Відділ освіти петровської районної у місті донецьку ради донецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №84 донецької міської ради донецької області підготувала вчитель географії песоцька оксана євгенівна
Скачати 159.87 Kb.
НазваВідділ освіти петровської районної у місті донецьку ради донецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №84 донецької міської ради донецької області підготувала вчитель географії песоцька оксана євгенівна
Дата конвертації25.12.2013
Розмір159.87 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Географія > Документы
^ ВІДДІЛ ОСВІТИ ПЕТРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ У МІСТІ ДОНЕЦЬКУ РАДИ

ДОНЕЦЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ № 84

ДОНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

^ ПІДГОТУВАЛА ВЧИТЕЛЬ ГЕОГРАФІЇ

ПЕСОЦЬКА ОКСАНА ЄВГЕНІВНА

11731887_svpa343_450.jpg

2013 РІК

Учитель должен обращаться

не столько к памяти учащихся, сколько к их разуму,

добиваться понимания, а не одного запоминания.

Федор Иванович Янкович де Мариево
У процесі роботи все частіше й частіше починаєш розуміти, що кожен учень – це «родзинка», що має свою неповторність і до кожної з якої потрібний особливий підхід, кожну необхідно підготувати до самостійного життя. Тому тема моєї роботи: «Використання технологій розвиваючого навчання на уроках географії». Актуальність вивчення питання «технології розвиваючого навчання» полягає в тому, що у зв’язку з прийняттям та впровадженням нового Державного стандарту школа повинна перейти від освіти знаннєвої на діяльнісну. Цей Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого, компетентнісного і діяльнісного підходів, що реалізовані в освітніх галузях і відображені в результативних складових змісту базової і повної загальної середньої освіти. Реалізація стандарту потребує змін у діяльності вчителя, виконання нових функцій у процесі професійно-педагогічної роботи в сучасній школі: функції сприяння навчанню учнів, функції навчати навчатися.

На сучасному етапі розвитку суспільства перед школою стоїть задача всебічного розвитку особистості учня. При цьому навчання повинно забезпечувати духовний та інтелектуальний розвиток учнів. Сучасна школа, де здійснюються сучасні підходи до навчання, ставить за мету не лише навчання дітей з різними здібностями, але й створення на уроках творчої ситуації, яка спрямована на розвиваючу модель навчання, затверджуючи цінність особистості дитини. При цьому сутністю навчального процесу, тобто процесу навчання, виховання та розвитку, стає цілеспрямована переробка соціального досвіду в досвід особистісний, залучення навчаємих до всього багатства людської культури.

Зараз відомі педагоги та психологи дотримуються цієї точки зору. Серед більшого числа новацій, які застосовуються в системі освіти, найбільша увага приділяється таким технологіям, де вчитель виступає не джерелом навчальної інформації, а є організатором та координатором навчального процесу, спрямовує діяльність учнів в необхідному напрямку, при цьому враховуючи індивідуальні здібності кожного. Серед подібних технологій найбільш відома технологія розвиваючого навчання. Ця технологія стоїть на одному з перших місць за значимістю та пов’язаними з нею очікуваннями щодо підвищення якості навчання.

Розвиваюча технологія – це педагогічна технологія, головна мета якої – взаємний й плодотворний розвиток особистості педагога і його учнів на основі рівності, партнерства в спілкуванні і партнерства в спільній діяльності. Головна мета – навчить дитину вчитися, надання допомоги учню в певному відношенні до себе, до інших людей, навколишнього середовища.

Концепцією технології розвиваючого навчання є заборона насильства над особистістю в процесі навчання й розвитку учня. На сьогоднішній день учень настільки загнаний в рамки імперативів, що не може проявляти свою індивідуальність, реалізовувати свої можливості, інтереси. Він звикає до пасивної ролі, тому дуже важливо для вчителя не вчить, а навчить вчитися, підготувати до безперервного навчання.

Мета дослідження визначається необхідністю застосування та реалізації на уроках географії технологій розвиваючого навчання та результативність впровадження цих технологій в умовах сучасної загальноосвітньої школи.

Через мету дослідження були визначені наступні задачі:

 1. розглянути концептуальні основи різних підходів щодо дослідження технології розвиваючого навчання;

 2. виділити показники технологій розвиваючого навчання;

 3. реалізація технологій розвиваючого навчання на уроках географії.

Теорія розвиваючого навчання бере свій початок у роботах І.Г. Пестолоцци,

А. Дістервега, К.Д. Ушинського та ін.. Наукове обґрунтування цієї теорії дається у Л.С. Виготського.

Найбільш відомі та популярні система розвиваючого навчання Л.В. Занкова, технологія Д.Б. Ельконіна - В.В. Давидова, технології розвитку творчих якостей особистості та ін.. В їх концепціях навчання та розвиток постають як система діалектично взаємопов’язаних сторін одного процесу. Навчання визнається провідною рухливою силою психічного розвитку дитини, становлення в неї всієї сукупності якостей особистості.

У наш час в рамах концепції розвиваючого навчання розроблено ряд технологій, які відрізняються метою, особливостями змісту та методики. Технологія Л.В. Занкова направлена на загальний, цілісний розвиток особистості (всебічний гармонійний розвиток), технологія Д.Б. Ельконіна – В.В. Давидова акцентує розвиток на цілеспрямованій навчальній діяльності (інтелектуальних здібностях дитини).

Методика розвиваючого навчання – це принципово інша побудова навчальної діяльності, в якій немає нічого спільного з репродуктивним навчанням, яке основане на «натаскуванні» та заучуванні. Суть цієї концепції полягає в створенні умов, коли розвиток дитини перетворюється в головну задачу як для вчителя, так і для самого учня. Спосіб організації, зміст, методи та форми розвиваючого навчання орієнтовані на всебічний розвиток дитини.

Методика Л.В. Занкова передбачає залучати учня в різні види діяльності, використовувати у викладанні дидактичні ігри, дискусії, а також методи навчання, направлені на збагачення уяви, мислення, пам’яті, мовлення. Методика

Д.Б. Ельконіна – В.В. Давидова спрямована на отримання не зовнішніх, а внутрішніх результатів, на досягнення теоретичного рівня мислення.

Основа розвиваючого навчання полягає в тому, що при такому навчанні діти не лише оволодівають знаннями, навичками та вміннями, але й вчаться перш за все способам їх самостійного оволодіння, у них виробляється творче відношення до діяльності, розвиваються мислення, уява, увага, пам'ять, воля.

Стержнева ідея розвиваючого навчання – випереджувальний розвиток мислення, що забезпечує готовність дитини самостійно використовувати свій творчий потенціал.

Характерною рисою продуктивного мислення в порівнянні з репродуктивним є можливість самостійного відкриття знань. Упор повинен робитися на забезпечення переходу від неусвідомленої діяльності до усвідомленої. Вчитель постійно спонукає учня аналізувати свої мислиневі дії, запам’ятовувати, як він досяг результату, які мисленеві операції та в якій послідовності проводив. У центрі уваги педагога постає не пояснення нового матеріалу, а пошук засобів ефективної організації навчально-пізнавальної діяльності школярів з їх видобування. Учитель при цьому оцінює труд учня.

Методична ціль будь-якого уроку географії – створення умов для проявів пізнавальної активності учнів. Організація пізнання будується – «від учнів», тобто що вони знають або не знають.

Особливу увага на уроках географії приділяю приведенню теоретичних знань учнів у визначену систему (у ході вивчення географічних оболонок (6 клас) учні складають «дерево географічних понять»). У кожного учня є особистий «географічний словник», що ведеться з 6-го по 9-й клас, що дозволяє йому повертатися до раніше вивченого матеріалу. У цьому ж словнику є правила виконання практичних робіт, типові плани характеристик географічних об'єктів, алгоритми виконання географічних завдань.

Я регулярно вивчаю й аналізую рівень засвоєння матеріалу учнями, встановлюю причини його зниження, намагаюсь знайти підхід до кожного учня: дати посильні завдання для самостійної роботи, щоб учень відчув свою значимість, показав, що вміє їх сам виконувати.

Вважаю, що введення на уроках географії самооцінки і перехресного опитування підвищує рівень засвоєння знань завдяки тому, що учні виступають у ролі навчаючого, у цьому випадку рівень засвоєння складає до 90%.

Намагаюсь завжди акцентувати увагу учнів на мотиваційних моментах, чому на уроці ми застосовуємо такі технології. Дуже важливо, щоб учні розуміли, що це не для розваги, а для допомоги в засвоєнні матеріалу, придбанню навичок. Наприклад, технологія «Перехресне опитування»: розкреслюється таблиця (4 стовпчика) з номерами вивчених питань, іменами сусідів по парті й ім'ям учителя. Пояснюю логіку виконання завдання. Насамперед, учні самі повинні себе оцінити і ті питання, що викликають у них труднощі, вони можуть задати вчителеві або сусідові по парті. Потім учні проводять взаємоопитування і виставляють результати у відповідні стовпчики. Учитель за виставленими оцінками, своїм спостереженням за школярів на уроці підводить підсумки вивченої теми. Більше самостійності учня на уроці – більше його впевненості в собі, більше бажання домогтися позитивного для себе результату.

На мотиваційно-організаційному етапі уроку не визначаю що будемо вивчати та для чого будемо вивчати тему, а підводжу дітей до самостійного визначення цілей та мети уроку за допомогою методу «Асоціації на дошці» (найчастіше спосіб «Квітка»). Малюю квітку, всередині якої розташовую поняття, що буде вивчатися на уроці. Діти повинні пригадати характеристики, з раніш набутого власного досвіду, пов’язані з даним поняттям та записати їх в пелюстки квітки, з них вибираємо ті, які найбільше підходять до поняття. Після того, як була проведена мотивація, шляхом фронтальної бесіди формується основне питання уроку та окреслюється приблизний кінцевий результат пізнавальної діяльності.

На етапі узагальнення навчального матеріалу використовую ігрові ситуації, які пожвавлюють дії учнів на уроці, але не потребують значного часу ні на підготовку, ні на проведення: «Барон Мюнхаузен» - зачитую текст, в якому заздалегідь зроблені помилки, або діти розробляють неправдиві твердження, які зачитуються та спростовуються на уроці; «Перевертні» - учням роздаються картки зі словами-поняттями, які потрібно розмістити, щоб дати правильну характеристику об’єкту чи явищу.

Наприклад:

В даний час атмосфери стан слою нижнього та в даному місці – П О Г О Д А (стан нижнього слою атмосфери в даний час та в даному місці).

Міського способу життя, ріст міст, міського населення – УРБАНІЗАЦІЯ (ріст міст, міського населення, міського способу життя).

Включення до навчально-виховного процесу ігрових моделей дозволяє підвищити соціалізацію дитини, набути нею певного соціального досвіду. Часто застосовую на своїх уроках імітаційно-моделюючи ігри: лото (додаток 1), відгадування та складання кросвордів (традиційних або кросворд навпаки – підібрати питання до загаданих слів), «Щасливий випадок», «Знайди відповідність» (додаток 2),

На виконавчо - діяльнісному етапі уроку, який посідає центральне місце в дидактичному процесі, даю учням можливість самостійно або в групі виконати план роботи намічений на мотиваційно-організаційному етапі уроку.

Прийом «Читання з позначенням»: по-перше, спробуйте, спираючись на попередній досвід учнів з’ясувати, що вони знають з теми, наприклад, «Природні зони Африки, 7 клас». По-друге, після вивчення нового матеріалу з допомогою підручника, учні доповідають, що вони знайшли для себе нового. Слухається 5-7 доповідей.

Наступний крок: написання того, що ще бажають почути, побачити, зробити з цієї теми та заповнити таблицю:


Це я знав

Сьогодні дізнався на уроці

Хочу дізнатися ще


На уроках географії важливо приділяти увагу колективній формі навчальної діяльності, яка активізує навчальні можливості учня. Уроки географії мають захоплювати, пробуджувати інтерес та мотивацію, навчати самостійного мислення та дій.

Застосовувати розвиваючі технології можна на будь-якому етапі уроку. Наприклад, прийом «Кут», може використовуватись для пошуку, обґрунтування та вислуховування різних точок зору на одне питання. Спочатку оголошується різні точки зору. Учні, що поділяють одну точку зору, сходяться в «кутах», де обговорюють і визначають спільну точку зору, яку потім доводять та вислуховують думку інших груп.

Наприклад: на уроці в 9 класі можна використати прийом «Кут» при вивченні теми «Тектонічна будова України». Правила проведення прийому «Кут»:

 1. поділення на групи, які мають різні точки зору (перша – ті, хто стверджують, що ніколи не було землетрусів на Україні, друга – ті, хто стверджують, що землетруси були на Україні, але дуже давно, третя – ті, хто стверджує, що землетруси були та будуть на Україні);

 2. вислуховування доказів щодо різних точок зору;

 3. самостійна робота учнів в группах (географія та інтенсивність землетрусів виконати завдання з допомогою карти: для першої команди – знайти території та визначити період землетрусів на Україні силою 5-6 балів, другої - силою 7 балів, третьої - силою 8 балів);

 4. визначення спільного результату роботи в групах;

 5. підбиття підсумків вправи.

Таким чином учні самостійно визначаються географію та інтенсивність землетрусів на території України, про що свідчать висновки.

Після самостійного опрацювання матеріалу підручника, застосовую прийом «вірю - не вірю», де учні з заплющеними очима піднімають руку при згоді з твердженням, або навпаки. Цей прийом дозволяє учням почуватись впевнено в собі, бо ніхто не бачить його готовності до відповіді крім учителя, та й учитель пояснює лише правильно наведені відповіді учнів.

Найчастіше на етапі підведення підсумків уроку (рефлексії) застосовую прийом «Мікрофон», коли учні відповідають на запитання: Що відбувалося на сьогоднішньому уроці? Чому це відбувалося? Що нам робити далі? Які вправи хотілось би ще повторити в своїй діяльності неодноразово?

Але є й інші варіанти проведення рефлексії:

Наприклад, продовжити речення: «Сьогодні на уроці мені сподобалось...», «Це хотів би повторити…», або «Більше не будемо повторювати такі вправи, як…».

Домашнє завдання на уроках географії задаю в не зовсім звичній формі: крім опрацювання матеріалу підручника, відповісти на запитання після опрацювання матеріалу, пропоную скласти усний лист учням, які відсутні на сьогоднішньому уроці. Таке «проговорення» матеріалу уроку: з висновками, з проробкою домашнього завдання дає можливість кожному учню надати свою допомогу відсутньому, а самому краще засвоїти матеріал, розвинути вміння його застосовувати.

Намагаюсь проводити нетрадиційні типи уроків, що залишаються в пам'яті учнів, як яскраві спогади. Це - урок-конференція, інтерв'ю, дебати, уроки захисту проектів. Вони багатогранні, дають місце для фантазії, дитячої творчості, розвивають комунікативність і соціальну адаптацію учнів.

Результативність мого досвіду полягає в тому, що учні зацікавлені в отриманні якісних, багатогранних знань, вмінь та навичок. Учні з охотою беруть участь не лише в шкільних конкурсах, але й у районних та обласних конкурсах, де посідають призові місця. Це мені вдається завдяки використанню розвиваючих технологій та власної активної позиції по відношенню до роботи.

Моніторинг результативності використання розвиваючих технологій на уроках географії в 8 класі за 2012-2013 навчальний рік (тематичні оцінювання)


Досвід моєї роботи вивчався на методичному об’єднанні вчителів природничого циклу, було проведено семінар та майстер-клас з використання розвиваючих технологій на уроках географії серед вчителів школи.

Таким чином, розвиваючі технології в навчанні географії є надзвичайно цікавими і ефективними. Перед учнем і вчителем лежить багато можливостей для розкриття творчого потенціалу, можливостей показати себе, бути справжніми майстрами своєї справи.

Урок перетворюється в цікавий, змістовний, творчий, пізнавальний.

Немає пасивного учня, немає «нецікавого, нав’язливого» вчителя. Досягнуто мети: створюємо такого випускника, який міг би орієнтуватися на ринку інформації, ринку праці, існувати в різних колективах, постійно навчатися і навчатися із задоволенням, переходимо від освіти знаннєвої на діяльнісну.

^ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій /Автор-укладач Н.П. Наволокова – Х.: Вид. група «Основа», 2009 - 176 с. – (Серія «Золота педагогічна скарбниця»).

 2. І.М. Дичківська Інноваційні навчальні технології. / Навчальний посібник - К.: Академвидав, - 2004 – 218 с.

 3. Новые образовательные технологии как средство повышения качества образования. [ Електронний ресурс]. – режим доступу: festival@1september.ru

 4. Современные педагогические технологии. [ Електронний ресурс]. – режим доступу: sovremennye_pedagogicheskie_tehnologii.doc


Додаток 1

Географічне лото 6 клас «Умовні знаки»

Учням роздаються 2 картки: одна з нанесеними умовними знаками, інша – пуста. Потрібно заповнити стовпчики пустої картки відповідними умовними знаками.


Мішаний ліс

Чагарники

________

Болото

×

Луки


-○-○-○-○-

Стежка

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

Додаток 2

«Гра «Знайди відповідність» (7 клас «Природні зони Південної Америки»)
^

Формуються групи «Льянос», «Пампи», «Кампос». Завдання для команд – знайдіть серед карток характеристики відповідні до вашої природної зони.
Сильне зволоження


10 ярусів рослинності
Тут ростуть: гевея, хінне дерево, какао, ліани, Вікторія-регія
Живуть тварини: мавпи і лінивці, муравьєди, ягуари, тукани, колібрі, анаконди

Рівнина з великою кількістю дерев (пальм)
Злакове і бобові, тверде дерево – кебрало (у перекладі – зламай сокиру)

Тваринний світ: низькорослі олені, свині пекарі, броненосці, ягуар, пума, страус нанду

Поле, у якому зустрічаються кактуси, молочаї
Ґрунти червоні ферраллітні
Безлісний одноманітний степ
Червоно-чорні ґрунти
Ковила, пампасова трава, дике просо
Тварини: безгорбі верблюди гуанако, пампаська кішка, страус нанду, коні мустанги

Сильно змінена людиною
Ґрунти бурі, малородючі

Покриті злаковими травами і вічнозеленими чагарникамиБагато гризунів і плазуючих: нутрія, пума, койот, патагонська сіра лисиця

Схожі:

Відділ освіти петровської районної у місті донецьку ради донецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №84 донецької міської ради донецької області підготувала вчитель географії песоцька оксана євгенівна iconВ ідділ освіти Петровської районної у місті Донецьку ради Донецька...
Фізичні та хімічні властивості середніх солей. Поширення солей у природі та їхнє практичне значення
Відділ освіти петровської районної у місті донецьку ради донецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №84 донецької міської ради донецької області підготувала вчитель географії песоцька оксана євгенівна iconВідділ освіти петровської районної у місті донецьку ради донецька...
У кожній сукупності з n множин, де загальна кількість елементів перевищує n, є принаймні одна множина, в якій міститься не менше...
Відділ освіти петровської районної у місті донецьку ради донецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №84 донецької міської ради донецької області підготувала вчитель географії песоцька оксана євгенівна iconСтатут
Донецька спеціалізована з інформаційних технологій загальноосвітня школа і–ііі ступенів №61 донецької міської ради донецької області...
Відділ освіти петровської районної у місті донецьку ради донецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №84 донецької міської ради донецької області підготувала вчитель географії песоцька оксана євгенівна iconВідділ освіти Петровської районної в місті Донецьку ради
Петровської районної в м. Донецьку ради №60 від 04. 03. 2013р. «Про порядок закінчення 2012-2013 навчального року, підготовку та...
Відділ освіти петровської районної у місті донецьку ради донецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №84 донецької міської ради донецької області підготувала вчитель географії песоцька оксана євгенівна iconМангуська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Першотравневої районної ради Донецької області
Назва Мангуська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Першотравневої районної ради Донецької області
Відділ освіти петровської районної у місті донецьку ради донецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №84 донецької міської ради донецької області підготувала вчитель географії песоцька оксана євгенівна iconЗагальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 кіровської міської ради донецької...
Відгук на педагогічну діяльність вчителя керівника закладу освіти
Відділ освіти петровської районної у місті донецьку ради донецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №84 донецької міської ради донецької області підготувала вчитель географії песоцька оксана євгенівна icon1 Краматорська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8 Краматорської...
Краматорська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8 Краматорської міської ради Донецької області створена у 1985 році
Відділ освіти петровської районної у місті донецьку ради донецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №84 донецької міської ради донецької області підготувала вчитель географії песоцька оксана євгенівна iconЗміни до річного плану закупок на 2012 рік Горлівська загальноосвітня...
Горлівська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІ ступенів №9 Донецької обласної ради
Відділ освіти петровської районної у місті донецьку ради донецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №84 донецької міської ради донецької області підготувала вчитель географії песоцька оксана євгенівна iconДонецької міської ради Донецької області
Донецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №106 профільного та допрофільного навчання учнів філологічним напрямком (профіль...
Відділ освіти петровської районної у місті донецьку ради донецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №84 донецької міської ради донецької області підготувала вчитель географії песоцька оксана євгенівна iconПлан закупівель на 2012 рік зі змінами
Відділ освіти Кіровської районної у м. Донецьку ради Донецької обл код за єдрпоу 26011231
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка