Реферат на тему: Чоловічі модельні зачіски
Скачати 117.78 Kb.
НазваРеферат на тему: Чоловічі модельні зачіски
Дата конвертації19.03.2013
Розмір117.78 Kb.
ТипРеферат
uchni.com.ua > Фізика > Реферат
РЕФЕРАТ

на тему:

Чоловічі модельні зачіски

Модель 1


1. Стрижку починають з нижньопотиличної зони відділенням пасом вертикальними проділами. Кут відтягування пасом стано­вить 90° до поверхні голови. Градуювання зовнішнє.

2. Волосся верхньопотиличноі зони простригають від середини по­тилиці до крайових ліній його росту на скронях урізанням з відтягуван­ням пасом під кутом 90° до поверхні голови. 15см

3. Волосся лобно-тім'яної зо­ни простригають вертикальними проділами врізанням з відтягу­ванням пасом на маківку.

4. Чілку оформлюють слайсингом, надаю­чи їй асиметричної форми.

5. Кінці пасом усієї стрижки полегшують слайсингом.

6. Мелірування виконують за допомогою шапочки або фольги барвником на один-два тони світлішим від основного кольору.Модель 2

1. Стрижку починають Із тім'яної зони. Волосся стрижуть за методом «пасмо за пасмом» з вертикальними проділами.

2. На тім'яній зоні стрижуть опорні па­сма, довжина яких має бути значно корот­шою основної маси волосся.

3. Волосся нижньопотиличної та скроневих зон стри­жуть за методом тушування.

4. Волосся тонують в основний тон і мелірують.

5. Для укладання волосся використо­вують гель, віск


Модель З

1. Виконують боковий проділ та окантовують волосся за заду­маною формою.

2. Волосся скроневої зони стрижуть на­кладанням пасма на пасмо з подовженням до обличчя.3. Волосся верхньопотиличної зони стрижуть за допомогою вертикальних проділів, надаю­чи форми шапочки.


4. Волосся нижньопотиличної зони стрижуть за вертикальними проділами, орієнтуючись на довжину пасом верхньопотиличної зони.

5. Волосся скроневих зон стрижуть за методом «накладання пасма на пасмо» з по­довженням до обличчя.

6. Стрижку перевіряють підтягу­ванням пасом тім'яної зони до волос­ся верхньопотиличної зони.


Модель 4

1. Стрижку починають від крайової лінії росту волосся на шиї до потиличних виступів за методом тушування.2. Горизонтальним проділом відділя­ють пасмо, що проходить через потилич­ний виступ.

3. Відчесане пасмо стрижуть вну­трішнім зрізом, утворюючи овальну лінію. Усе волосся потиличної зони стрижуть, відділяючи вертикальними проділами. По закінченню стрижці надають бажаної форми.

4. Волосся скроневих і тім'яної зон стрижуть накладанням пасма на пасмо.5. Чілку окантовують за пря­мою лінією

6. Волосся усіх зон глибоко філірують.

Модель 5

1. Стрижку починають із тім’яної зони за методом “пасмо за пасмом”, відділяючи волосся вертикально.


2. Волосся верхньопотиличної зони стрижуть за ме­тодом пойнтування.

3-4. Волосся скроневої та нижньопотиличної зон стрижуть “на пальцях”.

5. Волосся на скронях і потилиці окан­товують прямими ножицями.


6. Для отримання м'яких ліній на скро­нях і потилиці вико­нують тушування.

7. Волосся на тім'ї філірують.

8. Укладання волосся виконують феном.

Модель 6

1. Проділом через маківку відділяють тім'яну зону від потиличної.

2. Стрижку починають з нижньопотиличної зони тушуванням філірувальними ножицями. При необхідності волосся окантовують прямими ножицями.3. Волосся верхньої та середньої потиличних зон стрижуть накладан­ням пасма на пасмо.

4. Волосся скроневих зон відтягують назад і стрижуть на рівні верхнього пасма потиличної зони накладанням пасма на пасмо.

5. Волосся тім'яної зони стрижуть в останню чергу, відокремлюючи його верти­кальними проділами.

6. Волосся верхніх зон філі­рують за методом слайсингу.

7. Укладання виконують феном.
Модель 7

1. Волосся починають стригти з нижньопотиличної зони; окан­товують за прямою лінією.

2. Волосся потиличної зони продовжують стригти горизонталь­ними проділами Із зовнішнім пойнтуванням.3. Волосся всіх зон стрижуть за методом «пасмо за пасмом» за допомогою вертикальних проділів.

4. Волосся тім'яної зони стрижуть за фор­мою овалу з відтягуванням пасом до обличчя.


Модель 8

1. Волосся лівої скроневої та потиличної зон стрижуть за мето­дом тушування.

2. Права сторона зачіски в оста­точному вигляді має бути значно довшою. Волосся правого боку починають стригти зі скроні, відділяючи його по вертикалі та відтягуючи до маківки. Так само стрижуть волосся зліва.

3. Волосся на маківці відділяють три­кутником і стрижуть з відтягуванням до короткою волосся лівої скроні.
4. Наприкінці виконують перевірочну стрижку.

Модель 9

1. Волосся розділяють радіальними проділами від маківки. На найвищій точці голови відокремлюють ділянку у формі ромба.2. Зістрижене пасмо волосся з цієї ділянки буде контрольним. Реш­ту пасом, відділених радіальними проділами, стрижуть з відтягуванням до контрольного пасма, виконуючи зубчастий зріз.

3. Укладання виконують феном.

4. Кінні волосся обробляють пре­паратом для стайлінгу.Модель 10

1. Волосся розподіляють за вказаною схемою3. Волосся скронь і чілки овально окантовують.


2. На скронях виконують тушування.

4. Подальшу стрижку виконують на­кладанням «пасма на пасмо», надаючи зачісці овальної форми.

5. Волосся тім'яної зони стрижуть за допомогою вертикальних проділів, орієнтуючись на довжину чілки.6-8. Волосся всіх зон підтягують догори й відрізають на рівні раніше відрізаного пас­ма на тім'ї.

9. Укладання висушують феном.

Модель 11

1. Волосся нижньопотиличної та скроневих зон.

2. Волосся потиличної зони стрижуть за методом «пасмо за пасмом» за допомо­гою вертикальних проділів.3. Волосся тім'яної зони стри­жуть за методом «пасмо за пас­мом».

4. Стрижку завершують філіруванням волосся всіх зон.


Модель 12

1. Волосся лобно-тім'яної та потиличної зон зістригають на дов­жину 6—8 см і плавно зводять нанівець.2. Волосся скронь і потилично-бокових зон тушують.

3. Волосся піднімають догори, надаючи форми гребеня, фіксують у цьому положенні засобом силь­ної фіксації.
Модель 13

Для виконання малюнків попередньо розробляють ескіз і пого­джують його з клієнтом. Ефект від вибраних малюнків посилюють знебарвленням або фарбуванням волосся, враховують контраст­ність кольору волосся та шкіри, різні сполучення ліній, симетрію та рівновагу.

У роботі дотримуються трьох підходів: Малюнок наносять на шкіру голови; волосся зрізають ножицями чітко за лініями, потім малюнок конкретизують машинкою за типом окантування та голять;

2. Малюнок виконують ножицями й пере­ходять до гоління.

3. Волосся голять за допомогою шаблонів.

Модель 14

1 Волосся нижньопотиличної та скроневих зон тушують

2 Волосся тім'яної га верхньопотиличної зон стрижуть за методом «пасмо за пасмом»3. Стрижку завер­шують філіруванням волосся всіх зон

4 Волосся укла­дають за допомогою гелю.
Модель 15

1 Волосся скроневих зон стрижуть id методом «нактадання пасма на пасмо»

2 Волосся потиличної тони стрижуть «на па Іьцях», орієнтую­чись на довжину пасом скроневих зон3-4. Волосся потиличної зони просі ригають за методом «пасмо за пасмом» за допомогою вертикальних проділів і відтягуванням пасом до обличчя

5. Волосся укладають за допомогою гелю

Модель 16

1. Волосся нижньопотиличної зони окантовують за прямою лінією.

2. Волосся нижньопотиличної зони стрижуть з відтягуванням під кутом 30° до поверхні голови для надання об'єму.


3. Волосся верхньопотиличної зони стрижуть, орієнтуючись на нижньопотиличну зону.

4. Волосся скроневих зон стри­жуть накладанням пасма на пасмо.Модель 17

1. Волосся нижньопотиличиої та нижньої частини скроневих зон стрижуть тушуванням.

2. Інше волосся скроневих зон стрижуть за метолом «накладання пасма на пасмо»3-4 Волосся верхньопотиличної та тім'яної зон стрижуть за методом «на паль­цях».

5. Зачісці надають оста­точної форми слайсингом.

6. Укладання викону­ють за допомогою гелю та пінки.
Модель 18

1. Волосся нижньопотиличної зони стрижуть тушуванням; на верхньопотиличній зоні — за методом «на пальцях».2. Волосся скроневих зон стрижуть за допомогою філірувального ножа.

3. Волосся на тім'ї стрижуть за мето­дом «пасмо за пасмом» з відтягуванням пасом до маківки.

4. Укладання виконують феном з ви­користанням пінки.

Модель 19

1. Волосся скроневих зон стрижуть накладанням пасма на пасмо.2. Волосся потиличної зони стрижуть «на пальцях», орієнтуючись на довжину пасом скронь.

3. Волосся тім'яної зони стрижуть за методом «пасмо за пасмом».

4. Чілку відчісують на обличчя та стрижуть у формі трикутника.

5. Волосся висушують феном.3. Волосся тім'я­ної зони стрижуть накладанням пасма на пасмо.

4. Волосся на по­тилиці стрижуть у формі шапочки.

5. Ефект стрижки посилюють меліруванням.


Модель 20

1. Стрижку починають з окантування скронь за пря­мою лінією.2. Чілку стрижуть за спо­собом пойнтування у формі трикутника.

Модель 21

  1. Стрижку виконують за методом зняття волосся «на пальцях».

  2. Волосся нижньопотиличної зони стри­жуть з відтягуванням пасом на 30° до по­верхні голови.3. Волосся на тім'ї стрижуть за методом «пасмо за пасмом».


4. Стрижку оформ­люють за методом «ковзання».

5. Чілку та волосся верхніх зон філірують.

6. Волосся укладають за допо­могою фена.

Модель 22

1. Волосся нижньопотиличної зони тушують.2. Волосся скроневих зон стрижуть за методом накладання «пасмо на пасмо», орієнтуючись на довжину волосся ниж­ньої зони потилиці.

3. Волосся верхньопотиличної зони стрижуть за методом "пасмо за пасмом", виконуючи плавний перехід у довжині волосся.

4. Волосся тім'яної зони простри­гають за вертикальними проділами.

5. Виконують філірування волос­ся всіх зон.

6. Укладання виконують феном.


Модель 23

1. Перед стрижкою волосся висушують феном, укладаючи за формою майбутньої зачіски.

2. Стрижку починають з окантування волосся на скронях.


3. Волосся потиличної зони стрижуть за вертикальними проділами, аналогічно стрижуть волосся тім'яної зони.

4. Волосся тім'яної зони філірують.

5. Волосся нижньопотиличної зони стрижуть тушуванням.6-7. Виконують глибоке філірування волосся всіх зон.

Модель 24

1. Стрижку починають з нижньопотиличної зони. Горизонталь­ним проділом відокремлюють пасмо волосся, стрижуть за прямою лінією.

2. Волосся середньо- і верхньопотиличної зон стрижуть за вертикальними проділами, мо­делюючи форму стрижки.

3-4. Волосся скроневих зон стрижуть за горизонтальними проділами, орієнтуючись на довжину волосся потиличної зони.

5. Волосся тім'яної зони стрижуть за верти­кальними проділами з відтягуванням догори.

6. Чілку окантовують у формі трикутника, волосся укладають феном.

^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Ветров А. Парикмахер - стилист. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2003.

2. Вольфрам К. Идеальные ногти: Способы моделирования // Nand & nails. - 2003. - №4. - С. 32-33.

3. Гутиря Л. Г. Сучасна перукарська справа. — Харків: Фоліо, 1997.

4. Дрибноход Ю. Маникюр, педикюр.: Профессиональный курс. (Сер. «cosmetical&professional»). — СПб.: Весь, 2002. — 256 с.

5. Константинов А. В. Парикмахерское дело. — М.: Высшая школа, 1987.

6. Корпев В. Д. Мы причесываем женщин. — М.: Стройиздат, 1991.

7. Кулешкова О. Н. Технология и оборудование парикмахерских работ. — М.: Академия, 2002.

8. Куприянова И. Н. Современные прически: женские, мужские, дет­ские. — М.: Эксмапресс, 2002.

9. Луканова О. В., Федорова Л. В. Технология парикмахерских услуг. — Ростов-на-Дону: Март, 2002.

10. ЛяпичА.Д. Парикмахерское мастерство. — К.: Будівельник, 1982.

11. Маникюр. Ростов-на-Дону: Владне, 2001. — 256 с.

12. Марек Збшнев. Парикмахерское дело. — Минск: Высшая школа, 1996.

13. Моделирование причесок: Иллюстрированное методическое посо­бие. - К.: 1990.

14. Панченко О. А. Прическа. Укладка. Завивка. — СПб.: Папирус, 1999.

15. Панченко О. А. Мелирование и прическа. — СПб.: Корона-принт, 2000.

16. Пономарчук А. Ростковые зоны и рост ногтя // Ногтевая эстетика. — 2004. - №5.- С. 38-39.

17. Смирнова Л. В. Уроки парикмахерского искусства. — СПб.: Парителы, 2002.

18. Сокол Е. Дезинфекция как наука // Ногтевая эстетика. — 2004. — №1.- С. 48-50.

19. Энциклопедия парикмахерского искусства. — М.: Веге, 1999.

20. «Зеркало моды». - К.: - 1999-2004.

Схожі:

Реферат на тему: Чоловічі модельні зачіски iconРеферат на тему: Зачіски стилю бароко
Стиль бароко зародився наприкінці XVI ст в Італії й поши­рився у багатьох країнах Європи. Найбільше цей стиль проявив­ся в архітектурі,...
Реферат на тему: Чоловічі модельні зачіски iconРеферат На тему: Емпірична > соціологія: >

Реферат на тему: Чоловічі модельні зачіски iconРозділ Перукарська справа
Розробка сучасної жіночої вечірньої зачіски на довгому волоссі на основі елементів зачісок епохи Європейського середньовіччя
Реферат на тему: Чоловічі модельні зачіски iconРеферат на тему: “ Алкоголізм ”
У випадках тривалого плину хвороба супроводжується стійкими психічними І соматическими розладами
Реферат на тему: Чоловічі модельні зачіски icon«Романтичний пафос публіцистики Олеся Гончара»
Реферат на тему: «Оцінка творчості П. Загребельного літературознавцями та публіцистами»
Реферат на тему: Чоловічі модельні зачіски iconРеферат на тему: „ Біохімічні особливості харчування в обраному виді спорту”
Енергоспоживання організму І його залежність від виконуваної роботи
Реферат на тему: Чоловічі модельні зачіски iconРеферат: І. Карпенко-Карий життя та творчість
Підручник О. М. Бєляєв, укр м. 10-11 кл. – Написати твір у публіцистичному стилі на морально-етичну тему
Реферат на тему: Чоловічі модельні зачіски iconРеферат на тему: “ Ікони Поділля”
Традиційна для іконопису зворотня перспектива сходиться не в віддаленій точці уявного простору, а в людині. [2]
Реферат на тему: Чоловічі модельні зачіски iconРеферат на тему: Небезпеки в сучасному урбанізованому середовищі
Література: 1 Е. П. Желібо, Н. М. Заверуха, В. В. Зацарний “Безпека життєдіяль­ності” с. 225-232
Реферат на тему: Чоловічі модельні зачіски iconРеферат з політології на тему: “ Порівняльний аналіз політичних систем...
Вступ
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка