Проблеми утилізації побутових відходів рекомендаційний список літератури
Скачати 50.42 Kb.
НазваПроблеми утилізації побутових відходів рекомендаційний список літератури
Дата конвертації16.03.2013
Розмір50.42 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Географія > ДокументыПРОБЛЕМИ УТИЛІЗАЦІЇ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ

Рекомендаційний список літератури

(43 джерела інформації за 1996-2010 рр.)
Укладач:

зав. сектору інформаційно-бібліографічного відділу

О.Б.Поліщук

Масштаби ресурсокористування та створена в Україні структура промислового виробництва висунули її в число країн з найбільш високими відносними і абсолютними показниками утворення та нагромадження відходів. Це надзвичайно різноманітні за речовинним складом залишкові продукти, які в циклах виробництва і життєдіяльності не мають свого подальшого призначення та підлягають видаленню, знешкодженню і переробці з метою забезпечення захисту навколишнього середовища або повторного їх залучення у виробничу діяльність як матеріально- сировинних чи енергетичних ресурсів. У вирішенні проблеми відходів йде перегляд ряду усталених уявлень і концепцій, з чим пов’язане формування нової системи еколого-економічних пріоритетів.

До основних напрямків державної політики у сфері поводження з відходами відносять такі науково-методичні принципи:

 • забезпечення комплексного використання матеріально-сировинних ресурсів та зведення до мінімуму утворення відходів та їх небезпеки;

 • обов’язковий облік відходів на основі їх класифікації та паспортизації; забезпечення повного збиранняя і своєчасного знешкодження і видалення відходів;

 • сприяння максимально можливій утилізації відходів шляхом прямого повторного чи альтернативного використання ресурсно цінних відходів;

 • організація контролю за місцями чи об’єктами розміщення відходів для запобігання шкідливому впливу їх на довкілля та здоров’я людини.

Список літератури складений на основі перегляду систематичного каталогу і систематичної картотеки статей КДПУ і є вибірковим.

Представлено 43 джерела інформації українською і російською мовами. Охоплено період 1996-2010 рр.

Розташування за алфавітом прізвищ авторів і назв праць.

Рекомендований викладачам, студентам, аспірантам, а також тим, хто цікавиться природничими науками.


 1. Ачкасова О. Тверді побутові відходи: енергетичний ресурс та засіб енергозбереження / О.Ачкасова, О.Третьяков // Географія. – 2008. – №  6. – С. 8-11.

 2. Барский В.Д. Пластмассы. Новый способ утилизации отходов / В.Д.Барский // Хімічна промисловість України. – 2002. – № 6. – С. 3-7.

 3. Батлуков В. Проблемы утилизации отходов / В.Батлуков // Основы экологии. – Львів, 2001. – С. 213-151.

 4. 577.4 Бондаренко С.В. Використання відходів гірничо-

П 78 збагачувальних комбінатів та їх стандартизація /

  С.В.Бондаренко // Проблеми фундаментальної та прикладної

екології.– Кривий Ріг, 2000. – Ч. І. – С. 70-74.

 1. 504 Боровский Е.Э. Промышленные и бытовые отходы: Проблемы

Б 83 экологии / Е.Э. Боровский. – М.: Чистые пруды, 2007. – 32 с.

 1. Вольфсон С.А. Миллион старых шин или новый подход к старой проблеме: [утилизация отходов] / С.А. Вольфсон // Химия и жизнь. – 2001. – № 6. – С. 8-12.

 2. Губіна В.Г. Комплексне використання відходів збагачення – один зі шляхів збалансованого природокористування у гірничодобувних регіонах / В.Г.Губіна, Б.О.Горлицький // Екологічний вісник. – 2008. – № 3. – С. 26-28.

 3. Жилин Д.М. О современных проблемах утилизации мусора / Д.М.Жилин // Биология для школьников. – 2005. – № 2. – С. 16-22.

 4. Задорський В. Сміттєва сага / В.Задорський // Українська технічна газета. – 2008. – № 6. – С. 10-11.

 5. Елдышев Ю. Отходы: не зарывать, а перерабатывать / Е.Елдышев // Экология и жизнь. – 2003. – № 1. – С. 52-56.

 6. Как решается проблема отходов за рубежом // Биология для школьников. – 2005. – № 2. – С. 30-32.

 7. 577.4 (075.8) Крисаченко В.С. Відходи та сміття / В.С.Крисаченко //

К 82 Екологічна культура / В.С.Крисаченко. – К., 1996. –

С. 129-130.

 1. 574 (075.8) Корсак К.В. Сміття й тверді відходи в Україні / К.В.Корсак,

К 69 О.В.Плахотнік. // Основи сучасної екології: навчальний

посібник / К.В.Корсак, О.В.Плахотнік. – К., 2004. –

С. 232  239.

 1. Кривошей В.Н. Сортировка – начало рециклинга / В.Н.Кривошей // Упаковка. – 2003. – № 9. – С. 45-48.

 2. Кучинська О.П. Проблема відходів: наслідки паводків у басейні р.Дністра / О.П.Кучинська, В.І.Жиловський // Екологічний вісник. – 2009. – № 6. – С. 23-24.

 3. Лико Д.В. Поводження з відходами та їх утилізація у Рівненській області / Д.В.Лико, І.В.Пущук // Екологічний вісник. – 2010. – № 1. – С. 31-32.

 4. Лысенко В. Бутылка из стеклобоя / В.Лысенко // Упаковка. – 2003. – № 9. – С. 48 52.

 5. Лозанський В.Р. Грунти та відходи – дві пріоритетні екологічні проблеми Європи / В.Р.Лозанський // Український географічний журнал. – 1999. – № 4. – С. 6-9.

 6. Максименко О.О. Бережная работа с мусором / О.О.Максименко // Химия и жизнь. – 2007. – № 2. – С. 22-23.

 7. Міщенко В. Еколого-економічні пріоритети у вирішенні проблеми відходів / В.Міщенко, Б.Горлицький // Економіка України. – 1995. – № 3. – С. 55-61.

 8. Міщенко В. Розвиток правової системи поводження з відходами в Україні / В.Міщенко // Экология и промышленность. – 2006. – № 3. – С. 53-55.

 9. Непокора О. А ти відмовився від целофану? / Олена Непокора // Українська технічна газета. – 2008. – № 5. – С. 13.

 10. Непокора О. Вирішення основної проблеми цивілізації знайдено / Олена Непокора // Українська технічна газета. – 2008. – № 16. – С. 1, 10.

 11. 577.4 (075.8) Новиков Ю.В. Бытовые промышленные и токсичные

Н 73 отходы / Ю.В.Новиков // Экология, окружающая среда и

человек / Ю.В.Новиков. – М., 2000. – С. 272-301.

 1. Пашков А.П. Науково-методичні принципи та екологічні аспекти щодо безпечної утилізації й захоронення твердих відходів гірничодобувної галузі / А.П.Пашков, А.С.Єсипенко // Екологічний вісник. – 2009. – № 6. – С. 28-30.

 2. Петрова Л.О. Вплив на навколишнє середовище відходів вуглевидобутку і вуглепереробки / Л.О.Петрова // Геологічний журнал. – 2002. – № 2. – С. 81-88.

 3. Пикник и обочина: как спасти природу от захламления бытовыми отходами // Экология и жизнь. – 2003. – № 5. – С. 55-57.

 4. Поводження з побутовимм і сільськогосподарськими відходами з позицій санітарних вимог / [М.П.Вашулай, А.І.Костенко, Р.Г.Нікула та ін.] // Довкілля та здоров’я. – 2002. – № 4. – С. 34-38.

 5. Повяколь Л.І. Екотоксикологічні аспекти при поводженні з відходами / Л.І.Повяколь, В.І.Семенюха // Екологічний вісник. – 2002. – № 5-6. – С. 29-30.

 6. Пурим В.Р. Сжигать, а не хранить / В.Р.Пурим // Химия и жизнь. – 2006. – № 11. – С. 48-52.

 7. Романовская В.М. Перспективные технологии в борьбе с отходами / В.М.Романовская // Биология для школьников. – 2005. – № 2. – С. 22 29.

 8. Рудник В. Щоб відходи не стали лихом / Вадим Рудник // Науковий світ. – 2003. – № 11. – С. 24-26, 30.

 9. Савінова М. Відхідна справа / М.Савінова, С.Трофлов // Всеукраїнська технічна газета. – 2006. ­– № 5. – С. 8-9.

 10. Самкова В.А. Индустрия отходов [виды отходов] / В.А.Самкова // Биология для школьников. – 2005. – № 2. – С. 10-14.

 11. Сапожников Г.П. Опасные отходы в быту / Г.П.Сапожников // Биология для школьников. – 2005. – № 2. – С. 37-41.

 12. Сильченко В. «Сміттєва цивілізація» / В.Сильченко // Науковий світ. – № 3. – С. 34 35.

 13. Соколов Р.С. Безотходная технология и проблема окружающей среды / Р.С.Соколов // Химия. Методика преподавания в школе. – 2001. – № 8. – С. 43-51.

 14. Тихоцкая И.С. Проблема бытовых отходов в Японии / И.С.Тихоцкая // География. – 2007. – № 20. – С. 3-9.

 15. Ткаченко С.Й. Біоконверсія органічних відходів АПК та екологічно збалансовані технології / С.Й.Ткаченко, Є.Г.Ларюшкін, Д.В.Степанов // Екологічний вісник. – 2002. – № 5-6. – С. 6-7.

 16. Толошина А.М.Проблеми моніторингу територій, забруднених непридатними пестицидами / А.М.Толошина, В.М.Ісаєнко, Л.А.Пилипенко // Екологічний вісник. – 2007. – № 6. – С. 13-15.

 17. Топольний Ф.П. Шляхи розв’язання проблеми збирання твердих побутових відходів / Ф.П.Топольний, О.Ф.Гелевера // Екологічний вісник. – 2009. – № 4. – С. 8-19.

 18. Шендеровский В.Ю. Отходы упаковки – чья проблема в Украине / В.Ю.Шендеровский // Упаковка. – 2003. – № 9. – С. 42-45.

 19. Яцків Я. Космічне сміття / В.Яцків // Світогляд. – 2008. – № 2. – С. 60 64.Схожі:

Проблеми утилізації побутових відходів рекомендаційний список літератури iconЗаконодавчих актів України у сфері поводження з відходами
Затвердити Методичні рекомендації з організації збирання, перевезення, перероблення та утилізації побутових відходів, що
Проблеми утилізації побутових відходів рекомендаційний список літератури iconВиховання громадянина: проблеми, структури, функції рекомендаційний список літератури
Конституція України ( 254к/96-вр ), схвалена п'ятою сесією Верховної Ради України 28 червня 1996 р. (Преса України. 1997. 80 с.)
Проблеми утилізації побутових відходів рекомендаційний список літератури iconФормування лідерських якостей підлітків рекомендаційний список літератури
Виховання сучасного лідера є умовою підготовки молодого покоління до керування власним життям та зміцнення Української держави
Проблеми утилізації побутових відходів рекомендаційний список літератури iconКонцепції та методологія географії рекомендаційний список літератури
Ми приходимо до зовсім іншої теоретичної ситуації, до картини світу, що включає саму людину, яка відкриває й описує цей світ
Проблеми утилізації побутових відходів рекомендаційний список літератури iconШкільна тривожність рекомендаційний список літератури
Важливо визначити шляхи допомоги школяру, оскільки тривожність знижує його потенціал, успішність, гальмує розвиток особистості
Проблеми утилізації побутових відходів рекомендаційний список літератури iconОснови ландшафтної екології рекомендаційний бібліографічний список літератури
З господарської точки зору їм властивий певний тип природокористування, а з екологічної – вони являють собою природні екологічні...
Проблеми утилізації побутових відходів рекомендаційний список літератури iconЛюдство І довкілля рекомендаційний бібліографічний список літератури
Ххі ст., засвоєння складних але надзвичайно важливих екологічних законів, принципів функціонування екосистем І біосфери, життєствердних...
Проблеми утилізації побутових відходів рекомендаційний список літератури iconВідродження нації: проголошення західноукраїнської народної республіки:...
Української Держави. В екстремальних умовах війни, загальної анархії український народ зробив відчайдушну спробу створити власну...
Проблеми утилізації побутових відходів рекомендаційний список літератури iconМетодичні рекомендації вчителям трудового навчання щодо використання...
Кількість відходів постійно збільшується. Як виявляється, причина — не в збільшенні кількості людей. Дослідження довели, що основна...
Проблеми утилізації побутових відходів рекомендаційний список літератури iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний...
Екологічна культура в освітньому середовищі (Рекомендаційний бібліографічний список літератури)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка