Календарний план до курсу «Загальна географія» 6 клас
НазваКалендарний план до курсу «Загальна географія» 6 клас
Сторінка1/11
Дата конвертації15.09.2013
Розмір1.2 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Географія > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Календарний план до курсу «Загальна географія»

6 клас (70 годин, 2 години на тиждень)
Календарний план складений на основі програми для

загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої

Міністерством освіти і науки України від 2004 року
Читання курсу ведеться за підручником «Загальна географія»,6 клас

автори Бойко В. М. Міхелі С. В.,2006р.

№ уроку

Дата

Тема уроку

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учня

ПриміткиВступ

Географія – наука про природу Землі та її різноманітність, про населення і його господарську діяльність, про взаємодію природи і людства в межах всієї планети. Що вивчає загальна географія в школі. Джерела географічних знань, методи географічних досліджень.

^ Практична робота №1 ( на місцевості ) Спостереженя за висотою сонця над горизонтом, погодою. сезонними змінами в природі.

Учень:

називає;

об’єкт вивчення географії в цілому та загальної географії зокрема;

джерела географічних

знань. методи географ .досліджень;

порівнює: відмінності між джерелами географ. знань;

підбирає: географ. інформацію з різних джерел;

оцінює: результати спостережень за висотою Сонця над горизонтом, явищами погоди, сезонними змінами в природі.^ Розділ І. Географічне пізнання Землі
^ Тема 1. Стародавня епоха пізнання Землі

Як люди уявляли Землю в давнину. Поява географічної літератури і карт. Спеціальне навчання географ. Карта світу Птоломея. Подорожі Марко Поло та Ібн – Баттути. Розвиток країнознавства і картографії. Глобус Бехайма. Перші географ. відомості про українські землі.

Практична робота № 2 Складання таблиці «Етапи географ. пізнання Землі» (початок).

^ Тема 2. Епоха Великих географічних відкриттів

Подорожі португальців, їх роль у відкритті нових земель

(Генріх Мореплавець. Бартоломеу Діаш). Відкриття Америки Х. Колумбом.

^ Практича робота № 2 (продовження)

Перша кругосвітня подорож Ф. Магеллана. Походи піратів. Відкриття південного материка. Походи землепроходців.

Практична робота № 2 (продовження).

Тема 3. Географія Нового часу

Кругосвітні експедиції (Дж. Кук. І. Крузенштерн і Ю. Лисянський). Діяльність географ. товариств у різних країнах світу.

^ Практична робота № 2 (продовження)

Тема 4 .Сучасні географічні дослідження

Освоєння полярних широт (Р. Пірі. Р. Амундсен, О.

Шмідт).Міжнародні дослідження Землі в ХХ ст. Вітчизняні вчені-географи (С. Рудницький, П. Тутковський, К. Воблий. К. Геренчук).

^ Практична робота № 2 (закінчення).
Тематичне оцінювання 1. Вступ.Географічні пізнання Землі.

Учень:

називає:учасників подорожей, відкриттів.експедицій різних епох;

підбирає; додаткову інформацію про пізнання і дослідження Землі в різних джерелах;

узагальнює: зібраний матеріал про географ. подорожі та експедиції;

складає: короткі повідомлення про подоролжі та експед.;

характеризує: основні етапи пізнання Землі;

аналізує: карти маршрутів подорожей.

порівнює: наслідки розвитку географії в різні епохи.

^ Розділ ІІ. Земля на плані та карті

Тема 1. Способи зображення Землі

Зображення Землі на глобусі. плані. карті. аерофотознімку. космічному знімку.

Учень:

виділяє:відмінності зображення місцевості на малюнку, фото-аерофотознімку;

пояснює: різницю між зображенням земної поверхні на глобусі, плані, карті, аерофотознімку, космічному знімку.


План, його основні ознаки. Умовні знаки, особливості створення, практичне значення.

називає:об’єкти місцевості за планом, елементи плану, умовні знаки


Масштаб, види масштабів.

Практична робота №3 Розв’язування задач із переведення числового масштабу в іменований.

називає:масштаби карти;

користується:легендою карти, різними видів масштабів;

вимірює: відстані на плані та карті


Карти, різноманітні способи картографічного зображення. Картографічні спотворення. Класифікація карт за масштабом.

Практична робота №4 Визначення масштабів планів та карт за даними про відстані на місцевості та відрізками на карті, що відповідають цим відстаням.

називає: об’єкти місцевості за картою, масштаб карти;

користується: легендою карти;

вимірює: відстані на карті;

пояснює: причини появи спотворень на карті, найбільші спотворення


Визначення напрямів на місцевості, плані і карті. Орієнтування на місцевості. Поняття про азимут.

орієнтується: на місцевості за планом та картою


Зображення нерівностей земної поверхні на плані та карті; відносна висота і абсолютна висота точок місцевості. Зображення нерівностей поверхні місцевості горизонталями. Шкала висот і глибин.

визначає: абсолютну і відносну висоту


^ Тема 2. Градусна сітка Землі. Географічні координати точок.

Градусна сітка на глобусі й географічній карті.

Учень:

називає: лінії градусної сітки, паралелі, меридіани, екватор, тропіки, нульовий меридіан;

визначає: географічні координати окремих географічних об’єктів, свого населеного пункту на різних за масштабом картах.


Поняття прогеографічні координати – широту та довготу. Правила відліку географічної широти і довготи.


Практична робота №5 Визначення географічних координат та відстаней за географічгою картою.

Географічні координати свого населеного пункту і його висота над рівнем моря


^ Тематичне оцінювання 2. Земля на плані та карті.


Розділ ІІІ. Географічна оболонка та її складові.

^ Тема 1. Літосфера

Внутрішня будова Землі. Поняття «земна кора», «літосфера».

Учень:

називає: суттєві ознаки понять «літосфера», «земна кора»


Будова земної кори та її склад: мінерали та гірські породи. Типи земної кори.

Літосферні плити їх рухи. Стійкі й рухомі ділянки земної кори. Сейсмічні пояси Землі.

Практична робота №7 Позначення і підписування на контурній карті найбільших літосферних плит, сейсмічних поясів, вулканів, гір, рівнин (початок).

називає: суттєві ознаки поняття «літосферна плита»;

вказує: на особливості рухів земної кори, літосферних плит;

показує: на карті сейсмічні пояси;

аналізує: причини і наслідки літосферних плит;

згадує: про геологічний час;

позначає: на контурній карті сейсмічні пояси.


Походження материків і океанів. Геологічний час.


Внутрішні процеси, що зумовлюють зміни земної кори. Рухи земної кори. Землетруси.

вказує: на особливості рухів земної кори;

пояснює: вплив внутрішніх процесів на рельєф;

показує: на контурній карті вулкани – Ключевська Сопка, Везувій, Кракатау.


Вулканізм і вулкани. Джерела, гейзери.

Практична робота №7 Позначення і підписування на контурній карті найбільших літосферних плит, сейсмічних поясів, вулканів, гір, рівнин (продовження).


Зовнішні процеси, що зумовлюють зміну земної кори: робота вітру, текучих вод, підземних вод, морів та льодовиків.

пояснює: вплив зовнішніх процесів на рельєф.


Основні форми рельєфу Землі: гори і рівнини. Форми рельєфу суходолу. Рівнини. Зміна рівнин під впливом внутрішнії та зовнішніх процесів.

Практична робота №7 Позначення і підписування на контурній карті найбільших літосферних плит, сейсмічних поясів, вулканів, гір, рівнин (продовження).

називає: суттєві ознаки понять «гора», «рівнина»;

виділяє: відмінності між основними формами рельєфу Землі;

показує: на карті різні форми рельєфу;

визначає: географічне положення гір і рівнин, їх висоту і вік;

позначає: на контурній карти гори: Карпати, Кримські, Альпи, Уральські, Атлас, Кордильєри, Великий Вододільний хребет, Гімалаї (Еверест), Анди; хребти в океані: Ломоносова, Серединно-Атлантичний; рівнини: Сх.-Європейська, Зх.-Сибірська;плоскогір’я: Декан, Середньо-Сибірське


Основні форми рельєфу Землі. Гори. Зміна гір під впливом внутрішніх та зовнішніх процесів.

Практична робота №7 Позначення і підписування на контурній карті найбільших літосферних плит, сейсмічних поясів, вулканів, гір, рівнин (продовження).


Рельєф дна Світового океану.

Практична робота №6 Встановленя взаємозв’язків між будовою земної кори та формами рельєфу, визначення їх геологічного часу.


Охорона унікальних форм рельєфу та надр Землі.

Контрольна робота.

^ Тематичне оцінювання 3. Літосфера.

Тема 2. Атмосфера

Атмосфера, її склад та будова

^ Учень:

пояснює: як відбувається добовий і річний хід температури повітря у зв’язку із зміною висоти Сонця;

визначає: середні температури, тиск атмосфери;

будує: графіки ходу температур за певний період;

користується: термометром, барометром;

аналізує: карти розподілу тиску і температури.


Температура земної поверхні, її зміна з висотою, розподіл залежно від кута падіння сонячних променів

Практична робота № 8 Спостереження за погодою і опрацювання зібраних матеріалів: складання графіка температур


Теплові пояси Землі


Атмосферний тиск. Основні пояси атмосферного тиску на Землі.


Вітер. Постійні та змінні вітри.

^ Практична робота №8 (продовження). Складання рози вітрів.

пояснює: причини утворення вітру, суттєві ознаки повітряної маси

визначає: швидкість вітру;

будує: розу вітрів;

згадує:ознаки погоди в циклоні та антициклоні;

аналізує: карти переміщення повітряних мас.


Рух повітря, закономірності переміщення повітряних мас, циклони та антициклони.


Водяна пара, вологість повітря.

^ Практична робота №8 (продовження). Складання діаграми хмарності

виділяє: відмінності між основними видами хмар і опадів;

будує: діаграму хмарності та опадів;

користується: флюгером;

аналізує: карти розподілу опадів


Види опадів та закономірності їх розподілу на земній кулі

Практична робота № 8 Складання діаграми опадів


Погода, її елементи, типи, зміна в часі.

^ Практична робота № 8 (продовження). Опис погоди

називає: суттєві ознаки понять «погода», «клімат»;

спостерігає і фіксує: зміни погоди;

пояснює: причини зміни погоди і клімату;

виділяє: відмінності між погодою і кліматом на різних широтах;

добирає: адекватні для аналізу атмосферних процесів джерела географічних знань;

оцінює: наслідки впливу господарської діяльності людини на атмосферу;

аналізує: особливості головних типів клімату.


Клімат Землі, фактори його формування. Кліматичні пояси і головні типи клімату Землі: екваторіальрий, тропічний, помірний, полярний. Зміни клімату. Люди і клімат. Охорона атмосфери.


Практична робота № 9 Опис одного з головних типів клімату за кліматичними картами


^ Тематичне оцінювання 4. Атмосфера.

Тема 3. Гідросфера.

Гідросфера, її основні частини.

Учень:

виділяє: відмінності між складовими частинами гідросфери


Світовий океан та його частини: океани, моря, затоки, протоки; острови в океані.

^ Практична робота №10. Позначення на контурній карті гідрологічних об’єктів (початок).

називає: суттєві ознакт понять «океани», «моря», «затоки», «протоки», «водна маса», «океанічна течія»;

наводить приклади частин Світового океану;

пояснює: схему світового кругообігу води, роль Світового океану у географічній оболонці, причини та наслідки рухів води в океані;

визначає: ГП об’єктів, глибини океанів і морів;

знаходить і позначає: на контурній карті об’єкти: моря, протоки, затоки, острови, півострови, западини, течії ( у відповідності до програми)


Властивості вод Світового океану.


Рух води в океані. Вітрові хвилі, припливи, відпливи, цунамі, течії. Закономірності поширення течій в океанах.


Багатство вод Світового океану. Океан та людина.


^ Практична робота №11. Складання порівняльної характеристики водних об’єктів (за вибором). Порівняння океанів і морів.

Тематичне оцінювання 5. Гідросфера. Світовий океан.


Води суходолу. Річкова система, річковий басейн, вододіл. Елементи річкової долини. Пороги і водоспади. Живлення та режим річок, робота річок.

^ Практична робота №10. Позначення на контурній карті гідрологічних об’єктів (продовження).

називає: суттєві ознаки понять «річка», «озеро», «болото», «льодовик», «підземні води»;

наводить приклади:основних видів вод суходолу – поверхневих і підземних;

пояснює: особливості живлення і режиму вод суходолу;

розрізняє: способи зображення вод суходолу на плані та на карті;

визначає: ГП об’єктів, залежність напрямку і характеру течії річок від рельєфу;

оцінює: роль води для людини;

знаходить і позначає на карті об’єкти: річки та озера згідно з програмою.


^ Практична робота №12. Визначення за картою географічного положення, напряму течії та найбільших приток однієї з річкових систем світу (за вибором).


Озера, озерні улоговини та їх утворення. Болота та їх типи, поширення. Штучні водойми: канали, водосховища, ставки.

^ Практична робота №10. Позначення на контурній карті гідрологічних об’єктів (продовження).


Льодовики, особливості їх утворення та поширення.


Підземні води, їх типи. Використання вод суходолу людиною.


Контрольна робота.


^ Тематичне оцінювання 6. Гідросфера. Води суходолу.


Тема 4. Біосфера.

Складові біосфери. Географічні закономірності поширення ґрунтів, рослин і тварин. Вплив господарської діяльності людини на ґрунтовий та рослинний покриви, тваринний світ суходолу і океану. Охорона біосфери.

називає: суттєві ознаки понять «біосфера», «ґрунт», «рослинність», «тваринний світ»;

пояснює: причини поширення ґрунтів і живих організмів нв Землі на основі встановлення міжпредметних зв’язків;

порівнює: типи ґрунтів, видів рослин і тварин, що поширені на різних широтах;

оцінює: зміну ґрунтів, рослин і тварин в результаті господарської діяльності.


^ Тема 5. Географічна оболонка.

Географічна оболонка, її властивості. Загальні закономірності географічної оболонки: цілісність, кругообіг речовин та енергії, ритмічність, зональність. Взаємодія компонентів географічної оболонки. Взаємодія атмосфери, океану та суходолу, її наслідки.

називає: суттєві ознаки понять «географічна оболонка», «природний комплекс», «географічний пояс», «природна зона»;

пояснює: взаємодію компонентів природи, наслідки взаємодії оболонок Землі;

формулює: загальні закономірності географічної оболонки;

оцінює: практичне значення кругообігів речовин і енергії, цілісності ритмічності для людини;

аналізує: особливості географічних поясів і природних зон;

наводить приклади: впливу природи на людину та людини на природу;

ілюструє: конкретними прикладами екологічні проблеми своєї місцевості та земної кулі.


Поняття про природні комплекси. Географічні пояси та природні зони. Екологічні проблеми геограічної оболонки.


^ Практична робота №13 (на місцевості). Ознайомлення з компонентами природи своєї місцевості, виявлення взаємозв’язків між ними.


^ Розділ ІV. Земля – планета людей.

Тема 1. Кількість і розміщення населення Землі.

називає: кількість населення на Землі, України, своєї місцевості;

розпізнає: способи зображення держав і столиць на політичній карті світу, населених пунктів на плані місцевості;

визначає: за планом місцевості та за картою населені пункти, найбільші держави, держави-сусіди України та їх столиці;

позначає: на контурній карті кордони держав, підписує їх назви та назви столиць.


Зміна кількості населення в продовж історичного часу, причини цих змін. Густота населення Землі. Розміщення населення. Найбільш заселені території земної кулі.


Людські раси, рівність рас.


Тема 2 Народи і держави.


Найбільш чисельні народи світу. Найбільші держави та держави-сусіду України на політичній карті світу. Населені пункти. Свій населений пункт та господарська діяльність і побут його населення. Тип житла, традиційні промисли рідного краю.

^ Практична робота №14 Позначення на контурній карті кордонів найбільших держав та їх столиць на всіх материках.


^ Розділ V. Людина і географічна оболонка.

Тема 1. Зміна природи під впливом господарської діяльності людини.

Види господарської діяльності людей. Зміни компонентів природи в результаті діяльності людей. Зміна природних комплексів Землі.

називає: суттєві ознаки понять «природні багатства», «навколишнє середовище»;

наводить приклади: природних багатств за особливостями їх вичерпності та відновлюваності;

порівнює: забруднення навколишнього середовища в різних частинах Землі;

висловлює судження: про практичні заходи щодо усунення негативних наслідків взаємодії населення з природою своєї місцевості.


Тема 2. Населення і природокористування.

Використання природних багатств, проблема їх вичерпності. Населення і навколишнє середовище, проблеми його забруднення і охорони.^ Тематичне оцінювання7. Біосфера. Географічна оболонка. Земля – планета людей. Людина і географічна оболонка.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Календарний план до курсу «Загальна географія» 6 клас iconПлан-конспект уроку з курсу «Географія 7 клас» з теми "Природні зони Північної Америки"

Календарний план до курсу «Загальна географія» 6 клас iconКалендарний план курсу «Основи інформатики. 8 клас» (2 год на тиждень, 70 год на рік) №
Актуалізація базових знань з теми «Операційна система Windows» Основні елементи вікон та правила роботи з ними
Календарний план до курсу «Загальна географія» 6 клас iconКалендарний план зі спортивної радіопеленгації
Календарний план зі спортивної радіопеленгації та спортивного радіоорієнтування на 2013 рік
Календарний план до курсу «Загальна географія» 6 клас iconДержавна підсумкова атестація з географії проводиться за результатами...
Державна підсумкова атестація з географії проводиться письмово за посібником "Збірник завдань для державної підсумкової атестації...
Календарний план до курсу «Загальна географія» 6 клас iconУроку
Географія — наука про природу Землі та її різно­манітність, про населення І його господарську ді­яльність, про взаємодію природи...
Календарний план до курсу «Загальна географія» 6 клас iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів географія 10 клас
Географія є не тільки джерелом нових відомостей про Землю, а й основою для формування гуманістичного світогляду, виховання дбайливих...
Календарний план до курсу «Загальна географія» 6 клас icon«Фізична географія України» 8 клас 52 години (1,5 години на тиждень)
Підручник – Фізична географія України: підручник для 8 класу / І. Л. Дітчук, О. В. Застевецька, І. В. Брущенко. – Запоріжжя: Прем’єр,...
Календарний план до курсу «Загальна географія» 6 клас iconКалендарний план всеукраїнських змагань з легкої атлетики на період...
Календарний план змагань з легкої атлетики за період від 01. 01. 2010 до 31. 12. 2010
Календарний план до курсу «Загальна географія» 6 клас iconКалендарний план всеукраїнських змагань з легкої атлетики на період...
Календарний план змагань з легкої атлетики за період від 01. 01. 2010 до 31. 12. 2010
Календарний план до курсу «Загальна географія» 6 клас iconУрок географії 7 клас Тема: «Особливості географічного положення...
Обладнання: фізична карта світу, фізична карта Африки, електронний атлас для курсу «Географія материків І океанів», комп’ютерна презентація...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка