Методичні рекомендації щодо змісту І форм проведення Друкується за рішенням науково-методичної ради
НазваМетодичні рекомендації щодо змісту І форм проведення Друкується за рішенням науково-методичної ради
Сторінка5/7
Дата конвертації11.08.2013
Розмір0.9 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Географія > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7

Науково-методична лабораторія основ здоров’я, безпеки життєдіяльності та охорони праці (завідувач Т.П. Желєзнова, методисти Л.Г. Бурлака, С.В. Ткаченко) при проведенні засідань для вчителів основ здоров’я та педагогів-тренерів, що запроваджують превентивні проекти «Шкільна програма з профілактики вживання тютюну, алкоголю і наркотиків (ХОУП» та «Захисти себе від ВІЛ», радить звернути особливу увагу на такі питання:

 • Реалізація Концепцій, інноваційних підходів до формування життєвих компетентностей школярів у навчально-виховному процесі при викладанні предмета «Основи здоров’я» та при впровадженні превентивних проектів «Шкільна програма з профілактики вживання тютюну, алкоголю і наркотиків (ХОУП)» та «Захисти себе від ВІЛ».

 • Програмно-методичне забезпечення впровадження нової програми предмета «Основи здоров’я» та факультативного курсу «Захисти себе від ВІЛ».

 • Розбудова системи моніторингу, орієнтованого на результати впровадження стандартів якості превентивної освіти.

 • Зміст та особливості навчально-виховної роботи з підготовки педагогічних кадрів до реалізації здоров’язберігаючих технологій.

При підготовці до серпневих конференцій слід використовувати літературу, яка розміщена на сайті КОІППО імені Василя Сухомлинського в розділі НМЛ основ здоров’я, безпеки життєдіяльності та охорони праці, зокрема, це:

 1. Нормативно-правова база щодо впровадження європейських стандартів превентивної освіти //Т.П. Желєзнова. – Кіровоград: Видавництво: КОІППО імені В.Сухомлинського, 2013. – 42 с.

 2. Навчання учнівської молоді за програмами розвитку життєвих навичок //Т.П. Желєзнова. – Кіровоград: Видавництво: КОІППО імені В.Сухомлинського, 2013. – 60 с.

 3. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою.1-4 класи.- К.: Видавничий дім «Освіта», 2013. – 392 с.

 4. Воронцова Т.В., Пономаренко В.С. Захисти себе від ВІЛ. Тренінги життєвих навичок: [методичний посібник для педагога-тренера]. – Тернопіль: «Навчальна книга - Богдан», 2012. – 208 с.

 5. Посібник для проведення тренінгу «Формування толерантного ставлення до ВІЛ-позитивних дітей у системі шкільної та дошкільної освіти». Видання друге, перероблене та доповнене. – К., 2013. – 120 с.

 6. Практичні рекомендації з питань реалізації політики щодо ВІЛ-інфекції в системі освіти України: інформаційно-методичний посібник /автори-упорядники: О.В. Єресько, С.С. Фіцайло, О.Г. Єщенко (та інші). – К.: Освіта, 2013. – 54 с.

^ Науково-методична лабораторія економіко-технологічних дисциплін (завідувач О.В. Татаренко) на секційних засіданнях учителів трудового навчання рекомендує опрацювати інформаційно-методичний лист Міністерства освіти і науки України «Про викладання трудового навчання у 2013-2014 навчальному році» та приділити увагу таким питанням:

 • Викладання трудового навчання у 5 класі за новими програмами.

 • Планування та організація проектно-технологічної діяльності учнів 5-11 класів, вибір варіативних модулів державної програми.

 • Формування і розвиток проектно-технологічної та інформаційно-комунікаційної компетентностей у сучасному змісті технологічної освіти.

 • ІКТ у навчально-виховному процесі з трудового навчання (технологій).

 • Шляхи реалізації Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, освітня галузь «Технології».

 • Навчально-матеріальна база трудового навчання в основній школі.

 • Стан і перспективи технологічної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах.

З метою популяризації педагогічного досвіду вчителів трудового навчання пропонуємо провести виставки творчих робіт учнів і вчителів трудового навчання.

^ На секційних засіданнях вчителів економіки рекомендуємо опрацювати інформаційно-методичний лист Міністерства освіти і науки України «Про викладання економіки у 2013-2014 навчальному році» та приділити увагу таким питанням:

  • Формування економічної культури школярів на уроках економіки та в позаурочний час.

  • Економічна освіта: стан та перспективи. Викладання курсу за вибором «Фінансова грамотність».

  • Економічні знання у формуванні компетентної особистості: місце, проблеми, перспективи.

  • Реалізація компетентнісного підходу в умовах профілізації економічної освіти.

  • Шляхи вдосконалення економічної освіти школярів у 2013-2014 н.р. (в умовах профільного навчання).

Науково-методична лабораторія фізичної культури, спорту і захисту Вітчизни (завідувач М.Г. Коробов) пропонує такі питання для розгляду на секційних засіданнях учителів фізичної культури:

 • Науково-методичний зміст та особливості впровадження нової навчальної програми з фізичної культури в 2 класі.

 • Особливості нового Державного стандарту освітньої галузі «Здоров’я і фізична культура».

 • Реалізація нової навчальної програми з фізичної культури у 5-9 класах у зв’язку з впровадженням нового Державного стандарту освітньої галузі «Здоров’я і фізична культура».

 • Навчальні програми, підручники та навчально-методичі посібники, рекомендовані Міністерством освіти і науки України для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах у 2013/2014 навчальному році.

 • Вимоги до матеріально-технічного забезпечення фізкультурно-оздоровчої роботи із школярами.

 • Стиль спілкування вчителя і учня як вирішальна умова формування інтересу школярів до занять фізичною культурою.

^ На секційних засіданнях учителів захисту Вітчизни слід акцентувати увагу на такі питання:

 • Активізація військово-патріотичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів на уроках «Захисту Вітчизни».

 • Методичні аспекти викладання розділу «Тактична підготовка».

 • Особливості проведення навчально-польових занять в умовах впровадження нової програми предмета «Захист Вітчизни».

 • Навчальні програми, підручники та навчально-методичі посібники, рекомендовані Міністерством освіти і науки України для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах у 2013/2014 навчальному році.

Підвищити результативність секційного засідання допоможуть «Методичні рекомендації вчителям фізичної культури щодо підвищення ефективності уроків та організації методичної роботи» («Методичний вісник», №49).

^ Науково-методична лабораторія інформатики та інформаційних технологій навчання (завідувач М.С. Чала, методисти О.В. Литвиненко, А.В. Частаков, Г.В. Скрипка) наголошує: відповідно до Державного стандарту повної загальної середньої освіти, який набирає чинності з 1 вересня 2013 року, освітня галузь «Технології» реалізується через кілька предметів, в тому числі й «Інформатика». З 5 класу розпочинається вивчення базового курсу інформатики. Мета – формування в учнів уявлення про інформаційні процеси в природі, суспільстві, техніці, основні компоненти програмного забезпечення, уміння та навички користувача інформаційними засобами. На секційних засіданнях серпневих конференцій слід звернути особливу увагу на те, що всі вчителі, які викладатимуть інформатику у базовій школі за новим державним стандартом, повинні пройти курси підвищення кваліфікації на базі КОІППО імені Василя Сухомлинського.

МОН України рекомендовано дві програми вивчення інформатики з 5-го класу: «Інформатика. Програма  для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів» (наказ МОН від 03.04.2012 р № 403.); «Програма з інформатики для 5-9 класів для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу» (лист ПТЗО від 05.09.2012 р. № 14.1/12-Г-265) (http://www.mon.gov.ua/images/files/doshkilna-cerednya/serednya/navch-program/2012/nac-mensh/31.doc ).

Звертаємо увагу, що вивчення інформатики в профільних класах може бути забезпечено завдяки варіативній складовій навчального плану шляхом упровадження курсів за вибором.

З цією метою рекомендуємо звернути увагу на вивчення затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України програми таких курсів за вибором з інформатики:

- основи Інтернету;

- основи візуального програмування;

- основи веб-дизайну;

- основи комп’ютерної графіки;

- основи створення комп’ютерних презентацій;

- Microsoft Exсel у профільному навчанні;

- інформаційний працівник;

- бази даних;

- комп’ютерний супровід курсу математики 5-6 клас;

- комп'ютерні технології для спільноти;

- комп'ютерні технології та майбутня професія;

- комп'ютерні технології і підприємництво.

Слід зауважити, що викладати будь-який з перерахованих курсів за вибором мають право лише вчителі, які пройшли навчання на тренінгу на базі КОІППО імені Василя Сухомлинського, та отримали відповідний сертифікат.

Нижче подаємо рекомендації щодо організаційно-методичного забезпечення використання програм з інформатики у 2013-2014 навчальному році.

^ Учителям, які викладатимуть інформатику в початкових класах необхідно опрацювати:

● Державний стандарт початкової загальної освіти, який впроваджений з 1 вересня 2012 року. За цим стандартом в освітній галузі «Технології» початкової школи виокремлено змістову лінію «Ознайомлення з інформаційно-комунікаційними технологіями» та в Базовому навчальному плані на зазначену освітню галузь передбачено 2 години на тиждень у 2-4 класах.

● Програму «Сходинки до інформатики» для 2-4 класів, яка спрямована на реалізацію мети та завдань освітньої галузі «Технології», визначених у Державному стандарті початкової загальної освіти, враховує рекомендації ЮНЕСКО «Інформатика в початковій освіті».

Звертаємо увагу, що метою курсу «Сходинки до інформатики» є формування і розвиток в учнів інформаційно-комунікаційної компетентності та ключових компетентностей для реалізації їх творчого потенціалу і соціалізації у суспільстві.

Основними завданнями курсу «Сходинки до інформатики» є формування в учнів молодшого шкільного віку:

 • початкових уявлень про базові поняття інформатики, зокрема, «повідомлення», «інформація» та «дані», «інформаційні процеси», «комп’ютер» та інші пристрої, що використовуються для роботи з повідомленнями та даними;

 • початкових навичок знаходити, використовувати, створювати та поширювати повідомлення та дані, застосовуючи для цього засоби інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), зокрема, створювати графічні зображення, комп’ютерні презентації, текстові документи, шукати інформацію в мережі Інтернет, користуватися електронною поштою та ін.;

 • алгоритмічного, логічного та критичного мислення;

 • початкових уявлень та навичок роботи з різними програмними засобами підтримки вивчення інших предметів початкової школи, а також для розв’язування практичних завдань з цих предметів.

Цей курс розглядається як необхідний інструмент, що в сучасному суспільстві сприятиме більш успішному навчанню учнів у молодшій школі і в наступних класах, формуванню як предметних, так і ключових компетентностей, всебічному розвитку дитини молодшого шкільного віку. Інформаційно-комунікаційні технології розглядаються в курсі як об’єкт, так і засіб навчання.

У зв’язку з цим звертаємо вашу увагу на необхідність проходження курсів підвищення кваліфікації на базі КОІППО імені Василя Сухомлинського тими вчителями, які викладатимуть інформатику в початковій школі за новим Державним стандартом початкової загальної освіти.

З метою піднесення статусу обдарованої дитини та вчителя радимо провести тематичні виставки-презентації педагогічної та учнівської творчості «Обдарованість: співпраця творчого вчителя і талановитої дитини».

Також при проведенні секцій керівників загальноосвітніх навчальних закладів рекомендуємо ознайомити їх з Державною цільовою програмою «Сто відсотків», метою якої є: впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій, створення умов для поетапного переходу до нового рівня освіти на основі зазначених технологій. Адже пріоритетним напрямком даної Програми є удосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у сфері впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес, забезпечення стовідсоткового володіння такими знаннями усіх педагогічних працівників.

З метою оптимізації виконання заходів зазначеної вище програми слід обговорити шляхи організації системи тренінгів на базі загальноосвітніх навчальних закладів області та подальшої вчителів – учасників тренінгів. Нагадуємо, що тренерами можуть бути вчителі, які пройшли відповідне навчання на базі Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського та отримали відповідний сертифікат.

Корисним буде використання такої моделі навчання вчителів інформаційно-комунікаційних технологій:
Для проходження навчання за зазначеними програмами на сайті Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського (http://koippo.kr.ua) є можливість подати заявку на участь у тренінгу.

Особливу увагу слід звернути на ознайомлення з програмами навчання вчителів ефективного використання ІКТ у професійній діяльності, зокрема, з програмою Intel® Навчання для майбутнього (з 2011 року в Україні впроваджується 10 версія даної програми в двох формах: очній та очно-дистанційній).

Головна відмінність дистанційного курсу від очного полягає в активному використанні ІКТ безпосередньо для оволодіння матеріалами курсу і наданні можливості слухачам навчатися автономно в зручний для себе час. Нова форма курсу дозволяє легко керувати тренінгами, формувати мережеві спільноти та підтримувати контакт між учасниками курсу навіть після його закінчення.

Курс сприяє в організації формування мережевої культури педагогів через активне використання блогів, вікі-технологій, сайтів спільного зберігання закладок, технологій спільного редагування документів і таблиць.

Звертаємо вашу увагу, що на сайті КОІППО імені Василя Сухомлинського можна заповнити заявку учасника та пройти навчання як за очною, так і очно-дистанційною формами за версією 10.0 програми Intel® Навчання для майбутнього.

Також вважаємо за необхідне нагадати про проведення конкурсів педагогічної майстерності, учнівських конкурсів, які будуть проходити у 2013-2014 н.р.

А саме: на виконання програми «Партнерство в навчанні» компанія «Майкрософт Україна» за сприяння Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України проводить щорічний конкурс «Вчитель-новатор», мета якого – опанування освітянами сучасних педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій, підтримка роботи педагогів у розробці та впровадженні мультимедійних програмних засобів навчання.

Конкурс спрямовано на підвищення якості навчання учнів за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), виявлення кращого досвіду створення інноваційних освітніх програмних продуктів на основі ресурсів Microsoft, розвиток ініціативи педагогів, студентів та науковців у розробці та вдосконаленні навчально-методичних матеріалів, мотивування педагогів до використання ІКТ у навчально-виховному процесі.

Учасниками конкурсу є учителі загальноосвітніх навчальних закладів, викладачі та студенти вищих навчальних закладів, науковці.

● Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної вправності «Бобер», який проводиться з метою підвищення ІКТ-компетентності дітей, ознайомлення і зацікавлення сучасними інформаційними технологіями, комп’ютерною технікою та літературою, активізації творчої діяльності вчителів, надання статистичних даних результатів конкурсу для вдосконалення навчальних програм та підручників. Конкурс організовується щорічно у першу неділю листопада спільно з Міжнародною Спільнотою «Бобер» («International Beaver Community»). Організація «International Beaver Community» налічує на сьогодні 13 країн.

Конкурс «Бобер» передбачає участь учнів 4-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів і здійснюється за рахунок благодійних внесків. Конкурс проводиться в чотирьох вікових групах: БОБРЕНЯТКО – для учнів 4-5 класів, БОБРЕНЯ – для учнів 6-7 класів; БОБРИК – для учнів 8-9 класів; БОБЕР – для учнів 10-11 класів загальноосвітніх шкіл. Для того, щоб брати участь у Конкурсі, учневі необхідно зареєструватися у шкільного чи регіонального координатора.

Конкурс відбувається в один день в усіх регіонах України за однаковими завданнями для кожної вікової групи. Місцеві осередки проведення Конкурсу отримують завдання за кілька днів до його початку. Головна вимога до координаторів та учасників – самостійна та чесна робота над завданнями.

Всесвітній тиждень проведення конкурсу у 2013 році призначено на 10-16 листопада.

^ Безпека дітей в Інтернеті

Загальноосвітня програма ВОЛІ з безпеки дітей в Інтернеті для вчителів початкової школи здійснюється за партнерства з компаніями − учасниками Конвенції з безпеки дітей в Інтернеті, з органами освіти та громадськими організаціями.

Освітня програма ВОЛІ передбачає проведення тренінгів «Онляндії» для вчителів початкової школи і міських конкурсів на найкраще ігрове заняття на призи компанії. Усі тренери, які беруть участь у програмі, проходять відповідну сертифікацію і є співробітниками наукових та освітніх закладів. Слухачі тренінгів звертають увагу на стопроцентну актуальність інформації, яка отримується під час навчання. За час підготовки до конкурсних занять напрацьовується також методична база, яка використовується в подальшій роботі. Учителі – переможці конкурсу охоче діляться своїм досвідом із «початківцями».
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Методичні рекомендації щодо змісту І форм проведення Друкується за рішенням науково-методичної ради iconМетодичні рекомендації Глухів 2012
Друкується за рішенням Вченої ради Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (протокол №6 від...
Методичні рекомендації щодо змісту І форм проведення Друкується за рішенням науково-методичної ради iconМетодичні рекомендації щодо проведення атестації педагогічних кадрів
Науково-методичні рекомендації щодо проведення курсів з елементами дистанційного навчання
Методичні рекомендації щодо змісту І форм проведення Друкується за рішенням науково-методичної ради iconМетодичні рекомендації щодо проведення у навчальних закладах міста Донецька
Управління освіти Донецької міської ради, міський науково-методичний центр надсилає для використання під час проведення Першого уроку...
Методичні рекомендації щодо змісту І форм проведення Друкується за рішенням науково-методичної ради iconМетодичні рекомендації щодо проведення у 2012/2013 навчальному році
Бачинська Євгенія Миколаївна, проректор із науково-методичної роботи Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних...
Методичні рекомендації щодо змісту І форм проведення Друкується за рішенням науково-методичної ради iconВ ідділ культури Вознесенської райдержадміністрації Центральна районна...
У випуску представлено рекомендації щодо методики підготовки та проведення активних форм популяризації книги серед юнацтва
Методичні рекомендації щодо змісту І форм проведення Друкується за рішенням науково-методичної ради iconМіжнародна науково-практична конференція “ україна в системі світових...
Друкується за рішенням Вченої ради Міжнародного Слов’янського університету. Харків
Методичні рекомендації щодо змісту І форм проведення Друкується за рішенням науково-методичної ради iconМетодичні рекомендації щодо виконання та оформлення науково-дослідницьких робіт
Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення науково-дослідницьких робіт учнями-членами ман для відділення хімії та біології...
Методичні рекомендації щодо змісту І форм проведення Друкується за рішенням науково-методичної ради iconПоложення про шкільні предметні методичні об’єднання вчителів
Методичне об’єднання учителів-предметників (МО) – це структурний підрозділ науково-методичної служби школи, одна з форм методичної...
Методичні рекомендації щодо змісту І форм проведення Друкується за рішенням науково-методичної ради iconМетодичні рекомендації щодо виконання та оформлення науково-дослідницьких робіт
Методичні рекомендації до виконання учнівських науково-дослідницьких робіт з біології / Укладачі: Т. М. Пустовіт, О. А. Спрягайло....
Методичні рекомендації щодо змісту І форм проведення Друкується за рішенням науково-методичної ради iconМетодичні рекомендації щодо організації І змісту діяльності працівників...
Методичні рекомендації щодо організації І змісту діяльності працівників психологічної служби закладів освіти
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка