Методичні рекомендації щодо змісту І форм проведення Друкується за рішенням науково-методичної ради
НазваМетодичні рекомендації щодо змісту І форм проведення Друкується за рішенням науково-методичної ради
Сторінка4/7
Дата конвертації11.08.2013
Розмір0.9 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Географія > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7

^ Питання для обговорення:

- реалізація мовленнєвої змістової лінії;

- реалізація мовної змістової лінії;

- реалізація соціокультурної змістової лінії;

- реалізація діяльнісної змістової лінії.

^ Виступи з питань:

Складові літературного компонента: емоційно-ціннісна, літературознавча, загальнокультурна і компаративна лінії.

Питання для обговорення:

- реалізація емоційно-ціннісної змістової лінії;

- реалізація літературознавчої змістової лінії;

- реалізація культурологічної змістової лінії;

- реалізація компаративної змістової лінії.

Завершальний етап:

 • підбиття підсумків ведучими;

 • вироблення рекомендацій або рішень;

 • визначення результатів заходу, що проводився.


Рекомендована література:

1. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1392.

2. Програма з української літератури для загальноосвітніх навчальних закладів / Уклад.: Р. В. Мовчан, К. В. Таранік-Ткачук, М. П. Бондар, О. М. Івасюк, С. А. Кочерга, Л. І. Кавун, О. І. Неживий, Н. В. Михайлова.

3. Концепція літературної освіти, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 26.01. 2011 року №58.

4. Запровадження нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти. Освітня галузь «Мови та літератури» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/31215/

5. Пометун О., Середяк Л., Сущенко І., Янушевич О. Управління школою,

що змінюється. Порадник сучасного директора. – Тернопіль: Вид-во Астон. –

2005. – 192 с.

6. Синонимы: Проведение круглых столов: Методика круглого стола

[Електронный ресурс]. – Режим доступу: / http://msk.treko.ru/show_dict_322.

7. Л.М. Петренко. Методика проведення круглого столу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ipto.kiev.ua/files/З.
^ План

проведення засідання методичного об’єднання вчителів

української мови та літератури з проблеми

«Навчально-методичне забезпечення вивчення української мови та літератури за новими програмами (5-9 класи)»

^ Теоретична частина

 1. Аналіз роботи методичного об’єднання вчителів-філологів за минулий навчальний рік та завдання щодо піднесення результативності роботи у 2013/2014 навчальному році.

 2. Особливості сучасної методики вивчення української мови та літератури в загальноосвітніх навчальних закладах відповідно до вимог нового Державного стандарту загальної середньої освіти.

 3. Інноваційність вивчення української мови та літератури за новими програмами (5-9 класи).

 4. Опрацювання інструктивно-методичних рекомендацій щодо вивчення української мови та літератури в основній та старшій школі у 2013/2014 навчальному році.

^ Практична частина

Виступи, презентації з досвіду роботи творчих груп кращих учителів регіону, проведення майстер-класів, авторських творчих майстерень, авторських семінарів з проблем (на вибір):

 • Застосування елементів інноваційних педагогічних технологій навчання як чинник досягнення нової якості мовно-літературної освіти.

 • Методика організації та проведення роботи з обдарованими учнями.

 • Метод навчальних проектів як засіб реалізації компетентнісного підходу.

 • Розвиток критичного та креативного мислення на уроках української мови.

 • Сучасні вимоги до узагальнення, опису власного педагогічного досвіду.

 • Методичні засади вивчення української літератури: компаративний аспект.

Різне
Вибори методичного активу.

Обговорення єдиних вимог до планування шкільного методичного об’єднання.

Підготовка до відзначення 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка.

^ Орієнтовний план проведення

семінару-практикуму для вчителів української мови та літератури з проблеми «Шкільна філологічна освіта регіону та її пріоритетні завдання»

^ Теоретична частина

1. Інноваційність вивчення української мови та літератури за новими програмами (5-9 класи).

2. Опрацювання інструктивно-нормативної документації стосовно викладання української мови і літератури у 2013/2014 навчальному році та методичних рекомендацій щодо оформлення в класному журналі результатів навчальних досягнень.

3. Аналіз проведення учнівських олімпіад з української мови та літератури та мовно-літературних конкурсів у 2012/2013 н.р.

4. Особливості проведення атестації та підвищення кваліфікації шляхом проведення курсів, семінарів на базі КОІППО імені Василя Сухомлинського в 2013/2014 навчальному році.

^ Практична частина
Виступи, проведення майстер-класів з проблем:

- Використання ресурсів мережі Інтернет у професійній діяльності вчителя української мови та літератури.

- Ознайомлення із сайтом науково-методичної лабораторії гуманітарно-естетичних дисциплін, адреса: http: //led-koippo.edukit.kr.ua/.

- Ознайомлення з новинками психолого-педагогічної та методичної літератури.

- Використання елементів ІКТ на уроках української мови і літератури.

- Навчання як дослідження на уроках української мови та літератури.

- Вивчення літератури крізь призму мотиваційних компетентностей.
Рекомендована література

1. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1392.

2. Програма з української літератури для загальноосвітніх навчальних закладів / Уклад.: Р. В. Мовчан, К. В. Таранік-Ткачук, М. П. Бондар, О. М. Івасюк, С. А. Кочерга, Л. І. Кавун, О. І. Неживий, Н. В. Михайлова.

3. Концепція літературної освіти, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 26. 01. 2011 року № 58.

4. Кавун Л.І. Олімпіада з української мови та літератури: нормативний, навчально-методичний і теоретичний аспекти: [навчально-методичний посібник] / Л.І. Кавун, К. В. Тараннік-Ткачук, Л. В. Шитик, О.І. Месевря, С.І. Січкар; за заг. ред. Л.В. Шитик. – Тернопіль: Мандрівець, 2013.– 304 с.

5. Орієнтовна програма навчальної практики з української мови та літератури. 5-8, 10 класи / уклад.: Л.І. Піскорська, Л.В. Гуріна, Т.М. Любич. – Тернопіль: Мандрівець, 2012.-88 с.

6. Українська література. 9 клас: книжка для вчителя. Частина 1-2 /уклад.: В.М. Нудний, Г.В. Мінич. - Тернопіль: Мандрівець, 2012.-312 с.

7. Блакитні вежі: [хрестоматія творів письменників Приінгульського краю]: у двох томах. – Кіровоград: Поліграфічно-видавничий центр «Мавік», 2011.- 408 с.

8. Фахові періодичні видання «Дивослово», «Українська мова й література в сучасній школі», «Літературна Україна», «Методичні діалоги-журнал для вчителів української мови та літератури».

9. Професійний довідник учителя літератури. – Х.: Вид. група «Основа», 2012. – 381 с.

^ Світова література та російська мова.

Головну увагу під час секційних засідань учителів світової літератури та російської мови слід приділити опрацюванню Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти у галузі «Мова та література» та розгляду нових Державних програм (2012) зі світової літератури та російської мови.

^ Рекомендуємо при підготовці засідань створити тимчасові творчі групи для ефективного розгляду таких питань:

 1. Пояснювальні записки до програм зі світової літератури та російської мови.

 2. Зміст та особливості навчальних програм для 5 класів.

 3. Огляд нових літературних творів, які включені до програми 5 класу (можливо, презентації учительських проектів, створення моделей уроків).

 4. Моделювання вступних уроків за новою програмою для 5 класів зі світової літератури та російської мови як важливих складових у мотивації вивчення предметів.

 5. Презентація календарного планування для 5 класу з російської мови та світової літератури.

 6. Знайомство із сайтом науково-методичної лабораторії гуманітарно-естетичних дисциплін КОІППО імені Василя Сухомлинського (http://led-koippo.edukit.kr.ua/).

 7. Звіт вчителів, які навчалися на курсах підвищення кваліфікації в терміни 18.02-01.03.2013р. та 15.04-26.04.2013р. з проблем: «Інформаційно-комунікаційні технології на уроках світової літератури та російської мови» та «Модернізація мовної та літературної освіти школярів за новими навчальними програмами».

Особливу увагу радимо звернути на опрацювання статті «Модернізація мовної та літературної освіти школярів за новими державними програмами: світова література» (автор О.В. Ревнивцева, «Методичний вісник», №49).

^ На серпневих засіданнях методичних об’єднань учителів музичного мистецтва та художньої культури слід акцентувати увагу на такі питання:

 • Формування в учнів системи ключових, міжпредметних, естетичних і предметних, мистецьких компетентностей як інтегральної основи світогляду, здатність до художньо-творчої самореалізації та культурного самовираження – реалізація основної мети, визначеної Державним стандартом освітньої галузі «Мистецтво».

 • Види музичної діяльності, пов’язаної зі сприйманням, виконанням, створенням музики та врахування державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів (знає, оцінює та інтерпретує, розуміє, уміє, застосовує, виявляє естетичне ставлення, виражає власні оцінні судження) – основа для визначення музичних компетентностей учнів.

 • Використання і комбінування інноваційних художньо-педагогічних технологій навчання: ^ 1) інтерактивних; 2) ігрових; 3) інформаційно-комунікаційних, мас-медійних; 4) проектних на уроках предметів художньо-естетичного циклу.

 • Характеристика структури програм освітньої галузі «Мистецтво» та особливості організації навчально-виховного процесу на уроках музичного мистецтва у 5 класі.

Література

1. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-п.

2. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / Під заг. ред. О.В. Овчарук. К.: «К.І.С.», 2004. – 112 с.

3. Єрмаков І.Г. Феномен компетентності у просторі наукового знання/ І. Г. Єрмаков, Т.І. Єрмаков //Життєва компетентність особистості. –К.: Богдан. – 2003. –С. 89-159.

4. Масол Л.М. Методика навчання мистецтва у початковій школі: посібник для вчителів /Л.М. Масол, О.В. Гайдамака, Е.В. Бєлкіна, О.В. Калініченко, І.В. Руденко. – Х.: Веста: Видавництво «Ранок». – 2006. – 256с.

5. Пометун О. Запровадження компетентнісного підходу — перспективний напрям розвитку сучасної освіти // http//visnyk.iatp.org.ua/visnyk/issue_artikle;22;0/32 k.

6. Ростовський О.Я. Методика викладання музики в основній школі: Навч.-метод. посіб. / О. Я. Ростовський. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан. – 2011. – 272 с.

7. Рудницька О.П. Педагогіка: загальна та мистецька: Навч. посіб. / О. П. Рудницька.– Тернопіль: Навчальна книга – Богдан. – 2005. – 360 с.

Науково-методична лабораторія іноземних мов та міжнародних освітніх обмінів (завідувач І.Т. Коса, методист Ю.А. Задубняк) пропонує розглянути на секціях такі питання:

 • Загальноєвропейські тенденції розвитку сучасної мовної освіти в контексті рекомендацій Ради Європи.

 • Педагогічні умови формування мотивації до вивчення іноземної мови у першокласників.

 • Навчання у співпраці як різновид особистісно орієнтованого підходу у викладанні іноземної мови.

 • Знання двох іноземних мов – вимога часу (вивчення другої іноземної мови з 5-го класу).

 • Навчання мови та культури у соціокультурному аспекті.

 • Створення віртуального середовища для вивчення іноземної мови (технології Web 2.0).

Науково-методична лабораторія суспільствознавчих дисциплін (завідувач Ю.В. Кравченко, методист Н.С. Черткова) на секціях учителів історії та суспільствознавчих дисциплін рекомендує опрацювати такі питання:

 • Актуальні аспекти вивчення суспільствознавчих дисциплін у контексті реалізації вимог нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.

 • Особливості навчання учнів історії за новою навчальною програмою у 5-9 класах загальноосвітніх навчальних закладів.

 • Методика використання візуальних та писемних джерел на уроках історії та суспільствознавчих дисциплін.

 • Компетентнісний підхід у цільовому компоненті навчання історії та суспільствознавчих дисциплін в школі.

 • Механізми запровадження компетентнісного підходу в навчанні історії та суспільствознавчих дисциплін в школі.

 • Технологія розвитку критичного мислення та опрацювання дискусійних питань на уроках історії та суспільствознавчих дисциплін.

 • Аналіз результатів зовнішнього незалежного оцінювання випускників загальноосвітніх шкіл з історії України, всесвітньої історії, рекомендації щодо підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання. Про участь учнів у Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості «Ідея соборності України: творчість Тараса Шевченка; народ, суспільство, держава, родина. Минуле, сучасне і майбутнє» з номінації «Історія України і державотворення»; у Міжнародному інтерактивному історичному конкурсі «Лелека», у Всеукраїнському конкурсі юних суспільствознавців «Кришталева сова».

 • Оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках історії та суспільствознавчих дисциплін у контексті компетентнісного підходу.

 • Ознайомлення та обговорення інформаційно-методичних листів Міністерства освіти і науки України «Про вивчення історії, правознавства, курсу «Людина і світ», етики та курсів морально-етичного спрямування».

Особливу увагу варто приділити обговоренню статей:

 1. Баханов К. Добір змісту навчання історії крізь призму компетентнісного підходу //Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання. – 2013. – № 4.

 2. Святокум О. Застосування колективних форм у роботі з текстовими джерелами в основній школі // Історія в сучасній школі. – 2013. – № 1.

 3. Жидкова Н. Пам’ятки для формування предметних умінь учнів із правознавства // Історія в сучасній школі. – 2013. – № 4.

 4. Святокум О. Робота з текстовими джерелами на уроках історії в 5 класі. Осмислення стратегії роботи за новими навчальними програмами // Історія в сучасній школі. – 2012. – № 10.

 5. Кузьменко О. Знижений вік кримінальної відповідальності // Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання. – 2013. – № 1-2.

Науково-методична лабораторія природничо-математичних дисциплін (завідувач Л.М. Хлань, методисти Л.А. Ткаченко, С.М. Литвин, Т.В. Ціперко, П.В. Побережний) вважають за необхідне розглянути такі питання:

 • Аналіз роботи РМО вчителів-предметників за 2012-2013 н.р. та основні завдання щодо реалізації змісту науково-методичної проблеми.

 • Творче використання спадщини В.О. Сухомлинського на уроках природничо-математичного циклу та в позаурочний час.

 • Обговорення Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти від 23 листопада 2011 р., нових редакцій навчальних планів і програм природничо-математичних дисциплін.

 • Обговорення стану реалізації обласної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період 2013 – 2015 років.

 • Про запровадження нової програми і підручників шкільного курсу «Природознавство» 5-й клас.

 • Про роботу із здібними й обдарованими дітьми. Обговорення результатів участі школярів району (міста) у предметних олімпіадах, конкурсах і турнірах в 2012-2013 н.р.

 • Аналіз результатів ЗНО з предметів природничо-математичного циклу. Специфіка організації навчального процесу в умовах запровадження ЗНО.

 • Про впровадження профільного навчання в загальноосвітніх закладах регіону.

 • Проблеми впровадження діяльнісного підходу при викладанні предметів природничо-математичних дисциплін.

 • Експрес-інформація про новинки фахової методичної літератури.

 • Динамічний урок як засіб інтенсифікації навчання.

 • Особливості викладання природничо-математичних дисциплін в інформаційному суспільстві.

 • Формування предметних компетенцій у процесі викладання хімії в старшій школі (академічний і профільний рівень).

 • Формування хімічного світогляду учнів старшої школи (рівень стандарту).
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Методичні рекомендації щодо змісту І форм проведення Друкується за рішенням науково-методичної ради iconМетодичні рекомендації Глухів 2012
Друкується за рішенням Вченої ради Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (протокол №6 від...
Методичні рекомендації щодо змісту І форм проведення Друкується за рішенням науково-методичної ради iconМетодичні рекомендації щодо проведення атестації педагогічних кадрів
Науково-методичні рекомендації щодо проведення курсів з елементами дистанційного навчання
Методичні рекомендації щодо змісту І форм проведення Друкується за рішенням науково-методичної ради iconМетодичні рекомендації щодо проведення у навчальних закладах міста Донецька
Управління освіти Донецької міської ради, міський науково-методичний центр надсилає для використання під час проведення Першого уроку...
Методичні рекомендації щодо змісту І форм проведення Друкується за рішенням науково-методичної ради iconМетодичні рекомендації щодо проведення у 2012/2013 навчальному році
Бачинська Євгенія Миколаївна, проректор із науково-методичної роботи Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних...
Методичні рекомендації щодо змісту І форм проведення Друкується за рішенням науково-методичної ради iconВ ідділ культури Вознесенської райдержадміністрації Центральна районна...
У випуску представлено рекомендації щодо методики підготовки та проведення активних форм популяризації книги серед юнацтва
Методичні рекомендації щодо змісту І форм проведення Друкується за рішенням науково-методичної ради iconМіжнародна науково-практична конференція “ україна в системі світових...
Друкується за рішенням Вченої ради Міжнародного Слов’янського університету. Харків
Методичні рекомендації щодо змісту І форм проведення Друкується за рішенням науково-методичної ради iconМетодичні рекомендації щодо виконання та оформлення науково-дослідницьких робіт
Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення науково-дослідницьких робіт учнями-членами ман для відділення хімії та біології...
Методичні рекомендації щодо змісту І форм проведення Друкується за рішенням науково-методичної ради iconПоложення про шкільні предметні методичні об’єднання вчителів
Методичне об’єднання учителів-предметників (МО) – це структурний підрозділ науково-методичної служби школи, одна з форм методичної...
Методичні рекомендації щодо змісту І форм проведення Друкується за рішенням науково-методичної ради iconМетодичні рекомендації щодо виконання та оформлення науково-дослідницьких робіт
Методичні рекомендації до виконання учнівських науково-дослідницьких робіт з біології / Укладачі: Т. М. Пустовіт, О. А. Спрягайло....
Методичні рекомендації щодо змісту І форм проведення Друкується за рішенням науково-методичної ради iconМетодичні рекомендації щодо організації І змісту діяльності працівників...
Методичні рекомендації щодо організації І змісту діяльності працівників психологічної служби закладів освіти
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка