Тема. Загальні відомості про мінеральні добрива. Раціональне використання добрив та проблеми охорони природи від забруднення продуктами та відходами хімічних виробництв. Роль хімії у розв’язанні сировинної проблеми
Скачати 73.44 Kb.
НазваТема. Загальні відомості про мінеральні добрива. Раціональне використання добрив та проблеми охорони природи від забруднення продуктами та відходами хімічних виробництв. Роль хімії у розв’язанні сировинної проблеми
Дата конвертації19.12.2013
Розмір73.44 Kb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Географія > Урок
Урок 15

Тема. Загальні відомості про мінеральні добрива. Раціональне використання добрив та проблеми охорони природи від забруднення продуктами та відходами хімічних виробництв. Роль хімії у розв’язанні сировинної проблеми.

Лабораторний дослід №7 «Ознайомлення із зразками мінеральних добрив».

Мета. Поглиблювати знання учнів про загальні властивості

мінеральних добрив та їх класифікацію; стисло

охарактеризувати найважливіші нітратні, фосфатні і калійні добрива, показати їх значення у народному господарстві;

розвивати практичні навички роботи з лабораторним обладнанням та реактивами; виховувати розуміння відповідальності людини перед природою та нащадками за раціональне використання мінеральних добрив.

Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва, таблиця розчинності, ряд активності металів, схема класифікації мінеральних добрив, довідники, зразки мінеральних добрив, штатив із пробірками, розчин сульфатної кислоти.

Тип уроку: Комбінований.

Базові поняття: Добрива, мікроелементи, макроелементи, агрохімія, комбіновані добрива.

^ ХІД УРОКУ
І. Організаційний момент

Діагностика емоційного стану класу.
ІІ. Актуалізація опорних знань

1.Перевірка домашнього завдання.

2. Охарактеризувати фізичні властивості та застосування нітратної кислоти.

3.Виконання самостійної роботи.

1 варіант

Складіть схеми реакцій термічного розкладу нітратів Літію, … і перетворіть їх на хімічні рівняння.

2 варіант

Складіть схеми реакцій термічного розкладу нітратів Магнію і перетворіть їх на хімічні рівняння.

3 варіант

Складіть схеми реакцій термічного розкладу нітратів ……

і перетворіть їх на хімічні рівняння.
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Учитель повідомляє тему уроку та його мету. Звертає увагу, на те , що на цьому уроці учні познайомляться з різними видами мінеральних добрив, та отримають інформацію про їх властивості та особливості застосування у сільському господарстві.
ІV.Вивчення нового матеріалу

1. Повідомлення учнів про мінеральні добрива. (Обговорюються проблеми використання добрив у сільському господарстві, проблеми забруднення навколишнього середовища.)

2. Повідомлення вчителя про класифікацію добрив.

Добрива –речовини, які вносять у грунт для покращення розвитку рослин.
Макроелементи –елементи сумарна частка яких становить до 1,9%.

Мікроелементи – понад 50 елементів, вміст кожного з них 10-3 – 10-12%.

Ультрамікроелементи – елементи вміст яких менше 10 -12% (свинець, бром, срібло, золото…)

Комбіновані добрива – добрива , що містять набір потрібних рослинам елементів.

Агрохімія – це наука, яка вивчає процеси живлення рослин і методи використання добрив в сільському господарстві.

При цьому велика увага приділяється взаємодії між самими рослинами, ґрунтом і добривами. Основне завдання агрохімії за визначенням Д. М. Прянишникова, - вивчення колообігу речовин в землеробстві і виявлення заході, які впливають на ті хімічні процеси які відбуваються в ґрунті та рослині і забезпечують підвищення урожаю і його якості.

^ Класифікація добрив

Добрива –це речовини необхідні для живлення рослин і підвищення родючості ґрунту. Слово добриво від (одобрити), зробити ґрунт добрим, щедрим. Добрива містять поживні речовини, підсилюють їх мобілізацію ґрунті, активізують біохімічні процеси в рослині, змінюють властивості ґрунту і рослин, проявляють позитивний вплив на збільшення урожаю, покращення якості продукції і сприяють підвищенню родючості ґрунтів.

^ За способом виробництва добрива поділяють на:

  • промислові – майже всі мінеральні добрива, отримані на спеціальних хімічних заводах;

  • місцеві – добрива, отримані в місцях їх використання, безпосередньо в господарствах чи поблизу їх.

За хімічним складом добрива поділяють на:

  • Мінеральні добрива – це промислові чи викопні продукти, що містять елементи, необхідні для живлення рослин і підвищення родючості ґрунту.

  • Прості – містять тільки один поживний елемент (азотні, фосфорні, калійні, мікродобрива).

  • Комплексні – містять кілька елементів живлення (нітрофос, ітрофоска, діамофос)


^ Рідкі азотні добрива: рідкий безводний амоніак, амоніачна вода.

Тверді азотні добрива: карбофос, амоній сульфат, амоній хлорид.

Водорозчинні фосфорні добрива: суперфосфати, суперфос.

Нерозчинні у воді фосфорні добрива: термофосфати, фосфоритне борошно.

^ Калійні добрива: сильвініт, калійна сіль, поташ.


Добрива
Органічні Бактеріальні Неорганічні

сидерати (за вмістом та требою

компост діючої речовини)

гній

сечовина макроелементи мікроелементи

торф

фекалії Нітроген Купрум

пташиний послід Фосфор Цинк

Калій Ферум

3. Робота з таблицею 4, (с. 85)

Проаналізувати класифікацію мінеральних добрив та їх склад. Зробити висновки, щодо діючої речовини в кожній групі добрив.

Комбіновані(комплексні) добрива – містять два, три і більше елементів живлення рослин – азот і фосфор, або азот, фосфор і калій, а інколи і деякі мікроелементи. Велика концентрація поживних речовин з одночасним вмістом кількох найбільш важливих елементів живлення є великою перевагою комплексних добрив.

Амофос – містить 12% азоту, 46 – 60 %фосфору. Можна вносити на всіх типах ґрунтів.

Калійна селітра – містить 13% азоту, 45% калію

Нітрофоска – виробляють добрива груп А, Б, В З різним вмістом діючої речовини азот 23,5 – 11%, фосфор 17 – 10%, калій 13 – 11% .

Мікродобрива (мікроелементи).

Систематичне використання органічних і мінеральних добрив збагачує ґрунт мікроелементами, а винесення їх з урожаєм – збіднює.

Для нормального росту рослинам необхідні: Марганець, Бор, Молібден, Цинк, Купрум, Ферум, Кобальт, Іод, Фтор,Селен, Літій…

Нестача мікроелементів викликає ряд захворювань у рослин, що нерідко призводить до їх загибелі. Основний запас мікроелементів в ґрунті зосереджений головним чином в материнській породі, а вміст в рухомій формі визначається типом ґрунту, її мікробіологічною активністю, біологічними особливостями рослин.

Мідь активізує в рослинах ряд ферментів, і як наслідок, ростові процеси. Як добриво використовують мідний купорос. На внесення мідних добрив добре реагують злакові, багаторічні трави, бобові овочеві культури.

Бор покращує вуглеводневий обмін, посилює біосинтез білку. При його недостачі відмирають точки росту, порушується запліднення. Вносять під буряки, зернобобові, гречку, льон.

Марганець входить до складу багатьох ферментів, активізує фотосинтез і впливає на плодоутворення.

^ Цинк за рахунок стимулювання дихання підвищує тепло - та холодостійкість.

Молібден регулює обмін та засвоєння нітратних сполук, важливий для бобових культур, концентрується в бульбочках бобових, стимулює роботу бульбочкових бактерій.
«Інструктаж з БЖД»

^ 4.Лабораторний дослід №7 «Ознайомлення із зразками мінеральних добрив»

Учитель звертає увагу учнів на те, що нітрвтні добрива добре розчинні у воді. Їх вносять в ґрунт весною під вегетуючі рослини.

Фосфорні добрива важкорозчинні, розчиняються ґрунтовими кислотами, їх вносять восени під обробіток ґрунту.

Мета: ознайомитися зі зразками мінеральних добрив.

Обладнання та реактиви: зразки мінеральних добрив, дистильована вода, штатив із пробірками, скляні палички, розчин сульфатної кислоти (_____).

Розгляньте видані вам зразки мінеральних добрив. Для кожного з них запишіть у зошит:

- зовнішній вигляд;

- розчинність у воді.

Формули сполук знайдіть у довіднику або підручнику.

Результати спостереження запишіть у таблицю:п/п

Назва

добрива

Хімічна

формула

Зовнішній

вигляд

Розчинність у воді

(за кімнатної температури)

Розчинність у кислоті

(запишіть рівняння реакції, якщо вона відбувається)

1

Суперфосфат

2

Фосфоритне

борошно

3

Аміачна

селітра

4

Амоній

сульфат

5

Калійна сіль


Висновок._________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Виробництво мінеральних добрив. ( Робота з підручником).
^ V. Узагальнення та систематизація знань

1. Обговорюються результати лабораторного досліду, підводяться підсумки роботи.

2. Використання добрив – один з основних прийомів інтенсивного землеробства. За високого рівня агротехніки й розумного внесення добрив можна керувати врожайністю. Надлишок добрив накопичується в рослинах, потрапляє в питну воду і може зашкодити здоров’ю.
VI. Домашнє завдання

1.§12.

2. №113, 115 ( початковий і середній рівні) –; 116, 119 ( достатній і високий рівні) –.
VII.Підбиття підсумків уроку

Учитель підводить підсумки уроку, з’ясовує чи є запитання до матеріалу уроку.

Схожі:

Тема. Загальні відомості про мінеральні добрива. Раціональне використання добрив та проблеми охорони природи від забруднення продуктами та відходами хімічних виробництв. Роль хімії у розв’язанні сировинної проблеми iconРеферат на тему «Значення хімії у розв’язанні сировинної проблеми»
Розвідування й застосування дешевої сировини, нових видів альтернативних сировинних матеріалів. Промислові І побутові відходи
Тема. Загальні відомості про мінеральні добрива. Раціональне використання добрив та проблеми охорони природи від забруднення продуктами та відходами хімічних виробництв. Роль хімії у розв’язанні сировинної проблеми iconПерелік питань для проведення державної підсумкової атестації з хімії...
Опишіть предмет хімії, місце хімії серед наук про природу. Обґрунтуйте роль хімічних знань у пізнанні природи, значення хімічних...
Тема. Загальні відомості про мінеральні добрива. Раціональне використання добрив та проблеми охорони природи від забруднення продуктами та відходами хімічних виробництв. Роль хімії у розв’язанні сировинної проблеми iconТема. Семінар «Мінеральні добрива». Мета
Розвивати вміння логічно мислити, робити висновки,застосовувати теоретичні знання при вирішенні практичних завдань
Тема. Загальні відомості про мінеральні добрива. Раціональне використання добрив та проблеми охорони природи від забруднення продуктами та відходами хімічних виробництв. Роль хімії у розв’язанні сировинної проблеми iconТема: Чорнобиль – попередження, набат Мета
Мета: повести розмову з учнями про проблеми екології, охорони оточуючого середовища, виховувати в учнів бережливе ставлення до природи,...
Тема. Загальні відомості про мінеральні добрива. Раціональне використання добрив та проблеми охорони природи від забруднення продуктами та відходами хімічних виробництв. Роль хімії у розв’язанні сировинної проблеми iconГлобальні проблеми забруднення повітря
Перед людством постійно виникають багаточисельні проблеми, що потребують невідкладного вирішення. Одні з них мають локальний характер,...
Тема. Загальні відомості про мінеральні добрива. Раціональне використання добрив та проблеми охорони природи від забруднення продуктами та відходами хімічних виробництв. Роль хімії у розв’язанні сировинної проблеми iconПроблеми використання бальнеологічних ресурсів львівського передкарпаття
До бальнеологічних ресурсів відносять: мінеральні води, лікувальні грязі І озокерит
Тема. Загальні відомості про мінеральні добрива. Раціональне використання добрив та проблеми охорони природи від забруднення продуктами та відходами хімічних виробництв. Роль хімії у розв’язанні сировинної проблеми iconПро вжиття заходів щодо запобігання насильству над дітьми
Жіночий консорціум України" за підтримки Міністерства освіти І науки України в 2009 році у навчальних закладах Вінницької, Кіровоградської,...
Тема. Загальні відомості про мінеральні добрива. Раціональне використання добрив та проблеми охорони природи від забруднення продуктами та відходами хімічних виробництв. Роль хімії у розв’язанні сировинної проблеми iconВикористання теплової енергії в тваринництві
Чистота повітря та його температура – важливі фактори нормального розвитку тварин. Розв’язати ці проблеми можна лише за умови вмілого...
Тема. Загальні відомості про мінеральні добрива. Раціональне використання добрив та проблеми охорони природи від забруднення продуктами та відходами хімічних виробництв. Роль хімії у розв’язанні сировинної проблеми iconЗагальні зауваження до розв’язання задач зі статики
При розв’язанні задач статики треба насамперед з’ясувати, які сили діють на тіло в стані рівноваги. Ці сили необхідно показати на...
Тема. Загальні відомості про мінеральні добрива. Раціональне використання добрив та проблеми охорони природи від забруднення продуктами та відходами хімічних виробництв. Роль хімії у розв’язанні сировинної проблеми iconКороткі відомості з історії хімії
Цілі уроку: вивчити основні етапи становлення хімії як науки; назвати найвидатніших хіміків та оха­рактеризувати їхні внески в науку;...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка