Методичні рекомендації щодо змісту І форм проведення Друкується за рішенням науково-методичної ради
НазваМетодичні рекомендації щодо змісту І форм проведення Друкується за рішенням науково-методичної ради
Сторінка1/7
Дата конвертації11.08.2013
Розмір0.9 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Географія > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7


Кіровоградський обласний інститут післядипломної

педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського

Серпневі конференції – 2013

Методичні рекомендації

щодо змісту і форм проведення


Друкується за рішенням науково-методичної ради

Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної

освіти імені Василя Сухомлинського

Кіровоград

2013

УДК 371

ББК 74.00

С 33

Серпневі конференції – 2013. Методичні рекомендації /Укладачі О.В. Половенко, Л.М. Кірішко. – Кіровоград: Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, 2013. – 60 с.


Методичні рекомендації містять поради науково-методичних лабораторій, центрів, відділів КОІППО імені Василя Сухомлинського щодо визначення змісту, орієнтовних форм проведення пленарних і секційних засідань серпневих конференцій педагогічних працівників у 2013 році.

Рекомендації адресовані працівникам місцевих органів управління освітою, методичних кабінетів (центрів).

Відповідальна за випуск – Корецька Л.В.


© КОІППО, 2013

^ Серпневі педагогічні конференції

2013-2014 навчального року
У «Концепції гуманітарного розвитку України на період до 2020 року» визначені перспективи розвитку держави в освітньому та науковому просторі Європи. У міжнародних стратегічних документах, зокрема «Навчання для всіх: інвестиції в знання і навички людей задля сприяння розвитку», «Стратегія ЄЕК ООН для освіти в інтересах збалансованого розвитку», підкреслюється, що неперервна освіта поряд з необхідністю адаптації до змін у професійній діяльності повинна перетворитися у процес неперервного розвитку особистості, її знань і компетентностей, а також спроможності виносити судження і діяти в нових умовах.

Високий динамізм розвитку науки та освіти, стрімке оновлення системи знань на перший план висувають нові завдання щодо перегляду змісту, форм і методів навчання, орієнтації освіти на особистість учня, запровадження інноваційних технологій навчання, які забезпечуватимуть високу якість підготовки учнів.

^ Провідною ідеєю навчально-виховного процесу в навчальних закладах у 2013-2014 н.р. має стати виховання випускника, який успішно й ефективно буде діяти в сучасному середовищі, вносити вклад у піднесення конкурентноздатності країни в європейському і світовому просторі.

Традиційно старт кожному новому навчальному року дають обласна, районні, міські серпневі конференції.

^ Серпневі конференції 2013 року мають визначити стратегічні пріоритети розвитку освіти області, шляхи їх реалізації, скерувати педагогічну спільноту до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, суспільства, держави, регіону на засадах європейських вимірів якості освіти.
^ Провідна ідея конференції: сталий розвиток неперервної якісної освіти.

Концептуальні пріоритети серпневої конференції:

 1. Підвищення якості освіти:

 • прогнозування і стратегія розвитку регіональної освітньої мережі, освітніх систем і комплексів;

 • підвищення якості освіти шляхом оновлення змісту, форм і методів навчання та виховання в умовах запровадження та реалізації нових Державних стандартів освіти; зміцнення матеріально-технічної бази; підвищення рівня професійної компетентності педагогів;

 • удосконалення системи державно-громадського управління;

 • забезпечення пріоритетного розвитку та функціонування української мови як державної;

 • запровадження інклюзивної моделі навчання дітей з особливими освітніми потребами;

 • розвиток методичних служб, використання сучасних інформаційних та комунікативних технологій у системі науково-методичної роботи з педагогічними працівниками, надання індивідуальної допомоги в професійному самовдосконаленні педагогів.
 1. Здоров’язбережувальні функції освіти:

 • запровадження здоров’язбережувального та здоров’яформуючого навчально-виховного процесу в закладах освіти;

 • забезпечення психологічного супроводу учнів у процесі навчання та виховання;

 • створення здоров’язберігаючого освітнього середовища;

 • оптимізація та осучаснення діяльності навчальних закладів щодо формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя усіх учасників освітнього процесу.

 1. Інноваційні технології:

 • упровадження нових організаційних форм навчального процесу на основі інноваційних технологій;

 • організація дистанційного навчання;

 • упровадження сучасної навчальної техніки, комп'ютерних засобів і технологій у навчальний процес освітніх установ;

 • вивчення і впровадження педагогічних ідей В.О. Сухомлинського;

 • організація дослідно-експериментальної роботи з питань удосконалення якості змісту освіти.

 1. Розвиток професійної компетентності педагогів:

 • удосконалення змісту і форм підвищення кваліфікації педагогів з урахуванням їх інтересів і сучасних вимог педагогічної теорії і практики;

 • розвиток регіонального науково-методичного освітнього середовища;

 • поширення педагогічного досвіду щодо стимулювання творчого, інтелектуального, духовного розвитку та задоволення потреби в професійній самореалізації працівників освітньої галузі.

 1. Інтеграція і партнерство:

 • подальша інтеграція освітніх установ усіх рівнів;

 • інтеграція освіти області в міжнародний освітній простір.

Наголошуємо, що при плануванні регіональних серпневих конференцій слід врахувати, що 20 серпня на базі комунального позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості» відбудеться обласний ярмарок педагогічних ідей «Освітянські обрії Кіровоградщини-2013» за участю завідувачів (директорів), методистів МК (НМЦ) відділів, управлінь освіти, молоді та спорту райдержадміністрацій, міських рад, керівників методичних об’єднань, педагогів.

Найголовнішим з факторів забезпечення високої якості серпневих конференцій є серйозна підготовча робота.

Як правило, серпневі конференції розпочинаються із створення оргкомітету, творчих груп, написання наказу «Про підготовку і проведення

серпневих нарад педагогічних працівників». Для прикладу подаємо орієнтовний зразок зазначеного вище наказу (додаток 1).

Нагадуємо, що важливим на першому етапі підготовки є:

● збір, узагальнення та систематизація необхідної для визначення змісту конференції інформації;

● вивчення та аналіз реального стану розвитку освіти в регіоні, творче використання аналітичними групами різних видів аналізу (системного, аспектного, причинно-наслідкового, прогностичного, програмно-цільового);

● визначення форм проведення пленарної частини і секційних засідань;

● моделювання програми конференції на основі вимог сьогодення, отриманих рекомендацій, урахування наявного в районі, місті, області досвіду, традицій.

При розробці детальних планів підготовки слід звернути увагу на організаційно-методичне, інформаційно-аналітичне забезпечення серпневих конференцій.

У період підготовки до конференції відділи, управління освіти, молоді та спорту, районні, міські методичні кабінети, центри проводять рейди-огляди готовності навчальних закладів до нового навчального року, настановчі наради для керівників секційних засідань, підсумкові засідання колегій відділів, управлінь освіти, молоді та спорту.

У підготовчий період радимо провести з методичним активом проблемний стіл «Серпнева конференція – 2013. Якою їй бути?», настановчі методичні тижні на базі опорних навчальних закладів з питань методичної роботи.

Визначаючи структуру і форми проведення пленарного засідання, слід подбати про їх адекватність обраному змісту роботи, поставленим меті та завданням.

Серпневі конференції рекомендуємо провести у формі педагогічних конгресів «Гуманістичне спрямування сучасної освіти: проблеми та перспективи», форумів «Освіта для стійкого розвитку», загальних зборів «Освіта – ключовий елемент забезпечення сталого розвитку», засідання великої методичної ради «Якісна освіта –запорука самореалізації творчої особистості».

Корисним, на нашу думку, буде творче використання сценарію серпневої конференції «Учительське свято», поданого в додатку 2.
^ Пленарні засідання: зміст і форми проведення

Важливою складовою серпневих конференцій освітян є пленарні засідання.

Рекомендації щодо визначення їх змісту щороку надають Міністерство освіти і науки України, департамент освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації, КОІППО імені Василя Сухомлинського.

На нашу думку, особливої уваги потребують питання виконання надзвичайно важливих для освіти державних цільових програм щодо:

- роботи з обдарованою молоддю;

- розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року;

- розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року;

- підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року;

- розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки;

- інноваційного розвитку загальноосвітніх навчальних закладів «школи-новатори» на період до 2015 року (затвердженої наказом Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України від 24 січня 2012 року №58 «Про впровадження програми «школи-новатори»);

- впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків».

Слід звернути увагу на питання щодо реалізації завдань, визначених:

- Національним планом дій щодо реалізації Конвенції ООН про права інвалідів та розвитку системи реабілітації інвалідів на 2012-2020 роки;

- Концепцією проекту Загальнодержавної цільової соціальної програми «Формування здорового способу життя молоді України на 2013-2017 роки»;

- Постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2011 року № 1283 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти»;

- Положенням про дистанційне навчання, затверджене наказом Міністерства освіти і науки від 25.04.13 року № 466;

- Розпорядженням голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 08 січня 2013 року № 5-р. «Про підготовку до відзначення 95-річчя від дня народження В.О. Сухомлинського» .

На пленарних засіданнях слід проаналізувати підсумки 2012-2013 навчального року та визначити пріоритетні завдання освітян на новий навчальний рік.

При цьому слід використати матеріали підсумкових колегій Міністерства освіти і науки України, департаменту освіти і науки, молоді та спорту Кіровоградської облдержадміністрації, які традиційно проводяться в серпні, та аналітичні матеріали, які підготовлені КОІППО імені Василя Сухомлинського.

Характерною особливістю пленарних засідань мають бути «вільна трибуна», прес-центри, що дає можливість кожному учаснику висловити свої пропозиції в усній або письмовій формі.

Традиційними в рамках серпневих конференцій в більшості регіонів стали:

● вшанування ветеранів педагогічної праці, учительських династій;

● прийом у педагогічну сім’ю району, міста молодого покоління;

● презентація досвіду переможців конкурсу «Учитель року»;

● підбиття підсумків огляду на кращу підготовку навчальних закладів до нового навчального року.

Важливою складовою серпневих конференцій є свято вшанування Вчителя-майстра: «Я славлю Вчителя ім’я», «Вшануймо, Вчителю, тебе!», «Шануємо педагогічні таланти», «Хай пишуть з великої букви це слово – Учитель», «Учителю! Прекрасного ти гідний…» та інші.

Методичним кабінетам слід при підготовці серпневих конференцій особливу увагу приділити презентації педагогічного досвіду.

З цією метою радимо провести:

 • педагогічні виставки;

 • виставки науково-методичних матеріалів;

 • майстер-класи;

 • рекламні калейдоскопи творчих знахідок;

 • ярмарки педагогічної творчості;

 • авторські творчі майстерні;

 • методичні естафети;

 • методичні діалоги;

 • творчі звіти;

 • творчі портрети;

 • галереї педагогічного досвіду «Джерело творчості» та ін.

Їх проблематика може бути орієнтовно такою:

 • «Від творчого вчителя – до творчого учня»;

 • «Пріоритетні напрями регіональної освіти у новому навчальному році»;

 • «Інноваційне науково-методичне середовище регіону – запорука успішного впровадження інновацій»;

 • «Трансформація наукових ідей в педагогічну практику»;

 • «Інноваційний поступ освіти регіону».

З метою популяризації створеної адаптивної системи підготовки педагогічних кадрів до реалізації завдань Державного стандарту початкової загальної освіти радимо в рамках пленарної частини презентувати науково-методичний проект «Впевнений старт першокласника».

^ Важливою складовою змісту серпневих конференцій 2013 року мають стати питання творчої реалізації педагогічних ідей В.О. Сухомлинського в практиці модернізації навчально-виховного процесу в сучасній школі та підготовки до 95-річчя від дня народження видатного педагога-гуманіста.

Слід максимум уваги приділити питанням пропаганди і поширення досвіду творчої трансформації його педагогічних ідей в практику сучасної школи.

Доцільними будуть:

 • творчі звіти педагогічних колективів опорних шкіл, творчих груп;

 • творчі зустрічі із сучасниками видатного педагога, лауреатами обласної і районних (міських) премій імені В.О. Сухомлинького;

 • методичні фестивалі;

 • аукціони ідей і творчих знахідок;

 • панорами педагогічної майстерності;

 • усні журнали;

 • майстер-класи;

 • виставки-ярмарки, виставки-презентації.

Їх проблематика може бути орієнтовно такою:

 • «Ідеї В.О. Сухомлинського в практиці сучасної школи»;

 • «Плекаймо творчу особистість»;

 • «Виховуємо громадянина-патріота»;

 • «В.О. Сухомлинський: діалог з сучасністю».

Нижче подаємо перелік орієнтовних тем проблемних семінарів, круглих столів, диспутів:

 • «В.О. Сухомлинський – видатний педагог ХХ століття»;

 • «Педагогічні ідеї В.О. Сухомлинського в практиці модернізації сучасної школи»;

 • «В.О. Сухомлинський і проблеми виховання особистості»;

 • «Актуальні проблеми розумового виховання школярів у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського»;

 • «Проблеми розвитку пізнавальної активності школярів у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського»;

 • «В.О. Сухомлинський про основні вимоги до уроку»;

 • «Проблеми трудового виховання в теорії і практиці роботи В.О. Сухомлинського»;

 • «В.О. Сухомлинський про співдружність школи і сім’ї у вихованні підростаючого покоління»;

 • «В.О. Сухомлинський про особистість учителя»;

 • «Проблеми формування і розвитку педагогічного колективу в спадщині В.О. Сухомлинського»;

 • «В.О. Сухомлинський і проблеми удосконалення стилю і методів управління школою в умовах демократизації».^ Секційні засідання: традиції й інновації

Конкретизацію завдань кожної категорії педагогічних працівників на новий навчальний рік покликані забезпечити предметні секції, засідання РМО, ММО, наради-семінари керівників навчальних закладів.

При визначенні змісту їх роботи радимо уважно опрацювати нормативні документи, рекомендації Міністерства освіти і науки України щодо викладання навчальних предметів у новому навчальному році, аналітичні матеріали, підготовлені КОІППО імені Василя Сухомлинського.

При плануванні секційних засідань важливо врахувати такі питання:

 • реалізація регіональних програм розвитку освіти;

 • стан науково-методичного забезпечення організації навчально-виховного процесу в умовах реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти та впровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти;

 • аналіз стану викладання навчальних предметів, результатів зовнішнього незалежного оцінювання, моніторингу рівня навчальних досягнень учнів;

 • опрацювання листа Міністерства освіти і науки України від 20 травня 2013 року № 1/9-349 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2013/2014 навчального року»;

 • піднесення якості й ефективності сучасного уроку;

 • про результативність участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з навчальних предметів;

 • інформатизація навчально-виховного процесу;

 • профілізація старшої школи;

 • аналіз роботи районного (міського) методичного об’єднання за минулий навчальний рік і завдання щодо піднесення її результативності в новому навчальному році;

 • результативність підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників у 2012-2013 навчальному році.

Особливу увагу звертаємо на ознайомлення педагогів з пропозиціями КОІППО імені Василя Сухомлинського щодо проблематики, тривалості й термінів проходження курсів, проведення обласних семінарів, конференцій, слід сформувати проект замовлення на підвищення кваліфікації педагогів у 2014 році.

З метою якісної підготовки та проведення секційних засідань обласний навчально-методичний центр освітнього менеджменту та координації діяльності методичних служб (завідувач О.В. Половенко, методисти Л.М. Кірішко, А.Г. Вареха, В.П. Ткаченко, В.Г. Трубіна), при підготовці до секційних засідань рекомендують організувати навчання членів методичного активу. Основною метою серпневих зустрічей має бути обговорення концептуальних засад інноваційного розвитку методичних служб в умовах інформаційного освітнього простору. Вважаємо, що необхідно поглибити знання учасників серпневої конференції з таких актуальних питань:

 • Стратегія реалізації освіти «Навчання протягом усього життя».

 • Проектування акмеологічного освітнього простору з урахуванням розвитку освіти, потреб суспільства та держави.

 • Модернізація діяльності методичних служб на засадах компетентнісного підходу.

 • Іміджева складова діяльності методичного кабінету (центру).

 • Інноваційні технології навчання дорослих в умовах компетентнісно орієнтованої освіти.

 • Мережева модель організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами: сутність, структура, завдання, перспективи.

 • Педагогічні компетенції як засіб розвитку педагогічної майстерності.

 • Акмеологія та підвищення якості освіти.

 • Можливості он-лайн та оф-лайн формату підвищення фахової компетентності та методичної культури педагога.

 • Особливості формування науково-методичного освітнього простору регіону.

 • Дистанційне навчання в системі неперервної освіти: стан, проблеми, перспективи.

 • Науково-методична робота як засіб формування професійної позиції вчителя.

 • Методичний супровід науково-дослідної, експериментальної роботи педагогічних працівників.

 • Управління процесами моніторингу якості освіти в умовах реформування освітньої галузі регіону.

 • Компетентнісний підхід – переорієнтація з процесу на результат.

 • Удосконалення науково-методичного супроводу педагогічних працівників в умовах реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти.

 • Науково-методичні проблеми оновлення змісту навчальних предметів в умовах упровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.

 • Вплив ідей В.О. Сухомлинського на розвиток професійної компетентності вчителя.

 • Педагогічні основи становлення суб’єктивності в освітньому просторі: проблема, пошук, рішення.

 • Організація науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу в умовах упровадження нових Державних стандартів.

 • Самоосвіта – складова удосконалення професійної компетентності.

Корисним, на нашу думку, буде опрацювання рекомендаційного списку літератури:

 1. Боднар О. Формування методичного менеджменту в Україні // Методист. -2012. - № 1. – С. 3 – 16.

 2. Бойченко Т. Рівні інновацій у післядипломній педагогічній освіті / Т.Бойченко // Післядипломна освіта в Україні. – 2011. – № 1. – С. 24 – 26.

 3. Лисюк Н., Оніщенко І. Відчути вітер змін… організаційно-методичні засади підготовки вчителя до впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти. // Управління освітою – 2012. – № 14. – С. 23 – 26.

 4. Гаврилюк Р. Інноваційний розвиток національної освіти / Р.Гаврилюк // Педагогічна газета. – 2011. – № 2. – С. 5.

 5. Інноваційні підходи до формування та розвитку професійної компетентності педагогічних працівників у системі неперервної освіти. Тематична збірка праць. Рівне: ПП Лапсюк. – 2012. – 508 с.

 6. Інформаційний збірник для директора школи та завідуючого дитячим садком –2013.

 7. Калашнікова С. Компетентнісно-орієнтований підхід в освіті // Директор школи. – 2012. – № 3. – С. 4 – 10.

 8. Компетентнісний підхід у сучасній післядипломній освіті // Післядиплопломна освіти в Україні. – 2011. – № 1. – С. 53 – 58.

 9. Майстер-клас в системі методичної роботи з педагогічними кадрами / А.І.Постельняк.– Кіровоград. - Видавництво КОІППО імені Василя Сухомлинського, 2007.– 93 с.

 10. Опорна школа: [методичний посібник] / А.І. Постельняк. – Кіровоград: Видавництво обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, 2010. – 76 с.

 11. Творчі групи в системі методичної роботи: [методичний посібник] /Уклад.: Половенко О.В. – Кіровоград: КОІППО імені Василя Сухомлинського, 2008. – 74 с.

 12. Навчання досвідом, або «Технопарк – 2012». Науково-методичний супровід підготовки вчителя до роботи за оновленим державним стандартом початкової загальної освіти // Управління освітою. – 2012. – № 24. – С. 19 – 33.

 13. Половенко О.В. Модель науково-методичного забезпечення якості освіти // Методист (Шк.світ).– 2012. – № 2. – С. 62 – 71.

 14. Половенко О.В., Постельняк А.І. Аналітична діяльність методиста Методист. –2012. – № 18. – С. 18 – 30.

 15. Аніскіна Н. Управління змінами вимагає нових стратегій // Управління освітою. –2012. – № 19. – С. 11 – 14.

 16. Фестиваль педагогічних ідей «Інновації – освіті донеччини ХХІ століття» // Управління освітою. –2012. – № 24. – С. 21 – 26.

Результативність навчально-виховного процесу в школі значною мірою визначається ефективністю управлінської діяльності її керівників. Тому особливу увагу слід приділити підготовці секцій директорів і заступників директорів шкіл.
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Методичні рекомендації щодо змісту І форм проведення Друкується за рішенням науково-методичної ради iconМетодичні рекомендації Глухів 2012
Друкується за рішенням Вченої ради Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (протокол №6 від...
Методичні рекомендації щодо змісту І форм проведення Друкується за рішенням науково-методичної ради iconМетодичні рекомендації щодо проведення атестації педагогічних кадрів
Науково-методичні рекомендації щодо проведення курсів з елементами дистанційного навчання
Методичні рекомендації щодо змісту І форм проведення Друкується за рішенням науково-методичної ради iconМетодичні рекомендації щодо проведення у навчальних закладах міста Донецька
Управління освіти Донецької міської ради, міський науково-методичний центр надсилає для використання під час проведення Першого уроку...
Методичні рекомендації щодо змісту І форм проведення Друкується за рішенням науково-методичної ради iconМетодичні рекомендації щодо проведення у 2012/2013 навчальному році
Бачинська Євгенія Миколаївна, проректор із науково-методичної роботи Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних...
Методичні рекомендації щодо змісту І форм проведення Друкується за рішенням науково-методичної ради iconВ ідділ культури Вознесенської райдержадміністрації Центральна районна...
У випуску представлено рекомендації щодо методики підготовки та проведення активних форм популяризації книги серед юнацтва
Методичні рекомендації щодо змісту І форм проведення Друкується за рішенням науково-методичної ради iconМіжнародна науково-практична конференція “ україна в системі світових...
Друкується за рішенням Вченої ради Міжнародного Слов’янського університету. Харків
Методичні рекомендації щодо змісту І форм проведення Друкується за рішенням науково-методичної ради iconМетодичні рекомендації щодо виконання та оформлення науково-дослідницьких робіт
Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення науково-дослідницьких робіт учнями-членами ман для відділення хімії та біології...
Методичні рекомендації щодо змісту І форм проведення Друкується за рішенням науково-методичної ради iconПоложення про шкільні предметні методичні об’єднання вчителів
Методичне об’єднання учителів-предметників (МО) – це структурний підрозділ науково-методичної служби школи, одна з форм методичної...
Методичні рекомендації щодо змісту І форм проведення Друкується за рішенням науково-методичної ради iconМетодичні рекомендації щодо виконання та оформлення науково-дослідницьких робіт
Методичні рекомендації до виконання учнівських науково-дослідницьких робіт з біології / Укладачі: Т. М. Пустовіт, О. А. Спрягайло....
Методичні рекомендації щодо змісту І форм проведення Друкується за рішенням науково-методичної ради iconМетодичні рекомендації щодо організації І змісту діяльності працівників...
Методичні рекомендації щодо організації І змісту діяльності працівників психологічної служби закладів освіти
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка