Хто створив найдавніші географічні карти?
Скачати 101.28 Kb.
НазваХто створив найдавніші географічні карти?
Дата конвертації11.10.2013
Розмір101.28 Kb.
ТипВопрос
uchni.com.ua > Географія > Вопрос

ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

§ 8. Початок дослідження території України


 1. Пригадайте, хто з відомих грецьких учених в античні часи побував на землях України.

2. Хто створив найдавніші географічні карти?

 Перші відомості про Україну. Перші географічні відомості про територію України збереглися ще з давніх часів у працях відомих грецьких істориків, географів та мандрівників – Геродота (V ст. до н. е.), Страбона (І ст. до н. е.), Птолемея (II ст.). У своїх працях вони  описували південь України, найбільше – Причорномор'я, де існували грецькі міста-держави. Змальовуючи природу цієї території, вчені відзначали її багатства, передусім потужні темні ґрунти, широкі повноводні річки, чудові пасовища для худоби. Пізніше арабські та візантійські мандрівники описували побут, культуру, господарство людей, які жили на землях Середнього Подніпров'я та Північного Причорномор’я.. Вони згадують про гостинність людей, їх миролюбний характер. З античних часів дійшли до нас і перші картографічні зображення цих територій.

 image002

Мал. Географічні відомості про українські землі в давнину

 Україна дивовижна

Геродот – батько української історії

Скіфію – „країну на північному узбережжі Чорного моря і прилеглих до нього землях” – найдетальнішим чином описав давньогрецький учений і мандрівник Геродот у IV книзі своєї "Історії", відомої як "Скіфський логос". Тому він по праву може вважатися "батьком української історії". Учений грек, який побував у Північному Причорномор’ї, визначив протяжність узбережжя всього Чорного моря, розповів про річки, що в нього впадають, поміряв відстані між окремими населеними пунктами. У ХХ ст. вийшов перший переклад українською мовою IV книжки "Геродот із Галікарнасу. Скіфія. Найдавніший опис України з V століття перед Христом" (1937), а згодом  побачили світ перекладені “Історії в дев‘яти книгах” (1996).

 image005

 

 

 

 

 

 

 

  Мал. Геродот (485 – 425 рр. до н. е.)

 Відомості в добу Середньовіччя. Після  утворення давньої держави ^ Київської Русі, завдячуючи арабським і європейським мандрівникам та купцям, відомості про територію України значно поширилися у світі. Їхні звіти  містили географічну інформацію про окремі українські землі, господарське й політичне життя на них.

Перші вітчизняні згадки про територію нашої держави є в літописах, княжих грамотах, літературних творах. У найдавнішому літописі «Повість минулих літ», автор вперше вживає назву „Русь” (862 р.), намагається дати відповідь на запитання: „Звідки пішла Руська земля?”, змальовує її природу, описує народи, які  заселяли ці землі, їх політичні й торгові зв’язки з іншими державами, що здійснювалися суходолом, річками й морем, у тому числі й „шляхом із варяг у греки” по Дніпру й Чорному морю. У Київському й Галицько-Волинському літописах вживається назва „Україна” (1187 р.). У них є відомості про заснування давньоруських міст, спорудження замків, церков, заселення й освоєння нашими пращурами нових територій.

Після завоювання українських земель Литвою та Польщею географічні відомості про наші території містяться здебільшого в хроніках і урядових документах цих держав, а з розвитком запорізької державності – в козацьких літописах. У ті часи зросла зацікавленість європейців територією України та її народом, про що свідчать щоденники, звіти й донесення італійських, французьких, німецьких, австрійських, шведських мандрівників і послів, а також мандрівників з арабського Сходу.

^ Україна дивовижнаimage004

Середньовічні мандрівники про Україну

У XII ст. у Києві тричі побував арабський письменник і вчений Абу-Гамід. У своїх книжках «Антологія деяких чудес Заходу» та «Космографія» він детально описав природу, господарство, торгівлю та побут населення Русі. Відомості про це знаходимо також в арабських мандрівників Ель-Ідрісі (XII ст.) та Ібн Баттути (XIV ст.). Відомості про Україну поширювали й наші співвітчизники, які навчалися в університетах Європи. Серед них – учений ХV ст. Юрій Дрогобич, який став керівником Болонського університету, викладав медицину й астрономію.

 ^ Перші карти України. Перші карти всієї української території були подані переписувачами «Географії» Клавдія Птолемея, починаючи з XIII ст. Ця книжка перевидавалася більш як 50 разів. До стародавніх птолемеївських карт додавалися нові. Спочатку це були рукописні карти, а у ХУ – ХУІІІ ст. – друковані. Територія України відображалася на картах світу, Європи й окремих держав – Польщі, Литви, Угорщини, Туреччини, Росії. Натомість у 1650–1660 рр. у Західній Європі вийшли перші карти, присвячені винятково українським землям. Їх автор – французький військовий інженер і картограф Гійом де Боплан. Перебуваючи інженером військових споруд і картографом на службі в польського короля, він 17 років провів в Україні. Він часто подорожував, особисто виконуючи топографічні вимірювання для накреслення карт. Боплан створив кілька загальних карт України й окремих її частин (Київщини, Поділля, Волині та ін.), а також карту Дніпра. Його перу належить „Опис України”, в якому докладно змальовані її природа, населенні пункти, шляхи, заняття та побут мешканців. Карти й книжку Г. де Боплана дослідники називають перлиною в українознавчій літературі ХУІІ ст. Ці твори були й залишаються цінними джерелами відомостей про український народ і Україну того часу.

 

^ Україна дивовижнаimage004

Попередження читачам „Опису України”

„.. смію в повній пошані подарувати… опис цієї великої граничної країни України, що лежить між Московією і Трансільванією. На долученій карті можете в одну мить побачити з кожної точки погляду цю простору землю України… Панове, я пропоную Вам карту, яка виготовлена на основі не чужої розповіді чи якогось збірника, а на основі точних вимірювань, зроблених мною в усіх місцях землі, що на карті. Це повинно Вас упевнити щодо точності, як також правдивості мого слова. Насолоджуйтеся, отже, у вільні хвилини плодами моєї праці, поглядаючи у Ваших кабінетах на цей гарний край, розташування міст і фортець якого я накреслив, вдячний, що Ваша похвальна цікавість знайде в цьому задоволення”.

Гійом Ле Вассер Сієр де Боплан, 1651 р.

 image007

Мал. Україна на стародавніх картах

 Запам’ятайте

Перші географічні відомості про Україну містять праці відомих грецьких учених і мандрівників – Геродота, Страбона, Птолемея.

Перші вітчизняні згадки про українські землі є в літописах і княжих грамотах. Назва „Україна” вперше згадується у Київському літописі в 1187 р.

Перші докладні карти України склав французький картограф Гійом де Боплан в середині ХVІІ ст.

 Запитання і завданняimage009

1. У яких джерелах ми знаходимо перші географічні відомості про територію нашої держави?

2. Чому грецькі вчені античної доби цікавилися територією України? Яку її частину вони знали найкраще?

3. В яких джерелах з'явилися перші вітчизняні згадки з географії середньовічної України?

4. Коли і чому зріс інтерес європейців до пізнання території України?

5. Хто склав перші докладні карти України?

6*. Відомо, що давньогрецький історик Геродот побував на північному узбережжі Чорного моря, описав Істр, Тірас, Борисфен, Гіпаніс, ймовірно, відвідав Ольвію і Херсонес. Пригадайте з історії України, про які географічні об’єкти йдеться.
^

§ 9. Систематичні дослідження території України  


1. Пригадайте з попередніх курсів географії, хто з відомих українських учених-географів досліджував материки й океани нашої планети.

2. Назвіть українських учених, що вивчали територію України.

 ^ Дослідження у ХVІІІ – ХІХ ст. Початки систематичного географічного дослідження України припадають на XVIII ст. Потреби виробництва і торгівлі вимагали створення географічних описів і карт. Вони здійснювались у різних частинах України польськими, австрійськими і російськими дослідниками, які вивчали ці території з метою виявлення природних багатств для експлуатації урядами своїх країн. найбільше експедицій направлялося в малоосвоєну степову частину України, яка відійшла до Росії.

У XIX ст. географічні дослідження здійснювали  вчені, які працювали в університетах – Київському, Львівському, Харківському, Одеському. Там географію почали викладати студентам.

Значну роль у вивченні територій відіграли наукові товариства. У 1873 –1876 рр. у Києві існувало Південно-Західне відділення Російського географічного товариства. У його роботі брали активну участь не тільки природодослідники, а й видатні діячі української науки і культури: історик Михайло Драгоманов, композитор Микола Лисенко, письменник Панас Мирний, автор слів гімну України Павло Чубинський та ін. товариство збирало та публікувало матеріали про природу, сільське господарство, промисловість України, творчість і побут українського народу. За це російський уряд визнав його роботу неблагонадійною. Діяльність Південно-Західного відділу була припинена, а його віце-президента Павла Чубинського вислано з України. Нині Українське географічне товариство об’єднує сотні географів України.

Наприкінці ХІХ ст. у Львові було створено Наукове товариство імені Шевченка, в якому діяла природнича секція. В її роботі брали участь учені-географи України й ті, що проживали за межами батьківщини. Нині діяльність цього товариства в Україні відновлена.

image002

Мал. Павло Чубинський

 

Дивовижна Україна image004

^ Розвідка підземних багатств

У XVIII ст. Григорій Капустін відкрив поклади кам'яного вугілля у Донбасі, а Василь Зуєв – поклади залізної руди у Криворізькому басейні. Іван Кирилов склав низку карт України, які увійшли до атласу Російської імперії, а також здійснив опис території України (у складі Росії).

 ^ Дивовижна Україна image005

Внесок українців у вивчення світу

Українські вчені та мандрівники брали участь у дослідженнях різних регіонів світу. Василь Григорович-Барський у XVIII ст. здійснив мандрівку в країни Західної Європи та Близького Сходу і зробив детальні описи своїх подорожей. Юрій Лисянський був одним із керівників навколосвітнього плавання в 1803 – 1806 рр. Єгор Ковалевський у середині ХІХ ст. досліджував Східну Африку та мандрував Китаєм.  Микола Миклухо-Маклай у 1870 –1876 рр. здійснив 10 мандрівок до Австралії та островів Океанії, де вивчав місцеві народи.

 ^ Дослідження у ХХ – ХХІ ст. На кінець XIX – початок XX ст. припадає становлення української географії. Воно пов’язане, передусім, з іменами С. Рудницького, П. Тутковського, і В. Кубійовича.

image007 Степана Рудницького (1877 – 1937) вважають основоположником сучасної української географії. Він викладав географію у вищих навчальних закладах Львова і Харкова (Україна), Відня (Австрія) і Праги (Чехія). С. Рудницький зробив вагомий внесок у фізичну географію, політичну географію та картографію. Учений першим комплексно описав територію України. Праці та карти, створені ним, видавалися різними мовами. У багатьох працях С. Рудницький обґрунтував необхідність створення незалежної Української держави. Багато зробив учений для навчання географії у школах: склав першу настінну карту України, видав низку підручників. Життя видатного вченого обірвалося трагічно: він був репресований радянським урядом, висланий у північні табори, де й загинув у 1937 р.

image009 Павло Тутковський (1858 – 1930) – один з ініціаторів створення Академії наук України. Він активно працював у галузі геології та досліджував природу Волині, Полісся, Поділля, Придніпров'я. П. Тутковський є автором низки наукових праць з фізичної географії та краєзнавства України. Вчений заснував у Житомирі Волинський музей, у Києві – Геологічний музей.

image011 Видатний географ і картограф Володимир Кубійович (1900 – 1985) здійснював свою наукову діяльність здебільшого за межами України (у Польщі, Німеччині та Франції). Він є автором таких праць, як «Атлас України і суміжних країв»,  «Географія України і суміжних земель», що вийшли у 1930-х роках, багато років поспіль очолював Наукове товариство ім. Шевченка в Європі, був редактором багатотомної „Енциклопедії Українознавства”, до якої написав статті про природу, населення й господарство України.

image013 У першій половині ХХ ст. працювали визначні вчені, діяльність яких була пов’язана з географічними дослідженнями. Природознавець Володимир Вернадський (1863 –1945) є основоположником наукової галузі геохімії та вчення про біосферу. Він був одним з перших президентів Академії наук України.

image015 Метеоролог Борис Срезневський (1857 – 1934) був одним із організаторів метеорологічної служби в Україні. Георгій Висоцький (1865 –1940) – ґрунтознавець і вчений в галузі лісівництва.

Із середини XX ст. в Україні відбувається поділ географії на окремі галузі. У галузі геоморфології (рельєфознавства) проводив дослідження Володимир Бондарчук, біогеографії та екології рослин – Петро Погребняк.

У наш час географічні дослідження здійснюються вченими в Інституті географії Національної академії наук України, на географічних факультетах університетів. Українські вчені з 1996 р. проводять дослідження Антарктиди на науковій станції Академік Володимир Вернадський.

 ^ Рекорди Україниimage004

Перші підручники з географії для школярів, написані українською мовою, створили Степан Рудницький („Коротка географія України”, 1910 р.) та Софія Русова („Початкова географія”, 1911 р.).

 Запам’ятайте

          Українське географічне товариство було засноване 1873 р. як  Південно-Західне відділення Російського географічного товариства.

Основоположником української географії є Степан Рудницький, її становлення пов’язане з діяльністю Павла Тутковського та Володимира Кубійовича.

Відомі українські географи – Георгій Висоцький, Борис Срезнєвський, Володимир Бондарчук та ін.

 image017

Запитання і завдання

1. З чим пов'язане започаткування систематичного географічного дослідження України?

2. Коли виникло Українське географічне товариство?

3. Хто з українських учених зробив значний внесок у становлення вітчизняної географії?

4. Які  дослідження здійснюють українські географи у наш час?

5. Користуючись додатковими джерелами інформації, підготуйте повідомлення про діяльність українського вченого-географа.

 

Корисно прочитати

1.     Велика ілюстрована енциклопедія України. – К.: Махаон, 2007.

2.     Ємченко О. П. Біографи голубої планети: Етюди про великих мандрівників: Для серед. і ст. шк. віку. – К.: Веселка, 1984.

3.     Шаблій О. І. Академік Степан Рудницький – фундатор української географії. – Львів – Мюнхен: Ред.-вид. відділ Львівського держ. ун-ту, 1993.

  1. Шевченко В. Тричі перший: видатний мореплавець та географ Юрій Лисянський. – К.: ДНВП “Картографія”, 2003.

Схожі:

Хто створив найдавніші географічні карти? iconУрок географії у 8 класі Тема: Вклад українських вчених у розвиток географії
Обладнання: карти України, географічні атласи, портрети вчених, роздатковий матеріал, мультипроектор
Хто створив найдавніші географічні карти? iconХто створив періодичну систему хімічних елементів?

Хто створив найдавніші географічні карти? iconУрок вшанування пам’яті видатного географа Степана Рудницького
Львович – це видатний географ, картограф; зробив великий внесок у розвиток географічної науки. Він зробив географічні карти українською...
Хто створив найдавніші географічні карти? iconБіблійні легенди
Спочатку Бог створив небо І землю, потім світло. Світло назвав «день», а темряву — «ніч». Другого дня Бог створив твердь посеред...
Хто створив найдавніші географічні карти? iconТема. Складання комплексної характеристики однієї з річок материка...
Мета. Скласти комплексну характеристику однієї з річок материка Північна Америка за типовим планом, вивчити логічну послідовність...
Хто створив найдавніші географічні карти? iconУроку
Обладнання: карта півкуль, контурні карти, малюнки тварин та рослин океанів, карти для груп, ребус, мультимедійна дошка, слайди,...
Хто створив найдавніші географічні карти? iconСпочатку Бог створив небо І землю, потім світло. Світло назвав «день»,...
Спочатку Бог створив небо І землю, потім світло. Світло назвав «день», а темряву — «ніч». Другого дня Бог створив твердь посеред...
Хто створив найдавніші географічні карти? iconСекрет фінансового добробуту
Він створив цей світ, невимовно красивий світ. І коли Бог створив цей світ, він був створений в усіх відношеннях. Майстерність Творця...
Хто створив найдавніші географічні карти? icon26. 10. 2013р., м. Чернівці, «Хабаківка»
Умовні позначення issom-2000 для паркового орієнтування. Кольоровий струменевий друк. Карти не герметизовані. Напрямок на північ...
Хто створив найдавніші географічні карти? icon23. 10. 2010р., м. Чернівці, ліцей №4, старт о 1300
Кольоровий лазерний друк. Карти не герметизовані. Напрямок на північ збігається з рамкою карти. Нумерація кп на карті порядкова (1,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка