Урок засвоєння нових знань (урок гра). Форми І методи: рольова гра з використанням групових форм роботи, інтерактивних методів «По­шук інформації»
Скачати 190.53 Kb.
НазваУрок засвоєння нових знань (урок гра). Форми І методи: рольова гра з використанням групових форм роботи, інтерактивних методів «По­шук інформації»
Дата конвертації20.03.2013
Розмір190.53 Kb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Фізика > Урок
Тема: Нітратна кислота. Нітрати.

Мета: сформувати в учнів знання про нітратну кислоту, нітрати, їх властивості,

застосування; погли­бити та систематизувати знання про загальні

власти­вості кислот, солей; продовжити процес формуван­ня навичок

пошукової роботи, роботи в групах, умінь робити висновки,

узагальнювати, працювати з додатковою літературою; розвивати

пізнавальну ак­тивність, сприяти формуванню уявлень про наукове

пізнання світу; продовжити роботу з формування екологічної культури.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань (урок - гра).

Форми і методи: рольова гра з використанням групових форм роботи,

інтерактивних методів «По­шук інформації», «Мозковий штурм»,

«Спільний проект», «Мікрофон», «Незакінчені речення».

Обладнання та реактиви: таблиці «Періодична система хімічних елементів

Д.І. Менделєєва», «Роз­чинність кислот, солей, основ», «Схема будови

нітратної кислоти»; прилад для визначення електро­провідності; нітратна

кислота, лакмус, купрум(ІІ) ок­сид, натрій гідроксид, мідь, кальцій

карбонат, магній, натрій нітрат, алюміній, хлоридна І сульфатна кисло­ти,

калій нітрат, купрум(ІІ) нітрат; відеофільми «Збе­режемо озоновий шар»,

«Кислотні дощі», «Ката­строфа 2030 p.», «Нітратна кислота»; колекція

«Мінеральні добрива».

Методичне забезпечення уроку: опорний конс­пект «Кислоти, солі». Інструктивні картки «Нітратна кислота», «Нітрати».
^ Хід уроку і

І. Ознайомлення з темою, метою уроку; планом і вивчення матеріалу

План

1. Реакції, які лежать в основі виробництва нітратної кислоти.

2. Фізичні властивості нітратної кислоти.

3. Вплив нітратної кислоти та оксидів Нітрогену на людину та довкілля.

4. Хімічні властивості нітратної кислоти.

5. Нітрати.

6. Застосування нітратної кислоти, нітратів.
Мотивація: Наприкінці XIX ст. над світом пролунала тривожна звістка про загибель людства від нітрогенного голоду внаслідок зменшення природ­них запасів нітросполук. Усім відомо, що Нітроген є основою амінокислот, а отже, і білків, які є головним будівельним мате­ріалом будь-якого жи­вого організму. Ви ска­жете: «До чого тут азот­ний голод?» або «Чи можна його вгамувати нітратною кислотою?»

Окрім того, у нас над головою, над кож­ним гектаром земної поверхні в атмосфері знаходиться 80000 т азоту. Масова частка азоту у повітрі 75,6 %. Отже, абсурдно стверджувати, що нам загрожує загибель від нестачі Нітрогену.

На жаль, рослини і практично все живе, за винят­ком невеликої групи бактерій, здатні засвоювати Нітроген лише у зв'язаному вигляді (в нітратній чи аміачній формі), і вміст Нітрогену в ґрунті з кожним урожаєм зменшується. Про цю ситуацію амери­канський учений М. Камен сказав: «Нітроген— це вічне джерело танталових мук людства, вічне тер­зання голоду серед надлишку багатства». Спочатку цю проблему розв'язували шляхом внесення в ґрунт чилійської селітри та деяких інших селітр, але ці речовини швидко вичерпувались. Селітри — це солі нітратної кислоти, тому з'явилась проблема її синтезу. Це було соціальне замовлення людства науці хімії.

Спочатку азот зв'язували дуговим способом, але це виявилось неефективним, і лише наприкінці XIX — на початку XX ст. цю проблему вдалося розв'язати німецьким ученим Ф. Габеру та К. Бошу. Вони ство­рили циркуляційну схему синтезу аміаку під тиском:

N2 + 3H2 ↔ 2NH3,

за що й отримали Нобелівську премію у 1931 р.

Подальша переробка аміаку на нітратну кислоту не викликала проблем. Аміак окиснили на платино­вому каталізаторі до нsтроген(ІІ) оксиду, який, у свою чергу, окиснили до нітроген(IV) оксиду. Цей оксид з водою утворює нітратну кислоту.

Вперше азотнокислий завод був побудований у 1916—1917 pp. у Донецьку під керівництвом І.Андрєєва. (Перегляд фрагменту відеофільму).

У наш час виробництво нітратної кислоти — це багатостадійний процес.

I стадія — синтез аміаку;

II стадія — окиснення аміаку в контактному апа­раті за температури 840—880°С. Час контакту газо­вої суміші дуже короткий (0,0001 сек):

4NH3+5O2 ↔ 4NO + 6H2O+ Q

III стадія — окиснення нітроген(ІІ) оксиду до нітроген(ІV) оксиду:

IVстадія - адсорбція оксидів Нітрогену водою. Реакція протікає в адбсорційній колоні під тиском 1,1 МПа:

3NO2 + Н2О ↔ 2HNO3 + NO + Q.

З одного боку, нітратна кислота — це важлива ре­човина, тому що із неї, крім добрив, одержують ліки, пластмаси, волокна і ще багато чого корисного. З iншого ж боку, нітратну кислоту використовують для виготовлення багатьох вибухових речовин, а крім того, заводи з виробництва нітратної кислоти завда­ють великої шкоди довкіллю, викидаючи оксиди Нітрогену. Щоб розібратися в тому, корисна нітратна кислота чи ні, ми вчинимо так, як свідомі громадяни, тобто звернемося до суду.

Шановні учні, сьогодні у нас незвичайний урок. Це буде урок-суд. Ми вивчимо властивості нітратної кислоти та її застосування у ході рольової гри. Наш клас стане залом суду.
^ II. Вивчення нового матеріалу

Отже, ми знаходимося в залі суду.

Головуючий суддя______________________________

Секретар судового засідання _____________________

Прокурор______________________________________

Адвокат_______________________________________
Суддя. Сьогодні ми слухаємо справу зі звинува­чення нітратної кислоти та нітратів в агресивності, жорстокому поводженні з людьми, схильності до військових конфліктів, сприянні війні, участі в те­рористичних актах, а численних родичів — у забруд­ненні атмосфери та літосфери, сприянні екологічній кризі, нітратів — в отруєнні людей. Ваша думка, про­куроре.

Прокурор. На лаві підсудних перебуває нітратна кислота, її формула HNO3, вона починає негативно проявляти себе уже на світлі чи під час нагрівання. При цьому вона жовтіє від злості і виділяє отруйний газ бурого кольору, який подразнює слизові оболон­ки очей, дихальних шляхів. Чим концентрованіша кислота, тим легше вона розкладається:

4HNO3 → 4NO2 + 2Н2О + О2.

Потрапляючи на шкіру людей, тварин, вона вик­ликає опіки, за тривалої дії—виразки, які довго не гояться; коли концентрована кислота потрапляє на солому, тирсу, виникають пожежі. Працювати з нею потрібно дуже обережно, дотримуючись пра­вил безпеки. Вона може спричинити складні про­блеми зі здоров'ям. Прошу суд викликати свідка об­винувачення — еколога.

Еколог. Ви знаєте, що нітратна кислота розкла­дається з виділенням нітроген(ІУ) оксиду. Цей ок­сид у десять разів небезпечніший, ніж чадний газ. З'єднуючись із водою в наших дихальних шляхах, він утворює нітратну і нітритну кислоти, що сприяє тяжким захворюванням. Вдихання парів нітратної кислоти, оксидів Нітрогену викликає загальну слабкість, нудоту, задуху. Тому для наявності ок­сидів Нітрогену в атмосфері встановлюють певні обмеження. ГДК (NO2) в повітрі становить 5 мг/м, а в приземному прошарку — 0,086 мг/м. Окрім того, нітратна кислота утворюється ще й в атмосфері са­мостійно та випадає з опадами нам на голови, зав­даючи шкоди. Відбувається це так: атмосферний азот під час грози реагує з киснем, при цьому утво­рюється нітроген(ІІ) оксид, який далі окиснюється до нітроген(ІV) оксиду:

N2+O2 2NO;

2NO + O2 = 2NO2.

Нітроген (ІV) оксид з водою утворює нітратну і нітритну кислоти:

2NO2 + Н2O = HNO3 + HNO2.

Це встановив ще в 1781 р. англійський учений лорд Генрі Кавендіш.

Кислоти, що утворюються під час цих реакцій, разом з дощем випадають на землю. Вони руйнують металеві конструкції, скульптури, пам'ятки архітек­тури, призводять до зменшення врожайності сільськогосподарських культур, викликають захво­рювання верхніх дихальних шляхів.

Це теж указує на агресивний характер підсудної.

(Демонструється фрагмент відеофільму).

Окрім того, нітроген(ІV) оксид, який у великих кількостях утворюється на підприємствах з вироб­ництва нітратної кислоти у вигляді «лисячих хвостів», а також при розкладанні міндобрив, нітратів, при ядерних випробуваннях, польотах ракет, реактивних літаків, попадає в атмосферу і руйнує озоновий шар.

І це також загрожує нашому здоров'ю, життю.

Адвокат. Протестую! Оксиди Нітрогену на сучас­них підприємствах адсорбуються розчинами лугів, кислот, активованим вугіллям, а також відновлюють­ся воднем, карбон(ІІ) оксидом чи метаном до азоту за температури 250—500 °С та наявності каталізатора паладію. Крім того, в звичайних умовах нітратна кис­лота — це безбарвна летка рідина, дуже добре роз­чинна у воді, правда, має різкуватий запах. Вона гос­тинна, контактна, товариська, легко вступає у

взає­модію з основами, основними та амфотерними ок­сидами, солями, металами, неметалами, органічни­ми сполуками.

При цьому утворюються нітрати, солі нітратної кислоти, деякі з яких люди використовують як добри­ва, компоненти рідкого палива та піротехнічних сумі­шей, для виробництва вибухових речовин, скла, ліків, обробки та консервування харчових продуктів. Навіть поети цій речовині присвячували свої вірші.

Наприклад:

В любви своей всесильна и проста,

Коварна очень эта кислота.

Металлы, неметаллы - все подряд

Она окислит, дав продуктов ряд.
Викликається свідок захисту.
Сульфатна кислота. Сульфатна кислота — под­руга і родичка нітратної кислоти, з родини кислот. Я задам вам, друзі, загадку. Відгадайте, що нас, кислот, об'єднує, що у всіх кислот є найголовнішим? Від чого ми всі в розчинах маємо кислий смак? Від чого залежать хімічні властивості?

(Учні відповідають, що у водних розчинах утво­рюється катіон Гідроген).

Так, насправді, кислоти складаються з атомів Гідрогену і кислотного залишку. У водних розчинах кислоти дисоціюють з утворенням катіонів Гідроге­ну, які приєднуються до молекул води з утворенням катіону гідроксонію:

Н+ + Н2О→ Н3О+.

А зараз на досліді я покажу, що у водних розчинах кислот утворюється йон Гідрогену. Вмикаю прилад для визначення електропровідності розчину нітрат­ної кислоти. Лампочка загоряється, отже, в розчині нітратної кислоти утворилися йони. Водний розчин забарвлює лакмус у червоний колір. Це характерно всім нам, кислотам.

HNO3 ↔ H+ + NO3-

Н+ 2О → Н3О+

Як і всі кислоти, нітратна кислота виявляє всі ти­пові властивості кислот.
Шановні присутні! Ми з вами зараз використає­мо нову форму роботи, яка називається «Мозковий штурм». Робота на швидкість, час виконання — 1 хв. Запрошуємо експерта з питань використання інтер­активних технологій.
Експерт з використання інтерактивних техно­логій:

Завдання 1. Назвіть загальні властивості кислот. Ви можете говорити все, що спаде на думку. Всі ідеї запи­сують писарі у порядку їх виголошення, без зауважень і коментарів (учні називають, експерт аналізує)
Завдання 2. Дослідіть зв'язки нітратної кислоти, тобто хімічні властивості. Для виконання завдання використовуємо метод «Спільний проект». Суть його полягає у спільному пошуку групами узгодже­ного рішення. Для цього потрібно утворити групи по 4 - 5 осіб. У кожній буде лаборант-хімік, який ке­руватиме роботою групи.

Під час роботи з кисло­тою дотримуйтеся правил безпеки.

Пам 'ятайте, що вона роз’їдає шкіру і тканини.

Спочатку всі групи досліджують виданий розчин на наявність кис­лоти, діють лакмусом. Поясніть, чому він змінює колір?

Учні досліджують взаємодію кислоти з основа­ми, потім кожна група виконує своє завдання.

HNОз + NaOH → NaNO3 + Н2О.ч

натрій нітрат

Групи 1,2. Дослід 1. У пробірку помістіть неве­лику кількість (2—3 мл) натрій гідроксиду, додайте 2—З краплі фенолфталеїну і до знебарвлення — нітратну кислоту. Що спостерігаємо? Складіть рів­няння реакції.

Групи 3,4. Дослід 2. У пробірку помістіть невели­ку кількість купрум(П) оксиду і долийте (2—3 мл) розбавленої нітратної кислоти, злегка підігрійте. Що спостерігаємо? Складіть рівняння реакції.

Учні досліджують взаємодію нітратної кислоти з основними оксидами:

2HNO3^ +CuO→ Cu(NO3)2 + H2O.

купрум(ІІ) нітрат

Групи 5, 6. Дослід 3. У пробірку помістіть 2—3 шматочки крейди і додайте нітратної кислоти.

Учні досліджують взаємодію з солями:

2HNО3 + СаСО3 → Ca(NO3 )2 + СО2 + Н2О.

Кожна група звітує про результати досліджень. Звіт кожної групи — це і є спільний проект. Експерт аналізує результати дослідів.

Викликається свідок захисту.

Хімік-технолог. Я розповім про інші властивості нітратної кислоти.

Нітратна кислота — це сильний окисник. Вона взаємодіє з більшістю металів, розчиняє їх, за винят­ком благородних; руйнує органічні речовини; у суміші з хлоридною кислотою (1:3) розчиняє плати­ну, золото:

Au + HNO3 + ЗНСІ → АиС13 + NO2 + 2Н2О.

При взаємодії з металами утворюються нітрати. Водень при цьому не виділяється, бо відновлюється Нітроген, а не Гідроген. Я теж вам, друзі, поставлю запитання:

«Чому при взаємодії нітратної кислоти з металами не виділяється водень?»

Для того щоб мати якомога більше варіантів відповідей, ми теж викорис­таємо варіант методу «Мозкового штурму» — «Ме­режа».

Учні називають, вчитель записує вислови на дошці:

  • порядок сполучення атомів у молекулі;

— типи хімічних зв'язків;

— залежність енергії зв'язків;

— міцність зв'язків між атомами у молекулі HNO3;

— різні за довжиною та енергією зв'язки між атомами різних елементів;

— високий ступінь окиснення атому Нітроге­ну (+5);

— особливості будови молекули.

При обговоренні доходимо висновку, що ці пи­тання споріднені, тому з'єднуємо їх стрілками. Отже, причина специфічності дій нітратної кислоти на ме­тали полягає в особливостях будови молекули (де­монструється схема «Будова нітратної кисло­ти»). Атом Гідрогену досить міцно утримується у молекулі, зв'язок Н—О не руйнується при взаємодії кислоти з металами, тому водень не виділяється. Нітроген відновлюється тим повніше, чим активні­ший метал і чим більше розбавлена кислота. Продук­ти відновлення можуть бути різні. Концентрована кислота і неактивний метал утворюють NO2; розбав­лена кислота і неактивний метал—-NO, концентрова­на кислота і активний метал — N0; розбавлена кис­лота і активний метал — N2О; дуже розбавлена — NH3 або NH4NO3. Концентрована кислота з металом середньої сили не реагує; розбавлена утворює різні продукти.

(Демонструється фрагмент відео-фільму).
Демонструється дослід 1. Якісна реакція на йон NO3- (проводиться у витяжній шафі).

У пробірку насипають мідні ошурки, наливають концентровану нітратну кислоту і підігрівають; при цьому виділяється бурий газ. Це якісна реакція на наявність йону NО3 -.

Cu° + 4HNO3 → Cu(NO3)2+2NO2 + 2Н2О

Cu°-2e → Cu+2 - відновник

N+5 +le → N+4 - окисник

На підтвердження моїх слів для вивчення власти­востей нітратної кислоти проведемо такі лабора­торні досліди:

Групи 1, 2. В одну пробірку наливаємо 2—3 мл хлоридної, а в іншу— стільки ж розбавленої нітрат­ної кислоти і додаємо магній або цинк.

Завдання: практично встановити, чи однакові гази виділяються, і скласти рівняння відповідних ре­акцій.

Відповідь: при взаємодії нітратної кислоти з ме­талами водень не виділяється.
Групи 3, 4. У дві пробірки поміщаємо ошурки міді, в одну пробірку наливаємо 2—З мл розбавленої сульфатної кислоти, у другу — розбавленої нітратної кислоти. Злегка підігріваємо.

Завдання: яка з кислот є більш сильним окисни­ком? Скласти рівняння відповідних реакцій.

Відповідь: нітратна кислота.
3Cu°+8HNO3 → 3Cu(NO3)2+2NO + 4H2O


Cu0- 2e- → Cu+2

3

N+5 + 3e- → N+2

2
відновник
окисник

Групи 5, 6. У дві пробірки з концентрованою нітратною кислотою (2—3 мл) поміщаємо цвях та шматочок алюмінію і злегка підігріваємо.

Завдання: з'ясувати реакційну здатність металів середньої активності.

Відповідь: реакція не відбувається навіть при нагріванні.
Після виконання завдання групи звітують.
Прокурор. Нітратна кислота має сильні військові нахили. Вона сприяє війні, розпалює збройні конфл­ікти протягом усієї історії людства. Пригадайте В'єтнам, Нікарагуа, Югославію, Ірак. Всюди зброя, вибухові речовини, створені з допомогою підсудної. Прошу, шановний суд, викликати свідка обвинува­чення — військового спеціаліста.

^ Військовий спеціаліст. Ще на початку історії людства солі нітратної кислоти - селітри - в Китаї використовувалися для виготовлення запальних сум­ішей. Пізніше на основі тієї ж селітри навчилися ви­готовляти чорний порох, а з нього — порохові снаря­ди. При дії таких снарядів у радіусі 15 м все навколо вигоряло, а осколки пробивали броню воїна.

Під час вибуху відбувається реакція:

2KNO3 + S + ЗС →K2S + ЗСО2 + N2.

Вибух спричинений тим, що селітра розкладаєть­ся з виділенням кисню, який викликає горіння інших речовин. У результаті утворюються, в основному, гази. Якщо посудину, яка запаяна з одного кінця, за­крити рухливим тілом (ядром), воно під дією газів викидається з величезною силою або посудина роз­ривається.

У наш час як вибухівку часто використовують амоніти — суміші амоній нітрату з алюмінієм та ву­гіллям.

Внаслідок дії нітратної кислоти на гліцерин іта­лійський учений Асконьо Сомбреро добув дуже сильну вибухову речовину — тринітрогліцерин (гримучу олію). Однак ця речовина дуже небезпеч­на в роботі. І все ж люди навчилися долати її гонорис­тий норов. Зробив це шведський інженер А. Нобель. Ознайомившись із дослідами російського вче­ного М. Зініна, він створив динаміт—суміш нітрог­ліцерину з наповнювачами, який використовували як під час Першої та Другої світових воєн, так і в наш час.

Нітруванням целюлози добувають тринітроцелюлозу, або піроксилін, а з нього — білий, або бездим­ний, порох. З нітратної кислоти і фенолу добувають тринітрофенол, або пікринову кислоту (сильну ви­бухівку). І врешті, з толуену і нітратної кислоти ство­рюють основну вибухівку—тротил чи тол (тринітротолуен).
^ Суддя. Ваші свідчення прийняті. Які докази зви­нувачення має прокурор?

Прокурор. Солі нітратної кислоти отруюють лю­дей, беруть участь у військових конфліктах.

Адвокат. Протестую.

Прошу викликати свідка хіміка-технолога, який розповість про властивості нітратів.

Хімік-технолог-2. Нітрати — це білі кристалічні речовини, добре розчинні у воді. їх добувають при взаємодії нітратної кислоти з металами, оксидами і гідроксидами металічних елементів, із солями. До речі, сьогодні юні лаборанти проробили ці реакції і добули нітрати вказаними методами.

Нітратам характерні всі властивості солей. Харак­терною властивістю солей нітратної кислоти є їх роз­кладання під час нагрівання з виділенням кисню.

Існують три варіанти продуктів їх розкладу залеж­но від активності металічного елемента, що входить до складу солі. Наведемо їх.

1. Солі лужних і лужноземельних металічних еле­ментів розкладаються на нітрати і кисень:

2KNO3=2KNO2 + O2.

2. Нітрати металічних елементів, що стоять у ряді активності від Магнію до Купруму, розкладаються на оксид елемента, нітроген(І V) оксид і кисень:

2Cu(NO3)2 =2CuO + 4NO2 + О2.

3. Солі Аргентуму і Меркурію розкладаються з утворенням металу, нітроген(ІУ) оксиду і кисню:

2 AgNO3 = 2Ag + 2NO2 + O2
Демонструється дослід 2. Розкладання калій нітрату.

Покладемо у пробірку калій нітрат і нагріємо. За температури 300 °С солі плавляться, за температури 600 °С—розкладаються. Щоб переконатися, що виді­ляється кисень, у пробірку вносимо тліючу скіпку. Вона яскраво спалахує.

Коли на розжарений калій нітрат кинути дрібку сірки, відбудеться спалах. Так розпізнають тверді нітрати.

Адвокат. У мене є доповнення.

Я можу пояснити ці «військові» нахили нітратної кислоти та нітросполук.

Нітросполуки дуже багаті на Оксиген і легко його віддають, викликаючи миттєву реакцію окиснення — вибух; крім того, нітратна кислота має широке використання, її виробляють десятками мільйонів тонн на рік, і це виробництво щороку зростає. 80 % усієї кислоти йде на виробництво міндобрив — нітратів Калію, Натрію, Кальцію та амонію. Селітри — це чудові добрива, які легко зас­воюються рослинами. Проблема нестачі Нітрогену в ґрунті є дуже гострою, оскільки разом з урожаєм з полів збирають і його сполуки. Щоб його компенсувати, вносять добрива.

(Демонструє колекцію «Міндобрива». Огляд колекцій).

На основі нітратної кислоти базується виробниц­тво аніліну і всієї гігантської промисловості органіч­них барвників. Нітратну кислоту і гідразін використо­вують як компоненти ракетного палива, а також для виробництва пластмас, волокон. Нітрати Барію, Стронцію і Плюмбуму використовують у піротехніці (кольорові вогні). Нітрати Феруму, Купруму, Алюмі­нію, Хрому — у текстильній промисловості як про­трави під час фарбування тканин. Для медичних цілей використовують солі Меркурію, Аргентуму, Вісмуту та інших металічних елементів.

Деякі нітрати використовують у фото- і кіно-техніці. Та й сам нітрогліцерин необхідний у меди­цині для зняття нападів стенокардії. Отже, очевидно, що виробництво нітратної кислоти І продуктів на її основі відіграє важливу роль у промисловості і сільському господарстві. |^

Секретар. Викликається для надання свідчень свідок обвинувачення Еколог-2.

Еколог-2. Сьогодні вже немає причин боятися майбутнього «нітрогенного голоду». Але виникла зовсім інша загроза — екологічна. Додавання в грунт нітратних добрив, мабуть, найбільш серйозно порушує природний кругообіг. Виявилося, що жит­тєво важливий Нітроген занесений до списку во­рогів навколишнього середовища. Його сполуки, а саме нітрати, мають здатність до накопичення в різних частинах рослин. Окрім того, вони легко ви­миваються з ґрунту і потрапляють у воду. Останнім часом навіть установлені норми вмісту нітратів в рослинах та воді (ГДК).

Самі нітрати не є дуже токсичними, але в організмі людини відбувається їх відновлення до нітритів, що мають значну токсичність. Нітрити, ' взаємодіючи з гемоглобіном крові, утворюють метгемоглобін, не здатний переносити кисень. Як на­слідок виникає кисневе голодування.

Продукти з високим вмістом нітратів уражають шлунково-кишковий тракт, серцево-судинну, дихаль­ну, нервову системи. Знижується тиск, виникає слабкість, блювота, тахікардія, непритомність.

Адвокат. Протестую! Нітрати використовуються для виготовлення ковбас, шинки, окосту, риби. Натрій нітрит знищує бактерії, які викликають бо­тулізм, а одного грама токсину ботулізму досить, щоб знищити все населення Землі. Крім того, король динаміту, Альфред Нобель, чиї заводи приносили колосальний прибуток, мріяв про звільнення люд­ства від воєн. Наприкінці 1895 р. у колі друзів А. Но­бель написав заповіт, згідно з яким майно вченого, майже 700 млн. шведських крон, пішло б на користь людству. Перші Нобелівські премії почали присуджуватись вченим з 1901 року. Ними нагороджують щорічно вчених за видатні досягнення в галузі фізи­ки, хімії, фізіології, медицини, літератури, з 1968 ро­ку — економіки, а також миротворців.

^ Суддя. Слово надається підзахисній.

Нітратна кислота. Я дуже поважна особа і відома з сивої давнини. Перший опис про мене зробив ле­гендарний алхімік Джабір ібн Хайяна чи, як його на­зивали, Гебера ще у VIII ст. Мене добували під час нагрівання суміші природної селітри, мідного купо­росу і квасців. Інші кислоти отримали пізніше; суль­фатну — в XI ст., а хлоридну — в XVI ст. В ті часи в Росії мене називали «міцною горілкою», добували в аптеках у невеликих кількостях і використовували для виведення бородавок та лікування інших шкіряних хвороб.

У середині XVII ст. (1650) хімік і лікар І. Глаубер запропонував добувати нітратну кислоту нагріван­ням калієвої селітри із сульфатною кислотою. Дуже детально описав цей метод Жюль Верн у «Таємни­чому острові».її Росії перший нітратнокислий завод був збудований у 1720 році братами Томіліними під Москвою. В XX ст. як сировину для виробництва нітратної кислоти стали використовувати повітря, і страшно собі уявити, що було б, коли б до цього не додумались. Я з давніх часів у всьому допомагаю людині: виробляю різні речовини, беруть участь у біосферних процесах, наприклад, кругообігу Нітро­гену. Як саме? Азот грунту мінералізується під дією бактерій до NH3 (амонізація). Далі аміак окиснюється нітрофікуючими бактеріями до HNO3, а потім я перетворюю карбонати на нітрати:

СаСО3 + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + СО2 + Н2О.

Отже, без мене рослини не можуть засвоїти Нітроген.

Я дуже важлива! Не менш важливі і мої родичі нітрати, про це розповів наш адвокат.

Прокурор. Прошу суд визнати винною нітратну кислоту та її родичів нітратів у скоєнні злочинів, пе­редбачених ст. 121 ч. 1 Карного кодексу України, тоб­то у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили тривалий розлад здоров'я, а також ст. 113 Кар­ного кодексу України, тобто у вчиненні вибухів, підпалів або інших дій, спрямованих на масове зни­щення людей.

Суддя. Розглянувши матеріали справи, суд оголо­шує вирок:

Виправдати нітратну кислоту та її родичів нітратів, враховуючи їх необхідність людям для подолання «нітрогенного голоду» і виробництва численних продуктів господарського значення. Зобов'язати їх краще служити людям, а людей — бути розбірливи­ми у своїх діях і намірах.

Учитель. Друзі, історія використання зв'язаного Нітрогену — це нагадування про бережливе ставлен­ня до біосфери. Речами потужного впливу на приро­ду, які дає людству наука, люди повинні користуватися надзвичайно розумно, раціонально, а головне, не лише заради сьогодення, а й заради майбутнього Землі. Пам'ятайте, кожна речовина служить життю і поліпшує благополуччя людей, а деякі з них можуть знищити його, спричинити багато неприємностей. Речовини мають позитивні і негативні властивості. І від людини залежить, як ці властивості використати. Тому під час використання речовин перш ніж діяти, треба думати.

Бо, як писав Гете:

Думати і діяти,

Діяти і думати —

Ось мета нашої мудрості.
^ ПІ. Закріплення знань

Робота в групах.

Завдання.

Для групи 1. Напишіть рівняння та вкажіть умови реакції, які лежать в основі утворення нітратної кис­лоти з азоту повітря.

Для групи 2. Складіть рівняння та схему елект­ронного балансу взаємодії магнію з концентрова­ною нітратною кислотою.

Для групи 3. Складіть рівняння та схему елект­ронного балансу взаємодії срібла з розбавленою кислотою.

Для групи 4. Напишіть рівняння реакції, які ле­жать в основі утворення кислотних дощів.

Для групи 5. Складіть рівняння та схему елект­ронного балансу взаємодії магнію з розбавленою нітратною кислотою.

Для групи 6. Складіть рівняння та схему елект­ронного балансу взаємодії срібла з концентрованою нітратною кислотою.

IV. Підбиття підсумків уроку

На завершення хотілося б почути вашу думку.

Почи­найте свій виступ із речення «На сьогоднішньому уроці для мене найважливішим відкриттям було...».

У своїх відповідях можете використовувати словосполучення: «Я переконаний...», «На мою думку...», «Перепро­шую, але я думаю інакше...», «Ця інформація дає...».

Схожі:

Урок засвоєння нових знань (урок гра). Форми І методи: рольова гра з використанням групових форм роботи, інтерактивних методів «По­шук інформації» iconУрок засвоєння нових знань. Методи, прийоми І форми робот и : застосування...
Мета. Ознайомити учнів із життєвим шляхом, із неповторністю творчого подвигу митця, захопити дітей красою І силою його слова
Урок засвоєння нових знань (урок гра). Форми І методи: рольова гра з використанням групових форм роботи, інтерактивних методів «По­шук інформації» iconІнтерактивна гра «Рекламний ролик»
Рольова гра розвиває креативну компетентність учнів, артистизм, риторичне мистецтво, сприяє виявленню індивідуальності, формує уявлення...
Урок засвоєння нових знань (урок гра). Форми І методи: рольова гра з використанням групових форм роботи, інтерактивних методів «По­шук інформації» iconУрок-рольова гра
...
Урок засвоєння нових знань (урок гра). Форми І методи: рольова гра з використанням групових форм роботи, інтерактивних методів «По­шук інформації» iconУрок математики в 3му класі Математична гра «Хто швидше»
Серед засобів виховання компетентності особливе місце посідає гра. Гра це особливий вид діяльності, в якому важливим є не тільки...
Урок засвоєння нових знань (урок гра). Форми І методи: рольова гра з використанням групових форм роботи, інтерактивних методів «По­шук інформації» iconУрок засвоєння нових знань. Урок-пам'ять, урок-спогад. Обладнання....
Тема. Олександр Довженко. «Україна в огні» – твір про трагедію українського народу в Другій світовій війні
Урок засвоєння нових знань (урок гра). Форми І методи: рольова гра з використанням групових форм роботи, інтерактивних методів «По­шук інформації» iconУрок по темі «Комп'ютерні мережі. Internet»
Узагальнюючий урок по темі «Комп'ютерні мережі. Internet» рольова гра «Суд над Інтернетом. Internet: глобальне добро або зло?»
Урок засвоєння нових знань (урок гра). Форми І методи: рольова гра з використанням групових форм роботи, інтерактивних методів «По­шук інформації» iconУроку : Узагальнення й систематизація вивченого про прислівник. 7...
Тема уроку : Узагальнення й систематизація вивченого про прислівник. 7 клас (з елементами зацікавлення: захист знань, лінгвістичні...
Урок засвоєння нових знань (урок гра). Форми І методи: рольова гра з використанням групових форм роботи, інтерактивних методів «По­шук інформації» iconУрок 1 Тема уроку. Склад, властивості, застосування найважливі
Тип уроку: комбінований урок засвоєння знань, умінь І на-вичок І творчого застосування їх на практиці. Форми роботи: фронтальна....
Урок засвоєння нових знань (урок гра). Форми І методи: рольова гра з використанням групових форм роботи, інтерактивних методів «По­шук інформації» icon7 клас урок №34 Метали І неметали. Прості речовини. Кисень. Залізо Мета
Форми роботи: гра-аукціон. Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, картки із завданнями
Урок засвоєння нових знань (урок гра). Форми І методи: рольова гра з використанням групових форм роботи, інтерактивних методів «По­шук інформації» iconУрок засвоєння нових знань
Підготовка до сприйняття матеріалу та актуалізація опорних знань умінь, уявлень та чуттєвого досвіду
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка