Книга для чтения по органической хими: Пособие для учащихся./ Сост. П. Ф. Буцкус. М.: Просвещение,1985 Газета «Московський Комсомолець»
Скачати 119.48 Kb.
НазваКнига для чтения по органической хими: Пособие для учащихся./ Сост. П. Ф. Буцкус. М.: Просвещение,1985 Газета «Московський Комсомолець»
Дата конвертації04.03.2013
Розмір119.48 Kb.
ТипКнига
uchni.com.ua > Химия > Книга
Тема заняття: «Хімічні властивості спиртів: повне і часткове окислення, взаємодія з металами, гідрогенгалогенідами, внутрішньомолекулярна і міжмолекулярна дегідратація. Добування спиртів: гідратація алкенів, гідроліз алкілгалогенідів, бродіння вуглеводів, відновлення карбонільних сполук. Застосування спирту. Отруйність метанолу, етанолу, їх згубна дія на організм людини».

Цілі заняття: 1. Визначити вплив функціональної групи спиртів на їхні хімічні властивості. Ознайомити з основними засобами одержання та галузями застосування спиртів. Поглибити знання студентів щодо хімічних властивостей органічних сполук на прикладі хімічних властивостей спиртів. Ознайомити студентів зі згубним фізіологічним впливом спиртів на організм людини.

2. Розвивати вміння студентів одержувати знання самостійно, працювати з підручником.

3. Виховувати самостійність, ініціативу, працелюбність. Поглибити інтерес до дисципліни, відповідальне ставлення до свого здоров’я. Домогтися, щоб знання про необхідність тверезого стилю життя набули особистісного сенсу для них.

^ Методична мета: показати методику використання технологій колективної роботи (роботи в малих групах), застосування інформаційно-комп’ютерних технологій на заняттях з хімії.

^ Вид заняття: лекція - візуалізація

Методичне забезпечення:, таблиця-тезиси, тести, інструкції з техніки безпеки.

Обладнання та реактиви: штатив з пробірками, етанол, курячий білок, вода, олія, кров, луги, етанол, бутанол-2.

Література:

Основна: Буринская Н.Н Химия. Учеб. Для 10 кл.-К.: Курск, 1995.-57с.

Буринска Н.Н Хімія.: Методи розв’язування задач. Либідь. 1995.-80 с.

Додаткова: Відкриті та нестандартні уроки з хімії у 11 класі /Упоряд. К.М. Задорожний – Х.: Вид група «Основа», 2006

Хімія. 11 клас.: Плани-конспекти уроків / Т.А. Гранкіна, О.В. Григорович.- Вид. 3-тє, випр.. – Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2005

Книга для чтения по органической хими: Пособие для учащихся./ Сост. П.Ф.Буцкус. – М.: Просвещение,1985

Газета «Московський Комсомолець» від 17 липня 2007 р.

ехнічні засоби навчання: комп’ютер, мультимедиопроектор.

Навчаємось не заради

школи,а за для життя.

Сенека

^ ХІД ЗАНЯТТЯ

 1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП 1. МОТИВАЦІЯ

 1. Ознайомлення з епіграфом заняття 1. ^ ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Сьогодні на занятті ми згадаємо спирти, поглибимо знання про хімічні властивості органічних сполук на прикладі хімічних властивостей спиртів, ознайомимось зі згубним фізіологічним впливом спиртів на організм людини. Головніше, щоб ви зрозуміли, що необхідно вести тверезий стиль життя.

Перевіримо домашнє завдання шляхом тестування 8 студентів на ПК, а інші студенти беруть участь в фронтальному опитуванні.

 1. Тестування (8 студентів за ПК).

 1. Вкажіть атоми яких трьох елементів присутні во всіх молекулах спиртів:

а) Карбон; Нітроген; Гідроген; б) Карбон; Оксиген; Гідроген;

в) Карбон; Гідроген; Хлор; г) Карбон; Нітроген; Оксиген.

 1. Вкажіть молекули двоатомного спирту:

а) СН2-Сl б) СН2-ОН в) СН2-ОН г) СН2-NО2

СН2-Сl СН2-ОН СН2-Сl СН2-Сl

 1. Визначте назву другого представника спиртів

а) етен; б) етаналь; в) етанол; г) етан;

 1. Групу –ОН називають функціональною тому, що вона:

а) складається з двох органічних молекул;

б) додає органічним молекулам характерні властивості;

в) входять до складу як органічних так і неорганічних сполук;

 1. Вкажіть яку функціональну групу мають молекули спиртів:

а) –NО2; б) –ОН; в) –Br; г)- NН2;

 1. Які сполуки належать до спиртів:

а) СН3-СН2- СН3; б) СН3-СН2-ОН; в) СН3-СН2-СООН;

г) СН3-СН2-СОН;

 1. Як ви гадаєте які хімічні властивості будуть притаманні спиртам:

а) приєднання; б)полімеризація; в) дегідрування; г) горіння;

 1. По міжнародній номенклатурі IUPACсполука має назву:

СН3- СН2- СН-СН2-ОН

СН3

а) бутанол-1; б) 2 метилбутанол-1;

в) 3метилбутанол-4; г) 2 метилбутен;

 1. Вказана сполука відноситься до

СН3- СН -СН- СН3;

ОН ОН

а) ароматичних спиртів; б) багатоатомних спиртів;

в) одноатомних спиртів;

 1. Згідно міжнародній номенклатурі IUPAC сполуки спиртів мають закінчення:

а) –ен; б) –аль; в) –ол; г) –ан.

 1. Фронтальна бесіда

 • Що ви розумієте під терміном функціональна група?

 • Як ви гадаєте впливає функціональна група властивості спиртів?

 • Чи можна віднести спирти до кислот або основ? Чому?

 • Ознайомтесь з інформацією, котра була надрукована 17 липня 2007 р. в газеті «Московський Комсомолець».

Страшной трагедией обернулось празднование Дня независимости России для маленького города Щучье, что в Курганской области. 10 трупов, 22 человека госпитализированы (двое из них, по оценкам медиков, безнадежны)- таков результат коллективного гулянья, устроенного экспедитором одной из местных кантор. Щедрый щучинец «выставил» для своих земляков 20-литровую канистру _____ спирта. Где инициатору пьянки удалось достать смертельное пойло, не выяснено – он скончался одним из первых, так и не успев ничего сообщить врачам и милиционерам. Употребление суррогатов спиртного становится в последнее время в России страшной традицией. Напомним, что за последние две недели это уже второй в России случай массового отравления этим спиртом. Первый произошёл в Красноярске – тогда от употребления отравленного спиртного скончалось 22 человека.

Определите причину гибели людей.

Вправа:

 • Складіть ізомери бутанолу – 2. 1. ^ ПІДСУМКИ ПЕРЕВІРКИ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ 1. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Постановка проблеми. Об’єднання студентів у групи.

Для отримання достовірніший та різносторонній інформації о спиртах були створені оперативні групи пошуковців, теоретиків та експериментаторів.

^ 2. Інструктаж групі пошуковців

Питання і завдання студентам для підготовки проекту:

Ключове питання - Чим небезпечні наркотичні речовини?

Тематичні питання: Яка фізіологічна дія наркотичних речовин на систему органів людини?

Чому молодь звикає к спиртним напоям швидше?

Як запобігти шкідливим звичкам?

Які проблеми виникають у людини, що вживає алкоголь?

Після розгляду цих питані необхідно продемонструвати свій відеофільм.

3. Інструктаж групі теоретиків

Знайти в додатковій літературі відомості про спирти, їх хімічних властивостях, галузях їх застосування, засобах одержання. Заповнити таблицю-тезиси.

СПИРТИ

Хімічні властивості

Галузь застосування

^ Засоби одержання


Підготувати усні звіти.

4. Інструктаж групі експериментаторів

Доказати наявність функціональної групи дослідним шляхом.

Підготувати усні звіти.

Хімічні властивості спиртів

5. Повторення техніки безпеки.

6. Звіт групи експериментаторів.

7. Експерименти.

 • Горіння

Цю властивість можна обговорити на основі експерименту.

Демонстрація «Горіння спиртів з різною довжиною вуглеводневого радикала».

Чому змінюється характер горіння спиртів?

Одночасно можуть відбуватися реакції згорання однієї речовини з виділенням різних продуктів (СО2 і СО), чим пояснюється яскраве полум’я, що коптить.

Повне згорання ( достатня кількість кисню):

С2Н5ОН + 3О2 → 2СО2 + 3Н2О

Неповне згорання з виділенням чадного газу (недостатність кисню):

С4Н9ОН + 4О2 → 4СО + 5Н2О

Неповне згорання з виділенням сажі (недостатність кисню):

С6Н13ОН + 3О2 → 6С + 7Н2О

 • Взаємодія з лужними металами.

Більшість хімічних властивостей спиртів визначається наявністю в їхній молекулі функціональної ОН- групи, отже долі мова йтиме саме про ті реакції, в яких бере участь гідроксильна група спиртів. Спирти реагують з лужними металами з утворенням алкоголятів і водню.

 • Взаємодія спиртів з галогеноводнями.

При взаємодії спиртів з галогеноводнями бере участь ОН-група повністю.

С2Н5ОН + ННаl → С2Н5 Наl + Н2О

 • Дегідратація (відщеплення води).

Процес дегідратації може відбуватися двома різними шляхами за участі однієї молекули спирту і двох молекул спирту.

 • Внутрішньомолекулярна дегідратація.

Під дією водовіднімаючиого засобу від молекули спирту відщеплюється молекула води (ОН- та Н- ). При цьому відсутні валентності двох сусідніх атомів Карбону насичуються за рахунок утворення додаткового зв’язку: у процесі внутрішньомолекулярної дегідратації спиртів утворюються ненасичені вуглеводні.

Н Н Н Н

∕ ∕ Н24 ∕ ∕

Н^ —С—С—Н Н—С = С —Н

∕ ∕

Н ОН

Реакція дегідратації є оборотною реакцією. Здійснюючи її в зворотному напрямку, тобто приєднуючи воду до ненасичених вуглеводнів, одержують спирти.

 • Міжмолекулярна дегідратація.

При надлишку етанолу і слабкому нагріванні реакція дегідратації може протікати за участі двох молекул – міжмолекулярна дегідратація. При цьому утворюються естери:

Н Н Н Н Н Н Н Н

∕ ∕ ∕ ∕ Н24 ∕ ∕ ∕ ∕

Н^ —С—С—ОН + НО—С = С —Н Н—С—С—О—С—С—Н + Н2О

∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕

Н Н Н Н Н Н Н Н

Як доказати, що утворюється естер?

 • Дегідратація за методом Лебедєва.

Сr2O3 ,ZnО, t

2С2Н5ОН СН2 =СН-СН=СН2 + 2Н2О+ Н2

Так отримають бутадієн, з якого виготовляють синтетичний каучук.

Спиртам притаманні ще деякі властивості. Зараз продемонструємо біохімічний механізм дії етилового спирту.

Дослід 1. Розчинність спирту у воді, олії, білках.

Дослід 2. Вплив алкоголю на розвиток рослин.

Дослід 3. Розчинність спирту у крові.

^ ОСНОВНІ МЕТОДИ ОДЕРЖАННЯ СПИРТІВ

Група теоретиків. Студент повідомляє про походження алкоголю.

 • Приєднання води до алкенів (гідратація).

СН2 = СН2 + Н2О СН3– СН2 ОН

Етилен Етанол

 • Гідроліз галогенопохідних.

При нагріванні галогеналкілів з водними розчинами лугів відбувається гідроліз галогеналканів з утворенням спиртів:

СН3 – СН2 – СІ + NaOH СН3 – СН2 – OH + NaСІ

Етил хлорид Етанол

Відновлення карбонільних сполук.

Аліфатичні і ароматичні спирти можна одержувати відновленням відповідних альдегідів і кетонів:

СН3 – С = О + CuO СН3 – СН2 – OH + Сu

Н Етанол

 • Спиртове бродіння вуглеводів.

С6Н12О62Н5ОН + 2СО2

Метиловий спирт (метанол, карбінол, деревний спирт) добувають використовуя каталітичний синтез з оксиду вуглецю (ІІ) і водню ( температура 2500С, тиск 7МПа, каталізатор – суміш оксидів цинку і міді (ІІ)

ZnO, CиО

СО + 2Н2 СН3ОН

Використовується як розчинник для різних синтезів - формальдегідів, барвників, фотореактивів, фармацевтичних препаратів.

8. Застосування спиртів.

Спирти використовуються як органічні розчинники, моторне па­ливо (добавка метилового й етилового спиртів сприяє повноті зго­ряння й усуває забруднення атмосфери). Їх застосовують також для виробництва бутадієну, з якого згодом виготовляють синтетичний каучук.

Необхідно відзначити, що зі спиртів одержують низку фармацев­тичних препаратів (медичний Естер, хлоретан), оцтову кислоту і фрук­тові есенції (естери). Метиловий спирт використовують для одержання формальдегіду, необхідного для виробництва пластмас і фенол формальдегідних смол та деяких естерів.

9. Отруйність спиртів.

Метанол і етанол — два найбільш розповсюджених спирти. Вони (практично не відрізняються за запахом, тому досить часто трапляються випадки вживання метанолу. На відміну від етанолу, мета­нол є сильнішою отрутою, і навіть невеликі його кількості призво­дять до сліпоти (ушкодження очного нерва) і смертельних наслідків. Етанол є антидотом (протиотрутою) для метанолу. При отруєнні метанолом, крім промивання шлунка, необхідно прийняти етанол.

10. Перегляд відеофільму професора В.Г. Жданова.

а) Що відбувається з еритроцитами коли потрапляє спирт до організму людини?

б) Перегляд відеофільму «Алкогольний та наркотичний терор».

в) обговорення фільму. Що ви знаєте про фізіологічний вплив етилового спирту, як нар­котику на організм, згубну пристрасть до нього?

 1. Звіт групи пошуковців. Звіт групи о виконаної роботе, (короткий опис роботи), висновки. В першої частині фільму ви побачите бесіду професора зі справжнім алкоголіком. Вам необхідно відповісти на запитання: «Які людські якості вже утрачені цім чоловіком?»

12. Перегляд слайд-фільму за темою: «Ложь и правда об алкоголе». Під час перегляду фільму необхідно записати рекомендації своєму другу, якій вживає алкогольні напої.

В карному кодексі передбачена відповідальність за зловживання алкогольними напоями.

^ VІ. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Питання:

 1. Про прояв яких властивостей (кислотних чи основних) свід­чить можливість взаємодії спиртів з лужними металами?

 2. Чому спирти мають значно вищі температури кипіння порівняно з відповідними алканами?

Задача:

 1. При спалюванні метанолу об’ємом 600 см3 утворився газ. Скільки газу утворюється?

VIІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Г.Є. Фельдман, Ф.Г. Рудзитис стор 81-88, вправа 1

VIІІ. ПІДСУМКИ ЗАНЯТТЯ

Використовується метод «Мікрофон».

 1. Сьогодні на занятті я зрозумів, що …..

 2. На сьогоднішньому занятті для мене найбільш важливішим відкриттям було …….
Схожі:

Книга для чтения по органической хими: Пособие для учащихся./ Сост. П. Ф. Буцкус. М.: Просвещение,1985 Газета «Московський Комсомолець» iconМетодическое пособие по информатике для учащихся 9-11 классов, изучающих...
Методическое пособие по информатике для учащихся 9-11 классов, изучающих рс. М. Б. Львовский, 2000 г. (электронная версия)
Книга для чтения по органической хими: Пособие для учащихся./ Сост. П. Ф. Буцкус. М.: Просвещение,1985 Газета «Московський Комсомолець» iconОрганизация добровольческой программы в вашем экопоселении Пособие для начинающих
Методическое пособие предназначено для оказания помощи экопоселениям в организации добровольческих (волонтерских) программ. Это послужит...
Книга для чтения по органической хими: Пособие для учащихся./ Сост. П. Ф. Буцкус. М.: Просвещение,1985 Газета «Московський Комсомолець» iconСтатистичне вивчення урожайності зернових”
Для порівняння, в 1985 р під посівами сільськогосподарських культур було зайнято 32656 тис га, а в 1995 р. – лише 30963 тис га. Також...
Книга для чтения по органической хими: Пособие для учащихся./ Сост. П. Ф. Буцкус. М.: Просвещение,1985 Газета «Московський Комсомолець» iconИнструкция применению (для руководителя)
Комплект «Эрудиты планеты 2013» предназначен для проведения педагогами и воспитателями образовательных учреждений интеллектуальных...
Книга для чтения по органической хими: Пособие для учащихся./ Сост. П. Ф. Буцкус. М.: Просвещение,1985 Газета «Московський Комсомолець» iconНавчальна книга для
Недоходюк Г. Навчальна книга для pr-спеціалістів: вітчизняний досвід // Наукові записки. Серія: психолого-педагогічні науки (Ніжинський...
Книга для чтения по органической хими: Пособие для учащихся./ Сост. П. Ф. Буцкус. М.: Просвещение,1985 Газета «Московський Комсомолець» iconЭкспериментальная психология
Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога: Учеб пособие: в 2 кн. – М.: Изд-во воадос-пресс, 2001. – Кн. 1: Система работы...
Книга для чтения по органической хими: Пособие для учащихся./ Сост. П. Ф. Буцкус. М.: Просвещение,1985 Газета «Московський Комсомолець» iconДипломне завдання : «Система правового воспитания в школе», «Соціалізація...
Вищий навчальний заклад: Чернігівський Державний педагогічний інститут ім. Т. Г. Шевченка, 1985, диплом лв №405242, виданий 29. 06....
Книга для чтения по органической хими: Пособие для учащихся./ Сост. П. Ф. Буцкус. М.: Просвещение,1985 Газета «Московський Комсомолець» iconУниверситет
Х международной олимпиады по основам наук для учащихся начальных классов 2012-2013 учебный год
Книга для чтения по органической хими: Пособие для учащихся./ Сост. П. Ф. Буцкус. М.: Просвещение,1985 Газета «Московський Комсомолець» iconГазет Глибоцької црб та рб для дітей
Виходить змішаними мовами: укр., рос., англ. Громадсько-інформаційна газета. Новини України та Росії
Книга для чтения по органической хими: Пособие для учащихся./ Сост. П. Ф. Буцкус. М.: Просвещение,1985 Газета «Московський Комсомолець» iconСпеціальності: «Видавнича справа та редагування»
Газета вважається громадсько-політичною І зазвичай видається українською мовою, але інколи може побачити світ й російськомовний примірник...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка