Книга четверта
Скачати 345.35 Kb.
НазваКнига четверта
Сторінка3/4
Дата конвертації22.03.2013
Розмір345.35 Kb.
ТипКнига
uchni.com.ua > Фізика > Книга
1   2   3   4
Глава 40
^ ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
НА КОМПОНУВАННЯ ІНТЕГРАЛЬНОЇ МІКРОСХЕМИСтаття 471. Придатність компонування інтегральної
мікросхеми для набуття права інтелектуальної
власності на нього

1. Компонування інтегральної мікросхеми вважається придатним
для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо воно є
оригінальним.

Стаття 472. Засвідчення набуття права інтелектуальної
власності на компонування інтегральної мікросхеми

1. Набуття права інтелектуальної власності на компонування
інтегральної мікросхеми засвідчується свідоцтвом.

2. Обсяг правової охорони компонування інтегральної
мікросхеми визначається зображенням цього компонування на
матеріальному носієві.

3. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом.

Стаття 473. Суб'єкти права інтелектуальної власності на
компонування інтегральної мікросхеми

1. Суб'єктами права інтелектуальної власності на компонування
інтегральної мікросхеми є:

1) автор компонування інтегральної мікросхеми;

2) інші особи, які набули прав на компонування інтегральної
мікросхеми за договором чи законом.

Стаття 474. Майнові права інтелектуальної власності на
компонування інтегральної мікросхеми

1. Майновими правами інтелектуальної власності на
компонування інтегральної мікросхеми є:

1) право на використання компонування інтегральної
мікросхеми;

2) виключне право дозволяти використання компонування
інтегральної мікросхеми;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню
компонування інтегральної мікросхеми, в тому числі забороняти таке
використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені
законом.

2. Майнові права інтелектуальної власності на компонування
інтегральної мікросхеми належать володільцю відповідного
свідоцтва, якщо інше не встановлено законом чи договором.

Стаття 475. Строк чинності майнових прав інтелектуальної
власності на компонування інтегральної мікросхеми

1. Майнові права інтелектуальної власності на компонування
інтегральної мікросхеми є чинними з дати, наступної за датою їх
державної реєстрації за умови підтримання чинності цих прав
відповідно до закону.

2. Строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної
власності на компонування інтегральної мікросхеми спливає через
десять років, що відліковуються від дати подання заявки на
компонування інтегральної мікросхеми в установленому законом
порядку.

Стаття 476. Дострокове припинення чинності майнових прав
інтелектуальної власності на компонування
інтегральної мікросхеми

1. Чинність майнових прав інтелектуальної власності на
компонування інтегральної мікросхеми може бути припинено
достроково за ініціативою особи, якій вони належать, якщо це не
суперечить умовам договору, а також в інших випадках, передбачених
законом.

Стаття 477. Правові наслідки спливу строку чинності виключних
майнових прав інтелектуальної власності на
компонування інтегральної мікросхеми

1. У разі припинення чинності виключних майнових прав
інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми
воно може вільно та безоплатно використовуватися будь-якою особою,
за винятками, встановленими законом.

2. Якщо у зв'язку з достроковим припиненням чинності
виключних майнових прав інтелектуальної власності на компонування
інтегральної мікросхеми завдано збитків особі, якій було надано
дозвіл на його використання, такі збитки відшкодовуються особою,
яка надала зазначений дозвіл, якщо інше не встановлено договором
чи законом.

Стаття 478. Відновлення чинності достроково припинених
виключних майнових прав інтелектуальної власності
на компонування інтегральної мікросхеми

1. Чинність достроково припинених виключних майнових прав
інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми
може бути відновлено у порядку, встановленому законом, за заявою
особи, якій ці права належали у момент їх припинення.

Стаття 479. Визнання прав інтелектуальної власності на
компонування інтегральної мікросхеми недійсними

1. Права інтелектуальної власності на компонування
інтегральної мікросхеми визнаються недійсними з підстав та в
порядку, встановлених законом.

Стаття 480. Право попереднього користувача на компонування
інтегральної мікросхеми

1. Будь-яка особа, яка до дати подання заявки на компонування
інтегральної мікросхеми або, якщо було заявлено пріоритет, до дати
пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно
використала компонування інтегральної мікросхеми в Україні або
здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання,
має право на безоплатне продовження такого використання або
використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право
попереднього користувача).

2. Право попереднього користувача може передаватися або
переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою
практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в
яких було використано компонування інтегральної мікросхеми або
здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання.

Глава 41
^ ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКУ ПРОПОЗИЦІЮСтаття 481. Поняття та об'єкти раціоналізаторської
пропозиції

1. Раціоналізаторською пропозицією є визнана юридичною особою
пропозиція, яка містить технологічне (технічне) або організаційне
рішення у будь-якій сфері її діяльності.

2. Об'єктом раціоналізаторської пропозиції може бути
матеріальний об'єкт або процес.

Стаття 482. Обсяг правової охорони раціоналізаторської
пропозиції

1. Обсяг правової охорони раціоналізаторської пропозиції
визначається її описом, а також кресленнями, якщо вони подані.

Стаття 483. Суб'єкти права інтелектуальної власності на
раціоналізаторську пропозицію

1. Суб'єктами права інтелектуальної власності на
раціоналізаторську пропозицію є її автор та юридична особа, якій
ця пропозиція подана.

Стаття 484. Права суб'єктів права інтелектуальної власності
на раціоналізаторську пропозицію

1. Автор раціоналізаторської пропозиції має право на
добросовісне заохочення від юридичної особи, якій ця пропозиція
подана.

2. Юридична особа, яка визнала пропозицію
раціоналізаторською, має право на використання цієї пропозиції у
будь-якому обсязі.

Глава 42
^ ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА СОРТ РОСЛИН,
ПОРОДУ ТВАРИНСтаття 485. Види прав інтелектуальної власності на сорт
рослин, породу тварин

1. Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу
тварин становлять:

1) особисті немайнові права інтелектуальної власності на сорт
рослин, породу тварин, засвідчені державною реєстрацією;

2) майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин,
породу тварин, засвідчені патентом;

3) майнове право інтелектуальної власності на поширення сорту
рослин, породи тварин, засвідчене державною реєстрацією.

Стаття 486. Суб'єкти права інтелектуальної власності на
сорт рослин, породу тварин

1. Суб'єктами права інтелектуальної власності на сорт рослин,
породу тварин є:

1) автор сорту рослин, породи тварин;

2) інші особи, які набули майнових прав інтелектуальної
власності на сорт рослин, породу тварин за договором чи законом.

Стаття 487. Майнові права інтелектуальної власності на сорт
рослин, породу тварин, засвідчені патентом

1. Майновими правами інтелектуальної власності на сорт
рослин, породу тварин, засвідченими патентом, є:

1) право на використання сорту рослин, породи тварин,
придатних для поширення в Україні;

2) виключне право дозволяти використання сорту рослин, породи
тварин;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню
сорту рослин, породи тварин, у тому числі забороняти таке
використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені
законом.

2. Майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин,
породу тварин належать володільцю патенту, якщо інше не
встановлено договором чи законом.

Стаття 488. Строк чинності майнових прав інтелектуальної
власності на сорт рослин, породу тварин

1. Майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин,
породу тварин, засвідчені патентом, є чинними з дати, наступної за
датою їх державної реєстрації, за умови підтримання чинності цих
прав відповідно до закону.

2. Законом можуть бути встановлені умови тимчасової чинності
майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин, породу
тварин до набрання ними чинності відповідно до частини першої цієї
статті.

3. Строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної
власності на сорт рослин, породу тварин спливає через тридцять
років, а щодо дерев та винограду - через тридцять п'ять років, що
відліковуються з 1 січня року, наступного за роком державної
реєстрації цих прав.

4. Чинність виключних майнових прав інтелектуальної власності
на сорт рослин, породу тварин може бути припинено достроково або
поновлено у випадках та у порядку, встановлених законом.

5. Право на поширення сорту рослин, породи тварин є чинним з
дати, наступної за датою його державної реєстрації, та діє
безстроково за умови підтримання чинності цього права відповідно
до закону.

6. Чинність виключних майнових прав інтелектуальної власності
на сорт рослин, породу тварин може бути припинено достроково або
поновлено у випадках та у порядку, встановлених законом.

Глава 43
^ ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА КОМЕРЦІЙНЕ
НАЙМЕНУВАННЯСтаття 489. Правова охорона комерційного найменування

1. Правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо
воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не
вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності.

2. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування
є чинним з моменту першого використання цього найменування та
охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його
реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування
частиною торговельної марки.

3. Відомості про комерційне найменування можуть вноситися до
реєстрів, порядок ведення яких встановлюється законом.

4. Особи можуть мати однакові комерційні найменування, якщо
це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють
та (або) реалізовують, та послуг, які ними надаються.

Стаття 490. Майнові права інтелектуальної власності на
комерційне найменування

1. Майновими правами інтелектуальної власності на комерційне
найменування є:

1) право на використання комерційного найменування;

2) право перешкоджати іншим особам неправомірно
використовувати комерційне найменування, в тому числі забороняти
таке використання;

3) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені
законом.

2. Майнові права інтелектуальної власності на комерційне
найменування передаються іншій особі лише разом з цілісним
майновим комплексом особи, якій ці права належать, або його
відповідною частиною.

Стаття 491. Припинення чинності майнових прав інтелектуальної
власності на комерційне найменування

1. Чинність майнових прав інтелектуальної власності на
комерційне найменування припиняється у разі ліквідації юридичної
особи та з інших підстав, встановлених законом.

Глава 44
^ ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
НА ТОРГОВЕЛЬНУ МАРКУСтаття 492. Торговельна марка

1. Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або
будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів
(послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів
(послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими
позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри,
зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Стаття 493. Суб'єкти права інтелектуальної власності на
торговельну марку

1. Суб'єктами права інтелектуальної власності на торговельну
марку є фізичні та юридичні особи.

2. Право інтелектуальної власності на певну торговельну марку
може належати одночасно кільком фізичним та (або) юридичним
особам.

Стаття 494. Засвідчення набуття права інтелектуальної
власності на торговельну марку

1. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну
марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва
встановлюються законом.

2. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається
наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і
послуг, якщо інше не встановлено законом.

3. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну
марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому
законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Стаття 495. Майнові права інтелектуальної власності на
торговельну марку

1. Майновими правами інтелектуальної власності на торговельну
марку є:

1) право на використання торговельної марки;

2) виключне право дозволяти використання торговельної марки;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню
торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені
законом.

2. Майнові права інтелектуальної власності на торговельну
марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю
міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в
установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не
встановлено договором.

Стаття 496. Строк чинності майнових прав інтелектуальної
власності на торговельну марку

1. Майнові права інтелектуальної власності на торговельну
марку є чинними протягом десяти років з дати, наступної за датою
подання заявки на торговельну марку в установленому законом
порядку, якщо інше не встановлено законом. Зазначений строк може
бути продовженим щоразу на десять років у порядку, встановленому
законом.

Стаття 497. Дострокове припинення чинності майнових прав
інтелектуальної власності на торговельну марку

1. Чинність майнових прав інтелектуальної власності на
торговельну марку припиняється в установленому законом порядку
достроково у зв'язку з перетворенням торговельної марки у
загальновживане позначення певного виду товарів чи послуг.

2. Чинність майнових прав інтелектуальної власності на
торговельну марку може бути припинено достроково за ініціативою
особи, якій вони належать, якщо це не суперечить умовам договору,
а також в інших випадках, передбачених законом.

3. Якщо у зв'язку з достроковим припиненням чинності
виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельну
марку завдано збитків особі, якій було надано дозвіл на її
використання, такі збитки відшкодовуються особою, яка надала
зазначений дозвіл, якщо інше не встановлено договором чи законом.

Стаття 498. Відновлення чинності достроково припинених
виключних майнових прав інтелектуальної власності
на торговельну марку

1. Чинність достроково припинених виключних майнових прав
інтелектуальної власності на торговельну марку може бути
відновлено у порядку, встановленому законом, за заявою особи, якій
ці права належали у момент їх припинення.

Стаття 499. Визнання прав інтелектуальної власності на
торговельну марку недійсними

1. Права інтелектуальної власності на торговельну марку
визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених
законом.

Стаття 500. Право попереднього користувача на торговельну
марку

1. Будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну
марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки
в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну
марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для
такого використання, має право на безоплатне продовження такого
використання або використання, яке передбачалося зазначеною
підготовкою (право попереднього користувача).

2. Право попереднього користувача може передаватися або
переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою
практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в
яких було використано торговельну марку або здійснено значну і
серйозну підготовку для такого використання.

1   2   3   4

Схожі:

Книга четверта iconКнига-перелік рідких тварин та рослин
Кроссворд по предмету "Тварини та рослини (укр.)" на тему "Червона книга України"
Книга четверта iconКнига як об’єкт дослідження 17 Сутність, генезис І розвиток поняття «книга»
«Менеджмент організацій та адміністрування», спеціалізація «Книгознавство І організація розповсюдження друкованої продукції»
Книга четверта iconПершим винаходом, що дозволив зрушити навчання в часі І просторі,...
Книга — головне джерело навчальної інформації, проте необхід­ний ще один обов'язковий компонент навчання — комунікація між вчителем...
Книга четверта iconП'яте скликання четверта сесія р І шення
Про обсяг І межі повноважень районних у місті Луганську рад та їх виконавчих органів
Книга четверта iconДитяча книга в родині
Читання художньої літератури — дуже важливий аспект у підготовці дитини до школи. Книга — це те чисте джерело, яке живить допитливість...
Книга четверта iconКнига. Матеріал уроку
Матеріал уроку. «З історії книг», «Як з´явилася друкована книга» за Віктором Дацкевичем
Книга четверта iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Як її тільки не називали: І джерелом мудрості, І цілителькою душі, сонячним сяйвом І рікою, що живить Всесвіт. Книга завжди ототожнювалась...
Книга четверта iconКнига представляє собою необхідну допомогу у нелегкій роботі Заступника...
Казанцева Н. А., Річна робоча книга заступника директора з виховної роботи на 2012
Книга четверта iconКнига, про бережне відношення до неї, як до свого товариша, порадника
Мета. Ознайомити дітей з тим, як народилась перша книга, поглибити їх знання про книги. Розвивати інтерес до читання. Виховувати...
Книга четверта iconАмбарна книга
Амбарная книга рода Петренковых – это родовой имущественный реестр рода Петренковых, предназначенный для учёта общей совместной и...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка