Наказ
Скачати 218.08 Kb.
НазваНаказ
Дата конвертації02.04.2013
Розмір218.08 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Географія > Документы


УМАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

НАКАЗ
13.03.2012 м. Умань № 60

Про стан викладання та рівень

навчальних досягнень учнів з географії

в загальноосвітніх навчальних

закладах району

Відповідно до перспективного плану роботи відділу освіти та плану роботи методичного кабінету на 2011-2012 навчальний рік з 6 по 26 лютого ц.р. вивчався стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з географії в навчальних закладах району

Вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів 8, 9, 10 класів з географії проводилося відповідно до циклограми щодо вивчення стану викладання предметів.

Перевіркою було охоплено 8 навчальних закладів, а саме: у Пугачівський, Черповодівський, Доброводівський, Дубівський, Іванівський, Собківський НВК та Кочубіївська, Родниківська зош І-ІІІ ступенів.

Висновки зроблені на основі аналізу організації роботи методичного об’єднання вчителів природничого циклу, навчально-методичного забезпечення викладання шкільного курсу «Географія», робочих навчальних планів загальноосвітніх шкіл, стану комп’ютерної підтримки вивчення географії, стану внутрішкільного контролю, навчально-матеріальної бази шкільних кабінетів географії, результатів контрольних робіт у 8, 9,10 класах, організації позакласної та позаурочної роботи з географії. (Доповідна записка про стан викладання, рівень навчальних досягнень учнів з географіїї додається). Виходячи з вищесказаного

НАКАЗУЮ:
1. Визнати стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з даного предмету у Пугачівському, Черповодівському, Дубівському, Іванівському, Собківському НВК та Кочубіївській, Родниківській зош І-ІІІ ступенів – задовільним, Доброводівському НВК - недостатнім
2. Керівникам навчальних закладів та шкільних методичних об’єднань учителів природничо-математичного циклу:

2.1. Довести до відома вчителів результати вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з географії.

До 15.04.2012

2.2. На засіданнях педагогічних рад, методичних об’єднань учителів природничо-математичного циклу розробити заходи щодо підвищення якості викладання географії у Собківському, Доброводівському НВК Квітень 2012

2.3. Організувати науково – дослідницьку та дослідницьку роботу під час викладання географії та на географічних майданчиках

Протягом 2011-2012 навчального року

2.4. Активізувати роботу вчителів щодо систематичної підготовки учнів до участі в предметних олімпіадах та МАН.

Постійно

2.5. До 1 серпня створити географічні майданчики у Дмитрушківській, Планській, Старобабанівській, Родниківській, Городецькій, Колодистенській ЗОШ І-ІІІ ступенів та Шаринському Гродзевькому, Піківецькому, Посухівському, Томашівському, Фурманському, Черповодівському, Юрківському, Затишанському, Косенівському, Рижавському, Рогівському, Громівському, Ропотуському НВК
3. Учителям географії:

3.1. Забезпечити практичне спрямування у викладанні географії та удосконалити систему роботи щодо формування практичних умінь та навичок учнів.

Постійно

3.2. Здійснювати сучасний підхід у викладанні географії, застосовуючи ефективні форми та методи для розвитку творчих здібностей школярів у всіх навчальних закладах району.

Систематично.

3.3. Здійснювати адресну підготовку з обдарованими дітьми, щодо підготовки науково-дослідницьких робіт, участі в олімпіадах у всіх навчальних закладах району.

Постійно.

3.4. З метою підвищення ефективності стану викладання географії використовувати інформаційно-комп’ютерні технології у навчальному процесі, відповідні інформаційні програмні засоби та ефективно використовувати можливості Інтернет ресурсів.

Постійно

3.5. Поповнити базу кабінетів природничого циклу методичною літературою, сучасними дидактичними матеріалами, навчальними програмними засобами.

До 01.08.2012

3.6. Продовжувати здійснювати самоосвітню діяльність шляхом відвідування районних методичних заходів, опрацювання фахової літератури, інформаційних джерел, Інтернет ресурсів

З 15.04.2012

3.7. Спланувати індивідуальну роботу з учнями які мають здібності до вивчення географії.

До 15.04.2012

4. Методичному кабінету (Курган Л.В.):

4.1. Продовжувати організовувати роботу інтегрованих семінарів практикумів вчителів природничого циклу з метою оволодіння різними формами методичної роботи, інноваційними технологіями та підвищення якості навчально-методичної діяльності вчителів географії.

З 01.09.2012

4.2. Забезпечити безперервну освіту вчителів географії в між атестаційний період.

Постійно.

4.3.Проводити Інтернет – семінари та різні форми дистанційного навчання вчителів географії.

З 01.09.2011

4.4. Надавати методичну допомогу вчителям у підготовці обдарованих учнів щодо їх участі в ІІІ етапі предметних олімпіад з географії

Систематично.

4.5. Провести огляд конкурс географічних майданчиків під час перевірки готовності шкіл до нового навчального року.

Серпень 2012

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника начальника відділу освіти райдержадміністрації Петриченка А.Ф. та завідуючу РМК Світову І.М.


Начальник відділу освіти О.А.Супрунець
Юрисконсульт відділу освіти А.І. Шевченко

^ Доповідна записка

про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з географії
Відповідно до перспективного плану роботи відділу освіти та плану роботи методичного кабінету на 2011-2012 навчальний рік з 6 по 26 лютого ц.р. вивчався стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з географії в навчальних закладах району

Вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів 8, 9, 10 класів з географії проводилося відповідно до циклограми щодо вивчення стану викладання предметів.

Перевіркою було охоплено 8 навчальних закладів, а саме: Пугачівський, Черповодівський, Доброводівський, Дубівський, Іванівський, Собківський НВК та Кочубіївська, Родниківська зош І-ІІІ ступенів.

Висновки зроблені на основі аналізу організації роботи методичного об’єднання вчителів природничого циклу, навчально-методичного забезпечення викладання шкільного курсу «Географія», робочих навчальних планів загальноосвітніх шкіл, стану комп’ютерної підтримки вивчення географії, стану внутрішкільного контролю, навчально-матеріальної бази шкільних кабінетів географії, результатів контрольних робіт у 8, 9,10 класах, організації позакласної та позаурочної роботи з географії. У районі географію викладають 39 учителів, із них вищу кваліфікаційну категорію мають - 9 учителів, що становить 23%, 10 учителів мають І кваліфікаційну категорію, що становить 26%, 12 учителів мають ІІ кваліфікаційну категорію, що становить 30%, 8 учителів мають кваліфікаційну категорію „спеціаліст”, що становить21%.

Вивчалася робота вчителів різних кваліфікаційних категорій. Серед них:

3 вчителя – спеціалісти вищої кваліфікаційної категорії;

4 вчителя - спеціалісти II кваліфікаційної категорії;

1вчитель – спеціаліст.

Викладання географії у загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється за чинними програмами, “Географія 6 –11 класи” Київ - Ірпінь 2005, «Географія 10-11класи рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень» Київ – 2010, Збірник навчальних програм для загальноосвітніх закладів з поглибленим вивченням предметів.

За програмою поглибленого вивчення географії працює 3 навчальних заклади (Городницька, Берестівецька ЗОШ І-ІІІ ступенів та Танський НВК).

У 8 навчальних закладах району (Бабанський, Городницький, Родниківський, Ятранівський, Посухівський, Доброводівський, Пугачівський, Громівський) за рахунок варіативної складової навчального плану вивчається факультативний курс «Географія рідного краю» у 17 закладах району працюють гуртки туристсько – краєзнавчі гуртки, які відвідують учні 5 - 9 класів, охоплено 270 учнів. Календарно – тематичне планування складено відповідно до діючих програм, передбачено форми проведення тематичних оцінювань.

Підручниками з географії учні шкіл району забезпечені на 100%.

Аналіз вивчення рівня навчальних досягнень школярів та стан викладання географії показав, що вчителі району систематично працюють над підвищенням свого методичного та фахового рівня, здійснюючи самоосвіту за допомогою мережі «Інтернет», науково-методичних журналів, «Географія», «Географія та економіка в школі» всього підписано 15 видань, що становить 38 % від загальної кількості вчителів, цікавляться новинками психолого-педагогічної науки і намагаються використовувати ці досягнення в практичній діяльності. Педагоги дотримуються періодичності проходження курсової перепідготовки - кожних 5 років на базі Черкаського ОІПОПП.

Перевіркою встановлено, що для забезпечення здійснення безперервної освіти педагогічних працівників у міжкурсовий період у кожному з вище вказаних навчальних закладів створена система методичних заходів, на належному рівні працюють шкільні методичні об’єднання. Проте, у роботі шкільних методичних об’єднань є ряд недоліків, а саме щодо:

- планування;

- охоплення позашкільною і позакласною роботою обдарованих дітей;

- науково-дослідною та гуртковою діяльністю;

Спостерігається відсутність друкованих матеріалів у фахових виданнях та участі у конкурсах які періодично оголошує «Шкільний світ».

В ході перевірки встановлено, що адміністраціями більшості навчальних закладів дотримуються циклограми щодо контролю за станом викладання та рівнем навчальних досягнень учнів з географії, проте членами комісії зроблені суттєві зауваження до ведення книги внутрішньошкільного контролю, аналізу відвіданих уроків. Спостерігається що пропозиції за наслідками відвіданих уроків носять загальний характер, що не сприяє удосконаленню ефективності уроку, підвищення його результативності.

Учитель має забезпечити виконання як теоретичної, так і практичної частини Державної програми з географії. Практичні роботи є перспективним методом організації пізнавальної діяльності, вони дають учням досвід дослідницької роботи, знайомлять з алгоритмами організації і обробки результатів досліджень, вчать абстрактного логічного мислення, основ проектування

Учні більшості шкіл району практичні та лабораторні роботи виконують у зошитах з друкованою основою, що дозволяє вчителеві оптимізувати навчальний процес.

У шкільних бібліотеках наявні довідники з географії, словники географічних термінів, науково-популярна література. Проте, ресурси бібліотек застарілі, кількість посібників недостатня, а тому потребують поповнення та поновлення.

У районі інформаційно комунікаційними технологіями володіють всі учителі. На уроках географії вчителі використовують бібліотеку електронних наочностей «Географія України 8-9 класи», «Географія світу 10-11 класів», у Родниківській ЗОШ І-ІІІ ступенів використовують електронні конструктори уроків 6-10 (вчитель Бевз Н.Ф).

Навчально-матеріальна база кабінетів шкіл району забезпечена на 50% для виконання практичних і лабораторних робіт. Більшість шкільних кабінетів інтегровані (географія і біологія, хімія і географія). Навчально-наочні посібники, тематичні карти, демонстраційний та роздатковий матеріал класифіковано і систематизовано згідно з розділами і темами програми шкільного курсу „Географія”. Для практичної частини програми в учнів наявні зошити з друкованою основою, в яких передбачено завдання для тематичного узагальнення знань, атласи та контурні карти. Не в усіх школах наявні географічні майданчики для вироблення практичних вмінь і навичок - відсутні географічні майданчики у Дмитрушківській, Паланській, Старобабанівській, Родниківській, Городецькій, Колодистенській ЗОШ І-ІІІ ступенів та Шаринському Гродзевському, Піківецькому, Посухівському, Томашівському, Фурманському, Черповодівському, Юрківському, Затишанському, Косенівському, Рижавському, Рогівському, Громівському, Ропотуському НВК. Отже, мало уваги приділяється дослідницькій та позакласній роботі з предмету.

З метою вивчення рівня навчальних досягнень учнів з географії проведено контрольні роботи у 8-10 класах, якими було охоплено 81 учень 8-х класів, 73 учнів – 9класів, 53 учнів 10класів. Всього охоплено 207 учнів. Слід зазначити, що запропоновані завдання відповідали вимогам навчальної програмами із географії.

Вивчення рівня навчальних досягнень школярів було проведено за такими критеріями:

- понятійного (знання фундаментальних географічних понять);

- теоретичного (знання основних географічних закономірностей і проблем);

- фактичного (знання фактичного матеріалу);

- практичного (знання, уміння і навички практичного характеру).

Аналіз контрольних робіт показав такі результати: високий рівень знань у 12 учнів, що становить 6% від загальної кількості учнів, які писали контрольні роботи,; достатній рівень продемонстрували 74 учнів, що становить 45%; середній 74 учнів, що становить 45%; початковий рівень у 4 учнів, що становить 2%. Найкращий якісний показник показали учні Родниківської зошІ-ІІІ ступенів - 68%, (вчитель Бевз Н.Ф.), Кочубіївської ЗОШ І-ІІІ – 66% (вчитель Осадченко А.П.). Найнижчий якісний показник в Собківському НВК -36% (вчитель Новосельський Руслан Вікторович). Результат контрольних робіт засвідчив про необ’єктивність оцінювання навчальних досягнень учнів у Дубівському НВК (вчитель Левченко Ірина Миколаївна), Пугачівському НВК (вчитель Музика Олена Андріївна), у 50% учнів не відпрацьований алгоритм аналізу, порівняння, узагальнення. Вчителям вище зазначених навчальних закладів слід опрацювати критерії оцінювання навчальних досягнень.

Так із 81 учнів 8 класів на початковому рівні оволоділи знаннями і вміннями 2 учні (2%), на середньому 32 учнів ( 40%), на достатньому 43 учні (54%), на високому 4 учні (4%). Найвищий рівень знань показали учні Кочубіївської школи якісний показник 80%, (учитель Осадченко А.П) Родниківської ЗОШ І-ІІІ ступенів якісний показник - 76% (учитель Бевз Н.Ф). найнижчий якісний показник у Собківському 0%, (вчитель Новосельський Руслан Вікторович). Якісний показник по району серед учнів 8 класів становить 53%, середній бал навченості -6,7.

Із 73 учнів 9 класів на початковому рівні оволоділи знаннями 3 учнів (4%), на середньому 27 учнів (36%), на достатньому 37 учнів (51%), на високому 6 учнів (9%). Найвищий якісний показник показали учні Дубівського НВК - 69% (вчитель Шевченко Ірина Миколаївна), Черповодівського НВК - 60% (вчитель Кольба Наталія Петрівна). Найнижчий якісний показник показали учні у Іванівському НВК 50%. Якісний показник по району 60%, середній бал навченості – 6,8.

Із 53 учнів 10 класів на початковому рівні оволоділи -1 учень (2%), на середньому рівні – 28 учнів (53%), на достатньому 21 учень – 40%, на високому 3 учні – 5%. Найвищий рівень знань показали учні Родниківської ЗОШ І-ІІІ ступенів 72% (учитель Бевз Н.Ф), найнижчий рівень у Доброводівському НВК -17% (вчитель Паламарчук Оксана Василівна). Якісний показник по району серед учнів 10 класів становить 46%, середній бал навченості – 6,4.

По району якісний показник становить 52%, середній бал навченості 6,7. За І семестр якісний показник по районну становить 55%, середній бал навченості 6,7.

Відвідані уроки, усне опитування, результати письмових робіт та вивчення шкільної документації свідчать, що зміст програмового матеріалу з географії в основному, засвоюється.

Проводиться робота з обдарованими учнями. Вчителі мають плани індивідуальної роботи, підготовка до предметних олімпіад ведеться адресно. У цьому навчальному році на районному рівні призові місця мають лише 2 учнів – це у Іванівському НВК (вчитель Черній Г.В.), Кочубіївській ЗОШ І-ІІІ ступенів (вчитель Осадченко А.П.), кращі результати показали учні Ятранівської та Родниківської ЗОШ І-ІІІ ступенів (вчителі Сніцарук Н.І., Бевз Н Ф). Проте результативність бажає бути набагато кращою, тому під час адресної підготовки учнів до участі в районній олімпіаді слід звернути увагу:

- на методику розв’язування географічних задач;

- впроваджувати в практику роботи на уроках тестові та випереджувальні завдання;

- звернути увагу на вміння працювати з тестами категорії Б – де потрібно вибрати декілька правильних відповідей;

- давати на самостійне опрацювання ускладненні завдання.

- посилити роботу з картою та топографічними завданнями.

За результатами контрольних робіт визначено такі основні недоліки.

1.У викладанні географії переважає репродуктивна модель навчання. 2.Учні не вміють формувати власну думку з використанням знань, вмінь, набутих у процесі вивчення теоретичного матеріалу.

3.У знаннях учнів спостерігається фрагментарність. Це свідчить, що вчителі, не перебудовують навчальний матеріал програми, виходячи з можливостей учнів не враховують складності тем під час розподілу годин.

4.Адміністраціями шкіл не проаналізовано навчально - матеріальну базу кабінетів географії, не вироблено конкретних заходів щодо її поповнення.
Порівняльний аналіз навчальних досягнень учнів з географії в школах Уманського району

Загальноосвітні навчальні заклади

клас

Всього учнів

Писали

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

Якісний показник

Сер.бал

Прізвище учителя

1

2

3

%

4

5

6

%

7

8

9

%

10

11

12

%

1.

Черповодівський НВК

8

9

По

шк

6

6

12

5

5

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

2

-

2

40

40

40

-

2

2

2

1

3

1

-

1

60

60

60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60

60

60

7,0

6,4

6,7

Кольба Н.П

2.

Пугачівський НВК

8

5

5

-

-

-

-

-

2

1

60

-

-

2

40

-

-

-

-

40

6,8

Музика О.А

3

Доброводівський НВК

8

9

10

По шк

13

10

7

30

12

7

6

25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

1

4

8

2

-

1

3

1

2

-

3

50

43

83

59

1

4

-

5

3

-

-

3

1

-

1

2

42

57

17

39

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

8

-

-

3

50

57

17

41

6,5

6,2

4,8

5.8

Паламарчук О.В.

4.

Дубівський НВК

8

9

10

По шк

12

15

13

40

12

13

13

38

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

1

-

3

1

2

1

4

1

1

6

8

33

31

54

39

1

1

3

5

3

4

2

9

4

4

1

9

67

69

46

61

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

67

69

46

61

7,1

7,3

6,7

7,0


Левченко І.М.

5.

Іванівський НВК

8

9

10

По

шк

15

12

15

42

14

12

13

39

-

-

-

-

1

-

-

1


-

1

-

1

7

8

-

5

2

-

-

2

3

1

1

5

1

4

6

11

43

42

54

46

2

-

2

4

3

3

1

7

1

1

-

2

43

33

23

33

-

2

3

5

1

-

-

1

-

-

-

-

7

17

23

17

50

50

46

47


6,4

7,1

7,2

6,9Черній Г.В.

6.

Собківський НВК

8

9

10

По шк

6

4

9

19

6

4

9

19

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

3

2

-

1

3

3

-

4

7

100

25

67

64

-

-

2

2

-

-

1

1

-

3

-

3

-

75

33

36

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

75

33

36

6

7,7

6,1

6,6

Новосельський Р.В.

7

Кочубіївська ЗОШ І –ІІІ ступенів

8

9

10

По шк

10

14

5

29

10

14

5

29

--

-

-

-

-

-

-

1

1

1

3

10

7

20

12

1

1

-

2

-

-

-

-

-

4

1

5


10

35

20

27

3

2

-

5

3

1

1

5

1

1

2

4

70

29

60

53

1

2

-

3

-

2

-

2

-

-

-

-

10

29

-

13

80

58

60

66


6,4

7,1

7,0

6,8


Осадченко А.П.

8

Родниківська ЗОШ І-ІІІ ступенів

8

9

10

По шк

18

19

8

45

17

18

7

42

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

6

-

2

1

5

-

6

-

1

1

2

3

1

1

3

23

38

28

26

6

5

4

16

4

4

-

6

2

1

1

5

70

56

72

68


1

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

6

-

-

4

76

56

72

687,3

6,1

6,6

6,7

Бевз Н.Ф.

8.

^ По району

8-10

222

207
1

5

2

24

21

40

45

39

34

29

45

11

3

-

6

49

6,7
Схожі:

Наказ iconНаказ
Наказ 01. 09. 2011 n 170 Про затвердження Порядку проведення містобудівного моніторингу
Наказ iconНаказ
Наказ 16. 11. 2011 n 290 Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації
Наказ iconНаказ
Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства праці та соціальної політики n 1 від 09. 01. 2007
Наказ iconНаказ
...
Наказ iconУманська районна державна адміністрація відділ освіти наказ
У відділі освіти забезпечено проведення особистого прийому громадян та видано наказ від 28. 01. 2011 №15
Наказ iconНаказ про затвердження положень про охорону праці 3
Наказ про призначення комісії по періодичному огляду технічного стану будівлі закладу
Наказ iconНаказ
Наказ Міністра оборони України від 17 березня 2003 року №65 «Про затвердження Положення про Збори офіцерів у Збройних Силах України»...
Наказ icon«погоджено» «затверджено»
Типового положення про атестацію педагогічних працівників України (наказ мо україни від 20. 08. 1993 р. №310), зі змінами та доповненнями...
Наказ iconАптеки, завдання, функції, класифікація, вимоги до діяльності
Стандарти акредитації аптечних установ” Наказ моз україни №2 від 12 січня 98 р., що передбачають належну аптечну практику; планується...
Наказ iconДнз «Кам’янець-Подільський професійний будівельний ліцей» наказ №2
України від 14. 12. 2000р. №588, положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка