Дичні рекомендації щодо вивчення географії у 2013-2014 навчальному році
Скачати 219.66 Kb.
НазваДичні рекомендації щодо вивчення географії у 2013-2014 навчальному році
Дата конвертації11.09.2013
Розмір219.66 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Географія > Документы
Методичні рекомендації щодо вивчення географії у 2013-2014 навчальному році

Роман Гладковський, головний спеціаліст

Департаменту загальної та дошкільної освіти

Міністекрства освіти і науки України;

Валерій Совенко, методист навчально-

методичного кабінету природничих дисциплін

Повідомляємо, що постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392 затверджено новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти. Відповідно до типових навчальних планів, розроблених до нового Державного стандарту, географія вивчатиметься у 6-9 класах (6-8 класи – 2 години на тиждень, 9 клас – 1,5 години на тиждень).

Звертаємо увагу, що згідно з постановою зазначений Державний стандарт впроваджується в частині базової загальної середньої освіти з 1 вересня 2013 року. Першими перейдуть на навчання за новими програмами учні 5 класів у 2013-2014 навчальному році. Вивчення географії за програмою, розробленою до нового Державного стандарту розпочнеться з 6 класу у 2014/2015 навчальному році.

Тому для учнів 6-11 класів чинними залишаються рекомендації, що містяться у листі Міністерства від 01.06.2012 року №1/9-426 «Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін» (Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №17-22, 2012 р.). З повним текстом інструктивно-методичних матеріалів можна також ознайомитися на офіційних веб-сайтах Міністерства освіти і науки www.mon.gov.ua та Інституту інноваційних технологій і змісту освіти www.iitzo.gov.ua.

Навчання географії в 2013-2014 навчальному році у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься відповідно до типових навчальних планів, затверджених наказами Міністерства освіти і науки (від 05.02.2009 № 66 «Про внесення змін до наказу МОН України від 23.02.2004 №132 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи» та від 27.08.2010 № 834 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню»).

Вивчення географії у 2013-2014 навчальному році буде здійснюватися за збірниками програм:

1) Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка. 6-11; видавництво «Перун». 2005, 2006 рр.

2) Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка; видавництво «Навчальна книга»; 2005 р.

3) Збірник навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного та технологічного циклу. Географія України. Видавництво «Вікторія»; 2008 р.

4) Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11 класи Географія. Економіка. Рівень стандарту. Академічний рівень. Профільний рівень. – Київ, 2010 р.

Вивчення географічних курсів здійснюватиметься в традиційному порядку, а саме:

6 клас – курс «Загальна географія», який сприяє формуванню у школярів понятійно-термінологічного апарату з фізичної географії, через розгляд на доступному віковому рівні знань про географічну оболонку, закономірності її будови та розвитку. Вивчення спрямоване на формування у школярів планетарних уявлень про Землю, взаємодію і взаємопроникнення компонентів природи в межах географічної оболонки. При опануванні зазначеного курсу можуть бути використані такі основні підручники:

- Географія. 6кл. Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш. Ґенеза. 2006.

- Загальна географія. 6 кл. Бойко В.М., Міхелі С.В. Педагогічна преса. 2006.

- Географія. 6 кл. Скуратович О.Я. та інші. Педагогічна преса. 2006.

- Загальна географія. 6 кл. Булава Л.М., Мащенко О.М., Ільченко В.Р. Довкілля-К. 2006.

- Географія. 6 кл. Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р. Навчальна книга. 2006.

7 клас – курс «Географія материків і океанів» – навчальний предмет, який розкриває знання про диференціацію і цілісність природи Землі, розширює і конкретизує уявлення учнів про походження материків і океанів, просторову неоднорідність Землі, знайомить їх з проявами географічних закономірностей на глобальному та регіональному рівнях, особливостями життя та діяльності людей у різних географічних умовах, сприяє закріпленню навичок роботи із загальногеографічними та тематичними картами. У ході вивчення зазначеного курсу вчитель може використати наступні підручники:

- Географія материків і океанів. 7 кл. Бойко В.М., Міхелі С.В. Зодіак-ЕКО. 2007.

- Географія материків і океанів. 7 кл. Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш. Ґенеза. 2007.

- Географія материків і океанів. 7 кл. Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р. Навчальна книга. 2007.

8 клас – курс «Фізична географія України», вивчення якого ознайомить учнів з особливостями природи, як умовами життя та господарської діяльності людини. Вивчення навчального предмету розпочинається з адміністративно-територiального поділу України, адже при подальшому знайомстві з фізико- та економіко-географічними об’єктами доводиться постійно звертатися до адміністративних одиниць, знаходячи їх на географічних картах. Ураховуючи, що географія 8-го класу є завершальним курсом шкільної природничо-географічної освіти, значну увагу вчителю слід приділити поглибленню й узагальненню теоретичних знань з фізичної географії. Під час вивчення предмету можуть бути використані підручники, зокрема:

- Фізична географія України. 8 кл. Шищенко П.Г., Муніч Н.В. Зодіак-Еко. 2008.

- Фізична географія України. 8 кл. Дітчук І.Л., Заставецька О.В., Брущенко І.В. Прем’єр. 2008.

- Фізична географія України. 8 кл. Булава Л.М. та ін. АН ГРО ПЛЮС. 2008.

- Фізична географія України. Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш. Ґенеза. 2008.

9 клас – курс «Економічна і соціальна географія України» ознайомлює учнів з особливостями населення та трудовими ресурсами держави, розвитком і розміщенням господарства, історико-географічним формуванням території України. Детального вивчення та аналізу потребує географія галузей господарства країни, зовнішньоекономічних зв’язків та економічних районів України.

Зазначений курс розкриває проблеми сталого розвитку та їх прояв на території України, показує місце нашої держави у світі. Вивченню навчального предмету «Економічна і соціальна географія України» у 9 класі відводиться роль завершального для основної та пропедевтичного курсу для старшої школи.

Важливе значення цей навчальний предмет має як початковий етап економічної освіти школярів, оскільки сприяє адаптації їх до життя в умовах ринкової економіки. Саме тому програмою передбачено вивчення питань про економічну систему України, типи підприємств за формами власності, складові економічного потенціалу країни. Підручники, що можуть бути використані при вивчені зазначеного курсу, зокрема:

- Географія. 9 кл. Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш. Генеза. 2009.

- Географія. 9 кл. Садкіна В.І., Гончаренко О.В. Оберіг. 2009.

- Географія. 9 кл. Гілецький Й.Р. Підручники і посібники. 2009.

- Географія. 9 кл. Надтока О.Ф., Топузов О.М. Світ знань. 2009.

Як і в попередні роки, вивчення географії України у 8-му та 9-му класах має обов’язково завершуватися викладанням 17-годинних курсів (за рахунок годин варіативної складової навчального плану) за програмами «Фізична географія Київської області» (упорядники В.В. Совенко, А.Г. Захарченко) та «Економічна і соціальна географія Київської області» (упорядники Л.М. Шевченко, В.В. Совенко), або за програмою «Рідний край» (автори Г.В. Андрусяк, Т.Г. Гільберг). Ці програми схвалені комісією з географії Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України і можуть використовуватися у навчально-виховному процесі.

Завдяки такому підходу, спираючись на краєзнавчий принцип, вчитель дає наукові географічні поняття на основі вивчення своєї місцевості та допомагає учневі наочно у вивченні господарської діяльності населення рідного краю. Здобуті знання сприятимуть прищепленню школярам любові до рідної землі, створять підґрунтя для того, щоб у подальшому учень орієнтувався на географічну освіту.

При викладанні географії своєї області вчителям стануть у нагоді підручники та навчальні посібники з київщинознавства, а також географічний атлас Київської області «Київщина. Географічний атлас», створений колективом видавництва «МАПА-Київ», та комплексний атлас Київської області / О.В. Онищак, О.Ю. Король, О.В. Радченко та ін. – К.: ДНВП «Картографія», 2009. – 80 с. Можна також використовувати такі навчально-методичні посібники:

- Совенко В.В., Кравець С.В. Уроки з курсу «Фізична географія Київської області» у 8 класі: навчально-методичний посібник. – Біла Церква: КОІПОПК, 2012. – 60 с.;

- Кравець С., Совенко В. Економічна і соціальна географія Київської області. 9 клас : навчально-методичний посібник. – Біла Церква : КОІПОПК, 2012. – 68 с.

Під час підготовки учнів 9 класу до ДПА рекомендується використовувати «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з географії. 9 клас» (авт. Р.В.Гладковський, А.І Довгань, Л.Б. Паламарчук, В.В. Совенко).

Важливо пам’ятати, що вивчення географії в усіх класах потребує більш ретельного аналізу ситуації з охорони природи та посилення екологічної складової у навчальному-виховному процесі. З цією метою для формування в учнів практичних навичок навчання та оцінювання інформації екологічного змісту в роботі варто користуватися навчальним посібником та програмою «Зелений пакет для школярів», які пройшли експертизу і отримали гриф «Схвалено МОНМС України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах». Навчальний матеріал посібника дозволяє учням розв’язувати життєві ситуації, ухвалювати свідомі рішення, формувати екологічну поведінку, навчити бережливого ставлення до природи, до здоров’я, стати активним громадянином своєї держави. З питань впровадження цього курсу у навчально-виховний процес та забезпечення необхідними матеріалами потрібно звертатися у навчально-методичний кабінет природничих дисциплін КОІПОПК.

Вивчення географії в старшій школі на рівні стандарту, академічному та профільному, забезпечується в процесі опанування курсу «Соціально-економічна географія світу» з використанням навчальної програми для ЗНЗ, видавництва «Перун» та підручників, що рекомендовані МОНМС України «Географія. 10 клас.» Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш. Ґенеза. 2010; «Географія. 10 клас.» Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р. Оберіг. 2010. Вивчення географії у 10-х класах стандартного (базового) і академічного рівнів у 2013-2014 навчальному році буде здійснюватися у межах систематичного курсу «Соціально-економічна географія світу», загальний обсяг якого 52 години (1,5 години на тиждень). Цей курс має інваріантне ядро змісту, визначене програмою для загальноосвітніх навчальних закладів. Проте, обсяг і глибина викладу навчального матеріалу, а також його прикладна спрямованість може, за бажанням учителя, дещо відрізнятися в класах, що працюють за рівнем «стандарту». При цьому варто пам’ятати, що «рівень стандарту» завершує обов’язкову шкільну географічну освіту.

У сучасному змісті курсу «Соціально-економічна географія світу» підсилено ідеї економізації, соціологізації, екологізації і гуманізації шкільної географії. В умовах глобалізації світового господарства важливим для географічної освіти старшокласників є показ своєрідності організації національних господарств різних країн світу, виявлення їх спільних та відмінних рис, особливостей трансформації до сучасного конкурентного ринкового середовища. Тому необхідно приділяти увагу аналізу моделей господарського розвитку країн світу, звернути більшу увагу на ті з них, що знаходяться у безпосередній близькості від України, показати сучасні тенденції розвитку світового господарства в умовах глобалізації та економічної інтеграції.

Організація профільного навчання з географії буде здійснюватись у 10-11 класах за навчальною програмою «Географія. Профільний рівень» (авт. Т.Г. Гільберг, Л.Б. Паламарчук, В.В. Безуглий) та підручниками «Географія. Підручник для 10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. Профільний рівень», (авт. Л. Б. Паламарчук, Т.Г. Гільберг, В.В. Безуглий). Генеза. 2010, «Географія. Підручник для 11 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. Профільний рівень», (авт. Л.Б. Паламарчук, Т.Г. Гільберг,

А.І. Довгань). Генеза. 2011.

Зазначений курс розрахований на 350 годин (по 5 години на тиждень у 10-11 класах) й охоплює десять взаємопов’язаних розділів. кожен з яких включає теми, в яких висвітлено основний зміст навчального матеріалу.

Для підготовки до ДПА в 11-му класі пропонується до використання «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з географії. 11 кл.» (авт. Р.В. Гладковський, А.І. Довгань, Н.І. Забуга, Л.Б. Паламарчук, В.В. Совенко).

Перелік посібників, які можуть бути використані при вивчені географії постійно оновлюється, друкується в щорічному інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України та розміщений на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки: (www.mon.gov.ua), веб-сайті Інституту інноваційних технологій і змісту освіти : (www.iitzo.gov.ua).

Традиційними залишаються проведення Всеукраїнських олімпіад та турнірів різного рангу (від шкільних до республіканських), а також Інтернет-олімпіад, які розпочинаються в липні і закінчуються в грудні.

Суттєву допомогу для підвищення свого фахового рівня та у підготовці до уроків з географії вчителям надають журнал «Географія та економіка в сучасній школі» Міністерства освіти і науки України та газета «Краєзнавство. Географія. Туризм».
^ Рекомендації щодо викладання інтегрованого предмету «Основи здоров’я» у 2013-2014 навчальному році

Інтегрований предмет «Основи здоров’я» передбачає розвиток здоров'язбережувальної компетентності шляхом набуття учнями навичок збереження, зміцнення, використання здоров'я та дбайливого ставлення до нього.

На вивчення предмета «Основи здоров’я», відповідно до Типових навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів, передбачено:

у 5-7 класах – 1 години на тиждень;

у 8-9 класах – 0,5 години на тиждень.

Нова навчальна програма з основ здоров'я для 5 класу реалізує завдання нового Державного стандарту та визначає здоров’язбережувальну компетентність як ключову, що формується на міжпредметному рівні шляхом інтеграції у зміст всіх предметів інваріантної та варіативної складових Типових навчальних планів, і як предметну, що формується у результаті засвоєння змісту предметів освітньої галузі "Здоров'я і фізична культура".

Із уведенням нового Державного стандарту внесено певні зміни до навчальної програми основи здоров’я.

Зміст тем розгорнуто відповідно до Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти. До кожного розділу програми визначені обов’язкові результати навчання, спрямовані на досягнення учнями здоров’язбережувальної, соціальної, загальнокультурної та інших компетентностей.

Розділ «Здоров’я людини» передбачає формування цілісного уявлення учнів про здоров’я, безпеку і розвиток людини, їх взаємозв’язок із способом життя і навколишнім середовищем, а також засвоєння учнями правил безпечної поведінки у природному і техногенному середовищі.

Розділ «Фізична складова здоров’я» спрямовано на вивчення чинників, що впливають на фізичне благополуччя дитини.

Розділ «Психічна та духовна складові здоров’я» містить інформацію щодо чинників, які впливають на емоційний, інтелектуальний та духовний розвиток учня. Профілактика шкідливих звичок розглядається в контексті розвитку позитивної самооцінки, навичок критичного мислення й уміння приймати виважені рішення.

Розділ «Соціальна складова здоров’я» присвячено вивченню чинників, що впливають на соціальне благополуччя людини та правил безпечної поведінки у навколишньому середовищі. Профілактика шкідливих звичок розглядається в контексті формування в учнів навичок протидії негативним соціальним впливам.

Зміст навчального матеріалу у програмі складається з двох частин: понятійного і діяльнісного, який складається з вправ для відпрацювання ключових умінь і навичок щодо збереження життя і зміцнення здоров’я (наприклад, виконання вправ для розвитку життєвих навичок, відпрацювання алгоритму дій, моделювання поведінки, розробка пам’яток тощо). Виконання зазначених вправ є обов’язковим елементом навчальних занять відповідної тематики. Знаком * позначено вправи, які слід виконувати не лише в класі, а й вдома з допомогою батьків: «Прийняття зважених рішень щодо переходу дороги», «Обстеження безпеки своєї оселі», «Відпрацювання навичок вимірювання температури тіла», «Виконання вправ для формування правильної постави та гімнастики для очей».

Програму побудовано за концентричним принципом. Зазначені розділи є наскрізними для всієї основної школи. У кожному класі зміст, обсяг і послідовність пропонованої учням інформації, організація її засвоєння змінюються відповідно до зростаючих пізнавальних і психологічних особливостей учнів. За умови дотримання державних вимог до результатів навчання послідовність і кількість годин на ці складові у підручниках і календарних планах можуть змінюватися відповідно до авторського викладу, робочого плану школи, необхідності своєчасного реагування на конкретні умови, в яких відбувається навчально-виховний процес (наближення епідемій, стихійне лихо, інфекційні хвороби тощо).

Конкретним результатом навчання має бути розвиток здоров’язбережувальних компетенцій учнів, зокрема, збільшення обсягу знань щодо збереження життя та зміцнення здоров’я, поглиблення навичок та умінь (зокрема прийняття рішень, розв’язання проблем, творчого та критичного мислення, спілкування, самооцінки та почуття гідності, протистояння негативному психологічному впливові, подолання емоцій та стресу, а також розвиток співчуття і відчуття себе як громадянина), усвідомлення учнями необхідності відповідати за своє життя і здоров’я.

Навчальний предмет «Основи здоров’я» поєднує елементи знань про збереження і захист життя та зміцнення здоров’я.

Зокрема, навчальною програмою у кожному класі передбачено вивчення розділу «Безпека на дорогах», спрямованого на вивчення правил дорожнього руху та формування в учнів навичок безпечної поведінки на дорозі.

Виявляючи занепокоєння постійним зростанням рівня травматизму і смертності на дорогах у світі Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй проголосила 2011 – 2020 роки Десятиліттям дій безпеки дорожнього руху, мета якого – скоротити втрати людських життів від ДТП.

Особливу увагу на заняттях з основ здоров’я необхідно надати позитивній мотивації учнів не лише на вибір здорового способу життя, а й активну, щоденну й поступальну їх дію за правилами й вимогами збереження життя й зміцнення здоров’я. Цьому сприятиме використання завдань на розвиток мотивації (ігрових ситуації та рухливих пауз, персоніфікація запитань, виконання творчих завдань тощо), ілюстрацій, цікавих фактів, використання життєвого досвіду учнів.

Для реалізації особистісно-зорієнтованого підходу до вивчення основ здоров’я доцільно використовувати навчальні тексти, відеофрагменти, які передбачають рефлексію – встановлення зворотнього зв’язку між зовнішнім світом і внутрішнім станом учня.

Одним з найважливіших завдань, що стоять перед вчителем основ здоров’я є здійснення системної роботи щодо реалізації в розумінні учнів таких питань, як розвиток соціального партнерства й соціальної компетентності; можливість стати впевненим у собі; можливість виявити активну громадянську позицію; набуття практичного досвіду в життєвих ситуаціях; пізнання себе, своїх можливостей, розвиток життєвої компетентності; зміна життя й довкілля на краще.

При плануванні вивчення основ здоров’я учнями 5 класу вчителю необхідно керуватися, насамперед, принципами наступності, перспективності, активності та емоційності. Необхідним є використання системи завдань, спрямованих на розвиток життєвих і спеціальних здоров’язбережувальних навичок та загальнонавчальними уміннями (оволодіння уміннями аналізувати, порівнювати, узагальнювати, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, брати участь у проектній діяльності, рольовій грі, розв’язанні конкретних ситуацій тощо).

Ефективним на уроках основ здоров'я є використання сучасних педагогічних технологій, методів інтерактивного навчання, використання елементів тренінгових форм, проектної діяльності, ведення індивідуальних і колективних портфоліо, робота учнів із різними джерелами інформації, різними видами і типами ресурсних матеріалів, відпрацювання практичних дій при вивченні кожної теми, багатоваріантність форм різних видів діяльності учнів.

З методів інтерактивного навчання, які є найефективнішими на уроках основ здоров’я, пропонуємо такі.

Мозковий штурм. Використовується для генерування ідей та активізації діяльності учнів щодо розв’язання певної проблеми. Можна застосовувати на початку заняття, щоб з’ясувати обізнаність з темою. Всі висловлені ідеї можна об’єднати або проаналізувати, використовуючи інші методи (наприклад, концептуальну карту, «павутиння»).

Дискусії-роздуми. Заохочують до обмірковування й обговорення того, що учні спостерігали, чули або читали. Починають дискусію, ставлячи питання, яке вимагає висловлювання власної позиції та інтерпретації (обговорення) власного досвіду, навчальних відеофільмів, текстів підручників, статей, газетних публікації тощо. Поставлені запитання заохочують учнів співвідносити зміст опрацьованої інформації з власним досвідом.

Обговорення забезпечує можливість кожному учаснику навчального процесу висловити власні думки і погляди щодо конкретного питання. Невеликі групи – 5–7 учнів – найоптимальніші для обговорення, оскільки кожен член групи має нагоду висловитися, хоча це можна здійснити і фронтально.

Міні-лекція (узагальнена назва словесного повідомлення інформації). Метод можна використати для повідомлення такої інформації, яка має основоположне значення і яку учні не можуть здобути самостійно. Можуть вважатися ефективними, коли: продовжуються 5-8 хв; включають групову дискусію, покази, демонстрації.

Навчальний фільм. Це знятий та записаний сюжет, представлений особою, яку неможливо запросити на урок та поради якої дуже важливі. Фільм може бути зроблений у форматі інтерв’ю або репортажу з міста подій, що дає можливість показати обладнання, предмети, дії, яких немає і не відбувається в класі. Фільм тем не менш повинен бути коротким, 5–8 хвилин. Після фільму доцільне обговорення.

Показ/демонстрація. Забезпечує зв’язок між «знати про» і «бути спроможним зробити». Демонстрацію можна вважати ефективною, якщо учні можуть чітко бачити і розуміти те, що відбувається, та коли мають місце короткі пояснення вчителя і групові обговорення впродовж показу.

Доповнення. Цей метод передбачає надання можливості для доповнення інформації, що характеризує певні факти, ознаки, методи. Учні мають завершити текст так, щоб він мав сенс. Метод використовують у письмовій або усній формі із застосуванням власного досвіду учнів, повідомленнями про випадки в їхньому житті.

Аналіз окремої життєвої ситуації. Стосується заздалегідь визначених сценаріїв, випадків, котрі ґрунтуються на ситуаціях з реального життя, які учні спостерігають, аналізують, роблять висновки, дають рекомендації.

Концептуальна карта (опорна схема). Складання концептуальних карт часто застосовується для того, щоб можна було побачити зв’язок між новою і відомою інформацією. Також цей метод використовується для того, щоб визначити основні поняття або показати зв’язки між поняттями, схематично відобразити структурні компоненти інформації.

Коло знання. Цей метод залучає кожного до обговорення наданих вчителем фактів з товаришами в групі, а потім – до обміну думками спочатку в іншій групі (кожний учасник переходить в іншу групу як носій частини нової інформації). Насамкінець представники кожної групи в оновленому складі представляють отримані в результаті обговорення знання перед своєю або всіма групами. Для цього методу потрібно заготувати картки з інформацією, яка має бути раціонально викладеною, добре оформленою; найчастіше надається така інформація, яку можна швидко запам’ятати, щоб легко викласти її членам групи.

Дебати. Структура дебатів заохочує учнів знаходити і наводити переконливі аргументи своїм твердженням. У дебатах більшого значення надається конкретним фактам та знанням, ніж неформальному обговоренню. Групи, утворені для проведення дебатів, мають співпрацювати у процесі пошуку і підготовки своїх аргументів. Важливою умовою ефективного проведення методу є обговорення і прийняття заздалегідь правил співпраці під час дебатів. Метод особливо актуальний, адже він не лише дозволяє оволодіти тим чи іншим матеріалом, але й сприяє розвитку навичок вирішення проблем, творчого та критичного мислення, ефективного спілкування, почуття гідності, чинення опору тиску, міжособистісних взаємин.

Схеми/таблиці досвіду. Такі схеми/таблиці фіксують досвід, яким діляться учні. Вони є важливими ресурсними матеріалами. Теми для схем/таблиць можуть виникати під час запланованих або спонтанних видів діяльності. Зміст схем/таблиць залежить від рівня та різноманітності тем.

Інтерв’ювання передбачає зустріч учнів з певною особою (науковці, лікарі, батьки, представники державних служб захисту тощо) для обговорення конкретних тем або проблем. З «перших рук» отримується нова найточніша інформація, відбувається знайомство з точкою зору цієї особи з проблеми, яка цікавить учнів. Метод обов’язково доповнюється таким, що дозволяє зробити висновки, узагальнення; наприклад, дискусії-роздуми.

Взаємонавчання. Цей метод використовується таким чином, що учні, більш досвідчені в якомусь конкретному напрямку («фахівці»), діляться своїм досвідом з іншими членами групи.

Консультативна група. Консультативна група створюється для одержання, корекції, збагачення та поглиблення компетентності під керівництвом учителя. До роботи в цій групі,крім учнів, можна залучити батьків, лікарів, медичних сестер та ін.

Вирішення проблеми. Цей метод найчастіше використовується для оволодіння навичками прийняття рішення. Це – пошук відповідей на запитання або шляхів вирішення проблеми, які можуть бути представлені на занятті.

«Павутиння». Метод зорової репрезентації зв’язків між фактами, поняттями, наслідками чи подіями. Його застосування дозволяє досліджувати й упорядковувати інформацію в певній послідовності за ієрархічним змістом. «Павутиння» зручно будувати на основі будь-якої концептуальної карти.

Уявний образ. Метод спрямований на вироблення навичок створення уявного (віртуального) образу предмета чи об’єкта, події або ситуації. Це розвиває уяву та творче мислення.

Ситуаційні ігри. дозволяють реалізувати творчий потенціал учнів під час короткого перевтілення, коли розігруються певні життєві ситуації, пов’язані переважно з вибором (корисних чи шкідливих звичок, активного чи пасивного відпочинку, вибором друзів, відмовою від участі в діяльності, пов’язаної з ризиком для життя та здоров’я тощо). Після розігрування певної ситуації в навчальній групі створюється надзвичайно сприятлива нагода обговорити інші можливі шляхи вирішення проблеми, виявити ставлення до тієї чи іншої ситуації та зробити загальні висновки.

Ілюстрування. Ілюструючи певні події, фрагменти підручників чи літературних творів, учні передають свої розуміння, особисте сприйняття й ставлення до прочитаного або почутого. Вони розвивають власне творче мислення, коли зображують ту чи іншу особу, середовище, у якому вона живе, тощо. Ілюстрування розповіді вчителя чи іншого учня розкриває досвід особи.

Екскурсії дозволяють сприймати явища в цілісності, зібрати багатий матеріал для подальшої роботи, набути нові знання та навички, порівняти теоретичні знання з фактами, які мають місце в реальному житті. Екскурсії чітко плануються (наприклад, до Центру здоров’я, дитячої поліклініки, медичного кабінету школи); їх результати фіксуються і обговорюються при реалізації методів навчання, що відносяться до описаних вище навчальних стратегій. У навчальному процесі доцільно використовувати завдання, що різняться за характером пізнавальної діяльності учнів (рецептивні, репродуктивні, творчі) та враховують навчальні і розвивальні цілі (на усвідомлення навчального матеріалу, застосування знань та умінь за зразком, творче застосування набутих знань, формування емоційно-ціннісного ставлення).

Об’єктом оцінювання навчальних досягнень учнів з основ здоров’я є знання, вміння та навички, емоційно-ціннісне ставлення до навколишньої дійсності, правила поведінки учнів в життєвих ситуаціях.

Позитивно оцінюється кожний крок учня, спрямований на:

1) підвищення рівня знань про здоров’я і безпеку життєдіяльності, здоровий спосіб життя, уміння використовувати здобуті знання для зміцнення здоров’я;

2) набуття навичок, що сприяють розвитку та взаємозв’язку усіх складових здоров’я (фізичній, соціальній, психічній та духовній);

3) позитивне ставлення до здорового способу життя.

Рекомендуємо за рахунок годин варіативної складової запроваджувати факультативи з формування здорового способу життя та профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу, насамперед у 10 – 11 класах, забезпечуючи таким чином неперервність і наступність шкільної превентивної освіти і виконання завдань Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки, затвердженою Законом України від 19 лютого 2009 року № 1026-VI.

Для проведення факультативних занять в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013/2014 навчальному році рекомендуємо користуватися програмами та навчально-методичною літературою, схваленими Міністерством до використання у загальноосвітніх навчальних закладах, а саме:

1. Програма навчального курсу для загальноосвітніх навчальних закладів «Формування здорового способу життя та профілактика ВІЛ/СНІДу» (авт. Т.В. Воронцова, В.М. Оржеховська, В.С. Пономаренко);

– навчально-методичний комплект для вчителів та учнів 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів «Школа проти СНІДу» (авт. Т.В. Воронцова, В.С. Пономаренко);

– комплект посібників для педагогів-тренерів та учнів 15-18 років «Захисти себе від ВІЛ» (авт. Т.В. Воронцова, В.С. Пономаренко )

– комплект методичних матеріалів «Профілактична протинаркотична та протиалкогольна виховна програма для учнів 1-11 класів, їх батьків та працівниківпедагогічнихколективівзагальноосвітніхнавчальнихзакладів І-ІІІ ступенів навчання» (авт. А.М. Вієвський та інш.);

2. Навчальна програма факультативного курсу для учнів 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів «Профілактика шкідливих звичок» (авт. Челах Г.Є., Медведєва О.В.);

3. Навчальна програма факультативного курсу для учнів 8-9 класів «Основи здорового способу життя» (авт. Н.О. Чаган, М.М. Тюріна);

4. Навчальна програма факультативного курсу для 10 класів загальноосвітніх навчальних закладів «Профілактика ВІЛ-інфекції і формування здорового способу життя на засадах розвитку життєвих навичок» (авт. І. М. Топор, Л.В. Поліщук);

5. Навчальна програма факультативного курсу для учнів 5 – 6 класів «Я –моє здоров’я – моє життя»;

6. Навчальна програма факультативного курсу для учнів 7-11 класів «Сприяння просвітницькій роботі «рівний - рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя» для учнів 7-11 класів;

7. Навчально-методичний посібник «Дорослішай на здоров’я» для роботи з підлітками 14-17 років з питань формування здорового способу життя та відповідальної поведінки (авт. Н. О. Лещук, О. А. Голоцван, Ж. В. Савич).

Звертаємо увагу керівників навчальних закладів на необхідність забезпечення викладання предмета «Основи здоров’я» і факультативних курсів для молоді з формування здорового способу життя і профілактики ВІЛ-інфекції педагогічними працівниками, які мають документ про проходження навчання за методикою розвитку життєвих навичок (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.08.2011 № 982 «Про виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД щодо підготовки педагогічних працівників та охоплення навчанням учнівської молоді за програмами розвитку життєвих навичок»).

Неприпустимим є використання годин, відведених на предмет «Основи здоров’я», для довантаження вчителів або класних керівників, що не мають відповідної підготовки.

Підручники з основ здоров'я для 5 класів.

На конкурсній основі відібрано два підручника з основ здоров'я для 5 класів загальноосвітніх навчальних закладів:

- підручник «Основи здоров'я. 5 клас» – автори: Т. Є. Бойченко, С. В. Василенко, Н. Г. Гущіна, І. П. Василашко, Н. С. Коваль, О. К. Гурська, видавництво «Генеза»;

- підручник «Основи здоров'я. 5 клас» – автори: І. Д. Бех, Т. В. Воронцова, В. С. Пономаренко, С. В. Страшко, видавництво «Алатон».

Зміст, структура, методичний апарат підручників підпорядковані загальній меті – формуванню і розвитку здоров'язбережувальної комптентності учнів. Зміст підручника авторського колективу у складі І. Д. Беха, Т. В. Воронцової, В. С. Пономаренка, С. В. Страшка (видавництво «Алатон») базується на сучасній концепції здоров'я і безпеки з урахуванням вікових особливостей учнів, актуальних потреб, проблем, завдань та основних сфер їх життєдіяльності. Методичний апарат підручника ґрунтується на педагогічній технології «Освіта на основі розвитку життєвих навичок», ефективність якої у формуванні здоров'язбережувальних компетенцій зумовлена залученням учнів до навчально-виховного процесу в ролі активних суб’єктів, а не пасивних споживачів інформації. Підручник орієнтовано на застосування групової та індивідуальної форм навчання, в процесі якого учні набувають навичок збереження, зміцнення, використання здоров'я та дбайливого ставлення до нього. Знання і практичні навички здобуваються учнями в процесі діяльності: під час рольових ігор, дебатів, мозкових штурмів, аналізу життєвих ситуацій, роботи в групах, розробки проектів тощо, що сприяє також формуванню у школярів соціальної та комунікативної компетентностей.

Зміст, структура і методичний апарат підручника авторів Бойченко Т. Є., Василенко С. В., Губіної Н. Г., Василашко І. П., Коваль Н. С., Гурської О. К. (видавництво «Генеза») розроблено з урахуванням сучасних дидактичних теорій конструювання змісту освіти та положень особистісно зорієнтованого, компетентнісного та діяльнісного підходів, а також ключового характеру здоров’язбережувальної компетентності. Рубрики підручника та завдання різного рівня складності спрямовані на поєднання теоретичних знань із практичною діяльністю учнів.

У підручнику уміщено завдання, спрямовані на відтворення, конструювання, творчість. Вони розроблені з урахуванням можливості покрокового розвитку компетенцій, у тому числі й здоров’язбережувальних. У підручниках наведено алгоритми моделювання життєвих навичок, визначених програмою, дослідницькі проекти, які учні можуть виконати за алгоритмом, що пропонується, або власним.

Схожі:

Дичні рекомендації щодо вивчення географії у 2013-2014 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в знз у 2013-2014 навчальному році
Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського направляє методичні рекомендації щодо...
Дичні рекомендації щодо вивчення географії у 2013-2014 навчальному році iconМетодичні рекомендації учителям етики до нового 2013-2014 навчального...
Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського направляє методичні рекомендації щодо...
Дичні рекомендації щодо вивчення географії у 2013-2014 навчальному році iconВідділ освіти Сквирської районної державної адміністрації
Аналіз роботи рмо вчителів географії за 2012-2013 н р. Методичні рекомендації щодо вивчення географії у 2013-2014 н р
Дичні рекомендації щодо вивчення географії у 2013-2014 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення географії в 2011-2012 н р. Вивчення географії в 6-9 класах
Вивчення географії в 6-9 класах здыйснюэться за програмою “Географія. Економіка, 6-11 класи”. – Київ “Перун”. 2005- та підручниками,...
Дичні рекомендації щодо вивчення географії у 2013-2014 навчальному році iconПро діяльність психологічної служби у 2013/2014 навчальному році
Міністерство надсилає для практичного використання методичні рекомендації щодо діяльності психологічної служби у 2013/2014 навчальному...
Дичні рекомендації щодо вивчення географії у 2013-2014 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо проведення IІ етапу Всеукраїнської учнівської...
Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти надсилає для практичного використання методичні рекомендації...
Дичні рекомендації щодо вивчення географії у 2013-2014 навчальному році iconЩодо організації роботи в дошкільних навчальних закладах у 2013/2014 навчальному році
...
Дичні рекомендації щодо вивчення географії у 2013-2014 навчальному році iconІнструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін...
...
Дичні рекомендації щодо вивчення географії у 2013-2014 навчальному році iconОсобливості викладання інформатики у 2013-2014 навчальному році
У 2013-2014 навчальному році інформатика внесена до інваріантної частини навчальних планів у 2, 5, 9, 10, 11 класах. У 9-11 класах...
Дичні рекомендації щодо вивчення географії у 2013-2014 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення фізичної культури у 2013-2014...
Фізичне виховання — важливий засіб фізичного, соціального та духовного розвитку учнівської молоді
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка