Лекція 3 (тези) Тема 3а. Попит І пропозиція тема 3б. Еластичність попиту І пропозиції
Скачати 135.35 Kb.
НазваЛекція 3 (тези) Тема 3а. Попит І пропозиція тема 3б. Еластичність попиту І пропозиції
Дата конвертації27.02.2013
Розмір135.35 Kb.
ТипЛекція
uchni.com.ua > Географія > Лекція

4-й (осінній) триместр

2003-2004 навч. рік

Лекція 3, Теми 3а-3б (тези)

Лекція 3 (тези)

Тема 3а. ПОПИТ І ПРОПОЗИЦІЯ

Тема 3б. ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇTeach a parrot to say ,

Demand and supply”,

and you have an economist!

(a saying)
«Имею желание купить дом, но – не имею возможности. Имею возможность купить козу, но – не имею желания. Так выпьем же за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями!»

Из к/ф «Кавказская пленница»


 1. РИНОК – це група продавців та покупців якогось товару чи послуги.

 2. РИНОК – це механізм, інститут, структура, яка зводить разом продавців та покупців певних товару чи послуги.


ПОПИТ (demand) – кількість продукту, яку покупці бажають і можуть купити на протязі певного проміжку часу за різними можливими цінами, ceteris paribus.

Наявність попиту передбачає:

 • Бажання купувати продукт

 • Спроможність купувати продукт

 • Означений проміжок часу, на протязі якого покупець має бажання і є спроможний купувати продукт

 • Незмінність всіх інших умов або ceteris paribus
Приклад таблиці (шкали) індивідуального попиту

Ціна одиниці продукту (гр.)

Величина попиту на продукт (шт.)

1

10

2

8

3

6

4

4


^ ЗАКОН ПОПИТУ: При незмінності всіх інших умов, зниження ціни веде до збільшення величини попиту, і, навпаки, збільшення ціни веде до зменшення величини попиту.
^ ЗАКОН СПАДНОЇ ГРАНИЧНОЇ КОРИСНОСТІ: Кожна додаткова одиниця продукту, яку придбаває споживач, приносить йому все менше задоволення.


ЕФЕКТ ДОХОДУ (income effect) – зміна обсягу споживання продукту А під впливом зміни ціни на продукт А. При зниженні ціни реальний доход (купівельна спроможність) покупця збільшується, що веде до збільшення споживання продукту А, і навпаки.
^ ЕФЕКТ ЗАМІЩЕННЯ (substitution effect) – збільшення обсягу споживання продукту А, в результаті зниження ціни на нього, шляхом купівлі додаткової кількості продукту А замість певної кількості інших продуктів. Ефект заміщення діє при умові незмінних реальних доходів споживачів.


^ К
рива попиту – спадна (див. графік):


Таблиця індивідуального та ринкового попиту


Ціна одиниці продукту (гр.)

Попит першого покупця

Попит другого покупця

Попит третього покупця

^ РИНКОВИЙ ПОПИТ

(“b”+”c”+”d”)

a

b

c

d

e

1

10

11

17

38

2

8

9

14

31

3

6

7

11

24

4

4

5

8

17

5

2

3

5

10

ПРИМІТКА: Крива ринкового попиту подана без “маркерів”.
^ ВЕЛИЧИНА ПОПИТУ на товар А визначається ціною на товар А.
ПОПИТ на товар А визначається неціновими детермінантами (неціновими факторами).

Нецінові детермінанти попиту:

 1. Смаки (уподобання) покупців

 2. Кількість покупців

 3. Доходи покупців

 4. Ціни на споріднені товари

 5. Сподівання (очікування) покупців


Товари за ознакою спорідненості (з наведеними у дужках прикладами):

1.) взаємозамінні (яловичина-свинина, масло-маргарин)

2.) взаємодоповнювані (автомобілі-бензин, фотоапарати-фотоплівка)

3.) незалежні (яловичина-бензин, маргарин-фотоапарати)^ ПРОПОЗИЦІЯ (supply) – це кількість продукту, яку виробник (продавець) бажає і може виробити (продати) на протязі певного проміжку часу, ceteris paribus.

Наявність пропозиції передбачає:

 • Бажання продати (виробити) продукт

 • Спроможність продати (виробити) продукт

 • Означений проміжок часу, на протязі якого продавець (виробник) має бажання і є спроможний продавати (виробляти) продукт

 • Незмінність всіх інших умов
Приклад таблиці (шкали) індивідуальної пропозиції

Ціна товару (гр.)

Величина пропозиції (шт.)

1

2

2

5

3

9

4

14

5

20^ ЗАКОН ПРОПОЗИЦІЇ: Із збільшенням ціни зростає величина пропозиції. Із зменшенням ціни величина пропозиції зменшується.

ЗАКОН ЗРОСТАЮЧИХ ГРАНИЧНИХ ВИТРАТ: Починаючи з певного моменту нарощування кількості виробленої продукції, кожна додаткова одиниця продукції потребує більших витрат, ніж попередня.
^ Крива пропозиції – висхідна (див. графік):
Таблиця індивідуальної та ринкової пропозиції


Ціна одиниці продукту (гр.)

Пропозиція першого продавця

Пропозиція другого продавця

Пропозиція третього продавця

^ РИНКОВА ПРОПОЗИЦІЯ

(“b”+”c”+”d”)

a

b

c

d

E

1

2

3

5

10

2

4

5

8

17

3

6

7

11

24

4

8

9

14

31

5

10

11

17

38

^ ВЕЛИЧИНА ПРОПОЗИЦІЇ товару А визначається ціною на товар А.
ПРОПОЗИЦІЯ товару А визначається неціновими детермінантами (неціновими факторами).

Нецінові детермінанти пропозиції:

 1. Ціни на ресурси

 2. Технологія виробництва

 3. Податки і дотації

 4. Ціни на інші товари

 5. Очікування продавців

 6. Кількість продавців
P1

Q1

Tax

P2

Q2

1

2

1

1

0

2

4

1

2

2

3

6

1

3

4

4

8

1

4

6
Н^
ОРМУВАЛЬНА ФУНКЦІЯ ЦІНИ

В тому, що ринкові сили направляють попит і пропозицію в бік ринкової рівноваги, проявляється нормувальна функція ціни. (Але якщо ринкові сили не діють, то їх замінюють адміністративно-командні методи.)

Рівноважна ціна “фільтрує” постачальників і покупців. Якщо діє рівноважна ціна, то на ринку лишаються тільки ті продавці, що можуть продавати продукт за такою ціною (або нижчою), і ті покупці, що можуть купувати цей продукт за такою ціною (або вищою).

Із постачальників лишаться на ринку тільки ті, хто ефективно розміщує свої ресурси.
^ Отже, так і вирішується проблема “що, як, для кого”:

“що” – відноситься до постачальників та покупців

“як” – визначається постачальниками, в узгодженні з ефективністю виробництва

“для кого” – визначається покупцями, власниками ресурсів, які йдуть на виробництво цих товарів.
ринкоочисна ціна, ціна ринкового клірінгу (market-clearing price)
^ ЦІНА РІВНОВАГИ (equilibrium price) – та ціна, при якій встановлюється ринкова рівновага, тобто по якій продавці продають усе, що можуть і бажають продати, а покупці купують усе, що можуть і бажають купувати.
^ РІВНОВАЖНА КІЛЬКІСТЬ (equilibrium quantity) – кількість товару, яка продається і купується за ціною рівноваги.
Результат дії цінового фактору – зміна ціни на товар та встановлення нової величини попиту/пропозиції, тобто кількості товару, що може бути куплена/продана за даною ціною.
^ Результат дії нецінових факторів (детермінантів) – зміна попиту/пропозиції, тобто кількості товару, що може бути куплена/продана за кожного рівня ціни.

^

ЗМІНА ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇЯкщо зменшується тільки попит, то зменшується ціна рівноваги та зменшується рівноважна кількість.

Якщо збільшується тільки попит, то збільшується ціна рівноваги та збільшується рівноважна кількість.

Якщо зменшується тільки пропозиція, то ціна рівноваги збільшується, а рівноважна кількість зменшується.

Якщо збільшується тільки пропозиція, то ціна рівноваги зменшується, а рівноважна кількість збільшується.

Якщо попит і пропозиція збільшуються, то зміна ціни рівноваги буде залежати від характеру зміни попиту та пропозиції, а рівноважна кількість збільшується.

Якщо попит і пропозиція зменшуються, то зміна ціни рівноваги буде залежати від характеру зміни попиту та пропозиції, а рівноважна кількість зменшується.

Якщо попит збільшується, а пропозиція зменшується, то ціна рівноваги збільшується, а рівноважна кількість буде залежати від характеру зміни попиту та пропозиції.

Якщо попит зменшується, а пропозиція збільшується, то ціна рівноваги зменшується, а рівноважна кількість буде залежати від характеру зміни попиту та пропозиції.

^ Отже, діє таке правило:

Якщо відбулася зміна величини попиту, значить, сталася зміна пропозиції. Якщо – навпаки – відбулася зміна величини пропозиції, значить, сталася зміна попиту. Або – узагальнюючи – зміна під впливом цінового фактору на одну сторону рівноваги відбувається внаслідок впливу нецінового фактору (факторів) з другого боку рівноваги.
Попит і пропозиція діють одночасно, наче леза ножиць. Але, як і останні, діють в протилежних напрямках.

^ Зміни попиту більше впливають на ціну рівноваги в короткостроковому періоді. (кількість лишається більш-менш постійною в короткостроковому періоді, а ціна може мінятися набагато швидше.)

^ Зміни пропозиції більше впливають на рівноважну кількість в довгостроковому періоді. (виробники встигають переорієнтуватися в залежності від цінових коливань, тому вони й визначають обсяги пропозиції в довгостроковому періоді.)

^

ЦІНОВА ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ


Цінова еластичність попиту за ціною – це відношення відсотку зміни величини попиту на товар до відсотка зміни його ціни

Ed = %Qd / %P

П’ять типів еластичності попиту за ціною:

 1. |Ed| > 1 – попит еластичний

 2. |Ed| < 1 – попит нееластичний

 3. |Ed| = 1 – попит одинично-еластичний

 4. |Ed| = 0 – попит абсолютно нееластичний

 5. |Ed| =  – попит абсолютно еластичний

Різна еластичність на різних частинах кривої попиту. У верхній частині – висока, в середній помірна, в низькій – низька.Від того, яка еластичність, залежить, чи будуть втрати виручки при зниженні ціни, чи, навпаки, виручка зросте.
^ Детермінанти цінової еластичності попиту:

 1. Наявність товарів-замінників (чим їх більше, тим більша еластичність товару)

 2. Питома вага ціни товару в доході споживача (чим товар дорожчий, тим більша еластичність його попиту)

 3. Міра важливості товару (товари першої необхідності та предмети розкоші)

 4. Період часу після зміни цін (чим більше пройшло часу, тим більша еластичність)
^

ЦІНОВА ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПРОПОЗИЦІЇ


Цінова еластичність пропозиції за ціною – це відношення відсотку зміни величини пропозиції товару до відсотка зміни його ціни

Es = %Qs / %P

Обчислюється аналогічно попиту, тільки із знаком “+”.
П’ять типів еластичності пропозиції за ціною:

 1. пропозиція еластична – Es > 1

 2. пропозиція нееластична – Es < 1

 3. пропозиція одинично-еластично – Es = 1

 4. пропозиція абсолютно нееластична – Es = 0

 5. пропозиція абсолютно еластична – Es = 


Детермінанти цінової еластичності пропозиції:

 1. Період часу після зміни ціни (чим більше пройшло часу, тим більша еластичність)

 2. Вартість розширення виробництва (чим вона більша, тим менша еластичність пропозиції)

 3. Взаємозамінюваність ресурсів у виробництві (чим більші можливості заміни ресурсів, тим більша еластичність)

 4. Можливості та вартість зберігання товару (еластичність пропозиції швидкопсувних товарів менша, ніж товарів довгострокового зберігання)
^

ПЕРЕХРЕСНА ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ


Перехресна еластичність попиту – це відношення відсоткової зміни величини попиту одного товару до відсоткової зміни ціни на другий товар.

ECross-D = %Qd,X / %PY

^ Взаємозамінні товариеластичність додатна

Взаємодоповнювані товариеластичність від’ємна

Незалежні товариеластичність близька до “нуля”

Перехрасна еластичність дає можливість взнати, чи товари є спорідненими, чи незалежними (див.  іллюстрацію)

УВАГА: Тут має значення знак (+ або – )

^

ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ ЗА ДОХОДОМ


Еластичність попиту за доходом – це відношення відсоткової зміни величини попиту на товар до відсоткової зміни доходів покупців.

EIncome-D = %Q / %I

“Нормальні” товариеластичність додатна

Товари нижчої якостіеластичність від’ємна
Нормальні товари – це товари вищої споживчої цінності. Еластичність їх попиту за доходом – додатна. “Нормальні” – тому що вони “нормально” реагують на підвищення доходів споживачів. Це – перш за все – предмети розкоші, а також багато товарів, що не відносяться до категоріїї предметів розкоші.

^ Товари нижчої якості – це товари нижчої споживчої цінності. Коли зменшуються доходи, то їх споживання збільшується. Наприклад: при зменшенні доходів людина може продати своє авто і користуватися громадським транспортом. Тобто при зменшенні доходів зростає попит на послуги громадського транспорту.

Або – перехід споживачів на хліб і картоплю, якщо не вистачає доходів на м’ясо та фрукти.

ВАЖЛИВИЙ МОМЕНТ: Якщо передбачається суттєве збільшення доходів споживачів, то можна прогнозувати, які галузі будуть процвітати, а які – зачахнуть.
*********************************************************
Схожі:

Лекція 3 (тези) Тема 3а. Попит І пропозиція тема 3б. Еластичність попиту І пропозиції iconПропозиція грошей
Як І попит на гроші, пропозиція їх є явищем залишку. Суть пропозиції грошей полягає в тому, що економічні суб’єкти в будь-який момент...
Лекція 3 (тези) Тема 3а. Попит І пропозиція тема 3б. Еластичність попиту І пропозиції iconРинок капіталів
Ринок капіталів – це частина фінансового ринку, де формуються попит та пропозиція в основному на середньо- І довгостроковий позиковий...
Лекція 3 (тези) Тема 3а. Попит І пропозиція тема 3б. Еластичність попиту І пропозиції iconСпіввідношення попиту та пропозиції І ціноутворення
З розвитком суспільної організації товарного виробництва І змінами в системі господарювання змінюються конкретні способи мікро І...
Лекція 3 (тези) Тема 3а. Попит І пропозиція тема 3б. Еластичність попиту І пропозиції icon10. Які з наведених факторів спричинюють зміщення кри­вої попиту на товар а ліворуч
Якщо еластичність попиту на товар становить 1,5 І ціна знижується від 10 грн до 9 грн, то
Лекція 3 (тези) Тема 3а. Попит І пропозиція тема 3б. Еластичність попиту І пропозиції iconЛекція Тема 1 (тези)
Відбувається зосередження власності в руках окремих підприємців. Це веде до монопольного ціноутворення
Лекція 3 (тези) Тема 3а. Попит І пропозиція тема 3б. Еластичність попиту І пропозиції iconОпорний конспект лекції
Структура сукупного попиту. Цінові та нецінові фактори, що визначають сукупний попит. Крива сукупного попиту аd. Мультиплікатор....
Лекція 3 (тези) Тема 3а. Попит І пропозиція тема 3б. Еластичність попиту І пропозиції iconЛекція Тема 2 (тези)
Економічне зростання (economic growth) – це довгострокове збільшення подушного (per capita) національного доходу в певній країні
Лекція 3 (тези) Тема 3а. Попит І пропозиція тема 3б. Еластичність попиту І пропозиції iconЛекція Тема 3 (тези)
...
Лекція 3 (тези) Тема 3а. Попит І пропозиція тема 3б. Еластичність попиту І пропозиції iconЛекція Тема 9 (тези)
Конечно, по количеству врачей мы обогнали всех; теперь отстать бы по количеству больных” 
Лекція 3 (тези) Тема 3а. Попит І пропозиція тема 3б. Еластичність попиту І пропозиції iconЛекція 8 (тези) Тема 8-а політика добробуту населення
За наймом працюють згідно з трудовим договором (трудовим контрактом): робітники, менеджери, спеціалісти тощо
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка