1 Дана інструкція для вартівника (сторожа) є нормативним документом, що містить обов’язкові для дотримання працівником вимоги з охорони праці при виконанні
Скачати 81.79 Kb.
Назва1 Дана інструкція для вартівника (сторожа) є нормативним документом, що містить обов’язкові для дотримання працівником вимоги з охорони праці при виконанні
Дата конвертації21.03.2013
Розмір81.79 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фізика > Документы
ІНСТРУКЦІЯ №____З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЛЯ ВАРТІВНИКА (СТОРОЖА)
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана інструкція для вартівника (сторожа) є нормативним документом, що містить обов’язкові для дотримання працівником вимоги з охорони праці при виконанні ним робіт, визначених його функціональними обов’язками на даному робочому місці.

1.2. До роботи вартівником (сторожем) допускаються після вивчення даної інструкції особи, які пройшли попередній медичний огляд, встановлений курс навчання за даною професією, а при необхідності стажування протягом 2-15 змін під керівництвом досвідчених працівників, пройшли вступний та первинний (на робочому місці) інструктажі з питань охорони праці, пожежної безпеки, інструктаж і перевірку знань з електробезпеки і отримали ІІ кваліфікаційну групу.

1.3. В процесі роботи вартівник (сторож) проходить повторний інструктаж на робочому місці 1 раз в 6 місяців.

1.4. В коло обов’язків вартівника (сторожа) входить збереження майна в приміщеннях чи на території навчального закладу, запобігання проникненню в приміщення чи на територію, навчального закладу сторонніх осіб.

1.5. При виконанні робіт на даному робочому місці має місце вплив таких шкідливих факторів:

● ураження електричним струмом;

● травмування;

● тілесні ушкодження заподіяні іншою особою;

1.6. Вартівнику (сторожу) видається безоплатно спецодяг та засоби індивідуального захисту.

1.7. Працівник має право відмовитись від дорученої роботи, не пов’язаної з його прямими обов’язками, якщо створилась небезпечна для його життя ситуація, або для людей, які його оточують, і навколишнього середовища.
Вартівник (сторож)зобов’язаний:

1.8. Дотримуватись Правил внутрішнього трудового розпорядку.

1.9. Утримувати в чистоті робоче місце та технологічне обладнання.

1.10. Застосовувати спецодяг та засоби індивідуального захисту, змінювати спецодяг у разі його забруднення.

1.11. Періодично проходити медичне обстеження.

1.12. Виконувати тільки ту роботу, за якою пройдено інструктаж з охорони праці і до якої допущений.

1.13. Бережливо ставитись до устаткування і обладнання та використовувати його за призначенням.

1.14. При виявленні будь-яких несправностей обладнання, повідомити про це керівництво і до усунення неполадок до роботи не приступати.

1.15.Знати і виконувати вимоги нормативних актів, інструкцій з охорони праці, правил користування засобами колективного та індивідуального захисту.

1.16. Забороняється приступати до роботи у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, а також в хворобливому або стомленому стані.

1.17. Співпрацювати з керівництвом підприємства у справі створення безпечних і нешкідливих умов праці, повідомляти про порушення вимог охорони праці і пожежного режиму.

1.18. Виконувати вимоги пожежної безпеки, знати розміщення та вміти користуватись первинними засобами пожежогасіння.

1.19. Знати місце знаходження медичної аптечки, вміти нею користуватись.

1.20. При травмуванні зверніться за медичною допомогою і повідомте про це адміністрацію (керівника). Вимагайте складання акту за формою Н-1.

1.21.Особи, які порушили вимоги даної інструкції, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
^ 2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ
2.1. Вартівник (сторож) зобов’язаний:

2.1.1. Завчасно прийти на роботу;

2.1.2. Одягнути спецодяг та засоби індивідуального захисту;

2.1.3. Оглянути приміщення (територію), перевірити наявність замків, чи не має пошкоджень пломб, вікон та дверей приміщень, будівель та споруд, несправностей освітлення.

^ 2.2. Заступаючи на чергування перевірити:

2.2.1. Справність телефонного зв’язку, наявність засобів пожежогасіння;

2.2.2. Наявність та справність засобів аварійного освітлення при перебоях електропостачання;

2.2.3. Справність систем газо-, водо- та електропостачання, освітлення;

2.2.4. Наявність ключів від усіх приміщень (території).

2.3. Прийняти чергування в установленому порядку, з’ясувати усі недоліки у роботі попередньої зміни і заходи щодо їх усунення, про всі зміни, якщо вони були, ознайомитись із записом попередньої зміни у журналі. Зробити відповідний запис у журналі.
^ 3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ
3.1. Підтримувати робоче місце у належному порядку, не загромаджувати проходи і робоче місце сторонніми предметами тощо.

3.2. Дотримуватись безпечних прийомів і методів праці.

3.3. Не допускати переохолодження тіла від руху повітря (протягів, вентиляції) для запобігання можливого захворювання.

3.4. Через кожні 2-3 години роботи стоячи, робити короткочасні перерви на 5-10 хвилин, для відпочинку використовувати зручний стілець.

3.5. При використанні електричного та іншого обладнання, устаткування, апаратів, засобів механізації і пристосувань вартівник (сторож) повинен керуватись правилами та інструкціями, що викладені в паспортах (технічних описах) на ці прилади і апарати, обладнання, устаткування.

3.6. Перед вмиканням електроприладів та іншого електроустаткування вартівник (сторож) повинен перевірити відповідність напруги приладу (вказується в паспорті приладу) напрузі в живлячій електромережі, а також наявність заземлення.

3.7. Стежити за збереженням майна в приміщеннях та на території підприємства, запобігати проникненню в приміщення (на територію) сторонніх осіб під час виконання своїх службових обов’язків.

3.8. Не менше одного разу за час чергування, не рахуючи приймання та здавання чергування, перевірити стан приміщень та території підприємства.

3.9. Не відволікатись самому на сторонні розмови як з відвідувачами, так і працівниками підприємства, і не відволікати інших працівників від виконання своїх службових обов’язків.

3.10. При необхідності вступати в контакт як з відвідувачами, так і працівниками підприємства, для здійснення своїх службових обов’язків в приміщеннях чи на території підприємства бути ввічливим, уникати провокування конфліктних ситуацій, дотримуватись правил поведінки у громадських місцях.

3.11. При правопорушеннях або конфліктних ситуаціях оцінити обставини, у жодному випадку не наражати себе на небезпеку. Повідомити будь-яким доступним способом про факт правопорушення місцеву владу, органи МВС, керівника підприємства і спільними зусиллями вжити заходи по відверненню правопорушення та затримання порушників.

3.12. Уникати конфліктних ситуацій з відвідувачами, бути до них уважним.

3.13. Забороняється:

3.13.1. Спати під час чергування;

3.13.2. Виходити за межі приміщення (території) підприємства, палити, вживати алкогольні напої та наркотичні речовини;

3.13.3. Знімати огородження траншей і котлованів та вимикати в нічний час освітлення проходів та проїздів через них;

3.13.4. Проходити і знаходитись під піднятим вантажем;

3.13.5. Використовувати саморобні опалювальні прилади, або інше електрообладнання, що не є власністю підприємства;

3.13.6. Виконувати будь-які сторонні роботи під час чергування, особливо з застосуванням електроінструменту, легкозаймистих матеріалів тощо, в особистих цілях;

3.13.7. Вмикати електроустаткування мокрими руками;

3.13.8. Відкривати і знімати запобіжні огородження під час роботи устаткування, обладнання тощо;

3.13.9. Самостійно усувати несправності устаткування, обладнання, при виявленні несправностей негайно припинити роботу і викликати спеціаліста, що здійснює їх обслуговування;

3.13.10. Користуватись обладнанням, устаткуванням, приладами, апаратами тощо без попереднього навчання роботи з ними;

3.13.11. Працювати при недостатньому освітленні;

3.13.12. Передоручати свою роботу іншим особам.
^ 4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1. Наприкінці чергування вартівник (сторож) зобов’язаний:

4.1.1. Перевірити приміщення (територію) підприємства, обладнання чи немає пошкоджень, несправностей;

4.1.2. Привести у порядок своє місце чергування.

^ 4.2. Після закінчення чергування вартівник (сторож) зобов’язаний:

4.2.1. Вимкнути вентиляцію і місцеве освітлення.

4.2.2. Зняти спецодяг і прибрати у призначене для його зберігання місце, вимити руки з милом і виконати всі вимоги особистої гігієни.

4.2.3. Зробити запис в журналі про помічені недоліки та несправності та про здачу чергування. Здати зміну в установленому порядку. Чергування вважається зданим і прийнятим після підпису у змінному журналі того, хто здає чергування і того, хто його приймає.

4.2.4. Доповісти адміністрації підприємства про всі неполадки, що мали місце під час роботи та про прийняті заходи по їх ліквідації.

^ 5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Негайно припинити роботу, не допускати в небезпечну зону сторонніх осіб.

5.2. Доповісти про те, що сталося, керівнику.

5.3. Якщо є потерпілі, надавати їм першу медичну допомогу; при необхідності, викликати швидку медичну допомогу.

^ 5.4. Надання першої медичної допомоги.

5.4.1. Перша допомога при ураженні електричним струмом.

У разі ураження електричним струмом необхідно негайно звільнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електроустановку від джерела живлення, а при неможливості відключення – відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал.

У разі відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити йому штучне дихання і непрямий (зовнішній) масаж серця, звернувши увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про різке погіршення кровообігу мозку. При такому стані необхідно негайно приступити до оживлення потерпілого і викликати швидку медичну допомогу.

^ 5.4.2. Перша допомога при пораненні.

Для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити індивідуальний пакет, накласти стерильний перев’язочний матеріал, що міститься у ньому, на рану і зав’язати її бинтом.

Якщо індивідуального пакету якимсь чином не буде, то для перев’язки необхідно використати чисту носову хустинку, чисту полотняну ганчірку і т. ін. На те місце ганчірки, що приходиться безпосередньо на рану, бажано накапати декілька капель настойки йоду, щоб одержати пляму розміром більше рани, а після нього накласти ганчірку на рану. Особливо важливо застосовувати настойку йоду зазначеним чином при забруднених ранах.

^ 5.4.3. Перша допомога при переломах, вивихах, ударах.

При переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку укріпити шиною, фанерною пластикою, палицею, картоном або іншим подібним предметом.

Пошкоджену руку можна також підвісити за допомогою перев’язки або хустки до шиї і прибинтувати до тулуба.

При переломі черепа (несвідомий стан після удару голови, кровотеча з вух або роту) необхідно прикласти до голови холодний предмет (грілку з льодом або снігом, чи холодною водою) або зробити холодну примочку.

При підозрінні перелому хребта необхідно потерпілого покласти на дошку, не підіймаючи його, чи повернути потерпілого на живіт обличчям униз, наглядаючи при цьому, щоб тулуб не перегинався, з метою уникнення ушкодження спинного мозку.

При переломі ребер, ознакою якого є біль при диханні, кашлю, чханні, рухах, необхідно туго забинтувати груди чи стягнути їх рушником під час видиху.

^ 5.4.4. Перша допомога при теплових опіках.

При опіках вогнем, парою, гарячими предметами, ні в якому разі не можна відкривати пухирі, які утворюються, та обв’язувати опіки бинтом.

При опіках першого ступеня (почервоніння) обпечене місце обробляють ватою, змоченою етиловим спиртом.

При опіках другого ступеня (пухирі) обпечене місце обробляють спиртом, 3%-ним марганцевим розчином або 5%-ним розчином таніну.

При опіках третього ступеня (зруйнування шкіряної тканини) накривають рану стерильною пов’язкою та викликають лікаря.

^ 5.4.5. Перша допомога при кровотечі.

Для того, щоб зупинити кровотечу, необхідно:

- підняти поранену кінцівку вверх;

- кровоточиву рану закрити перев’язочним матеріалом (із пакета), складеним у клубочок, придавити 2 зверху, не торкаючись самої рани, потримати на протязі 4-5 хвилин; якщо кровотеча зупинилася, то не знімаючи накладеного матеріалу, поверх нього покласти ще одну подушечку з іншого пакета чи кусок вати і забинтувати поранене місце (з деяким натиском);

- при сильній кровотечі, яку не можна зупинити пов’язкою, застосовується здавлювання кровоносних судин, які живлять поранену область, за допомогою згинання кінцівок в суглобах, а також пальцями, джгутом або закруткою; при великій кровотечі необхідно терміново викликати лікаря.

5.5. У разі виникнення пожежі викликати пожежну частину та приступити до гасіння її наявними засобами пожежогасіння.

5.6. Виконувати всі вказівки керівника робіт по ліквідації небезпеки.

Схожі:

1 Дана інструкція для вартівника (сторожа) є нормативним документом, що містить обов’язкові для дотримання працівником вимоги з охорони праці при виконанні icon1. загальні положення
Дана інструкція для вчителя школи (надалі – вчителя) є нормативним документом, що містить обов”язкові для дотримання працівником...
1 Дана інструкція для вартівника (сторожа) є нормативним документом, що містить обов’язкові для дотримання працівником вимоги з охорони праці при виконанні iconІнструкція для прибиральника службових приміщень розроблена на підставі...
Законодавства України по охороні праці І являється нормативним документом в межах підприємства. Особи, що порушили вимоги даної інструкції...
1 Дана інструкція для вартівника (сторожа) є нормативним документом, що містить обов’язкові для дотримання працівником вимоги з охорони праці при виконанні iconІнструкція для столяра будівельного розроблена на підставі Законодавства...
Законодавства України по охороні праці І являється нормативним документом в межах підприємства. Особи, що порушили вимоги даної інструкції...
1 Дана інструкція для вартівника (сторожа) є нормативним документом, що містить обов’язкові для дотримання працівником вимоги з охорони праці при виконанні iconІнструкція для каменотеса розроблена на підставі Законодавства України...
Законодавства України по охороні праці І являється нормативним документом в межах підприємства. Особи, що порушили вимоги даної інструкції...
1 Дана інструкція для вартівника (сторожа) є нормативним документом, що містить обов’язкові для дотримання працівником вимоги з охорони праці при виконанні iconІнструкція для вантажника розроблена на підставі Законодавства України...
Законодавства України по охороні праці І являється нормативним документом в межах підприємства. Особи, що порушили вимоги даної інструкції...
1 Дана інструкція для вартівника (сторожа) є нормативним документом, що містить обов’язкові для дотримання працівником вимоги з охорони праці при виконанні iconІнструкція для штукатура розроблена на підставі Законодавства України...
Законодавства України по охороні праці І являється нормативним документом в межах підприємства. Особи, що порушили вимоги даної інструкції...
1 Дана інструкція для вартівника (сторожа) є нормативним документом, що містить обов’язкові для дотримання працівником вимоги з охорони праці при виконанні iconІнструкція для слюсаря-сантехніка розроблена на підставі Законодавства...
Законодавства України по охороні праці І являється нормативним документом в межах підприємства. Особи, що порушили вимоги даної інструкції...
1 Дана інструкція для вартівника (сторожа) є нормативним документом, що містить обов’язкові для дотримання працівником вимоги з охорони праці при виконанні iconІнструкція для тесляра розроблена на підставі Законодавства України...
Законодавства України по охороні праці І являється нормативним документом в межах підприємства. Особи, що порушили вимоги даної інструкції...
1 Дана інструкція для вартівника (сторожа) є нормативним документом, що містить обов’язкові для дотримання працівником вимоги з охорони праці при виконанні iconІнструкція з охорони праці для заступника директора з навчально-виховної роботи
Організовує роботу з дотримання в навчальному процесі норм І правил охорони праці
1 Дана інструкція для вартівника (сторожа) є нормативним документом, що містить обов’язкові для дотримання працівником вимоги з охорони праці при виконанні icon1 Інструкція розроблена ва підставі Законодавства України по охороні...
Особи, що порушили вимоги даної інструкції, несуть персональну відповідальність в установленому Законом порядку: дисциплінарну, матеріальну...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка