Управлінська діяльність директора при викладанні географії в Зорянській зош І-ІІІ ст
Скачати 62.96 Kb.
НазваУправлінська діяльність директора при викладанні географії в Зорянській зош І-ІІІ ст
Дата конвертації10.07.2013
Розмір62.96 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Географія > Документы
Управлінська діяльність директора при викладанні географії в Зорянській ЗОШ І-ІІІ ст.
Відповідно до навчального плану, географію в Зорянській ЗОШ І-ІІІ ступенів вивчають учні 6-11 класів (44 учні). Учні 6 класу вивчають «Загальну географію»(2год), 7- «Географія материків і океанів» (2год), 8 – «Фізична географія України» (2год), 9 – «економічна і соціальна географія України» (3год), враховуючи пофіль школи (природничо-математичний) у 10-му - «Соціально-економічна географія світу» (2 год), 11-му класі – «Загальна географія» (1год). Вивчення окремих тем курсу «Природознавство» у 5,6 класах є основою для подальшого вивчення географії: «Тіла і речовини», «Світ явищ», «Умови життя на Землі», «Природні і штучні екосистеми», «Біосфера».

Адміністрацією проаналізовано

 • навчально-матеріальну та методичну базу викладання,

 • рівень фахової і методичної підготовки вчителя географії,

 • самоосвітню діяльність,

 • обізнаність із сучасними інноваційними педтехнологіями,

 • якість результативності на основі моніторингу,

 • аналіз якості та результативності відвіданих уроків та позакласних заходів,

 • вивчення вчительської документації (класних журналів, матеріалів календарних і поурочних планувань, кабінетної документації, матеріалів з підвищення фахового та методичного рівнів),

 • вивчення учнівської документації (робочі зошити, зошити для практичних робіт, матеріали письмових тематичних оцінювань, щоденники спостережень);

 • здійснено аналіз рівня навчальних досягнень школярів (рівня їхніх знань з предмета, сформованість у них умінь і навичок);

 • аналіз об′єктивного оцінювання навчальних досягнень школярів,

 • моніторинг результатів участі у Всеукраїнській олімпіаді протягом п′яти років.

Навчання учнів географії проводиться на базі кабінету географії вчителем Третяк Оленою Василівною (освіта вища, закінчила Бердянський педінститут за фахом – вчитель географії, спеціаліст вищої категорії, звання «вчитель-методист», стаж педагогічної роботи 34 роки, в тому числі географію викладає другий рік в цьому навчальному закладі з навантаженням 11 годин географії на тиждень, сім років працювала в Запорізькому педагогічному училищі викладачем географії, її студентами були і вчителі нашої школи , району, області).

Співбесіда, проведена з учителем, засвідчила добру обізнаність з навчальними програмами, вимогами щодо освітньої підготовки школярів на різних рівнях. Через систему внутрішкільної методичної роботи зроблено висновок, що Третяк О.В. систематично працює над підвищенням свого фахового і методичного рівнів, поповненням багажу знань з питань інноваційних педагогічних технологій та психології.

Вчителька плідно працює на рівні району (див. Додаток 1): бере участь у районних заходах – конкурсах, олімпіадах та ін., співпрацюючи з здібними та обдарованими дітьми.

Відповідно до вимог діючої програми та з урахуванням методичних рекомендацій щодо викладання географії у 2009-2010 нав. році складено календарне планування, в якому зроблено чіткий поділ на теми, враховано всі передбачені програмою практичні роботи, визначено форми проведення тематичних оцінювань. Аналіз календарних планів учителя за два роки роботи підтверджує що до планування вчитель підходить творчо з урахуванням особливостей класних колективів, рівня їхньої підготовки до вивчення географії. Так як вивчення окремих тем з курсу предметів «Довкілля. Я і Україна» в 1-4 класах, «Природознавство» у 5,6 класах є основою для подальшого вивчення географії: «Тіла і речовини», «Світ явищ», «Умови життя на Землі», «Природні і штучні екосистеми», «Біосфера», тому доцільна плідна співпраця зі своїми колегами, вчителями, що викладають предмети природничого циклу (в цьому допомагає обізнаність вчителя географії з програми «Довкілля. Я і Україна» - 1-4 кл та «Природознавства»-5,6 класи, взаємовідвідування уроків, співпраця з класними керівниками, вчителями початкових класів та ін.)
Вчителькою використовуються друковані зошити рекомендовані Головним управлінням освіти і науки Дніпропетропетровської облдержадміністрації та науково-методичною предметною комісією з географії ДОІППО. Хоча вони повністю відповідають програмі, охоплюють всі практичні роботи, містять завдання доступні для виконання, контурні карти, статистичний матеріал, діаграми, рекомендації до виконання робіт, та вчитель адаптує кожну роботу під психолого-педагогічні особливості класу.

Вивчення поурочних планів показує, що Третяк О.В. якісно і своєчасно готується до уроків, передбачаючи різні їх типи, використовує велику палітру форм, методів та прийомів організації навчальної діяльності школярів на різних його етапах.

Вчителька на високому рівні володіє програмовим матеріалом, методикою викладання географії та методикою проведення уроків з використанням інтерактивних форм роботи з учнями, оптимально ознайомлена з методикою проектних технологій та активно впроваджує її елементи в практику своєї роботи. ЇЇ уроки відзначаються високою науковістю і доступністю викладу навчального матеріалу, оптимально насичені наочністю з використанням комп′ютерної техніки, застосуванням різноманітних прийомів (повідомлення цікавих фактів як учителем, так і учнями, хвилинки «Чи знаєш ти географію», подорожі по карті тощо) підвищення рівня зацікавленості учнів предметом, належною мотивацією навчальної роботи школярів на різних етапах уроку, чіткістю, логічністю і вираженою впорядкованістю структури уроку, проведенням їх в оптимальному темпі для забезпечення засвоєння програмового матеріалу всіма учнями на відповідному рівні безпосередньо на уроці. Щоб уникнути насилля над дитячою пам′яттю застосовує інтерактивні ігрові форми: «Мікрофон», «Мозковий штурм», «Ланцюжок», «Лови помилку», «Втрачена інформація», «Озвуч малюнок», «Пароль», «Вірю-не вірю», «Павучок», «Хвальки».

Системне використання вчителем елементів колективно – групового навчання дозволяє організувати плідну навчальну самостійну роботу в грумах, які утворюються учнями на добровільній основі з урахуванням пропозицій учителя. Це сприяє доброму психологічному мікроклімату як між самими школярами, так і між ними та вчителем, атмосфері взаємоповаги, толерантності, взаємодопомого, справжнього лідерства. Виконання завдань членами кожної групи проводиться з урахуванням індивідуальних можливостей, а педагог оптимально контролює роботу усіх груп, у разі потреби своєчасно надає допомогу як цілій групі, так і окремим її членам, об′єктивно оцінює їхню роботу та навчальні досягнення. Це можна було спостерігати на уроках у 9 класі з тем: «Уявна мандрівка по Тихому океану», «Я у Африці», «Подорож по Австралії». Учні були об′єднані в групи по випереджувальним завданням (кожна група отримувала завдання на картках): «Географи», «Кліматологи», «Геоморфологи». Кожна група отримувала завдання на картках. Плаваючи на уявному кораблі, учні виконували завдання.

Елементи продуктивних технологій навчання, диференційованого навчання, інформаційно - комунікаційних технологій, технологій нетрадиційних уроків («Уявна мандрівка», «Аукціон» - 6 клас «Основні форми рельєфу землі» , «Брейн-ринг» - 9 клас «Країни Європи», «Урок з елементами тренінгу» - 11 клас «Внутрішні води») та інші майстерно використовує Третяк О.В. в своїй практиці. Нею розпочатий збір електронних носіїв географічної інформації.

Характерним у роботі вчителя є велика питома вага якісно організованої самостійної роботи учнів з підручниками, атласами, енциклопедіями, контурними картами, зошитами з друкованою основою, документальними матеріалами та іншими джерелами географічної інформації.

Вивчення географії України в 8, 9 класах тісно пов′язується з умовами життя і господарською діяльністю людини, що сприяє підвищенню інтересу учнів до вивчення предмета через практичне застосування його теоретичних положень, а детальний аналіз галузей господарства країни, її зовнішньоекономічних зв′язків та економіки різних регіонів чітко простежується в процесі вивчення економічної географії України. Відрадно відмітити, що вивчення цих питань тісно пов′язується з початковими поняттями економічної освіти та певною мірою сприяє підвищенню рівня адаптації до життя в умовах ринкових відносин.

Матеріал курсів географії ефективно використовується з метою виховання у школярів почуття господаря своєї долі та нетерпимості до проявів безгосподарності та безвідповідального ставлення до природи. Особливого значення надається розкриттю екологічних проблем, причин їх виникнення та ролі природничих наук у процесі виходу з економічної кризи.

Учні 5-7 класів ведуть щоденники спостережень за погодою, проводять аналіз окремих показників стану погоди з урахуванням атмосферного тиску, напряму вітру, вчаться робити елементарні прогнози погоди.

Учні 6-9 класу уміють пов′язувати виучуваний матеріал із відомостями, здобутими у засобах масової інформації, науково-популярної літератури, мережі Інтернет, що надає їм можливість краще розуміти і аналізувати події в країні та світі.

У 6-11 класах учитель використовує елементи проектних технологій. Так, учениця 7 класу Унчуленко Дар′я брала участь у дослідницькому проекті в межах Всеукраїнського конкурсу «До чистих джерел» за темою «Вивчення джерела Срібниця», а Загорська Елла виконала досліницьку роботу «Заповідник-урчище – Балка Крутенька» та ін. Зараз учні мають змогу проявити свої творчі здібності за темами проектів:

 • «Рослини шкільного дендропарку»,

 • «Первоцвіти»,

 • «Екологічні проблеми краю»,

 • «Чому зникла річка Зорянка»,

 • «Вплив на природу гірничо-переробної промисловості».


Анкетування, проведене серед учнів та їх батьків підтвердило високу оцінку ними професійної майстерності вчителя.

Схожі:

Управлінська діяльність директора при викладанні географії в Зорянській зош І-ІІІ ст iconУправлінська діяльність являє собою специфічну форму трудового процесу,...
Управління – це робота з людьми, трудова діяльність яких І є об’єктом управлінського впливу. Управлінська діяльність має інформаційну...
Управлінська діяльність директора при викладанні географії в Зорянській зош І-ІІІ ст iconЗвіт директора Великовільшанської зош І-ІІІ ступенів Васильківського...

Управлінська діяльність директора при викладанні географії в Зорянській зош І-ІІІ ст iconЗвіт директора Кобеляцької зош І-ІІІ ступенів №2 імені О. Гончара...
Шановні присутні! Закінчився навчальний рік І тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити...
Управлінська діяльність директора при викладанні географії в Зорянській зош І-ІІІ ст iconЗвіт про стан організації профілактичної та правовиховної роботи...
...
Управлінська діяльність директора при викладанні географії в Зорянській зош І-ІІІ ст icon«педагогічна філософія креативної освіти»
Концепція креативної освіти та Статут закладу узагальнюють досвід практичної діяльності та педагогічних досліджень з проблем освіти...
Управлінська діяльність директора при викладанні географії в Зорянській зош І-ІІІ ст iconНаказ м. Балаклія
Вишнівської зош І-ІІІ ступенів, Червонодонецької зош І-ІІІ ступенів №2, Балаклійської зош І-ІІІ ступенів №1 ім. О. А. Тризни з питання...
Управлінська діяльність директора при викладанні географії в Зорянській зош І-ІІІ ст iconКомпетентнісно – орієнтований підхід при викладанні предметів фізико...
Шмо вчителів математики, фізики та інформатики працює над впровадженням проблемної теми,, Компетентнісно – орієнтований підхід при...
Управлінська діяльність директора при викладанні географії в Зорянській зош І-ІІІ ст iconДовідка про роботу гпд в Зорянській зош І-ІІІ ст
Вона забезпе­чує, враховуючи вікові особливості, їхній розумовий, мораль­ний, естетичний, фізичний, духовний розвиток, створює умови...
Управлінська діяльність директора при викладанні географії в Зорянській зош І-ІІІ ст iconБілоцерківська районна державна адміністрація київської області відділ освіти нака з
Трушківська зош І-ІІІ ст., Терезинське нво, Сорокотязька зош І-ІІ, Озернянська зош І-ІІ ст. №1, Скребишівська зош І-ІІ ст.,Чупирянське...
Управлінська діяльність директора при викладанні географії в Зорянській зош І-ІІІ ст iconРозглянуто І схвалено «затверджую» на засіданні рмо завідуюча методичним кабінетом
П’ять учителі мають педагогічне звання старший вчитель: Гончерук О. Г. (Шамраївський нвк), Сушко С. О. (В. Половецький нвк) Каліновська...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка