Тема. М’язова система людини
НазваТема. М’язова система людини
Сторінка5/5
Дата конвертації03.03.2014
Розмір0.57 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фізика > Документы
1   2   3   4   5

^ ПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ І САМОКОНТРОЛЮ


 1. На які групи поділяються м'язи верхньої кінців­ки за розвитком, топографією і функцією?

 2. Назвіть м'язи верхньої кінцівки, що приводять в рух плече у плечовому суглобі. Поясніть меха­нізм цих рухів.

 3. Назвіть м'язи плеча, які згинають і розгинають передпліччя у ліктьовому суглобі. Поясніть ме­ханізм цих рухів.

 4. Які анатомічні особливості довгої та короткої го­ловок двоголового м'яза плеча, зокрема стосовно їхнього початку?

 5. Які особливості прикріплення двоголового м'яза плеча є анатомічною передумовою привертання (пронації) передпліччя і кисті?

 6. Які м'язи відвертають (супінують) і приверта­ють (пронують) передпліччя і кисть? Де ці м'язи починаються і прикріплюються? Поясніть меха­нізм цих рухів.

 7. Назвіть м'язи переднього відділу передпліччя. Де вони починаються і прикріплюються, яку функцію виконують?

 8. Назвіть м'язи заднього відділу передпліччя. Де вони починаються і прикріплюються, яку функ­цію виконують?

 9. Які м'язи передпліччя забезпечують колове обер­тання кисті в променево-зап'яст­ковому суглобі? Поясніть механізм цього руху.

 10. Назвіть м'язи підвищення великого пальця. Де вони починаються і прикріплюються, яку функ­цію виконують?

 11. Назвіть м'язи підвищення мізинця. Де вони по­чинаються і прикріплюються, яку функцію ви­конують?

 12. Назвіть м'язи кисті середньої групи.

 13. Які анатомічні і топографічні особливості мають червоподібні м'язи кисті? Яка їх функція?

 14. Які анатомічні і топографічні особливості мають міжкісткові м'язи кисті? Яка їх функція?

 15. Назвіть і покажіть на препаратах, схемах, ма­люнках кісткові і м'язові орієнтири на верхній кінцівці.

 16. Назвіть фасції верхньої кінцівки, розкажіть про взаємне розташування цих фасцій з м'язами, кістковими виступами, шкірою.

 17. Розкажіть про будову, топографію та стінки пах­вової ямки.

 18. Які отвори є на задній стінці пахвової ямки? Чим вони обмежені?

 19. Які ви знаєте канали, борозни, міжм'язові пере­городки і фасціальні піхви в плечовій ділянці?

 20. Дайте морфологічну характеристику ліктьовій ямці.

 21. Які ви знаєте борозни в ліктьовій ділянці? Чим вони обмежені?

 22. Які ви знаєте борозни, міжм'язові перегородки, фасціальні піхви і ложа в ділянці передпліччя?

 23. Дайте морфологічну характеристику синовіаль­ним піхвам сухожилків м'язів, що розташовані в передній зап'ястковій і долонній ділянках кисті. Яке це має клінічне значення?

 24. Дайте морфологічну характеристику синовіаль­ним піхвам сухожилків м'язів, що розташовані в задній зап'ястковій ділянці кисті. Яке це має клі­нічне значення?

 25. Дайте морфологічну характеристику фасціям кисті і долонному апоневрозу.

 26. Дайте морфологічну характеристику волокнис­тим і синовіальним піхвам пальців кисті.

 27. Назвіть групи м'язів нижньої кінцівки, дайте їх морфофункціональну характеристику.

 28. Назвіть м'язи, що розташовані в сідничній ділян­ці. Де починаються і прикріплюються ці м'язи? Яка їх функція?

 29. Назвіть м'язи, що починаються від кісток у по­рожнині таза і прикріплюються до стегнової кістки. Яка їх функція?

 30. Які м'язи підтримують тіло у вертикальному по­ложенні?

 31. Які топографічні утворення є в сідничній ді­лянці?

 32. Де розташована судинна і м'язова затоки? Чим вони обмежені? Що через них проходить?

 33. Назвіть групи м'язів стегна, дайте їх морфофунк­ціональну характеристику.

 34. Чим обмежений стегновий трикутник?

 35. Дайте морфофункціональну характеристику широкій фасції та її перегородкам.

 36. Де розташований привідний канал? Чим обме­жені його стінки і отвори? Що проходить через цей канал?

 37. При яких обставинах утворюється стегновий канал? Назвіть стінки стегнового канала і його отвори.

 38. Чим обмежена підколінна ямка? Що в ній роз­міщено?

 39. Назвіть групи м'язів гомілки, дайте їм морфо­функціональну характеристику.

 40. Дайте морфофункціональну характеристику фасції гомілки та її перегородкам.

 41. Де розташований гомілково-підколінний канал? Чим він обмежений і які має отвори?

 42. Назвіть тримачі м'язів у ділянці надп'ятково-го­мілкового суглоба.

 43. Перерахуйте піхви сухожилків довгих м'язів-згиначів і розгиначів пальців стопи. Де вони роз­ташовані?

 44. Назвіть групи м'язів стопи, дайте їм морфофунк­ціональну характеристику.

 45. Як побудований підошвовий апоневроз? Які особливості фасції стопи?

 46. Які м'язи гомілки і стопи укріплюють поздовжні і поперечне склепіння стопи?ЛІТЕРАТУРА 1. Аршавский И.А. Физиологические механизмы и закономерности индивидуального развития. – М.: Наука, 1982. – 238 с.

 2. Головацький А.С., Черкасов В.Г., Сапін М.Р., Федонюк Я.І. Анатомія людини. – К.: Нова книга, 2006. – 367 с.

 3. Иваницкий М.Ф. Анатомия человека. – М.: ФиС, 1985. – 544 с.

 4. Козлов В.И. Анатомия человека. – М.: ФиС, 1978. – 464 с.

 5. Козлов В.И., Гладышева А.Л. Основы спортивной морфологии.– М.: ФиС, 1977.–103 с.

 6. Колесников Л.Л. Международная анатомическая терминология. – М.: Медицина, 2003. – 424 с.

 7. Кубатько Б.И. Физиология человека и животных. – Херсон: ХДУ, 2000.–Ч.I-2. – 244 с.

 8. Мак-Комас А.Дж. Скелетные мышцы. – К.: Олимпийская литература, 2001. – 408 с.

 9. Мартиросов Э.Г. Методы исследования в спортивной антропологии. – М.: ФиС, 1982. – 199 с.

 10. Никитюк Б.А. Интегративные подходы в возрастной и спортивной антропологии. – М.: Институт психологии РАН, 1999. – 219 с.

 11. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкевич В.И. Анатомия человека. – СПб: Издательский дом СПбМАПО, 2004. – 720 с.

 12. Рожков І.М., Олейник В.П., Наконечний І.В., Пильненький В.В. Основи міології. – Миколаїв: МДУ, 2008. – 248 с.

 13. Сапин М.Р., Билич Г.Л. Анатомия человека: - М., 2004. – 465 с.

 14. Сапин М.Р., Никитюк Д.Р. Карманный атлас анатомии человека. – М.: АПП «Джангар», 2004. – 720 с.

 15. Свиридов О.І. Анатомія людини. – К.: Вища школа, 2000. – 399 с.

 16. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека.– М.: Медицина, 2004, ТІ-ІV.

 17. Туманян Г.С., Мартиросов Э.Г. Телосложение и спорт. – М.: ФиС, 1976. – 240 с.

 18. Фомин Н.А. Морфофункциональные основы адаптации школьников к физическим нагрузкам. - Челябинск: ЧГПИ, 1984. – 88 с.

 19. Чайченко Г.М., Цебенко В.О., Сокур В.Д. Фізіологія людини і тварин: Підручник. – К., Вища школа, 2003. – 442 с.

 20. Хоменко В.Г. Анатомия человека // Практикум. – К., 1991. – С.14-33


ВИСНОВОК:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1   2   3   4   5

Схожі:

Тема. М’язова система людини iconУрок Тема. Система охолодження Урок Тема. Система мащення Урок Тема....
Опис досвіду II. Інформаційна картка
Тема. М’язова система людини icon1. Організм людини як біологічна система
Біологічні науки, що вивчають організм людини. Поняття про здоров’я І хворобу людини
Тема. М’язова система людини icon1. організм людини як біологічна система (5 год)
Біологічні науки, що вивчають організм людини. Значення знань про людину для збереження її здоров’я
Тема. М’язова система людини iconТема: Система права та система законодавства

Тема. М’язова система людини iconКалендарно-тематичне планування навчального матеріалу з інформатики...
Тема Операційна система Windows. Вікна. Файлова система. Операції з папками І файлами
Тема. М’язова система людини iconКалендарно-тематичне планування навчального матеріалу з інформатики...
Тема Операційна система Windows. Вікна. Файлова система. Операції з папками І файлами
Тема. М’язова система людини iconСистема роботи над описом зовнішності людини в 7 класі
Опис зовнішності людини може бути діловим, науковим та художнім. Діловий опис використовується здебільшого в судовій практиці під...
Тема. М’язова система людини iconТема. Слухова сенсорна система. Значення та будова. Мета
Мета: встановити значення слуху в житті людини, вивчити будову органа слуху; розвивати в учнів пізнавальний інтерес; виховувати культуру...
Тема. М’язова система людини iconТема Роль людини в біосфері. 11 кл вчитель біології Інтегрований урок Бєліч Н.І
Освітня: продовжити формувати знання учнів про біосферу; ознайомити з дією позитивних та негативних впливів людини як антропогенного...
Тема. М’язова система людини iconТема: у чому сила людини?
Виховання в учнів уміння поважати різні точки зору, індивідуальні властивості та якості кожної людини
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка