Глобальні проблеми забруднення повітря
Скачати 80.38 Kb.
НазваГлобальні проблеми забруднення повітря
Дата конвертації27.02.2013
Розмір80.38 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Географія > Документы
Мігорян Маріанни
Глобальні проблеми забруднення повітря

Перед людством постійно виникають багаточисельні проблеми, що потребують невідкладного вирішення. Одні з них мають локальний характер, інші торкаються значних регіонів світу.

Серед глобальних проблем людства на початку ХХІ-го століття на перше місце виходять глобальні екологічні проблеми.

Сучасна екологічна ситуація на планеті Земля характеризується, майже повсюдно, різким погіршенням якості навколишнього середовища.

Те, що людина зробила з навколишньою природою, по своїх масштабах катастрофічно. Забруднена атмосфера, гідросфера, знищені мільйони гектарів родючих ґрунтів, отрутохімікатами і радіоактивними відходами забруднена планета, величезних розмірів досягло обезліснення і опустелювання – руйнується біосфера. Великий ризик самознищення людства в результаті власної діяльності.

Розглянемо детальніше глобальні проблеми забруднення атмосфери, оскільки самі ці проблеми мають пряме відношення до міжнародної економіки, так як на даний час існує величезна кількість підприємств, які у процесі виробництва викидають в повітря шкідливі речовини.

Під забрудненням розуміється процес внесення в повітря або утворення в ньому фізичних агентів, хімічних речовин чи організмів, які несприятливо впливають на середовище життя або завдають шкоди матеріальним цінностям. У певному сенсі забрудненням можна вважати і вилучення з повітря окремих газових інгредієнтів (зокрема, кисню) великими технологічними об'єктами. І справа не тільки в тому, що гази, які потрапляють в атмосферу, пил, сірка, свинець та інші речовини небезпечні для людського організму - вони несприятливо впливають на кругообіг багатьох компонентів на землі. Забруднюючі та отруйні речовини переносяться на великі відстані, потрапляють з опадами в ґрунт, поверхневі і підземні води, в океани, отруюють навколишнє середовище, негативно позначаються на прирості рослинної маси.

Різноманітні негативні зміни атмосфери Землі пов'язані головним чином із зміною концентрації другорядних компонентів атмосферного повітря. Існує два головних джерела забруднення атмосфери: природний і антропогенний. Природне джерело - це вулкани, курна буря, вивітрювання, лісові пожежі, процеси розкладання рослин і тварин.

До основних антропогенних джерел забруднення атмосфери належать: підприємства паливно-енергетичного комплексу, транспорт, різноманітні машинобудівні підприємства .Заданими вчених, щорічно у світі в результаті діяльності людини в атмосферу надходить 25,5 млрд. т. оксидів вуглецю, 190 млн. т оксидів сірки, 65 млн. т. оксидів азоту, 1,4 млн. т хлорфторвуглеводів (фреонів), органічні сполуки свинцю, вуглеводні, у тому числі канцерогенні (ті, що викликають захворювання на рак) сполуки.

Забруднення повітря позначається і на кліматі планети. На цей рахунок існують три точки зору.

1. Глобальне потепління клімату, яке спостерігається в поточному столітті, обумовлене зростанням концентрації СО2 в атмосфері, а до середини майбутнього століття станеться катастрофічне потепління клімату, що супроводжується сильним зростанням висоти рівня Світового океану.

2. Забруднення повітря знижує рівень сонячної радіації, підвищує кількість ядер конденсації в хмарах, в результаті поверхня Землі охолоджується, що в свою чергу може викликати нове обледеніння в північних і південних широтах (прихильників цієї точки зору небагато).

3. Згідно з прихильниками третьої точки зору, обидва ці процеси зрівноважаться і клімат Землі істотно не зміниться.

Головні джерела забруднення повітря - підприємства паливно-енергетичного комплексу, обробної промисловості та транспорт. Більше 80% всіх викидів в атмосферу становлять викиди оксидів вуглецю, двоокису сірки, азоту, вуглеводнів, твердих речовин. З газоподібних забруднюючих речовин в найбільших кількостях викидаються оксиди вуглецю, вуглекислий газ, чадний газ, які утворюються переважно при згорянні палива. У великих кількостях в атмосферу викидаються і оксиди сірки: сірчистий газ, сірчистий ангідрид, сірковуглець, сірководень та ін. Найбільш численним класом речовин, що забруднюють повітря у містах, є вуглеводні. До числа постійних інгредієнтів газового забруднення атмосфери відносяться також вільний хлор, його сполуки та ін.

Крім газоподібних забруднюючих речовин в атмосферу надходять десятки мільйонів тонн твердих частинок. Це пил, кіптява, сажа, які у вигляді дрібних частинок вільно проникають в дихальні шляхи і осідають в бронхах і легенях. Однак і це ще не все - «по дорозі» вони збагачуються сульфатами, свинцем, миш'яком, селеном, кадмієм, цинком та іншими елементами і речовинами, багато з яких канцерогенні. З цієї точки зору особливо небезпечний для здоров'я людини азбестовий пил. До першого класу небезпеки також належать кадмій, миш'як, ртуть і ванадій. (Цікаві результати порівняльного аналізу, виконаного американськими вченими. Вміст свинцю в кістках скелета аборигена Перу, який жив 1600 років тому, в 1000 разів менший, ніж у кістках сучасних громадян США.)

Із забрудненням повітря асоціюється і таке специфічне явище, як кислотні дощі.

Земна атмосфера порівняно добре пропускає короткохвильову сонячну радіацію, яка майже повністю поглинається земною поверхнею. Нагріваючись за рахунок поглинання сонячної радіації, земна поверхня стає джерелом земного, в основному довгохвильового, випромінювання, частина якого йде в космічний простір.

Вчені продовжують сперечатися про склад так званих парникових газів. Найбільший інтерес у зв'язку з цим викликає вплив концентрації вуглекислого газу (СО2) на парниковий ефект атмосфери. Висловлюється думка, що відома схема: «зростання концентрації вуглекислого газу посилює парниковий ефект, що веде до потепління глобального клімату» - гранично спрощена і дуже далека від дійсності, тому що найбільш важливим «парниковим газом» є зовсім не вуглекислий газ (і не закис азоту , не метан або хлорфторвуглеводні), а водяна пара. При цьому застереження, що концентрація водяної пари в атмосфері визначається лише параметрами самої кліматичної системи, сьогодні вже не витримують критики, тому що антропогенний вплив на глобальний кругообіг води переконливо доведений.

У якості наукових гіпотез вкажемо на такі наслідки прийдешнього парникового ефекту. По-перше, відповідно до найбільш поширених оцінок, до кінця XXI ст. вміст атмосферного СО2 подвоїться, що неминуче призведе до підвищення середньої глобальної приземної температури на 3-5 °С. При цьому потепління очікується більш сильним у високих широтах і відповідно стане більш посушливим літо в помірних широтах Північної півкулі.

По-друге, передбачається, що подібне зростання середньої глобальної приземної температури призведе до підвищення рівня Світового океану на 20-165 см за рахунок термічного розширення води. (Що стосується льодовикового щита Антарктиди, то його руйнування не є неминучим, так як для танення необхідні більш високі температури. У будь-якому разі, процес танення антарктичних льодів займе досить тривалий час.)

По-третє, концентрація атмосферного СО2 може здійснити дуже сприятливий вплив на врожаї сільськогосподарських культур. Результати проведених експериментів дозволяють припускати, що в умовах прогресуючого зростання вмісту СО2 в повітрі природна і культурна рослинність досягнуть оптимального стану: зросте листкова поверхня рослин, підвищиться питома вага сухої речовини листя, збільшаться середній розмір плодів і число насіння, прискориться дозрівання зернових, а їх урожайність підвищиться.

По-четверте, у високих широтах природні ліси, особливо бореальні, можуть виявитися досить чутливими до змін температури. Потепління може призвести до різкого скорочення площ бореальних лісів, а також до переміщення їх меж на північ. Ліси тропіків і субтропіків виявляться, ймовірно, більш чутливими до зміни режиму опадів, а не температури. Однак прогнози майбутніх змін опадів дуже невизначені.

У цілому, парниковий ефект атмосфери - це рівняння з багатьма невідомими. Велика частина науковців вважає, що потепління реально проявиться. Більш того, багато хто стверджує, що глобальне потепління (приблизно на 1 ° у XX ст.) вже відбулося (принаймні, його перша фаза), але воно було ніби замасковане природними кліматичними змінами. Однак є вчені, які вважають, що, як це не парадоксально, прискорене накопичення СО2 може призвести не до потепління, а до похолодання. Подібна думку ґрунтується на тому, що прогноз «перегріву» Землі при подвоєнні концентрації СО2 в повітрі зроблений виходячи з помилкової оцінки парникового ефекту цього газу. Вважається, що прихильники «перегріву» не враховують колосальної ролі вод Океану в поглинанні антропогенного СО2 і недооцінюють значення наземної біоти, а отже, ґрунтів як потужних асиміляторів «надмірної» атмосферної вуглекислоти.
^ Рейтинг найбільших забруднювачів навколишнього середовищаНове дослідження під керівництвом Університету навколишнього середовища Інституту Аделаїди в Австралії дозволило скласти рейтинг країн за їх впливом на навколишнє середовище.

В дослідженні використано сім індикаторів стану навколишнього середовища, які утворюють два рейтинги – за пропорційним індексом екологічної впливу, де вимірюється вплив щодо загальної наявності ресурсів, а також за абсолютним індексом екологічного впливу, який характеризує загальне погіршення стану навколишнього середовища в глобальному масштабі.

Під керівництвом директора Інституту навколишнього середовища екологічного моделювання професора Корі Бредшоу, дослідження було опубліковане в он-лайн журналі PLoS ONE.

10-ма найгіршими у світі екологічними забруднювачами згідно з пропорційним індексом екологічного впливу (по відношенню до доступності ресурсів) є: Сінгапур, Корея, Катар, Кувейт, Японія, Таїланд, Бахрейн, Малайзія, Філіппіни та Нідерланди.

В абсолютному глобальному плані, 10 країн з найгіршим впливом на навколишнє середовище (у порядку спадання): Бразилія, США, Китай, Індонезія, Японія, Мексика, Індія, Росія, Австралія і Перу.

Використані показники – це втрата лісів, знищення середовищ існування видів, виловлювання риби та інших морських жителів, використання добрив, забруднення водних ресурсів, викиди вуглецю від використання земель та ін.

"Екологічна криза, яка зараз охопила планету, є наслідком надмірного споживання людиною природних ресурсів", сказав професор Бредшоу. "Існує значно більше свідчень того, що підвищена деградація та втрати місць проживання видів шкодить екосистем, які забезпечують якість життя для мільярдів людей у всьому світі".

Професор Бредшоу сказав, що ці показники надійні і всеосяжні, на відміну від існуючих рейтингів. В них він навмисне уникав факторів стану здоров'я людини та економічних даних, а повністю сконцентрувався лише на впливі на навколишнє середовище.

Дослідження у співпраці з Національним університетом Сінгапуру і Прінстонським університетом, показало, що загальне багатство країни (вимірюється валовим національним доходом) є найбільш важливим фактором впливу на навколишнє середовище.

"Ми співставляли рейтинг з трьома соціально-економічними показниками (кількістю населення, валовим національним доходом і якістю влади) і виявили, що сукупне багатство є найбільш важливим чинником, який показує - чим багатша країна, тим вищий її середній вплив на навколишнє середовище", сказав професор Бредшоу.

На малюнку зображено обидва рейтинги в графічному вигляді. Верхня карта – рейтинг на основі пропорційного індексу впливу на навколишнє середовище, нижня – рейтинг на основі абсолютного індексу впливу. Країни, забарвлені більш темним кольором, наносять більшої шкоди, світлішим – меншої.

Ну і звичайно не можна не відмітити «почесне» 15 місце нашої Батьківщини у рейтингу за абсолютним шкідливим впливом на навколишнє середовище. Але, схоже, ця високо негативна оцінка нікого не дивує, адже без будь-якої охорони природних багатств, при безконтрольному використанні природних ресурсів задля власного збагачення та при повному безвладді в державі нічого кращого сподіватися і не варто.
Список використаних джерел

  1. Ляшенко Д. Глобальні проблеми сучасності. // Географія та основи економіки в школі. - 2004. - №2.-С.25-29.

  2. Олійник Я. Глобальні проблеми людства: Контексти виникнення // Краєзнавство. Географія. Туризм.. -2006. -№ 38. - С. 3-4

  3. Фідря Н. Глобальні проблеми людства та ідея сталого розвитку суспільства // Краєзнавство. Географія. Туризм.. -2005. -№ 33. - С. 17-21

Схожі:

Глобальні проблеми забруднення повітря iconГлобальні екологічні проблеми людства
Розділ Причини І фактори виникнення глобальних екологічних проблем світу
Глобальні проблеми забруднення повітря iconТести. Тема. «Дихання». 9 клас. (згідно з дпа 2011-2012) в-1
А знезараження повітря; б зволоження повітря; в зігрівання повітря; г газообмін крові
Глобальні проблеми забруднення повітря iconБіоіндикація рекомендаційний бібліографічний список літератури
Системи моніторингу, побудовані на основі дослі­дження поведінки рослин І тварин, дають змогу оцінити біологічні ефекти від впливу...
Глобальні проблеми забруднення повітря iconПовітря та його властивості Урок з природознавства у 1 класі Вчитель:...
Мета: з’ясувати властивості повітря І значення повітря в природі; учити досліджувати властивості повітря, проводити досліди, фіксувати...
Глобальні проблеми забруднення повітря iconТема. Загальні відомості про мінеральні добрива. Раціональне використання...
Охарактеризувати найважливіші нітратні, фосфатні І калійні добрива, показати їх значення у народному господарстві
Глобальні проблеми забруднення повітря icon"Малюю планету – малюю майбутнє"
...
Глобальні проблеми забруднення повітря iconВідкрите акціонере товариство Виробничо енергетична компанія
України, яким є сьогодні м. Київ. Лише те, що джерелом 90 шкідливих викидів, що спричиняють забруднення повітря у місті, сьогодні...
Глобальні проблеми забруднення повітря iconУрок з курсу «Я І Україна» в 1 класі Тема : Повітря. Рух повітря. Як дбати про чистоту повітря
Обладнання: компютерно-орієнтоване середовище, аркуші картону, сигнальні картки, посудина з водою, порожня прозора пляшечка, ґрунт,...
Глобальні проблеми забруднення повітря iconГлобальні проблеми сучачності в світовій політиці Зміст
Актуальність обраної теми полягає у тому, що в умовах глобалізації головним за­вданням самостійної держави є створення сприятливих...
Глобальні проблеми забруднення повітря iconУрок №4 тема уроку повітря навколо нас. Властивості повітря. Склад повітря
Обладнання : електронна презентація до уроку, підручник для 3 класу Т. М. Байбара, Н. М. Бібік – К. «Форум» 2003, зошити з природознавства,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка