Міжпредметні зв’язки на уроках хімії рекомендаційний бібліографічний список літератури
Скачати 38.58 Kb.
НазваМіжпредметні зв’язки на уроках хімії рекомендаційний бібліографічний список літератури
Дата конвертації12.03.2013
Розмір38.58 Kb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Химия > Урок
МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ НА УРОКАХ ХІМІЇ

Рекомендаційний бібліографічний список літератури

(30 назв за 1987-2009 рр.)

Укладач: О.Б.Поліщук

Основне завдання сучасної середньої загальноосвітньої школи – дати молодому поколінні глибокі, міцні знання з точних наук, виробити вміння і навички застосовувати їх на практиці.

Для успішного виконання поставленого завдання потрібно підвищити якість навчання і виховання, забезпечити більш високий науковий рівень викладання. Важливу роль у цьому відіграють міжпредметні зв’язки як фактор оптимізації навчального процесу.

Кожен природничий предмет вивчає частину природи лише з якогось одного боку, а всі разом вони дають цільну картину про неї. Інтеграція – це об’єднання частин у ціле через взаємодію, взаємопроникнення різних навчальних предметів.

Використання під час вивчення хімії знань, одержаних раніше на уроках фізики, біології, математики, географії сприяє більш свідомому засвоєнню всього навчального матеріалу з курсу хімії. Отже, потрібно, щоб між учителями природничих предметів існував тісний зв’язок (під час складання календарно-тематичного плану уроків, вивчення програм).

Даний список літератури складений на основі перегляду систематичного каталогу і систематичної картотеки статей бібліотеки КДПУ.

Список включає 30 джерел (книги, статті із журналів, газет, збірників) на українській та російській мовах. Охоплює період з 1987 по 2009 рр. Матеріали в списку розташовано за алфавітом прізвищ і назв. Нумерація суцільна.

Список може бути використаний студентами та викладачами природничого факультету.


 1. Андріян А.І. Міжпредметні зв’язки під час вивчення хімії / А.І. Андріян // Хімія. – 2004. - № 35. – С.2-4.

 2. Білотіл А. Використання творів художньої літератури на уроках біології і хімії / Алла Білотіл // Біологія і хімія в школі. – 2009. - № 6. – С. 26-30.

 3. Білотіл А.. Використання уривків із творів художньої літератури на уроках хімії / Алла Білотіл // Хімія. – 2009. - № 1. – С. 8-11.

 4. Буцкус П.Ф. Химия в поэзии / П.Ф. Буцкус // Химия в школе. – 1992. - № 5-6. – С.33.

 5. Вишневецька Н.Д. Хімія та математика: міжпредметний зв’язок / Н.Д.Вишневецька // Хімія. – 2004. - № 19-24. – С.2-19.

 6. Гавриелян О.С. О связи обучения химии с литературой / О.С. Гавриелян // Химия в школе. – 1991. - № 5. – С.41-45.

 7. Гантявин А.Л. Взаимодействие естественных наук в средней школе / А.Л.Гантявин // Химия в школе. – 2001. - № 3. – С.24-28.

 8. Єльникова Г.В.Цілісність навколишнього світу [Міжпредметні зв’язки у викладанні неорганічної хімії екології у спеціалізованих хіміко-біологічних класах] / Г.В.Єльникова, Ю.Є.Колупаєв // Рідна школа. – 1993. - № 4. – С.45-47.

 9. Калита Н. Використання художньої літератури на уроках хімії / Н. Калита // Хімія. Біологія. – 2005. - № 9. – С.7-8.

 10. Калупаєв Ю. Курс органічної хімії: зв’язок з біологією та екологією / Ю.Калупаєв, Т. Єльнікова // Біологія і хімія в школі. – 1997. - № 1. – С.14-16.

 11. Кірдогло Л. Використання літературної творчості під час вивчення хімії в гуманітарній гімназії / Л.Кірдогло // Хімія. Біологія. – 2004. - № 61. – С.10-11.

 12. Котляр М.М. Как использовать знание иностранного языка при обучении химии / М.М Котляр.// Химия в школе. – 2001. - № 3. – С.48-50.

 13. Люкимсон П.Е. Использование художественной литературы на уроках химии / П.Е. Люкимсон //Химия в школе. – 1992. - № 3-4. – С.24-25.

 14. Лыгин С.А. Реализация межпредметных связей при изучении жиров / С.А. Лыгин, П.Л. Голенищева // Химия в школе. – 2005. - № 7. – С.63-65.

 15. Мацієвський О. Міжпредметні зв’язки в темі «Закон збереження маси» / О.Мацієвський, О. Анічкіна // Біологія і хімія в школі. – 1999. - №5. – С.30-32.

 16. Мацієвський О.Е. Шляхи розвитку уявлень учнів про закон збереження та перетворення енергії під час вивчення хімії у зв’язку з іншими предметами / О.Е.Мацієвський // Методика викладання біології, хімії, географії: наук.-метод. зб. – К., 1989. – Вип.6. – С.77-86.

 17. Минченко Е.Е. Межпредметные связи в процессе формирования понятия о химической реакции / Е.Е.Минченко, А.К.Старченко // Химия в школе. – 1987. - № 2. – С.28.

 18. Мисечко Е.Н. Обобщение и систематизация знаний о законах сохранения массы и энергии на основе межпредметных связей / Е.Н.Мисечко, А.Э. Мацлевский // Химия в школе. – 1992. - № 1-2. – С.28-31.

 19. Михайлина Н.И. Межпредметный семинар по теме «Белки» / Н.И. Михайлина, В.И. Кузнецов // Химия в школе. – 1989. - № 3. – С.73-75.

 20. Мітрясова О. Про міждисциплінарні зв’язки в органічній хімії / О. Мітрясова // Рідна школа. – 2003. - № 12. – С.53-55.

 21. Ніконова С.В. Міжпредметні зв’язки на уроках хімії як засіб формування ключових компетентностей учнів / С.В. Ніконова // Хімія. – 2006. - № 7. – С.2-6.

 22. Радзинюк М. Міжпредметні зв’язки на уроках хімії під час розв’язання задач / М.Радзинюк // Хімія. Біологія. – 1999. - № 45. – С.4.

 23. Рейнова В.М. Математика + Хімія . Творча співдружність / В.М. Рейнова // Хімія. – 2004. - № 1. – С.14-17.

 24. Рибалко О.Л. Чайний карнавал: Бінарний урок (географія та хімія) / О.Л. Рибалко // Хімія. – 2004. - № 17-18. – С.28-31.

 25. Смирнова В.В. Методы математики при изучении углеводов / В.В. Смирнова // Химия в школе. – 2001. - № 3. – С.37-40.

 26. Томіліна Л. Математика сприяє засвоєнню хімії / Л. Томіліна // Біологія і хімія в школі. – 2000. - № 3. – С.18-20.

 27. Тютюнник М. Використання міжпредметних зв'язків хімії та української мови / Микола Тютюнник, Валентина Криворучко // Біологія і хімія в школі. – 2008. - № 2. – С. 45-48.

 28. Федорова З. Міжпредметні зв'язки в курсі хімії / З.Федорова // Хімія. – 2008. - № 45. – С.3-6.

29.

502

Ф56

Чайковський А.В. Взаимосвязь аспектов химии и генезис знаний о веществе / А.В. Чайковський // Философские проблемы современного естествознания. – К., 1988. – Вып.68. – С.43-49.

30.

57(07)

М54

Шмыр М.Ф. Межпредметный подход при изучении химических производств на уроках химии / М.Ф. Шмыр // Методика викладання біології, хімії, географії: наук.-метод. зб. – 1991. – Вип.8. – С.79-82.

Схожі:

Міжпредметні зв’язки на уроках хімії рекомендаційний бібліографічний список літератури iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний...
Екологічна культура в освітньому середовищі (Рекомендаційний бібліографічний список літератури)
Міжпредметні зв’язки на уроках хімії рекомендаційний бібліографічний список літератури iconОснови ландшафтної екології рекомендаційний бібліографічний список літератури
З господарської точки зору їм властивий певний тип природокористування, а з екологічної – вони являють собою природні екологічні...
Міжпредметні зв’язки на уроках хімії рекомендаційний бібліографічний список літератури iconЛюдство І довкілля рекомендаційний бібліографічний список літератури
Ххі ст., засвоєння складних але надзвичайно важливих екологічних законів, принципів функціонування екосистем І біосфери, життєствердних...
Міжпредметні зв’язки на уроках хімії рекомендаційний бібліографічний список літератури iconБіоіндикація рекомендаційний бібліографічний список літератури
Системи моніторингу, побудовані на основі дослі­дження поведінки рослин І тварин, дають змогу оцінити біологічні ефекти від впливу...
Міжпредметні зв’язки на уроках хімії рекомендаційний бібліографічний список літератури iconПізнавальний інтерес учнів до вивчення фізики рекомендаційний бібліографічний список літератури
Вивчення фізики є важливим засобом пізнання, всебічного розвитку учнів, формування в них наукового світогляду
Міжпредметні зв’язки на уроках хімії рекомендаційний бібліографічний список літератури iconВашій увазі пропонується рекомендаційний бібліографічний покажчик...
Вашій увазі пропонується рекомендаційний бібліографічний покажчик путівник літератури «Книги, які допомагають жити» для молоді, людей...
Міжпредметні зв’язки на уроках хімії рекомендаційний бібліографічний список літератури iconЬкий педагогічний інститут наукова бібліотека моє славетне криворіжжя...
Криворіжжя: рекомендаційний бібліографічний покажчик / Наукова бібліотека Криворізького педагогічного інституту двнз «Криворізький...
Міжпредметні зв’язки на уроках хімії рекомендаційний бібліографічний список літератури iconФормування лідерських якостей підлітків рекомендаційний список літератури
Виховання сучасного лідера є умовою підготовки молодого покоління до керування власним життям та зміцнення Української держави
Міжпредметні зв’язки на уроках хімії рекомендаційний бібліографічний список літератури iconКонцепції та методологія географії рекомендаційний список літератури
Ми приходимо до зовсім іншої теоретичної ситуації, до картини світу, що включає саму людину, яка відкриває й описує цей світ
Міжпредметні зв’язки на уроках хімії рекомендаційний бібліографічний список літератури iconШкільна тривожність рекомендаційний список літератури
Важливо визначити шляхи допомоги школяру, оскільки тривожність знижує його потенціал, успішність, гальмує розвиток особистості
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка