Розвиток уявлень про морфоструктури центрального типу
Скачати 42.18 Kb.
НазваРозвиток уявлень про морфоструктури центрального типу
Дата конвертації14.07.2013
Розмір42.18 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Географія > Документы
Розвиток уявлень про морфоструктури центрального типу

Наказненко А. Г., Україна, асп. кафедри геоморфології та палеогеографії Київського Національного університету імені Тараса Шевченка
Одним з основних досягнень морфоструктурних досліджень можна вважати розробку проблеми закономірностей поширення, будови, генезису та еволюції морфоструктур центрального типу (МЦТ).

Особливо гостро питання про дослідження МЦТ постало після залучення в практику аерокосмічних методів дослідження земної поверхні. Дослідження матеріалів аерокосмозйомки (МАКЗ) дали змогу виявити в численній кількості морфоструктури ізометричної форми різного діаметру для описання яких в науковій літературі використовується цілий ряд термінів. Ми пропонуємо зупинитись на терміні “Морфоструктура центрального типу”, запропонований В. В. Соловйовим.

До широкого використання матеріалів аерокосмозйомки уявлення про кільцеві структури формувались на явищах вулканізму (кільцеві утворення розглядались в зонах в молодих та древніх вулканічних поясів), інтрузивного магматизму (інтрузії ізометричної форми), метаморфізованих зонах (концентричні зони метаморфізму) тобто в тих випадках коли механізм утворення морфоструктур центрального типу не викликав сумнівів.

Розвиток уявлень про кільцеві структури чи морфоструктури центрального типу можна побачити з таблиці 1.1.

Отже, до початку 70-х рр. відбувається накопичення фактологічного матеріалу, досліджуються локальні морфоструктури окремих регіонів. Основна увага звертається на географічне поширення, розмір морфоструктур центрального типу та їх сумісність з геологічною структурою.

Переломним моментом в дослідженні морфоструктур центрального типу настав після виходу ряду праць В. В. Соловйова, особливої уваги заслуговує вихід “Карти морфоструктур центрального типу території СРСР” у 1975 році та “Пояснювальної записки до карти морфоструктур центрального типу території СРСР” у 1978 році. Автор вперше сформував досить чітку структуру уявлень про МЦТ, сформулював основні властивості морфоструктур центрального типу: повсюдність поширення, гетерохронність, конфокальність, довготривалість та імпульсивність розвитку, дискретність розподілу за розмірами, взаємозв’язок з геофізичними полями в земній корі; розроблені перші схеми класифікацій морфоструктур центрального типу.

М. З. Глуховський та Е. В. Павловський на основі порівняльного аналізу кільцевих структур Алдану з місячними запропонували виділяти місячну та нуклеарну стадію розвитку Землі. Вони пропонують найбільш крупні і давні МЦТ як окремий тип – нуклеари, які були сформовані в місячну стадію розвитку Землі. Пізніше нукери стали першими ядрами гранітизації та розвитку кори материкового типу, проте, слід зазначити, що ядерний механізм розвитку земної кори був запропонований ще в 1960 р. В. І. Поповим, який він обґрунтував в своїй праці “Ядерна теорія розвитку земної кори”.
З початку 80-х рр. ініціативу дослідження МЦТ перехоплює колектив вчених ТІГ ДВНЦ АН СРСР (тепер РАН) під керівництвом Г. І. Худякова. Основним досягненням - є впровадження концепції геолого-геоморфологічної конформності. За Г. І. Худяковим “геолого-геоморфологічна конформна система – це невід’ємна сукупність геологічного тіла, його будови складу та зовнішньої форми”. Отже, в результаті ми отримуємо “морфоструктуру центрального типу як геолого-геоморфологічний об’єкт, становлення якого обумовлено різноглибинними процесами, пов’язаною з еволюцією оболонок планети”.

З початку 90-х рр. слід відмітити деякий спад інтересу до вивчення кільцевих структур, зокрема до теоретичного аспекту даної проблеми.

На сучасному етапі розвитку геоморфологічної науки, зокрема вчення про морфоструктури центрального типу, слід відмітити праці С. Ю. Бортника. В його публікаціях сформована струнка структура уявлень про МЦТ. Ним запропоновані нові спекти теоретико-методологічних засад вивчення МЦТ, розглянута методика дослідження морфоструктур центрального типу, розроблені принципи систематизації та класифікації МЦТ (на прикладі території України), описані регіональні та локальні морфоструктури центрального типу (в межах території України), викладені деякі прикладні аспекти регіональних досліджень МЦТ.

Отже, в підсумку можна сказати наступне: дослідження морфоструктур центрального типу носить імпульсивний характер, що скоріш за все, є наслідком “резонансно-пульсаційного характеру процесу розвитку системи наук про Землю” (Бортник, 1999)

^ Табл.1.1. Розвиток уявлень про поняття МЦТ

визначення

автор

Найбільш загальним для всіх МЦТ є ізометричні, зазвичай округлі, обриси і радіально-концентричне розміщення окремих елементів. Конфокальні структури утворені конічно збігаючимися до єдиної осі тріщинами і порушеннями. Основні концентричні елементи мають падіння до центру структури. Проекції на денну поверхню цих обумовлених зон визначаються виникненням правильних кільцевих і радіальних елементів морфоструктур.

Соловйов,1972

Дугові і радіальні лінеаменти овоїдно-кільцевих систем є каркасними елементами складних кільцевих структур, що характеризуються заляганням докембрійських структурно-речовинних комплексів, центральною симетрією в плані і формуючих первинні сіалічні ядра земної кори, називаються нуклеарами.

Глуховський, Павловський, 1982

Ймовірно МЦТ являють собою геолого-геоморфологічні об’єкти, становлення яких обумовлено різноглибинними процесами, пов’язаними з еволюцією оболонок планети, аж до її внутрішнього ядра.

Худяков, Єжов, 1984

Центральні морфоструктури – коли комплекс закономірно (радільно-концентрично) поєднаних елементів рельєфу та лінеаментів, що є зовнішнім структурних форм центрального типу (тектонічних, магматичних, метаморфічних та ін.).

Соловйов, Пронін, 1988

Морфоструктура центрального типу – морфологічний тип латеральної організації земної поверхні при якому окремі дугові чи прямолінійні елементи формують навколо певного центру, або ядра, в загальному круглі (дугові) обриси, які описуються законами центральної симетрії.

Бортник, 2002

Схожі:

Розвиток уявлень про морфоструктури центрального типу iconВправи на сприйняття форми
Програма спрямована на розвиток та вдосконалення комунікативних навичок, уважності, просторових уявлень, формування розумового плану...
Розвиток уявлень про морфоструктури центрального типу iconПроблема порушення уявлень про сексуальні стосунки у жінок з розладами...
Ексуальні стосунки. Здійснено структурний аналіз цих уявлень, докладно описано їх складові та розглянуто наслідки їх неадекватних...
Розвиток уявлень про морфоструктури центрального типу iconПостанова президії Центрального правління утос
Про затвердження Централізованих заходів Центрального правління утос на 2013 рік
Розвиток уявлень про морфоструктури центрального типу iconТеорії походження релігійних вірувань
Передусім це стосується часу появи найдавніших релігійних уявлень. З цією проблемою пов’язана також низка питань про інтелектуальні,...
Розвиток уявлень про морфоструктури центрального типу iconМетодичні рекомендації щодо викладання фізики та астрономії в 2012-2013 навчальному році
Для сучасного суспільного розвитку важливим чинником є формування в учнів наукових уявлень про навколишній світ, розвиток творчих...
Розвиток уявлень про морфоструктури центрального типу iconУ всі часи кожна країна світу піклувалася І піклується про свій подальший...
Виникла соціальна потреба виховання особистості, яка здатна активно включатись у демократичні процеси, що відбуваються в нашій країні,...
Розвиток уявлень про морфоструктури центрального типу iconУроки педагога спрямовані на розвиток просторово-зорових уявлень
Саме життя підказало мені тему, над якою я працюю впродовж трьох років. Головною метою моєї роботи є збагачення словникового запасу...
Розвиток уявлень про морфоструктури центрального типу iconДержавний стандарт
Зміст освітньої галузі передбачає цілісний художньо-естетичний розвиток особистості учня шляхом опанування різних видів мистецтва...
Розвиток уявлень про морфоструктури центрального типу iconПовноваження центрального органу виконавчої влади, який здійснює...
...
Розвиток уявлень про морфоструктури центрального типу icon1. Історія еволюцій уявлень про роль держави в економіці
Вступ
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка