Тема кафедральної ндр: “Географо-краєзнавчі дослідження Криворізького регіону”
Скачати 301.41 Kb.
НазваТема кафедральної ндр: “Географо-краєзнавчі дослідження Криворізького регіону”
Дата конвертації20.09.2013
Розмір301.41 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Географія > Документыа
ЗВІТ

про науково-дослідну роботу за 2005 р.

кафедри фізичної географії та геології
ТЕМА КАФЕДРАЛЬНОЇ НДР: “Географо-краєзнавчі дослідження Криворізького регіону”.

ПРОТОКОЛ І ДАТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ: тема затверджена 19.12.2002 р., протокл № 4.

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ: 4-й квартал 2007 року.

ТИП РОБОТИ: прикладна, краєзнавчо-регіональна, теоретична.

Напрямок дослідження: кафедральна НДР має чітку регіональну та прикладну природничо-краєзнавчу та геоекологічну спрямованість (так як об’єктом вивчення виступають природничі та техногенні геосистеми території м.Кривого Рогу), теоретичні розробки стосуються розробки концепції техногенезу в староосвоєних промислових регіонах.

^ Актуальність дослідження: кафедральна НДР для Криворізького регіону має значний соціально-екологічний інтерес. Актуальність полягає в необхідністі проведення ретельного дослідження сучасних природничих і суспільних геосистем на території Криворіжжя, які за багатьма напрямами є недослідженими або вивчені неповно, або наукові відомості про них є застарілими. Тема має значення для більш широкого застосування краєзнавчих матеріалів при викладанні географічних дисциплін у вузі та в середній школі. Для реалізації поставленої мети розроблені такі завдання: 1)аналіз дослідженості природи краю; 2)системний аналіз геокомпонентного складу антропогенних ландшафтів; 3)дослідження структури і функціонування геокомпонентів; 4)систематизація інформації про організацію геокомпонентів ландшафтів. До останнього подібне в місті проводилося обмежено й епізодично – була відсутня чітка стратегія вивчення приоди рідного краю в географічному смислі. Також є велика потреба в краєзнавчих матеріалах в школах міста й районних центрах краєзнавства й туризму учнівської молоді.

^ Етап виконання кафедральної НДР. Упродовж 2005 р. виконувався ІІ етап роботи. Назва і зміст етапу: “Еколого-географічний аналіз природно-територіальних систем Криворізького регіону”. За темою дослідження виконується уперше. При цьому реалізовані наступні завдання: 1)аналіз дослідженості природи краю і її екологічного стану; 2)системний аналіз геокомпонентного складу техногенних і суспільних ландшафтів; 3)дослідження структури і функціонування геокомпонентів; 4)геоекологічний аналіз сучасного стану природно-територіальних систем Криворіжжя Основними методами досліджень при цьому були польові (експедиційний, картографування, описовий, районування тощо), оціночний, прогнозний, моделювання та ін.

^ Теоретичні та практичні результати дослідження. Серед теоретичних результатів слід виділити наступні надбання:

 1. Визначені головні теоретико-методологічні проблеми антропогенного ландшафтознавства та запропоновані нові підходи до їх розв’язання (автор – Казаков В.Л.);

 2. Дана оцінка антропогенним змінам гідрологічної структури Криворіжжя (автор – Казаков В.Л.).

 3. Емпіричним шляхом (під час експедицій) встановлені умови розвитку посттехногенного рельєфу, розроблена класифікація посттехногенних морфоскульптур (автор – Казаков В.Л.).

 4. На прикладі Криворізького промислового вузла розроблена модель впливу промислових геотехсистем на довкілля. Розроблена методологія геоекологічного вичення смітників для цілей екологічного моніторингу та експертизи (автор – Казаков В.Л.).

 5. Обгрунтовані теоретичні підвалини екологічна геологія – об’єкту вивчення, мети та задач, дана характеристика проблемам геологічної будови Криворізької складчастої структури т еколого-геологічних проблем регіону (автор – Паранько І.С.).

 6. Обгрунтовані підвалини розвитку різновиду техногенного туризму – шахтного туризму у Кривому Розі (автор – Казакова Т.А.).

Практичні результати досліджень:

 1. Складені топографічний план і геоморфологічна характеристика печери Кобильної (автор Казаков В.Л., Шипунова В.О.);

 2. Визначені особливості та екологічні наслідки підтоплення земель окремих районів Кривого Рогу, району швидкісного трамваю (автор – Калініченко О.О.);

 3. Апробовані та охарактеризовані геофізичні методи вивчення екологічної техногенної безпеки геосистем м. Кривого Рогу (автор – Калініченко О.О.).

 4. Розроблений екологічний паспорт сміттєзвалищ, з метою проведення екологічної експертизи (автор – Казаков В.Л.).

 5. Дана оцінка природно-рекреаційного потенціалу Криворізького району, виявлені особливості антропогенних змін компонентів природи Криворізького краю (автор – Шипунова В.О.).

 6. Визначені географічні особливості соціальних процесів старих освоєних територій (на прикладі Кривбасу), проведене районування території Криворіжжя за ознакою тенденцій розвитку соціальних (автор – Завальнюк О.Й.).

 7. Визначена структура сучасних біоценозів центральної частини Кривбасу (автори – Ярков С.В.).

 8. Складена класифікація провальних форм, дана оцінка факторам розвитку провального рельєфу Криворіжжя (автор – Задорожня Г.М.).

^ Апробація результатів здійснювалась під час вузівської конференції викладачів, а також на Міжнародних і Всеукраїнській наукових конференціях (наведені нижче).

^ Оформлення результатів дослідження. За підсумками ІІ-го етапу опубліковано 34 статей і тез та 1 енциклопедія (загальним обсягом 8,7 умов. друк. арк.). Спільно з кафедрою економічної та соцальної географі організована та проведена Міжнародна наукова конференція з проблем нтропогенної географії та антропогенного ландшафтознавства. До матералів конференції увійшла основна частина матерілів ІІ етапу виконання кафедральної теми. Матеріали опубліковані у 2-х томному виданні “Енциклопедія Криворіжжя”.

^ Участь у наукових форумах. На протязі року всі викладачі кафедри брали участь у 5 наукових конференціях:

 1. Проблеми екології та екологічної освіти (Кривий Ріг, 2005) – викладачі Казаков В.Л., Задорожня Г.М., Паранько І.С., Шипунова В.О., Ярков С.В., Завальнюк О.Й.

 2. Теоретичні, регіональні, прикладні напрями розвитку антропогенної географії та ландшафтознавства (Кривий Ріг, 2005) – викладачі Казаков В.Л., Задорожня Г.М., Паранько І.С., Шипунова В.О., Завальнюк О.Й., Казакова Т.А.

 3. Проблеми природокористування сталого розвитку та техногенної безпеки регіонів (Дніпропетровськ, 2005) – викладачі Калініченко О.О., Паранько І.С.

 4. Проблеми фундаментальної та прикладної екології, екологічної геології та раціонального природокористування (Кривий ріг, 2005) – викладач Паранько І.С.

 5. Проблемні питання геологічної освіти та науки на порозі XXI століття (Львів, 2005) – викладачі Калініченко О.О., Паранько І.С.

З них 1-4 конференції були Міжнародними, 5 – Всеукраїнська.

Обговорення і затвердження результатів НДР. Підсумки обговорені і затверджені на засіданні кафедри 19.11.2005 р., протокол № 3.

Впровадження результатів. Результати дослідження впроваджені в лекційні і практичні курси з дисциплін “Геоекологія” (IV курс ГОЕ і V курс ІГ – викладач Казаков В.Л.), “Екологічні проблеми України” (V курс ІГ – викладач Ярков С.В.), “Географія Дніпропетровської області” (V курс ІГ, ГОЕ – викладач Завальнюк О.Й.), “Фізична географія України” (ІV курс ІГ, ГОЕ – викладач Ярков С.В.), а також курсів “Геологія”, “Геоморфологія”, курсу “Менеджмент туризму” (МГОЕ, V курс – викладач Казакова Т.А.). Також тематика кафедральної теми відображена в тематиці кваліфікаційних і магістерсьих робіт студентів географічного факультету. Кафедральна тема

НАУКОВІ ЗВ’ЯЗКИ ТА СПІВРОБІТНИЦТВО. Наукові зв’язки та співробітництво викладачами кафедри здійснювалися на основі особистих наукових контактів – з науковцями Київського Національного університету ім.Т.Шевченка, Інститута Географії НАН України, Таврійського національного університету ім. В.Вернадського, Дніпропетровського національного університету, Українського географічного товариства, Харківського національного університету, Національного екологічного центру України, Вінницького державного педагогічного університету, а також під час наукових конференцій (наведені вище). Результати співробітництва – обмін науковою та організаційною інформацією. 3 викладачі були залучені для рецензензування авторефератів дисертацій Ковтонюк О.В. (викладача Київського національного університету ім. Т. Шевченка) – рецензенти Казаков В.Л., Калініченко О.О., Суматохіної І.М. (викладача Дніпропетровського національного університету) рецензенти Казаков В.Л., Шипунова В.О., Ковальової К.І. (наукового співробітника Інституту педагогіки НАНУ) – рецензент Казаков В.Л..

МІЖНАРОДНЕ НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО. Подібного співробітництва і наукового стажування за кордоном по кафедрі не було. Також відсутні публікації в іноземних виданнях, участі у Міжнародних програмах викдачі кафедри не брали, іноземних викладачів не приймали. Основною формою міжнародного співробітництва була участь у наукових Міжнародних конференціях (наведені вище). Висловлені наступні пропозиції щодо покращення міжнародного співробітництва: 1)вдосконалення системи інформування кафедр про міжнародні заходи, що проводяться в Україні та за рубежем; 2)укріплювати зв’язки з Міжнародними благодійними фондами з метою покращення фінансування науково-педагогічної діяльності.

НДР СТУДЕНТІВ. На кафедрі діє 1 географічний гурток (задіяні студенти молодших – І-ІІІ курсів) і 1 проблемна група (студенти ІV-V курсів). У роботі гуртка бере участь 37 студентів, у роботу проблемної групи – 19 студентів. Керівником гуртку та групи є доц. Шипунова В.О. Студенти-магістри Недря А., Селіверстова Т., Снісаренко Т. брали участь у Всекраїнських і Міжнародній наукових конференціях (інформація в додатках). На підсумкову конференцію нашого педуніверситету по кафедрі було представлено 6 доповідей (магістранти V курсу Власова Л., Дуницька Ю., Недря А., студенти V курсу – Кікало Л., Шоботюк І., Коржов М.). За підсумками університетської наукової конференції студентів роботи магістрантів Недрі А. Та Дуницької Ю. опубліковані у ювілейному збірнику наукових праць студентів.

За поточний рік сумісно з викладачами кафедри студентами опубліковано 1 робота (студентка Снісаренко Т. – викладач доцент Шипунова В.О.) і 5 під керівництвом викладачів: (статті і тези в збірниках наукових праць) – Дуницька Ю. (ГОЕ-00-1, керівник Казаков В.Л.), Недря А. – 3 публікації (магістрант, керівник – доцент Шипунова В.О.), Селіверстова Т. (керівник – доцент Шипунова В.О.). На Всеукраїнській предметній олімпіаді з географії від кафедри була студентка V курсу (ГОЕ-01) Деревянко О., але вона не виборола почесних місць. У вузівських предметних олімпіадах серед студентів переможцями стали: Катренко О., Єпік Т., Павленко О. – із загальної фізичної географії; Маханько І., Пацюк В., Касумян І., Бордус А. (4 курс ГОЕ) – з фізичної географії материків і океанів.

За поточний рік по кафедрі підготовлено 27 кваліфікаційних і 5 магістерських робіт, які захищені на “відмінно” (23), “добре” (7) та “задовільно” (2). В межах кафедральної теми брали участь ті студенти, які готували дипломні роботи та готували наукові публікації до Всеукраїнських конференцій – Селіверстова Т., Недря А., Дуницька Ю., Снісаренко Т. Для формування основ науково-дослідної діяльностями студентам по кафедрі читаються 4 спецкурси: “Основи наукових досліджень з географії” (Казаков В.Л.), “Методи фізико-географічних досліджень” (Завальнюк О.Й.), “Методологія географічної науки” (Казаков В.Л.), а також на це націлена робота географічного гуртка та проблемної групи, реалізується відкритий захист курсових робіт перед кафедральною комісією на ІІ курсі. Дадатковими умовами для формвання дослідних навичок є навчальні польові рактики стдентів та польові експедиції та пізнавальні екскурсії. Студентами власні наукові досягнення популяризували на наукових конференціях, у статтях, виступах на засіданнях географічного гуртка та семінарах пробленої групи. Студентських конференцій по кафедрі у 2005 році не проводилось. Серед викладачів найбільш ефективно та результативно керували у 2005 р. студентською науковою роботою доценти Шипунова В.О. та Казаков В.Л.

НАУКОВИЙ СКЛАД КАФЕДРИ. У складі кафедри працює 9 чоловік: 1 доктор геологічних наук – професор Паранько І.С. (сумісник), 3 кандидати – географічних (доценти Шипунова В.О., Казаков В.Л.) і геологічних (доцент Калініченко О.О.) наук, 1 старший викладач (Ярков С.В.), 4 асистенти (Завальнюк О.Й., Провоженко М.А. (сумісник), Казакова Т.А., Задорожня Г.М.). Збільшення відсотка кандидатів наук не відбулося, що можна оцінити як не виконання по кафедрі затверджених планів підготовки кандидатських дисертацій на 2005 р. Науковий потенціал кафедри використовується для викладання, проведення індивідуальної або кафедральної науково-дослідної роботи, підготовки посібників, керування науково-дослідною роботою студентів, підготовки дисертацій.


ПІДГОТОВКА ДИСЕРТАЦІЙ. На протязі року над кандидатськими дисертаціями працювали Ярков В.С., Завальнюк О.Й, Задорожня Г.М., Казакова Т.А.. Захисту кандидатських і докторських дисертацій по кафедрі не було. Основними проблемами, що стоять на перешкоді завершальної підготовки та захисту дисертацій є: 1)відсутність необхідних коштів, необхідних для підготовки і опублікуванню автореферату та для самого захисту (Ярков С.В., Завальнюк О.Й.); 2)необхідність складення картографічного матеріалу в електронному варіанті для захисту (Завальнюк О.Й.); 3)підготовка необхідної кількості публікацій (всі пошукачі); 4)необхідність оновлення емпіричного матеріалу (Ярков С.В., Завальнюк О.Й.); 5)необхідність збору емпіричного матеріалу з проблем техногенного туризму Кривбасу (Казакова Т.А.) та будови провального рельєфу (Задорожня Г.М.); 6)у 2005 р. МОН України відмовили у замовленні місця в аспірантурі Задорожній Г.М. В аспірантурі та докторантурі ніхто не навчався. Знову подана заявка в очну аспірантуру на 2006 р. на Задорожню Г.М, тема дисертаційного дослідження якої у листопаді 2005 року затверджена вченою радою Вінницького педуніверситету та у координаційні раді України.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ. У поточному році стажування викладачів з відривом від не було, так як за графіком підвищення кваліфікації у вигляді стажування не потрібне. На кафедрі упродовж року також відпрацьовані такі форми підвищення кваліфікації – взаємовідвідування занятть викладачів кафедри, робота під час кафедрального науково-методичного семінару, участь у наукових конференціях.

АНАЛІЗ ПУБЛІКАЦІЙ І НАУКОВОЇ РОБОТИ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ. За звітний рік загалом опубліковано 34 наукових праць, загальним обсягом 8,7 умов. друк. арк. Найбільш поширені форми – статті та тези конференцій. Найбільш плідно упродовж року працювали доц. Казаков В.Л., проф. Паранько І.С., серед студентів – студент-магістрант V курсу навчання Недря А. (має 3 особисті публікації), яких можна рекомендувати для заохочення. План обсягу намічених робіт на 2005 рік повністю виконаний: по кафедральній темі заплановано 22 роботи (4,0 ум. друк. арк.) – виконано 35 робіт на 8,7 ум. друк. арк. Отже, за загальним обсягом публікацій план виконаний і порівняно з минулим 2004 р. кількість публікацій за результатами досліджень зросла на 4,15 ум. друк. арк. (на 7 публікацій).

Індивідуальний план науково-дослідної роботи значно перевиконаний доц. Казаковим В.Л. (10 публікацій, обсягом 3,37 ум. друк. арк., з них 4 публікації у фахових видання, обсягом 2,29 ум. друк. арк.) та проф. Параньком І.С. (14 публікацій, обсягом 3,47 ум. друк. арк.). Виконаний план з незначним його перебільшенням доц. Шипуновою В.О. (4 публікації, 0,55 ум. друк. арк.), ст. викладачем Калініченко О.О. (4 публікації, 0,57 ум. друк. арк.), асистентом Казаковою Т.А. (3 публікації, 0,52 ум. друк. арк.), асистентом Задорожньою Г.М. (3 публікації, 0,55 ум. друк. арк.). Не довиконаний план науково-дослідної роботи за 2005 р. ст. викладачем Ярковим С.В. (усього 1 публікація, 0,2 ум. друк. арк.) і асистентом Завальнюк О.Й. (2 публікації, 0,32 ум. друк. арк.). Найбільш активну участь у наукових конференціях взяли проф. Паранько І.С. (5 форумів) і ст. викладач Калініченко О.О. (3 форуми).

^ КІЛЬКІСНИЙ І ЯКІСНИЙ СТАН ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ

кафедри фізичної географії та геології у 2005 році


Усього

Докторів наук

Професорів

Кандидатів наук

Доцентів

Кількість викладачів пенсійного віку

9

1

1

3

2

-^

ПУБЛІКАЦІЇ за 2005 р.


кафедри фізичної географії та геології


Загальний обсяг видань / умов. друк. аркуш.

Із загальної кількості видань

Монографії

Енциклопедії


Підручники

Навчально-методичні посібники

Методичні реко-менда-ції

Збірники науко-вих праць

Статті та тези в наукових збірниках і журналах

Всього

Для вищ.шк.

Всього

У фахо-вих видан-нях

Всьо-го

Для вищ.шк.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


35/8,7-


1


-


-


-


-


-


-


35/8,7


10/5,02

СПИСОК


наукових та науково-методичних праць у 2005 р

кафедри фізичної географії та геології

Автор


Назва роботи

Ха

рак

тер робо

ти


Вихідні дані

Обсяг

Співавтор

(ри)

1

2

3

4

5

6

Казаков В.Л.

До основних проблем антропогенного ландшафтознавства

(Стаття) (Фахова)

друк

Наукові записки державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського. Серія: Географія – Вінниця, 2005. – Вип. 10. – с. 5-11

0,25

-

Казаков В.Л.

Провальний антропогенний рельєф (на прикладі Криворіжжя)

(Стаття) (Фахова)

друк

Наукові записки державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського. Серія: Географія – Вінниця, 2005. – Вип. 10. – с. 68-73

0,2
0,1

Задорожня Г.М., Казакова Т.А.

Казаков В.Л.

Енциклопедія Криворіжжя

(Статті та замітки в енциклопедії) (Фахова)

друк

Енциклопедія Криворіжжя. У 2-х томах /За ред. Бухтіярова В.П./ – Київ: Обрії, 2005.

41,6
1,54

Бухтіяров В.П., Кучеревський В.В., Стригунов В.І. та ін

Казаков В.Л.

Антропогенні зміни гідрологічної структури Кривбасу (Стаття) (Фахова)

друк

Геологічне середовище антропогенної екосистеми. Стан підземних і поверхневих вод Кривбасу. – Кривий Ріг: Октан-Принт, 2005 – с. 16-23

0,3

-

Казаков В.Л.

Посттехногенний геоморфогенез (Тези)

друк

Проблеми екології та екологічної освіти. Матер. ІІ Міжнар. наук. конф. – Кривий Ріг, 2005. – с. 24-26

0,1

-

Казаков В.Л.

Геоморфологія печери Кобильної

(Стаття)

друк

Вісник екологічного та науково-методичного центру КДПУ. – Кривий Ріг: КДПУ, 2005. – с. 81-84

0,15
0,1

Шипунова В.О.

Казаков В.Л.

Геоекологічний аналіз смітників

(Стаття)

друк

Вісник екологічного та науково-методичного центру КДПУ. – Кривий Ріг: КДПУ, 2005. – с. 44-50


0,25

-

Казаков В.Л.

Будова провального антропогенного рельєфу Криворіжжя

(Тези)

друк

Теоретичні, регіональні, прикладні напрями розвитку антропогенної географії та ландшафтознавства. Матер. II між нар. Наук. конф. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2005. – 166-171

0,2
0,1

Казакова Т.А., Задорожня Г.М.

Казаков В.Л.

Головні методологічні проблеми антропогенного ландшафтознавства (Тези)

друк

Теоретичні, регіональні, прикладні напрями розвитку антропогенної географії та ландшафтознавства. Матер. II між нар. Наук. конф. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2005. – 34-42

0,25

-

Казаков В.Л.

Модель впливу промислових геотехнічних систем на довкілля

(Тези)

друк

Теоретичні, регіональні, прикладні напрями розвитку антропогенної географії та ландшафтознавства. Матер. II між нар. Наук. конф. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2005. – 77-81

0,15

-

Паранько І.С.

Кривий Ріг - потенційна зона виникнення техногенно-природних і техногенних надзвичайних ситуацій

(Стаття) (Фахова)

друк

Геолого-мінералогічний вісник. – 2005. – № 1. – с. 5-9.

0,15
0,09

Смирнова Г.Я., Іванова О.В.

Паранько І.С.

Енциклопедія Криворіжжя

(Статті та замітки в енциклопедії) (Фахова)

друк

Енциклопедія Криворіжжя. У 2-х томах /За ред. Бухтіярова В.П./ – Київ: Обрії, 2005.

41,6
1,65

Бухтіяров В.П., Кучеревський В.В., Стригунов В.І. та ін.


Паранько І.С.

Екологічна геологія - об'єкт вивчення, мета та задачі

(Тези)

друк

Проблеми фундаментальної та прикладної екології, екологічної геології та рац. природокористув. Матер. ІІ міжнар. науково-практ. конф. - Кривий ріг, 2005. – с. 183-186


0,15
0,1


Смирнова Г.Я.

Паранько І.С.

Загальна характеристика екологічного стану геологічного середовища території України

(Тези)

друк

Проблеми фундаментальної та прикладної екології, екологічної геології та раціонального природокористування. Матер. ІІ міжнар. науково-практ. конф. - Кривий Ріг, 2005. – с. 186-189

0,15
0,1

Смирнова Г.Я.

Паранько І.С.

Екологічний аудит - механізм поліпшення природного стану довкілля

(Тези)

друк

Проблеми фундаментальної та прикладної екології, екологічної геології та раціонального природокористування. Матер. ІІ міжнар. науково-практ. конф. - Кривий ріг, 2005. – с. 149-153

0,15
0,1

Маяков Й.Д.

Паранько І.С.

Про доцільність виділення інгулецького гранітоїдного комплексу в межах Інгуло-Криворізької шовної зони

(Стаття) (Фахова)

друк

Сборник научных трудов национального горного университета. - Дніпропетровськ. – 2005. – № 23. – с. 54-59.

0,18
0,12

Смирнова Г.Я.

Паранько І.С.

Маркшейдерсько-геодезичний моніторинг - основа прогнозування техногенно-природних надзвичайних ситуацій у гірничодобувних регіонах (на прикладі Криворізького басейну)

(Стаття) (Фахова)

друк

Сборник научных трудов национального горного университета. - Дніпропетровськ. - 2005. - № 23. – с. 212-216

0,15
0,1

Сидоренко В.Д.

Паранько І.С.

Трактування терміну «геологічне середовище» з позиції екологічної геології

(Стаття) (Фахова)

друк

Науковий вісник національного гірничого університету. - 2005. -№9.-с. 90-93.

0,15
0,1

Смирнова Г.Я.

Паранько І.С.

Антропогенні ландшафти і проблеми екології

(Тези)

друк

Теоретичні, регіональні, прикладні напрями розвитку антропогенної географії та ландшафтознавства. Матер. II між нар. Наук. конф. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2005. – 10-14

0,12
0,08

Паранько С.І.

Паранько І.С.

Техногенні родовища – невід’ємна складова антропогенних ландшафтів Криворіжжя

(Тези)

друк

Теоретичні, регіональні, прикладні напрями розвитку антропогенної географії та ландшафтознавства. Матер. II між нар. Наук. конф. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2005. – 98-101

0,12
0,08

Євтєхов В.Д., Євтєхов Є.В.

Паранько І.С.

Кореляційна хроностратиграфічна схема докембрію України – крок вперед чи назад ?

(Тези)

друк

Проблемні питання геологічної освіти та науки на порозі XXI століття. Тези доповідей наукової конференції, присвяченої 60-річчю геологічного факультету Львівського нац. університету ім. І.Франка. – Львів, 2005. – с. 87

0,10
0,06

Сіворонов А.С.

Паранько І.С.

Місце екологічної геології в структурі освітньо-професійних напрямів вищих навальних закладів України

(Тези)

друк

Проблемні питання геологічної освіти та науки на порозі XXI століття. Тези доповідей наукової конференції, присвяченої 60-річчю геологічного факультету Львівського нац. університету ім. І.Франка. – Львів, 2005. – с. 88

0,10
0,06

Сливко Є.П.

Паранько І.С.

Перспективи молібденоносності Кривбасу

(Тези)

друк

Проблемні питання геологічної освіти та науки на порозі XXI століття. Тези доповідей наукової конференції, присвяченої 60-річчю геологічного факультету Львівського нац. університету ім. І.Франка. – Львів, 2005. – с. 99


0,10
0,05

Постолюк Р., Коноваленко Н.

Паранько І.С.

До питання про стратиграфічне розчленування метавулканогенно-осадових відкладів Криворізької структури

(Стаття) (Фахова)


друк

Мінеральні ресурси України. - 2005. - № 3. - С 35-40

0,2
0,12

Бутирін В.К., Козар М.А.

Калініченко О.О.

Вивчення особливостей розвитку техногенного підтоплення окремих територій Кривого Рогу геофізичними методами

(Стаття) (Фахова)

друк

Геологічне середовище антропогенної екосистеми. Стан підземних і поверхневих вод Кривбасу. – Кривий Ріг: Октан-Принт, 2005 – с. 39-45

0,25
0,1

Свистун В.К., Золотарьова Л.Й.

Калініченко О.О.

Опыт применения геофизических методов для изучения экологической и техногенной безопасности горнопромышленных регионов

(Тези)

друк

Проблеми природокористування сталого розвитку та техногенної безпеки регіонів. Матер ІІІ Міжнар. науково-практ. Конференції. – Дніпропетровськ, 2005 – с. 15-16

0,1

0,05

Свистун В.К., Золотарьова Л.Й.

Калініченко О.О.

Дослідження підтоплення траси швидкісного трамваю у Кривому Розі геофізичними методами

(Тези)

друк

Проблемні питання геологічної освіти та науки на порозі XXI століття. Тези доповідей наукової конференції, присвяченої 60-річчю геологічного факультету Львівського нац. університету ім. І.Франка. – Львів, 2005. – с. 104-105

0,1

0,04

Свистун В.К., Золотарьова Л.Й., Харітонова Л.М.

Калініченко О.О.

Подтопление трассы скоростного трамвая в Кривом Роге

(Тези)

друк

Теоретичні, регіональні, прикладні напрями розвитку антропогенної географії та ландшафтознавства. Матер. II між нар. Наук. конф. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2005. – 181-184

0,12

0,06

Золотарьова Л.Й., Харітонова Л.М.

Ярков С.В.

Характеристика сучасних біоценозів центральної частини Кривбасу

(Тези)

друк

Проблеми екології та екологічної освіти. Матер. ІІ Міжнар. наук. конф. – Кривий Ріг, 2005. – с. 51-56


0,2
0,12

Завальнюк О.Й., Задорожня Г.М.

Шипунова В.О.

Динаміка і проблеми забруднення атмосферного повітря Дніпропетровської області

(Тези)


друк

Проблеми екології та екологічної освіти. Матер. ІІ Міжнар. наук. конф. – Кривий Ріг, 2005. – с. 37-41

0,15

0,1

Снісаренко Т.О.

Шипунова В.О.

Геоморфологія печери Кобильної

(Стаття)

друк

Вісник екологічного та науково-методичного центру КДПУ. – Кривий Ріг: КДПУ, 2005. – с. 81-84

0,15
0,05

Казаков В.Л.

Шипунова В.О.

Оценка природно-рекреационного потенциала Криворожского района

(Стаття)

друк

Вісник екологічного та науково-методичного центру КДПУ. – Кривий Ріг: КДПУ, 2005. – с. 63-66

0,15
0,05

Клишнікова І.В.

Шипунова В.О.

Антропогенные изменения компонентов ландшафтов Кривбасса

(Тези)

друк

Теоретичні, регіональні, прикладні напрями розвитку антропогенної географії та ландшафтознавства. Матер. II між нар. Наук. конф. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2005. – 179-180

0,1
0,05

Ганчук О.В.

Завальнюк О.Й.

Географические аспекты изучения социальных процессов и районирования в антропогенно-измененных регионах

(Тези)

друк

Теоретичні, регіональні, прикладні напрями розвитку антропогенної географії та ландшафтознавства. Матер. II між нар. Наук. конф. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2005. – 193-198

0,2


-

Завальнюк О.Й.

Характеристика сучасних біоценозів центральної частини Кривбасу

(Тези)

друк

Проблеми екології та екологічної освіти. Матер. ІІ Міжнар. наук. конф. – Кривий Ріг, 2005. – с. 51-56

0,12
0,04

Ярков С.В., Задорожня Г.М.

Казакова Т.А.

Будова провального антропогенного рельєфу Криворіжжя

(Тези)

друк

Теоретичні, регіональні, прикладні напрями розвитку антропогенної географії та ландшафтознавства. Матер. II між нар. Наук. конф. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2005. – 166-171

0,2
0,05

Казаков В.Л., Задорожня Г.М.

Казакова Т.А.

Провальний антропогенний рельєф (на прикладі Криворіжжя)

(Стаття) (Фахова)

друк

Наукові записки державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського. Серія: Географія – Вінниця, 2005. – Вип. 10. – с. 68-73

0,2
0,05

Задорожня Г.М., Казаков В.Л.

Казакова Т.А.

Екскурсії в шахту – перспективний напрямок розвитку техногенного туризму

(Тези)

друк

Теоретичні, регіональні, прикладні напрями розвитку антропогенної географії та ландшафтознавства. Матер. II між нар. Наук. конф. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2005. – 124-127


0,12

-

Задорожня Г.М.

Провальний антропогенний рельєф (на прикладі Криворіжжя)

(Стаття) (Фахова)

друк

Наукові записки державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського. Серія: Географія – Вінниця, 2005. – Вип. 10. – с. 68-73

0,2
0,05

Казакова Т.А., Казаков В.Л.

Задорожня Г.М.

Фактори утворення техногенних промислових провалів

(Стаття)


друк

Вісник екологічного та науково-методичного центру КДПУ. – Кривий Ріг: КДПУ, 2005. – с. 41-44

0,15

-

Задорожня Г.М.

Будова провального антропогенного рельєфу Криворіжжя

(Тези)

друк

Теоретичні, регіональні, прикладні напрями розвитку антропогенної географії та ландшафтознавства. Матер. II між нар. Наук. конф. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2005. – 166-171

0,2
0,05

Казаков В.Л., Казакова Т.А.


^

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ за 2005р.


по кафедрі фізичної географії та геології


Кафед-ра

Кіль-кість допо-відей на Всеук-раїнс. конфе-ренціях

Участь у вис-тав-ках

Кіль-кість науко-вих гуртків

Кіль-кість студен-тів у науко-вих гурт-ках

Кількіс-ть авторських. свідоцтв

Кіль-кість вико-наних дип-лом-них робіт

Кількіс-ть пуб-ліка-цій

Участь у Всеукр. конкурсах

Участь у Всеукр. олімпіадах

Всього по-дано

Відз-наче-но наго-рода-ми

Всього

Відз-наче-но наго-рода-ми

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Фізич-ної геогра-фії та геоло-гії4-146-326--1-

Зав. кафедри фізичної географії


та геології, к.г.н., доцент Казаков В.Л.

Схожі:

Тема кафедральної ндр: “Географо-краєзнавчі дослідження Криворізького регіону” iconТема кафедральної ндр: “Географо-краєзнавчі дослідження Криворізького регіону”
Ндр має чітку регіональну та прикладну природничо-краєзнавчу та геоекологічну спрямованість (так як об’єктом вивчення виступають...
Тема кафедральної ндр: “Географо-краєзнавчі дослідження Криворізького регіону” iconРеферат Звіт по ндр : 376с., 144 рис., 10 табл., 143 джерела
Об’єкт дослідження − є інформаційна система з інтелектуальною підтримкою прийняття рішень
Тема кафедральної ндр: “Географо-краєзнавчі дослідження Криворізького регіону” icon“ Мінералогічний склад руд Скелеватського- магнетитового родовища...
Курсова робота на тему: “Мінералогічний склад руд Скелеватського- магнетитового родовища Криворізького басейну” з дисципліни “Лабораторні...
Тема кафедральної ндр: “Географо-краєзнавчі дослідження Криворізького регіону” iconТема : дослідження в галузі паблік рилейшнз
Основні поняття: соціологічні дослідження, формалізовані дослідження неформалізовані дослідження, анкетування, вибірка, аналіз, групові...
Тема кафедральної ндр: “Географо-краєзнавчі дослідження Криворізького регіону” iconСутність поняття конкурентоспроможності регіону гарасюк Д. М
Гарасюк Д. М. Сутність поняття конкурентоспроможності регіону. У статті окреслена актуальність регіональних проблем І розглянуто...
Тема кафедральної ндр: “Географо-краєзнавчі дослідження Криворізького регіону” icon3 Польові краєзнавчі спостереження та дослідження в інших зсувних районах міста
Нашим експедиційним краєзнавчим загоном було обстежено окремі частини зсувних районів м. Чернівці. А саме, район вул. 28 червня-І....
Тема кафедральної ндр: “Географо-краєзнавчі дослідження Криворізького регіону” iconСторичного факультету криворізького педагогічного інституту (2000-2012...
Наукові праці викладачів історичного факультету криворізького педагогічного інституту (2000-2012 рр.)
Тема кафедральної ндр: “Географо-краєзнавчі дослідження Криворізького регіону” iconИчного факультету криворізького педагогічного інституту (2000-2012...
Наукові праці викладачів історичного факультету криворізького педагогічного інституту (2000-2012 рр.)
Тема кафедральної ндр: “Географо-краєзнавчі дослідження Криворізького регіону” iconЕколого-економічні проблеми розвитку Південних областей України
Вона виробляє 70% сукупного суспільного продукту регіону. При цьому на видобувні галузі припадає лише 4% промислового виробництва....
Тема кафедральної ндр: “Географо-краєзнавчі дослідження Криворізького регіону” iconРекреаційний потенціал. Рекреаційні ресурси як основа туристичного потенціалу туреччини зміст
Актуальність дослідження даної теми зумовлена тим, що наука рпс вивчає особливості розміщення та розвитку народногосподарського комплексу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка