Обдарованість, з точки зору біології, це вияв розумових, художніх, фізичних можливостей людини, які значно перевищують середній рівень. Народження
Скачати 144.68 Kb.
НазваОбдарованість, з точки зору біології, це вияв розумових, художніх, фізичних можливостей людини, які значно перевищують середній рівень. Народження
Дата конвертації28.02.2013
Розмір144.68 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фізика > Документы


сканирование0019

Обдарованість, з точки зору біології, - це вияв розумових, художніх, фізичних можливостей людини, які значно перевищують середній рівень. Народження обдарованої дитини визначається спадковістю, а її розвиток - навчанням і вихованням. Обдарована людина має, як правило, особливу будову і функціональні особливості головного мозку, а також окремих його аналізаторів.

Тривалий час явище обдарованості вивчали в рамках педагогіки. Згодом його дослідженням стали займатися психологи. І тільки в останні 50 років фундаментальні наукові дослідження біологічних основ обдарованості людини стали предметом анатомії, фізіології, генетики та біохімії. .

Обдарованість може проявлятися в різних видах діяльності. її не можна визначити за якимось одним критерієм, оскільки вона виявляється в наборі взаємопов'язаних якостей. Так, в обдарованих людей добра пам'ять, увага, логічне або ж образне мислення.

Одним із компонентів креативності є дивергентне - творче (Дж. Гілфорд), нешаблонне (Е. ле Боно) мислення.

За Дж. Гілфордом, дивергентне мислення характеризується такими особливостями:

 • легкість і продуктивність- тобто наскільки швидко індивід може створювати певні продукти творчості: ідеї, думки, об'єкти тощо;

 • гнучкість - здатність швидко переключатися з однієї проблеми на іншу або об'єднувати їх;

 • оригінальність - своєрідність мислення, незвичний підхід до проблеми, її нове розв'язання;

 • точність (відповідність) - стрункість розумових операцій щодо тієї чи іншої проблеми, вибір рішення, адекватного поставленій меті.

Обдарованість може проявлятися в різні періоди розвитку людини. Для обдарованих дітей характерними є рання мова, великий словниковий запас, допитливість. Творча дитина, як правило, енергійна, дотепна, відрізняється розвиненою пам'яттю і виявляє значну самостійність у думках і поведінці. Обдаровані діти здатні класифікувати інформацію, вміють користуватися накопиченими знаннями. Вони з задоволенням сприймають складні завдання, під час виконання яких виявляють неабияку увагу, наполегливість. Дитина високої творчої спрямованості здатна з головою заглибитися в те, що її цікавить, вона дуже винахідлива в образотворчій діяльності, іграх, використанні різних матеріалів, висловлює багато різних міркувань з приводу конкретної ситуації, здатна по-новому підійти до розв'язання проблеми.

Обдарованість може бути загальною, коли дитина має потяг до різних видів праці та мистецтва, але може бути і спеціальною, коли інтерес проявляється до якогось одного виду діяльності (музичний, художній, спортивний напрями тощо).

Зрозуміло, що здатність до творчості, поєднана з високим інтелектуальним рівнем, - це виняток, рідкісне явище у звичайному шкільному класі. Проте потенційна творчість, як свідчать зарубіжні та вітчизняні психологічні дослідження, притаманна кожній дитині. Завдання педагога — створювати умови, за яких схильність дітей до нового, нестандартного, їхнє бажання самостійно вирішувати поставлені завдання можуть набути розвитку
^ ВИХОВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ – ЗАВДАННЯ ПЕДАГОГІВ
Кредо творчих учителів школи

Я маю творчий потенціал.

Я хочу реалізувати йото.

Я певен, що мені все вдасться.

Я схильний ризикувати.

Я вмію бачити проблему і можливості її розв'язання.

Я маю критичне і гнучке мислення.

Я в пошуку!

Я виховаю творчу особистість!!!

Кожна обдарована (талановита) дитина - індивідуальність, яка потребує особливого підходу. Виявити талант-таке завдання ставить перед собою психологічна служба нашої школи. А створити умови для виявлення обдарованості - суто педагогічне завдання, яким переймається адміністрація закладу, класні керівники, керівники гуртків, секцій, бібліотекар.

Важливим критерієм визначення обдарованої (талановитої) дитини, як вважають педагоги школи, є чисельні тести, рекомендовані психолого-педагогічною літературою. Проте практика їх використання виявила, що вони не є універсальним методом визначення обдарованості, оскільки навіть у найточніших із них імовірність не перевищує 70-80 %, а тому тестування доповнюємо спостереженням за дітьми. Розібратися в деяких підходах до виявлення ознак обдарованості в процесі безпосереднього спостереження за дитиною допомагає створена творчою групою педагогів школи матриця для виявлення ознак обдарованості у дітей.

Матриця для виявлення ознак обдарованості у дітей

Позитивні якості:

 1. Дитина має чудову пам'ять.

 2. Для вихованця характерна багата уява.

 3. Дитина вміє створити в уяві альтернативні системи.

 4. Має розвинену оперативну пам'ять і логічне мислення.

 5. Прагне до активного дослідження навколишнього світу.

 6. Вихованець успішний у багатьох починаннях.

 7. Має позитивну установку на творче виконання завдань.

 8. Дитина наполеглива у своїх діях, нерідко наближена до самовпевненості.

 9. Характеризується величезною допитливістю.

Негативні якості:

 1. Чітко виражений егоцентризм.

 2. Прагнення до товариства старших дітей та дорослих.

 1. Учителю не слід надмірно вдаватися до навчання та виховання з елементами змагання. Обдарована дитина частіше буде переможцем, що може викликати неприязне ставлення інших дітей.

 2. Не можна підкреслювати винятковість обдарованої дитини чи, навпаки, навмисно її принижувати, застосовувати сарказм.

 3. Учителю варто пам'ятати, що обдаровані діти зазвичай негативно ставляться до чітко регламентованих повторюваних занять.

 4. Методи, що сприяють ефективній роботі з обдарованими дітьми:
 • повага до прагнення учнів працювати самостійно;

 • надання дитині свободи вибору щодо сфери реалізації своїх здібностей;

 • індивідуальне застосування навчальної програми;

 • заохочення учнів до роботи над власними проектами;

 • жодного тиску на дітей, створення атмосфери розкутості;

 • схвалення результатів діяльності в певній галузі для стимулювання бажання випробувати себе в цій чи інших галузях;

 • підкреслення ролі індивідуальних відмінностей;

 • надання допомоги і підтримки дітям, які мають власний погляд і внаслідок цього відчувають тиск з боку інших;

 • найефективніше використання хобі, конкретних захоплень та індивідуальних нахилів;

 • поблажливість до можливого безладу;

 • заохочення максимальної захопленості в спільній діяльності;

• постійне підтвердження того, що вчитель є однодумцем учнів, а не супротивником. (Див. схему 1)

6. Риси, якими має володіти вчитель, котрий працює з обдарованими дітьми:

 • доброзичливість і чуйність;

 • цілеспрямованість і наполегливість;

 • розуміння психології здібних та обдарованих дітей;

 • високий інтелектуальний рівень;

 • широке коло інтересів;

• готовність до виконання найрізноманітніших обов'язків, пов'язаних із навчанням обдарованих дітей;

 • жвавість, активність, почуття гумору;

 • гнучкість і завжди постійна готовність переглянути свої погляди;

 • здатність до постійного самооновлення, сприйняття нетрадиційних думок і поглядів, емоційна стабільність і вміння переконувати.

Професійному вдосконаленню і творчій діяльності педагога сприяють такі чинники:

 1. Інтерес до змісту діяльності.

 2. Суб'єктивна привабливість спілкування з дітьми.

 1. Високий рейтинг професіоналізму в структурі цінностей особистості.

 2. Достатньо високий рівень самооцінювання й рівень домагань.

 3. Можливості для самореалізації.

 4. Престиж педагогічної діяльності.

 5. Гідні умови праці.

 6. Перспектива професійного зростання.

 7. Позитивне стимулювання діяльності.

 1. Учителю не слід надмірно вдаватися до навчання та виховання з елементами змагання. Обдарована дитина частіше буде переможцем, що може викликати неприязне ставлення інших дітей.

 2. Не можна підкреслювати винятковість обдарованої дитини чи, навпаки, навмисно її принижувати, застосовувати сарказм.

 3. Учителю варто пам'ятати, що обдаровані діти зазвичай негативно ставляться до чітко регламентованих повторюваних занять.

 4. Методи, що сприяють ефективній роботі з обдарованими дітьми:

 • повага до прагнення учнів працювати самостійно;

 • надання дитині свободи вибору щодо сфери реалізації своїх здібностей;

 • індивідуальне застосування навчальної програми;

 • заохочення учнів до роботи над власними проектами;

 • жодного тиску на дітей, створення атмосфери розкутості;

 • схвалення результатів діяльності в певній галузі для стимулювання бажання випробувати себе в цій чи інших галузях;

 • підкреслення ролі індивідуальних відмінностей;

 • надання допомоги і підтримки дітям, які мають власний погляд і внаслідок цього відчувають тиск з боку інших;

 • найефективніше використання хобі, конкретних захоплень та індивідуальних нахилів;

 • поблажливість до можливого безладу;

 • заохочення максимальної захопленості в спільній діяльності;

• постійне підтвердження того, що вчитель є одно
думцем учнів, а не супротивником. (Див. схему 1)

6. Риси, якими має володіти вчитель, котрий працює з обдарованими дітьми:

 • доброзичливість і чуйність;

 • цілеспрямованість і наполегливість;

 • розуміння психології здібних та обдарованих дітей;

 • високий інтелектуальний рівень;

 • широке коло інтересів;

• готовність до виконання найрізноманітніших
обов'язків, пов'язаних із навчанням обдарованих дітей;

 • жвавість, активність, почуття гумору;

 • гнучкість і завжди постійна готовність переглянути свої погляди;

 • здатність до постійного самооновлення, сприйняття нетрадиційних думок і поглядів, емоційна стабільність і вміння переконувати.

Професійному вдосконаленню і творчій діяльності педагога сприяють такі чинники:

 1. Інтерес до змісту діяльності.

 2. Суб'єктивна привабливість спілкування з дітьми.

 1. Високий рейтинг професіоналізму в структурі цінностей особистості.

 2. Достатньо високий рівень самооцінювання й рівень домагань.

 3. Можливості для самореалізації.

 4. Престиж педагогічної діяльності.

 5. Гідні умови праці.

 6. Перспектива професійного зростання.

 7. Позитивне стимулювання діяльності.

Технологія спрямована на:

 • виявлення обдарованих та здібних дітей;

 • створення умов для реалізації індивідуальних творчих здібностей дітей.

^ Теоретичне обґрунтування

Характерними особливостями обдарованих дітей є висока пізнавальна активність і розвинений інтелект, багата фантазія, творчість, винахідливість, емоційна безпосередність, високий енергетичний рівень, чітка моторна координація, фізична стабільність.

Реформування системи освіти зумовило необхідність формування й розвитку інтелектуального та духовного потенціалу нації. Особливо актуальною є проблема створення української еліти. А для цього слід створити найсприятливіші умови для всебічного розвитку дитини.

Технологія передбачає:

 • інтелектуальний, соціальний і духовний розвиток особистості дитини з урахуванням її індивідуальних особливостей, стану здоров'я, потреб суспільства;

 • оптимальну реалізацію цілісного розвивального впливу навчання, виховання та освіти на особистість учня;

• мобілізацію психічних ресурсів особистості, спрямовану на інтенсивний саморозвиток, що водночас забезпечуватиме і повну самореалізацію, творчу налаштованість.

Концепція

Створення атмосфери для розвитку індивідуального потенціалу особистості в умовах вільного вибору, для зростання особистості та її пізнавальних здібностей, можливість адаптації особистості в соціокультурному середовищі.

Мета технології: максимальний розвиток особистості дитини з високим рівнем здібностей в одній чи декількох сферах з урахуванням її індивідуальних особливостей.

Завдання:

 1. Забезпечити умови для самореалізацїї особистості, використовуючи сучасні технології навчання та виховання.

 2. Спрямувати роботу з батьками на виявлення та розвиток здібностей їхньої дитини.

3. Скоординувати роботу фахівців, викладачів щодо надання кожному учневі індивідуальних рекомендацій, створення карт просування здібних дітей.

^ Умови застосування технології

Технологію супроводу обдарованих та здібних дітей слід використовувати за умови взаємодії, взаєморозуміння, узгодженої діяльності всіх учасників навчального процесу.

^ Покроковий опис технології

Засобом опису технології є технологічна карта, де зазначено напрями роботи з обдарованими та здібними дітьми протягом навчального року. Згідно з цим відбувається розвиток кожної дитини (див. схему 2 на с. 7). Цей процес має планомірний і системний характер, він передбачає:

 • комплексне діагностування;

 • інформацію;

 • консультування;

 • проектування індивідуально-орієнтованих програм;

 • аналітичну роботу з реалізації цієї проблеми.

Результативність згаданої технології визначається через показники всебічно розвиненої особистості з високим рівнем розумового розвитку, здатної до саморозвитку та самореалізацїї.

Способи визначення результату

 • Анкетування.

 • Спостереження (зокрема психологічне).

 • Аналіз індивідуальних карт досягнень.

Головні переваги

Індивідуальний супровід:

 • уможливлює інтелектуальний, соціальний і духовний розвиток, саморозвиток та самореалізацію дитини;

 • сприяє не тільки просуванню учня в одній галузі, а й підсиленню інтересу до вивчення інших предметів;

 • допомагає розвивати пізнавальну активність, нестандартність мислення, наполегливість, надзвичайну працездатність, активну життєву позицію в соціальному середовищі;

 • виявляє талановитих, обдарованих дітей, адже талант — це диво, досить незвичайне явище, яке трапляється не так уже й часто;

 • допомагає завчасно виявити конкретні нахили, уподобання, зумовлені природними здібностями;

 • допоможе дитині знайти себе і своє творче призначення.

Застереження

 • Помилковий прогноз стосовно обдарованості конкретної дитини може призвести до негативних наслідків.

 • Надмірна увага і спонукання до успіхів може спричинити стрес.


Тест «Чи розвиваєте ви здібності своїх учнів?»

Кожний учитель має будувати навчально-виховний процес таким чином, щоб сприяти розвитку здібностей та обдарованості дитини. Пропонуємо визначити, наскільки ви зацікавлені у розвитку здібностей учнів молодших класів. В основу тесту «Чи розвиваєте ви здібності своїх учнів?» покладено питання, складені Д. Льюїсом.

Інструкція. На кожне із запропонованих питань відповідайте: так, ні, інколи.

 1. Чи на всі питання дітей ви відповідаєте терпляче?

 2. Чи сприймаєте серйозно «дорослі» питання та висловлювання дітей?

 3. У вас у класі є стенд, на якому діти можуть продемонструвати свої роботи?

 1. Чи завжди ви доручаєте дитині завдання, що їй під силу?

 2. Чи допомагаєте дітям приймати рішення?

 3. Чи організовуєте екскурсії по цікавих місцях?

 4. Чи допомагаєте школярам покращити свої результати?

 5. Чи встановлюєте для учнів прийнятий стандарт поведінки і вимагаєте, щоб вони його дотримувалися?

 1. Часто кажете дитині, що вона гірша за інших?

 2. Чи караєте дитину, принижуючи її при цьому?

 3. Чи добираєте цікаві книги та завдання для того, щоб діти чимось захопились?

 4. Чи привчаєте учнів мислити самостійно?

 5. Чи спонукаєте учнів вигадувати історії, фантазувати?

 6. Чи хвалите ви дітей за вивчені вірші, пісні, оповідання?

 7. Чи використовуєте практичні експерименти, щоб допомогти школярам більше дізнатись або краще зрозуміти щось?

 8. Чи дозволяєте дітям гратись різними предметами, які дитина пристосувала для гри?

 9. Чи спонукаєте дітей знаходити проблеми і розв'язувати їх?

 10. Чи знаходите у заняттях дітей щось гідне похвали?

 11. Чи існують теми, які ви зовсім виключаєте при спілкуванні з дітьми?

 12. Чи даєте ви змогу дитині самостійно приймати рішення?

 13. Чи підказуєте ви дітям, які телепрограми заслуговують на увагу?

22. Чи відсторонюєтесь від невдач дитини, кажучи: «Не переймайся, я теж цього не вмію»?

23. Чи підтримуєте ви максимальну незалежність дітей від дорослих?

24. Чи віддаєте ви перевагу самостійному виконанню головної частини дитиною (за яку вона сама узялась), навіть якщо не впевнені у позитивному кінцевому результаті?

25. Чи вчите дітей вільно спілкуватись із дорослими будь-якого і віку?

26. Чи, обговорюєте ви з дітьми можливі класні заходи, екскурсії?

Оцінювання результатів.

Питання №№ 1, 2, З, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23,24, 25,26:

«так» — 1 бал, «інколи» — 1 бал, «ні» — 2 бали.

Питання №№ 9, 10, 19, 22:

«так» — 0 балів, «інколи» — 1 бал, «ні» — 2 бали.

Складіть суму балів за трьома критеріями й оцініть рівень відповідного показника.

^ Зацікавленість в інтелектуальному розвитку дітей (критерій включає питання №№ 1, 2, 11, 15, 18, 19, 21,26):

високий рівень — 13—16 балів;

середній — 5—12 балів;

низький — 0—4 бали.

Спрямованість на творчі досягнення ваших учнів (критерій включає питання №№ 3, 6, 7, 13, 16, 17, 25):

 • високий рівень — 11—14 балів;

 • середній — 7—13 балів;

 • низький — 0—6 балів.

Формування здатності до саморегулювання (критерій включає питання №№ 4, 5, 8, 9, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 23, 24):

 • високий рівень — 19—24 бали;

 • середній — 7—18 балів;

 • низький — 0—6 балів.

Схожі:

Обдарованість, з точки зору біології, це вияв розумових, художніх, фізичних можливостей людини, які значно перевищують середній рівень. Народження iconМеждисциплинарные исследования в науке и образовании
Застосування цифрових синтезаторів прямого синтезу dds значно спрощує архітектуру радіоапаратури з точки зору спрощення побудови...
Обдарованість, з точки зору біології, це вияв розумових, художніх, фізичних можливостей людини, які значно перевищують середній рівень. Народження iconТема: у чому сила людини?
Виховання в учнів уміння поважати різні точки зору, індивідуальні властивості та якості кожної людини
Обдарованість, з точки зору біології, це вияв розумових, художніх, фізичних можливостей людини, які значно перевищують середній рівень. Народження iconСценарій до гри Що?
Навчальна: закріпити І розвинути знання учнів із питань, що стосуються біології рослин, біології тварин, біології людини, основних...
Обдарованість, з точки зору біології, це вияв розумових, художніх, фізичних можливостей людини, які значно перевищують середній рівень. Народження iconАналіз іноземних контрактів з точки зору їх корисності для України
Аналіз іноземних контрактів з точки зору їх корисності для України Євгеній Орел, канд екон наук, доцент, Наукма
Обдарованість, з точки зору біології, це вияв розумових, художніх, фізичних можливостей людини, які значно перевищують середній рівень. Народження iconАнотація Дєнєжко С. А., Відкритий Міжнародний Університет Розвитку Людини „Україна
Принципи переходу сучасних підприємств до підприємств реального часу з точки зору іт інфраструктури
Обдарованість, з точки зору біології, це вияв розумових, художніх, фізичних можливостей людини, які значно перевищують середній рівень. Народження iconУрок №16 Тема: справедливість основа правил поведінки
Мета: дати учням уявлення про справедливість, вчити оцінювати свої вчинки І вчинки оточуючих з моральної точки зору, аналізувати...
Обдарованість, з точки зору біології, це вияв розумових, художніх, фізичних можливостей людини, які значно перевищують середній рівень. Народження iconРозробка та вдосконалення методів оцінки стійкості винограду до стрес-факторів...
З цієї точки зору доцільно проводити дослідження з застосуванням культури тканин in vitro. Це полегшить І, що найголовніше прискорить...
Обдарованість, з точки зору біології, це вияв розумових, художніх, фізичних можливостей людини, які значно перевищують середній рівень. Народження iconДипломна робота
Предметом дипломного проекту є вивчення стосунків працівників у процесі роботи комерційного банку з точки зору найбільш повного та...
Обдарованість, з точки зору біології, це вияв розумових, художніх, фізичних можливостей людини, які значно перевищують середній рівень. Народження iconКомп’ютерна грамотність вчителів з точки зору стандартів єс
...
Обдарованість, з точки зору біології, це вияв розумових, художніх, фізичних можливостей людини, які значно перевищують середній рівень. Народження iconПроект School of my dream
Рівень володіння англійською: інтродуктіїпииИ (АІ) — середній (А2). Вік учасників проекту: 12-14 років
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка