Конкурс знавців української мови ім. П. Яцика 2 місце Ференц Юлія, 8 клас
Скачати 196.18 Kb.
НазваКонкурс знавців української мови ім. П. Яцика 2 місце Ференц Юлія, 8 клас
Дата конвертації03.02.2014
Розмір196.18 Kb.
ТипКонкурс
uchni.com.ua > Географія > Конкурс
ВСТУП
Педагогічний колектив Ручківської ЗОШ І-ІІ ступенів у 2012- 2013 навчальному році ставив перед собою основне завдання – виховання освіченої, фізично здорової, інтелектуально розвиненої особистості. Робота будувалася на основі взаємної вимогливості, поваги, довіри й атмосфери спільних успіхів. Планування роботи школи на 2012-2013 н.р. здійснювалось на основі принципів цілеспрямованості, науковості, поєднання перспективного і щоденного планування. Учителі школи спрямовували свою роботу на вдосконалення і осучаснення системи навчально-виховної роботи. Навчально-виховний процес школи організовувався на принципах гуманізму й демократизації, пріоритетними напрямами яких були:

 • творчий розвиток і саморозвиток, самовдосконалення й самореалізація;

 • співробітництво, майстерність спілкування, співтворчість учителя й учня;

 • індивідуально-особистісний підхід;

 • оптимізація процесу навчання;

 • індивідуальна робота з учнями з урахуванням їхніх можливостей;

 • цілеспрямована робота з обдарованими дітьми

У 2012-2013 навчальному році наші вихованці були активними учасниками районних предметних олімпіад, МАН, конкурсів. Учні школи посіли такі місця з базових дисциплін:

1 місце – нім. мова (Ференц Юля, 8 клас)

2 місце – нім. мова (Громак Любава, 9 клас)

Географія (Громак Любава, 9 клас)

Географія (Гнатенко Катерина, 9 клас)

3 місце – укр. мова (Громак Любава, 9 клас)

Укр.. мова (Ференц Юля, 8 клас)

Укр.. мова (Захарченко Богдана, 7 клас)
Конкурс знавців української мови ім. П. Яцика

2 місце – Ференц Юлія, 8 клас;

МАН

2 місце (світова л.-ра) Ференц Юлія, 8 клас
Екологічна бригада „Барвінок” – 1 місце.

Участь у конкурсах „Колосок”, Соняшник”, „Кенгуру”.
Здійснюючи аналіз внеску вчителів щодо кількості зайнятих місць в предметних олімпіадах та МАН слід відзначити Мовчана В.В., учителя географії, вища категорія, „учитель-методист”; Конопленко О.В., вчителя німецької мови, І категорія; Величко М.М., учителя української мови і літератури, вища категорія, „старший учитель”, Сироту Н.Ю., учителя світової літератури, І категорія.

Робота педагогічного колективу була спрямована на єдину науково-теоретичну та методичну проблему „Підвищення якості знань учнів на основі оптимізації навчально-виховного процесу та впровадження інноваційних технологій”. Звіт керівників предметних методичних об’єднань за 2012-2013 навчальний рік дав змогу адміністрації школи оцінити можливості педагогічного колективу щодо кожного аспекту навчально-виховного процесу, виявити рівень фахової майстерності кожного вчителя та результати досягнень учнів. У школі практикуються творчі звіти вчителів, дискусії з гострих питань виховної роботи, проводяться тижні наук, конкурси творчих робіт, відкриті уроки. Цілу низку науково-методичних завдань, результатів діяльності педагогів розглядаємо на засіданнях методоб’єднань. Серед них науково-методичний аналіз навчально-виховного процесу, педагогічний аналіз індивідуальної роботи вчителів, затвердження науково-дослідних робіт учителя і учня, обговорення методичної і науково-пошукової роботи в процесі викладання предмета. При плануванні виховної роботи у 2012- 2013 навчальному році передбачали такі основні заходи:

 • виховання почуття гордості та вдячності до своєї держави, свого народу, історії;

 • вчити учнів ставити перед собою цілі та задачі, шукати оптимальні шляхи їхнього розвитку;

 • виховувати почуття відповідальності за власні вчинки ;

 • формувати в дітей високий ідеал родинно-сімейних відносин;

 • створювати передумови для подальшого успішного життя, реалізацією своїх розумових і творчих здібностей;

 • розвивати в дітей навички безпечної поведінки в суспільстві.

Постійна увага приділяється питанням збереження здоров’я учнів, створенню належних умов для працівників школи. На виконання ст. 20 Закону України „Про охорону здоров’я” та Законів України „Про пожежну безпеку”, „Про дорожній рух” розроблені норми техніки безпеки й охорони праці та посадові інструкції для працівників школи з пожежної безпеки – для технічного персоналу, учителів, керівників гуртків, завідуючих кабінетами, майстернями. Навчання та перевірка знань з техніки безпеки учнів проводиться паралельно з вивченням курсу „Основи безпеки життєдіяльності”. Для всіх видів навчальної діяльності (під час проведення уроків, масових заходів, суспільно корисної праці), для кабінетів, майстерні, спортзалу розроблені інструкції з техніки безпеки. Усі інструкції затверджені директором школи та погоджені з профспілковим комітетом. Проводиться контроль за веденням у спеціальних журналах обліку роботи з учнями з дотримання техніки безпеки та запобігання нещасним випадкам. Розроблений графік проведення занять з охорони праці з технічним персоналом, педагогічними працівниками, учнями. Питання з техніки безпеки обговорювались на батьківських зборах та на засідання педагогічної ради. Під час проведення місячника з безпеки життєдіяльності та охорони праці у школі проведено такі заходи:

 • виховні години у формі бесід, ділових ігр, вікторин „Отруєння грибами, рослинами, їх насінням. Профілактика отруєнь”, „Руки – основний носій збудників хвороб” (1-4 класи), „Дорожні знаки”, “Здоров”я від… і до…”, „Правила безпечної їзди на велосипеді” (5-9 класи);

 • батьківська конференція „Здоровий спосіб життя ”.

Систематично проводиться перевірка стану освітлення класних кімнат, опалення, електропроводки. Підготовлена необхідна документація та наочні матеріали з правил дорожнього руху, поведінки на воді, поводження з електроприладами, газом. Багато уваги приділяється здоровому способу життя учнів. У практиці роботи вчителів обов’язковими є фізкультхвилинки на всіх уроках, для чого розроблені спеціальні комплекси вправ. У школі проводяться різноманітні спортивні змагання: „Козацькі забави”, „Свята здоров’я”, „Спортивний КВК”, конкурси малюнків, плакатів. Активно й зацікавлено проходять у класах години спілкування з формування здорового способу життя. Доцільно застосовуються традиційні форми : бесіди, диспути, роз’яснення, переконання, позитивний і негативний приклади, методи вправ контролю і самоконтролю. Формуванню позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей сприяє проведення медичних оглядів. Результати оглядів обговорюються на засіданні педагогічної ради. Важливою ланкою в системі умов для фізичного розвитку учнів є спортивні секції та гуртки, які пропагують культ здорового духу, допомагають зберегти високу трудову активність. У школі проведено Олімпійський урок.

Забезпечення обов’язкової освіти.

На початок навчального року в школі навчалось 40 учнів, з них дівчаток – 22, що становить 60%, хлопчиків – 18, що становить 40% від загальної кількості учнів

Кількість повних класів – 5, в них учнів:

2 кл. – 6;

4 кл. – 5;

6 кл. – 6;

8 кл. – 8;

9 кл. – 5.

Кількість класів, які навчаються за індивідуальною формою – 4, в них учнів:

1 кл. – 2;

3 кл. – 3;

5 кл. – 3;

7 кл. – 2.
Створюючи умови для навчання та виховання, школа працює над поліпшенням умов життя учнів пільгового контингенту. Дітей, постраждалих від Чорнобильської трагедії – 5, дітей з багатодітних сімей – 5. Значна увага приділяється громадянському вихованню, мета якого – сформувати свідомого громадянина-патріота, професіонала, людину з притаманними її особистісними якостями й рисами характеру, світоглядом і способом мислення, почуттями, вчинками та поведінкою. Педколектив школи приділяв увагу розвиткові розумових, фізичних здібностей кожної дитини, визнавали права дітей на участь у загальношкільних заходах, сприяли наданню їм відповідних і рівних можливостей для культурної, творчої діяльності, дозвілля і відпочинку.

Організація навчально-виховного процесу в школі.

Відповідно до ст. 16 Закону України „Про загальну середню освіту” 2012/2013 н. р. розпочався 1 вересня 2012 року і закінчується підсумковим оцінюванням навчальних екскурсій (1-4 кл.), навчальної практики (5-8 кл.) та державної підсумкової атестації у 9 класі. Навчальні заняття організовувались за семестровою системою. У школі запроваджений 5-денний робочий тиждень.

Навантаження на учня

1 кл. – 10 год. 5 кл. – 24 год.

2 кл. – 21 год. 6 кл. – 28 год.

3 кл. – 15 год. 7 кл. – 16 год.

4 кл. – 22 год. 8 кл. – 30,5 год.

9 кл. – 32 год.

Школа розпочинає заняття о 8 год. 30 хв. У 1 класі уроки тривають 35 хв.,

2-4 кл. – 40 хв., 5-9 кл. – 45 хв.

Розроблений режим дня
Уроки

Перерви1

2

3

4

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7


1кл.

8:30 - 9:05

9:25 - 10:00

10:30 - 11:05

11:40 - 12:00

2-4 кл.

8:30 - 9:10

9:25 - 10:05

10:30 - 11:10

11:40 - 12:20

12:30 - 13:10
5-9 кл.

8:30 - 9:15

9:25 - 10:10

10:20 - 11:05

11:25 - 12:10

12:30 - 13:15

13:25 - 14:10

14:20 - 15:0520хв.

30хв.

35хв.

15хв.

25хв.

30хв.

10хв.


10хв.

10хв.

20хв.

20хв.

10хв.

10хв.


Школа повністю забезпечена навчальними програмами, підручниками на 100%. Порівнюючи якість навчальних досягнень за минулий рік з попереднім вона збільшилася на 2 %. Учнів високого та достатнього рівня за ступенями: І ступінь – 10, що становить 56 % від загальної кількості учнів 1-4 класів;

ІІ ступінь – 18, що становить 42 % від загальної кількості учнів 5-9 класів.

Навчальні досягнення початкового рівня мають 2 учні з одного предмета. Аналіз написання адміністративних контрольних робіт на кінець навчального року свідчить, що учні засвоїли програмовий матеріал і навчальні досягнення збігаються з підсумковими класними контрольними роботами.

Висновки, які робить адміністрація школи: об’єктивне оцінювання знань, умінь і навичок учнів учителями школи. Проведення тематичної атестації дає змогу педагогам перевірити загальні уміння і навички навчальної діяльності учнів з тем. У школі особлива увага приділяється системі обліку відвідування учнями занять. Ведеться журнал, де вказуються учні які відсутні під час навчального процесу. Відслідковується надання довідок лікарень та інших документів про причину відсутності учнів. Позитивні результати дають спільні рейди контролю за відвідуванням учнями занять. Учителі школи своє педагогічне призначення вбачають у тому, щоб навчити дітей творити добро, виховати в них одну найціннішу якість – здатність дивуватися й радіти, відчувати душею й серцем красу навколишнього світу.
Якість виховної роботи

У 2012-2013 н.р. педагогічним колективом в основу виховної системи з учнями була визначена така мета:

 • сприяти формуванню особистісних рис школярів;

 • виховувати уміння захищати права людини, зокрема права дитини;

 • розвивати в учнів духовність, моральну, правову, фізичну та екологічну культуру.

Головне завдання в роботі класного керівника – створення умов для розвитку особистості учня. Досягається це організацією та проведенням виховної роботи з класним колективом. Сюди входять:

 • гурткова робота та робота гуртків за інтересами;

 • вивчення умов життя учнів, відвідування вдома, визначення кола спілкування учнів у школі та поза нею;

 • взаємини з батьками;

 • проведення виховних бесід, класних годин, екскурсій, походів.

Виховна робота проводилася за такими напрямками:

 • національно-патріотичне виховання;

 • громадянське виховання;

 • правове та превентивне виховання;

 • родинне виховання;

 • художньо-естетичне виховання;

 • формування здорового способу життя і охорони життя та здоров”я дітей;

 • екологічне виховання.

Педагогічний колектив Ручківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів у 2012-2013 н.р. значну увагу приділяв системі правовиховної роботи з учнями та батьками. Правовий навчально-виховний процес регулюється Конституцією України, Законом України „Про освіту”, Статутом школи.

Під час проведення правового виховання педагогічний колектив школи виходить з таких основних критеріїв:

1. Правова освіта повинна охоплювати широкі верстви населення – учнів, батьків, учителів.

2. Правова освіта повинна забезпечувати зростання самосвідомості учнів, розуміння ними суворого дотримання положень Конституції і законів України.

3. Розуміння учнями єдності прав і обов’язків і їх виконання в реальному житті.

4. Школа прагне підготувати учня до реального життя, вміння користуватися правовими знаннями, набутими в школі.

5. Пропаганда основних принципів Загальної декларації прав людини, Декларації і Конвенції прав дитини.

6. Прагнення домогтися формування громадянської позиції кожного учня на основі загальнолюдських цінностей: свободи переконань, думок, володіння та користування власністю.

8. Вміння учнів протистояти злочинам і правопорушенням у суспільстві.
Важливу роль в організації правової роботи здійснює рада школи в складі директора школи, голови батьківського комітету. Розглядаються різноманітні питання: ведення обліку відвідування учнями школи, взяття на облік неблагополучних сімей, закріплення за учнями схильними до правопорушень, наставників з числа педагогів, проблеми працевлаштування випускників школи, робота штабу і комісії з питань профілактики правопорушень, організація батьківських зборів, проблеми правильного використання учнями вільного часу. Кожне з цих питань потребує клопіткої роботи протягом навчального року, координації всіх служб школи, зв’язку з державними органами і суспільними організаціями. Адміністрація школи контролює роботу штабу з профілактики правопорушень. Засідання штабу відбувається один раз на місяць. Члени штабу допомагають класним керівникам залучити учнів схильних до правопорушень до гурткової роботи. Організовує різноманітну роботу про вплив алкоголю, наркотиків на фізичне та соціальне здоров’я підлітка. Членами штабу проводяться рейди-перевірки по відвідуванню учнями школи, використання вільного часу. Двічі на семестр проводяться тренінгові заняття для батьків „Дитина та її права”, „Конфлікти з дитиною та шляхи їх вирішення”, „Шкідливі звички – наслідування негативної поведінки батьків”. Штаб підтримує зв'язок з класними керівниками і вчителями - предметниками. Учні 5-9 кл. 100% охоплені гуртковою роботою.
Форми і методи проведення профілактичної роботи з учнями.

В школі на основі річного плану роботи школи розроблено план по правовому вихованню учнів. Поновлено списки неблагонадійних сімей. Учнів схильних до правопорушень в школі не виявлено. Постійно проводяться рейди „Перерва”, „Дозвілля”, „Урок”.

Згідно з річним планом роботи школи, плану роботи по правовому вихованню проведено в жовтні місячник правових знань. Протягом місячника було проведені такі виховні заходи.
1. Година спілкування з елементами тренінгу для учнів 9 класу „Правопорушення і наслідки” (Троян Т.П., учитель правознавства).

3. Година спілкування з елементами інтерактивних методик „Вчимося бути толерантними” (Величко М.М., класний керівник 9 класу).

4. Виховна година „Батьки і діти: права і обов’язки” (Конопленко О.В., кл. керівник 6 класу).

5. Марафон ерудитів „Слідство ведуть знавці” (Мелешко Л.М., кл. керівник 8 класу).

5. Виховна година „Захистіть мене від лиха і зла, бо я ще дитинка мала” (Шульга Т.М., класовод 1 класу).

6. Виховна година „Права та обов’язки дітей” (Уманець С.М., класовод 3 класу.)

7. Година спілкування „Обов’язки батьків і дітей” (Жемчугова Т.І., класовод 4 класу).

8. Презентація виставки малюнків „Наші права” (Московець Н.Г., класовод 2 класу).

В школі, крім місячника правових знань, проводився тиждень правових знань, під час якого класними керівниками проводилися бесіди, лекції, виховні години, диспути, дебати, тренінгові заняття.

В класах розміщені куточки національної символіки, правила для учнів, інформаційні куточки, Конституція України.

Дирекція і педагогічний колектив школи приділяють велику увагу зв’язкам школи з правоохоронними органами району та управлінням юстиції, лікарями, службою в справах сім’ї та молоді. Протягом навчального року проведено зустрічі з дільничним інспектором Гайдабурою В.С.

В школі вчителем історії та правознавства Троян Т.П. проводиться викладання предмету „Основи правознавства”. Початкові знання з правових питань учні отримують з курсу „ Я і Україна. Громадянська освіта” ще в 3 класі . Курс основи здоров’я 5-9 класів також передбачає вивчення тем правоосвітньої тематики.

Педколектив школи приділяє велику увагу правовій освіті батьків. Класні керівники постійно підтримують зв’язки з сім’ями учнів. Два рази на семестр проводять обстеження житлово-побутових умов дітей. Своєчасно складаються акти обстеження.

Батьки – активні учасники всіх загальношкільних заходів, родинних свят, спортивних змагань.

Кожен класний керівник в плані виховної роботи передбачає розділ правоосвітня робота з учнями та батьками. Плануючи роботу батьківського комітету школи, ради школи та піклувальної ради, завжди визначаються питання право виховної роботи.

Протягом 2012-2013 н.р. адміністрацією школи видано низку наказів з правовиховної роботи:

 1. „Про відповідальність батьків за розвиток і виховання дітей” (наказ від 03.09.2012 р. №56)

 2. „Про призначення громадського інспектора з охорони прав дитинства” (наказ від 11.09.2012 р. №63)

 3. „Про вжиття заходів, спрямованих на дотримання законодавства щодо захисту прав неповнолітніх” (наказ від 14.09.2012 р. №64)

 4. „Про роботу з попередження злочинності та правопорушень серед учнів школи” (наказ від 14.09.2012 р. №65)

 5. „Про проведення Всеукраїнського тижня права” (наказ від 19.10.2012 р. №74)

 6. „Про додаткові заходи щодо попередження жорстокості та насильства серед неповнолітніх” (наказ від 15.11.2012 р. №87)

 7. „Про стан право виховної роботи в школі” (наказ від 22.11.2012 р. №88)

 8. „Про стан і заходи щодо попередження правопорушень, злочинності серед учнів школи за І квартал 2013 року”

До адміністративної та кримінальної відповідальності вихованці школи не притягувались.

Таким чином, педагогічний колектив намагається використати всі можливості, які є в школі та за її межами, щоб виховати громадянина нашої держави, який буде знати свої права, виконувати свої обов’язки і жити в правовому просторі.

Традиційними шкільними заходами є:

“Свято Першого дзвоника”, „День учителя”, „Свято талантів”, „Родинне свято”, „День відкритих дверей”, „Олімпійський урок”, „Останній дзвінок”.

Учні школи брали активну участь у обласних та районних конкурсах, акціях, змаганнях.

На належному рівні в школі організована туристсько-краєзнавча робота. Проводились туристичні походи по рідному краю, мета яких – виявлення забруднених криниць, збирання матеріалів про природу, використання цих матеріалів у науково-дослідницьких роботах. Одним із завдань відродження школи є пошук і відновлення зв”язків з колишніми учнями Ручківської ЗОШ І-ІІ ступенів. Тому в школі створено музей історії школи та історико-краєзнавчий музей (керівник Троян Т.П., учитель історії, засновник Іщенко Г.І., учитель-пенсіонер). У фондах музею зберігаються оригінальні фотодокументи, колишні речі односельчан, листи, спогади.

У 2012-2013 н.р. у школі працювали гуртки:

 • „Фольклорно-етнографічний” (керівник Гончаренко С.Ф.);

 • „Витвір рук твоїх” (керівник Уманець С.М.);

 • „Юний літератор” (керівник Сирота Н.Ю.)


Організація харчування в школі

Всього дітей в школі – 40. Гарячим харчуванням охоплені всі учні, що становить 100% від кількості дітей. Вживаються заходи, спрямовані на здешевлення вартості харчування школярів за рахунок власної заготівлі овочевої продукції та спонсорська допомога підприємств “ЛИСТ-Ручки” та “Ручки-АГРО” Учні 1-4 класів харчуються за державні кошти. Щорічно в шкільному таборі оздоровлюються учні 1-4 класів та діти пільгових категорій.

Робота з педагогічними кадрами

У школі працювало 12 учителів. Якісний склад педагогічних кадрів був таким:

За віком За педстажем

20-30 р. – 2 до 3 р. –

30-40 р. – 2 до 10 р. – 2

40-50 р. – 6 до 20 р. – 3

50-60 р. – 2 понад 20 – 7
спеціаліст вищої категорії – 3

спеціаліст І категорії – 7

спеціаліст – 2

учитель-методист – 1

старший учитель – 1

З питань дотримання трудового законодавства педагогічними працівниками, виконання нормативних документів Міністерства освіти і науки України адміністрація школи регулярно проводила наради при директорові, оперативні методичні наради, співбесіди з окремими вчителями, що дало змогу забезпеченню сприятливих умов ефективної роботи школи. Для забезпечення якості та ефективності окремих нововведень учителями школи адміністрація враховувала, відстежувала, прогнозувала наслідки інновацій у навчальному процесі. Для впровадження інноваційних технологій у школі проводиться діагностування серед педагогічного колективу. Систематично відвідуються уроки вчителів, даються своєчасно аналізи відвіданих уроків.
Організаційно-методична робота

Сучасність вимагає перегляду сформованих традиційних підходів до діяльності учасників навчально-виховного процесу. На основі діагностування й аналізу власної діяльності кожного вчителя, а також виходячи з реальних потреб педагогічного колективу, визначена науково-методична проблема школи „Підвищення якості знань учнів на основі оптимізації навчально-виховного процесу і впровадження інноваційних технологій”. В школі працювали такі методоб”єднання:

 • вчителів-предметників природничо-математичного циклу (голова методоб”єднання Мелешко Л.М., учитель математики, І категорія);

 • вчителів-предметників гуманітарного циклу (голова методоб”єднання Величко М.М., учитель української мови та літератури, вища категорія);

 • вчителів початкових класів (голова методоб”єднання Жемчугова Т.І., учитель початкових класів, І категорія);

 • методоб”єднання класних керівників (голова методоб”єднання Конопленко О.В., учитель іноземної мови, І категорія).

На засіданнях методоб”єднань були розглянуті такі питання:

 • „Упровадження інноваційних технологій на уроках математики”;

 • „Особистісно орієнтований підхід до навчання і виховання молодших школярів”;

Проведено психолого-педагогічні семінари:

  • “Суть педагогічної технології”;

  • “Інтерактивні технології навчання”;

  • “Організація виховного процесу на основі вивчення розвитку індивідуальних здібностей учнів”.

Проблемно-наукові семінари:

 • “Нові підходи до змісту й методів організації особистісно орієнтованого навчального процесу”;

 • “Формування активно-позитивного ставлення учнів до майбутніх змін через органи учнівського самоврядування”.

Протягом навчального року вивчався стан викладання математики, фізкультури, біології, початкові класи. Здійснено тематичні перевірки з виконання практичної частини з різних предметів, рівень оволодіння програмовим матеріалом, уміннями та навичками. Вивчено стан адаптації учнів 1, 5 класів. Все це знайшло відображення в довідках, наказах по школі, матеріалах педагогічних рад, психолого-педагогічних семінарах. Педагогічний колектив застосовував у своїй роботі такі форми і методи, які б спонукали учнів до творчості, створювали атмосферу розкутості, емоційного піднесення, залучали позаурочні інтереси і захоплення дітей до навчального процесу. Тому вчителі часто впроваджували у навчальний процес проведення нестандартних уроків: урок-семінар, урок-суд, урок-подорож, урок-розслідування, урок-брейн-ринг, урок-диспут, урок-конференція, урок-КВК. При проведенні таких уроків запроваджувались інтерактивні методи навчання:

 • ажурна пилка;

 • робота в групах;

 • мозковий штурм;

 • займи власну позицію;

 • мікрофон;

 • коло ідей;

 • два-чотири – всі разом;

 • акваріум.

Щорічний контроль техніки читання учнів 1-4 класів виявив, що 96% загальної кількості вихованців читають норму слів. Знання таблиці множення становить 97%.

Атестації педагогічних працівників минулого року підлягав один учитель, пройшло атестацію – 1. Рішення атестаційної комісії І рівня Березоволуцької ЗОШ І-ІІІ ст.: Московець Н.Г. відповідає раніше присвоєному дев’ятому тарифному розряду. Під час проведення атестації адміністрація дотримувалась норм управлінської етики, враховувала самооцінки вчителів та учнів. У школі проводились відкриті уроки, шкільні заходи. Щорічно проводяться тижні наук, творчі звіти учителів, які атестуються. Запровадження методики діагностування дає змогу на початку навчального року ознайомитися з самооцінкою рівня методичної кваліфікації кожного вчителя. Традиційними в школі є педради, інструктивно-методичні наради, наради за участю директора, семінари-практикуми. Протягом навчального року проведено тематичних засідань педрад – 6, нарад за участю директора – 12, загальношкільних практичних семінарів – 2. Крім традиційних форм роботи з учителями проводились тренінги, на яких педагоги вчились спілкуватися, розігрували різноманітні ситуації, опрацьовували окремі питання в дискусійних групах. З методичної роботи протягом навчального року видано 6 наказів. Адміністрацією школи розроблені науково-методичні поради для педагогічних працівників, систематично проходять наради з обміну досвідом роботи та вивчення інноваційних методичних розробок педагогів району, області, України.
Робота допоміжних служб

Щорічно велику допомогу надає педагогічному колективу шкільна бібліотека. Пошук сучасних форм і методів популяризації літератури та розвиток літературних інтересів школярів здійснюються в бібліотеці завдяки координації зусиль бібліотекаря та педагога. У школі проведено день читацької критики, під час якого учні письмово висловлювали свої побажання щодо роботи бібліотеки. Завдяки співдружності бібліотекаря і вчителів протягом навчального року проводились конкурси, інтегровані уроки, бібліотечно-бібліографічні уроки. З нових форм роботи проведено: захист читацького формуляру, бенефіс читача, творчі завдання. До послуг дітей оформлено газетні матеріали. У школі пройшла акція „Подаруй книгу бібліотеці”. Під час акції „Живи, книго” було проведено масову роботу серед учнів школи з метою залучення їх до читання, розвитку їхніх читацьких запитів. У роботі бібліотеки використовувались різноманітні форми і методи: поле чудес, літературні ігри, калейдоскопи, подорожі, брейн-ринги, книжкові виставки, бібліотечні огляди літератури, вечори поезії, диспути. Ефективними формами популяризації бібліотеко-бібліографічних знань учнів стали бесіди, консультації, проведення бібліотечних уроків (урок-лекція, урок-бесіда, урок-доповідь, урок-змагання.) Було ознайомлено учнів із структурою книги, її оформленням, правилами користування. Головними завданнями, над якими працює бібліотекар є:

 • формування читацьких навичок в учнів;

 • виховання любові до рідної землі, до праці в ім”я України;

 • сприяти взаєморозумінню та довіри у відносинах між батьками та дітьми.

Проведено бібліотечний урок „Як користуватися довідковою літературою”, акція „Пам”ять”, година спілкування “Я і мої права”, усний журнал „Моя родина - Україна”, бібліотечні заходи: “Українська дитяча книга і традиції нашого народу”, “Книга – наш друг”. Школа виписує видання „Освіта України”, „Директор школи”, „Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України”, „Гадяцький вісник”, „Позакласний час”, „Урядовий кур”єр”, “Шкільна бібліотека” Фінансовий стан фонду на кінець року становить – 4951

художня література – 2301

галузева література – 548

підручників – 900

з них: 1-4 кл. – 222

5-9 кл. – 678
Матеріально-технічне забезпечення

У школі створені належні умови для роботи і навчання учасників навчально-виховного процесу. Проведено ремонтних робіт на суму 32500 грн. З них позабюджетні кошти – 32500 грн. Матеріальне забезпечення школи складають основні засоби: 1 телевізор, 2 холодильники, 2 швейні машини, 2 діапроектори, 2 магнітофони, 5 комп”ютерів, 2 нетбуки, 1 DVD-програвач, карооке міні домашній кінотеатр. Рада школи, піклувальна рада активно підключаються до таких аспектів управлінської діяльності директора, як вдосконалення матеріально-технічної бази, залучення додаткових ресурсів для забезпечення діяльності та розвитку школи.
Соціальний захист, охорона здоров”я

У 2012-2013 навчальному році у школі значна увага приділялася збереженню взаємозв”язку діяльності школи та батьків. Проводились індивідуальні бесіди з батьками щодо виховання їхніх дітей. Налагоджена взаємодія з підприємствами с. Ручки „ЛИСТ-Ручки” та „Ручки-АГРО”. Медичне обслуговування проводиться Ручківським ФАПом та П-Роменською дільничною лікарнею. Безкоштовним харчуванням за бюджетні кошти було охоплено 17 учнів 1-4 кл.. Зауважень і пропозицій з питань діяльності школи від батьків, громадськості села протягом навчального року не поступало.
Висновок

З метою розвитку інтересів учнів, їхніх здібностей і схильностей, реалізації інтелектуальних можливостей кожного педагогічний колектив у 2013-2014 н.р. ставить перед собою такі завдання:

 • формувати національну свідомість і самосвідомість школярів;

 • розвивати індивідуальні здібності кожного учня;

 • забезпечити повноцінний фізичний розвиток дітей, охорону та зміцнення їхнього здоров”я, формувати екологічну культуру;

 • систематично впроваджувати інноваційні форми роботи у навчально-виховний процес.

Схожі:

Конкурс знавців української мови ім. П. Яцика 2 місце Ференц Юлія, 8 клас iconМ іжнародний конкурс з української мови ім. Петра Яцика
Цьогоріч ти став учасником обласного етапу Інтернет-конкурсу знавців української мови імені П. Яцика
Конкурс знавців української мови ім. П. Яцика 2 місце Ференц Юлія, 8 клас iconПолтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти...
М. В. Остроградського Завдання II етапу Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. Петра Яцика
Конкурс знавців української мови ім. П. Яцика 2 місце Ференц Юлія, 8 клас iconМіжнародний конкурс знавців рідної мови ім. Петра Яцика

Конкурс знавців української мови ім. П. Яцика 2 місце Ференц Юлія, 8 клас iconЗавдання I (шкільного) етапу Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика
Який голосний й чи І пишеться у закінченнях прикметників? Вставити пропущені букви
Конкурс знавців української мови ім. П. Яцика 2 місце Ференц Юлія, 8 клас iconЗавдання з української мови на конкурс ім. П. Яцика

Конкурс знавців української мови ім. П. Яцика 2 місце Ференц Юлія, 8 клас iconМ іжнародний конкурс з української мови ім. Петра Яцика
Подумайте, чи існує різниця в значенні слів вчиняти – чинити. Аргументуйте. 4 бали
Конкурс знавців української мови ім. П. Яцика 2 місце Ференц Юлія, 8 клас iconМіжнародний конкурс з української мови ім. Петра Яцика
Доберіть: два архаїзми та два історизми. Розтлумачте їхнє значення. З 2 на вибір складіть речення. 6 балів
Конкурс знавців української мови ім. П. Яцика 2 місце Ференц Юлія, 8 клас iconІнформація щодо проведення ІV (загальнонаціонального) етапу ХІІІ...
Хііі міжнародного конкурсу з української мови імені П. Яцика для учнівської та студентської молоді в Донецькій області
Конкурс знавців української мови ім. П. Яцика 2 місце Ференц Юлія, 8 клас iconЗаставнівська районна державна адміністрація відділ освіти, молоді та спорту нака з
Координаційної ради від 25. 09. 2013 р. №17 «Про проведення XIV міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика», з метою...
Конкурс знавців української мови ім. П. Яцика 2 місце Ференц Юлія, 8 клас iconКонкурс знавців англійської мови «Englishdorf»
Мелітополь вул. Осипенко, 96; тел/факс 44-85-76; e-mail
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка