Умови проведення видів програми П’ятого краєзнавчого зльоту Орієнтовний порядок контрольно-експедиційного маршруту
Скачати 80.73 Kb.
НазваУмови проведення видів програми П’ятого краєзнавчого зльоту Орієнтовний порядок контрольно-експедиційного маршруту
Дата конвертації05.06.2013
Розмір80.73 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Географія > Документы
Затверджую

Директор ОЦТКЕУМ

Коновалова Г.М.
Умови проведення видів програми

П’ятого краєзнавчого зльоту
Орієнтовний порядок контрольно-експедиційного маршруту.

Команда в складі 4 учасників (незалежно від статі) повинна пройти маршрут по пересічній місцевості та знайти контрольно-залікові станції, контрольні пункти (КП) з використанням навичок орієнтування на місцевості.

Траса складається з маршруту, на якому знаходяться КП з орієнтування та контрольно-залікові станції:

 1. Історія

 2. Археологія.

 3. Географія

 4. Геологія.

 5. Екологія.

 6. Фольклор та етнографія

Туристсько-краєзнавчий експедиційний маршрут проводиться за принципом “ралі”. Команди розпочинають роботу на етапах згідно графіку. В разі запізнення на етап команда допускається до виконання завдань, але тільки у випадку, якщо запізнення не перевищує часу, відведеного для роботи на станції згідно графіку руху. У випадку, коли час запізнення команди перевищує час, визначений для роботи на етапі, команда до виконання завдань на етапі не допускається. Вона продовжує рух до наступного етапу.

Персональний склад команди визначається делегацією самостійно та повідомляється в ГСК технічною заявкою перед стартом.

Спорядження для виконання завдань на етапах необхідно мати командне.

Обладнання етапів здійснюється суддівською колегією.

Етапи орієнтування долаються всією командою. Завдання на контрольно-залікових станціях виконуються учасниками команди за рішенням капітана.

Робота на кожній станції складається з практичних краєзнавчих прийомів (досліджень) та перевірки основ теоретичної підготовки.

Термін виконання завдань буде вказано додатково.

Остаточний перелік завдань буде визначено ГСК напередодні проведення маршруту та оголошено на нараді представників.

Суддівство етапів орієнтування проводиться відповідно до діючих Правил змагань з туристського багатоборства.
^ ПРЕМІАЛЬНІ БАЛИ НА КОНТРОЛЬНО – ЕКСПЕДИЦІЙНОМУ МАРШРУТІ

Відмітка КП (без виконання завдань) – 5 балів.

Одна правильна відповідь на тестове питання – 1,5 бала.

Одне правильне визначення зразка – 2 бала.

Оцінювання спецзавдань – згідно правил.
Орієнтовний перелік краєзнавчих завдань

 1. Історія

  • Визначення історичних об’єктів регіону

  • Перевірка основ теоретичної підготовки з історії Чернівецької області.

Ціна етапу – 35 балів.

 1. Археологія.

  • Визначення археологічних знахідок

  • Побудова розкопу методом єгипетського трикутника

Ціна етапу – 35 балів.


 1. Екологія.

  • Визначення рослин регіону.

  • Перевірка основ теоретичної підготовки з екології.

Ціна етапу – 35 балів.


 1. Географія.

  • Визначення дебіту джерела.

  • Перевірка основ теоретичної підготовки з географії Чернівецької області.

Ціна етапу – 35 балів.


 1. Фольклор та етнографія

  • Визначення стилю української пісні

  • Визначення предметів вжитку та народних свят.

Ціна етапу – 35 балів.

 1. Геологія.

  • Визначення мінералів та гірських порід.

  • Перевірка основ теоретичної підготовки з геології.

Ціна етапу – 35 балів.
На інших контрольний пунктах учасники команди будуть виконувати спеціальні прийоми з топографії, визначення висоти і (або) ширини недоступного об’єкту, болота або річки, відстані кроками, прямого або зворотнього азимуту.

Судді на етапах на контрольній картці команди відмічають результати роботи в балах.

Після виконання завдань учасники продовжують рух до наступного етапу.
^ Підведення підсумків контрольно-експедиційного маршруту.
1. За проходження туристсько-краєзнавчого експедиційного маршруту місця між командами розподіляються за сумою преміальних балів, отриманих в результаті виконання всіх завдань маршруту.

2. Якщо декілька команд набирають однакову кількість балів, пріоритет має команда, яка набрала більшу кількість балів при виконанні краєзнавчих завдань на контрольно-залікових станціях. Якщо і цей показник однаковий – вступає в силу пріоритет етапів, оголошених ГСК напередодні змагань.

3. Команди, що не мають заліку на окремих етапах маршруту, посідають місця після команд, які мають більш повний залік у відповідності до кількості пройдених етапів.

Максимальна оцінка кожного етапу буде оголошена ГСК напередодні змагань.
^ Список обладнання команди для проходження

туристсько-краєзнавчого експедиційного маршруту.
Ручки, прості олівці, зошит, гумка, лінійка, рулетка 20м. або розмічений шнур, секундоміри (2 шт.), годинники (2 шт), компаси (2 шт).

^ Орієнтовний порядок роботи творчих майстерень.
Програма змагань передбачає роботу творчих майстерень за такими напрямками туристсько-краєзнавчих досліджень:

  • історичне краєзнавство; археологія (за вибором);

  • екологія;

  • географія; геологія; спелеологія (за вибором);

  • фольклор і етнографія.

На кожну творчу майстерню команда представляє один звіт за обраним напрямком про дослідницьку та пошукову роботу гуртка, експедиційного загону, музею виконану під час походів та експедицій.

Для виступу учасники подають звіт, тези виступу, ілюстративний матеріал, що доповнює розповідь. Для виступу надається до 10 хвилин.

Оцінка виступу проводиться за 10-ти бальною системою і передбачає:

  • актуальність і глибина досліджень – 3 бали;

  • поєднання активних і пасивних пошукових форм роботи - 4 бали;

   • наявність ілюстративного матеріалу - 2 бали;

- культура мовлення та володіння матеріалом - 1 бал.

^

Підведення підсумків роботи творчих майстерень


1. Кінцевий результат команди визначається за сумою балів, отриманих під час роботи в усіх творчих майстернях.

2. При однаковій сумі балів вступає в силу пріоритет одного з напрямів краєзнавства, визначених ГСК напередодні роботи майстерень.

3. Команди, які не брали участі в роботі однієї чи більше майстерень, займають місця після команд з більш повним заліком.
Орієнтовний порядок проведення конкурсної програми.

Під час змагань будуть проведені конкурси:

  • конкурс «Туристський побут»;

  • конкурс «В традиції краса тисячоліть».

  • конкурс фотознімків.

Конкурс «Туристський побут»

Не менше двох разів на день, у будь-який час, суддівська бригада буде здійснювати перевірку таборів.

Переможці конкурсу будуть визначатися за найбільшою сумою балів, які вираховуються як різниця між максимальною оцінкою (100 балів у день) та сумою штрафних балів, отриманих командою за день.

Штрафні бали надаються за:

І. ^ Порушення правил поведінки:

1) порушення природоохоронних вимог 10 балів

2) невиконання розпоряджень по табору 10 балів

3) порушення етичних норм поведінки 10 балів

ІІ. Антисанітарний стан табору:

 1. безлад у наметах і таборі, сміття у не відведених для цього місцях на території табору 10 балів

 2. порушення санітарно-гігієнічних норм 10 балів

 3. відсутність оформлення табору (таблички з назвою регіону, команди тощо) 2 бали.

Підсумковий результат буде вираховуватись за сумою балів, набраних командою за всі дні зльоту, з коефіцієнтом 0,5.
^ Конкурс фотознімків «Буковина і буковинці»

Метою конкурсу є популяризація об’єктів культурної спадщини, пам’яток історії, археології, природи, сприяння збільшенню привабливості регіону, привернення уваги широкої громадськості до нових можливостей відпочинку на Буковині, розкриття краси краю через фотографію, стимулювання творчої, пізнавальної та соціальної активності школярів області,

На конкурс «Буковина і буковинці» кожна команда подає два знімки (форматом А-4 ), що відображають: перший – пошуково-дослідницьку; другий – польову краєзнавчу роботу. Фото може бути чорно-біле або кольорове, без комп’ютерної графіки. Скановані фото участі у конкурсі не беруть. Зворотний бік фото має бути чистим, без написів. До кожного фотознімку додається картка розміром 5см х 9см з друкованою інформацією:

 • назва роботи;

 • район, місто;

 • прізвище, ім’я автора;

 • місце фотозйомки.

Фотознімки та картки інформації подаються у конверті при проходженні мандатної комісії.

Критерії оцінювання:

1.Сюжет. (Його відповідність тематиці фотоконкурсу) – 10 балів.

2.Тематика знімку. (Наскільки головна «ідея» є актуальною/ неактуальною, чи вона є вічною чи буденно-банальною; яким є ставлення автора, чи передав він своє ставлення до проблеми, що висвітлюється) – 10 балів.

3.Композиція. (Гармонійність розташованих об’єктів або їх «гармонійний дисонанс», наявність елементів, що перекликаються своєю схожістю, ритмом, поєднанням кольорових плям, геометричних фігур, оригінальний розподіл в об’єктах кольорових відтінків та тонів тощо) – 10 балів.

^ 4.Новизна і нестандартність підходу автора до зображення предмета, явища чи процесу. (Ракурси, гра зі світлом, незвичайні точки зйомки, поєднання того, що неможливо поєднати, «незвичайність звичайного» тощо) – 10 балів.

5. Унікальність «зловленого» моменту. (Незвичайна емоція в долю секунди, випадкове розміщення об’єктів, динаміка руху тощо ) – 10 балів.

6.Краса об’єкта фотозйомки. (Оцінюватиметься сам об’єкт, а не його зображення) – 10 балів.

7.Техніка. (Різкість, світло, контраст, робота з тінями, світлом тощо) – 10 балів.

8.Емоційність. (Важливим є те, чи викликає фото сильні емоції глядача (гнів, печаль, радість, тривога тощо) – 10 балів.

Подані на конкурс фотознімки не повертаються.

^ Конкурс-захист попередньо дослідженого краєзнавчого матеріалу за темою: «В традиції краса тисячоліть». (Коефіцієнт 2,0).
У будь−якій культурі речі повсякденного побутового вжитку, знаряддя праці, зброя, частини помешкань та сакральних споруд оздоблювались певним орнаментом, що несе смислове, духовно-родове, обрядове та історичне значення, зміст, що з часом став традиційним для даного роду, племені, нації. Особливо це притаманне ремісничим виробам гончарства, ковальства, теслярства, ткацтва, лозоплетіння, фарфоро-фаянсовим виробам, виробам із скла, шкіри тощо. Наприклад, це може бути посуд для їжі: миски, ложки, горщики, макітри, діжі для тіста та зберігання обрядової випічки; символічні знаки на зброї, знаряддях праці, упряжі, возах, тарантасах, кінних колясках; це символи на печі, сволоці, миснику, іконостасі у хаті; на вхідних дверях, брамах, воротах; оздоблення криниць, джерел.

Не варто включати в конкурс-захист предмети із символікою, яка з часом стала окремим видом мистецтва або способом прикрашання − вишивка, бісероплетіння, писанкарство тощо.

Захист командний. Час захисту − до 15 хвилин. Захист відбувається у вигляді дійства, сценки, частини обряду тощо. Під час захисту потребно розкрити семантику та символіку орнаменту, яким прикрашений предмет або предмету в цілому.

На захисті можна демонструвати маломірні предмети, що зручні для транспортування до місця зльоту. Інші предмети демонструються у вигляді зображень, ілюстрацій на папері, картоні, ватмані, банерах розміром А-0.

У журі напередодні подається текст захисту об’ємом до 3-х друкованих сторінок. До тексту додаються фотографії або малюнки розміром А-4 (не більше 3-х).

Конкурс судиться методом експертної оцінки.

^ Критерії оцінки виступу команд.

Відповідність матеріалу обрядовому дійству 15 б.

Артистизм 10 б.

Музичне оформлення 15 б.

Відповідність костюму 15 б.

Володіння текстом 10 б.

Дикція 5 б.

Динаміка 5 балів
Підведення підсумків конкурсної програми
1. Кінцевий результат команди визначається найбільшою сумою балів, набраних за участь у конкурсній програмі.

2. При рівній кількості набраних балів вступає в силу пріоритет конкурсів, оголошений ГСК напередодні змагань.

3. Команди, які не брали участі в одному чи більше видів конкурсної програми, займають у ній місця після команд з більш повним заліком

Схожі:

Умови проведення видів програми П’ятого краєзнавчого зльоту Орієнтовний порядок контрольно-експедиційного маршруту iconОрієнтовний порядок проведення туристсько-краєзнавчого експедиційного маршруту (Коефіцієнт. 1,0)
Команда в складі 4 учасників (3+1) повинна пройти маршрут по пересічній місцевості та знайти контрольно-залікові станції, контрольні...
Умови проведення видів програми П’ятого краєзнавчого зльоту Орієнтовний порядок контрольно-експедиційного маршруту iconУмови проведення І, II та III етапів учнівських олімпіад у місті Києві
Умови проведення І, II та III етапів учнівських олімпіад у місті Києві (далі — Умови) визначають порядок їх організації та проведення,...
Умови проведення видів програми П’ятого краєзнавчого зльоту Орієнтовний порядок контрольно-експедиційного маршруту iconУмови проведення І, II та III етапів учнівських олімпіад у місті Києві
Умови проведення І, II та III етапів учнівських олімпіад у місті Києві (далі — Умови) визначають порядок їх організації та проведення,...
Умови проведення видів програми П’ятого краєзнавчого зльоту Орієнтовний порядок контрольно-експедиційного маршруту iconСценарій відкриття районного краєзнавчого зльоту учнівської молоді
Вед. Ми шануємо наші спільні цінності, спільну історію, те що найголовніше – наше спільне майбутнє!
Умови проведення видів програми П’ятого краєзнавчого зльоту Орієнтовний порядок контрольно-експедиційного маршруту iconУмови проведення обласного зльоту учасників дитячо-юнацької військово-спортивної...
Про проведення оздоровчого Всеукраїнського зльоту учасників дитячо-юнацької військово-спортивної патріотичної гри „Сокіл”(„Джура”)...
Умови проведення видів програми П’ятого краєзнавчого зльоту Орієнтовний порядок контрольно-експедиційного маршруту iconПорядок та умови відчуження шляхом продажу на аукціоні вільних
Порядок) визначає порядок підготовки, проведення та встановлення результатів аукціонів з набуття права власності на вільні земельні...
Умови проведення видів програми П’ятого краєзнавчого зльоту Орієнтовний порядок контрольно-експедиційного маршруту iconУмови проведення Всеукраїнського конкурсу фотографій «Ecoglobe»
Міжнародної науково-освітньої програми globe, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства освіти І...
Умови проведення видів програми П’ятого краєзнавчого зльоту Орієнтовний порядок контрольно-експедиційного маршруту iconІнформація про проведення обласних курсів підвищення кваліфікації...
Чернівецької області та Чернівецьким обласним центром туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді проведені обласні курси...
Умови проведення видів програми П’ятого краєзнавчого зльоту Орієнтовний порядок контрольно-експедиційного маршруту iconУроку виробничого навчання групи мп-21 Тема програми
Плитки, контрольно-вимірювальні прилади, інструменти плиточника, інструментально-технологічні карти, плакати
Умови проведення видів програми П’ятого краєзнавчого зльоту Орієнтовний порядок контрольно-експедиційного маршруту iconЗареєстровано в Міністерстві юстиції України
України (далі єску) з видів спорту, що визнані в Україні, є нормативним документом сфери фізичної культури І спорту, який визначає...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка