На уроках географії
Скачати 157.59 Kb.
НазваНа уроках географії
Дата конвертації22.03.2013
Розмір157.59 Kb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Географія > Урок
Н.М.Палшкова

ЗАСТОСУВАННЯ

СТРУКТУРНО – ЛОГІЧНИХ СХЕМ
НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ

(посібник для вчителів географії загальноосвітніх шкіл )

Кривий Ріг

2012

ББК 26.82

П 14

Палшкова Н. М.
П 14 Застосування структурно – логічних схем на уроках географії. Посібник з географії.– Кривий Ріг, 2012. - 23с.
У посібнику висвітлені особливості вивчення програмового матеріалу початкового курсу фізичної географії з використанням структурно-логічних схем як нестандартних засобів навчання.

Посібник рекомендований для вчителів географії загальноосвітніх навчальних закладів з метою формування в учнів загальнонавчальних вмінь та навичок з предмету.
Н.М. Палшкова, 2012
Передмова
Освіта XXI століття — це освіта для людини. Її стрижень — розвиваюча, культуротворча домінанта, виховання відповідальної особистості, яка здатна до самоосвіти та саморозвитку, вміє критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, використовувати набуті знання і вміння для творчого розв’язання проблем, прагне змінити на краще своє життя і життя своєї країни.

В наш час є багато форм і методів викладання курсу географії в школі. Одним з ефективних методів є використання методики опорних схем і конспектів, яку розробляв В.Ф.Шаталов.

Опорні схеми повинні являти собою прості, зрозумілі і наочні схеми навчального матеріалу. В опорних схемах повинні бути показані основні поняття і зв’язки між ними, наведені приклади географічних назв. Опорні схеми можуть бути виготовлені попередньо на картці, або на класній дошці, або можуть створюватися разом з учнями під час пояснення нового матеріалу. Вже під час пояснення нового матеріалу учні повинні сприймати його в структурно-логічній послідовності і цілісності.

При роботі з опорними схемами утворюється значний резерв навчального часу для виконання завдань, спрямованих на відпрацювання прийомів учбової діяльності. Дуже важливий той

3

факт, що завдання практичного характеру учні виконують як в самому процесі вивчення теоретичного матеріалу, так і після. Завершує урок самостійне виконання школярами програмних практичних робіт.
Використання на уроках СЛС дає можливість навчити школяра вибору головного , загального уявлення про природу і населення Землі, формуванню географічних знань та вмінь .

Структурно-логічні схеми – це плани-конспекти, за допомогою яких учень «включає» різноманітні аналізатори пам′яті. В процесі підготовки і проведення уроків по темі вчитель відокремлює великі смислові блоки, визначає коло питань для рольових ігр, поглиблення знань,умінь та навичок, а також тематику і кількість годин, які відводяться на виконання практичних робіт та уроки контроля і корекції.

Під час пояснення з використанням СЛС вчителю легше навчити дітей порівнювати, відокремлювати загальне і відмінності у явищах і предметах. Крім того він підбирає питання, відповісти на які учні зможуть з використанням знань, які отримали за допомогою СЛС. Так, у учнів виробляються вміння користуватися порівняннями у самостійному пізнанні. За допомогою СЛС вчитель проводить урок методом проблемного викладання.

Відтворюються СЛС на кожному уроці по пам′яті, тобто , вивчив відповіді учні активно приймають участь у процесі вивчення нового матеріалу.

4

В. А. Жучкевіч (білоруський науковець – географ) пише, що схема спрощено відображає і саме явище і зв'язки між його окремими сторонами. Звільняючи наше сприйняття від другорядних деталей, схема допомагає краще зрозуміти головне, усвідомити те, на що іноді потрібні багато сторінок тексту. Схеми можна використовувати як в економічній, так і в фізичній географії.
5
ТЕМА: «ЯК ВИВЧАТИ ГЕОГРАФІЮ»

ПідручникНастінні

карти,

атласи


ТЗН

Довідники


Туристичні

схеми,карти
6
ТЕМА: «ПЛАН МІСЦЕВОСТІ»
МАЛЮНОК

АЕРОФОТОЗНІМОК ЧИМ ВІДРІЗНЯЮТЬСЯ ?

ПЛАН

КОСМІЧНИЙ ЗНІМОК
УМОВНІ ЗНАКИ

1.луки ; 2.ліс ; 3.дорога ; 4.чагарники ; 5.болото з очеретом

6.колодязь, джерело ; 7.млин ; 8.пам'ятник ; 9.сад.
МАСШТАБ: - ВИЗНАЧЕННЯ ВІДСТАНЕЙ

НА ПЛАНІ ТА КАРТІЧисловий – 1:100 000 на нижній

Іменований – в 1см 1км частині плана

Лінійний – І І І І І І І І та карти
7

ТЕМА: «ГЕОГРАФІЧНА КАРТА»
ФОРМА ТА РОЗМІРИ ЗЕМЛІ
ЗХ ПН Дсеред. = 12750 км
Декв. – Дповн. = 42 км
СХ 0екв. ≈ 40 000км

ПД
ФОРМА - ГЕОЇД

СФЕРОЇД
ГЕОГРАФІЧНА СІТКА ЗЕМЛІМЕРИДІАНИ – ВСІ РІВНІ

  • ПАРАЛЕЛІ - ?

ГЕОГРАФІЧНІ КООРДИНАТИ:
Довгота - по меридіанам

(до 180°) від 0° на схід – сх.д.

від 0° на захід – зх. д.
Широта - по паралелям

( до 90°) на північ від Е – пн.ш.

на південь від Е –пд.ш

КИЇВ - 50°ПН.Ш. 30°СХ.Д.- перевір за глобусом

МОСКВА - 56°ПН.Ш. 37°СХ.Д. – перевір за картою

8

ТЕМА: «ЛІТОСФЕРА»
СВЕРДЛОВИНА Кольський п-ів > 11 000 м5-70км вулкан3000км цунами

Кратер --------------------------

Конус - - - - - - -

Зовн. - - - - - Епіцентр - - --

Ядро 2080кмВнутр.

Ядро ------------------------------------------------------------ Осередок землетрусуСЕЙСМОГРАФ- ПРИЛАД – ДО 12 БАЛІВ

6371км 1280км


Будова літосфери Гейзер Камчатка

9

ПЛАН КАРТА

Особливості Використання
1. територія будівництво
2. кривизна Землі земле використання
3. меридіани і паралелі погода
4. направлення напрям руху
5. вигляд об'єктів використання

місцевості

10


ГІДРОСФЕРА ГІДРОСФЕРА - 361 МЛН.КМ²


Світовий океан 98%


Води суходолу 2%


Вода в атмосферіВодяна пара


річки

озера

Боло-та

моря

океанихмари

Затоки,протоки, острова,пів-ова


льодовики

Підзем.

води
опади

Штучні водойми,

канали

Рух води


Кримський півострів Острів Сицилія

11
СКЛАД АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ


Випаровування 86%- світовий ок.

14%суходіл

Водяна пара Віднос. волог.

% факт склад вод

Чим вище ţ° можл.

тим більше

водяна пара пара в1 м³

-6°С -3г\м³

+20°С- 17 г\м³ Абсол. волог.


ТЕМПЕРАТУРА


Сонячні промені

ٳ ٳ ٳ

ٳ ٳ ٳ ٳ

Поверхня землі

ţ° залежить від < падіння соняч.пром.

ПОВІТРЯ

АЗОТ 78%

КИСЕНЬ 21%

ВУГЛЕК.ГАЗ ТА

ІН. ГАЗИ 1%
ВОД.ПАРА,ПИЛперисті

шаруваті -ţ

купчасті

+ţ

10б. ○ 0б.

водяна пара Атм. тискр ЗАЛЕЖИТЬ ВІД

ВИСОТИ МІСЦ.
ДЛЯ КИЇВА

Рнорм =743 мм рт.ст.
О пади Вітер

א - іній - роса

٭ - сніг

. . – дощ опадомір

▲▲ - град
Визначення сили вітру

  1. - 12 балів

Напрям - флюгер

Бризи ,мусони, пасати
БІОСФЕРА = ЖИТТЯ
літосфера + атмосфера + гідросфера

рослини 97%

маса тварини і мікроорганізми 3%
Вуглекислий газ орг.реч. орган.реч. вода

ФОТОСИНТЕЗ Мін. солі кисень


КРУГООБІГ РЕЧОВИН

ТВАРИНИ


БАКТЕРІЇМІНЕРАЛЬНІ РЕЧОВИНИ

13


ГОРИ

45%

хребет

долина Джомолунгма

ГІРСЬКІ країна ? 8848м

вершина
НИЗЬКІ 500-1000 Урал

СЕРЕДНІ 1000-2000 м Кримські

Карпати

ВИСОКІ > 2000 м Памір

Гімалаї

Анди

Кордильєри14

ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА

ГІДРОСФЕРА ЛІТОСФЕРА

вода , кисень

води, солі

ОКИСЛЕННЯ

РУЙНУВАННЯ

гірські породи,

рельєф, грунти
Природний комплекс
Географ.оболонка

Материки,океани,

Природна зона,

^ Природна область

БІОСФЕРА АТМОСФЕРА

рослини, тварини,

бактерії, грунти

перенос

пилку,

насіння

жит-ть

повітря, водяна пара

та ін.


Закони про Конституція

охорону природи України


природи на людину

1.розміщення людини

2.умови життя

3.госп.діяльність

4.-------------?

5.-------------?
людини на природу

1.зміни складу біосфери

2.зміни рельєфу

3.зміни природних комплексів

4.------------------?

5.------------------?


15

НАСЕЛЕННЯ ЗЕМЛІ – 5,5 млрд. чол.
РАСИ


ЄВРОПЕОЇДНА

всі материки
МОНГОЛОЇДНА

Азія , Америка
ЕКВАТОРІАЛЬНА

Африка, Австралія,

Америка
РІЗНОМАНІТ.
Зовнішні

Колір шкіри

Волосся

Розріз очей


Під впливом навк.серед.


Рівність рас
М.М.Миклухо-Маклай

1871р. НОВА ГВІНЕЯ .ПАПУАСИ

1883р.

РІВНІСТЬ РАСНАСЕЛЕННІ ПУНКТИселище місто село


16

ГІДРОСФЕРА

ОКЕАНІЧНІ 98% МАТЕРИКОВІ 2%Вода

суходіл Тепло вода ТЕПЛО

океан

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Річки - 2 тижні

Атмосфера - 9 днів

Гірські льодовики - 10 – 120 років

ВОЛОГООБМІН Антарктида та

Гренландія - 250 000 роківТИХИЙ ПІВНІЧНИЙ

ЛЬОДОВИТИЙ

АТЛАНТИЧНИЙ ІНДІЙСЬКИЙ

17

РЕЛЬЄФ - НЕРІВНОСТІ ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ
ВІДНОСНА ВИСОТА - ПЕРЕВИЩЕННЯ А НАД В

А

----------------------------- ----------

h В--------------------------

0
АБСОЛЮТНА ВИСОТА - ВІД РІВНЯ МОРЯ
! БАЛТІЙСЬКЕМОСКВА - 120 М ДОНЕЦЬК - 235 М
^ ГОРИЗОНТАЛІ - ЛІНІЇ РІВНИХ h abc
Лінії на карті , які з′єднують

точки земної поверхні

з однаковою

абсолютною висотою.
18

ГЕОГРАФІЧНІ КООРДИНАТИ – ПАРАЛЕЛІ

ТА МЕРИДІАНИ

адреса

точкивід екватора

до 90° пн

широта північна широта
відстань у

градусах ---------------------------------------

довгота

до 180°

від початков. південна широта

меридіану пд.

Широта - по паралелям
^ Довгота - по меридіанам
Захід Схід

західна довгота східна довгота

(зх.д.) (сх.д.)
19

ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕОГРАФІЧНОГО ПОЛОЖЕННЯ МАТЕРИКА

План

Послідовність роботи

1. Положення відносно екватора

Визначити:

А) в якій півкулі розташований

Б)Лінії тропіків, полярних кіл

2.Положення відносно нульового меридіана

Встановити в якій півкулі (Зх. чи Сх.) розташований

3. Розміри

Визначити:

А) координати крайніх точок;

Б)протяжність з Пн. на Пд.;

В) площу.

4.Положення відносно інших материків

З´ясувати , до яких материків наближений, від яких – віддалений

5.Положення відносно морів і океанів

Встановити,які океани і моря омивають береги

6.Особливості берегової лінії

Визначити:

А) Сильно чи слабко розчленована;

Б)Затоки;

В)Півострови;

Г)Острови та архіпелаги.20

Місцевий час


21

Література  1. Богданов Д.В. Региональная физическая география Мирового океана. – М.: Высшая школа, 2004.

  2. Винокур М.С.та ін. Листи опорних сигналів на уроках географії.- К.: Радянська школа, 1999.

  3. Леонтьев О.К. Физическая география Мирового океана. – М.: изд. МГУ, 2005.

  4. Ковалишин Д.І. Практикум з фізичної географії материків і океанів.- Т.:Підручники & посібники, 1999.

  5. Щербань М.І. Клімати земної кулі. - К.: Рад. Школа,1999.


22

Зміст
Передмова ……………………………………………………………..3

Як вивчати географію…………………………………………………6

План місцевості ………………………………………………………7

Географічна карта …………………………………………………….8

Літосфера………………………………………………………………9

План і карта…………………………………………………………...10

Гідросфера…………………………………………………………….11

Склад атмосферного повітря………………………………………...12

Біосфера……………………………………………………………….13

Гори……………………………………………………………………14

Географічна оболонка………………………………………………..15

Населення Землі………………………………………………………16

Світовий океан………………………………………………………..17

Рельєф…………………………………………………………………18

Географічні координати……………………………………………...19

ФГП материка………………………………………………………...20

Місцевий час………………………………………………………….21

Література…………………………………………………………….22
23

Схожі:

На уроках географії iconНа уроках географії при вивченні розділу
У посібнику представлено опис сучасних технологій, цікавих форм та прийомів роботи, які були апробовані на уроках географії. Також...
На уроках географії iconНа уроках географії
Розівка Запорізької області Приазовського району, вул. Бікбулатова, 12, тел. 97-731
На уроках географії icon«впровадження ігрових технологій на уроках географії»
Розробка уроку по темі: Електроенергетика як складова пек україни, її значення. Основні типи електростанцій та
На уроках географії iconТема: Сучасний кабінет географії
Мета: Удосконалення процесу викладання географії шляхом використання матеріально-технічної бази кабінету географії для реалізації...
На уроках географії iconВикористання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках географії
Уроки з використанням ікт захоплюючі, вони захоплюють своєю новизною, доступністю, масштабом І просто приносять задоволення як вчителям,...
На уроках географії iconЕкологічне виховання на уроках географії
Вивчення ж існуючих у навколишньому світі зв’язків служить однією з основних ланок формування екологічної культури школярів, необхідною...
На уроках географії iconМетод проектів на уроках географії
Метод проектів завжди орієнтований на самостійну діяльність учнів (індивідуальну, парну, групову), яку учні виконують упродовж певного...
На уроках географії iconАктивізація пізнавальної діяльності учнів на уроках географії
Землю І суспільство, формує в них наукові погляди на природу І взаємодію суспільства й природи, знайомить учнів з принципами раціонального...
На уроках географії iconМетодичні рекомендації щодо вивчення географії в 2011-2012 н р. Вивчення географії в 6-9 класах
Вивчення географії в 6-9 класах здыйснюэться за програмою “Географія. Економіка, 6-11 класи”. – Київ “Перун”. 2005- та підручниками,...
На уроках географії iconФормування основних компетентностей на уроках географії І природознавства
Учитель географии расстается со своими учениками. Но выпускник школы не расстается с потребностью в географических знаниях, необходимых...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка