Методичні рекомендації щодо змісту І форм проведення Друкується за рішенням науково-методичної ради
НазваМетодичні рекомендації щодо змісту І форм проведення Друкується за рішенням науково-методичної ради
Сторінка2/7
Дата конвертації11.08.2013
Розмір0.9 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Географія > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7

Під час роботи секції керівників закладів освіти (директорів та їх заступників з навчально-виховної роботи) пропонуємо акцентувати увагу на таких проблемах:

 • Організаційно-педагогічна діяльність адміністрації закладу освіти щодо реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти та впровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.

 • Аналіз результатів, отриманих учнями регіону під час державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання.

 • Творча реалізація педагогічних ідей В.О. Сухомлинського в умовах модернізації освіти (до 95-річчя від дня народження видатного педагога-гуманіста).

 • Організація розвивального середовища як необхідна умова сучасного навчально-виховного процесу.

 • Сучасні тенденції розвитку менеджменту в освіті.

 • Ефективні стратегії управління сучасною школою.

 • Шляхи підвищення рівнів управлінської культури та компетентності керівника загальноосвітнього навчального закладу.

 • Управлінські та науково-методичні засади створення мережі профільних класів.

 • Професійна компетентність педагога як показник його особистісного розвитку.

 • Моніторинговий супровід управління сучасною школою.

 • Модернізація управлінської діяльності в інноваційному просторі освітнього округу.

Напередодні нового навчального року радимо ознайомитись з такими публікаціями:

 1. Планування в школі / упоряд. Ж.М. Сташко. – К.: Шк. світ, 2013.

 2. Науково-методична проблема школи / упоряд. Н. Мурашко. – К.: Редакції газет з управління освітою, 2013р. - (Бібліотека «Шкільного світу»).

 3. Організація діяльності керівника школи / В.В. Григораш. – Х.: Основа, 2011. – (Серія: «Адміністратору школи»).

 4. Ільїна О. Навчальний рік: основні накази / О. Ільїна, О. Трехова. – К.: Редакції газет з управління освітою, 2013. – (Бібліотека «Шкільного світу»).

 5. Марина Скрипник. Передумови організації дослідно-експериментальної роботи у загальноосвітньому навчальному закладі. Розробляємо програму дослідно-експериментальної роботи у загальноосвітньому навчальному закладі: крок за кроком // Заступник директора школи. – 2013. – №1. – С. 4-18.

 6. Труднощі й обмеження в діяльності директора школи. Частина І, ІІ / С.М. Павлютенков. – Х.: Основа, 2013. – (Бібліотека журналу «Управління школою»; Вип. 1(121)).

Однією з актуальних проблем серпневих секцій є науково-методичне забезпечення впровадження профільного навчання.

Квінтесенцією сучасного реформування загальної середньої освіти є перехід старшої школи на профільне навчання. Методичні служби забезпечують науково-методичний супровід профільного навчання у багатовекторному освітньому просторі регіону на основі упровадження інноваційних форм науково-методичної роботи з педагогічними працівниками, діагностичного та системного підходів, практичної та адресної спрямованості, випереджуючого характеру науково-методичної роботи з використання сучасних наукових теорій синергетики й андрагогіки, фасилітативної підготовки педагогів на засадах акмеології, розвитку творчого потенціалу особистості, обміну досвідом щодо методичного супроводу профілізації освітнього процесу, розробки відповідних рекомендацій, що сприяє пошуку перспективних напрямів і форм організації профільного навчання у регіоні з дотриманням Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, Концепції профільного навчання у старшій школі.

^ На секційних засіданнях рекомендуємо провести майстер-класи, круглі столи, салони управлінських ідей, педагогічні студії з актуальних проблем:

 • Забезпечення можливостей для рівного доступу до якісної освіти в умовах профільної старшої школи.

 • Профільне навчання як домінанта діяльності сучасного навчального закладу.

 • Теоретичні засади та практика реалізації профільного навчання в діяльності освітніх округів.

 • Створення єдиного освітнього середовища профільного навчання в сільському регіоні.

 • Сучасні освітні технології, методики, інтерактивні форми роботи в профільній школі.

 • Особливості науково-методичного супроводу інноваційної діяльності у сільських школах.

 • Запровадження інформаційно-комунікаційних технологій – основа підготовки педагога до профільного навчання в умовах освітнього округу.

 • Використання портфоліо в допрофільній підготовці та профільному навчанні.

 • Удосконалення інструментарію моніторингу якості допрофільної підготовки та профільного навчання щодо проектування освітнього середовища сучасної школи.

 • Упровадження нових форм партнерства з батьками і територіальною громадою як освітнього засобу у профорієнтаційній роботі.

 • Особливості профорієнтаційної роботи в умовах профільного навчання.

^ Рекомендуємо взяти до уваги: рекомендації вченої ради Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського «Про організаційне та науково-методичне забезпечення діяльності освітніх округів: стан і перспективи» (від 11 грудня 2012 р., протокол № 5).

Ознайомитися з досвідом роботи методичних служб Рівненської, Миколаївської, Донецької областей та відділу освіти Ставищенської райдержадміністрації Київської області щодо системного впровадження й розвитку допрофільної підготовки та профільного навчання в ЗНЗ.

^ При підготовці радимо опрацювати:

 • Василашко І., Коваленко М., Лозова О. Профільне навчання у старшій школі: стан і проблеми реалізації // Управління освітою (Шкільний світ). – 2012. – № 14 (290).

- Віднічук М. А. Науково-методичний супровід інноваційної діяльності освітніх округів: регіональний аспект / М. А. Віднічук, Н. А. Мельник // Науково-методичне забезпечення діяльності освітніх округів в умовах реформування освітньої галузі : тематична збірка праць / за заг. редакцією Олійника В. В. – Рівне : ПП Лапсюк, 2012. – 268 с.

- Кірішко Л.М. Оновлення змісту і форм методичної роботи в інноваційному просторі освітнього округу. – Кіровоград, 2012. – 17 с.

- Кірішко Л.М. Регіональний підхід до організації та змісту науково-методичної роботи з педагогічними кадрами в освітньому окрузі // Методичний вісник. – 2013. – № 49.

- Мельник Н. А. Управління освітнім округом: теоретичний аспект: [науково-методичний посібник] / Н. А. Мельник. – Рівне, 2012. – 180 с.

- Мельник Ю. В. Особливості соціально-педагогічного супроводу учнів, педагогів, батьків в умовах освітнього округу / Ю. В. Мельник // Науково-методичне забезпечення діяльності освітніх округів в умовах реформування освітньої галузі : тематична збірка праць / за заг. редакцією В.В.Олійника. – Рівне : ПП Лапсюк, 2012. – 268 с.

- Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012 – 2021 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mon.gov.ua/images/files/news/12/05/4455.pdf .

 • Обласна цільова програма «Освітній округ 2011-2015» (затверджена рішенням дев’ятої сесії шостого скликання Кіровоградської обласної ради від 19 серпня 2011 року №167).

- Осадчий І. Г. Освітній округ: теоретико-технологічні засади ефективного управління / І. Г. Осадчий // Народна освіта. – 2012. – Вип. 3 (18). – Режим доступу : http://www.narodnaosvita.kiev.ua./ – Назва з екрана. 

- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2012 №675-р. «Про схвалення методичних рекомендацій щодо складення регіональних планів створення освітніх округів та модернізації мережі професійно-технічних, загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі шкіл-інтернатів» [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://document.ua/pro-shvalennja-metodichnih-rekomendacii-shodo-skladennja-reg-doc112801.html .

- Табачник Д. Навчання формує особистість / Д. Табачник // Урядовий кур’єр (спецвипуск). – 2012. – №200 (4844). – С. 2.

- Шагієва Р. Р. Шляхи модернізації системи роботи з педагогічними працівниками та обдарованими учнями в умовах освітнього округу / Р. Р. Шагієва // Науково-методичне забезпечення діяльності освітніх округів в умовах реформування освітньої галузі: тематична збірка праць / за заг. редакцією В.В.Олійника. – Рівне : ПП Лапсюк, 2012. – 268 с.

Належну увагу слід приділити реалізації проблеми «^ Піднесення ефективності науково-методичного забезпечення підготовки вчителів до роботи з обдарованими дітьми в умовах профілізації шкільної освіти», яка нині є провідною в діяльності колективу КОІППО імені Василя Сухомлинського і районних (міських) методичних кабінетів (центрів). Зокрема, доцільно зробити особливий акцент на виконанні Указу Президента України від 28 грудня 2012 року № 756/2012 «Про проведення у 2013 році в Україні Року дитячої творчості», який передбачає обов’язкове забезпечення освітньо-культурних потреб дітей, створення умов для їх творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку, виявлення і підтримки талановитих школярів, організації змістовного дозвілля, вдосконалення виховної роботи та розбудови системи позашкільної освіти. Передбачити обов’язкове обговорення заходів щодо доручення Президента України від 27 березня 2013 року та наказу Міністерства освіти і науки України від 26 квітня 2013 року № 467 «Про започаткування у 2013 році Президентської програми для найталановитіших дітей «Інтелектуальне майбутнє України», яким передбачено створення банка інтелектуальних досягнень (винаходів, творчих проектів, наукових робіт) дітей та учнівської молоді.

Система освіти має забезпечити всі умови для всебічного розвитку потенціалу обдарованої особистості, створити можливості, щоб учень став суб’єктом самовиховання, самоосвіти, саморозвитку.

Під час проведення пленарної частини серпневих конференцій радимо вшанувати вчителів, які підготували переможців ІІІ та ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, конкурсів.

При проведенні секційних занять рекомендуємо опрацювати актуальні питання для обговорення:

 • Предметний аналіз результатів участі школярів в олімпіадах, заходи щодо їх істотного покращення.

 • Моніторинг діяльності загальноосвітніх навчальних закладів і Р(М)МК (НМЦ) щодо роботи з обдарованими учнями.

 • Пропаганда кращих здобутків та інноваційних пошуків педагогічних працівників.

 • Роль методичних формувань у підготовці вчителя до роботи з обдарованими дітьми.

 • Моніторинг результативності участі школярів в інтелектуальних змаганнях різних рівнів, у тому числі у ІІІ та ІV етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів.

 • Майстерність педагога: його творча ініціатива, удосконалення методів та форм роботи з обдарованими учнями.

 • Розвиток творчих здібностей дітей засобами природничо-математичної (суспільно-гуманітарної тощо) освіти.

 • Аналіз реалізації районної (міської) Програми «Обдаровані діти».

 • Готовність педагога до роботи з обдарованими дітьми в умовах реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти та впровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.

 • Забезпечення психологічної підтримки обдарованих учнів.

 • Підвищення соціального статусу обдарованої молоді та її наставників.

Досвід роботи з обдарованими дітьми свідчить, що потенціал обдарованості є найціннішим результатом духовного поступу й матеріального розвитку людства. Тому його, як і будь-який ресурс, важливо вчасно виявити і розумно використати. У цьому й полягає одне із пріоритетних завдань сучасної школи.

З метою популяризації кращого досвіду роботи радимо провести  творчі майстерні, майстер-класи вчителів, які підготували переможців ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, – Авдотьєвої Людмили Михайлівни, Тасенко Людмили Олександрівни, Бабійчук Яни Леонідівни, Гальченко Лариси Володимирівни, Чуб Людмили Анатоліївни, Філіп Ірини Вікторівни, Прибудченко Ганни Михайлівни, Горобець Олени Валеріївни, Віватенко Ольги Павлівни, Ковальової Олени Володимирівни, Павленко Вікторії Володимирівни, Ткаченко Галини Олександрівни, Тіхоненко Світлани Олегівни, Суркової Людмили Василівни, Ульдякова Володимира Васильовича, Михайлової Ірини Геннадіївни; досвідчених, високопрофесійних педагогів свого району (міста), які мають досягнення в роботі з обдарованими учнями.

Подаємо орієнтовний перелік літератури:

 1. Аналітичні матеріали за підсумками участі школярів області у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з навчальних предметів (2012/2013 н.р.) / Укладач А.Г. Вареха. – Кіровоград: Видавництво КОІППО імені Василя Сухомлинського, 2013. – 96 с.

 2. Вареха А.Г. Шляхи модернізації системи роботи з педагогічними працівниками та обдарованими учнями // Методист. – 2012. – № 12. – С. 55 – 61.

 3. Вареха А.Г., Ткаченко В.П. Показники діяльності та розвитку методичних служб області. – Кіровоград: Видавництво обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, 2013. – 49 с.

 4. Вареха А.Г. Шляхи модернізації системи роботи з педагогічними працівниками та обдарованими учнями // Педагогічний вісник. – Кіровоград: Видавництво обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, 2012. – № 4 (24). – С. 23 – 28.

 5. Гарус Л.М. Інноваційний підхід та педагогічні стратегії розвитку творчого потенціалу учнів // Завучу. Усе для роботи. – 2013. – № 5 – 6. – С. 29 – 44.

 6. Гуськова Т.Б. Обдарована дитина в школі // Завучу. Усе для роботи. – 2011. – № 5 – 6. – С. 2 – 40.

 7. Марінушкіна О. Організація роботи з обдарованими дітьми. [Ел.ресурс] / О. Марінушкіна, Т. Шубіна. – Режим доступу: http: // slovyanonochka.at.ua.

 8. Обдаровані діти [Ел.ресурс]. – Режим доступу: http: // studentam.net.ua.

 9. Обласна цільова соціальна програма «Розвиток позашкільної освіти та підтримки обдарованої молоді на період до 2014 року» (затверджена рішенням Кіровоградської обласної ради від 27.10.2010 р. № 972).

 10. Організація навчання обдарованих учнів [Ел.ресурс]. – Режим доступу: http: // kazachiner.narod.ru/engodar.html

 11. Сікаленко Р.О. Психолого-педагогічний супровід обдарованих дітей // Завучу. Усе для роботи. – 2013. – № 9 – 10. – С. 24-23 – 24-32.

Важливим фактором створення умов для забезпечення якісної освіти педагогічних працівників є їх інноваційна діяльність.

З метою підготовки педагогів до інноваційної діяльності навчально-методичний відділ інноваційної діяльності та інтелектуальної власності (завідувач Федірко Ж.В.) рекомендує опрацювати питання:

 • Управління педагогічними інноваціями.

 • Організація та здійснення інноваційної освітньої діяльності: проблеми і перспективи розвитку.

 • Упровадження інноваційних педагогічних технологій в організацію навчально-виховного процесу.

 • Підготовка вчителів до апробації шкільної навчальної літератури.

 • Організація та проведення дослідно-експериментальної роботи в загальноосвітньому навчальному закладі.

 • Формування інноваційного освітнього простору регіону.

 • Інтерактивні форми навчання: технології проведення.

 • Упровадженння інноваційних технологій навчання як засобу формування та розвитку професійної компетентності.
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Методичні рекомендації щодо змісту І форм проведення Друкується за рішенням науково-методичної ради iconМетодичні рекомендації Глухів 2012
Друкується за рішенням Вченої ради Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (протокол №6 від...
Методичні рекомендації щодо змісту І форм проведення Друкується за рішенням науково-методичної ради iconМетодичні рекомендації щодо проведення атестації педагогічних кадрів
Науково-методичні рекомендації щодо проведення курсів з елементами дистанційного навчання
Методичні рекомендації щодо змісту І форм проведення Друкується за рішенням науково-методичної ради iconМетодичні рекомендації щодо проведення у навчальних закладах міста Донецька
Управління освіти Донецької міської ради, міський науково-методичний центр надсилає для використання під час проведення Першого уроку...
Методичні рекомендації щодо змісту І форм проведення Друкується за рішенням науково-методичної ради iconМетодичні рекомендації щодо проведення у 2012/2013 навчальному році
Бачинська Євгенія Миколаївна, проректор із науково-методичної роботи Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних...
Методичні рекомендації щодо змісту І форм проведення Друкується за рішенням науково-методичної ради iconВ ідділ культури Вознесенської райдержадміністрації Центральна районна...
У випуску представлено рекомендації щодо методики підготовки та проведення активних форм популяризації книги серед юнацтва
Методичні рекомендації щодо змісту І форм проведення Друкується за рішенням науково-методичної ради iconМіжнародна науково-практична конференція “ україна в системі світових...
Друкується за рішенням Вченої ради Міжнародного Слов’янського університету. Харків
Методичні рекомендації щодо змісту І форм проведення Друкується за рішенням науково-методичної ради iconМетодичні рекомендації щодо виконання та оформлення науково-дослідницьких робіт
Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення науково-дослідницьких робіт учнями-членами ман для відділення хімії та біології...
Методичні рекомендації щодо змісту І форм проведення Друкується за рішенням науково-методичної ради iconПоложення про шкільні предметні методичні об’єднання вчителів
Методичне об’єднання учителів-предметників (МО) – це структурний підрозділ науково-методичної служби школи, одна з форм методичної...
Методичні рекомендації щодо змісту І форм проведення Друкується за рішенням науково-методичної ради iconМетодичні рекомендації щодо виконання та оформлення науково-дослідницьких робіт
Методичні рекомендації до виконання учнівських науково-дослідницьких робіт з біології / Укладачі: Т. М. Пустовіт, О. А. Спрягайло....
Методичні рекомендації щодо змісту І форм проведення Друкується за рішенням науково-методичної ради iconМетодичні рекомендації щодо організації І змісту діяльності працівників...
Методичні рекомендації щодо організації І змісту діяльності працівників психологічної служби закладів освіти
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка