«Про підсумки реалізації комплексної програми розвитку освіти району за 2011 – 2012 навчальний рік та завдання на 2012-2013 навчальний рік»
Скачати 230.48 Kb.
Назва«Про підсумки реалізації комплексної програми розвитку освіти району за 2011 – 2012 навчальний рік та завдання на 2012-2013 навчальний рік»
Дата конвертації11.03.2013
Розмір230.48 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Географія > Документы
«Про підсумки реалізації комплексної програми розвитку освіти району за 2011 – 2012 навчальний рік та завдання на 2012-2013 навчальний рік»
Проект виступу начальника

Ворошиловського районного відділу освіти

Скалдіної Н.А. на районній серпневій конференції
Дата проведення: 27.08.2012 р.

Шановні колеги!

Слайд 1 Сердечно вітаю усіх вас на нашому традиційному серпневому зібранні. Запрошую Вас до конструктивної, зацікавленої і професійної розмови щодо проблем та завдань районної системи освіти.

Загальна спрямованість модернізації освіти області полягає у необхідності забезпечення її відповідності до європейських стандартів, потреб сучасного життя країни та регіону, цілеспрямовано орієнтувати на задоволення запитів жителів області щодо якісної та доступної освіти.

Стратегічний курс суспільства на посилення ролі регіонів у регулюванні суспільного життя та соціально-економічного розвитку зумовив переоцінку традиційних факторів регіонального розвитку, у тому числі й переосмислення функції освіти, набуття нею першочергового значення як рушійної сили позитивних суспільних змін в області, місті, районі. Виважена та гнучка районна освітня політика як конкретизація освітньої політики держави на місцевому рівні може успішно реалізовуватися через районну програму розвитку освіти, що своєю спрямованістю і змістом відповідає обласним та місцевим економічним, соціокультурним умовам і перспективам їх розвитку.

В умовах високого динамізму розвитку науки та освіти, стрімкого оновлення системи знань на перший план виступають завдання перегляду змісту, форм і методів навчання, орієнтації освіти на особистість учня, запровадження нових технологій навчання, які забезпечували б високу якість підготовки випускників.

Слайд 2 «Комплексна програма розвитку освіти району на 2011-2015 роки» визначає стратегічні пріоритети розвитку освіти району, започатковує організаційні шляхи її реалізації, обґрунтовує ресурсні потреби. Слайд 3 Вона скеровує педагогічну спільноту до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, суспільства, держави, регіону на засадах європейських вимірів якості освіти.

Слайд 4 Програма зумовлює модернізацію чинників, від яких залежить якість навчально-виховного процесу, змісту, методів, форм навчання і виховання, системи контролю й оцінювання, управлінських рішень, взаємовідповідальності учасників навчально-виховного процесу та спрямована на розв’язання завдань, які ви бачите на слайді: Слайд 5

Районним відділом освіти на 2011-2012 навчальний рік було окреслено стратегічні напрямки розвитку освіти району, а саме: Слайд 6

 • забезпечення доступності та безперервності освіти;

 • спрямованість на становлення та розвиток особистості;

 • підвищення якості освіти на основі впровадження педагогічних інновацій, компетентнісно зорієнтованого підходу, педагогіки для стійкого розвитку; Слайд 7

 • інформатизація освіти;

 • оновлення системи моніторингу якості освіти;

 • підвищення соціального статусу педагогів; Слайд 8

 • створення сучасної матеріально-технічної бази системи освіти.

Реалізація означених напрямків відбувалась за основними розділами Комплексної програми.

 1. ^ Дошкільна освіта. Слайд 9

Стратегічною метою було визначено розроблення механізму розвитку дошкільної освіти та його впровадження в практику роботи; забезпечення захисту конституційних прав дітей дошкільного віку і державних гарантій щодо доступності та безоплатності здобуття такої освіти у комунальних дошкільних навчальних закладах району, зокрема дітьми п'ятирічного віку.

Слайд 10 У 2011-2012 навчальному році в районі функціонувало 23 ДНЗ. Дошкільну освіту здобувало 2006 вихованців, що складає 74,5% від загальної кількості дітей дошкільного віку в районі. Першочергова увага в цьому році була приділена охопленню дошкільною освітою п’ятирічних дітей, підготовкою їх до систематичного навчання в школі. Як наслідок, в цілому по району, у порівнянні з минулим навчальним роком відсоток дітей 5-річного віку, охоплених дошкільною складає 100 %.

З метою стовідсоткового охоплення п’ятирічок дошкільною освітою районним відділом освіти здійснено облік дітей цього віку і, разом з батьками, обрано сприятливі для них форми здобуття дошкільної освіти в 2011-2012 навчальному році. Так, групи короткотривалого перебування на базі дитячих садків, шкіл відвідують 0,5% п’ятирічок, школи майбутніх першокласників – 81,5%, соціально-педагогічним патронатом охоплено 5 % сімей. Слайд 11

На сьогодні в районі існує проблема перевантаження дошкільних навчальних закладів. Середня наповнюваність дошкільних начальних закладів по району за останні п’ять років зросла з 105% до 112%. Слайд 12

Для вирішення цієї проблеми відділом освіти здійснювали відповідні заходи:

 • збережено 3 НВК "Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад";

 • додатково відкрито 2 дошкільні групи та 1 групу для дітей раннього віку;

Це надало можливість прийняти до дошкільних навчальних закладів додатково майже 100 дітей.

Слайд 13

Одним із основних завдань дошкільної освіти є збереження та укріплення здоров’я дітей. В районі планомірно реалізується комплекс заходів для збільшення кількості спеціальних і санаторних груп та поліпшення умов навчання і виховання дітей з вадами психофізичного розвитку та хронічно хворих. Станом на серпень 2012 року у дитячих садках району функціонують 29 таких груп (12 – спеціального призначення, 17 – санаторного), в яких майже 692 дитини одночасно зі здобуттям дошкільної освіти проходять курс лікувально-реабілітаційних заходів.

Слайд 14

В цілому задовольняються потреби населення в створенні умов для навчання і виховання дітей державною мовою. У 9 (40 % від загальної кількості) дошкільних навчальних закладах навчання і виховання дітей ведеться державною мовою. Крім того, у 5 дошкільних закладах з російською мовою виховання створено 9 груп з українською мовою навчання. Це дає можливість надавати освітні послуги державною мовою 1167 дитям дошкільного віку, що становить 58,2% від загального контингенту дошкільників.

Слайд 15

З метою розвитку творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку розвивається мережа груп пріоритетних напрямків. У цьому навчальному році 53 група функціонують за п’ятьма напрямками: гуманітарним, художньо-естетичним, фізкультурно-оздоровчим, еколого-валеологічним, ознайомлення з комп’ютером. Мережа зросла на 3 групи у порівнянні з 2011 роком. Це дало можливість охопити 60 дітей старшого дошкільного віку навчанням у цих групах. Актуальним залишається питання відкриття груп за напрямками інтелектуального розвитку (розвитку математичних здібностей, вивчення іноземної мови).

Слайд 16

Поліпшення якості дошкільної освіти є необхідною умовою для розвитку особистості, тому на наступний навчальний рік основними завданнями дошкільної освіти є збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дитини, виховання любові до Батьківщини, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, свідомого ставлення до себе, оточення та навколишнього природного середовища, формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду тощо. Слайд 17

Районним відділом освіти обрані наступні шляхи і способи розв’язання окреслених проблем дошкільної освіти в наступному навчальному році (слайд) :


 1. ^ Загальна середня освіта

Слайд 18

Початкова школа.

Зміст самої назви «початкова школа», «школа І ступеня» зумовлює виняткову роль цієї ланки освіти і особливу відповідальність педагогів за якість її результатів. Початкова школа, зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства, протягом чотирьох років в умовах цілеспрямованого навчання і виховання забезпечує подальше становлення особистості дитини, її інтелектуальний, фізичний, морально-етичний, мовленнєвий, соціальний, емоційно-вольовий розвиток.

Особливістю наступного навчального року є вступ в дію нової редакції Державного стандарту початкової загальної освіти, який окреслює загальнодержавні вимоги до освіченості випускників на рівні початкової школи, спрямовує вчителів на розв’язання цих завдань. Слайд 19

Аналіз результатів всеукраїнських моніторингових досліджень рівня навчальних досягнень (2004-2005рр.), міжнародних (TIMSS, PIRLS), регіональних (щорічно) виявили прогалини у підготовці учнів початкової школи щодо застосування знань, умінь та навичок. Ця проблема є актуальною і для навчальних закладів нашого району.

Одним із результативних шляхів рішення означеної проблеми є впровадження компетентного підходу. ^ Запровадження компетенцій у зміст початкової освіти зумовлено потребою розв’язання ряду нагальних проблем. Серед них, неспроможність учня застосовувати засвоєні знання, уміння, навички, способи діяльності і ціннісні орієнтації в життєвих ситуаціях, виконувати вимоги суспільства щодо оновлення знань, тобто реалізації неперервного навчання. Здатність пристосовуватися до швидкої зміни суспільно-економічних умов, адаптуватися в змінених умовах, уміти знаходити шляхи розв′язання проблем, що виникають у практичній, пізнавальній, комунікативній та інших видах діяльності.

^ Друга редакція Державного стандарту початкової загальної освіти, спрямована на розв′язання вищеозначених проблем. Стрижневі особливості нової редакції Держстандарту Ви бачите на слайді.

У 2012-2013 н.р. в районі почне функціонувати 24 перших класа. У кожному з них буде вивчатися іноземна мова. Із 24 учителів, які наберуть перший клас, тільки 20% вчителів мають спеціальність за дипломом «Учитель початкових класів» та спеціалізацію «Учитель іноземної мови в початковій школі». Проблемою є і підготовка спеціалістів до викладання з другого класу предмету «Сходинки до інформатики». Пропедевтична робота, яка проводилась районним відділом освіти в цьому напрямку є не достатньою і потребує подальшого опрацювання в наступному навчальному році. Слайд 20

2011-2012 н.р. був підпорядкований проблемі оновлення загальної фахової підготовки учителів 1-х класів. Ця підготовка відбувалася шляхом залучення майбутніх учителів перших класів до різних форм методичної роботи, участі в районних, міських та обласних заходах з підвищення професійної компетентності.

Районним відділом освіти виокремленні ключові завданнями на наступний навчальний рік стосовно початкової освіти:
Базова та старша школа

Слайд 21
Стратегічною метою, закладеною в районній програмі розвитку освіти є структурна розбудова системи навчальних закладів та форм організації навчання в районі, найбільш доцільних з точки зору забезпечення отримання кожною дитиною якісних освітніх послуг за умови продуктивного економічного використання наявних ресурсів.

В районі надають загальну середню освіту 13 загальноосвітніх навчальних закладів, з них: у 13 денних загальноосвітніх школах навчаються 6548 учнів, у 9 вечірніх класах 172 учні.

Слайд 22

Мережа загальноосвітніх навчальних закладів складається з 5 шкіл (2459 учнів), 2 гімназій (781 учень), 1 ліцею (468 учнів), 1 колегіуму (240 учнів), 3 навчально-виховних комплексів (1776 учнів).

Середня наповнюваність закладів освіти району на наступний навчальний рік зросла і на сьогодні складає 88 % від проектної потужності. Середня наповнюваність класів в районі передбачається до 27,5 учнів.

На початок 2012-13 навчального року за двозмінним режимом буде працювати лише один навчальний заклад району – НВК № 1.Кількість учнів, які будуть охопленні навчанням у другу зміну зменшена у порівнянні з минулим навчальним роком майже на 50 % .

Слайд 23

У 2011-2012 навчальному році профільним навчанням було охоплено 894 учня старшої школи, що складає 93,9% від загальної кількості учнів. 6,1 % учнів навчався у класах універсального профілю. На сьогодні цей відсоток знижено до 4,5%, що свідчить про більш якісну роботу НВЗ щодо вибору учнями базової школи майбутнього профілю.

Протягом 2007-2011 років відсоток охоплення учнів за різними напрямами профільності змінювався.

Залежно від попиту учнів, перевага надавалася суспільно-гуманітарному (34%), філологічному (29,8%), природничо-математичному (20,8%), технологічному (15,4%) напрямам. Спортивний та художньо-естетичний напрями попитом не користувалися.

Аналіз результатів профільного навчання засвідчує наявність низки нерозв'язаних проблем. По-перше, це кількість і обсяги предметів, які перевантажують учнів, а нерідко й обмежують їхній вибір; недостатня матеріально-технічна і методична бази шкіл; не повною мірою використовуються можливості функціонування освітніх округів; неможливість навчальних закладів в повній мірі створювати психологічний супровід в 8-9, 10-11 класах; як умови якісного запровадження допрофільної та профільної освіти. Потребує вдосконалення науковий супровід навчання в старшій школі з боку методичної служби. Цю ситуацію ускладнює функціонування різноманітних платних факультативів та спеціалізованих курсів, рекомендованих вищими навчальними закладами – освітніми партнерами шкіл, та складання випускних екзаменів на базі ВНЗ.

Слайд 24

Дієвим шляхом вирішення вищевказаних проблем є повноцінне функціонування освітніх округів, в яких є реальні можливості за рахунок концентрації в опорних навчальних закладах матеріально-технічних, фінансових, кадрових ресурсів, якісно забезпечувати освітні потреби.

Районним відділом освіти на 2012-13 навчальний рік виокремлено наступні шляхи і способи розв'язання проблеми в цьому напрямку (на слайді):
3. Сучасний етап розвитку цивілізації характеризується посиленням ролі інформації та знань, зростанням частки інформаційних продуктів та послуг, розбудовою глобального інформаційного простору. У цих умовах країни світу, включаючи Україну, позиціонують інформаційно-комунікаційні технології як потужний інструмент збалансованого економічного і суспільного розвитку. Використання потужності інформаційно-комунікаційних технологій сприятиме формуванню системи освіти держави, регіону, міста, району, яка задовольнятиме особистісні потреби кожного громадянина та суспільства в цілому. В минулому навчальному році інформатизація освіти району відбувалась згідно

Слайд 25

Загальноосвітні навчальні заклади району вже 5 років не поповнюються сучасною комп’ютерною технікою. Згідно з реєстром НКК (станом на 01.01.2012р.) 13 загальноосвітніх навчальних закладів району мають НКК, що становить 100% від їх загальної кількості.

Із загальної кількості НКК за роками поставок 72,3% морально і технічно застаріла комп’ютерна техніка, яка придбана у 1995-2006 роках і потребує заміни. Слайд 26

Важливою характеристикою забезпеченості навчально-виховного процесу комп'ютерною технікою є кількість учнів на 1 комп’ютер. На сьогодні середньообласний показник становить 25 учнів на 1 комп’ютер, показник по району – 27 учнів на 1 комп’ютер.

Підвищення ефективності використання комп’ютерної техніки можливо в умовах підключення до мережі Інтернет. Станом на 01.01.2012р. до мережі Інтернет підключено 100 % загальноосвітніх навчальних закладів. Слайд 27

В районі працює 13 сайтів загальноосвітніх навчальних закладів. Аналізуючи якість роботи освітніх сайтів навчальних закладів району треба відмітити недостатній рівень роботи навчальних закладів в цьому напрямку. Проблемою залишається недостаток коштів на якісне забезпечення роботи сайтів, недостатній професійній рівень інформаційної компетентності відповідальних за їх роботу, обмежене наповнення змісту сайтів. Альтернативою створення власного сайту є створення веб-сторінки на освітньому порталі Щоденник. com.ua. Хочеться відмітити плідну роботу в цьому напрямку НВК № 1, який за статистичним звітом координаторів порталу займає одну з перших сходинок серед навчальних закладів міста Донецька. Досвід НВК № 1 було презентовано на районному семінарі у лютому 2012 року. Слайд 28

На сьогодні в районі існує нагальна потреба створення і введення в дію (з відповідним фінансуванням) єдиного інформаційно-освітній простору, що охоплюватиме всі навчальні заклади району. Враховуючи розпорядження, викладені у наказі МОНмолодьспорт № 630 від 25.05.2012 р. особливої уваги потребує створення відповідного інформаційного забезпечення мережа дошкільних навчальних закладів.

Стратегічними завданнями на наступний навчальний рік лишаються завдання, які Ви бачите на слайді: Слайд 29

4. Забезпечення виконання Закону «Про мови»

Особливістю Донецького регіону є його полімовність і полікультурність. У попередні роки виконання «Цільової комплексної програми розвитку і функціонування української мови в Донецькій області на 2004-2010 роки», Регіональної програми розвитку російської мови і російської культури в Донецькій області на 2008-2011 роки, розпорядження голови облдержадміністрації «Про заходи щодо розвитку і функціонування української мови та мов національних меншин на території Донецької області на 2011-2012 роки» сприяли вирішенню основних проблем щодо реалізації мовної політики в районі. Слайд 30

У навчальних закладах Ворошиловського району функціонує система неперервної мовної освіти, підкріплена виваженою мовною політикою, спрямованою на досконале володіння рідною мовою кожним її носієм, обов’язкове володіння державною мовою всіма громадянами (незалежно від національності, віросповідання, сфери суспільно-виробничої діяльності), на знання іноземних мов, виховання мовної толерантності

Позитивними результатами реалізації програм розвитку і функціонування української мови можна вважати: Слайд 31

 • зростання мережі загальноосвітніх закладів з українською мовою навчання з 21,1 % (54 класа на 1397 учнів) проти 20,8% (1337 учнів) у минулому навчальному році.

 • створення умов для учнів у вивченні української мови понад Державний стандарт через збільшення факультативів, курсів за вибором (“Народознавство”, “Ділове українське мовлення”, “Літературне краєзнавство”, “Фольклор і етнографія” тощо). У 2011-2012 н. р. такою формою навчання охоплено понад 30% школярів. Майже 40 % учнів 10-11 класів району вивчають українську мову і літературу профільно.

 • створення умов відповідно до запитів населення щодо можливості навчати дітей російською мовою та вивчати мови національних меншин. Російською мовою навчається 5273 учня району;

 • активізація та успішна участь школярів району у мовно-літературних конкурсах різного формату;

Наразі залишаються відкритими питання:

 • удосконалення мовної освіти району через введення в варіативну складову навчальних планів елективних мовних курсів;

 • підвищення якості викладання, збагачення духовного світу особистості в умовах полікультурності;

 • оновлення матеріально-технічного забезпечення предметів лінгвістичного спрямування;

 • використання відкритого інформаційного середовища для підвищення якості мовної культури та створення конкурентоспроможної особистості через олімпіади, конкурси, турніри, інтелектуальні ігри різних форматів тощо.

Пріоритетними завдання на наступний навчальний рік залишаються завдання винесені на слайд: Слайд 32
5. Обдаровані діти.

Проблема раннього виявлення та навчання талановитої молоді пріоритетна в системі освіти району. Від її розв’язання залежить інтелектуальний та економічний потенціал держави. Розуміння освітньої проблеми забезпечує перехід від розвитку обдарованої особистості до формування розвинутого успішного суспільства. Слайд 33

Отже, найважливішим завданням є формування професійної еліти, виявлення та підтримка найбільш обдарованих, талановитих дітей та молоді. Протягом останніх років розвиток дитячої обдарованості є пріоритетним напрямком в роботі районного відділу освіти. Вдосконалення системи роботи з обдарованими дітьми через створення умов для виявлення, підтримки та розвитку обдарованих дітей, забезпечення якісної освіти, формування здатності до неперервної освіти, сприяння їх самореалізації, професійному самовизначенню відповідно до здібностей та інтересів; підвищення професійної компетентності вчителя, що працює з обдарованими дітьми є одним із найактуальніших завдань в Комплексній програмі розвитку освіти району.

Виконання заходів районної програми розвитку освіти, обласної програми «Надія Донеччини» в попередні роки дозволило досягти певних позитивних результатів. Збільшилася кількість учасників інтелектуальних змагань на шкільному та районному рівнях, що сприяло збільшенню кількості переможців обласних та Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад.

В минулому навчальному році районним відділом освіти були внесені певні зміни в алгоритм проведення шкільного та районного етапів олімпіад. І етап було проведено централізовано за єдиними завданнями з подальшою перевіркою кращих робіт членами експертних комісій. Крім того, до роботи на І та ІІ етапах Всеукраїнських олімпіад було активно залучено викладачів та студентів старших курсів Донецького Національного університету. Внесення змін у формат проведення олімпіад мали на меті максимальне наближення до формату проведення обласних змагань. Ці зміни принесли позитивні результати.. По-перше значно (з 56 в 2011 до 86 – в 2012 році) зросла кількість учнів, запрошених до участі в очному етапі обласних предметних олімпіад. У порівнянні з 2011 роком збільшилась і кількість переможців обласного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад (з 25 до 42 відповідно) Сформовано банк обдарованої учнівської молоді (221особа) та їх наставників (50 осіб). Слайд 34

Район займає другу позицію в міському рейтингу навчальних закладів з результативності участі учнів в обласному етапі олімпіад, п’яту – в обласному рейтингу. За підсумками участі учнів району в ІІІ та ІV етапах Всеукраїнських олімпіад у 2011-12 навчальному році район має ІІІ загальне рейтингове місце (після ліцею «Ерудит» та навчальних закладів Кіровського району м. Донецька) серед 58 освітніх суб’єктів області. ЗОШ № 14 увійшла до 10 найкращих навчальних закладів міста за результатами участі в обласному етапі олімпіад. Слайд 35

За результатами участі в Національному етапі за підсумками цього року найрезультативнішими навчальними закладами є ЗОШ № 14, гімназія № 18, ЗОШ № 13та СФМШ № 17.

Слайд 36

Аналізуючи роботу за минулий навчальний рік в означеному напрямку слід відмітити, що значно підвищився інтерес учнів до наукової діяльності, зросла кількість учнів-членів МАН, у 2011 році переможцями обласного етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН України стали 6 школярів , в 2012 їх кількість збільшилась до 14. В цьому напрямку найбільш результативною була гімназія № 18, ЗОШ № 2, НВК «Корн». Слайд 37

Наразі на національному та міжнародному рівнях збільшилася кількість учнівських предметних олімпіад з 15 до 20; кількість турнірів юних знавців сягає 11; кількість Інтернет-олімпіад – 10; кількість різноманітних учнівських конкурсів – 86. Кожного року збільшується число предметних секцій Малої академії наук України, на сьогодні їх – 54. Результати роботи з обдарованою молоддю на національному і міжнародному рівнях розглядаються як показники якості освіти та повинні сприяти формуванню позитивного іміджу району. Слайд 38

Завдання на наступний навчальний рік залишаються (на слайді): Слайд 39

6. Участь педагогів району у конкурсах педагогічної майстерності.

У минулому навчальному році педагоги району взяли активну участь в різних конкурсах професійної майстерності: Всеукраїнському конкурсі «Учитель року - 2012», обласному конкурсі «Кращий працівник», обласному конкурсі «Педагогічний Х-фактор», та інших змаганнях, передбачених Державною програмою «Вчитель».

Слайд 40
Цього року вперше було проведено обласний конкурс «Педагогічний Х – фактор». Район на конкурсі представляла учитель російської мови гімназії № 18 Лутова Тетяна Анатоліївна, яка і стала переможницею.

За результатами обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» три учителя району (гімназія № 18 номінація «Англійська мова» Карагод Катерина Олександрівна, НВК № 1 номінація «Українська мова» Безгодькова Світлана Анатоліївна, ЗОШ № 14 номінація «Етика» Скрибченко Наталя Сергіївна ) увійшли до десяти найкращих учителів області. До п’ятірки найкращих учителів етики увійшла учитель ЗОШ № 14 Скрибченко Наталя Сергіївна, яка стала лауреатом.

На обласний етап конкурсу «Кращий працівник року» було подано три роботи за номінаціями: «Кращий вихователь року» (переможницей районного етапу стала Тушева Ольга Зиноновна, ДНЗ № 294), «Кращий учитель профільної школи» (переможницей районного етапу стала Загумьонна Оксана Миколаївна, НВК № 1) та «Кращий організатор системи національного виховання». Лауреатом обласного етапу стала заступник директора з виховної роботи гімназії № 18 Пільгук Тетяна Вікторівна Слайд 41

Результативна участь педагогів району в означених конкурсах була відмічена подякою обласного управління освіти і науки за значний внесок у втілення ідей і завдань програми «Вчитель». Найбільш активну участь в конкурсах професійної майстерності взяли учителі гімназії № 18, ЗОШ № 14, НВК № 1, СФМШ № 17. Жодного учасника за останні три роки не було від ЗОШ № 3 та гімназії № 15.

Цього року Міністерством освіти і науки молоді та спорту України започатковуються ще два конкурси Національного рівня: Кращий класний керівник року та Кращий вихователь ДНЗ. Сподіваємось, що навчальні заклади району візьмуть активну участь в означених конкурсах і продемонструють високий рівень професійної майстерності.
Слайд 42
^ 7. Виховна і позашкільна робота

Провідною метою цього напрямку є створення виховного простору, в якому дитина, зберігаючи свою індивідуальність взаємодіє з навколишнім світом, приймає рішення і усвідомлює їх наслідки.

Виконання завдань Концепції сприяло проведенню на районному рівні низки заходів. Так, в НВЗ району функціонувало 307 творчих об’єднань учнів, які відвідувало 5235 вихованців, 229 гуртків (3348 вихованців). Охоплення учнів району позашкільною освітою становить 50,1 % що є нижчим за міський показник на 37,3 %. З метою збільшення відсотка охоплення учнів позашкільною освітою районним відділом освіти розроблено перспективний план розміщення гуртків позашкільних закладів освіти на базі НВЗ, відпрацьована система співпраці загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, проводяться сумісні масові заходи.

Система позашкільних навчальних закладів району не зазнала змін та налічує два заклади: ЦДЮТ та БДЮ. Загальна кількість творчих об’єднань - 78, кількість вихованців, охоплених позашкільною роботою – 1493.

Слайд 43

За результатами минулого навчального року команди та вихованці БДЮ займали призові місця у змаганнях міжнародного, національного, обласного та міського рівнів. Так, у жовтні 2011 року вихованці клубу «Ровесник» посіли І місце на кубку України з тайського боксу, перемогли на кубку України та увійшли до вісімки найкращих команд країни з цього виду спорту.

Танцювальний колектив «Смайлз» (ДЮК «Надія») зайняв перше та друге місця у різних номінаціях на міському фестивалі «Музика дитинства».

На відкритому чемпіонаті Луганської області з бодібілдингу та фітнесу у номінації «Дитячий фітнес» вихованці ДЮКу «Планета» посіли два призових місця.

Результативними в минулому навчальному році щодо участі у заходах спортивного напрямку була й діяльність шкіл району. Так, учні гімназії № 18 в обласному етапі олімпіади «Спортивні надії Донбасу» вибороли друге командне місце серед 58 освітніх суб’єктів регіону. Футбольна команда ЗОШ № 9 перемогла у міському етапі Національного кубку «Євро – 2012» та представляла область у Національному етапі. Учні НВК №1 представляли місто Донецьк на обласних змаганнях «Старти надій» та посіли 4 місце.

Особлива увага районним відділом освіти в минулому навчальному році була приділена розвитку музейної справи в НВЗ району. Стратегічним завданням на наступний навчальний рік є відкриття музейної кімнати в ліцеї № 22 «Лідер». Особливо хочеться відмітити результативну роботу в цьому напрямку педагогічного колективу НВК «Корн».

Одночасно в районі залишаються й певні проблеми. Так, проблемою ефективність виховної роботи щодо учнів, які знаходяться на внутришньошкільному обліку. Таких учнів в навчальних закладах району – 10. Районним відділом освіти, педагогічними колективами НВЗ проводиться системна робота щодо профілактики правопорушень серед учнів району. Організована робота Координаційної ради при РВО, проводяться спільні заходи із службою у справах неповнолітніх Ворошиловського РВК, відділом кримінальної міліції. Ця робота дає певні результати. Так, за підсумками минулого навчального року учні району не скоїли жодного правопорушення.

В наступному навчальному році педагогічними колективам необхідно приділити більш уваги системній роботі щодо процесу виховання учнів як в родині, так і в навчальних закладах, активізувати роботу класних керівників з батьками учнів, сприяти підвищенню авторитету і ролі сім’ї у вихованні і соціалізації дітей та підлітків, забезпечити належний психологічний супровід цієї роботі, залучати освітні, культурні заклади, громадськість до організації і підтримки різних форм дитячого дозвілля та зайнятості в позаурочний і позашкільний час, зростання охоплення учнів навчальних закладів району позашкільною освітою за рахунок зростання гуртків на базі всіх освітніх суб’єктів району. Слайд 44
Завданнями, як стоять перед освітніми установами району в цьому напрямку на наступний навчальний рік залишаються (на слайді):

^ 8. Соціальний захист.

Слайд 45

Увага районного відділу освіти постійно сконцентрована на тому, як допомогти дітям, які перебувають у несприятливих умовах та екстремальних ситуаціях, дітям, які сповна відчули на собі складності життя. Станом на січень 2012 року в навчальних закладах району в районі на обліку перебуває 682 дитини пільгової категорії. З них:

Дітей – сиріт – 37

Дітей, які мають статус постраждалих від ЧАЕС – 25

Дітей загиблих шахтарів – 7

Дітей – інвалідів – 93

Дітей, які мешкають в багатодітних сім’ях – 498 дітей / 184 сім’ї

Дітей, які мешкають в малозабезпечених сім’ях – 22 дитини /11 сімей

Ворошиловським районним відділом освіти щодо забезпечення відповідного обліку та створення належних умов щодо створення належного соціального захисту дітей пільгових категорій проводиться певна робота.

Так, на протязі навчального року діти пільгових категорій були охоплені різними конкурсами: «Повір у себе» - конкурс, в якому беруть участь діти – інваліди (в районному етапі взяло участь 20 учнів, переможець міського етапу – Вовк Анастасія, НВК № 1).

Конкурс для дітей – сиріт «Дерзайте, ви-талановиті!». В районні взяли участь 10 учнів. Переможцем міського етапу стала – Фролкова Ірина, ЗОШ № 14.

Традиційно в травні проходила благодійна акція «Від серця до серця», яка мала на меті збір коштів для благодійної допомоги дітям, які хворіють на діабет. За підсумками акції навчальними закладами району було зібрано 3335,0 грн.

Влітку 2012 року за рахунок бюджетних коштів було оздоровлено більш ніж 300 дітей на загальну суму 465700,0 грн.

Постійно ведеться робота, спрямована на професійну орієнтацію дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, на активне співробітництво з вищими навчальними закладами. З цією метою щорічно проводяться зустрічі випускників з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, з представниками вищих навчальних закладів ІІІ -IV рівнів акредитації.
^ 9. Літне оздоровлення.

Питання літнього оздоровлення учнів навчальних закладів району є актуальним та знаходиться на постійному контролі відділу освіти району. За підсумками літнього оздоровлення цього року пришкільні табори працювали на базі всіх ЗНЗ району. На 20 серпня за рахунок цієї форми оздоровлено 1760 учнів району. Оздоровленням в заміських таборах охоплено 2392 учня. Всього за літній період 2012 року оздоровлено 75,9 % учнів району. Слайд 46
Пріоритетними напрямками щодо реалізації завдань, окреслених Комплексною програмою розвитку освіти району на період до 2015 року на наступний навчальний рік залишаються:

 • формуванню цілісної системи освіти району, єдиного культурно-освітнього простору для найповнішого комплексного задоволення потреб громадян в освітніх послугах.

 • створення умови для особистісного розвитку і творчої самореалізації учасників педагогічного процесу, укріплення їх здоров’я;

 • підготовка та виховання педагогічних кадрів, здатних працювати в умовах інноваційних змін;

 • створення дієвої системи ресурсного забезпечення освіти;

 • подальша інтеграція освітніх установ усіх рівнів;

 • збереження, розширення та підтримка мережі дошкільних навчальних закладів різних типів і форм власності, зокрема закладів з інклюзивними групами;

 • дотримання вимог законодавства в частині створення умов для здобуття високоякісної дошкільної освіти дітьми п'ятирічного віку;

 • розширення мережі дошкільних навчальних закладів (груп), що проводять діяльність за одним чи кількома пріоритетними напрямами;

 • оновлення системи неперервної освіти вчителів початкової школи;

 • дієве функціонування опорних (базових) шкіл та ресурсних центрів освітніх округів;

 • модернізація системи управління освітою в районі, залучення до управління громадських інституцій;

Слайд 47


 • забезпечення закладів та установ освіти району сучасними навчальними комп’ютерними та мультимедійними навчальними комплексами для підтримки навчально-виховного процесу, бібліотечної справи та управлінської діяльності;

 • забезпечення закладів освіти та установ освіти сучасними телекомунікаційними засобами підключення до всесвітньої мережі Інтернет за інноваційними технологіями;

 • проведення культурно-масових заходів, мовно-літературних конкурсів, зорієнтованих на популяризацію мов, поглиблення знань з мови та виховання конкурентоспроможності полімовної особистості.

 • удосконалення системи виявлення, відбору обдарованої молоді та надання їй соціально-педагогічної підтримки в НВЗ району;

 • продовження приведення у відповідність до обласних, всеукраїнських та міжнародних змагань інтелектуальних випробувань на районному рівні.

 • залучення до роботи з обдарованою молоддю творчого потенціалу вищої школи, поглиблення міжнародного співробітництва у сфері нових педагогічних технологій навчання і виховання обдарованої молоді.

 • соціалізація дітей пільгових категорій шляхом розвитку і приведення системи утримання та виховання дітей цієї категорії, їх соціального захисту відповідно до сучасних потреб і вимог;

 • збереження наявної мережі позашкільних навчальних закладів області та створення філій позашкільних закладів, клубів на базі навчальних закладів.

 • зростання чисельності гуртківців у позашкільних навчальних закладах з загальним охопленням до 95% від загальної кількості учнів загальноосвітніх закладів, з метою задоволення їх потреб у професійному самовизначенні і творчій самореалізації.

 • наближення районної системи освіти до європейських вимірів і стандартів;

 • підвищення конкурентноздатності випускника;

 • підвищення якості освіти на всіх рівнях освітньої системи.

Слайд 48
Шановні педагоги! В завершенні свого виступу мені хочеться сказати, що проблем перед освітянською галуззю району стоїть набагато більше ніж я встигла окреслити за відведений мені час, тому закликаю всіх до активного обговорення і внесення слушних пропозицій. Переконана, що спільними зусиллями освіта району буде набувати нових барв. Інакше не можна – наше надійне майбутнє народжується в якості сьогоднішньої освіти.

Вітаю всіх з початком нового навчального року. Бажаю всім учасникам навчально-виховного процесу міцного здоров’я, щастя, благополуччя, творчих здобутків та професійних успіхів!
Схожі:

«Про підсумки реалізації комплексної програми розвитку освіти району за 2011 – 2012 навчальний рік та завдання на 2012-2013 навчальний рік» iconПлан роботи районного методичного кабінету відділу освіти новомиколаївської...
Вступ. Аналіз роботи рмк за 2011-2012 навчальний рік та пріоритетні напрямки в діяльності методичного кабінету на 2012-2013 навчальний...
«Про підсумки реалізації комплексної програми розвитку освіти району за 2011 – 2012 навчальний рік та завдання на 2012-2013 навчальний рік» iconПлан роботи районного методичного кабінету відділу освіти новомиколаївської...
Вступ. Аналіз роботи рмк за 2011-2012 навчальний рік та пріоритетні напрямки в діяльності методичного кабінету на 2012-2013 навчальний...
«Про підсумки реалізації комплексної програми розвитку освіти району за 2011 – 2012 навчальний рік та завдання на 2012-2013 навчальний рік» icon«Про підсумки розвитку дошкільної, загальної середньої, позашкільної...
Педагогічних колективів навчальних закладів протягом 2010/2011 навчального року засвідчує дієвість організаційних заходів управлінських...
«Про підсумки реалізації комплексної програми розвитку освіти району за 2011 – 2012 навчальний рік та завдання на 2012-2013 навчальний рік» icon1. Корекція навантаження вчителів
Підсумки роботи школи за 2012-2013 навчальний рік І задачі перед педагогічним колективом на новий 2013-2014 навчальний рік
«Про підсумки реалізації комплексної програми розвитку освіти району за 2011 – 2012 навчальний рік та завдання на 2012-2013 навчальний рік» iconАналіз роботи рмо вчителів хімії Новомиколаївського району за 2010...
Хімія разом з природничими предметами реалізує мету загальної середньої освіти – розвиток особистості, формування в школярів наукового...
«Про підсумки реалізації комплексної програми розвитку освіти району за 2011 – 2012 навчальний рік та завдання на 2012-2013 навчальний рік» iconПлан роботи районного методичного кабінету відділу освіти новомиколаївської...
Вступ. Аналіз роботи рмк за 2010-2011 навчальний рік та пріоритетні напрямки в діяльності методичного кабінету на 2011-2012 навчальний...
«Про підсумки реалізації комплексної програми розвитку освіти району за 2011 – 2012 навчальний рік та завдання на 2012-2013 навчальний рік» icon«Підсумки роботи мо за минулий рік та завдання на наступний навчальний рік»
Про виконання плану роботи мо за минулий навчальний рік та обговорення завдань на 2010-2011 рік
«Про підсумки реалізації комплексної програми розвитку освіти району за 2011 – 2012 навчальний рік та завдання на 2012-2013 навчальний рік» iconПлан роботи відділу освіти райдержадміністрації на 2013 рік схвалено
Комплексної програми розвитку освітньої галузі Полтавської області на 2011-2015 роки, програми «Освіта Кременчуцького району на 2012-2016...
«Про підсумки реалізації комплексної програми розвитку освіти району за 2011 – 2012 навчальний рік та завдання на 2012-2013 навчальний рік» iconПлан роботи районного методичного кабінету відділу освіти новомиколаївської...
...
«Про підсумки реалізації комплексної програми розвитку освіти району за 2011 – 2012 навчальний рік та завдання на 2012-2013 навчальний рік» iconВ’язівської зош І ііі ступенів Краснокутської районної ради
Шановні присутні! Ось І закінчився навчальний рік І ми знову зібралися сьогодні тут, щоб зробити підсумки роботи колективу школи,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка