Наказ
Скачати 98.72 Kb.
НазваНаказ
Дата конвертації21.03.2013
Розмір98.72 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Географія > Документы
    НАКАЗ 20.03.2006 N 69 Про затвердження Порядку з підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування в будівництві...

     

http://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif

МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Н А К А З20.03.2006 N 69

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 травня 2006 р.
за N 577/12451
Про затвердження Порядку проведення роботи
з підтвердження придатності нових будівельних
виробів для застосування в будівництві
та Переліку нових будівельних виробів,
що підлягають перевірці та підтвердженню
придатності для застосування в будівництві

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
будівництва, архітектури та житлово-комунального
господарства
N 337 (
v0337667-06 ) від 11.10.2006 - втратив чинність
на підставі Наказу Міністерства будівництва,
архітектури та житлово-комунального господарства
N 415 (
v0415667-06 ) від 15.12.2006
Наказом Міністерства регіонального
розвитку та будівництва
N 76 (
z0792-07 ) від 02.07.2007
Наказом Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства
N 327 (
z1476-11 ) від 06.12.2011 }
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 1
березня 2006 року N 240 ( 240-2006-п ) "Про затвердження Правил
підтвердження придатності нових будівельних виробів для
застосування" Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Порядок проведення роботи з підтвердження
придатності нових будівельних виробів для застосування в
будівництві, що додається.

2. Затвердити Перелік нових будівельних виробів, що
підлягають перевірці та підтвердженню придатності для застосування
в будівництві, що додається ( z0578-06 ).

3. Право підпису технічного свідоцтва надати заступнику
Міністра за належністю питань.

{ Пункт 3 в редакції Наказу Міністерства будівництва, архітектури
та житлово-комунального господарства України N 337 (
v0337667-06 )
від 11.10.2006 - зміни втрачають чинність на підставі Наказу
Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального
господарства N 415 (
v0415667-06 ) від 15.12.2006, в редакції
Наказу Міністерства регіонального розвитку та будівництва N 76
(
z0792-07 ) від 02.07.2007 }4. Покласти на Департамент технічного регулювання та
науково-технічного розвитку функції структурного підрозділу,
відповідального за роботу з підтвердження придатності нових
будівельних виробів для застосування в будівництві.

{ Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства N 327 (
z1476-11 ) від 06.12.2011 }5. Покласти на державне підприємство "Укрархбудінформ" друк
бланків технічного свідоцтва та забезпечення ними базові
організації з науково-технічної діяльності за заявками.

{ Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства N 327 (
z1476-11 ) від 06.12.2011 }6. Управлінню технічного регулювання в будівництві
(Барзилович Д.В.) забезпечити подання цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції в порядку, установленому чинним
законодавством.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра за належністю питань.

{ Пункт 7 в редакції Наказу Міністерства будівництва, архітектури
та житлово-комунального господарства України N 337 (
v0337667-06 )
від 11.10.2006 - зміни втрачають чинність на підставі Наказу
Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального
господарства N 415 (
v0415667-06 ) від 15.12.2006, в редакції
Наказу Міністерства регіонального розвитку та будівництва N 76
(
z0792-07 ) від 02.07.2007 }Міністр П.С.Качур

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва А.В.Дашкевич
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
будівництва, архітектури
та житлово-комунального
господарства України
20.03.2006 N 69

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 травня 2006
за N 577/12451
^ ПОРЯДОК
проведення роботи з підтвердження
придатності нових будівельних виробів
для застосування в будівництві{ У тексті Порядку слова "Міністерство будівництва,
архітектури та житлово-комунального господарства"
і слово "Мінбуд" у всіх відмінках замінено
словами "Міністерство регіонального розвитку та
будівництва" у відповідних відмінках згідно з
Наказом Міністерства регіонального розвитку та
будівництва N 76 (
z0792-07 ) від 02.07.2007 }{ У тексті Порядку слова "Міністерство регіонального
розвитку та будівництва" у всіх відмінках замінено
словами "Міністерство регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства"
у відповідних відмінках згідно з Наказом
Міністерства регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства N 327
(
z1476-11 ) від 06.12.2011 }1. Цей Порядок розроблено відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 1 березня 2006 року N 240 ( 240-2006-п )
"Про затвердження Правил підтвердження придатності нових
будівельних виробів для застосування".

Порядок проведення роботи з підтвердження придатності нових
будівельних виробів для застосування в будівництві (далі -
Порядок) установлює процедуру проведення роботи з розгляду заявок,
погодження, проведення науково-технічної експертизи та випробувань
будівельних виробів (у разі необхідності), розгляду матеріалів на
секціях науково-технічної ради Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства,
прийняття рішення президією науково-технічної ради, підписання,
реєстрації та видачі технічного свідоцтва придатності будівельних
виробів для застосування.

2. Проведенню перевірки на відповідність вимогам безпеки для
життя і здоров'я людини, майна та навколишнього природного
середовища і підтвердженню придатності для застосування в
будівництві підлягають нові матеріали, вироби та конструкції
(далі - будівельні вироби), зокрема іноземного походження,
виробництво, застосування та експлуатація яких не регламентовані
національними стандартами, державними будівельними нормами і
правилами, іншими нормативними документами.

3. Придатність нових будівельних виробів для застосування в
умовах будівництва і експлуатації об'єктів на території України
підтверджується технічним свідоцтвом придатності будівельних
виробів для застосування (далі - технічне свідоцтво) встановленого
зразка (додаток), яке видається Міністерством регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України.

4. Для одержання технічного свідоцтва заявник (виробник,
постачальник, проектна, будівельна організація) направляє до
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства заяву довільної форми з доданням
обґрунтованих матеріалів з технічними даними продукції, яка
пред'являється. До складу цих даних включаються (залежно від
продукції): опис продукції, якості, характеристики, результати
випробувань, технологічні параметри, креслення, інструкції щодо
застосування, дані, які характеризують безпеку, надійність
продукції, досвід її застосування.

5. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства протягом п'яти робочих днів
після реєстрації заявки оцінює обґрунтованість, комплектність
документів, що додаються до заявки, приймає рішення щодо
необхідності проведення науково-технічної експертизи та
випробувань будівельних виробів, про що повідомляється заявнику.

6. Термін розгляду заявки на одержання технічного свідоцтва
на нові будівельні вироби не повинен перевищувати одного місяця з
дня реєстрації заявки.

7. Технічне свідоцтво видається Міністерством регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства на
основі документації, яка надається заявником, а також у разі
потреби висновків органів державних санітарно-епідеміологічного і
пожежного наглядів і контролю у галузі охорони навколишнього
природного середовища, які засвідчують відповідність нової
продукції вимогам безпеки для життя і здоров'я людей, їх майна і
навколишнього середовища, та позитивного рішення науково-технічної
ради Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства.

8. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства, за необхідності, видає завдання
виконавцям робіт з підготовки висновків щодо підтвердження
придатності будівельних виробів для застосування та забезпечує
конфіденційність розгляду інформації, яка є комерційною таємницею
заявника.

Виконавці робіт визначаються з числа базових організацій з
науково-технічної діяльності у сферах будівництва, промисловості
будівельних матеріалів, архітектури і містобудування за
відповідними напрямами діяльності.

9. За необхідності проведення випробувань, заявник повинен
надати у випробувальні лабораторії необхідну кількість зразків
(проб) продукції для проведення випробувань і забезпечити
проведення випробувань фрагментів конструкцій будівель та споруд.

10. Роботи з підтвердження придатності будівельних виробів
для застосування, у тому числі з проведення науково-технічної
експертизи та випробувань будівельних виробів, виконуються на
договірних умовах у визначений ними строк.

11. У Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства розглядаються матеріали
заявника, науково-технічної експертизи, органів державних
санітарно-епідеміологічного і пожежного наглядів та контролю у
галузі охорони навколишнього природного середовища і, за умови
позитивних висновків, питання виноситься до розгляду секції з
питань технічного регулювання в будівництві науково-технічної ради
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства щодо можливості підготовки
технічного свідоцтва.

12. Секція з питань технічного регулювання в будівництві
готує пропозиції президії науково-технічної ради щодо видачі
технічного свідоцтва.

13. Президія науково-технічної ради оперативно приймає
рішення про видачу технічного свідоцтва.

14. Протягом п'яти днів після прийняття позитивного рішення
президією науково-технічної ради Міністерство регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства видає
заявнику технічне свідоцтво.

15. Технічне свідоцтво видається безоплатно на три роки.

16. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства може відмовити у видачі
технічного свідоцтва у разі невиконання заявником вимог цього
Порядку, або негативного висновку органів державних
санітарно-епідеміологічного і пожежного наглядів і контролю у
галузі охорони навколишнього природного середовища.

Після усунення зазначених недоліків заявник може подати
заявку до Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства на видачу технічного свідоцтва.

17. Відмову у видачі технічного свідоцтва заявник може
оскаржити в установленому законодавством порядку.

18. Реєстрація технічних свідоцтв проводиться Міністерством
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства у відповідній книзі реєстрацій. Порядковий номер у
книзі реєстрацій є номером технічного свідоцтва.

19. Термін дії технічного свідоцтва позначається таким чином:
число - двома арабськими цифрами, місяць - літерами, рік - чотирма
арабськими цифрами.

20. До книги реєстрацій вносяться найменування і місце
знаходження заявника, його код за ЄДРПОУ (для фізичної особи за
ДРФО /за наявності/), реєстраційний номер технічного свідоцтва та
термін його дії, найменування та вид продукції, на яку видане
технічне свідоцтво.

21. Зареєстроване технічне свідоцтво та документи, на
підставі яких воно видано, повинні зберігатися заявником не менше
десяти років після закінчення терміну його дії. Протягом цього
самого терміну Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства зберігає копії зареєстрованого
технічного свідоцтва разом із супровідними документами.

22. Технічне свідоцтво, зареєстроване згідно з цим Порядком,
дійсне на всій території України і є документом, що засвідчує
придатність нових будівельних виробів для застосування за
показниками, що наведені у технічному свідоцтві.

23. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства публікує систематичну інформацію
про видані технічні свідоцтва в офіційному Інформаційному бюлетені
та інформацію розміщує на сайті Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

Начальник Управління
технічного регулювання
в будівництві Д.В.Барзилович
Додаток
до Порядку проведення
роботи з підтвердження
придатності нових
будівельних виробів
для застосування
в будівництві
ЗРАЗОК
Герб України
Міністерство регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства України
^ ТЕХНІЧНЕ СВІДОЦТВО
придатності будівельних виробів для застосування
N __________

Зареєстроване Дійсне до

"___"________ "___"________
(включно)

Цим технічним свідоцтвом підтверджується придатність
будівельних виробів указаного найменування для застосування в
будівництві за умови дотримання вимог, наведених у цьому
технічному свідоцтві.

Найменування будівельного виробу ____________________________

Призначення _________________________________________________

Заявник _____________________________________________________

Виробник ____________________________________________________

Опис фізичних характеристик, властивостей та функціонального
призначення будівельного виробу __________________________________

Показники, що характеризують рівень безпеки для життя і
здоров'я людини, майна та навколишнього природного середовища ____

__________________________________________________________________
Умови виробництва, застосування, зберігання і здійснення
контролю якості __________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
Перелік документів, на підставі яких складено висновок щодо
підтвердження придатності таких виробів для застосування _________

__________________________________________________________________
Технічне свідоцтво видано на підставі рішення
науково-технічної ради Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України від
"___"________ N _____

Керівник органу,
що видав технічне свідоцтво __________ (П.І.Б)
(підпис)
(посада)

М.П.

Начальник Управління
технічного регулювання
в будівництві Д.В.Барзилович

Схожі:

Наказ iconНаказ
Наказ 01. 09. 2011 n 170 Про затвердження Порядку проведення містобудівного моніторингу
Наказ iconНаказ
Наказ 16. 11. 2011 n 290 Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації
Наказ iconНаказ
Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства праці та соціальної політики n 1 від 09. 01. 2007
Наказ iconУманська районна державна адміністрація відділ освіти наказ
У відділі освіти забезпечено проведення особистого прийому громадян та видано наказ від 28. 01. 2011 №15
Наказ iconНаказ про затвердження положень про охорону праці 3
Наказ про призначення комісії по періодичному огляду технічного стану будівлі закладу
Наказ iconНаказ
Наказ Міністра оборони України від 17 березня 2003 року №65 «Про затвердження Положення про Збори офіцерів у Збройних Силах України»...
Наказ icon«погоджено» «затверджено»
Типового положення про атестацію педагогічних працівників України (наказ мо україни від 20. 08. 1993 р. №310), зі змінами та доповненнями...
Наказ iconАптеки, завдання, функції, класифікація, вимоги до діяльності
Стандарти акредитації аптечних установ” Наказ моз україни №2 від 12 січня 98 р., що передбачають належну аптечну практику; планується...
Наказ iconДнз «Кам’янець-Подільський професійний будівельний ліцей» наказ №2
України від 14. 12. 2000р. №588, положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах...
Наказ iconНаказ «15» березня 2012 р. №30  а м. Київ Про підсумки ІІІ етапу Всеукраїнської
Україна» (наказ Міністерства освіти І науки від 14. 06. 2010 №561), листів Українського державного центру туризму та краєзнавства...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка