Положення про реєстрацію зразків генофонду рослин в Україні Розділ загальні положення
Скачати 181.04 Kb.
НазваПоложення про реєстрацію зразків генофонду рослин в Україні Розділ загальні положення
Дата конвертації19.03.2013
Розмір181.04 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Географія > Документы
ПОЛОЖЕННЯ

про реєстрацію зразків генофонду рослин в Україні
Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
Реєстрація зразків генофонду культурних рослин та їх диких співродичів проводиться Національним центром генетичних ресурсів рослин України з метою активізації створення та пошуку джерел та донорів цінних ознак, забезпечення їх активного використання в селекційних і наукових програмах та надійного збереження. Природні та створень працею людей генетичні ресурси рослин є скарбницею інтелектуальних та матеріальних цінностей, яка має служити всьому людству.
^ Визначення термінів
1.1. Генофонд рослини - це спадкова основа, носіями якої є різноманітні форми рослинних організмів, природні та створені шляхом експериментальної спадкової мінливості, що мають цінність як джерела та донори окремих ознак або їх ефективних поєднань, генетичні маркери, константні форми, які мають особливу наукову та селекційну цінність.

1.2. Зразок генофонду рослин - форма рослинного організму з певним комплексом генів.

1.3. Джерело цінної ознаки - стабільна форма з високим ступенем прояву ознаки.

1.4. Донор цінної ознаки - стабільна форма з високим ступенем прояву ознаки, яка здатна передавати її при схрещуванні та іншими способами без істотного погіршення інших ознак.

1.5. Генетичний маркер - спадково обумовлена ознака, прояв якої однозначно детермінований генотипом та може служити для його ідентифікації.

1.6. Новизна - зразок вважається новим, якщо на дату надходження заявки про реєстрацію в Національному центрі генетичних ресурсів рослин України він істотно відрізнявся від раніше зареєстрованих зразків та не передавався в інші наукові установи, що ведуть реєстрацію такого матеріалу.

1.7. Стабільність - здатність зразка генофонду зберігати в межах норми реакції незмінними основні ознаки після кожного циклу розмноження або відтворення (для гібридів F1).

1.8. Однорідність - здатність рослин зразка зберігати досить високу вирівняність за основними та характерними ознаками, оцінюється з урахуванням походження та особливостей розмноження.

1.9. Відмінність - характерні ознаки зразка, що відрізняють його від інших і піддаються відтворенню та точному опису.

1.10. Попередня експертиза - формальне встановлення відповідності заявленого зразка критеріям реєстрації за поданими матеріалами заявника.

1.11. Національний центр генетичних ресурсів рослин України, подальша назва "Центр", є науково-методичною структурою у справі формування та ведення Національного банку генофонду рослин України.

1.12. Рада Центру з реєстрації зразків генофонду рослин - постійно діюча комісія по розгляду, оцінці умов та прийняттю рішень про реєстрацію.
Розділ 2. ПРЕДМЕТ РЕЄСТРАЦІЇ
Зразки генофонду рослин, які створюються в науково-дослідних установах, учбових закладах, приватних фірмах, окремими дослідниками або залучаються при експедиційних зборах як природний та місцевий матеріал реєструються у Центрі.

До них належать :

2.1. Селекційні лінії та сорти з :

- високим ступенем прояву окремих цінних ознак,

- ефективним поєднанням ознак,

- добрими донорськими властивостями;

2.2. Гібриди F1, які мають цінні в науковому або практичному відношенні ознаки чи їх комплекси з високим ступенем проявлення;

2.3. Цінні самозапильні лінії з високою комбінаційною здатністю;

2.4. Видатні клони рослин, що розмножуються вегетативно;

2.5. Мутантні форми з явною відміною від вихідного матеріалу за окремими ознаками або їх поєднаннями;

2.6. Трансгенні форми з цінними ознаками, перенесеними з інших видів, родів шляхом віддаленої гібридизації, генної інженерії та іншими методами;

2.7. Форми з генетичними маркерами окремих ознак;

2.8. Цінні константні форми із зміненим набором хромосом: ауто- та аллополіплоїди, дисомні доповнені та заміщені лінії та ін., які можуть підтримуватись без спеціальних методів контролю;

2.9. Цінні аллоплазматичні лінії.
Розділ 3. ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ.
3.1. Реєстрація генофонду рослин здійснюється на підставі представленого авторського матеріалу (запиту, опису, ідентифікаційного, насіннєвого та посадкового матеріалу) після необхідної експертизи на основі рішення спеціальної Ради Центру.

3.2. Запит на реєстрацію (форма 1) надсилається на ім'я керівника Центру в одному екземплярі. Опис (форма 2, два екземпляри), ідентифікаційний та насіннєвий матеріал (додаток) направляється одночасно із запитом до Центру. Посадковий матеріал (бульба, цибулини, саджанці та ін.) передається у відповідну експертну організацію згідно додатку.

3.3. Автор та установа-оригінатор несе повну відповідальність за представлену в описі інформацію, ідентифікаційні, насіннєві та посадкові матеріали. Їх якість повинна відповідати високому рівню Державного стандарту.

Ідентифікаційний та насіннєвий матеріал ярих культур надсилається до Центру в період з 1 грудня до 15 лютого; озимих та зимуючих культур - з 1 серпня до 1 вересня. Посадковий матеріал багаторічних культур передається відповідним експертним організаціям у строки сприятливі для посадки відповідних культур.

3.4. Подані матеріали для реєстрації розглядаються Радою Центру один раз у квартал. Про результати розгляду запиту заявник отримує довідку, яке є основою визнання пріоритету.
Розділ 4. УМОВИ РЕЄСТРАЦІЇ
4.1. Заявлені зразки мають відповідати умовам новизни, стабільності, однорідності та відмінності.

4.2. Реєстрація здійснюється на підставі попередньої експертизи за матеріалами, представленими заявником та після співставлення з інформацією, що міститься в паспортних та ознакових базах даних Центру.

4.3. Експертиза за окремими ознаками на відповідність умовам реєстрації проводиться у разі необхідності Центром та визначеними ним експертними організаціями.
Розділ 5. АВТОРСТВО
5.1. Автором зразка генофонду визнається громадянин України або іншої країни, творчою працею якого створено або виявлено цей зразок.

5.2. Рада Центру на підставі поданих заявником матеріалів та результатів експертизи виносить рішення про реєстрацію зразка генофонду рослин протягом не більше як 15 місяців - для однорічних культур, 2 років - для дворічних, 2,5 років - багаторічних трав'янистих, 4 років - ягідних, 6-8 років - плодових культур.

5.3. Автор зареєстрованого зразка отримує "Свідоцтво про реєстрацію зразка генофонду рослин в Україні".
Розділ 6. ДОСТУПНІСТЬ ДО ІНФОРМАЦІЇ

^ ТА ЗРАЗКІВ ЗАРЕЄСТРОВАНОГО ГЕНОФОНДУ.
6.1. Центр формує комп'ютерну базу даних зареєстрованих зразків генофонду та забезпечує збереження насіннєвого фонду. Вегетативно розмножуванні культури зберігаються у відповідних експертних організаціях.

6.2. Забезпечується вільний доступ до паспортних даних про зареєстровані зразки генофонду. Інформування вчених та спеціалістів здійснюється шляхом публікації в бюлетенях Центру, періодичних наукових виданнях.

6.3. Копіювання та передача інформації за бажанням споживачів може здійснюватись у вигляді електронних та твердих копій.

6.4. Центром разом з авторами зразків визначаються такі рівні доступності зразків зареєстрованого генофонду:

1 - вільний доступ - для наукових та селекційних цілей;

2 - обмежений доступ - лише для наукових цілей, за винятком використання як вихідного матеріалу в селекції;

3 - доступ по обміну, умови якого визначені автором та Центром;

4 - доступ на умовах автора:

а) співавторство у комерційних сортах,

б) співавторство у науковій продукції,

в) матеріальна винагорода та ін.

Додаток
Кількість насіння (посадковий матеріал) зразків та матеріалу для ідентифікації по зразках генофонду, що передаються для реєстрації в Національний Центр генетичних ресурсів рослин України *Групи культур та окремі культури

Кількість

насіння, г


суцвіття, плоди, саджанці, шт.

1 ¦ 2 ¦ 3

--------------------------------+---------+---------------

1. Зернові: ¦ ¦

а) пшениця, жито, тритикале, ¦ 1000 ¦5 колосів або

ячмінь, овес, сорго ¦ ¦ волотей

б) кукурудза: сорти, популяції¦ 1000 ¦3 качани

гібриди F1 ¦ ¦

- / - самозапилені лінії ¦ 400 ¦2 качани

2. Круп'яні: ¦ ¦

а) просо ¦ 250 ¦3 волоті

б) гречка ¦ 700 ¦3 волоті

в) рис ¦ 500 ¦3 волоті

3. Зернові бобові: ¦ ¦

а) горох, соя, квасоля, чина, ¦ 1500 ¦10 бобів

нут, боби ¦ ¦

б) сочевиця ¦ 700 ¦10 бобів

4. Олійні, ефіроолійні та лікар-¦ ¦

ські: ¦ ¦

а) крупнонасінні (соняшник, ¦ 700 ¦ -

рицина та ін.) ¦ ¦

б) дрібнонасінні (перила, га- ¦ 100 ¦ -

ніс, ріпак, коріандр,нагід-¦ ¦

ки та ін.) ¦ ¦

в) дуже дрібнонасінні (ромашка¦ 30 ¦ -

козлятник, алтей, шавлія ¦ ¦

та ін.) ¦ ¦

5. Технічні: ¦ ¦

а) цукрові та кормові буряки, ¦ 300 ¦ -

коноплі ¦ ¦

б) льон, кенаф ¦ 300 ¦ -

в) цикорій ¦ 50 ¦ -

----------------------------------------------------------

1 ¦ 2 ¦ 3

--------------------------------+---------+---------------

6. Картопля** ¦ - ¦10 бульб

7. Овочеві і баштанні культури: ¦ ¦

а) столові буряки, капуста, ¦ ¦

ріпа, бруква, редька, редис¦ ¦

спаржа, огірки, патисони, ¦ ¦

дині: ¦ ¦

сорти, лінії, форми ¦ 50 ¦ -

синтетичні популяції ¦не менше ¦ -

¦ 100 ¦

б) пастернак, шпинат, ревінь, ¦ 30 ¦ -

петрушка, морква, салат, ¦ ¦

щавель, кріп, селера, цибу-¦ ¦

ля (чорнушка) ¦ ¦

в) цибуля, часник (цибулини) ¦ - ¦по 25 цибулин

г) томати, перець, баклажани ¦ 20 ¦ -

д) кавуни, гарбузи, кабачки ¦ 150 ¦ -

е) гібридне насіння овочевих ¦ 10 ¦ -

культур ¦ ¦

8. Кормові: ¦ ¦

а) люпин ¦ 1500 ¦10 бобів

б) вика ¦ 700 ¦ -

в) могар, чумиза, пайза ¦ 250 ¦5 волотей

г) конюшина, люцерна, тимофі- ¦ 250 ¦5 бобів, колосів

ївка, житняк, костриця, ¦ ¦ або волотей

райграс, пирій, грястиця ¦ ¦

та ін. ¦ ¦

9. Плодові ¦ - ¦6 саджанців

10. Ягідні *** ¦ - ¦10 саджанців

11. Виноград **** ¦ - ¦15 черенків

12. Квіткові (насінневі) ¦ 20 ¦ -
* По генетичних лініях може передаватись менша кількість матеріалу, за погодженням з Національним центром ГРРУ.

** Картопля направляється в Інститут картоплярства, 07853, сел.Немішаєво Бородянського р-ну Київської обл.

*** Саджанці плодових та ягідних культур доставляти в Інститут садівництва, 03027, п/в Новосілки Києво-Святошинського р-ну Київської обл.

**** Живці винограду направляти в Інститут виноградарства та виноробства ім. В.Є. Таїрова, 65103, м.Одеса, Чорноморка.

Насіння решти культур направляти в Інститут рослинництва

ім.В.Я. Юр'єва, Національний центр генетичних ресурсів рослин

України, 61060, м. Харків, пр. Московський 142.

^ ОПИС ЗРАЗКА ГЕНОФОНДУ РОСЛИН,

ЩО РЕЄСТРУЄТЬСЯ В УКРАЇНІ.

 1. Культура ________________________________________________________________________

 2. Ботанічне визначення (вид, різновидність) ___________________________________________________

3. Категорія (сорт, лінія, інцухт-лінія, популяція, клон, трансгенна рослина, місцева форма, дика

форма, тощо) ____________________________________________________________________________

потрібне підкреслити, відсутне вказати

Назва зразка ______________________________________________________________________

 1. Країна походження, установа-оригінатор *_____________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 1. Автори зразка **___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

 1. Номер реєстрації (установи-оригінатора) ______________________________________________________

 2. Родовід __________________________________________________________________________________

9. Метод створення ____________________________________ 10. Рік створення ______________

11. Тип розвитку (озимий, ярий, інтермедіальний) 12. Плоїдність ___________________________

необхідне підкреслити

13. Господарсько-цінні властивості

Рівень вираження ознак
стандарта

__________

(назва)

зразка

вихідної форми

(для добірів, мутантів, інцухт-ліній та ін.)

- Урожайність та її елементи (вказати)


- Вегетаційний період (дні)


- Висота рослини (см)


- Якість (біохімічний склад та технологічні властивості - вказати)


- Стійкість до біотичних (хвороби, шкідники) чинників (вказати)


- Стійкість до абіотичних (зимо-, холодо-, посухо-, жаростійкість, стійкість до вилягання та ін.) чинників (вказати)


- Інші ознаки (вказати)


14. Ознаки ідентифікації зразка, що зумовлюють його відмінність (морфологічні, біохімічні, колір зерна та ін.) ____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

15. Елементи новизни (вказати за якою ознакою/ами та рівнем їх вираження заявляється на реєстрацію ) _________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

* - установа, де створений зразок; ** - автори, які створили зразок

61060 м. Харків Номер запиту

пр. Московський, 142

Національний центр генетичних Дата реєстрації

ресурсів рослин України

число місяць рік

(заповнюється в Центрі)
^ ЗАПИТ

на видачу "Свідоцтва про реєстрацію

зразків генофонду рослин в Україні" 1. Заявник/и* (установа, фірма, приватна особа та ін.)_______________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Поштова адреса заявника та особа, з якою ведеться переписка (ПІБ повністю) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Телефон:_____________Факс:___________________Emaіl:________________

 1. Автори, які визначили елемент новизни

№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові (повнністю)

Громадянство

Доля творчої участі

Особистий підпис

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7

8

 1. Культура________________________________________________________

5. Рід, вид ________________________________________________________ (латинською)

6. Назва зразка ______________________________________________________

7. Елемент новизни (за якою ознакою/ами та рівнем їх вираження зразок заявляється на реєстрацію) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8. Підтвердження умов реєстрації:

однорідність, % ______________ стабільність __________________

(так, ні)
*- установа, в якій визначили елемент новизни

9. Посівні властивості насіння (посадкового матеріалу) _________________________

відповідає державному стандарту (так, ні)

______________________________________________________________________________

(якщо ні, то вказати рівень основних показників)
10. Попереднє місце реєстрації _________________________________________________

(установа, дата)

11. Доступ до зразка генофонду (потрібне підкреслити):

 1. - вільний;

 2. - лише для наукових цілей;

 3. - для селекції на основі кодексу селекціонера (без права на добір, мутагенез, бекрос та трансгенез);

 4. - по обміну (вказати умови обміну) ____________________________________ ;

 5. - співавторство у комерційних сортах - доля авторства _____________________;

 6. - співавторство у науковій продукції;

 7. - матеріальна винагорода;

 8. - інші (вказати) _____________________________________________________.


12. До запиту додаються:


 1. опис зразка;
 1. насіннєвий (посадковий) матеріал;
 1. матеріали для ідентифікації (колоси, боби, качани, електрофореграми та ін.).


М.П. Директор ___________ /_____________________/

( підпис) (ПІБ)

Дата /заповнення запиту/ _____________

Результати експертизи (заповнюються в Національному центрі ГРРУ)

 1. Експертиза попередня ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

2. Експертиза по окремих ознаках ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Рішення спеціальної Ради Національного центру ГРРУ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Голова Ради ___________ /_____________________/

( підпис) (ПІБ)

Секретар ___________ /_____________________/

( підпис) (ПІБ)

Дата __________________


Форма 2


^ ОПИС ЗРАЗКА ГЕНОФОНДУ РОСЛИН,

ЩО РЕЄСТРУЄТЬСЯ В УКРАЇНІ.

 1. Культура_______________________________________________________________

 2. Ботанічне визначення (вид, різновидність)___________________________________

 3. Категорія (сорт, лінія, інцухт-лінія, популяція, клон, трансгенна рослина, місцева форма, дика форма, тощо)_________________________________________________

потрібне підкреслити, відсутне вказати

Назва зразка____________________________________________________________

 1. Країна походження, установа-оригінатор*___________________________________

 2. Автори зразка**_________________________________________________________

 3. Номер реєстрації (установи-оригінатора)____________________________________

 4. Родовід________________________________________________________________

9. Метод створення __________________________ 10. Рік створення________________

11. Тип розвитку (озимий, ярий, інтермедіальний) 12. Плоїдність___________________

необхідне підкреслити

13. Господарсько-цінні властивості

Рівень вираження ознак

стандарта

_________

(назва)

зразка

вихідної форми

(для добірів, мутантів, інцухт-ліній та ін.)

- Урожайність та її елементи (вказати)


- Вегетаційний період (дні)


- Висота рослини (см)


- Якість (біохімічний склад та технологічні властивості - вказати)


- Стійкість до біотичних (хвороби, шкідники) чинників (вказати)


- Стійкість до абіотичних (зимо-, холодо-, посухо-, жаростійкість, стійкість до вилягання та ін.) чинників (вказати)


- Інші ознаки (вказати)


14. Ознаки ідентифікації зразка, що зумовлюють його відмінність (морфологічні, біохімічні, колір зерна та ін.) __________________________________________________

___________________________________________________________________________

15. Елементи новизни (вказати за якою ознакою/ами та рівнем їх вираження заявляється на реєстрацію )_____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

* - установа, де створений зразок; ** - автори, які створили зразок

Схожі:

Положення про реєстрацію зразків генофонду рослин в Україні Розділ загальні положення iconКолекція зразків генофонду культури
Положення про реєстрацію колекцій зразків генофонду рослин у національному центрі генетичних ресурсів рослин україни
Положення про реєстрацію зразків генофонду рослин в Україні Розділ загальні положення iconПравила складання, подання та розгляду заявки на реєстрацію топографії...
Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 р. N 997, визначають вимоги до документів заявки на реєстрацію топографії інтегральної...
Положення про реєстрацію зразків генофонду рослин в Україні Розділ загальні положення iconПро затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових...
Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів мін
Положення про реєстрацію зразків генофонду рослин в Україні Розділ загальні положення iconПоложення про ІІІ освітній округ Загальні положення
Дане Положення складене на основі Положення про освітній округ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня...
Положення про реєстрацію зразків генофонду рослин в Україні Розділ загальні положення iconРозділ 1 Водного кодексу Загальні положення
Розділ Державне управління І контроль у галузі використання І охорони вод та відтворення водних ресурсів
Положення про реєстрацію зразків генофонду рослин в Україні Розділ загальні положення iconПро Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної вправності...
...
Положення про реєстрацію зразків генофонду рослин в Україні Розділ загальні положення iconЗакон України "Про об’єднання громадян"
Розділ І. Загальні положення (найменування, мета та завдання, відзнака, форми діяльності)
Положення про реєстрацію зразків генофонду рослин в Україні Розділ загальні положення iconПро затвердження Типового положення про порядок проведення навчання...
Управлінню нормативно-правового та юридичного забезпечення подати на державну реєстрацію Міністерству юстиції України Типове положення...
Положення про реєстрацію зразків генофонду рослин в Україні Розділ загальні положення iconПлан: Вступ
Розділ ІІ загальні положення розробки І реалізації державно-управлінських рішень
Положення про реєстрацію зразків генофонду рослин в Україні Розділ загальні положення iconI. загальні положення
Відповідно до Законів України “Про правові засади цивільного захисту”, "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка