного гармонійного розвитку особистості?
И довкілля, оволодівати інтелектуальним досвідом попередніх поколінь, систематизувати його І на цій основі підніматися по сходинках...
Розвиток інноваційної особистості, становлення власного „Я” в системі особистісно орієнтованого виховання” iconНавички роботи методом колового тренування. Навички подання команд
Основною формою навчання І виховання в школі є урок. Уроки повинні бути спрямовані на визнання індивідуальності учня І на співпрацю,...
Розвиток інноваційної особистості, становлення власного „Я” в системі особистісно орієнтованого виховання” iconЗвіт по виконанню програми
«Використання Інтернет – та медіаосвітніх технологій у навчально-виховному процесі сучасної школи та їх вплив на становлення інноваційної...
Розвиток інноваційної особистості, становлення власного „Я” в системі особистісно орієнтованого виховання” iconПлан роботи на ІІ півріччя 2010-2011 н р. вихователя групи продовженого дня
Всебічний І гармонійний розвиток учнів шляхом особистісно орієнтованого підходу до кожної дитини. Застосування дидактичних ігор І...
Розвиток інноваційної особистості, становлення власного „Я” в системі особистісно орієнтованого виховання” iconПлан проведення 4-го засідання рмо вчителів фізики І астрономії дата проведення
Мета: підвищення ефективності роботи вчителів через впровадження в практику навчання особистісно-орієнтованих технологій, методичне...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка