Програма розвитку малого та середнього підприємництва в Сумській області на 2013-2014 роки Суми 2012
Скачати 426.65 Kb.
НазваПрограма розвитку малого та середнього підприємництва в Сумській області на 2013-2014 роки Суми 2012
Сторінка1/5
Дата конвертації28.04.2013
Розмір426.65 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Географія > Документы
  1   2   3   4   5ПРОЕКТ

ПРОГРАМА

розвитку малого та середнього підприємництва

в Сумській області на 2013-2014 роки

Суми 2012

ХАРАКТЕРИСТИКА

регіональної програми розвитку малого і середнього підприємництва в Сумській області на 2013-2014 роки


1.

Загальна характеристика регіону:
Площа території (тис. км кв.) – 23,8

Кількість населення (тис. чол.) – 1147,75

Специфіка - індустріально-аграрний регіон

Відсоток безробітних до всього працездатного населення (%) – ^ 2,5

Перелік територій, які відносяться до :

зон інвестиційної привабливості – місто Шостка (Індустріальний парк "Свема"), місто Суми

територій пріоритетного розвитку –

єврорегіонів – ^ Сумська область (член єврорегіону "Ярославна")

2.

Дата затвердження Програми

(найменування і номер відповідного рішення)
3.

^ Головний замовник Програми:
Головний розробник Програми:

Співрозробники:

Сумська обласна державна адміністрація

Головне управління економіки Сумської обласної державної адміністрації

Сумська обласна рада, комунальна установа "Сумський обласний фонд підтримки підприємництва" Сумської
обласної ради, Сумський обласний центр зайнятості, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад, рада підприємців при Сумській обласній державній адміністрації

4.

Мета Програми

Підвищення ролі бізнесу у вирішенні соціально-економічних проблем регіону: підвищення рівня його конкурентоздатності та іноваційності, збільшення внеску в загальні обсяги виробництва регіону, створення нових робочих місць, зменшення рівня безробіття, формування стабільного джерела доходів бюджету, насичення споживчого ринку якісними товарами і послугами для задоволення потреб населення, формування середнього класу для забезпечення соціальної стабільності.

5.

Перелік пріоритетних завдань Програми:

- Підвищення ефективності реалізації державної регуляторної політики.

- Оптимізація дозвільної системи та підвищення ефективності діяльності дозвільних центрів.

- Удосконалення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

- Фінансова підтримка розвитку малого і середнього підприємництва.

- Формування стимулюючих механізмів ресурсної підтримки малого і середнього бізнесу.

- Розвиток системи інформаційного забезпечення суб’єктів малого підприємництва.

- Підвищення конкуренто-спроможності та інвестиційно-інноваційної привабливості малого і середнього підприємництва в області.

- Підвищення кваліфікації кадрів для сфери підприємництва.

- Створення та підтримка діяльності об’єктів, що надають послуги підприємництву.

6.

Очікувані кінцеві результати від реалізації Програми в динаміці змін цільових показників:

Дані станом на початок дії Програми

Очікувані показники

(прогноз)
Кількість діючих суб’єктів МСП / кількість суб’єктів МСП на 10 тис. чол. населення (од.)

45*

48
Чисельність працюючих у суб’єктів МСП (осіб)

169104*

171500
Кількість фізичних осіб – підприємців (осіб)

50934

52360
Питома вага суб’єктів МСП у загальному випуску продукції регіону (%)

68,6*

71,4
Надходження до бюджетів від суб’єктів МСП (тис. грн.)

861635,6**

984849,5**
Кількість об’єктів інфраструктури підтримки суб’єктів МСП (од.)

71

89
бізнес-центри

6

7
бізнес-інкубатори

1

3
технопарки

0

1
лізингові центри

4

6
фінансово-кредитні установи: кредитні спілки, установи взаємного кредитування

20

22
фонди підтримки підприємництва

7

8
інвестиційні, інноваційні фонди і компанії біржі

13

17
інформаційно-консультативні установи

20

25
страхові компанії

-

-
аудиторські фірми

-

-
Залучення суб’єктів МСП до виконання робіт/послуг за державні кошти – кількість (од.) / обсяги (тис. грн.)

5463/233900,1**

7000/304070,1**
Кількість підприємців, що пройдуть підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації (осіб)

748

770
Кількість створених робочих місць (од.)

5331

4670

7.

Терміни і етапи реалізації Програми

2013-2014 роки

8.

Перелік цільових проектів і підпрограм.

Виконавці:

-

9.

Джерела фінансування Програми

Кошти обласного бюджету, комунальної установи "Сумський обласний фонд підтримки підприємництва", фонду загально-обов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

10.

Система організації контролю за виконанням Програми

Головне управління економіки Сумської обласної державної адміністрації щорічно звітує перед Сумською обласною радою про результати виконання Програми та інформує Мінекономрозвитку, Держпідприємництво. Координація за ходом виконання Програми покладається на головне управління економіки Сумської обласної державної адміністрації.

Контроль за виконанням Програми здійснює Сумська обласна рада.


* дані за 2011 рік.

** без урахування надходжень до бюджету від середніх підприємств.
^ 2. Стан і аналіз проблем

малого і середнього підприємництва в регіоні
В умовах розвитку національної ринкової економіки підприємницький сектор виконує свою провідну роль і виступає гарантом стабільності суспільства та підвищення рівня життя громадян. Реальний стан цього сектора в області характеризують статистичні дані: за підсумками 2011 року в середньому на 10 тис. осіб наявного населення в Сумській області припадав 500 суб'єктів господарювання, з них середні підприємства – 4, малі підприємства – 41, фізичні особи-підприємці – 455. За підсумками 2010 року цей показник складав 505 суб'єктів господарювання, а у 2009 – 512.

Регрес відбувся, в основному, за рахунок скорочення кількості фізичних осіб-підприємців на 2,4%, зумовлений збільшенням фінансового навантаження у зв’язку з уведенням у дію у 2011 році норм нового Податкового Кодексу України та Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування".

Серед регіонів України за показником кількості малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення Сумщина посіла 20-е місце, випередивши Кіровоградську, Львівську, Волинську, Донецьку, Рівненську, Тернопільську області та Автономну Республіки Крим.

Серед районів і міст області за показниками розвитку малого бізнесу лідером є обласний центр: тут зосереджено більше половини малих підприємств області. Відповідно у місті Суми була найбільшою кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення – 90 підприємств.
На початок 2012 року загальна кількість суб’єктів середнього та малого підприємництва в області дорівнювала 57,7 тис. одиниць. У структурі їх загальної кількості підприємства складають 9,1 %, а фізичні особи-підприємці – 90,9%. У структурі підприємств найбільшу частку займають малі – 91,2%
(4,8 тис. одиниць); на середні припадає 8,8% (461 одиниць).


Мале підприємництво, до якого, крім малих підприємств, належать фізичні особи-підприємці, на сьогодні є локомотивом підприємницького сектора.

Загальна кількість фізичних осіб–підприємців суб’єктів малого підприємництва на початок 2012 року складала 52,4 тис. одиниць, що на 3,0% менше у порівнянні з відповідним показником 2010 року.

Вагому соціальну роль підприємництва визначає його здатність до швидкого і масштабного створення нових робочих місць.

За підсумками 2011 року в малому та середньому бізнесі було зайнято майже 169,1 тис. осіб. Щоправда, впродовж останніх років незначний спад цього показника спостерігається на малих і середніх підприємствах. Так у 2011 році на малих підприємства було зайнято 39,4 тис. осіб, що на 4,3% менше показника 2010 року, кількість найманих працівників у 2011 році становила 38,7 тис. осіб, що на 4,3% менше ніж у 2010 році. На середніх підприємствах області кількість найманих працівників у 2010 році скоротилася на 14,9% у порівнянні з 2009 роком і становила 55,4 тис. осіб, що пояснюється глибокими кризовими процесами, які відбувалися в економіці країни.

Кількість найманих працівників у фізичних осіб-підприємців, навпаки, зросла до 24,9 тис. осіб (5,5%) у 2011 році проти 23,6 тис. осіб у 2009 році.

За даними Держкомстату у 2011 році рівень зайнятості у малому підприємництві області у відсотках до загальної кількості працездатного населення становить 22,8%.

За видами економічної діяльності на малих підприємствах суттєвою є кількість найманих працівників, що працюють у сфері, торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку (23,9%), операцій з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям (20,5%), промисловості (17,4%), сільському господарстві, мисливстві, лісовому господарстві (14,5%).

Позитивні зміні відбулися в напрямі збільшення середньомісячної заробітної плати найманих працівників на малих та середніх підприємствах. Зокрема у 2011 році середня заробітна плата найманих працівників на малих підприємства становила 1236,55 грн., що на 14,4% більше ніж у 2010 році.

Незважаючи на збільшення рівня оплати праці найманих працівників на малих підприємствах Сумської області, цей показник є нижчим від рівня по Україні загалом: у 2007 – 2010 роках – на 16,4-13,5%.

Низький рівень оплати праці на малих підприємствах спостерігається у сфері освіти, ремонті автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку, будівництві, лісовому господарстві, що менше від рівня обласного показника на малому підприємстві на 65,2-1,8%.

У таких видах діяльності, як "фінансова діяльність" та "оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі" рівень оплати праці найманих працівників є значно вищим – на 79,2% і на 21,9% відповідно.

У районах та містах області на малих підприємствах спостерігається низький рівень оплати праці найманих працівників. У 6 містах з 7 та у 14 районах з 18 заробітна плата найманих працівників була нижчою від обласного рівня, а у Глухівському районі на рівні обласного показника.

Проте більшою була оплата праці у Роменському (на 47,2%) Кролевецькому (на 27,4%) районах та м. Суми (на 14,4%).

На середніх підприємствах області середня заробітна плата у 2010 році складала 1509,71 грн., що на 24,7% більше ніж у 2009 році.

За даними ДПС в Сумській області малими підприємствами та фізичними особами-підприємцями за 2011 рік було реалізовано продукції (робіт, послуг) на суму 14482,3 млн. гривень, що на 62,5% більше показника 2010 року і становить 41,6% від загального обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг).

У структурі обсягів реалізованої продукції малими підприємствами за видами економічної діяльності найвищу питому вагу посідають підприємства торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку – 55,5%, що є об’єктивним, зважаючи на те, що саме в торгівлі зосереджена найбільша кількість малих підприємств, сільське господарство, мисливство, лісове господарство – 13,8%, промисловість – 12,3%.


У 2011 році обсяги надходжень до бюджетів усіх рівнів від суб’єктів малого підприємництва збільшилась на 97,1%, що на 424,6 млн. гривень більше показника 2010 року.

Фінансові результати господарської діяльності суб’єктів підприємництва загалом і малого підприємництва зокрема, їх конкурентоспроможність за умов ринкового середовища значною мірою залежить від ефективності системи управління витратами. Цей процес передбачає виготовлення певного обсягу продукції (робіт, послуг) з мінімально можливими витратами за для максимізації прибутку.

Частка підприємств, які отримали збиток зменшилась з 44,7% у 2010 році до 36,2% у 2011 році. Фінансовий результат до оподаткування малих підприємств області за 2011 рік становив 63,0 млн. гривень прибутку (за 2010 рік – 227,3 млн. гривень збитку). Прибутки прибуткових підприємств зросли в 2 рази, а збитки збиткових підприємств зменшилась на 13,8%. Частка прибуткових підприємств малого бізнесу по чистому фінансовому результату домінуюча – 62,6% від загальної кількості малих підприємств.

Враховуючи обмежені бюджетні ресурси фінансування Програми малого підприємництва в Сумській області на 2011-2012 роки (далі-Програма), що становили 475,5 тис. грн. вона була зосереджена на наданні інформаційної, методичної та правової підтримки створенню та розвитку малого бізнесу.

Виконання програмних заходів сприяло:

зменшенню регуляторного тиску на підприємницьке середовище шляхом підготовки і затвердження планів діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, прийняття, перегляду та відстеження їх результативності. За період дії Програми переглянуто 2873 регуляторних актів органів місцевого самоврядування, унесено зміни до 75 регуляторних, скасовано 1990 регуляторних актів, що не відповідають принципам державної регуляторної політики. Відстежено 173 регуляторних акти, щодо результативності їх дії, за результатами 52 документи скасовано;

підвищенню ефективності роботи реєстраційно-дозвільної системи за принципом "єдиного вікна", що спростило механізм входу-виходу з бізнесу, отримання документів дозвільного характеру. За січень-вересень 2012 року суб'єктам господарювання в межах дозвільних центрів видано 25445 документів дозвільного характеру, що на 21874 документи дозвільного характеру більше, у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року. Зареєстровано 326 декларацій про відповідність матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства. Надано на 6436 консультацій більше ніж у 2011 році.

За період дії Програми суб’єктам малого підприємництва передано вільних приміщень загальною площею 32,63 тис. кв. метрів, із них 23,15 тис. кв. метрів надано в оренду та 9,48 тис. кв. метрів передано у власність, залучено 5463 суб'єкта малого підприємництва до участі в регіональних закупівлях товарів, виконання робіт/послуг за державні кошти, якими охоплено 12241 одиниця замовлення на загальну суму 233,8 млн. гривень.

До участі у профорієнтаційних семінарах залучено 10277 незайнятих громадян, проведено 833 семінари для бажаючих започаткувати власну справу. 730 безробітних підвищили кваліфікацію на курсах цільового призначення за навчальною програмою "Основи малого підприємництва", 586 осіб отримали одноразову допомогу (у середньому 8,5 тис. грн.) і зайнялися підприємницькою діяльністю. Усього на цей вид соціальних послуг використано 5,046 млн. грн.

Протягом дії Програми суб’єктами малого та середнього підприємництва створено більше 5 тис. робочих місць.

У рамках програми з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва "Українська ініціатива" у 2011-2012 роках 18 представників підприємництва Сумщини пройшли навчання і отримали дипломи спеціалістів вищої економічної кваліфікації, ще 32 підприємця були відібрані для навчання в вищих навчальних закладах у 2012-2014 роках. 7 представників підприємницьких кіл області пройшли стажування на підприємствах Німеччини та встановили ділові зв’язки з партнерами з Європейського Союзу.

На сьогодні обласною державною адміністрацією проводиться робота з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України щодо включення Сумського національного університету до складу вищих навчальних закладів, що входять до програми "Українська ініціатива", з метою забезпечення доступності перепідготовки та підвищення кваліфікації підприємців області.

Незважаючи на всі позитивні зрушення, що відбулися протягом дії Програми, існують проблеми, що стримують розвиток малого та середнього підприємництва області, на подолання яких будуть спрямовані заходи Програми розвитку малого та середнього підприємництва в Сумській області на 2013-2014 роки.
  1   2   3   4   5

Схожі:

Програма розвитку малого та середнього підприємництва в Сумській області на 2013-2014 роки Суми 2012 iconПрограма розвитку малого та середнього підприємництва в Сумській...
Програми розвитку малого І середнього підприємництва в Сумській області на 2013-2014 роки (далі –Програма)
Програма розвитку малого та середнього підприємництва в Сумській області на 2013-2014 роки Суми 2012 iconОрганізація виконання "Комплексної програми розвитку малого підприємництва...
На виконання "Комплексної програми розвитку малого підприємництва у Полтавській області на 2013-2014 рр." в Знз міста Комсомольська...
Програма розвитку малого та середнього підприємництва в Сумській області на 2013-2014 роки Суми 2012 iconДо Програми підтримки малого підприємництва у м. Луганську на 2010-2011...
Захід Проведення соціальних та аналітичних досліджень, спрямованих на визначення правових перешкод, що заважають розвитку малого...
Програма розвитку малого та середнього підприємництва в Сумській області на 2013-2014 роки Суми 2012 iconРезолюція проекту «5 вимог малого та середнього бізнесу до політиків І влади»
«5 вимог малого та середнього бізнесу до політиків І влади» провели більше 25 спільних засідань по всій території України з метою...
Програма розвитку малого та середнього підприємництва в Сумській області на 2013-2014 роки Суми 2012 iconПрограма підтримки малого підприємництва у м. Луганську на 2008-2009 роки
Назва Програми Програма підтримки малого підприємництва у м. Луганську на 2008-2009 роки
Програма розвитку малого та середнього підприємництва в Сумській області на 2013-2014 роки Суми 2012 iconЗ метою реалізації державної політики з питань розвитку та підтримки...
Указом Президента було запроваджено спрощену систему оподаткування, обліку та звітності для суб'єктів малого підприємництва (єдиний...
Програма розвитку малого та середнього підприємництва в Сумській області на 2013-2014 роки Суми 2012 icon“Шляхи активізації підприємств малого та середнього бізнесу”
Об’єкт досліджень: робота управління з питань розвитку підприємництва та впровадження регуляторної політики облдержадміністрації...
Програма розвитку малого та середнього підприємництва в Сумській області на 2013-2014 роки Суми 2012 iconПрограма підтримки малого підприємництва у м. Луганську на 2010-2011 роки
Шляхи І засоби розв’язання проблем, обсяги та джерела фінансування; строки та етапи виконання
Програма розвитку малого та середнього підприємництва в Сумській області на 2013-2014 роки Суми 2012 iconПрограм а інвестиційної діяльності на території Літківської сільської ради на 2012-2014 роки
Київської облдержадміністрації від 15. 07. 2010р. №752 «Про проект Програми залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату...
Програма розвитку малого та середнього підприємництва в Сумській області на 2013-2014 роки Суми 2012 iconДо Програми підтримки малого підприємництва у м. Луганську на 2008-2009...
Удосконалення нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері підприємництва
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка