Особливості викладання хімії в основній школі (2011-2012 н р.)
НазваОсобливості викладання хімії в основній школі (2011-2012 н р.)
Дата конвертації02.02.2014
Розмір90 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Химия > Документы


Ірина Олександрівна Філоненко,

методист НМЦ природничо-математичних дисциплін

Інституту післядипломної педагогічної освіти

Київського університету імені Бориса Грінченка

Особливості викладання хімії в основній школі (2011-2012 н.р.)

У 2011-2012 н.р. залишаються чинними програми для основної школи (Хімія. 7-11 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів – К.: Ірпінь: Перун, 2005). http://chemists.at.ua/index/normativno_pravova_baza/0-11

Перелік чинних підручників та навчальних посібників (українською мовою та мовою національних меншин) затверджено листом МОНУ від 10.08.2010 № 1/9-538 (http://www.mon.gov.ua/education/average/perelik) та відповідним переліком на 2011/12 н.р. Список чинних підручників залишено без змін (див. порадник методиста 2010-1011 н.р.).

У травні 2011 року було проведено міжнародне дослідження TIMSS, у якому взяли участь близько 4000 учнів 8 класів із 148 ЗНЗ. Дослідження підтвердило, що нагальною проблемою залишається подолання формалізму у викладанні природничо-математичних дисциплін, зокрема хімії. Необхідно ширше застосовувати на уроках завдання прикладного характеру, елементи ужиткової хімії, проектну діяльність.

У спеціалізованих школах з поглибленим вивченням іноземних мов залишаються чинними навчальні плани затверджені наказом МОНУ від 13.03.2006 р. № 182, де на вивчення хімії у 9 класі передбачено 1,5 год на тиждень. Для забезпечення достатнього рівня знань з хімії всіх учнів, незважаючи на спеціалізацію, бажано в класах з поглибленим вивченням іноземних мов додати на вивчення хімії 0,5 год. на тиждень за рахунок шкільного компонента. Це дозволить учням вільно обирати профіль навчання в 10 класі, зокрема й такий, де хімія вивчається на академічному або профільному рівнях.

Програму для 8-9 класів з поглибленим вивченням хімії розміщено на сайті МОНМС України: http://www.mon.gov.ua/education/average/prog89/

Важливою складовою вивчення хімії у 7-9 класах є допрофільна підготовка. Програми курсів за вибором та факультативів видруковано в збірниках:

  • Навчальні програми курсів за вибором та факультативів з хімії: Варіативна складова Типових навчальних планів. 5-12 класи/ Упорядники О.А.Дубовик, С.С.Фіцайло – Тернопіль: Мандрівець, 2010

  • Навчальні програми курсів за вибором та факультативів з хімії: Варіативна складова Типових навчальних планів. 8-11 класи/ Упорядники Г.Дубковецька, Ю.Каліночкіна – Тернопіль: Мандрівець, 2010.

З орієнтовним календарним плануванням для викладання хімії в 7 – 9 класах можна ознайомитися на сайті вчителів хімії міста Києва (http://chemists.at.ua/).

^ Особливості викладання хімії в 10-11 класах на рівні стандарту

Профільне навчання в 10-11 класах здійснюється за навчальними планами (http://www.mon.gov.ua/education/average), затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834. При цьому в класах філологічного, суспільно-гуманіарного, технологічного, художньо-естетичного, спортивного напрямів профілізації, а також у класах математичного та фізико-математичного профілів викладання хімії здійснюється на рівні стандарту з навантаженням 1 год на тиждень (відповідно по 35 год у 10 та 11 класах). Рівень стандарту забезпечується програмою 2005 року (див. вище). Ця ж програма з незначними редакторськими правками, а також програми академічного, профільного рівнів та поглибленого вивчення хімії видруковано в збірнику «Хімія 10–11 класи. Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень та поглиблене вивчення – Тернопіль: Мандрівець, 2011».

Програми розміщено на сайті МОНМС України. (http://www.mon.gov.ua/education/average/prog12)

Чинними залишаються підручники для 10 класу, що поєднують рівень стандарту та академічний:

  • Ярошенко О.Г. Хімія* (рівень стандарту, академічний рівень). 10 клас. – Грамота, 2010.

  • Попель П.П., Крикля Л.С. Хімія* (рівень стандарту, академічний рівень). 10 клас. – Академія, 2010.

Перелік підручників для учнів 11 класу, що мають гриф МОНМС України, затверджено наказом від 16.03.2011 № 235: http://www.mon.gov.ua/newstmp/2011/16_03/nakaz_mon_160311_235.doc

  1. «Хімія (рівень стандарту)» (авт. Коваленко В.С., Ляшенко А.Х.) видавництво «Довкілля-К».

  2. «Хімія (рівень стандарту)» (авт. Лашевська Г.А., Лашевська А.А.) видавництво «Генеза».

  3. «Хімія (рівень стандарту)» (авт. Якунін Я.Ю.) видавництво «СИЦИЯ».

  4. «Хімія (рівень стандарту) (авт. Ярошенко О.Г.) видавництво «Грамота».

Навчально-методична література, яка має гриф Міністерства і схвалена до використання в загальноосвітніх навчальних закладах, щорічно зазначається в Переліку програм, підручників і навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством для використання в загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою для основної і старшої школи й друкується на початку навчального року в «Інформаційному збірнику» http://pedpresa.com.ua/collection/.

Учитель має чітко усвідомлювати різницю у державних вимогах до рівня загальноосвітньої підготовки учнів щодо різних рівнів змісту освіти.

При викладанні курсу хімії на рівні стандарту слід більше уваги приділяти питанням прикладного характеру, розкривати роль хімії в житті людини та суспільства, ширше застосовувати елементи ужиткової хімії. В 11 класі курс хімії рівня стандарту значною мірою відрізняється від академічного. По суті, його зміст зводиться до особливостей використання органічних речовин у різних сферах людської діяльності. Тому великого значення набуває добір відповідних задач, завдань і вправ, виконання яких сприяє формуванню вміння застосовувати здобуті знання в різноманітних життєвих ситуаціях.

Оскільки будь-які життєві компетенції ґрунтуються на знаннях, перший семестр доцільно присвятити актуалізації і поглибленню знань про органічні сполуки, їхній склад, будову, властивості. Це дозволить сформувати поняття про причинно-наслідкові зв’язки між будовою, властивостями, застосуванням та добуванням органічних речовин, що мають суттєве значення в житті людини.
^ Особливості викладання хімії в 10-11 класах на академічному рівні

На навчання хімії за програмою академічного рівня виділено 1 год на тиждень у 10 класах та 2 год на тиждень в 11 класі. У такому обсязі будуть вивчати хімію в класах фізичного, екологічного, біолого-фізичного, біолого-географічного, біотехнологічного профілів, а також у класах універсального профілю. Згідно з Додатком до листа МОНмолодьспорт від 29.04.11 № 1/9-325, за наявності годин варіативної частини можна вивчати хімію на академічному рівні й у класах інших профілів (відповідно до бажання учнів та їхніх батьків).

Програму академічного рівня видруковано в збірнику: «Хімія 10–11 класи. Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень та поглиблене вивчення – Тернопіль: Мандрівець, 2011». Програму розміщено й на сайті МОНМСУ. (http://www.mon.gov.ua/education/average/prog12)

Підручники для 10 класу поєднують рівень стандарту та академічний (див. вище). Слід зазначити, що підручник авт. Попель П.П., Крикля Л.С. повністю відповідає програмі академічного рівня, зокрема містить відповідної складності завдання, варіанти практичних робіт. Підручник Ярошенко О.Г. складений для рівня стандарту з відповідними розділами для академічного рівня. http://www.mon.gov.ua/pidruchniki10
Відповідно до наказу від 16.03.2011 № 235, гриф МОНМС України отримали два підручники академічного рівня для 11 класу:

  1. «Хімія (академічний рівень)» (авт. Попель П.П., Крикля Л.С.) видавництво «Академія».

  2. «Хімія (академічний рівень)» (авт. Величко Л.П.) видавництво «Освіта».

Найбільше проблем виникає при викладанні хімії на академічному рівні в 10 класі. Вивчення хімії на академічному рівні має підготувати учнів до подальшого опанування предмета у ВНЗ, тож має бути досягнуто високого рівня сформованості навичок експериментальної роботи, що є суттєвою проблемою, адже передбачена програмою кількість демонстрацій і лабораторних дослідів майже не відрізняється від рівня стандарту (академічний рівень – 19 і 14, стандарт – 14 і 16 відповідно), кількість практичних робіт - 2 за рік. Не менш важливим для подальшого вивчення хімії є досягнення належного рівня сформованості вмінь і навичок складання рівнянь хімічних реакцій, зокрема йонних рівнянь та балансу до рівнянь окисно-відновних реакцій, розв’язування задач різних типів, у тому числі комбінованих. Програма містить значний обсяг фактичного матеріалу. Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів суттєво відрізняються від рівня стандарту. Саме тому в 10 класі необхідно передбачити години варіативної частини на вивчення хімії (мінімум 1 год на тиждень). При цьому доцільно ввести відповідні курси за вибором, програми яких видруковано в збірниках, зазначених вище (с. 1).

В 11 класі на вивчення хімії на академічному рівні відводиться 70 год (2 год на тиждень). Програма передбачає вивчення органічної хімії на достатньо глибокому рівні – йдеться саме про курс органічної хімії, а не засвоєння окремих відомостей про органічні речовини. Програмою передбачено формування уявлень про електронну та просторову будову речовин, взаємний вплив атомів, засвоєння знань про механізми органічних реакцій, формування вмінь установлювати причинно-наслідкові зв’язки між будовою, властивостями, застосуванням органічних речовин. При цьому необхідно закріпити вміння розв’язувати задачі всіх опанованих раніше типів, а також навчити старшокласників розв’язувати задачі на виведення формул органічних речовин.

Ураховуючи обсяг та складність навчального матеріалу 11 класу, доцільно в класах природничих профілів за рахунок варіативної частини ввести курс за вибором.

Таким чином, вивчення хімії на академічному рівні має призвести до сформованості в учнів як надпредметних (ключових), так і предметних компетентностей високого рівня. Для цього необхідно активізувати пізнавальну діяльність школярів, формувати їхню пізнавальну самостійність.

Ефективність навчально-пізнавальної діяльності залежить від рівня сформованості її структурних компонентів: пізнавальних потреб та інтересів, мети та мотивів, рівня знань, умінь та навичок, пізнавальної активності та самостійності. Це, на нашу думку, підтверджує доцільність використання контекстних ситуативних задач міжпредметного характеру.
^ Особливості викладання хімії в 10-11 класах на профільному рівні
У класах біолого-хімічного, хіміко-технологічного, агрохімічного, фізико-хімічного профілів хімію вивчають на профільному рівні, тобто по 4 год на тиждень у 10-х та 6 год на тиждень в 11-х класах. Навчальними планами та програмами для поглибленого вивчення хімії передбачено по 6 год хімії на тиждень у 10-11 класах та обов’язкова 1 год курсу за вибором у 11 класі. Державний компонент навчального плану доповнюється факультативними курсами, спецкурсами та курсами за вибором.

Програми профільного рівня та поглибленого вивчення хімії видруковано в збірнику «Хімія 10–11 класи. Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень та поглиблене вивчення – Тернопіль: Мандрівець, 2011» та розміщено на сайті МОНМСУ:

http://www.mon.gov.ua/education/average/prog12

Повний текст підручника (формат rtf) Буринської Н.М. та ін. Хімія (профільний рівень) 10 клас – К.: «Педагогічна думка», 2010 розміщено на сайті Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОНМС України:

http://iitzo.gov.ua/elektronni_pidruchniki_dly_10_klasu_znz.html)

Гриф МОНМСУ отримав також підручник «Хімія (профільний рівень)» (авт. Величко Л.П.), видавництво «Перун».

http://www.mon.gov.ua/pidruchniki10
Слід зазначити, що окремі години на проведення семінарських занять програмою не відведено, тож їх місце у календарному плані визначає сам учитель. Така форма роботи особливо ефективна передовсім у класах, у яких хімію вивчають на профільному рівні. Розробка і проведення таких занять є важливим показником високої компетентності вчителя. У процесі підготовки до семінарських занять учитель заздалегідь готує та роздає учням запитання та завдання, заняття ж проводиться у формі уроку узагальнення й систематизації знань. Ще більш результативними слід вважати заняття, завдання до яких готують самі учні. Урок-семінар можна провести у формі ділової гри, а також із застосуванням інтерактивних технологій.

Важливою проблемою є рівень хімічної підготовки вчителя, який викладає хімію на профільному рівні. З метою допомоги педагогам ІППО КУ імені Бориса Грінченка спільно з хімічним факультетом КНУ імені Т.Шевченка започатковує постійно діючий семінар «Особливості викладання окремих тем курсу хімії за програмою профільного рівня».

Проблему недостатнього оснащення шкільних хімічних кабінетів необхідними хімічними реактивами та обладнанням частково можна було б розв'язати шляхом створення нової версії «Віртуальної хімічної лабораторії» http://www.elearning-pto.gov.ua/4356.html

Значною мірою викладання хімії на профільному рівні може забезпечити програмно-методичний комплекс навчального призначення «Органічна хімія 10-11 класи» http://umniki.com.ua/?q=node/188

Одним із реальних шляхів вирішення проблеми може бути робота творчих груп учителів, створені нею дидактичні матеріали можна поширювати як педагогічний досвід.

Календарне планування навчання хімії в 10-11 класах

різного рівня змісту освіти (стандарт, академічний, профільний)

розміщено на сайті вчителів хімії м. Києва в розділі «Профільне навчання»:

http://chemists.at.ua/index/profilne_navchannja/0-4Схожі:

Особливості викладання хімії в основній школі (2011-2012 н р.) icon“Особливості викладання іноземних мов у 2010-2011 н р.”
Тема: “Особливості викладання російської мови, літератури, світової літератури у 2011-2012 навчальному році”
Особливості викладання хімії в основній школі (2011-2012 н р.) iconПро особливості організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту надсилає для практичного використання інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення...
Особливості викладання хімії в основній школі (2011-2012 н р.) iconІнструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін...
У 2011/12 навчальному році навчання хімії у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами
Особливості викладання хімії в основній школі (2011-2012 н р.) iconІнструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін...
...
Особливості викладання хімії в основній школі (2011-2012 н р.) iconПрограма з хімії для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програмою передбачено вивчення хімії металічних І неметалічних елементів та їхніх сполук (10-й клас), основних класів органічних...
Особливості викладання хімії в основній школі (2011-2012 н р.) iconПроведення І етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії 2011-2012...
Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії 2011-2012 н р у Софіївскій загальноосвітній школі і-іп ступенів №1
Особливості викладання хімії в основній школі (2011-2012 н р.) iconПрограма з хімії для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Зміст курсів ґрунтується на знаннях, набутих учнями в основній школі. Профілізація забезпечується не лише поглибленим вивченням хімії,...
Особливості викладання хімії в основній школі (2011-2012 н р.) iconМетодичні рекомендації щодо викладання хімії в 2012-2013 навчальному році
У зв’язку з визначеною метою під час навчання хімії мають розв’язуватися такі найважливіші завдання, як
Особливості викладання хімії в основній школі (2011-2012 н р.) iconРекомендації щодо особливостей викладання природознавства у 5-х класах...
Предмета «Природознавство» початкової школи І є пропедевтикою для систематичних курсів фізики, хімії, біології, географії та астрономії...
Особливості викладання хімії в основній школі (2011-2012 н р.) iconПрограма з хімії для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програмою передбачено вивчення хімії металічних І неметалічних елементів І їхніх сполук (10-й клас) І основних класів органічних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка