На уроках географії при вивченні розділу
НазваНа уроках географії при вивченні розділу
Сторінка1/7
Дата конвертації27.02.2013
Розмір1.52 Mb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Географія > Урок
  1   2   3   4   5   6   7
ВІКНИНСЬКА ЗОШ І-ІІІст. КАТЕРИНОПІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ В ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Використання інтерактивних технологій

на уроках географії при вивченні розділу

«ПІВНІЧНА АМЕРИКА»

С.М.Гончар

2009 рік

ВІКНИНСЬКА ЗОШ І-ІІІст. КАТЕРИНОПІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ В ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ
У посібнику представлено опис сучасних технологій, цікавих форм та прийомів роботи, які були апробовані на уроках географії. Також книга містить приклади розробок уроків із використанням цих методів при вивченні розділу з географії 7 класу «Північна Америка».

Посібником можуть користуватися вчителі географії, студенти.

Гончар Світлана Миколаївна

учитель географії Вікнинської

загальноосвітньої школи І-ІІІступенів
^ ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ ПРИ ВИВЧЕННІ РОЗДІЛУ

«ПІВНІЧНА АМЕРИКА»
Навчально-методичний посібник

Схвалено педрадою школи.

ПЕРЕДМОВА

Курс географії материків і океанів, що вивчається в 7 класі, традиційно є одним із найбагатших за змістом і викликає зацікавленість з боку учнів і вчителів.

Добре придуманий та правильно побудований урок, як правило, дає добрі результати. У зв’язку з тим. Що сьогодні інтенсивно розвиваються та впроваджуються в освітню систему інтерактивні навчально-педагогічні технології, постала необхідність аналізу їх психологічної та практичної спрямованості.

Виняткові преваги географії як шкільного предмета, що охоплює всі життєві сфери, дозволяють нам знайти «ключик» до творчого розвитку кожного школяра.

У запропонованому посібнику ви знайдете докладний опис навчальних технологій та прийомів проведення уроків географії (зокрема у 7 класі під час вивчення розділу «Північна Америка». Можливо деякі з них вам знайомі, а деякі зацікавлять вас новизною. Кожен із розроблених уроків посібника можна провести як відкритий урок.

У посібнику навіть вміщені деякі цікаві довідкові матеріали, які можна використовувати на уроках географії під час вивчення розділу «Північна Америка».

^ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ

НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ.

Основною формою організації навчально-виховного процесу був і є урок, якому відводиться 98% всього навчального часу. Тому учитель повинен постійно вдосконалювати методи роботи на уроках з дітьми, щоб постійно викликати інтерес учнів до уроку.

Сучасний етап розвитку суспільства багатьма вченими характеризується, по перше, як етап нової цільової орієнтації на розвиток інтелектуального, творчого потенціалу особистості, по друге, як етап формування в суспільній свідомості нової наукової картини світу і нового наукового світогляду. Розвиток творчого потенціалу особистості, формування в учнів досвіду творчої діяльності є найважливішим завданням сучасної шкільної освіти, адже завдання творчого рівня навченості (теоретичні та практичні, проблемні, навчально- та науково-дослідницькі) є комплексними і вимагають для свого вирішення використання знань і методів багатьох навчальних дисциплін. Наслідком їх виконання є отримання учнями нових знань та інтелектуальний розвиток. Вибір методів навчання залежить від навчально-виховної мети і змісту уроку, рівня підготовки учнів, наявних наочних засобів навчання.

До цього часу виділялись активна і пасивна моделі навчання, залежно від участі учнів у навчальній діяльності. До цієї класифікації зараз додають інтерактивне навчання як певний різновид активного, який має свої особливості та закономірності.

Інтерактивні підходи до навчання не нові для української школи. Вони використовувалися ще в перші десятиліття минулого століття й були поширені в педагогіці та практиці української школи.

Сутність інтерактивного навчання полягає в тому,що навчальний процес відбувається за умов постійної, активної взаємодії всіх учнів. Це спів навчання, взаємонавчання (колективне, групове, навчання у співпраці), де учень і учитель є рівноправними, рівнозначними суб’єктами навчання. Воно ефективно сприяє формуванню цінностей, навичок і вмінь, створенню атмосфери співпраці, взаємодії, дає змогу педагогу стати справжнім лідером дитячого колективу.

Для інтерактивного навчання характерне досягнення навчальних досягнень шляхом упровадження інноваційних технологій, пошуку відповіді на запитання»Як навчити? Як створити умови?».

Інтерактивні методи навчання передбачають застосування методів, які стимулюють пізнавальну активність і самостійність учнів. Учень виступає «суб’єктом» навчання, виконує творчі завдання, вступає в діалог з учителем.

Основними методами цього навчання є: самостійна робота, проблемні й творчі завдання, що розвивають творче мислення (часто домашні випереджаючі завдання0, питання учня до вчителя, до інших учнів, питання вчителя до учня.

Є й недоліки інтерактивного навчання: за великий проміжок часу розглядається невеликий обсяг інформації.

Коли на уроці розглядається великий обсяг інформації, то вчителеві краще застосовувати методи пасивного навчання, хоча на етапі перевірки раніше вивченого матеріалу можна використати і інтерактивні методи. Якщо порівняти глибину вивчення навчального змісту, то при інтерактивному навчанні учні засвоюють усі рівні пізнання (знання, розуміння, застосування, аналіз, синтез, оцінку),відсоток засвоєння матеріалу високий. Викладач має менший контроль над обсягом і глибиною вивчення, часом і перебігом навчання, тому і результати роботи тих, хто навчається, менш передбачувані. При активному навчанні педагог сильніше розкривається перед учнями, виступає як лідер, організатор, тай учні краще розкриваються перед учителем. В процесі навчання, коли застосовуються інтерактивні методи, учні активно приймають важливі рішення стосовно процесу навчання і це виховує в них почутті відповідальності і значимості власних дій. Учні самі мотивують, оцінюють свою діяльність.

У сучасному світі неможливо одній людині знати все навіть в окремій галузі знання. Учням потрібні нові навички: думати, розуміти сутність речей, осмислювати ідеї й концепції і вміти шукати потрібну інформацію, тлумачити її і застосовувати за конкретних умов. Саме цьому сприяють інтерактивні технології. Інтерактивне навчання дає можливість збільшити відсоток засвоєння матеріалу, впливає не лише на свідомість учня, а й на його почуття, волю (дії, практику).

Застосування інтерактивних технологій вимагає старанної підготовки вчителя й учнів. Вони повинні навчитися успішно спілкуватися, використовувати навички активного слухання, висловлювати власні думки, переконувати й бути переконливими й толерантними, розуміти інших, ставити запитання й відповідати на них.

Сучасний урок – це продуктивний урок, на якому учень відтворює набуті раніше знання під час опанування нового змісту предмета. Засвоює практичні дії, формує світогляд, самостійність, активність, творче мислення.

На своїх уроках я застосовую різноманітні форми й методи навчання, прагну, щоб кожен учень був активним його учасником. Викладання повинно спрямовуватися не тільки на розширення обсягу знань з предмета, його структурування, інтегрування, узагальнення, а також на постійне перетворення набутого кожним учнем суб’єктивного досвіду.

Звичайно, кожний урок – це складна організаційно-методична схема, всі компоненти якої взаємопов’язані і взаємозумовлені. Водночас урок – це завершений, самостійний фрагмент освіти зі своїми задачами і результатами. І кожен урок дає змогу зробити висновки про стиль роботи вчителя, розкриває його методичний почерк. Адже вчитель – це творець уроку, а учні в класі – його асистенти, без яких не відбувається навчальне дійство.

Сучасні уроки відзначаються різноманіттям форм організації навчання: лекції, семінари,практикуми, ігри, конференції, презентації тощо. Кожен урок – це ще одна сходинка до храму знань і умінь.

У своїй педагогічній роботі я широко використовую під час проведення уроків географії інтерактивні технології. Ось деякі з них.

«Моя шпаргалка».

Учитель заздалегідь готує шпаргалки на листочках у вигляді таблиць, схем, якими учні користуватимуться протягом уроку. Таблиці, схеми можуть бути заповнені повністю або частково. Незаповнені проміжки учні будуть заповнювати під час вивчення теми.

Наприклад, під час вивчення теми «Фізико-географічне положення, берегова лінія та дослідження Північної Америки.» я складаю такий план-схему уроку.


 1. Фізико-географічне положення:

План визначення фізико-географічного положення материка.

 1. Площа материка .Розташування материка щодо екватора та нульового меридіана

 2. Розташування материка щодо тропіків та полярних кіл

 3. Моря та океани, що омивають береги материка

 4. З яким материками межує даний материк

 5. Крайні точки материка (північна,південна, західна,східна)

 6. Протяжність материка з півночі на південь

 7. Протяжність материка із заходу на схід

 1. Крайні точки материка. (Учні визначають і записують географічні координати крайніх точок материка)

Північна –

Південна –

Західна –

Східна –

 1. Берегова лінія.

(робота з фізичною картою світу)

 • Берегова лінія півночі Північної Америки

 • Берегова лінія півдня Північної Америки

 • Східні береги Північної Америки

 • Західні береги материка.

 1. Відкриття та дослідження Північної Америки.

Христофор Колумб Семен Дежньов Вітус Берінг
На етапі актуалізації опорних знань я застосовую «Інтелектуальну розминку», «Вірю-не вірю», «Географічну розминку», конкурс запитань, «Опитування-естафету», «Географічну мозаїку», «Лови помилку картографа», «Так-ні», «Чомучка», «Мандрівка», «Географічний крос», «Географічний диктант», «Знайди зайве».

Інтелектуальна розминка

Учитель ставить запитання з базових понять, або запитання можуть ставити заздалегідь підготовлені учні.

Наприклад:

Інтелектуальна розминка під час вивчення теми «Країни Північної Америки»

 • Назвіть головні особливості населення Північної Америки.

 • Чим обумовлена нерівномірність розселення населення Північної Америки?

 • Чим обумовлена різноманітність рас у Північній Америці?

 • Які релігії найбільш поширені на території Північної Америки?

 • Назвіть місця Північної Америки, де утворилися найдавніші цивілізації світу.

«Вірю – не вірю»

Учні за допомогою сигнальних карток підтверджують, або заперечують сказане вчителем.

Під час перевірки раніше вивченого матеріалу, або актуалізації опорних знань можна застосувати даний метод. Приклад питань «Вірю – не вірю» по Північній Америці. Із даного переліку питань можна обрати ті, які відповідають темі, яка розглядається на уроці під час вивчення розділу «Північна Америка»

  1. Чи вірите ви, що крайньою північною точкою Північної Америки є мис Мерчісон?

  2. Чи вірите ви, що крайньою східною точкою Північної Америки є мис Мар`ято?

  3. Чи вірите ви, що крайньою південною точкою Північної Америки є мис Сент – Чарльз?

  4. Чи вірите ви, що крайньою західною точкою Північної Америки є мис Принца Уельського?

  5. Чи вірите ви, що площа материка Північної Америки разом з островами становить 24,25млн.км2?

  6. Чи вірите ви, що найвищою точкою материка Північної Америки є гора Сакраменто, висотою 6194 метри?

  7. Чи вірите ви, що Лабрадор – це острів на півдні Північної Америки.

  8. Чи вірите ви, що Кордільєри займають близько третини площі Північної Америки?

  9. Чи вірите ви, що Америку відкрив Христофор Колумб?

  10. Чи вірите ви, що Америка названа в честь Амеріго Веспуччі?

  11. Чи вірите ви, що острів Гренландія повністю вкритий льодом?

  12. Чи вірите ви, що старі гори Аппалачі є найвищими горами материка і знаходяться на заході?

  13. Чи вірите ви, що глибокі річкові долини називаються каньйонами?

  14. Чи вірите ви,що у північній і центральній частині материка розміщені рівнини?

  15. Чи вірите ви, що на території Північної Америки розміщено велике розмаїття корисних копалин?

  16. Чи вірите ви,що клімат Північної Америки схожий на клімат Південної Америки?

  17. Чи вірите ви, що клімат Північної Америки обумовила велика протяжність материка з півночі на південь та різноманіття форм рельєфу?

  18. Чи вірите ви,що на південь від полярного кола розташований тропічний пояс?

  19. Чи вірите ви,що територія Північної Америки розташована в 5 кліматичних поясах?

  20. Чи вірите ви, що у межах арктичного поясу весь рік панує холодне повітря?

  21. Чи вірите ви, що більша частина материка розміщена у межах помірного кліматичного поясу?

  22. Чи вірите ви, що на території Північної Америки спостерігають несприятливі погодні явища – урагани та торнадо?

  23. Чи вірите ви, що на території Північної Америки торнадо мають найбільшу силу?

  24. Чи вірите ви, що на території Північної Америки наявні всі типи вод суходолу?

  25. Чи вірите ви, що річка Маккензі є однією з найбільших річок світу?

  26. Чи вірите ви, що річка Святого Лаврентія є правою притокою річки Міссурі?

  27. Чи вірите ви, що річка Святого Лаврентія відноситься до басейну Атлантичного океану?

  28. Чи вірите ви, що річка Міссурі є правою притокою річки Міссісіпі?

  29. Чи вірите ви, що річка Ніагара з’єднує два великі озера Ері й Онтаріо?

  30. Чи вірите ви, що на річці Міссісіпі знаходиться великий Ніагарський водоспад?

  31. Чи вірите ви, що річка Роу є найкоротшою річкою нашої планети?

  32. Чи вірите ви, що річка Роу має довжину усього 80 метрів?

  33. Чи вірите ви, що озеро Маніту є найбільшим прісним озером світу?

  34. Чи вірите ви, що озеро Фонтан Молодості утворилося з безлічі мінеральних джерел і знаходиться на півострові Флорида?

  35. Чи вірите ви, що Фонтан Молодості повертає сили і молодість, тому що має священну силу?

  36. Чи вірите ви, що озеро Маніту – найбільше озеро, що знаходиться в озері Гурон?

  37. Чи вірите ви, що однією з найбільш спекотливих точок на планеті є Долина Смерті?

  38. Чи вірите ви, що на північному заході США знаходиться Долина Парфумів?

  39. Чи вірите ви, що Великі озера є системою озер у США і Канаді?

  40. Чи вірите ви, що потрапляючи в одне озеро Великих озер можна об`їхати усі озера?

  41. Чи вірите ви, що Велике Солоне озеро є найбільшим озером Північної Америки?

  42. Чи ивірите ви,що прерії – це степи Північної Америки?

  43. Чи вірите ви, що найгустіша сітка річок і озер розташована у південній частині материка?

  44. Чи вірите ви, що на півночі Північної Америки природні зони простягаються із півдня на північ?

  45. Чи вірите ви, що в середній і південній частинах материка природні зони простягаються із заходу на схід?

  46. Чи вірите ви, що зона арктичних пустель – це край багаторічного льоду?

  47. Чи вірите ви, що на південному узбережжі Гренландії так тепло влітку, що люди ходять в шортах і купаються в озерах?

  48. Чи вірите ви, що основою життя в Арктиці є лишайники?

  49. Чи вірите ви, що в зоні тундри ростуть найрізноманітніші рослини, які пристосовані до теплого клімату?

  50. Чи вірите ви, що навесні в тундру прилітає багато птахів?

  51. Чи вірите ви, що зона лісотундри у Північній Америці відсутня?

  52. Чи вірите ви, що влітку у тайзі можна відчути виснажливу спеку, а взимку безжальний, пронизливий холод?

  53. Чи вірите ви, що в американській тайзі багато ягід та грибів?

  54. Чи вірите ви, що в американській тайзі немає хижаків?

  55. Чи вірите ви, що у зоні тайги ведеться інтенсивне вирубування лісів?

  56. Чи вірите ви, що зона мішаних і широколистих лісів лежить у західній рівнинній частині материка?

  57. Чи вірите ви, що під мішаними лісами поширені сірі лісові грунти?

  58. Чи вірите ви, що під листяними лісами поширені чорноземи?

  59. Чи вірите ви, що на Приатлантичній низовині поширені перемінно-вологі ліси?

  60. Чи вірите ви що характерними деревами перемінно-вологих лісів є хвойні рослини?

  61. Чи вірите ви, що тваринний світ широколистих лісів зазнав великих втрат внаслідок освоєння території людиною?

  62. Чи вірите ви, що лісостеп є перехідною зоною між лісо і степом?

  63. Чи вірите ви, що пустелі і напівпустелі становлять суцільну територію і знаходяться в екваторіальному поясі?

  64. Чи вірите ви, що зони саван і вологих вічнозелених лісів Центральної Америки подібні до саван та вологих вічнозелених лісів Південної Америки.

  65. Чи вірите ви, що перлиною північноамериканської природи є Йєллоустонський національний парк?

  66. Чи вірите ви, що Йеллоустонський національний парк відомий своїми озерами?

  67. Чи вірите ви, що Долина Смерті являється національним парком Північної Америки?

  68. Чи вірите ви, що Долина Смерті славиться своїми гейзерами?

  69. Чи вірите ви, що Долина Смерті розміщена на висоті 86м нижче рівня моря?

  70. Чи вірите ви, що на річці Колорадо створено національний парк Великий каньйон?

  71. Чи вірите ви, що для збереження природи Північної Америки створено багато заповідників і національних парків?

  72. Чи вірите ви, що гренландського мисливця називають ескімосом?

  73. Чи вірите ви, що населення Північної Америки переважно сформоване з вихідців із азіатських країн?

  74. Чи вірите ви, що більшу частину материка займають високорозвинені країни?

  75. Чи вірите ви, що корінні жителі становлять 50% населення Північної Америки?

  76. Чи вірите ви, що переважна більшість населення розміщена в США?

  77. Чи вірите ви, що найвищого рівня розвитку досягли племена півдня Північної Америки – інки?

  78. Чи вірити ви, що США – найбільш розвинута країна світу?

  79. Чи вірите ви, що США охоплюють 52 штати?

  80. Чи вірите ви, що столицею США є Вашингтон?

  81. Чи вірите ви, що сільське господарство США мало розвинуте?

  82. Чи вірите ви, що Канада входить до сімки високорозвинутих держав світу?

  83. Чи вірите ви, що столиця Канади місто Мічіган?


«Експрес-тест»

  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

На уроках географії при вивченні розділу iconНа уроках географії
П 14 Застосування структурно – логічних схем на уроках географії. Посібник з географії.– Кривий Ріг, 2012. 23с
На уроках географії при вивченні розділу iconПрограм а для загальноосвітніх навчальних закладів із поглибленим вивченням географії
Даний курс спирається на знання, отримані школярами при вивченні всіх курсів географії та інших природознавчих дисциплін, що дозволяє...
На уроках географії при вивченні розділу iconРозділ 2 Використання методів навчання при вивченні деяких змістових...
Яснювально-ілюстративний метод можна використовувати на будь-якому уроці, а не лише при поясненні нового, складного матеріалу. Цей...
На уроках географії при вивченні розділу iconМатематична освіта є важливою складовою загальноосвітньої підготовки....
Окрім того, математика є опорним предметом при вивченні суміжних дисциплін (фізики, хімії, інформатики, біології, географії, економіки,...
На уроках географії при вивченні розділу iconНа уроках географії
Розівка Запорізької області Приазовського району, вул. Бікбулатова, 12, тел. 97-731
На уроках географії при вивченні розділу icon«впровадження ігрових технологій на уроках географії»
Розробка уроку по темі: Електроенергетика як складова пек україни, її значення. Основні типи електростанцій та
На уроках географії при вивченні розділу iconЗагальні вимоги до виконання розділу „Охорона праці ” дипломного...
Зміст розділу “Охорона праці ”. Загальні вказівки до розділу дипломного проекту «Охорона праці». Обсяг І оформлення розділу
На уроках географії при вивченні розділу iconТема: Сучасний кабінет географії
Мета: Удосконалення процесу викладання географії шляхом використання матеріально-технічної бази кабінету географії для реалізації...
На уроках географії при вивченні розділу iconІкт як засіб підвищення ефективності самостійної роботи студентів...
Кт як засіб підвищення ефективності самостійної роботи студентів при вивченні курсу «алгебра І теорія чисел»
На уроках географії при вивченні розділу iconЛ. М. Синєгубенко
Сучасні методи впровадження візуальних методів навчання при вивченні холодильних дисциплін
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка