Про хід виконання Програми раціонального й ефективного використання енергоресурсів та запровадження енергозберігаючих технологій в місті Луганську на 2006-2010 роки
Скачати 142.24 Kb.
НазваПро хід виконання Програми раціонального й ефективного використання енергоресурсів та запровадження енергозберігаючих технологій в місті Луганську на 2006-2010 роки
Дата конвертації27.03.2013
Розмір142.24 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Географія > ДокументыЛУГАНСЬКА МІСЬКА РАДА


П’яте скликання

сорок шоста сесія
РІШЕННЯ

Від “24” грудня 2008 р.

№ 46/3

м. Луганськ


Про хід виконання Програми раціонального й ефективного

використання енергоресурсів та

запровадження енергозберігаючих технологій в місті Луганську на 2006-2010 роки


Заслухавши інформацію начальника УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКИ ЛУГАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Дроботенко С.П. про хід виконання Програми раціонального й ефективного використання енергоресурсів та запровадження енергозберігаючих технологій в місті Луганську на 2006-2010 роки, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на підставі рішення виконавчого комітету Луганської міської ради від 10.12.2008 № 350 луганська міська рада
ВИРІШИла :
1. Інформацію начальника УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКИ ЛУГАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ прийняти до відома (додається ).
2. Начальнику управління житлово-комунального господарства Луганської міської ради (Сукач С.),начальнику управління освіти Луганської міської ради (Кіяшко В.), начальнику управління охорони здоров’я Луганської міської ради (Ширіна Т.), начальнику управління культури Луганської міської ради (Компанієць Л.), начальнику управління Луганської міської ради з питань екологічної безпеки м. Луганська (Бережной О.), директору ЛМКП „Теплокомуненерго” (Русаков О.), виконуючому обов’язки директора МКП ”Луганськ-Сервіс-Плюс”(Безуглов В.), директору МКП електромереж зовнішнього освітлення „Міськсвітло”(Лук’янчиков А.) :
2.1 Посилити контроль за ефективністю та результативністю виконання заходів Програми раціонального й ефективного використання енергоресурсів та запровадження енергозберігаючих технологій в місті Луганську на 2006-2010 роки.

2.2 В термін до 20.01.2009 підготувати пропозиції щодо внесення змін до Програми раціонального й ефективного використання енергоресурсів та запровадження енергозберігаючих технологій в місті Луганську на 2006-2010 роки.
3. УПРАВЛІННЮ ЕКОНОМІКИ ЛУГАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ( Дроботенко С.) :
3.1 В термін до 01.01.2009 підготувати листи до керівників енергопостачальних та найбільших енергоємних промислових підприємств міста Луганська щодо надання до луганськОЇ міськОЇ радИ діючих на підприємствах програм (заходів) з енергозбереження.

3.2 В термін до 01.03.2009 внести зміни до Програми раціонального й ефективного використання енергоресурсів та запровадження енергозберігаючих технологій в місті Луганську на 2006-2010 роки в частині актуалізації до потреб часу заходів вказаної Програми.

4. Рішення набирає чинності з моменту його прийняття.
5. УПРАВЛІННЮ ЛУГАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ З ПИТАНЬ ВНУТРІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ (Болотський С.) у тижневий строк з моменту прийняття даного рішення опублікувати його у Луганському громадсько-політичному журналі „ Луганское время ”.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію ЛУГАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ п’ятого скликання з питань стратегічного планування , соціально-економічного і культурного розвитку міста (Ситнік М.).


Міський голова С.Кравченко

Інформація управління економіки Луганської міської ради

про хід виконання Програми раціонального й ефективного| використання| енергоресурсів та запровадження| енергозберігаючих технологій в місті Луганську

на 2006-2010 роки

Весь світ захватила світова економічна криза, яку переживає і наша країна. На всіх рівнях влади розробляються антикризові заходи, в яких серед інших важливе місце займають: перехід на енергозберігаючі технології у всіх галузях економіки, зосередження зусиль на впровадженні альтернативних видів енергії, розробка та втілення заходів, направлених на раціональне та економне використання енергоресурсів та води.

В Україні прийняті законодавчі акти з цього питання: Закони України „Про енергозбереження”, „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання заходів з енергозбереження”, Постанова Кабінету Міністрів України „Про організацію державного контролю за ефективним (раціональним) використанням паливно-енергетичних ресурсів”, Розпорядження Кабінету Міністрів України „Про схвалення Концепції Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010-2015 роки”, „Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2030 року” та інші нормативно-правові документи. Уряд брав зобов’язання забезпечити прийняття оновленої Державної програми енергоефективності, узгодженої з Енергетичною стратегією України на період до 2030 року. Але, на жаль, на сьогодні вона відсутня.

Одним з основних показників рівня розвитку економіки, як країни в цілому та м. Луганська , є енергоємність (див. додаток до інформації, мал. 1).

Показник енергоємності по теплопостачальним підприємствам міста Луганська вище, ніж середній показник по Луганській області та Україні.

Основними причинами високої енергоємності є:

 • надмірна зношеність основних фондів, низькі темпи їх оновлення;

 • постійне зростання цін і тарифів на енергоносії;

 • наявність та подальше збільшення обсягу заборгованості з оплати спожитих паливно-енергетичних ресурсів, повільне вирішення державою питання покриття різниці в тарифах за рахунок підвищення ціни на газ;

 • значні понаднормативні втрати ресурсів із-за зношеності інженерних мереж;

 • недостатній рівень впровадження новітніх технологій, спрямованих на підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів, альтернативних і відновлювальних джерел енергії;

 • недостатній рівень оснащення інженерних мереж приладами обліку паливно-енергетичних та інших ресурсів.

Рішенням Луганської міської ради|поради| 22.08.2006 р. № 8/4 затверджена|розв'язання,вирішення,розв'язування| „Програма| раціонального й ефективного| використання| енергоресурсів та запровадження| енергозберігаючих технологій в місті Луганську на 2006-2010 роки|”.

Метою розробки вказаної Програми було створення умов для зниження витрат енергоносіїв та води, підвищення ефективності їх використання, економії бюджетних коштів.

До основних напрямків|направлення| Програми відносяться:

 • реконструкція, модернізація, технічне переозброєння існуючих котельних та ремонт теплових мереж;

 • автоматизація і диспетчеризація котельних;

 • децентралізація схеми теплопостачання міста (будівництво |устрій| мінікотельних, районних котельних, установка індивідуального опалення|);

 • нетрадиційна енергетика (впровадження когенераційних| установок, що виробляють тепло- та електричну енергію; використання біогазу);

 • енергозберігаючі заходи щодо систем і споруд|споруджень| водопостачання і водовідведення міста;

 • установка багатофункціональних приладів обліку|урахування| електроенергії;

 • установка приладів обліку теплової енергії;

 • відновлення ізоляції трубопроводів опалювання і гарячого водопостачання.

Джерелами фінансування заходів Програми є кошти|з'являються,являються| |кошти| міського і державного бюджетів, власні |кошти| кошти комунальних підприємств, кошти|кошти| населення, інвестиції, кредити і т.п. На мал. 2, мал. 3, мал. 4 ( див. додаток до інформації ) наведені заплановані та фактично витрачені кошти усіх джерел фінансування на виконання заходів Програми за 2006-2008 рр.

В цілому для впровадження заходів, вказаних в Програмі, необхідно 312,7 млн. грн., у т.ч. на 2006 рік – 17,4 млн.грн., на 2007 рік – 130,0 млн.грн., на 2008 рік – 123,2 млн.грн. Економія на рік повинна була скласти: 43,5 млн. кВт*г електроенергії, 16740,0 Гкал теплоенергії, 55,1 млн. м3 газу. В тарифах 2005 року очікуваний економічний ефект складав 34,4 млн.грн.

З урахуванням зростання цін і тарифів , на теперішній час економічний ефект від впровадження заходів Програми мав збільшитися на 83,0 млн.грн.

Виконання заходів за звітний період (2006-2007 рр.) в цілому сприяло зменшенню енергоємності послуг, які надаються деякими комунальними підприємствами міста.

Так, наприклад, за період з вересня 2006 року до вересня 2008 року МКП| «Міськсвітло» провело заходи щодо встановлення багатофункціональних приладів обліку електричної енергії. За цей період на реалізацію цього заходу було затрачено 0,9 млн.грн. (планувалось 1,2 млн.грн.).

Економія бюджетних коштів від впровадження (без урахування вартості приладів обліку та їх установки) склала 3,7 млн.грн. , які|какие| були направлені на подальше запровадження заходів енергозбереження. На мал. 5 додатку до інформації відображена щомісячна розрахункова економія у зв’язку з введенням тарифу на електроенергію , яка відпускається на потреби зовнішнього освітлення (затверджений Постановою НКРЕ України від 22.10.2004 №1030 «Про порядок диференцювання по годинам доби тарифів на електроенергію, яка використовується для зовнішнього освітлення населених пунктів» із змінами , внесеними згідно з Постановою НКРЕ України від 21.02.2008 №199 «Про порядок диференцювання по годинам доби тарифів на електроенергію, яка використовується для зовнішнього освітлення населених пунктів»).

В бюджетній сфері діє Наказ Президента України від 16.06.1999 № 662 „Про заходи щодо скорочення енергоспоживання бюджетними установами, організаціями та казенними підприємствами”, відповідно до якого були заплановані заходи в міській Програмі. Останній час значно зростають обсяги фінансування витрат енергоносіїв та води за кошти бюджету м. Луганська.

В загальному фонді бюджету міста Луганська витрати на фінансування енергоносіїв та води зростають із-за постійного підвищення цін і тарифів і складають (див. додаток до інформації, мал. 6):

План Факт

2006 рік - 37,0 млн.грн.; 32,1млн.грн.;

2007 рік - 39,9 млн.грн.; 35,9млн.грн.;

2008 рік - 34,4 млн.грн. (9-ть міс. ) 24,0млн.грн. (9-ть міс.)

Для бюджетної сфери м. Луганська в Програмі заплановано запровадити заходи на 2,8 млн.грн. та одержувати щорічно економічний ефект від впровадження на суму 797,0 тис.грн., 148,0 млн. кВт*г електроенергії, 4 250,0 Гкал теплоенергії. Зекономлені кошти направити на виконання енергозберігаючих заходів.

Однак, за 2006 рік виконання Програми по бюджетним закладам склало 49,5%, за 2007 рік – 25,8% (див. додаток до інформації, мал. 7). Це, в основному, виконання заходів по встановленню приладів обліку теплової енергії. У 2008 році прилади обліку енергоносіїв не встановлювались.

На сьогоднішній день всі бюджетні заклади міста обладнані лічильниками холодної та гарячої води, електроенергії і газу, а також в основному лічильниками тепло енергії . На протязі дії Програми:

- по закладам охорони здоров’я на встановлення приборів обліку теплової енергії та води використано із міського бюджету 303,2 тис. грн.;

- по закладам освіти на ці заходи виділено 457,0 тис. грн.

Програмою для бюджетної сфери заплановані також заходи по відновленню ізоляції на трубопроводах водо-, теплопостачання та водовідведення, установка сучасних сантехнічних приладів та інше. Кошти з міського бюджету на ці заходи у звітному періоді не виділялись.

З метою підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів та води, встановлення обґрунтованих обсягів споживання енергоносіїв, управлінням економіки Луганської міської ради постійно проводяться енергетичні обстеження бюджетних установ міста, розроблено енергетичні паспорти всіх бюджетних установ.

На 2006 рік на реалізацію заходів Програми було заплановано 17,4 млн.грн., у т.ч.: 2,1 млн.грн. – міський бюджет; 4,1 млн.грн. – державний бюджет; 2,7 млн.грн. - кошти підприємств; 8,5 млн.грн. - інші джерела фінансування.

Фактично заходи Програми профінансовані на 27,6 %, або на 4,8 млн.грн., у т.ч.:

-1,1 млн.грн. – міський бюджет. На реалізацію заходів по теплопостачальним підприємствам використано 0,06 млн.грн., по бюджетним закладам на установку приладів обліку теплової енергії - 0,34 млн.грн.; по МКП „Міськсвітло” на заміну ліхтарів на енергозберігаючі та впровадження багатофункціональних приладів обліку електроенергії – 0,7 млн.грн.;

- 3,7 млн.грн. – державний бюджет. Кошти використані на ліквідацію аварійно-відновлювальних робіт котельних на : кварталі Ватутіна – 0,7млн.грн., кварталі Восточний – 2,2 млн.грн., вул. Коцюбинського -0,6 млн.грн., кот.Западна – 0,2 млн.грн.;

- інші кошти не залучались.

Економічний ефект від впровадження заходів склав 1,1 млн.грн., зекономлено 304,5 тис.т. умовного палива.

У 2007 році планувалось фінансування Програми на 130,0 млн.грн., у т.ч.:

10,3 млн.грн. за рахунок коштів міського бюджету ; 2,0 млн.грн. – кошти підприємств ; 117,7 млн.грн. – інші джерела фінансування.

Виконані заходи Програми на 22,6 % , або на 27,8 млн.грн., у т.ч. :

- 5,3 млн.грн. - міський бюджет, з яких 3,2 млн.грн. було виділено на реалізацію заходів при ремонті теплових мереж від котелень підприємств попередньо ізольованих трубопроводів; на заміну зношених та аварійних тепломереж – 0,2 млн.грн. На установку приладів обліку теплової енергії в бюджетних закладах – 0,4 млн.грн;на впровадження багатофункціональних приладів обліку електроенергії – 0,2 млн.грн., на установку приладів обліку теплової енергії – 1,3 млн.грн.;

- 16,7 млн.грн. - державний бюджет. Кошти використані на фінансування заходів по МКП „Теплокомуненерго” – капітальний ремонт теплових мереж та реконструкція котельні кв. Восточний ( 1,2 млн.грн.), капітальний ремонт теплових мереж котельні „ Западна”( 1,0 млн.грн.), капітальний ремонт теплових мереж та реконструкція котельні кв. Ватутіна (6,1 млн.грн.),по ліквідації підвальних котельних (1,6 млн.грн.) , капітальний ремонт теплових мереж (1,4 млн.грн.), на установку приладів обліку теплової енергії – 5,4 млн.грн.;

- 5,8 млн.грн. – власні кошти підприємств : 5,7 млн.грн - кошти МКП „Теплокомуненерго”, направлені на капітальний ремонт теплових мереж, капітальний ремонт та заміну котлів на котельнях кв. Восточний, кв.Солнєчний, вул.Володарського, вул.Тухачевського, вул.Сосюри 70А, вул.Оборонна,34-а, кот. СШ № 27, СШ №31; 0,1 млн.грн. - кошти житлово-комунальних підприємств на встановлення електричних лічильників ;

- інші кошти не залучались.

За 2007 рік виконання заходів Програми дало можливість одержати економічний ефект по паливно-енергетичним ресурсам у розмірі 7,3 тис.т.у.т , або 1,5 млн.грн., що в кінцевому результаті дало змогу придбати МКП „Теплокомуненерго” додатково 1 млн.625 куб.м газу.

Житлово-комунальні підприємства територіальної громади м. Луганська за рахунок власних коштів встановили прилади обліку електричної енергії та лічильники тепла в житлових домах.

У 2007 році планувалось|планерувало| встановити 222 лічильники витрати теплової енергії в житлових домах|вдома,дома| територіальної громади міста. Фактично вставлено|заставлено| 220 лічильника на суму 1,6 млн.грн : Артемівський р-н - 77 шт., Жовтневий р-н - 100шт.( 2лічильники не встановлені), Ленінський р-н - 38 шт., Кам’янобрідський р-н - 5 шт.

У 2008 році буде встановлено 20 лічильників витрат теплової енергії за рахунок міського бюджету (0,2 млн.грн.) та державного бюджету (0,7 млн.грн.) Потреба щодо оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії на житлових будинках комунальної власності територіальної громади міста Луганська складає:

- лічильники теплової енергії – 1432 шт.;

- лічильники гарячої води – 945 шт.;

- лічильники холодної води – 1450 шт.

За|планерувало| рахунок коштів|коштів| міського бюджету (167,2 тис.грн) планувалось профінансувати встановлення приладів обліку|урахування| і систем автоматичного регулювання електроенергії, яка використовується для освітлення сходових клітин.|направлення| Фактичне фінансування склало 58,8 тис.грн. (35,2 %).

На 2008 рік планувалось фінансування Програми на 123,2 млн.грн., у т.ч.: 5,9 млн.грн. за рахунок коштів міського бюджету; 1,8 млн.грн. – власні кошти підприємств; 115,5 млн.грн. – інші кошти фінансування.

За 9-ть місяців 2008 року заходи Програми профінансовано за рахунок усіх джерел фінансування на 21,0 млн.грн.:

- міський бюджет 2,5 млн.грн. та державний бюджет 18,2 млн.грн. використано на реконструкцію теплових мереж від кот. Солнєчна та на реконструкцію котельні на кв. Солнєчний (18,3 млн.грн.) , реконструкція зовнішніх теплових мереж від кот. Западна (1,1 млн.грн.), на реконструкцію вузлів обліку газу на котельнях (1,3 млн.грн.);

- власні кошти підприємств – 0,3 млн.грн., із яких 0,2 млн.грн. використано на відновлення теплової ізоляції мереж опалення і 0,1 млн.грн. на встановлення 35 електричних лічильників в житлових будинках.

- інші кошти не залучались.

Діюча Програма раціонального й ефективного| використання| енергоресурсів та запровадження| енергозберігаючих технологій в місті Луганську на 2006-2010 роки має один суттєвий недолік – не містить інформації щодо оцінки стану та заходів з енергозбереження енергопостачальних та великих промислових підприємств міста Луганська. Фінансова криза в Україні підштовхує органи місцевого самоврядування до розбудови нової стратегії енергозбереження в місті, необхідності внесення змін до Програми щодо відповідних заходів , направлених на економне енергозбереження міста Луганська та енергозбереження основними споживачами енергоносіїв, пошук альтернативних джерел палива на підставі Закону України „Про альтернативні джерела енергії ”, тобто заміна обладнань котельних з газу на електроенергію.

Це свідчить про те, що заходи Програми реалізуються дуже повільно з порушенням термінів та не в повному обсязі , або взагалі не виконуються.

Причини невиконання затверджених заходів Програми як об’єктивні, так і суб’єктивні.

Існуючий фінансовий стан енергопостачальних підприємств міста Луганська не дозволяє розраховувати у найближчий період на вкладання власних коштів у технічне переоснащення виробництва та запровадження енергозберігаючих технологій. У цих умовах першочерговим етапом зменшення споживання енергоресурсів є доведення їх витрат до мінімального рівня , що відповідає на даний момент технічному оснащенню підприємств постачальників.

Аналіз наданих на економічну експертизу міських цільових програм, таких як „Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства комунальної власності територіальної громади м. Луганська на 2007-2010 роки”, „Програми реформування та розвитку теплового господарства м. Луганська на 2008-2010 роки, „Програми забезпечення дорожнього руху та покращення екологічного стану у м. Луганську на 2008-2012 роки” показав, деякі заходи за змістом дублюють „|Програму| раціонального й ефективного| використання| енергоресурсів та запровадження| енергозберігаючих технологій в місті Луганську на 2006-2010 роки|”, але містять лише розрахунки необхідного обсягу фінансування без розрахунку ефективності їх впровадження, обґрунтування зниження енергоємності, строків окупності.

Виходячи з цього, діюча Програма потребує внесення змін, адаптованих до прийнятих Луганською міською радою цільових програм, з чіткими мотивованими розрахунками ефективності енергозберігаючих заходів.

Одним із головних чинників втілення нетрадиційної енергетики в Програмі раціонального й ефективного| використання| енергоресурсів та запровадження| енергозберігаючих технологій в місті Луганську на 2006-2010 роки була когенерація. В Україні діє Закон України „Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії ( когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу” , тобто встановлення засобів , які працюють за способами комбінованого виробництва електричної та теплової енергії або перетворює скидний енергетичний потенціал технологічних процесів в електричну та теплову енергію ”.

В Програмі планувалось створити комплексну систему енергозбереження м. Луганська на основі впровадження енергозберігаючих та когенераційних технологій на котельнях ЛМКП „Теплокомуненерго” - Западна , Центральна та Южна за рахунок інших коштів. Планувалось витратити на втілення цього заходу за 2006-2008 роки 85,1 млн.грн ., але розділ Програми ”Нетрадиційна енергетика” не виконувався зовсім.

Управління економіки проводить щоквартально моніторинг виконання Програми , але на сьогоднішній день і ми самі і виконавці бачать, що настала необхідність внести значні зміни в ті розрахунки, які були зроблені ще в 2006 році з урахуванням та змінами технологій і тарифної політики Держави та прийнятих в останній час міських цільових програм, в яких також заплановані заходи з енергозбереження.


З урахуванням вищевикладеного, наводимо такі висновки :
У сьогоднішніх умовах місто Луганськ потребує забезпечення належного енергетичного фундаменту для стабільності роботи економічного комплексу та підприємств житлово-комунальної сфери , для чого необхідно :

- внести зміни до Програми частині актуалізації до потреб часу по кожному заходу вказаної Програми;

- посилити контроль за ефективністю та результативністю виконання заходів Програми ;

- доповнити Програму заходами з енергозбереження найбільших енергоємних промислових підприємств міста Луганська в частині кооперації з загальноміськими заходами.

Додаток|добавление|
до|до| інформації управління економіки
Луганської міської ради


Схожі:

Про хід виконання Програми раціонального й ефективного використання енергоресурсів та запровадження енергозберігаючих технологій в місті Луганську на 2006-2010 роки iconПрограма раціонального й ефективного використання енергоресурсів...
Про місцеве самоврядування в Україні», «Про енергозбереження», виконуючи рішення Луганської міської ради від 24. 12. 2008 р. №46/3...
Про хід виконання Програми раціонального й ефективного використання енергоресурсів та запровадження енергозберігаючих технологій в місті Луганську на 2006-2010 роки iconПроект розвитку комунальної енергетики україни на основі впровадження...
На основі впровадження енергоефективних та енергозберігаючих технологій І використання
Про хід виконання Програми раціонального й ефективного використання енергоресурсів та запровадження енергозберігаючих технологій в місті Луганську на 2006-2010 роки iconЛуганської міської ради від 19. 06. 2009 р. №53/5
Звіт про хід виконання «Програми підтримки малого підприємництва у м. Луганську на 2008-2009 роки» за 2008 рік
Про хід виконання Програми раціонального й ефективного використання енергоресурсів та запровадження енергозберігаючих технологій в місті Луганську на 2006-2010 роки iconДо Програми підтримки малого підприємництва у місті Луганську на 2010-2011 роки
Оприлюднення планів діяльності органів виконавчої влади Луганської міської ради з підготовки регуляторних актів та змін до них
Про хід виконання Програми раціонального й ефективного використання енергоресурсів та запровадження енергозберігаючих технологій в місті Луганську на 2006-2010 роки iconЗвіт про хід виконання цільової програми соціального захисту населення...
Тому, одне з важливих питань органів місцевого самоврядування, в умовах гострого дефіциту грошових коштів надавати допомогу соціально...
Про хід виконання Програми раціонального й ефективного використання енергоресурсів та запровадження енергозберігаючих технологій в місті Луганську на 2006-2010 роки iconКоординаційна рада з питань реалізації програми розвитку фізичної...
Луганської обласної ради фізкультурно-спортивного товариства “Україна” (за згодою)
Про хід виконання Програми раціонального й ефективного використання енергоресурсів та запровадження енергозберігаючих технологій в місті Луганську на 2006-2010 роки iconАртемівська районна у місті луганську рада
Луганську ради питання про районний у місті бюджет на 2009 рік”, приймаючи до уваги висновок постійної комісії Артемівської районної...
Про хід виконання Програми раціонального й ефективного використання енергоресурсів та запровадження енергозберігаючих технологій в місті Луганську на 2006-2010 роки iconПрограма розвитку фізичної культури І спорту у м. Луганську на 2006-2010...
Стан розвитку фізичної культури І спорту у м. Луганську
Про хід виконання Програми раціонального й ефективного використання енергоресурсів та запровадження енергозберігаючих технологій в місті Луганську на 2006-2010 роки iconКабінет міністрів україни постанова від 7 березня 2007 р. №410 Київ...
Затвердити Державну цільову програму протидії торгівлі людьми на 2006-2010 роки (далі -програма), що додається
Про хід виконання Програми раціонального й ефективного використання енергоресурсів та запровадження енергозберігаючих технологій в місті Луганську на 2006-2010 роки iconПро затвердження Державної програми подолання дитячої безпритульності...
Затвердити Державну програму подолання дитячої безпритульності І бездоглядності на 2006-2010 роки, що додається
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка