Методичні рекомендації щодо здійснення краєзнавчої діяльності в бібліотеках Гощанського району. У відповідності до послання Президента України 2012 рік проголошено Роком культури та відродження музеїв
Скачати 100.69 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо здійснення краєзнавчої діяльності в бібліотеках Гощанського району. У відповідності до послання Президента України 2012 рік проголошено Роком культури та відродження музеїв
Дата конвертації09.03.2013
Розмір100.69 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Географія > Методичні рекомендації
Методичні рекомендації щодо здійснення краєзнавчої діяльності в бібліотеках Гощанського району.


У відповідності до послання Президента України 2012 рік проголошено Роком культури та відродження музеїв.

Одним із важливих аспектів діяльності публічно-шкільних бібліотек-філіалів Гощанського району на 2012 рік визначено розвиток краєзнавчої роботи книгозбірень шляхом організації краєзнавчих експозицій.

Краєзнавча діяльність бібліотек Гощанської централізованої системи здійснюється на підставі таких нормативних документів як «Положення про краєзнавчу роботу бібліотек Гощанської централізованої системи публічно-шкільних бібліотек», затвердженого наказом № 51 від 20. 07. 2011 р.

Краєзнавство стало одним з пріоритетних напрямів ро­боти практично кожної книгозбірні Гощанського району. Саме краєзнавча діяльність дозволяє зробити бібліотеки особливим краєз­навчим центром територіальної громади. Бібліотеки не тільки збирають і зберігають краєзнавчі документи, але й здійснюють інформаційне забезпечення краєзнавства.

Основними напрямками краєзнавчої роботи є: інформаційний, освітній, культурно-просвітницький, інтелектуально-дозвілевий.

При здійсненні краєзнавчої діяльності необхідно сформувати краєзнавчий фонд, який має включати в себе:

  • матеріали, пов'язані з даним регіоном своїм змістом, у т.ч. при­свячені видатним діячам краю;

  • місцеві твори друку, книги уродженців даної території (неза­лежно від місця видання);

  • твори про край - видані як у певному регіоні, так і за його межами.

Краєзнавчий фонд формується протягом багатьох років, тому до його створення та збереження необхідно відноситись особливо ретельно та старанно.

Чим менший населений пункт тим складніше знайти документи, що йому присвячені, тому варто детально переглядати універсальні видання - ен­циклопедії, енциклопедичні словники, довідники, окремі документи загального плану про Україну, область, район, тощо; видання з питань культури, народної творчості, етнографії на предмет пошуку там ма­теріалів місцевого краєзнавчого змісту. Таку інфор­мацію містять окремі регіональні путівники, мапи, схеми тощо.

Суттєва частина краєзнавчого фонду – доку­менти про видатних людей краю: самостійно зібрані та друковані інформаційні ресурси, тематичні добірки статей, формовані «прес-досьє», «порт-фоліо», окремі рукописи, розвідки працівників і користувачів бібліотек тощо. Це стосується і творів авторів-краян. Такі матеріали зазвичай надають місцеві краєзнавці, відомі земляки. Місцева пре­са – основне джерело краєзнавчих матеріалів. Публікації з газет і журналів, де є інформація про населений пункт, зберігаються постійно.

Особливу увагу слід приділити формуванню фонду неопублікованих документів. Це - сімейні архіви, що можуть включати генеалогічні дерева; окремі світлини або альбоми, спогади; добірки журнально-газетних вирізок тощо. Такі матеріали повинні бути зібрані, оправлені і зберігатися на електронних носіях, у папках, планшетах, коробках тощо з відповідними надписами.

Види краєзнавчих документів:

- паперові (книги, журнали, газети, неопубліковані матеріали),

-кінофотофонодокументи (фото, слайди, кіноплівки),

- матеріали звукозаписів (зафіксовані го­лоси видатних земляків, виступи окремих місцевих фольклорних колективів, проведення краєзнавчих за­ходів, озвучені краєзнавчі виставки тощо),

- електронні документи.

Доповненням до краєзнавчого фонду є роботи місцевих аматорів, народних умільців (гончарів, скульпторів, вишивальниць тощо).

Однією з найважливіших функцій книгозбірень району є популяризація краєзнавчих документів, яка передбачає використання різноманітних форм бібліотечної роботи.

Найбільш поширеними формами краєзнавчої роботи є:

Комплексні довготривалі виставки – створюються, коли неможливо організувати краєзнавчу кімнату. Наповнення: книги, статті, різноманітні предмети, твори народних умільців тощо, місцеві краєзнавчі календарі. Надзвичайно важливо представляти фактографічну інформацію про ту чи іншу подію, пам'ятку, особу з використанням відповідних фотографій та ілюстрацій.

Персональні виставки - присвячуються видатним діячам краю.

Для наочної популяризації краєзнавчої літератури бібліотекам району можна також використати такі традиційні форми роботи як книжкові виставки про край:

- розгорнуту постійно діючу книжкову виставку “Гощанщина – мій рідний дім”, на якій представити видання, що висвітлюють історичний шлях краю, його природу, екологічні проблеми, а також художні твори про край. Доповнити виставку можна ілюстративним матеріалом, фактичними і статистичними даними про розвиток економіки і культури району. Зриме уявлення про пам’ятки і пам’ятні місця краю надасть відповідна карта-схема, вміщена поруч. Крім постійної виставка має змінні частини, де експонуються матеріали з актуальних питань: болючі точки екології, новини літературного життя тощо.

- виставку-вікторину “Відкрий для себе рідний край”;

- виставку-вернісаж “Краю мій, оспіваний в віршах”;

- інформаційну вітрину “Гощанщина газетним рядком”

- виставку-експозицію (де разом з книгами експонуються інші предмети, твори народних умільців) “Краєзнавчий портрет району (села)” за окремими розділами:

- Знатні люди краю;

- Наші фольклорні обереги;

- Природні парки: гордість та краса;

- Збережемо довкілля заради життя.

Також можна організувати виставку-експозицію «Про що розкаже Гощанський парк». Головним, наприклад, може стати листя гінкго. На фоні експозицій дерев можна зробити написи та невеличкі довідки для читачів. У народознавчу тему логічно вплітається краєзнавча розвідка. Історія і доля Гощанського парку колись і тепер, історичні події, свідками яких був він, видатні особи історії, що відпочивали в тіні розлогих віт - все це можна панорамно представити увазі користувачів.

Виставкова робота передбачає не лише безпосередній показ книг та інших краєзнавчих документів, а й використання багатьох елементів наочності, а саме: макети, моделі, різноманітні предмети, символи, емблеми, що мають відношення до теми виставки. Інтер’єр виставки прикрашають фотографіями мальовничих куточків Гощанщини, цитатами-висловами про рідний край видатних земляків-діячів минулого і сучасності тощо.

Можна також організувати тематичні та фактографічні папки - “досьє”, “книжки-саморобки”, де закумулювати матеріали з різноманітних тем (“Людина в історії та житті села”), адресна інформація (імена та адреси активних учасників місцевого краєзнавчого руху, людей, зацікавлених історією свого краю, адреси обласних та місцевих краєзнавчих товариств, клубів, рад, а також музеїв, місцевих видавництв);
Орієнтовна схема та послідовність розміщення матеріалів у «прес-досьє», присвяченому конкретній особі: у прямому хронологічному порядку ко­роткі біографічні відомості щодо освіти особи, її професійної діяльності, досягнень у науковій та трудовій сферах, вчених звань, одержаних нагород, наукових, мистецьких праць, публікацій про неї, а також список літератури, використаної складачем.

Комплексні заходи з популяризації краєзнавчих документів за участю партнерів книгозбірень - краєзнавчі дні (тижні, місячники), читання, презен­тації, літературні вечори, зустрічі з відомими людьми регіону (вченими, краєзнавцями), конкурси на кращо­го знавця краю, ігри-мандрівки по рідному краю, клуби та об'єднання краєзнавців, свята сіл, однієї ву­лиці тощо.

Спеціальні заходи — проводяться для більш глибокого ознайомлення з життям краю та літературою про нього. До них відно­сяться свята, що відроджують народні традиції та об­ряди, цикли заходів, присвячені знаменитим місце­вим родинам, краєзнавчі уроки, зустрічі-діалоги, історичні екскурсії, уроки історичної пам'яті тощо.

Сучасні форми роботи: слайд-розповідь, радіо-прем'єра книги, краєзнавчі аукціони та турніри, «звукові» виставки. Популярна форма – збирання відомостей про предків, вивчення історій сімей.

Напрямки краєзнавчої роботи, які можуть бути поширені та впроваджені в книгозбірнях Гощанського району:

Історичне краєзнав­ство означає пошукову ро­боту з дослідження історії краю, села та скла­дання їхніх літописів, розшук старовинних книг, періодичних видань, фотографій, предметів побуту і т.ін. Найбільш виразним відображенням є пошукова робота клубів та об’єднань, що функціонують при бібліотеках. Ці матеріали дають змогу відтворити історію краю, яка є часткою історії області, району, міста, села. Зібраний матеріал відтвоюється в буклетах, пам`ятках, альбомах, довідниках, електронних виданнях тощо.

Під час організації історичної полички у ПШБФ с. Дорогобуж необхідно популяризувати створений літопис історії села та провести краєзнавчо-пошукову роботу, поширюючи процес історичного, соціально-економічного, культурного розвитку Дорогобужа на підставі писемних джерел та багатьох археологічних досліджень, окремі сторони сьогодення села. Бібліотека має стати провідником в галузі краєзнавчих знань, допомогти молоді знайти місце в сучасному світі, усвідомити себе істинним жителем Дорогобужа.

Історичну полицю рекомендуємо розкрити в ПШБФ с.Русивель. В цьому році відзначається 360 років з дня заснування села.

Літературно-мистецьке краєзнавство передбачає використання таких форм, як поетичні години, мандрівки за книгами, вечори поезії, літературно-мистецькі калейдоскопи краєзнавчого змісту. Допов­нення до кожного з цих заходів - конкурс пое­тичних обдарувань.

При розкритті літературно-мистецьких куточків у бібліотеках сіл Бабин, Бугрин, Дроздів, Малинівка, Рясники, Новоставці варто звернути увагу на те, аби поряд з творами літераторів Рівненщини та Гощанщини було широко висвітлено творчість місцевих авторів – М.Владичука – жителя села Бабин, С.Матвійчука – уродженця села Новоставці, що відноситься до Бугринської сільської ради, Я.Калюха – місцевого композитора, уродженця селя Пашуки, М.Марчука – жителя села Дроздів, М.Шакури – уродженця села Малинівка, Б.Столярчука – уродженця села Дмитрівка.

Виставки-персоналії у бібліотеках сіл Іллін, Липки, Майків, Русивель, Синів мають відобразити життєвий шлях та діяльність П.Воловікова – засновника і очільника колгоспу «Прогрес», до якого входило село Іллін, а нині ім’ям П.Воловікова названо молочний комплекс села Іллін,

творчість Івана і Ніни Шишко, місцевих літераторів, засновників місцевого краєзнавчого музею с.Липки. На виставці персоналії Івана і Ніни Шишко бажано представити твори місцевих авторів, які удостоєні премії Івана Шишко,

твори місцевого літератора О.Форманчука, проби пера його дочки Тетяни – жителів села Майків,

твори П.Гуменюка, матеріали про його творчість та діяльність у місцевому колгоспі, матеріали досліджень його творчості літературно-мистецьким об’єднанням «Джерельце» при ПШБФ с.Синів.

^ Етнографічне краєзнавство слід представити циклами народознавчих заходів метою яких є ознайомлення користувачів зі святами, звичаями, традиціями, народними промислами. Доцільно представити у бібліотеці літературу про свята українського народу, а також місцеві звичаї, атрибутику різних свят — писанки, крашанки, вишиванки та ін. Цікавими будуть виставки творчості місцевих умільців, можна також організувати конкурси робіт місцевих умільців, уроки народних ремесел, домашнього майстра тощо.

Так, наприклад, дану виставку можна організувати у публічно-шкільній бібліотеці філіалі с. Федорівка, де варто презентувати кращі вироби декоративно-прикладного та ужиткового мистецтва виготовлені жителями села Федорівка.

Під час організації фольклорної полички у ПШБФ с. Вільгір доцільно презентувати матеріали зібрані пошуковою волонтерською групою, альбоми «Пісні Вільгора» , «Колядує Вільгір», «Весілля у Вільгорі», обов’язково провести презентації полиці.

Оригінальними та цікавими будуть такі форми роботи як:

- музично-етнографічний вечір;

- фольклорні свята та посиденьки;

- народознавчий марафон;

- етно-урок;

-етнографічний майданчик, фольклорна зона. Робота по створенню такої наочності складна, творча проте цікава. Тут знадобиться все: і панорамне бачення, і художній смак, і вміння шити, і ліпити, і малювати, і майструвати, і будувати і багато чого іншого. Так, наприклад, етнографічний майданчик "Ходить гарбуз по городу..." і, як ви зрозуміли, присвячений він овочу, в українського народу дуже вшанованому - гарбузу. Ось на першій поличці розлігся красень – гарбуз (справжній). А на другій - у плетеній тарілці - ціла купа невеличких гарбузиків, кабачечків, патісонів (це ж все родичі). Але ці виставкові експонати несправжні, хоча виглядають чудово - натурально. Всі ці гарбузики зроблені із солоного тіста. Так по аналогії можна виліпити все, що бажаєте. Власними руками з різних матеріалів, залучивши умільців та бажаючих, також можна відобразити дерев’яну церкву, виконану зі збереженням усіх пропорцій та особливостей давньої архітектури. Для створення таких народознавчих зон необхідно виявляти власну фантазію та неабиякі здібності декоратора.

- літературно-краєзнавчий квест. Квест - це дуже популярна форма гри-випробування, у даному випадку – начитаності, ерудованості, ви­тривалості та вміння грати у команді. Усі учасники квесту діляться на команди. Для того, щоб допомогти орієнтуватися на місцевості та знаходити найкоротший шлях до наступної зупинки, кожну команду супроводжуватиме координатор (бібліотекар). На початку гри команди отримують мапи квестової зони з позначенням «зупинок», де на учасників чекають агенти з завдан­нями. Для того, щоб команда стала переможцем, усім її чле­нам потрібно першими пройти усі «зупинки», вико­нати завдання агентів і координатора якомога швидше та діс­татися фінішу. Окрім командного заліку, який фіксуватиме координа­тор, кожен гравець має можливість заробляти індивідуальні бали. За кожну правильну відповідь він отримає бонусну картку в 10 або 5 балів у залежності від складності та «ціни» запитання. Дозволяється користуватися допомогою перехо­жих, але тоді втрачається 2 бали. Якщо команда не має відповіді або відповідає непра­вильно, є можливість «купити» підказку, виконавши творче завдання: придумати та намалювати крейдою на асфальті ло­готип квесту; розказати улюблений вірш чи уривок (кожен учасник!), придумати фантастичну оповідь і т.п. (по 1 ре­ченню від кожного учасника). У кожної команди є ___ годин (и), аби виграти! Якщо за цей час вони не дістануться фінішу, то координатор при­пиняє гру та відводить команду до кінцевого пункту.

Таким чином, краєзнавча бібліотечна діяльність – одна з унікальних сфер діяльності, яка відрізняє одні публічно-шкільні бібліотеки від інших, надає їм місцевого колориту, регіональної специфіки.
При підготовці використано матеріали з:
ім. О.М.Горького


  • Семешко В. Г. До духовних витоків народної культури. http://zounb.zp.ua
  • Выставочная деятельность публичных библиотек// Шкільна бібліотека плюс. – 2011. – №12. – С.6 – 10
  • Олейникова И.Ю. Краеведение, живопись и духовность – рядом// Шкільна бібліотека плюс. – 2011. – №1. – С. 14 – 17

Схожі:

Методичні рекомендації щодо здійснення краєзнавчої діяльності в бібліотеках Гощанського району. У відповідності до послання Президента України 2012 рік проголошено Роком культури та відродження музеїв icon2 013 рік в Україні «Рік дитячої творчості»
Указом Президента України від 28. 12. 2012 р. №756 «Про проведення у 2013 році в Україні Року дитячої творчості» 2013 рік проголошено...
Методичні рекомендації щодо здійснення краєзнавчої діяльності в бібліотеках Гощанського району. У відповідності до послання Президента України 2012 рік проголошено Роком культури та відродження музеїв iconМетодичні рекомендації щодо вивчення хімії у 2011 2012 навчальному році Олена Бобкова
Генеральна Асамблея Організації Об’єдна­них Націй та юнеско проголосили 2011 рік Міжнародним роком Хімії
Методичні рекомендації щодо здійснення краєзнавчої діяльності в бібліотеках Гощанського району. У відповідності до послання Президента України 2012 рік проголошено Роком культури та відродження музеїв iconМетодичні рекомендації щодо основних завдань діяльності фахівців...
«Про стан, проблеми та основні завдання діяльності психологічної служби на 2011/2012 навчальний рік» надає методичні рекомендації...
Методичні рекомендації щодо здійснення краєзнавчої діяльності в бібліотеках Гощанського району. У відповідності до послання Президента України 2012 рік проголошено Роком культури та відродження музеїв iconМетодичні рекомендації щодо організації діяльності працівників
Донецької міськради від 31. 08. 2011р. №01/10-1384, районний відділ освіти надсилає для використання в роботі методичні рекомендації...
Методичні рекомендації щодо здійснення краєзнавчої діяльності в бібліотеках Гощанського району. У відповідності до послання Президента України 2012 рік проголошено Роком культури та відродження музеїв iconМетодичні рекомендації щодо вивчення фізичної культури у 2011 2012...
Методичні рекомендації щодо вивчення фізичної культури у 2011 – 2012 навчальному році
Методичні рекомендації щодо здійснення краєзнавчої діяльності в бібліотеках Гощанського району. У відповідності до послання Президента України 2012 рік проголошено Роком культури та відродження музеїв iconМетодичні рекомендації щодо проведення Першого уроку у 2010-2011 навчальному році
У зв’язку з відзначенням у 2010 році 65-ї річниці визволення України та перемоги у Великій Вітчизняній війні Урядом України 2010...
Методичні рекомендації щодо здійснення краєзнавчої діяльності в бібліотеках Гощанського району. У відповідності до послання Президента України 2012 рік проголошено Роком культури та відродження музеїв iconМетодичні рекомендації щодо проведення Всеукраїнської учнівської...
Надсилаємо для практичного використання методичні рекомендації щодо проведення ІІІ та IV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади...
Методичні рекомендації щодо здійснення краєзнавчої діяльності в бібліотеках Гощанського району. У відповідності до послання Президента України 2012 рік проголошено Роком культури та відродження музеїв iconІнститут інноваційних технологій І змісту освіти Міністерства освіти...
Міністерства освіти І науки України повідомляє, що з метою відродження національної культури через дитяче мистецтво з 27 червня по...
Методичні рекомендації щодо здійснення краєзнавчої діяльності в бібліотеках Гощанського району. У відповідності до послання Президента України 2012 рік проголошено Роком культури та відродження музеїв iconМетодичні рекомендації щодо вивчення музичного мистецтва, образотворчого...
Методичні рекомендації щодо вивчення музичного мистецтва, образотворчого мистецтва, художньої культури у 2011 – 2012 навчальному...
Методичні рекомендації щодо здійснення краєзнавчої діяльності в бібліотеках Гощанського району. У відповідності до послання Президента України 2012 рік проголошено Роком культури та відродження музеїв iconМетодичні рекомендації щодо планування роботи навчального закладу на 2012-2013 навчальний рік

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка