Навчальні дисципліни, що викладаються на кафедрі спеціальність "Якість, стандартизація та сертифікація", 000001
Скачати 177.76 Kb.
НазваНавчальні дисципліни, що викладаються на кафедрі спеціальність "Якість, стандартизація та сертифікація", 000001
Дата конвертації07.03.2013
Розмір177.76 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Химия > Документы
КАФЕДРА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
Кафедра управління якістю в фармації створена в НФаУ у 2002 році у відповідь на потреби сучасної фармацевтичної галузі у фахівцях із знанням нормативної бази, що регламентує забезпечення якості на всіх етапах обігу лікарських засобів. Впровадження нових нормативів (перш за все – належних фармацевтичних практик, GMP, GDP, GPP, GLP, GPLC тощо) на фармацевтичних підприємствах України викликало необхідність у фахівцях відповідної кваліфікації, підготовку яких і планувалось проводити в основному на базі новоствореної кафедри. Однак, відкриття в НФаУ у 1999 році спеціальності "Якість, стандартизація та сертифікація" ("ЯСС") показало, що такі фахівці затребувані на ринку праці не тільки у фармацевтичному секторі, а й у багатьох інших. Саме тому профіль роботи кафедри було розширено, а її назву змінили на "Кафедра управління якістю". З 2004-го року кафедра є випускаючою для студентів спеціальності "ЯСС", і на її базі, крім іншого, викладається практично весь цикл профільних дисциплін цієї спеціальності.

Сьогодні на кафедрі працюють 4 доктори та 12 кандидатів наук, проводять дослідження і виконують кандидатські дисертації 4 аспіранта і 6 здобувачів. Двічі на рік на кафедрі проводиться державна атестація випускників спеціальності "ЯСС", захищається понад 100 дипломних і магістерських робіт. Останні шість років навесні проводиться науково-практична конференція "Управління якістю в фармації", де оговорюються найактуальніші питання забезпечення якості фармацевтичної продукції в Україні та світі.
^ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЮТЬСЯ НА КАФЕДРІ
Спеціальність "Якість, стандартизація та сертифікація", 7.000001

 • Стандартизація продукції та послуг

 • Сертифікація продукції та послуг

 • Системи управління якістю

 • Управління персоналом

 • Атестація та сертифікація персоналу

 • Забезпечення якості лікарських засобів

 • Маркетинг якості

 • Основи метрологічної діяльності

 • Методи та засоби управління якістю

 • Основи екологічного управління

 • Експертиза якості продукції


Спеціальність "Якість, стандартизація та сертифікація", 8.000001


 • Методологія, методи та засоби управління якістю

 • Аудит систем управління якістю

 • Стандартизація в сфері якості

 • Процесно-орієнтований менеджмент

 • Системи управління якістю

 • Основи екологічного менеджменту

 • Сертифікація та підтвердження відповідності

 • Управління якістю технологічних процесів

 • Основи належної виробничої практики (GMP)

 • Маркетинг якості

Примітка: викладачами кафедри також здійснюється керування переддипломною практикою, виробничим стажуванням та дипломними й магістерськими роботами студентів спеціальності "ЯСС"

Маркетинг 7.050108

 • Стандартизація і сертифікація продукції та послуг

Економіка підприємства 8.050107

 • Стандартизація та сертифікація фармацевтичної продукції

Менеджмент організацій 7.050201

 • Управління якістю у фармації

Технологія парфумерно-косметичних засобів 7.110202

 • Управління якістю

Фармація 8.110201

 • Державна система забезпечення якості лікарських засобів

Фармація 7.110201

 • Належна фармацевтична практика


^ НАУКОВІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КАФЕДРИ

 • Розробка методології формування систем управління якістю на фармацевтичних підприємствах.

 • Організація валідаційної діяльності на фармацевтичних підприємствах.

 • Оцінювання та аналізування ризиків в межах системи управління якістю фармацевтичних підприємств.

 • Розробка нормативної бази щодо функціонування уповноважених осіб в сфері забезпечення якості на підприємствах з виробництва та реалізації фармацевтичної продукції.

 • Розробка підходів до впровадження систем управління якістю на базі випробувальних лабораторій з контролю якості лікарських засобів.

 • Організація діяльності з кваліфікації вимірювального обладнання лабораторій з контролю якості лікарських засобів.

 • Розробка методів та заходів з підвищення ефективності внутрішніх аудитів систем управління якістю фармацевтичних підприємств.

 • Стандартизація деяких лікарських засобів.


^ ДИСЕРТАЦІЙНІ РОБОТИ, ЗАХИЩЕНІ У 2010 РОЦІ
Савченко Т.І. Синтез та реакційна здатність піразоло[4,3-c]хінолінів.
МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
У 2010 році викладачами кафедри розроблено навчальний посібник "Стандартизація й сертифікація фармацевтичної продукції у питаннях та відповідях" (автори: І.Г. Левашова, Р.Ф. Єрьоменко, С.М. Коваленко, О.С. Ромелашвілі). На посібник одержано гриф МОН.
Також закінчується розробка навчального посібника "Управління якістю" для студентів спеціальності ТПКЗ 7.110202 та навчального посібника "Системи управління якістю" для студентів спеціальності "ЯСС" 7.000001 і 8.000001 (автори В.О. Лебединець, С.М. Коваленко, Св.М. Коваленко).
СТАТТІ У НАУКОВИХ ВИДАННЯХ, ЩО ОПУБЛІКОВАНІ У 2010 р.


 1. Gorobets N.Y. Unexpected alternative direction of a Biginelli-like multicomponent reaction with 3-amino-1,2,4-triazole as the urea component / N.Y. Gorobets, Y.V. Sedash, S.V. Shishkina, Vyacheslav N. Baumer, Sergiy M. Kovalenko, Sergey M. // Tetrahedron Letters. – 2010. - № 51. Р. 2095-2098.

 2. Ivachtchenko A.V. Solution Phase Parallel Synthesis of Substituted 3-Phenylsulfonyl-[1,2,3]triazolo[1,5-a]quinazolines: Selective Serotonin 5-HT6 Receptor Antagonists / A.V. Ivachtchenko, E.S. Golovina, M.G. Kadieva, A.G. Koryakova, S.M. Kovalenko // J. Comb. Chem. – 2010. - № 4. Р. 445-452.

 3. Ivachtchenko A.V. Synthesis and biological study of 3-(phenylsulfonyl)thieno[2,3-e][1,2,3]triazolo[1,5-a]pyrimidines as potent and selective serotonin 5-HT6 receptor antagonists / A.V. Ivachtchenko, E.S. Golovina, M.G. Kadieva, A.G. Koryakova, S. M. Kovalenko // Bioorganic & Medicinal Chemistry. – 2010. - № 2. Р. 43-47.

 4. Kovalenko S.M. Synthesis and modification of 2-(coumarin-3-yl)-3,4,5,6,7,8-hexahydropyrido [4',3':4,5]thieno[2,3-d]pyrimidin-4-ones / S.M.Kovalenko, S.V.Vlasov, O.V.Silin, A.I.Fedosov, I.O.Zhuravel, V.P.Chernykh // Журнал органічної та фармацевтичної хімії. – 2010. - № 1. С. 20-24.

 5. Губин Ю.И. Обзор антидиарейних лекарственных средств и применение препаратов, содержащих цинк, для лечения диареи / Ю.И. Губин, Т.В. Зборовская, С.Н. Коваленко, Л.В. Евсеева, Е.М. Бесчаснюк // Журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2010. – № 2 (5). – С. 14-20.

 6. Губін Ю.І. Перспективи створення дитячих лікарських форм на основі солей цинку. Ю.І. Губін, Т.В. Зборовська, С.М. Коваленко // Вісник фармації. – 2009. – № 4 (60). – С. 50-53.

 7. Зборовська Т.В. Дослідження валідаційних характеристик методики кількісного визначення цинку в антидіарейному лікарському засобі / Т.В. Зборовська, І.Ю. Капустянський, Л.В. Євсєеєва, С.М. Губарь, Ю.І. Губін, О.М. Бесчаснюк // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2009. – № 5 (7). – С. 4-8.

 8. Коваленко С.М. Синтез 2h,6h-піримідо[2,1-b][1,3,4]тіадіазин-6-онів з кумариновим фрагментом та їх антимікробна активність / С.М.Коваленко, С.В.Власов, А.І.Федосов, І.О.Журавель // Журнал органічної та фармацевтичної хімії. - - 2010. - №3. С. 52-57.

 9. Коваленко Св.М. Аналіз системи управління якістю з боку вищого керівництва як основний елемент управління організацією / Св.М. Коваленко, С.М. Коваленко, О.М. Проскурня // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. - 2010. - №3 (11). – С. 24-28.

 10. Коваленко Св.М. Вивчення в’язкості розчинів декстрану та його комплексів з іонами металів// Український журнал клінічної та медичної медицини. – 2010. – № 1. – С. 49-51.

 11. Коваленко Св.М., Лугова А.А. Дослідження умов взаємодії декстрану з іонами металів // Запорожский медицинский журнал. – 2010. – № 12. – С. 101 - 104.

 12. Коваленко Св.Н., Луговая А.А. Актуальность создания новых стерильных средств на основе декстрана // Мат. VІІІ Съезда фармацевтических работников республики Беларусь. – Витебск, 2010. – С. 101-104.

 13. Лебединець В.О. Визначення ролі і функцій відділу управління якістю фармацевтичного підприємства / В.О. Лебединець, С.М. Коваленко // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2010. –№ 2(10). – С. - 9-16.

 14. Лебединець В.О. Друга вища освіта у сфері якості від Національного фармацевтичного університету. Спеціальність "Якість, стандартизація та сертифікація" // Провизор. – 2010. – № 14. – С. 14-16.

 15. Лебединець В.О. Оцінювання документації в рамках системи управління якістю фармацевтичного підприємства. Частина 1 / В.О. Лебединець, С.М. Коваленко // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2010. –№ 3(11). – С. 12-17.

 16. Лебединець В.О. Оцінювання документації в рамках системи управління якістю фармацевтичного підприємства. Частина 2 / В.О. Лебединець, С.М. Коваленко // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2010. –№ 4(12). – С. 13-19.

 17. Лебединець В.О. Визначення процесів системи управління якістю фармацевтичного підприємства / В.О. Лебединець, О.Ю. Береговенко // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2010. – № 5(13). – С. 22-28.

 18. Лебединець В.О. Розробка процесної моделі системи управління якістю фармацевтичного підприємства / В.О. Лебединець, С.М. Коваленко // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2010. – № 6(14). – С. – 28-35.

 19. Мурашко А.М. Розвиток фармацевтичної діяльності в наданні якісної медикаментозної допомоги хворим лікувально-профілактичних закладів в Україні / А.М. Мурашко, Н.Н. Печененко // Вісник фармації. - 2010. - №3. С. 55-57.

 20. Половко Н.П. Динаміка вивільнення кетоконазолу з безводної гелевої основи / Н.П.Половко, В.І.Гусаров, С.М.Губарь, С.М.Коваленко // Вісник фармації. - 2010. - №3. С. 19-21.

 21. Стадніченко А.В. Отримання ліпосомальних форм цитостатиків за технологією "хімічного градієнта"/ А.В.Стадніченко, Ю.М.Краснопольський, Ю.І.Губін, С.М.Коваленко // Вісник фармації. - 2010. - № 2. С. 6-9.

 22. Шабанова Г.Н. Термодинамические равновесия в субсолидусе высокоглиноземистой области системы BaO - Al2O3 - SiO2. / Г.Н. Шабанова, Н.С. Цапко, Е.М Проскурня // Вопросы химии и химической технологии. – Днепропетровск: Новая идеология, 2010. – № 2. - С. 145-150.

 23. Шинкаренко П.Є. Однореакторний трикомпонентний синтез {5-[2-(ариліміно)-кумарин-3-іл]-[1,3,4]тіадіазол-2-іл}-ариламінів // П.Є.Шинкаренко, С.В.Власов, С.М.Коваленко, В.П.Черних. – 2010. - № 18. Р. 43-47.


МАТЕРІАЛИ ТА ТЕЗИ КОНФЕРЕНЦІЙ, ПРОВЕДЕНИХ У 2010 р.

 1. Беднарська А.А. Актуальність підготовки персоналу організації з питань якості / А.А. Беднарська, С.В. Русанова // Фармація України. Погляд у майбутнє: матеріали VІІ Нац. з'їзду фармацевтів України (Харків, 15-17 верес. 2010 р.). У 2 т. / М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т ; ред. кол. : В.П.Черних (голова) та ін. ; уклад. : Н.А.Третякова та ін. – Х. : НФаУ, 2010. – Т. 2. – С.422.

 2. Бондаренко А.Б. Синтез новых производных 2,3-дигидро-1h-пирролизин-6-аминов и их гомологов / А.Б. Бондаренко, А.Ю. Гревцов, С.Н. Коваленко, В.П. Черных // Фармація України. Погляд у майбутнє: матеріали VІІ Нац. з'їзду фармацевтів України (Харків, 15-17 верес. 2010 р.). У 1 т. / М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т ; ред. кол. : В.П.Черних (голова) та ін. ; уклад. : Н.А.Третякова та ін. – Х. : НФаУ, 2010. – Т. 1. – С. 18

 3. Власов С.В. Гетероциклізації на основі 4-оксотієно[2,3-d]піримідин-6-карбонових кислот / С.В. Власов, О.В. Заремба, А.І. Федосов, С.М. Коваленко, В.П. Черних // Фармація України. Погляд у майбутнє: матеріали VІІ Нац. з'їзду фармацевтів України (Харків, 15-17 верес. 2010 р.). У 1 т. / М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т ; ред. кол. : В.П.Черних (голова) та ін. ; уклад. : Н.А.Третякова та ін. – Х. : НФаУ, 2010. – Т. 1. – С.22

 4. Гапоненко В.П. Пути рационального использования лекарственного растительного сырья / В.П. Гапоненко, И.Г. Левашова, А.Г. Сербин // Материалы У111 съезда фармацевтических работников республики Беларусь 8-9 апреля 2010 г. Витебск 2010, С. 453-456

 5. Гапоненко В.П. Фітохімічне вивчення Polygonum Wegrichi F. Schmidt / В.П. Гапоненко, И.Г. Левашова, А.Г. Сербин // Фармація України. Погляд у майбутнє: матеріали VІІ Нац. з'їзду фармацевтів України (Харків, 15-17 верес. 2010 р.). У 2 т. / М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т ; ред. кол. : В.П.Черних (голова) та ін. ; уклад. : Н.А.Третякова та ін. – Х. : НФаУ, 2010. – Т. 1. – С.232.

 6. Гревцов А.Ю. Синтез новых производных 6,7-дигидропирроло[1,2-c]пиримидин-1,3(2h,5h)-дионов и их гомологов / А.Ю. Гревцов, И.Э. Сердюк, С.Н. Коваленко, В.П. Черных // Фармація України. Погляд у майбутнє: матеріали VІІ Нац. з'їзду фармацевтів України (Харків, 15-17 верес. 2010 р.). У 1 т. / М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т ; ред. кол. : В.П.Черних (голова) та ін. ; уклад. : Н.А.Третякова та ін. – Х. : НФаУ, 2010. – Т. 1. – С.31

 7. Губин Ю.И. Влияние углеродных нанотрубок на сперматозоиды / Ю.И. Губин, М.Й. Крамар, С.Н. Коваленко, Н.Т. Картель // Фармація України. Погляд у майбутнє: матеріали VІІ Нац. з'їзду фармацевтів України (Харків, 15-17 верес. 2010 р.). У 1 т. / М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т ; ред. кол. : В.П.Черних (голова) та ін. ; уклад. : Н.А.Третякова та ін. – Х. : НФаУ, 2010. – Т. 1. – С.197

 8. Губін Ю.І. Вуглецеві нанотрубки як засіб цільової доставки лікарської речовини / М.Т. Картель, С.М. Коваленко, Л.В. Іванов // Фармація України. Погляд у майбутнє: матеріали VІІ Нац. з'їзду фармацевтів України (Харків, 15-17 верес. 2010 р.). У 1 т. / М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т ; ред. кол. : В.П.Черних (голова) та ін. ; уклад. : Н.А.Третякова та ін. – Х. : НФаУ, 2010. – Т. 1. – С.196

 9. Гудина В. Ю. Новый метод синтеза 4-гидрокси-1,2-дигидрохинолинов / В. Ю. Гудина, А.В. Силин, С.Н. Коваленко // Фармація України. Погляд у майбутнє: матеріали VІІ Нац. з'їзду фармацевтів України (Харків, 15-17 верес. 2010 р.). У 1 т. / М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т ; ред. кол. : В.П.Черних (голова) та ін. ; уклад. : Н.А.Третякова та ін. – Х. : НФаУ, 2010. – Т. 1. – С.36

 10. Гусаров В.І. Використання амідів кислоти в медицині та фармації / В.І. Гусаров, С.М. Коваленко // Фармація України. Погляд у майбутнє: матеріали VІІ Нац. з'їзду фармацевтів України (Харків, 15-17 верес. 2010 р.). У 1 т. / М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т ; ред. кол. : В.П.Черних (голова) та ін. ; уклад. : Н.А.Третякова та ін. – Х. : НФаУ, 2010. – Т. 1. – С.37

 11. Гусаров В.І. Розробка методики хроматографічного визначенння кетоконазолу / В.І. Гусаров, Н.П. Половко, С.М. Губарь, С.М. Коваленко // Фармація України. Погляд у майбутнє: матеріали VІІ Нац. з'їзду фармацевтів України (Харків, 15-17 верес. 2010 р.). У 1 т. / М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т ; ред. кол. : В.П.Черних (голова) та ін. ; уклад. : Н.А.Третякова та ін. – Х. : НФаУ, 2010. – Т. 1. – С.148

 12. Доброва В.Є. Вивчення впливу кнт та емв ммд в дослідах in vitro / В.Є. Доброва, С.М. Коваленко, К.О. Степанова // Фармація України. Погляд у майбутнє: матеріали VІІ Нац. з'їзду фармацевтів України (Харків, 15-17 верес. 2010 р.). У 1 т. / М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т ; ред. кол. : В.П.Черних (голова) та ін. ; уклад. : Н.А.Третякова та ін. – Х. : НФаУ, 2010. – Т. 1. – С.198

 13. Єрьоменко Р.Ф. Організація валідаційного процесу водопідготовки на фармацевтичному виробництві ТОВ «Юрія-Фарм» / Р.Ф. Єрьоменко, Н.П. Трунова // Фармація України. Погляд у майбутнє: матеріали VІІ Нац. з'їзду фармацевтів України (Харків, 15-17 верес. 2010 р.). У 2 т. / М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т ; ред. кол. : В.П.Черних (голова) та ін. ; уклад. : Н.А.Третякова та ін. – Х. : НФаУ, 2010. – Т. 2. – С.431.

 14. Задерихин А.А. Организация инновационной деятельности на ГП НИИВН / А.А.Задерихин, Е.М. Проскурня // Збірник матеріалів ІІ Міжн. науково-практичної конференції: Стратегії інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта, 07-10 квітня 2010р,: Харків, НТУ, С 105-108.

 15. Заремба О.В. Синтез производных 2,3,4,5-тетрагидро-1, 4-бензоксазепина / О.В. Заремба, М.С. Гайдарь, С.Н. Коваленко, В.П. Черных // Фармація України. Погляд у майбутнє: матеріали VІІ Нац. з'їзду фармацевтів України (Харків, 15-17 верес. 2010 р.). У 1 т. / М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т ; ред. кол. : В.П.Черних (голова) та ін. ; уклад. : Н.А.Третякова та ін. – Х. : НФаУ, 2010. – Т. 1. – С.47

 16. Кобзарьова М.О. Застосування процесного підходу при побудові систем менеджменту якості на вітчизняних підприємствах / М.О.Кобарьова, С.М. Коваленко // Фармація України. Погляд у майбутнє: матеріали VІІ Нац. з'їзду фармацевтів України (Харків, 15-17 верес. 2010 р.). У 2 т. / М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т ; ред. кол. : В.П.Черних (голова) та ін. ; уклад. : Н.А.Третякова та ін. – Х. : НФаУ, 2010. – Т. 2. – С.417.

 17. Коваленко Св.М. Дослідження процесів комплексоутворювання розчинів декстрану з деякими іонами металів УФ-спектральним методом//Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Щупика.-к.-2010.- Випуск 19, книга 3.- с.701-705.

 18. Коваленко Св.М. Перспективи використання бенчмаркингу в діяльності вітчизняних фармацевтичних підприємств / С.М. Коваленко // Фармація України. Погляд у майбутнє: матеріали VІІ Нац. з'їзду фармацевтів України (Харків, 15-17 верес. 2010 р.). У 2 т. / М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т ; ред. кол. : В.П.Черних (голова) та ін. ; уклад. : Н.А.Третякова та ін. – Х. : НФаУ, 2010. – Т. 2. – С. 418.

 19. Лебединець В.О. Аналіз робіт, виконуваних фахівцями зі стандартизації, сертифікації та якості на фармацевтичних підприємствах / В.О. Лебединець, С.М. Коваленко // Фармація України. Погляд у майбутнє: матеріали VІІ Нац. з'їзду фармацевтів України (Харків, 15-17 верес. 2010 р.). У 2 т. / М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т ; ред. кол. : В.П.Черних (голова) та ін. ; уклад. : Н.А.Третякова та ін. – Х. : НФаУ, 2010. – Т. 2. – С. 420-421.

 20. Макаревич И.Ф. Новые направления синтеза биологически активных соединений на основе природних кардиостероидов / И.Ф. Макаревич, А.В. Улесов, С.Н. Коваленко // Фармація України. Погляд у майбутнє: матеріали VІІ Нац. з'їзду фармацевтів України (Харків, 15-17 верес. 2010 р.). У 1 т. / М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т ; ред. кол. : В.П.Черних (голова) та ін. ; уклад. : Н.А.Третякова та ін. – Х. : НФаУ, 2010. – Т. 1. – С.72

 21. Мурашко А.М. Навчання персоналу як елемент систем забезпечення якості дистрибуції лікарських засобів / А.М.Мурашко, Д.К.Кулеш // // Фармація України. Погляд у майбутнє: матеріали VІІ Нац. з'їзду фармацевтів України (Харків, 15-17 верес. 2010 р.). У 2 т. / М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т ; ред. кол. : В.П.Черних (голова) та ін. ; уклад. : Н.А.Третякова та ін. – Х. : НФаУ, 2010. – Т. 2. – С.435.

 22. Мурашко А.М. Уповноважені особи з якості у дистрибуції лікарських засобів / А.М.Мурашко, Д.К.Кулеш // Фармація України. Погляд у майбутнє: матеріали VІІ Нац. з'їзду фармацевтів України (Харків, 15-17 верес. 2010 р.). У 2 т. / М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т ; ред. кол. : В.П.Черних (голова) та ін. ; уклад. : Н.А.Третякова та ін. – Х. : НФаУ, 2010. – Т. 2. – С.436

 23. Нечаев М.А. Продукты реакции вильгеродта-киндлера: простой путь построения n,n-дизамещенных 4-арил-5-аминоизоксазолов и 4-арил-5-аминоизотиазолов / М.А. Нечаев, А.В. Борисов, С.Н. Коваленко // Фармація України. Погляд у майбутнє: матеріали VІІ Нац. з'їзду фармацевтів України (Харків, 15-17 верес. 2010 р.). У 1 т. / М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т ; ред. кол. : В.П.Черних (голова) та ін. ; уклад. : Н.А.Третякова та ін. – Х. : НФаУ, 2010. – Т. 1. – С.79

 24. Николаенко П.В. Синтез производных спиро-пиперидин-1,2,4-оксазолинов / П.В. Николаенко, О.В. Заремба, С.Н. Коваленко, В.П. Черных // Фармація України. Погляд у майбутнє: матеріали VІІ Нац. з'їзду фармацевтів України (Харків, 15-17 верес. 2010 р.). У 1 т. / М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т ; ред. кол. : В.П.Черних (голова) та ін. ; уклад. : Н.А.Третякова та ін. – Х. : НФаУ, 2010. – Т. 1. – С.80

 25. Плехов А.В. Изучение реакции окисления 7-арил-2-тиоксо-1,2,3,5-тетрагидропирроло[3,2-d]пиримидин-4-онов / А.В. Плехав, О.В. Заремба, С.Н. Коваленко, В.П. Черных // Фармація України. Погляд у майбутнє: матеріали VІІ Нац. з'їзду фармацевтів України (Харків, 15-17 верес. 2010 р.). У 1 т. / М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т ; ред. кол. : В.П.Черних (голова) та ін. ; уклад. : Н.А.Третякова та ін. – Х. : НФаУ, 2010. – Т. 1. – С.88

 26. Проскурня О.М. Оцінка факторів, які можуть спричинити одержання помилкових результатів мікробіологічних досліджень / О.М. Проскурня, Т.В. Пивоварчик // Фармація України. Погляд у майбутнє: матеріали VІІ Нац. з'їзду фармацевтів України (Харків, 15-17 верес. 2010 р.). У 2 т. / М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т ; ред. кол. : В.П.Черних (голова) та ін. ; уклад. : Н.А.Третякова та ін. – Х. : НФаУ, 2010. – Т. 2. – С. 456.

 27. Спиридонова Н. В. Использование синтетического потенциала 3-циано-6-фторхинолонов-4 — эффективный подход к 3-гетерил-производным фторхинолоновых антибактериальных препаратов / Н.В. Спиридонова, А.В Силин, С.Н. Коваленко // Фармація України. Погляд у майбутнє: матеріали VІІ Нац. з'їзду фармацевтів України (Харків, 15-17 верес. 2010 р.). У 1 т. / М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т ; ред. кол. : В.П.Черних (голова) та ін. ; уклад. : Н.А.Третякова та ін. – Х. : НФаУ, 2010. – Т. 1. – С.99

 28. Стадниченко А.В. Создание и стандартизация систем прицельной доставки лекарств / А.В. Стадниченко, Л.В. Евсеева, С.Н. Коваленко, Ю.М. Краснопольский // Фармація України. Погляд у майбутнє: матеріали VІІ Нац. з'їзду фармацевтів України (Харків, 15-17 верес. 2010 р.). У 1 т. / М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т ; ред. кол. : В.П.Черних (голова) та ін. ; уклад. : Н.А.Третякова та ін. – Х. : НФаУ, 2010. – Т. 1. – С.203

 29. Тимунь К.М. Підходи до реалізації принципу «Взаємовигідні відносини з постачальниками» / К.М. Тимунь, С.М. Коваленко // Фармація України. Погляд у майбутнє: матеріали VІІ Нац. з'їзду фармацевтів України (Харків, 15-17 верес. 2010 р.). У 2 т. / М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т ; ред. кол. : В.П.Черних (голова) та ін. ; уклад. : Н.А.Третякова та ін. – Х. : НФаУ, 2010. – Т. 2. – С. 440.

 30. Тихонов О.І. Хроматографічне дослідження отрути бждолиної / С.М Коваленко, В.І. Гусаров, Р.І. Скрипник-Тихонов // Фармація України. Погляд у майбутнє: матеріали VІІ Нац. з'їзду фармацевтів України (Харків, 15-17 верес. 2010 р.). У 1 т. / М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т ; ред. кол. : В.П.Черних (голова) та ін. ; уклад. : Н.А.Третякова та ін. – Х. : НФаУ, 2010. – Т. 1. – С.178

 31. Ткаченко О.В. Синтез похідних 3-r-2-тіоксо-1,2,3,4-тетрагідротієно[3,2-d]піримідин-4-онів / О.В. Ткаченко, І.О. Журавель, С.М. Коваленко // Фармація України. Погляд у майбутнє: матеріали VІІ Нац. з'їзду фармацевтів України (Харків, 15-17 верес. 2010 р.). У 1 т. / М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т ; ред. кол. : В.П.Черних (голова) та ін. ; уклад. : Н.А.Третякова та ін. – Х. : НФаУ, 2010. – Т. 1. – С.103

 32. Черевко В.В. Кайзен – ефективна стратегія поступового поліпшення діяльності підприємства / В.В. Черевко, С.М. Коваленко // Фармація України. Погляд у майбутнє: матеріали VІІ Нац. з'їзду фармацевтів України (Харків, 15-17 верес. 2010 р.). У 2 т. / М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т ; ред. кол. : В.П.Черних (голова) та ін. ; уклад. : Н.А.Третякова та ін. – Х. : НФаУ, 2010. – Т. 2. – С. 442.

 33. Шабанова Г.Н. Бетоны полифункционального назначения на основе огнеупорных цементов друк Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка // Г.Н. Шабанова, В.В. Тараненкова, Е.М. Проскурня и др. Науково-технічний збірник. – Тов. Знання України, - вип. 36, 2010 .

 34. Шинкаренко П.Є. Новий метод синтезу 5-гідроксиметил-2-іміно-8-метил-2н-пірано[2,3-c]піридинів / П.Є. Шинкаренко, С.В. Власов, І.О. Журавель, С.М. Коваленко, В.П. Черних // Фармація України. Погляд у майбутнє: матеріали VІІ Нац. з'їзду фармацевтів України (Харків, 15-17 верес. 2010 р.). У 1 т. / М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т ; ред. кол. : В.П.Черних (голова) та ін. ; уклад. : Н.А.Третякова та ін. – Х. : НФаУ, 2010. – Т. 1. – С.116


^ ІНШІ ПУБЛІКАЦІЇ


 1. Коваленко С.М. Документація нормативна / С.М. Коваленко, І.Г. Левашова, Т.В. Зборовська // Фармацевтична енциклопедія / гол. ред. : В.П.Черних. 2-ге вид., доповн. - К.: МОРІОН, 2010. - С. 470-472.

 2. Коваленко С.М. Міжгалузевий центр якості ПРИРОСТ / С.М. Коваленко, І.Г. Левашова // Фармацевтична енциклопедія - гол. ред. : В.П.Черних. 2-ге вид., доповн. - К.: МОРІОН, 2010. - С.911-912.

 3. Коваленко С.М. Настанови / С.М. Коваленко, І.Г. Левашова // Фармацевтична енциклопедія - гол. ред. : В.П.Черних. 2-ге вид., доповн. - К.: МОРІОН, 2010. - С.967

 4. Коваленко С.М. Протоколи при виробництві ліків / С.М. Коваленко, І.Г. Левашова // Фармацевтична енциклопедія - гол. ред. : В.П.Черних. 2-ге вид., доповн. - К.: МОРІОН, 2010. - С. 1181-1183.

 5. Коваленко С.М. Стандарти / С.М. Коваленко, І.Г. Левашова // Фармацевтична енциклопедія - гол. ред. : В.П.Черних. 2-ге вид., доповн. - К.: МОРІОН, 2010. - С. 1320-1321

 6. Коваленко С.М. Стандартизація / С.М. Коваленко, Ю.В. Підпружников, І.Г. Левашова // Фармацевтична енциклопедія - гол. ред. : В.П.Черних. 2-ге вид., доповн. - К.: МОРІОН, 2010. - С. 1321-1322.

 7. Коваленко С.М. Українська асоціація якості (УАЯ) / С.М. Коваленко, І.Г. Левашова // Фармацевтична енциклопедія - гол. ред. : В.П.Черних. 2-ге вид., доповн. - К.: МОРІОН, 2010. - С. 1420.

 8. Коваленко Св.М. Бенчмаркинг // Фармацевтична енциклопедія - гол. ред. : В.П.Черних. 2-ге вид., доповн. - К.: МОРІОН, 2010.- с.101-102.

 9. Коваленко Св.М. Реінжиніринг процесів // Фармацевтична енциклопедія - гол. ред. : В.П.Черних. 2-ге вид., доповн. - К.: МОРІОН, 2010.-с. 1205.

 10. Лебединець В.О. Аудит якості // Фармацевтична енциклопедія / гол. ред. : В.П.Черних. 2-ге вид., доповн. - К.: МОРІОН, 2010. - С.139-140.

 11. Лебединець В.О. Системи управління якістю // Фармацевтична енциклопедія / гол. ред. : В.П.Черних. 2-ге вид., доповн. - К.: МОРІОН, 2010. - С. 1282-1284.

 12. Левашова І.Г. Асоціація "ЄАН-Україна" / І.Г. Левашова, Н.М. Печененко // Фармацевтична енциклопедія - гол. ред. : В.П.Черних. 2-ге вид., доповн. - К.: МОРІОН, 2010. - С.130

 13. Левашова І.Г. Всесвітня організація охорони здоров’я // Фармацевтична енциклопедія / гол. ред. : В.П.Черних. 2-ге вид., доповн. - К.: МОРІОН, 2010. - С. 307

 14. Левашова І.Г. Європейське агентство з лікарських препаратів // Фармацевтична енциклопедія / гол. ред. : В.П.Черних. 2-ге вид., доповн. - К.: МОРІОН, 2010. - С. 540.

 15. Левашова І.Г. Конвенція по фармацевтичних інспекціях // Фармацевтична енциклопедія / гол. ред. : В.П.Черних. 2-ге вид., доповн. - К.: МОРІОН, 2010. - С. 478.

 16. Левашова І.Г. Конкурс "Панацея" // Фармацевтична енциклопедія / гол. ред. : В.П.Черних. 2-ге вид., доповн. - К.: МОРІОН, 2010. - С. 750.

 17. Левашова І.Г. Міжнародна фармацевтична федерація // Фармацевтична енциклопедія / гол. ред. : В.П.Черних. 2-ге вид., доповн. - К.: МОРІОН, 2010. - С. 917.

 18. Левашова І.Г. Належна практика дистрибуції / І.Г. Левашова, А.М. Мурашко // Фармацевтична енциклопедія - гол. ред. : В.П.Черних. 2-ге вид., доповн. - К.: МОРІОН, 2010. - С. 958-959.

 19. Левашова І.Г. Належна практика зберігання фармацевтичної продукції / І.Г. Левашова, А.М. Мурашко // Фармацевтична енциклопедія - гол. ред. : В.П.Черних. 2-ге вид., доповн. - К.: МОРІОН, 2010. - С. 960.

 20. Левашова І.Г. Фармацевтичні кодекси / І.Г. Левашова, Т.В. Зборовська // Фармацевтична енциклопедія - гол. ред. : В.П.Черних. 2-ге вид., доповн. - К.: МОРІОН, 2010. - С. 1466.

 21. Левашова І.Г. Штрих-код / І.Г. Левашова, Н.М. Печененко // Фармацевтична енциклопедія - гол. ред. : В.П.Черних. 2-ге вид., доповн. - К.: МОРІОН, 2010. - С. 1608-1609.


ЗАХОДИ, ПРОВЕДЕНІ КАФЕДРОЮ У 2010 р.
17.09.2010: Пленарне засідання по секції "Управління якістю в фармації" в рамках VІІ Національного з'їзду фармацевтів України (Харків, 15-17 вересня 2010 р.).
ЗАХОДИ, ЗАПЛАНОВАНІ НА 2011 р.
V Науково-практична конференція "Управління якістю в фармації" (28 травня 2011 р.)
Основні напрями роботи конференції:


 • Тенденції та перспективи розвитку управління якістю в фармацевтичній сфері.

 • Забезпечення якості на етапах життєвого циклу лікарських засобів.

 • Формування та впровадження систем управління якістю та інтегрованих систем управління на вітчизняних фармацевтичних підприємствах.

 • Впровадження процесного й системного підходів, моніторинг, вимірювання та аналізування процесів систем управління якістю фармацевтичних підприємств.

 • Аудити і самоінспекції систем управління якістю підприємств та організацій фармацевтичної сфери.

 • Підготовка фахівців з питань управління якістю на базі вітчизняних навчальних закладів.

 • Підходи, методи та засоби навчання й підготовки персоналу фармацевтичних підприємств в світлі впровадження належних фармацевтичних практик.

 • Організація служб якості фармацевтичних виробництв.

 • Науково-практичні підходи до визначення ризиків та валідації технологічних процесів виробництва лікарських засобів.

Схожі:

Навчальні дисципліни, що викладаються на кафедрі спеціальність \"Якість, стандартизація та сертифікація\", 000001 iconСпеціальність "якість, стандартизація та сертифікація"
Питання якості швидко стають гостро актуальними І в інших галузях народного господарства – від харчової промисловості до сільського...
Навчальні дисципліни, що викладаються на кафедрі спеціальність \"Якість, стандартизація та сертифікація\", 000001 iconНаціональний фармацевтичний університет спеціальність "якість, стандартизація та сертифікація"
Питання забезпечення І підвищення якості сьогодні стають гостро актуальними І в інших галузях економічної діяльності – від харчової...
Навчальні дисципліни, що викладаються на кафедрі спеціальність \"Якість, стандартизація та сертифікація\", 000001 iconДруга вища освіта в сфері якості від національного фармацевтичного...
Питання забезпечення І підвищення якості сьогодні стають гостро актуальними в будь-яких галузях економічної діяльності – від харчової...
Навчальні дисципліни, що викладаються на кафедрі спеціальність \"Якість, стандартизація та сертифікація\", 000001 iconДніпродзержинськ
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Метрологія та стандартизація» для студентів спеціальності 090500-Теплоенергетика...
Навчальні дисципліни, що викладаються на кафедрі спеціальність \"Якість, стандартизація та сертифікація\", 000001 iconАнкета Прізвище, ім’я та по батькові
Які навчальні заклади закінчили, у якому році, спеціальність за дипломом Миколаївський державний педагогічний інститут, 1993р
Навчальні дисципліни, що викладаються на кафедрі спеціальність \"Якість, стандартизація та сертифікація\", 000001 iconАнкета учасника практикуму на тему: «Навички розробки та управління проектами»
Вкажіть вашу базову спеціальність (за освітою) та спеціальність за якою ви працюєте останнім часом
Навчальні дисципліни, що викладаються на кафедрі спеціальність \"Якість, стандартизація та сертифікація\", 000001 iconРобоча програма по дисципліні "Ведення у спеціальність" для студентів за фахом 0915
Робоча програма по дисципліні "Введення у спеціальність"./Н. А. Соколова, М. В. Пилипенко. — Херсон, хдту, 2001. — 19с
Навчальні дисципліни, що викладаються на кафедрі спеціальність \"Якість, стандартизація та сертифікація\", 000001 iconКонспект лекцій з дисципліни «Основи менеджменту та організація праці менеджера»
Саме управлінська діяльність визначає успіхи організації на внутрішньому І зовнішньому ринках, якість інституційних І структурних...
Навчальні дисципліни, що викладаються на кафедрі спеціальність \"Якість, стандартизація та сертифікація\", 000001 iconПрофесійна якість українських теленовин. Моніторинг, частина 2 Ігор...
Другий коли повну відповідальність за якість випуску несе його ведучий. Тобто, по суті, він одноосібно виконує дві функції ведучого...
Навчальні дисципліни, що викладаються на кафедрі спеціальність \"Якість, стандартизація та сертифікація\", 000001 iconСпеціальність «Обмотувальник елементів електричних машин». Термін...
Вибір навчального закладу, а згодом професії, значною мірою впливає на майбутнє життя молодої людини. Тут не можна покладатись на...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка