Методичні рекомендації щодо вивчення хімії у 2012 2013 навчальному році
Скачати 224.71 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо вивчення хімії у 2012 2013 навчальному році
Дата конвертації28.02.2013
Розмір224.71 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Фізика > Методичні рекомендації
Методичні рекомендації щодо вивчення хімії

у 2012 – 2013 навчальному році
Написала: Тетяна Ціперко,

завідувач навчально-методичного

кабінету хімії

Завдання школи – допомогти кожному учневі якомога раніше розпізнати свої інтелекти (здібності, здатності) та спрямувати його діяльність на узгоджене використання інтелектуального потенціалу, забезпечивши високоякісне навчання та формування ключових компетентностей (уміння вчитися). А вміння використовувати набуті знання та бажання поповнювати їх самостійно є основною умовою успішної адаптації людини у динамічних умовах навколишнього середовища.

Хімія – одна із найлогічніших наук, що є не тільки основою науково-технічного прогресу, але й сприяє зростанню загальної культури людини.

Наука хімія відіграє провідну роль у розв’язанні таких глобальних проблем, як зміна клімату, забезпечення надійних джерел чистої води, продовольства й енергії, підтримки здорового стану довкілля в інтересах людства. Без розвитку хімії неможливий розвиток паливно-енергетичного комплексу, металургії, транспорту, зв'язку, будівництва, електроніки, сфери побуту тощо. Усвідомлюємо, що саме завдяки розвитку фундаментальних та прикладних напрямків хімічної науки виробляються лікарські препарати, паливо, метали і більшість промислових товарів. Тому основна мета діяльності вчителів хімії у цьому навчальному році – підняття престижу хімічної науки та популяризація хімічних знань на основі модернізації шкільної хімічної освіти. Реалізація цієї мети можлива лише за умови застосування інноваційних методів і технологій у процесі вивчення хімії, екологізації хімічних знань, забезпечення інтегрованого підходу до формування системи природничих знань та основ хімічної безпеки. Нагальною проблемою залишається подолання формалізму у викладанні природничо-математичних дисциплін, зокрема хімії. Необхідно ширше застосовувати на уроках завдання прикладного характеру, елементи ужиткової хімії, проектну діяльність.

^ Програмне забезпечення навчального процесу з хімії

у 2012/2013 навчальному році

Клас

Програма

^ 7-9 класи загальноосвітніх навчальних закладів

Хімія. 7-11 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів – К.: Ірпінь: Перун, 2005.

^ 10-11 класи усіх профілів та з поглибленим вивченням предмета

Хімія.10-11 класи. Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту / Автори Л. Величко, О.Ярошенко /; академічний рівень / Автори Л.Величко, Г.Лашевська, Н.Титаренко /; профільний рівень / Автори Н.Буринська, Л.Величко, В.Депутат, Г.Лашевська, Г.Сударєва, Н.Титаренко, Н.Чайченко / та поглиблене вивчення / Автори Н.Буринська, Л. Величко, М.Гладюк, Н.Романова /Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх закладів. Хімія. 10-11 класи. – Тернопіль: Мандрівець, 2011.

10-11 класи усіх профілів

Хімія 10-11 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. – Київ 2010 /Затверджено Міністерством освіти і науки України (наказ МОН від 28.10.№1021)/

^ 8-9 класи з поглибленим вивченням предмета

Програми для загальноосвітніх навчальних заклaдів із поглибленим вивченням предметів. Хімія. 8-9 класи /Автори Н. Буринська, Л. Величко та ін. Збірник навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного та технологічного циклу. – К.: Вікторія, 2009.

^ Вечірні (змінні) загальноосвітні навчальні заклади

Хімія. 9-12 класи. Програми з природничо-математичних дисциплін для вечірніх (змінних) загальноосвітніх навчальних закладів – К.: Педагогічна Преса, 2006.

^ 5-12 класи (допрофільна підготовка, профільне навчання)

Навчальні програми курсів за вибором та факультативів з хімії: Варіативна складова Типових навчальних планів. 5-12 класи / Упор.: О.Дубовик, С.Фіцайло. – Тернопіль: Мандрівець, 2010. – 272 с.

^ 8-11 класи (профільне навчання)

Навчальні програми курсів за вибором та факультативів з хімії: Варіативна складова Типових навчальних планів. 8-11 класи / Упор.: Г.Дубковецька, Ю.Каліночкіна. – Тернопіль: Мандрівець, 2010. – 100 с.


Крім того, предметною комісією Науково-методичної ради Міністерства з питань освіти схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах ще ряд навчальних програм курсів за вибором та факультативів, що не увійшли до складу зазначених збірників, а саме:

Прибора Н.А. Основи експериментальної хімії;

Шапошнікова І.М., Прибора Н.А. Хімія для детективів;

Шапошнікова І.М. Хімія в криміналістиці;

Забава Л.К., Габріелян А.А. Вода та сучасні методи її очищення;

Карагаєва М.В. Хімія і здоров’я. 9 клас;

Коростіль Л.А. Абетка самоосвіти школяра з хімії. 7 клас;

Н.Віленська. Екологічна освіта школярів.

^ Навчально-методичне забезпечення вивчення хімії в 10-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів

За результатами Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України» отримали підручники:

Хімія. 10 клас (рівень стандарту, академічний рівень) /Автор Ярошенко О.Г. - Грамота,2010;

Хімія. 10 клас (рівень стандарту, академічний рівень) /Автори Попель П.П., Криль Л.С. - Академія, 2010 ;

Хімія. 10 (профільний рівень) /Автори Буринська Н.М., Депутат В.М., Сударева Г.Ф., Чайченко Н.Н. – К.: Педагогічна думка, 2010;

Хімія. 11 клас (рівень стандарту) /Автори Коваленко В.С., Ляшенко А.Х. – К.: Довкілля;

Хімія. 11 клас (рівень стандарту) / Автори Лашевська Г.А., Лашевська А.А. – К.: Генеза;

Хімія. 11 клас (рівень стандарту) /Автор Якунін Я.Ю. – «СИЦИЯ»;

Хімія. 11 клас (рівень стандарту) / Автор Ярошенко О.Г. – К.: Грамота;

Хімія. 11 клас (академічний рівень) / Автори Попель П.П., Крикля Л.С. – К.: Академія;

Хімія. 11 клас (академічний рівень) / Автор Величко Л.П. – К.: Освіта;

Хімія 11 клас (профільний рівень) / Автор Величко Л.П. – К.: Перун.

^ Оцінювання навчальних досягнень учнів

Рівень навчальних досягнень учнів оцінюватиметься відповідно до критеріїв оцінювання, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.04.2011 р. № 329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» та Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої наказом МОН України від 03.06.2008 № 496.

Звертаємо Вашу увагу на те, що при виставленні тематичної оцінки враховуються всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми. При цьому проведення окремої тематичної атестації при здійсненні відповідного оцінювання не передбачається. Тематична оцінка виставляється в колонці з написом «Тематична» без зазначення дати. Наводимо орієнтовну мінімальну кількість тематичних оцінок відповідно до кількості навчальних годин за рік:

35 годин – 4 тематичні;

70 годин – 6 тематичних;

140 годин – 8 тематичних.

Важливою складовою навчання хімії є формування в учнів практичних та дослідницьких умінь та навичок під час проведення практичних робіт та лабораторних дослідів. Оцінювання практичних робіт – обов’язкове, лабораторні досліди оцінюються вибірково. Не дозволяється практичні роботи та лабораторні досліди підміняти демонстраційним учительським експериментом. За умови відсутності потрібних хімічних реактивів можна замінити їх засобами ужиткової хімії або фармацевтичними препаратами, змінивши технологію проведення досліду, деякі досліди можна замінити доступнішими в умовах конкретної школи, використовувати матеріали «Віртуальної лабораторії».

Обов’язковим є проведення однієї контрольної роботи в семестр. Контрольні роботи оформляються в зошиті для контрольних, практичні роботи – в зошиті для практичних робіт, які зберігаються в кабінеті протягом року. Пропущені практичні та контрольні роботи учнями не відпрацьовуються.

Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок. При цьому мають враховуватися динаміка особистих навчальних досягнень учня (учениці) з предмета протягом семестру, важливість теми, тривалість її вивчення, складність змісту тощо.

Обов’язковому оцінюванню підлягають навчальні досягнення учнів з предметів інваріантної та варіативної складових робочого навчального плану закладу. Не підлягають обов’язковому оцінюванню навчальні досягнення учнів з факультативних, групових та індивідуальних занять.

Облік спецкурсів, курсів за вибором здійснюється на окремих сторінках класного журналу; при поглибленому вивченні предметів зазначені години заносяться до класного журналу на сторінку відповідного предмета інваріантної складової.

Облік факультативних, групових та індивідуальних занять фіксуються в окремому (спеціальному) журналі.
^ Орієнтовний перелік основних документів кабінету хімії

(завідувачу кабінетом (лабораторією) хімії)
Нормативні документи навчально-виховного процесу та навчально-методичної бази кабінету

  1. Державний стандарт базової освіти.

  2. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти.

  3. Навчальні програми.

  4. Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 20.07.2004 № 601).

  5. Базовий перелік засобів навчання і загального призначення для кабінетів хімії загальноосвітніх навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 03.02.2005 № 79).

 1. Рекомендовані форми документації кабінету

  1. Паспорт кабінету.

  2. Систематизація наочності за темами.

  3. Каталоги наочності кабінету.

  4. Анкети творчості вчителя.

  5. Анкета обдарованого учня.

  6. План роботи кабінету хімії.

  7. План роботи методичного об'єднання вчителів природничих дисциплін.

 1. Нормативні документи з охорони праці в кабінеті хімії

  1. Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) хімії загальноосвітніх навчальних закладів (затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 01.12.1998 № 222).

 1. Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 № 563, зі змінами внесеними згідно з наказом МОіН України від 20.11.2006 № 782).

 2. Документація з охорони праці

  1. Інструкції з охорони праці:

 • інструкція з охорони праці при роботі з кислотами і лугами;

 • інструкція з хорони праці при роботі з органічними розчинниками;

 • інструкція з охорони праці при роботі з скляними приладами;

 • інструкція з охорони праці при роботі з нагрівальними приладами;

 • інструкція з охорони праці при користуванні витяжною шафою;

 • інструкція з охорони праці при роботі з аміаком водним;

 • інструкція з пожежної безпеки в кабiнетi (лаборантськiй) хімії;

 • інструкція з надання першої (до лікарської) медичної допомоги потерпілим в кабінеті хімії;

 • інструкція з безпеки життєдіяльності під час проведення екскурсій.

  1. Журнал реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності (дод.2 до пункту 4.5.8 наказ від 20.11.2006 № 782).

Згідно вимог наказу Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 № 563, зі змінами внесеними згідно з наказом МОіН України від 20.11.2006 № 782 наказу Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 № 304 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах» протягом навчального року вчителем хімії проводяться такі інструктажі:


^ Назва інструктажу

Час проведення

Запис про проведення

Первинний інструктаж з охорони праці в кабінеті хімії

Проводиться на першому уроці після кожних канікул за трьома інструкціями:

- загальні правила безпеки в кабінеті;

- пожежна безпека;

- надання першої долікарської допомоги.


Реєстрація проводиться в журналі встановленого зразка (журнал зберігається в кабінеті хімії)

Первинний інструктаж з охорони праці

Проводиться перед виконанням кожного практичного завдання (практичної, лабораторної роботи тощо), пов’язаного з використанням різних механізмів, інструментів, матеріалів, реактивів.

Реєстрація проводиться в журналі обліку навчальних занять, на сторінці предмета в розділі «Тема уроку» (зразок реєстрації додається).


Позаплановий інструктаж з охорони праці

Проводиться у разі порушення учнями вимог НПА з ОП, що може призвести чи призвело до травм.

Реєстрація проводиться в журналі встановленого зразка.


Цільовий інструктаж з безпеки життєдіяльності

Проводиться перед початком проведення навчальної екскурсії, олімпіад.

Реєстрація проводиться в журналі встановленого зразка


Зразок заповнення журналу реєстрації інструктажів

з учнями, що проводить вчитель хімії

№ п/п

П.І.П.

особи, яку інструкту-ють


Дата проведення інструктажу

Клас, група

Назва інструктажу (первинний, повторний, позаплановий, цільовий), номер інструкції

П.І.П. особи, яка проводила інструктаж

Підписи

особи, яка проводила інструк таж

особи, яку інструкту-ють

1

2

3

4

5

6

7

8

Первинний інструктаж з ОП за інструкціями №№№ (Інструкція з правил безпеки для кабінету, з пожежної безпеки, з надання долікарської допомоги, з електробезпеки)

1

Іванов І.П.

2.09.2010

8-А

Первинний

№ 45,48,49

Колесник О.В.2

Драч С.П.

відсутній

8-А

Первинний

№ 45,48,49

Колесник О.В.


30

Данко С.Д.

2.09.2010

8-А

Первинний

№ 45,48,49

Колесник О.В.Цільовий інструктаж з ОП за інструкцією № (Інструкція з охорони праці під час проведення навчальної екскурсії), відповідно до наказу від ____20___ року №___

1

Іванов І.П.

25.05.2010

8-А

Цільовий № 35

Колесник О.В.2

Драч С.П.

25.05.2010

8-А

Цільовий № 35

Колесник О.В.


30

Данко С.Д.

25.05.2010

8-А

Цільовий №35

Колесник О.В.
Відповідно до Концепції профільного навчання (наказ МОН України від 11.09.2009 р. № 854 "Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі"), як і в минулому навчальному році, профільне навчання у 10-11 класах здійнюватиметься за такими основними напрямами: суспільно-гуманітарний, філологічний, художньо-естетичний, природничо-математичний, технологічний, спортивний. Напрями диференціації конкретизуються в окремі профілі навчання. Кожен з профілів передбачає вивчення предметів на одному із трьох рівнів змісту освіти: рівні стандарту, академічному рівні, профільному рівні.

Якщо у навчальному закладі відсутнє відповідне навчально-методичне, матеріально-технічне та кадрове забезпечення для впровадження певного профілю навчання, то використовується варіант навчального плану універсального профілю, складеного відповідно до академічного рівня змісту освіти.

Вивчення хімії у старшій школі передбачається на одному із трьох рівнів змісту освіти залежно від профілю навчання:

^ Рівень змісту освіти залежно від профілів навчання

Напрям навчання

Профіль навчання

^ Рівень змісту освіти
Універсальний

Академічний рівень

Природничо-математичний

Фізико-математичний

Рівень стандарту

Математичний

Фізичний

Академічний рівень

Екологічний

Біолого-хімічний

Профільний рівень

Біолого-фізичний (медичний)


Академічний рівень

Географічний

Біотехнологічний

Хіміко-технологічний


Профільний рівень

Агрохімічний

Фізико-хімічний


Суспільно-гуманітарний

Історичний


Рівень стандарту

Правовий

Філософський

Економічний

Філологічний

Української філології

Рівень стандарту

Іноземної філології

Історико-філологічний


Технологічний

Технологічний


Рівень стандарту


Інформаційно-технологічний

Художньо-естетичний

Художньо-естетичний

Рівень стандарту


Спортивний

Спортивний

Рівень стандарту^ Розподіл годин на вивчення хімії за різними рівнями змісту освіти^ Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

Рівень стандарту

Академічний рівень

^ Профільний рівень

10

11

10

11

10

11

Хімія

1

1

1

2

4

6


За рекомендаціями Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України у 10-11 класах технологічного (легка промисловість, харчові технології тощо), математичного та, особливо, фізико-математичного профілів, у разі наявності годин варіативної частини, пропонується вивчати хімію на академічному рівні, що має бути відображено у пояснювальній записці до робочого навчального плану. Рекомендовано також для вивчення хімії на академічному рівні за рахунок варіативної складової виділити не одну, а 2 години.

Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського рекомендує збільшувати кількість годин на вивчення хімії за рахунок часу, відведеного на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів, індивідуальних заня, це дозволить запобігти порушень наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту. Крім того, такий розподіл годин гарантує реалізацію Концепції профільного навчання (наказ МОН України від 11.09.2009 р. № 854 «Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі»), за якою кожен учень протягом навчання у старшій школі повинен обрати 3-4 курси за вибором.

Так, наприклад, за наявності годин варіативної складової, з метою забезпечення умов для опанування учнями 10 класу змісту хімії на академічному рівні, пропонуємо ввести курс за вибором або факультатив «Розв’язування розрахункових задач» (Навчальні програми курсів за вибором та факультативів з хімії: Варіативна складова Типових навчальних планів. 5-12 класи / Упор.: О. Дубовик, С.Фіцайло. – Тернопіль: Мандрівець, 2010. – 272 с.), що дасть можливість учителю реалізувати завдання програми академічного рівня та якісно підготувати учнів до складання зовнішнього незалежного оцінювання, державної підсумкової атестації, участі в олімпіадах.

^ Особливості навчальних програм з хімії для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів

Реалізація чинних програм у 11 класі старшої профільної школи потребує від вчителя уміння розв’язувати проблему розвитку особистості учня з урахуванням особливостей стилю його мислення та рівнів сформованості освітніх компетенцій.

^ Рівень стандарту. Зміст програми складається з розділу «Органічні сполуки». Курс хімії 11 класу розроблений з урахуванням відомостей про органічні сполуки, одержаних учнями в основній школі. Тому, на наш погляд, доцільно відвести за рахунок резервних годин 1-2 години на повторення властивостей вуглеводнів та оксигеновмісних органічних речовин, що вивчалися в 9 класі.

Матеріал курсу має чітко виражене екологічне та практичне спрямування.

Передбачено як засвоєння основних понять, законів, теорій, так і осмислене використання знань про хімічні речовини у повсякденному житті.

При організації навчання, на наш погляд, заслуговує на увагу така форма роботи як виконання індивідуальних або групових творчих проектів дослідницького характеру.

Кількість годин, відведених на вивчення хімії, становить 1 год на тиждень.

^ Академічний рівень. Програмою передбачено вивчення основних класів органічних сполук та ролі хімії в житті суспільства. Програма побудована за лінійно-концентричним типом і її зміст ґрунтується на поглибленні знань, набутих учнями в основній школі.

У програмі посилено увагу до висвітлення методів наукового пізнання в хімії, екологічних питань, зв’язку хімії з охороною здоров’я.

Організації навчання хімії сприятиме використання лекційно-семінарської системи, проблемного навчання, дидактичних ігор, сучасних інформаційних технологій навчання.

Резервні години програми передбачено використати з метою проведення тематичного оцінювання, розв’язування задач, повторення та коригування знань учнів.

Кількість годин, відведених на вивчення хімії становить 2 год. на тиждень.

У процесі вивчення хімії можна додатково використовувати варіативну складову навчального плану, що передбачає введення курсів за вибором та факультативів з метою інтеграції природничих знань та реалізації міжпредметних зв’язків.

^ Профільний рівень. Як профільний навчальний предмет хімія в 11 класі включає два курси: органічну та загальну хімію. Зміст названих курсів ґрунтується на знаннях, здобутих учнями в основній школі. Профілізація забезпечується як поглибленим вивченням хімії, так і запровадженням курсів за вибором.

Програма з органічної хімії передбачає вивчення питань електронної і просторової будови органічних речовин. Зважаючи на специфіку профілю, значну увагу приділено біологічно активним речовинам, взаємозв’язку їх будови, рівнів структурної організації з біологічними функціями. Практична частина курсу містить практикум з елементами функціонального аналізу органічних речовин та розв’язування експериментальних задач.

Зміст заключного розділу хімії присвячено систематизації знань про органічні і неорганічні речовини на спільній теоретичній основі та ролі хімії в житті суспільства.

Чітко виражена практична спрямованість програми. Велика роль відводиться хімічному експерименту, як методу наукового пізнання властивостей речовин, що має неабияке значення при підготовці учнів до складання зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації з предмета.

Профільне навчання хімії передбачає не лише поглиблене засвоєння учнями хімічних понять, законів і теорій, а й широке використання знань із споріднених предметів та дослідницьку діяльність учнів.

Неабиякого значення набувають самовдосконалення і самоосвіта учнів. Цьому сприятиме збільшення у навчанні частки самостійної роботи учнів: виконання індивідуальних або колективних проектів, підготовка рефератів, робота з різними джерелами інформації.

З метою реалізації основних завдань програми вчителю слід використовувати: компетентнісно-діяльнісний підхід, особистісно орієнтовані технології навчання, елементи модульно-рейтингової системи, інформаційних та інтерактивних технологій, дистанційних форм навчання.

Особливістю профільного навчання хімії є обов’язкове проведення навчальних екскурсій на промислові або сільськогосподарські об’єкти (залежно від профілю).

Кількість годин, відведених на вивчення хімії, становить 6 год. на тиждень.

Звертаємо увагу вчителів на те, що в процесі тематичного планування 50% навчального часу потрібно відводити на семінарські заняття і практичні роботи.

Підготовка до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання з хімії вимагає ознайомлення учнів з аналогічними тестовими завданнями, вимогами до якості таких робіт, критеріями оцінювання. Тому упродовж навчального року доцільно використовувати для відпрацьовування учнями навичок і вмінь завдання зі збірників для проведення державної підсумкової атестації учнів 9-х та 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів та тестових завдань ЗНО попередніх років.

Враховуючи важливість природничих знань для розуміння цілісної картини світу та внесок учених-хіміків у розвиток новітніх технологій, особлива увага у цьому 2012-2013 навчальному році повинна приділятися позаурочній роботі з предмета і здійсненню допрофільної підготовки.

З метою популяризації досягнень хімічної науки рекомендуємо передбачити в річних планах роботи загальноосвітніх навчальних закладів проведення тижнів (декад) хімії. У межах тижнів (декад) організувати екскурсії на хімічні підприємства та до вищих навчальних закладів хіміко-технологічного профілю, зустрічі з науковцями науково-дослідних інститутів та викладачами ВНЗ, науково-практичні конференції, хімічні КВК, брейн-ринги, вечори, інтегровані уроки, майстер-класи кращих учителів, конкурси захисту учнівських проектів на хімічну та екологічну тематику, виставки науково-популярної літератури.

Схожі:

Методичні рекомендації щодо вивчення хімії у 2012 2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо викладання хімії в 2012-2013 навчальному році
У зв’язку з визначеною метою під час навчання хімії мають розв’язуватися такі найважливіші завдання, як
Методичні рекомендації щодо вивчення хімії у 2012 2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення хімії у 2011 2012 навчальному році Олена Бобкова
Генеральна Асамблея Організації Об’єдна­них Націй та юнеско проголосили 2011 рік Міжнародним роком Хімії
Методичні рекомендації щодо вивчення хімії у 2012 2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення біології та екології у 2012-2013 навчальному році
У наступному навчальному році залишаються чинними програми, підручники й основні вимоги до викладання біології, екології, природознавства...
Методичні рекомендації щодо вивчення хімії у 2012 2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо викладання інформатики в 2012-2013 навчальному році Викладання
...
Методичні рекомендації щодо вивчення хімії у 2012 2013 навчальному році iconІнструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін...
У 2011/12 навчальному році навчання хімії у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами
Методичні рекомендації щодо вивчення хімії у 2012 2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення Київщинознавства у 2011 2012...
Методичні рекомендації щодо вивчення Київщинознавства у 2011 – 2012 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення хімії у 2012 2013 навчальному році iconІнструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення предмету
Типовими навчальними планами для загальноосвітніх навчальних закладів у 2012/2013 навчальному році на вивчення предмета «Фізична...
Методичні рекомендації щодо вивчення хімії у 2012 2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення української мови І літератури...
Методичні рекомендації щодо вивчення української мови І літератури у 2011 – 2012 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення хімії у 2012 2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо проведення Першого уроку в 2012-2013...
Методичні рекомендації щодо проведення Першого уроку в 2012-2013 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення хімії у 2012 2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення фізики та астрономії у 2011...
Методичні рекомендації щодо вивчення фізики та астрономії у 2011 – 2012 навчальному році
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка