Методичні рекомендації до самостійного вивчення тем дисципліни «Хімія»
Скачати 74.39 Kb.
НазваМетодичні рекомендації до самостійного вивчення тем дисципліни «Хімія»
Дата конвертації02.02.2014
Розмір74.39 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Химия > Методичні рекомендації
Методичні рекомендації до самостійного вивчення тем дисципліни «Хімія»


Складено згідно з навчальною програмою

для вищих навчальних закладів

І-ІІ рівнів акредитації, що здійснюють

підготовку молодших спеціалістів на

основі базової загальної середньої освіти


2013
Методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами тем дисципліни «Хімія»

Однією з форм навчальної діяльності студентів за професією «Механізатор(докер-механізатор) комплексної бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах, водій кат. В,С» та «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування» є самостійна робота.

Кожен студент повинен засвоїти програмовий матеріал з дисципліни, сформувати уміння та навички працювати самостійно. Під час самостійної роботи у студентів повинно сформулюватися особистісне відношення до тих проблем, що розглядаються програмою, наприклад, хіміко-екологічних проблем світу, рідного краю, значення хімії в галузі майбутньої діяльності.

На самостійну роботу студентів виноситься частина теоретичного матеріалу, 7 години. Контроль за виконанням самостійної роботи проводиться викладачем на семінарських заняттях, у вигляді контрольних та тестових робіт.

Рекомендації щодо роботи студентів з літературою

1. Зосередитись на тому, що Ви читаєте;

2. Виділіть головне з прочитаного тексту;

3. Розділіть на частини текст, якщо він великого розміру;

4. До кожної частини прочитаного тексту поставте свої запитання;

5. Дайте відповіді на ці запитання;

6. Запишіть головні визначення, які допоможуть Вам пригадати прочитаний текст.

Методичні рекомендації при підготовці рефератів

Студент отримує тему реферату чи повідомлення, в якому мають бути логічно викладені окремі теоретично-практичні проблеми з дисципліни “Хімія”. Щодо технічного оформлення. Текст пишеться чітким і розбірливим почерком, може бути набраний на комп’ютері. Обов’язковими являються таки записи як зміст, вступ (мета), висновки; кожна сторінка з полями нумерується. Обсяг реферату не повинен перевищувати 12–18 сторінок, а як доповіді — 3–5 сторінок. В кінці наводиться список використаної літератури, ставиться підпис студента і дата виконання


Завдання для самостійного вивчення за темами

Учні повинні вміти: застосовувати базові фундаментальні хімічні знання при формуванні особистого відношення до об’єктів, що вивчаються, природи й суспільства, при ствердженні життєвої позиції і формування світоглядних орієнтирів на основі наукових концепцій.

п/н

Тема для самостійного вивчення

Вид навчального завдання

^ Форма контролю

Література

1

Практичне значення неметалів та їх сполук. Колообіг Оксисену, Нітрогену, Карбону в природі. Охорона довкілля

Скласти план-конспект

Фронтальне опитування, питання включаються до тематичного контролю

Буринська Н.Н., Величко Л.П. 10 кл стор. 17-20, 21-22, 77- 78, 101-104

Базові питання з теми

 1. Практичне значення неметалів та їх сполук. Характеристика й властивості

 2. Колообіг

  1. Оксисену

  2. Нітрогену

  3. Карбону

 3. Охорона довкілля при виробництві сульфатної кислоти.

 4. Охорона довкілля при застосуванні сполук Нітрогену

Характеризує практичне значення неметалів та сполук неметалічних елементів,; пояснює коло обіг Оксисену, Карбону, Нітрогену, біологічне значення цих елементів; суть парникового ефекту, причини кислотних дощів; висловлює судження про вплив сполук Карбону, Сульфуру та Нітрогену на навколишнє середовище, робить висновок про важливість охорони довкілля від забруднення продуктами та відходами хімічних виробництв.

2

Розвиток металургійних виробництв в Україні. Охорона навколишнього середовища під час виробництва і використання металів.

Підготувати реферати

Захист рефератів,ю питання включаються до тематичного контролю

Буринська Н.Н., Величко Л.П. 9 кл стор. 125-127, 119-123

Базові питання з теми

 1. Розвиток металургійних виробництв в Україні.

 2. Охорона навколишнього середовища під час виробництва і використання металів.

Називає металургійні виробництва в Україні; обґрунтовує необхідність охорони середовища у металургійному виробництві; оцінює значення металургії в суспільному господарстві України.

3

Природні джерела органічних речовин. Природний і супутній нафтовий гази, їх склад, використання. Кам'яне вуплля, продукти його переробки.

Скласти тезисний план.

Перевірка конспектів, питання включаються до тематичного контролю

Буринська Н.Н., Величко Л.П. 11 кл стор. 159-171

Базові питання з теми

 1. Природні джерела органічних речовин.

 2. Природний і супутній нафтовий гази, їх склад, використання.

 3. Кам'яне вуплля, продукти його переробки.

описує склад і властивості природного газу, кам’яного вугілля, переробки кам’яного вугілля;
характеризує значення органічних речовин для розв’язування сировинної проблеми людства; природну вуглеводневу сировину як джерело добування органічних сполук;

4

Охорона навколишнього середовища від забруднень при переробці вуглеводневої сировини та використанні продуктів ії переробки.

Підготувати доповіді

Заслухати доповіді, питання включаються до тематичного контролю

Буринська Н.Н., Величко Л.П. 11 кл стор. 171-176

Базові питання з теми

оцінює вплив продуктів переробки вуглеводневої сировини, продуктів побутової хімії на навколишнє середовище;

5

Харчові добавки, Е-числа.

Скласти таблицю «Харчові добавки, Е-числа»

Заслухати доповіді, питання включаються до тематичного контролю

Лашевська Г.А., Лашевська А.А. Хімія 11, стор.104-111

Базові питання з теми

аналізує хімічний склад харчових продуктів, робить висновок щодо їх придатності для використання;

обґрунтовує біологічну роль органічних сполук згідно з охороною здоров’я,

6

Поняття про синтетичні лікарські препарати (на прикладі аспірину).

Підготувати реферати, повідомлення.

Перевірити таблицю

Лашевська Г.А., Лашевська А.А. Хімія 11, стор.111-115

Базові питання з теми

характеризує значення органічних речовин для синтезу лікарських засобів;

встановлює причиново-наслідкові зв’язки між складом, будовою, властивостями та застосуванням органічних речовин;
порівнює природні синтетичні лікарські засоби;
аналізує хімічний склад лікарські засобів, робить висновок щодо їх придатності для використання;
обґрунтовує біологічну роль органічних сполук; значення органічної хімії вохороні здоров’я;
висловлює судження про згубну дію алкоголю, наркотичних речовин, тютюнокуріння на здоров’я, роль теорії в системі наукових знань, значення синтетичних методів добування органічних речовин;

дотримується правил безпечного поводження з синтетичними лікарськими засобами.

7

Значення хімії як науки і її роль у вирішенні глобальних проблем людства

Підготувати доповіді


Перевірити повідомлення, питання включаються до тематичного контролю.

Буринська Н.Н., Величко Л.П. 11 кл стор. 72-93

Базові питання з теми

наводить приклади основні природні сполуки неметалічних елементів та їх родовища в Україні;
органічних сполук різних класів;
наводить приклади синтезів органічних сполук на основі вуглеводневої сировини;
описує склад і властивості нафти, природного газу, кам’яного вугілля, процес та продукти перегонки нафти і переробки кам’яного вугілля;
характеризує практичне значення неметалів та сполук неметалічних елементів; значення органічних речовин для розв’язування сировинної проблеми людства; значення рівнів організації органічних речовин у живій природі; природну вуглеводневу сировину як джерело добування органічних сполук; органічні сполуки як компоненти їжі;
встановлює причиново-наслідкові зв’язки між складом, будовою, властивостями та застосуванням органічних речовин;
порівнює природні, штучні й синтетичні волокна, пластмаси, мило і синтетичні мийні засоби;
обґрунтовує роль хімічних добрив як джерела мінерального живлення рослин;
значення органічної хімії у створенні нових матеріалів, охороні здоров’я, побуті;
оцінює значення виробництва та раціонального використання добрив для розв’язування продовольчої проблеми; вплив нітратів та чадного газу на здоров’я; вплив продуктів переробки вуглеводневої сировини, продуктів побутової хімії на навколишнє середовище;
висловлює судження про роль теорії в системі наукових знань, значення синтетичних методів добування органічних речовин;


Рекомендована література

 1. Буринська Н.Н.Хімія 9 клас: Підручник для середньої школи – К.: Ірпінь, 2001,-160с.

 2. Буринська Н.Н, Величко Л.П Хімія 10 клас: Підручник для середньої школи – К.: Ірпінь, 2002,-190с.

 3. Буринська Н.Н, Величко Л.П Хімія 9 клас: Підручник для середньої школи – К.: Ірпінь, 2001,-175с.

 4. Лашевська Г.А., Лашевська А.А. Хімія. 11 рівень стандарту: Підручник для середньої школи – К.: Генеза, 2011,-160с.

Схожі:

Методичні рекомендації до самостійного вивчення тем дисципліни «Хімія» iconМетодичні рекомендації до самостійного вивчення Дисципліна “Екологія”
Методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами тем дисципліни «Основи екології»
Методичні рекомендації до самостійного вивчення тем дисципліни «Хімія» iconМетодичні рекомендації до самостійного вивчення Дисципліна “Основи екології”
Методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами тем дисципліни «Основи екології»
Методичні рекомендації до самостійного вивчення тем дисципліни «Хімія» iconМетодичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни студентами...
Основи економічної теорії. Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни студентами неекономічних спеціальностей /...
Методичні рекомендації до самостійного вивчення тем дисципліни «Хімія» iconМетодичні рекомендації щодо вивчення хімії в 2011-2012 н р. На вивчення...
...
Методичні рекомендації до самостійного вивчення тем дисципліни «Хімія» iconМетодичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни «Хімія»...
...
Методичні рекомендації до самостійного вивчення тем дисципліни «Хімія» iconМетодичні рекомендації до вивчення дисципліни «фінансовий менеджмент»
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальностей 05. 01. 07 «Економіка підприємства»...
Методичні рекомендації до самостійного вивчення тем дисципліни «Хімія» iconНавчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Дячек С. М. Фінансовий менеджмент. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – 2-е вид.: перероб. І доп....
Методичні рекомендації до самостійного вивчення тем дисципліни «Хімія» iconМетодичні рекомендації до самостійного вивчення Дисципліна “Основи екології”
«Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних І дорожніх машин та обладнання»
Методичні рекомендації до самостійного вивчення тем дисципліни «Хімія» iconМетодичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни
Подані методичні рекомендації призначені для надання студентам допомоги у виконанні контрольної роботи з дисципліни «Системне управління...
Методичні рекомендації до самостійного вивчення тем дисципліни «Хімія» iconЛекція №1
Посібник містить теоретичний матеріал та приклади розв’язаних задач для самостійного вивчення окремих тем з курсу програмування
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка