Чоп Оксани Участь України у транскордонному співробітництві (на прикладі Єврорегіону «Верхній Прут» )
Скачати 60.55 Kb.
НазваЧоп Оксани Участь України у транскордонному співробітництві (на прикладі Єврорегіону «Верхній Прут» )
Дата конвертації27.03.2013
Розмір60.55 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Географія > Документы
Чоп Оксани

Участь України у транскордонному співробітництві (на прикладі Єврорегіону «Верхній Прут» )

Оскільки особливістю сучасного стану розвитку світової економіки є поширення процесів глобалізації та регіоналізації, перспективним напрямком розвитку прикордонних областей України може і має бути міжрегіональне та транскордонне співробітництво.

Більш високою формою прикордонної співпраці, яка сприяє залученню до багатостороннього транскордонного співробітництва та створює додаткові можливості для розвитку прикордонних територій є єврорегіони. Вони не тільки посилюють добросусідські відносини між державами, а й є своєрідним інструментом для інтеграції до європейських структур. Це особливо важливо у зв’язку з просуванням кордонів Євросоюзу. Єврорегіони є ефективною формою нормалізації прикордонних відносин і вагомим чинником інтенсифікації соціально-економічного життя на периферійних частинах європейських країн [5].

Саме тому дослідження функціонування єврорегіонів за участю прикордонних територій для України є актуальним.

Одним з єврорегіонів, створених за участю української сторони, є єврорегіон «Верхній Прут», що був утворений 22 вересня 2000 року в м. Ботошань (Румунія). Установчими документами єврорегіону є Угода про утворення єврорегіону "Верхній Прут” та Статут єврорегіону [10].

Єврорегіон “Верхній Прут” специфічний тим, що у його складі сформований екологічний єврорегіон, тобто як форма співробітництва в межах єврорегіону (його складова частина) між органами державного і місцевого управління, спеціалізованими організаціями у сфері охорони довкілля, екологічної безпеки, моніторингу, цивільного захисту населення, санітарно-епідеміологічного нагляду, а також між суб’єктами господарської діяльності межуючих країн, спрямована на покращання техногенно-екологічної безпеки у басейнах річок та на певних територіях з метою забезпечення сталого (самовідтворюючого) соціально-економічного розвитку цих територій [8].

Але варто зазначити, що екологічна спрямованість даного єврорегіону обумовила той факт, що далі екологічної співпраці учасники єврорегіону практично не пішли. Єврорегіон «Верхній Прут» вже 10 років об'єднує прикордонні регіони Румунії, Молдови та України з метою тісного економічного співробітництва, спільного вирішення проблем інфраструктури, як це було передбачено установчими документами. Проте й досі далі зустрічей, урочистих промов про добросусідство та партнерство, семінарів з обміну досвідом, вироблення різноманітних стратегій та програм справа так і не йде. Тому першочерговим є перегляд механізму та інструментів взаємовідносин в рамках єврорегіону «Верхній Прут» в напрямі розвитку інших векторів співпраці.

Узагальнюючи проблеми, характерні для досліджуваного регіону, варто зазначити, що більшість проблем транскордонної співпраці цього єврорегіону є типовими для всіх єврорегіонів, в яких бере участь Україна. Серед них варто виділити наступні:

1) суттєва різниця в рівні розвитку держав-учасниць, у темпах і обсягах адміністративних трансформацій;

2) різний рівень транспортної, в тому числі прикордонної інфраструктури;

3) істотні відмінності у митному і податковому законодавстві [5].

Серед проблем правового характеру існує нагальна потреба перерозподілу обсягів повноважень між центральною та регіональною владою і передачі в регіони права самостійно вирішувати питання прикордонного співробітництва. Звичайно, це не повинно призвести до ослаблення державної влади, але щоб єврорегіони могли розвиватись, центральна влада повинна цілеспрямовано, в рамках конкретного єврорегіону надавати певні права і обов’язки місцевим органам самоврядування на здійснення вузького обсягу міжнародних повноважень.

Досвід здійснення транскордонного співробітництва центральноєвропейськими сусідами України показує, що воно розглядається ними як складова політики регіонального розвитку. Зазначені країни не ухвалюють спеціальних законів про транскордонне співробітництво, маючи натомість закони про регіональний розвиток. Цікавим є досвід Румунії, яка є членом Єврорегіону «Верхній Прут». Румунська модель реалізації політики регіонального розвитку - одна з найбільш прагматичних. У 1998 р. парламент країни ухвалив Закон "Про регіональний розвиток у Румунії", згідно з яким її регіональний поділ був приведений у відповідність до класифікації ЄС - NUTS (Номенклатура територіальних одиниць для статистичних цілей). Основним інструментом здійснення політики регіонального розвитку є агентства регіонального розвитку (АРР), до функцій яких належать розробка стратегій регіонального розвитку і планів використання фондів, реалізація програм регіонального розвитку [3].

У прикордонних регіонах Румунії АРР є одними з головних гравців на полі транскордонного співробітництва, адже вони мають для цього відповідні трудові, фінансові та матеріальні ресурси. Повітові ж ради виконують власне функції координації і сприяння. Усе це обумовлює надзвичайну, порівняно з українським досвідом, ефективність участі прикордонних регіонів Румунії у транскордонному співробітництві та синергетичний ефект від поєднання власних ресурсів і допомоги з боку ЄС та міжнародних донорів [4].

З метою сприяння розвитку співпраці між Україною, Молдовою та Румунією сьогодні в Чернівецькій обласній державній адміністрації вирішили змінити вектор співпраці з учасниками єврорегіону: з екологічно-культурницького – на суто економічний. Буковинська крайова влада прагне вивести стосунки членів цієї організації на рівень прямих контактів підприємств, вбачаючи саме у цьому, а не в чергових офіційних зустрічах офіційних осіб, провідну перспективу співпраці в рамках «Верхнього Пруту». Для розширення торговельно-економічного співробітництва області з Румунією управлінням зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Чернівецької ОДА спільно з ТЕМ Посольства України в Румунії проводиться робота по створенню нових спільних підприємств з суб’єктами господарювання Румунії комерційні та інвестиційні пропозиції, які надходять з ТЕМ Посольства України в Румунії, а також Посольства Румунії в Україні постійно розповсюджуються серед суб’єктів підприємницької діяльності області. Наприклад, на сайті Чернівецької обласної державної адміністрації з 2009 року розміщена інформація, в якій зазначено біля 5 тисяч підприємств, які готові співпрацювати. Ці 5 тисяч підприємств – це не тільки підприємства області, це підприємства країн, які входять до Єврорегіону «Верхній Прут»: підприємства Сучавського повіту, Ботошанського повіту Румунії, Івано-Франківської області, Чернівецької області, і підприємства 9-ти районів Молдови. Вся інформація переведена на румунську мову, білінгва, тобто румунсько-українська, для того, щоб колеги з Румунії могли користуватися пропозиціями наших товаровиробників і навпаки. Ця інформація дає можливість підприємцю дуже в короткий термін найти партнера, який працює в тій же галузі, дозволяє їм співпрацювати, налагодити взаємовигідну співпрацю [6].

Успіх подальшого розвитку співробітництва в його рамках багато в чому залежить від того, наскільки скоординовано і грамотно партнери зуміють підійти до вироблення єдиної стратегії розвитку співробітництва, врахувавши при цьому досвід функціонування інших єврорегіонів. В цьому напрямі варто вказати на заходи щодо налагодження взаємодії в рамках Єврорегіонів “Нижній Дунай” та "Верхній Прут" У місті Галац (Румунія), 22 квітня 2010 року, пройшли засідання Генеральної Асамблеї Асоціації транскордонного співробітництва «Єврорегіон Нижній Дунай» та Ради Єврорегіону «Нижній Дунай». У них взяли участь представники громадської адміністрації та складових структур Єврорегіону, відповідно Одеської області (Україна), Кагульського та Кантемирівського районів (Р. Молдова), Галацкого, Бреїлського та Тулчанського повітів (Румунія).

Передумови такої співпраці визначені тим, що дані єврорегіони обєднують прикордонні території Молдови та Румунії. Слід сказати, що Єврорегіон “Нижній Дунай” є однією з найактивніших структур транскордонного співробітництва в Румунії. Тому передача єврорегіоном «Нижній Дунай» досвіду налагодження відносин з Румунією та Молдовою єврорегіону «Верхній Прут» є пріоритетним [9].

Серед перспективних напрямків роботи Єврорегіону «Верхній Прут» є розробка спільного проекту створення системи оповіщення про загрози регіонального характеру в рамках Операційної програми «Румунія-Україна-Молдова 2007-2013 роки». Бюджет програми складатиме 137,4 мільйонів євро, з яких 126 мільйонів євро – це внесок Європейського союзу, а різниця в 11,4 мільйона євро – співфінансування, яке повинні забезпечити три країни-учасниці програми. Також у планах роботи структури – запровадження енергозберігаючих технологій, модернізація транспортної інфраструктури, розробка спільного плану дій щодо контролю та управління водними ресурсами р.Пруту, а також створення спільного фонду фінансування в рамках Єврорегіону [7]

Отже, транскордонне співробітництво є не лише способом розвитку контактів між прилеглими територіями сусідніх країн, але і формою та засобом пожвавлення значно ширших загальноєвропейських інтеграційних тенденцій. Необхідно мати на увазі, що для України “співробітництво через кордони” - це важлива форма реалізації концепції входження до Європи. Перспективним в даному аспекті є Єврорегіон «Верхній Прут», куди входить Чернівецька область, адже використання інструменту транскордонної співпраці сприятиме реалізації експортного потенціалу області.

Схожі:

Чоп Оксани Участь України у транскордонному співробітництві (на прикладі Єврорегіону «Верхній Прут» ) iconЧоп Оксани Глобальна демографічна проблема: Україна на тлі європейської...
Глобальна демографічна проблема: Україна на тлі європейської та світової демографічної ситуації
Чоп Оксани Участь України у транскордонному співробітництві (на прикладі Єврорегіону «Верхній Прут» ) iconМісто-курорт державного значення у Вінницькій області, адміністративний...
Розташований у верхній течії річки Південний Буг, 67 км на північний схід від Вінниці. У місті проживає близько 28 тисяч осіб. Його...
Чоп Оксани Участь України у транскордонному співробітництві (на прикладі Єврорегіону «Верхній Прут» ) iconКонспект лекцій Київ 2009 міністерство освіти І науки україни
Тема 11. Міжнародні економічні організації (мео)у багатосторонньому економічному співробітництві І регулюванні мев
Чоп Оксани Участь України у транскордонному співробітництві (на прикладі Єврорегіону «Верхній Прут» ) iconКонспект лекцій Київ 2009 міністерство освіти І науки україни
Тема 11. Міжнародні економічні організації (мео)у багатосторонньому економічному співробітництві І регулюванні мев
Чоп Оксани Участь України у транскордонному співробітництві (на прикладі Єврорегіону «Верхній Прут» ) iconЄврорегіони створені за участю України
Утворення єврорегіонів не загрожує суверенітету національних держав через те, що закордонна політика залишається цілком у державній...
Чоп Оксани Участь України у транскордонному співробітництві (на прикладі Єврорегіону «Верхній Прут» ) iconВведення у програмування на Delphi (верхній тиждень)

Чоп Оксани Участь України у транскордонному співробітництві (на прикладі Єврорегіону «Верхній Прут» ) iconКоординаційна рада молодих юристів України при Міністерстві юстиції України
Асоціації правників України, організовують «ii всеукраїнську зимову правничу школу», яка буде проходити 4 лютого – 9 лютого 2012...
Чоп Оксани Участь України у транскордонному співробітництві (на прикладі Єврорегіону «Верхній Прут» ) iconПерекладач угорської, російської та української мов
...
Чоп Оксани Участь України у транскордонному співробітництві (на прикладі Єврорегіону «Верхній Прут» ) iconЯк спілкуватися з Новими дітьми?
...
Чоп Оксани Участь України у транскордонному співробітництві (на прикладі Єврорегіону «Верхній Прут» ) iconГодина спілкування
Сприяти розвитку комунікативних умінь, доброти та взаєморозуміння в родинах учнів. Сприяти створенню атмосфери взаєморозуміння та...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка