Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках географії
Скачати 121.6 Kb.
НазваВикористання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках географії
Дата конвертації26.05.2013
Розмір121.6 Kb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Географія > Урок
Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках географії

Одним з напрямків модернізації загальної освіти є діяльнісний характер освіти, спрямованість змісту освіти на формування загальних навчальних умінь і навичок, узагальнених способів навчальної, пізнавальної, комунікативної, практичної, творчої діяльності, на отримання учнями досвіду цієї діяльності, на розвиток інформаційної культури.

Комп'ютер у школі виступає в якості засобу для навчання, інструменту підтримки різних уроків, у тому числі і уроків географії. Комп'ютерні технології використовуються при проведенні різних типів уроків: комбінованому, вивченні нового матеріалу, закріплення знань, на уроках контролю і оцінки знань, вони використовуються на всіх етапах сучасного уроку: при контролі знань, при оформленні творчих робіт, при поясненні нового матеріалу, при виконанні дослідницьких робіт ... Уроки з використанням ІКТ захоплюючі, вони захоплюють своєю новизною, доступністю, масштабом і просто приносять задоволення як вчителям, так і учням.
Я використовую на уроках географії мультимедіа-технології. Мультимедіа-технології допомагають мені вирішити наступні навчальні та пізнавальні завдання:

 • формувати мотивацію до предмета

 • активізувати дітей на уроці

 • створення атмосфери успішності

 • сприяти розвитку комунікативних умінь і навичок (діти вчаться спілкуватися на матеріалі предмета)

Використання мультимедіа - технологій на уроках географії дозволяє учням в яскравій, цікавій формі розглядати поняття і процеси, бачити географічні об'єкти у відеороликах і на фотографіях, закріплювати матеріал у цікавій формі, що сприяє чіткому сприйняттю матеріалу з тієї чи іншої теми. 
Найчастіше використовую електронні підручники. Але навіть до цими підручниками треба підходити творчо. Як показав досвід роботи, більшість підручників пропонує матеріал фрагментарно. Тому виникає необхідність доповнити одну програму інший. Таким чином, учитель сам стає автором, він створює свою власну програму. Наприклад, зручно використовувати графічну програму для підготовки презентацій POWER POINT, за допомогою якої можна створити слайди для показу діаграм, малюнків, схем, фотографій.

При плануванні уроку велика увага приділяється організації роботи дітей на уроці, передбачається зміна діяльності учнів, чітко розподіляється час на кожен вид діяльності.Використання ІКТ не повинно, однак, бути самоціллю, це лише засіб, що допомагає урок зробити найбільш продуктивним. На уроці все підпорядковано головній меті, і крім ІКТ використовуються й інші технології, і види робіт: робота з підручником, з картою, з планом з використанням креслярських інструментів (міліметровий папір, олівець, лінійка).

1

Я сама постійно підвищую свою кваліфікацію в області застосування нових педагогічних технологій. У 2007 році я пройшла курси «Інтернет-технології для вчителя-предметника», Intel «Навчання для майбутнього», де навчилася створювати мультимедійні презентації за допомогою програми Power Point, сайти, виконувати елементарні операції в растровому графічному редакторі Adobe Photoshop, використовувати інструменти графічного редактора Paint, шукати інформацію в мережі Інтернет, спілкуватися в мережі та багато іншого.

Незамінні інформаційні технології при підготовці до підсумкової атестації. У кабінеті інформатики я часто проводжу он-лайн-тестування учнів, орієнтуючи їх на різні географічні сайти:

http://rgo.ru/testy/geografiya

http://egechita.ru

http://www.students.ru/test

http://www.rosbalt.ru

http://edu.zelenogorsk.ru/geotest .

Я зареєстрована на безкоштовному шкільному порталі «Прошколу.ру» (http://www.proshkolu.ru/user/Mosheeva/   ). Тут я розміщую свої матеріали, знайомлюся з матеріалами своїх колег. На цьому порталі я обговорювала критерії оцінювання робіт в якості експерта. Так само є свій міні-сайт http://nsportal.ru/moshcheeva-tatyana-gennadievna ,   де я розміщую свої кращі конспекти уроків, публікую науково-дослідні роботи своїх учнів, які учувствуют в конкурсі «Червоні вітрила».

Цілепокладання використання ІКТ на уроках географії.

Цілепокладання в педагогіці - свідомий процес виявлення і постановки цілей і завдань педагогічної діяльності.

Метою моєї діяльності є формування загальнонавчальних умінь і навичок на уроках географії з використанням комп'ютерних технологій.

Для досягнення мети були поставлені наступні завдання:

 • сприяти оволодінню учням міцними й глибокими знаннями;

 • розвивати пізнавальні процеси;

 • сприяти творчому розвитку кожного учня;

 • сприяти вихованню соціально - активної особистості.

Ефективність освітнього процесу в інформаційному просторі на уроках географії можна простежити через різні види діяльності її учасників:

              

Кожен урок або етап навчання вимагає свого типу програмних засобів. При побудові навчальних програм з географії нам необхідно пам'ятати, що:

 • на уроках освоєння нового матеріалу потрібна демонстраційна програма, яка дозволить в доступній, яскравій, наочній формі довести до учнів теоретичний матеріал. Наприклад, використання відеороликів, заздалегідь підготовлених, відеосюжетів про найбільш яскравих явища природи; даний матеріал необхідно заздалегідь обробити і скомпонувати.

2

 • на уроках закріплення нового матеріалу доцільно використовувати контролюючі програми, де учні закріплюють отримані знання і необхідні навички даної теми.Наприклад, можна використовувати готові тести створених мультимедіа підручників з географії 6 -10 класів;

 • на уроках-практикумах можна використовувати готові практичні роботи мультимедіа підручників, попередньо перевіривши їх, тому в практикумах зустрічаються помилки.

 • цікавим прикладом використання ІКТ на уроці є комп'ютерна лекція, розроблювана засобами Microsoft Office. Це тематично і логічно пов'язана послідовність інформаційних об'єктів, демонстрована всьому класу за допомогою інтерактивної дошки. Основне завдання комп'ютерної лекції та ж, що і усній, - пояснення нового матеріалу, але має більш широкі можливості залучення ілюстративних та аудіо матеріалів.

3

Результати використання ІКТ на уроках географії.

ІКТ використовується мною практично на кожному уроці. Це може бути і використання довідкового матеріалу Інтернет-ресурсів, і готовий програмний продукт і програмний продукт, виконаний особисто мною чи учнями. При впровадженні ІКТ на уроках я зіткнулася з такими проблемами, які необхідно враховувати і долати надалі:

Варіанти роботи з ІКТ

Можливі труднощі

Способи вирішення проблеми

Пошук інформації

Учні, найчастіше, губляться у величезному обсязі інформації, вагаються у виборі необхідних даних.

Не обробляють і не оформляють, отриманий текст.

Давати більше завдань на роботу з текстом, на складання конспектів і розгорнутих планів, як письмово, так і в електронному вигляді

Складання графіків і діаграм

Деякі учні погано розбираються навіть у примітивних можливостях програми Office Excel

Наочно показувати способи роботи з програмою Office Excel

Складання презентацій та іншого наочного матеріалу

Іноді презентації бувають «перевантажені» тексом або анімацією, що утрудняє сприйняття запропонованих робіт

Тактовно вказувати на недоліки і недоліки виконаної роботи, іноді презентації можна складати на уроці, обговорюючи обрану інформацію та оформлення роботи

Виступи учнів з використанням ІКТ

Багато учні замінюють свій виступ презентацією, в місце того, що б зробити презентацію яскравим доповненням виступу

Пропонувати замінити текст у презентації усним виступом.

Використання тренажерів і електронних тестів

___________________

Даний тип роботи всі учні виконують легко і з задоволенням

Я використовую ІКТ на уроках географії протягом трьох років і за цей час накопичила велику кількість електронного контролюючого і наочного матеріалу. Основна частина цих робіт виконана мною або учнями, деякі роботи взяті з інтернет-ресурсів і надалі скориговані.

Методи діагностики результатів.

Принципи діагностики результатів.

 1. Об'єктивність.

 2. Всебічність.

 3. 4

 4. Обов'язковість перевірки та оцінки мінімально необхідного рівня досягнень у кожного учня.

 5. Посильність системи перевірочних знань.

 6. Систематичність.

 7. Диференційованість.

 8. Індивідуальність.

 9. Виховний характер контролю (формування самооцінки).

Для діагностики результатів навчання мною використовуються стандартні (класичні) та інноваційні методи. До стандартних (класичним) видам діагностики відносяться: контрольні та самостійні роботи, що припускають розгорнутий або коротку відповідь на поставлене запитання, чи вигляді тесту.

В даний час більша увага необхідно приділяти різноманітним тестовим роботам, так як їх виконання сприяє підготовці учнів до ЄДІ.

Регулярне і постійне використання класичних методів діагностики результатів (вивчив - розповів) може призвести до ряду проблем:

 • Деформація емоційно-ціннісної сфери свідомості;

 • Абсолютизація класичної ролі викладача і знань;

 • Зростання пасивності учнів.

Що б уникнути даних проблем необхідно на уроках географії використати і інноваційні методи діагностики результатів. Прикладом можуть служити робота з сигнальними загадками, складання логічних опорних конспектів і ланцюжків і т.д.

Величезні можливості при цьому дає використання ІКТ на уроках. Звичайний тест в електронному варіанті викликає в учнів бурю позитивних емоцій і створює атмосферу успішності на уроці (практично всі діти люблять працювати на комп'ютері).

Цор'и пропонують в даний час велика кількість тренажерів і тестів з географії, і при хорошому обладнання кабінету (наявність інтерактивної дошки) працювати з даним матеріалом дуже зручно як учням, так і вчителю. На жаль, оснащення кабінету географії за принципом один учень - один комп'ютер при гарній наповнюваності класу неможливо, і з цього різні завдання з використанням ІКТ можливо застосовувати тільки при індивідуальному опитуванні. У цьому є свої плюси - спрацьовує принцип наочності: один - два учні працюють біля дошки і біля комп'ютера, решта не відволікаються і уважно спостерігають за роботою товаришів. Бажаючих бути опитаними в такій ситуації завжди буває набагато більше, ніж при звичайному фронтальному опитуванні. Хороші результати дають домашні завдання, виконані з використанням ІКТ. Дані завдання не є обов'язковими, і це є додатковим стимулом. Учні, особливо підліткового віку, завжди прагнуть виділитися і підкреслити свою індивідуальність. І тому подаються роботи, виконані з використанням програм Office Excel, PowerPoint, Movie Maker буваю дуже незвичайними, яскравими, ефектними. Багато роботи, виконані учнями, використовуються мною в подальшому як наочні посібники, при проведенні уроків в інших класах. Навіть учні, що займаються на оцінку 5. ст

«задовільно», виконують роботи на «відмінно».Це завжди створює атмосферу успішності на уроці і збільшує інтерес до досліджуваного предмета. Що і є основною метою використання ІКТ на уроках географії.

Структура методичної папки електронних наочних посібників.

При роботі з ІКТ мною створена і постійно поповнюється методична тека електронних наочних посібників. Вона складається з робіт, виконаних за допомогою програм Office Excel, PowerPoint і Movie Maker. Це і презентації, і слайд-шоу, і невеликі відеоролики, а так само схеми та діаграми. На сьогоднішній день співвідношення відеороликів і робіт, виконаних за допомогою програми PowerPoint наступне:

У даній методичній папці я зберігаю найбільш цікаві роботи, які я можу використовувати надалі як наочний матеріал на інших уроках. Найактивнішу участь у створенні електонних робіт беруть учні 7 і 9 класів, цілком можливо, це викликало емоційне особливостями дітей (класи ярковираженной гуманітарної спрямованості).

Основне завдання в даний момент активізувати учнів інших класів для створення власних комп'ютерних робіт, а в подальшому і проектів.

ВИСНОВОК: Використовуючи ІКТ на уроках географії протягом трьох років, я отримала підтвердження того, що аудіовізуальні та інтерактивні засоби навчання, спрямовані на адекватне сприйняття географічних об'єктів, процесів і явищ, сприяють формуванню в пам'яті учнів відповідних географічних уявлень і розвитку мислення на всіх рівнях: наочно-дієвому, чуттєво-образному і інтелектуально-логічному.

6

Використання ІКТ на уроках сприяє формуванню наступних компетенцій :Компетенція

Характеристика

Навчально-пізнавальна компетенція

  здійснюється в процесі звернення до принципово нових пізнавальних засобів і способів вдосконалення пізнавальної діяльності, таким як інтерактивність, моделювання різних ситуацій і середовищ, анімації, різкого підвищення швидкості пошуку та обробки інформації тощо;

Загальнонавчальних компетенція

отримує новий поштовх за рахунок використання учнями програмних продуктів, різноманітних як за алгоритмами, так і за видами інтерактивних середовищ, що дозволяють оптимізувати його навчальну діяльність.

Інформаційна компетенція.

безпосередньо пов'язана зі способами раціональної роботи з великим обсягом навчальної та наукової інформації, наданими ІК технологіями;

Комунікативна компетенція

Включає знання необхідних мов, способів взаємодії з оточуючими і віддаленими людьми і подіями, навички роботи в групі, володіння різними соціальними ролями в колективі.

Соціально-політична компетенція або готовність до вирішення 
проблем.

У даному випадку мова йде не стільки про реальну ефективності прийнятих рішень, скільки про психологічного готовності приймати їх і брати на себе відповідальність за них.

Проблеми особистого, міжособистісного, соціального, академічного та іншого характеру виникають в житті будь-якої людини. Часом саме психологічна неготовність людини реагувати на обставини, що склалися, пасивна позиція, невміння визначити суть проблеми переводять її з розряду ординарної життєвої ситуації в план нерозв'язного особистого соціального конфлікту.

Загальнокультурна компетенція

Коло питань, в яких учень повинен бути добре обізнаний, володіти знаннями і досвідом 
діяльності. Це особливості національної та загальнолюдської культури, духовно-моральні основи життя людини і людства, окремих народів, культурологічні основи сімейних, соціальних, суспільних явищ і традицій, роль науки та релігії в житті людини, їх вплив на світ, компетенції у побутовій та культурно-дозвіллєвої сфері, 
наприклад, володіння ефективними способами організації вільного часу.

Соціально-трудова компетенція

Учень опановує мінімально необхідними для життя в сучасному суспільстві навичками соціальної активності та функціональної грамотності.


3

Схожі:

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках географії iconМетодичні рекомендації щодо навчання вчителів основам інформаційно-комунікаційних технологій
Запровадження в навчально-виховний процес шкіл інформаційно-комунікаційних технологій є вимогою часу. На сьогодні, без використання...
Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках географії iconПоложення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних...
Кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій (далі – кіікт, кабінет) призначений для формування інформаційно-освітнього...
Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках географії iconПоложення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних...
Кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій (далі кіікт, кабінет) призначений для формування інформаційно-освітнього...
Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках географії iconВикористання інформаційно-комунікаційних технологій для удосконалення...
Використання інформаційно-комунікаційних технологій для удосконалення уроку фізики з метою формування ключових компетенцій ( з досвіду...
Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках географії icon«Формування мотивації навчальної діяльності учнів за допомогою інформаційно-комунікаційних...

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках географії iconВпровадження інформаційно-комунікаційних
Запровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освіті є обов’язковою передумовою формування інформаційного суспільства у...
Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках географії iconЗастосування інформаційно-комунікаційних технологій у викладанні...
Вання інформаційно-комунікаційних технологій (ікт) стає все більш затребуваним у початкової школі, значна кількість початківців вже...
Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках географії iconВикористання інформаційно-комунікативних технологій на уроках предмету “захист вітчизни”

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках географії iconНа уроках географії при вивченні розділу
У посібнику представлено опис сучасних технологій, цікавих форм та прийомів роботи, які були апробовані на уроках географії. Також...
Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках географії iconПро використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення...
Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов для роботи у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка