Пізнавальний інтерес учнів до вивчення фізики рекомендаційний бібліографічний список літератури
Скачати 47.98 Kb.
НазваПізнавальний інтерес учнів до вивчення фізики рекомендаційний бібліографічний список літератури
Дата конвертації07.03.2013
Розмір47.98 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фізика > Документы
ПІЗНАВАЛЬНИЙ ІНТЕРЕС УЧНІВ ДО ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ

Рекомендаційний бібліографічний список літератури

(28 джерел інформації за 1980-2011 рр.)
Укладач: зав.сектору інформаційно-бібліографічного відділу

О.Б.Поліщук

Вивчення фізики є важливим засобом пізнання, всебічного розвитку учнів, формування в них наукового світогляду.

Одним із пріоритетних завдань учителя є реалізація засобами фізичної освіти ідеї взаємодії людини – природи – суспільства, яка характеризується такими аспектами: розкриття значення фізичних методів у формуванні наукового світогляду, сучасної фізичної картини світу; висвітлення ролі новітніх теоретичних напрацювань як наукової основи створення перспективних практичних пристроїв та обладнання сучасного виробництва; використання фізичних знань у суміжних дисциплінах, демонстрація конкретного застосування фізики в побуті; пояснення впливу розвитку суспільства на стан навколишнього середовища, зокрема на організми, природні ресурси; формування екологічної культури людини, науково обґрунтованого ставлення до природи як до вищої та загальнолюдської цінності; озброєння учнів не лише практичними вміннями, що допоможуть в оволодінні майбутньою спеціальністю, а й засобами пошуку та використання інформації з різних джерел, мотивації до самоосвіти, розвитку кругозору, пізнавального інтересу, інтелектуальних здібностей.

Розвиток пізнавального інтересу є однією з актуальних проблем сучасної освітньої школи.

Загальноприйнято, що в навчанні треба спиратися на наявні в учнів інтереси. Та значно важливіше формувати у них пізнавальні інтереси, а для цього потрібно всебічно вивчити їх. Інтересом до фізики можна назвати будь-яке позитивне ставлення до неї. Це ставлення треба знати для формування інтересу, але його далеко не досить. Для справжнього пізнавального інтересу та формування творчої активності учнів характерне розуміння значення та мети пізнавальної діяльності і позитивне ставлення до неї, а також наявність мотивів, що йдуть від самого процесу діяльності і спонукають займатись нею.

Фізика займає особливе місце серед шкільних дисциплін. Як навчальний предмет, що має власну багату історію становлення і розвитку, значний вплив на становлення і культуру людської цивілізації, фізика створює в учнів уяву про наукову картину світу, формує творчі здібності учнів, їх світогляд та переконання. Такі цілі навчання будуть досягнені лише тоді, коли в процесі навчання формується інтерес до знань. Сформованість пізнавальних інтересів учнів сприяє підвищенню їх активності на уроках, розвитку позитивної мотивації навчання, активної життєвої позиції, що в сукупності забезпечує підвищення ефективності процесу навчання.

Даний список літератури складений на основі перегляду систематичного каталогу і систематичної картотеки статей бібліотеки КДПУ.

Список включає 28 джерел інформації (книги, статті із журналів, газет, збірників) українською та російською мовами. Охоплює період з 1980 по 2011 рр. Матеріали в списку розташовано за алфавітом прізвищ авторів і назв праць. Нумерація суцільна.

Рекомендований викладачам, студентам, аспірантам, а також тим, хто цікавиться фізикою.


 1. Антикуз О.В. Позакласна робота як засіб підвищення інтересу до навчання фізики / О.В.Антикуз // Фізика в школах України. – 2010. – № 18. – С. 27-32.

 2. Бодненко Т. Розвиток пізнавального інтересу в учнів на уроках фізики нетрадиційними методами / Т.Бодненко // Фізика та астрономія в школі. – 2004. – № 2. – С. 23-25.

 3. Буйницька О. Цікавість – засіб підвищення ефективності навчання фізики / О.Буйницька // Фізика та астрономія в школі. – 2007. – № 2. – С. 23 33.

 4. Вакула Ю.М. Ще раз про розвиток пізнавального інтересу учнів на уроках фізики / Ю.М.Вакула // Фізика в школах України. – 2008. – № 3. – С. 2-6.

 5. Віктор П.А. До питання відродження інтересу до фізики / П.А.Віктор // Фізика в школах України. – 2004. – № 13-14. – С. 27-32.

 6. Галагузова М.А. Развитие познавательного интереса учащихся к физике / М.А.Галагузова // Физика в школе. – 1984. – № 1. – С. 78-81.

 7. Гладка С.В. Підвищення інтересу учнів до предмету / С.В.Гладка // Така проста гра. – 2005. – № 2. – С. 6-7.

 8. Денисюк Г.Ф. Як розвинути інтерес до навчання. Методичний банк ігор на уроках фізики / Г.Ф.Денисюк // Фізика. – 2006. – № 3. – С. 4-19. 1. 37.01(082)

С 91 Жеглова Н. Інтерес до фізики та самостійна діяльність учнів – показник високих результатів / Н.Жеглова, Г.П.Половина // Сучасні технології в науці та освіті: зб.наук.праць: в 3 т. – Кривий Ріг, 2003. – Т.2. – С. 60-67.

 1. Из опыта развития интереса учащихся к физике // Физика в школе. – 1987. – № 2. – С. 70-75.

 2. Карпова Л.Б. Стимулювання інтересу учнів до навчальної діяльності на уроках фізики і факультативних заняттях / Л.Б.Карпова // Фізика в школах України. – 2009. – № 13-14. – С. 23-25.

 3. Крохіна Н.П. Розвиток пізнавального інтересу учнів на уроках фізики / Н.П.Крохіна // Фізика в школах України. – 2008. – № 5. – С. 2-6.

 4. 37.01(082)

С 91 Куліненко Л.Б. Формування пізнавальних інтересів школярів в процесі вивчення фізики / Л.Б.Куліненко // Сучасні технології в науці та освіті: зб.наук.праць: в 3 т. – Кривий Ріг, 2003. – Т.2. – С. 90-98.

 1. Купченко М. Виховання в учнів стійкого інтересу до вивчення фізики / М.Купченко // Фізика. – 2001. – № 30. – С. 8-9.

 2. Мишкурова И.Е. И физика может быть самым интересным предметом / И.Е.Мишкурова // Обдарована дитина. – 1999. – № 2. – С. 15-16.

 3. Потапова Т. Зробити навчання фізики доступним і цікавим для кожного учня / Т.Потапова // Джерело. – 2004. – № 13-14. – С. 7-8.

 4. Развитие творческих способностей учащихся и их интереса к физике / П.С.Цатурян, С.М.Новиков, М.Я.Павлов и др. // Физика в школе. – 1990. – № 3. – С. 23-33.

 5. Развитие творческих способностей учащихся и их интереса к физике / П.С.Цатурян, С.М.Новиков, М.Я.Павлов и др. // Физика в школе. – 1990. – № 5. – С. 38-39.

 6. 37

В 53 Рева Ю.В.Фізика в цікавих розповідях та оповіданнях, інформаціях та віршах – ефективний інструментарій розвитку інтересу та міцного засвоєння знань / Ю.В.Рева, С.С.Піскльонов // Вісник Міжнародного дослідного центру: «Людина: мова, культура, пізнання»: щоквартальний науковий журнал. – К., 2007. – Т.12. – С. 114-128.

 1. Романенко І.С. Підвищення інтересу до предмета в процесі вивчення фізики / І.С.Романенко // Фізика в школах України. – 2007. – № 8. – С. 16-20. 1. 37.01 (082)

С 91 Сергеев А.В. Особенности физики как учебного предмета, позволяющие формировать познавательные интересы учащихся / А.В.Сергеев, Л.А.Шаповалова // Сучасні технології в науці та освіті: зб.наук.праць: в 3 т. – Кривий Ріг, 2003. – Т.2. – С. 124-130.

 1. Синякин Е.В. неизвестные факты о великих – как средство пробуждения интереса к физике / Е.В.Синякин // Физика в школе. – 2001. – № 4. – С. 33-36.

 2. Старощук В. Як зробити вивчення фізики цікавим / В.Старощук // Фізика. – 2001. – № 35. – С. 1-3.

 3. Усова А.В. Изучение познавательного интереса учащихся к физике / А.В.Усова, В.В.Завьялов // Физика в школе. – 1980. – № 4. – С. 46-48.

 4. Цоколенко С.І. Роль інформаційних технологій у формуванні та підтриманні інтересу при вивченні фізики / С.І.Цоколенко // Обдарована дитина. – 2009. – № 5. – С. 21 24.

 5. Черных Г. Развитие творческих способностей учащихся и их интереса к физике / Г.Черных, В.Неровский // Физика в школе. – 1990. – № 5. – С. 38 42.

 6. Черченко О.Підвищення інтересу до вивчення фізики через систему додаткових домашніх завдань / Олександр Черченко, Віктор Христовий // Фізика та астрономія в школі. – 2011. – № 2. – С. 11-15.

 7. Шилов В.Ф. Когда физика интересна / В.Ф.Шилов // Физика в школе. – 1983. – № 6. – С. 46-47.

Схожі:

Пізнавальний інтерес учнів до вивчення фізики рекомендаційний бібліографічний список літератури iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний...
Екологічна культура в освітньому середовищі (Рекомендаційний бібліографічний список літератури)
Пізнавальний інтерес учнів до вивчення фізики рекомендаційний бібліографічний список літератури iconСценарій позакласного заходу
Мета: ознайомити учнів з фізичними явищами, які виникають під час приготування звичайного сніданку, розповісти як фізика допомагає...
Пізнавальний інтерес учнів до вивчення фізики рекомендаційний бібліографічний список літератури iconОснови ландшафтної екології рекомендаційний бібліографічний список літератури
З господарської точки зору їм властивий певний тип природокористування, а з екологічної – вони являють собою природні екологічні...
Пізнавальний інтерес учнів до вивчення фізики рекомендаційний бібліографічний список літератури iconЛюдство І довкілля рекомендаційний бібліографічний список літератури
Ххі ст., засвоєння складних але надзвичайно важливих екологічних законів, принципів функціонування екосистем І біосфери, життєствердних...
Пізнавальний інтерес учнів до вивчення фізики рекомендаційний бібліографічний список літератури iconМіжпредметні зв’язки на уроках хімії рекомендаційний бібліографічний список літератури
Основне завдання сучасної середньої загальноосвітньої школи – дати молодому поколінні глибокі, міцні знання з точних наук, виробити...
Пізнавальний інтерес учнів до вивчення фізики рекомендаційний бібліографічний список літератури iconБіоіндикація рекомендаційний бібліографічний список літератури
Системи моніторингу, побудовані на основі дослі­дження поведінки рослин І тварин, дають змогу оцінити біологічні ефекти від впливу...
Пізнавальний інтерес учнів до вивчення фізики рекомендаційний бібліографічний список літератури iconВашій увазі пропонується рекомендаційний бібліографічний покажчик...
Вашій увазі пропонується рекомендаційний бібліографічний покажчик путівник літератури «Книги, які допомагають жити» для молоді, людей...
Пізнавальний інтерес учнів до вивчення фізики рекомендаційний бібліографічний список літератури iconПам’ятки писемної культури України Рекомендаційний список літератури
Велике значення літописи мають для вивчення історії української літературної мови. Мова більшості літописів книжна, близька до церковнослов'янської,...
Пізнавальний інтерес учнів до вивчення фізики рекомендаційний бібліографічний список літератури iconТема: Загальна будова та принцип дії системи запалювання. Мета
Джерела електричного струму на автомобілі, ознайомити учнів з принципом дії системи запалювання, сформувати пізнавальний інтерес...
Пізнавальний інтерес учнів до вивчення фізики рекомендаційний бібліографічний список літератури iconУрок-конференція вчитель фізики Лазар І. М. Тема : Конференція. Проблеми...
Людини; продовжити виховання екологічного мислення у дітей, допомогти їм відчути себе част­кою матері-природи; розвивати навички...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка