Орієнтовний календарно-тематичний план (2011-2012 н р.) Українська мова. 11 клас Рівень стандарту (35 год, 1 год на тиждень) І семестр
Скачати 467.71 Kb.
НазваОрієнтовний календарно-тематичний план (2011-2012 н р.) Українська мова. 11 клас Рівень стандарту (35 год, 1 год на тиждень) І семестр
Сторінка1/5
Дата конвертації09.03.2013
Розмір467.71 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
  1   2   3   4   5
Орієнтовний календарно-тематичний план (2011-2012 н.р.)

Українська мова. 11 клас

Рівень стандарту

(35 год, 1 год на тиждень)

І семестр

Тема уроку

Кількість

год

Дата

1

ВСТУП (1 год). Українська мова у світі. Українська діаспора

1
ПОГЛИБЛЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ З СИНТАКСИСУ, ПУНКТУАЦІЇ, ЛІНГВІСТИКИ ТЕКСТУ І СТИЛІСТИКИ (9 год)

2

Найважливіші відомості з синтаксису і пунктуації: словосполучення і речення, синтаксичні зв′язки в них. Класифікація речень за будовою. Стилістичні особливості простих і складних речень. Синтаксичні норми

1
3

КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ І КОМУНІКАЦІЯ (3 год)

ЗМ. Поняття комунікації як діяльності учасників спілкування з метою інформаційного обміну та взаємовпливу. Усне й писемне ділове спілкування. Дотримання ознак культури мовлення – важлива передумова ефективної комунікації

1
4

Особливості вживання в мовленні односкладних і двоскладних, поширених і непоширених, повних і неповних, ускладнених і неускладнених простих речень. Інтонування різних видів простих речень

1
5

ЗМ. Переклад текстів різних стилів, типів, жанрів. Синхронний переклад текстів на професійну тематику, сприйманих слухом. Усний переказ тексту на професійну тематику із творчим завданням

1
6

Особливості вживання в мовленні різних видів складних речень. Інтонування різних видів складних речень. Синтаксичний аналіз

1
7

Тематичне оцінювання №1. ЗМ. Аудіювання текстів різних стилів, типів, жанрів мовлення, записаних на різних носіях інформації.

1
8

ЗМ. Письмовий стислий переказ із творчим завданням.

1
9

Основні пунктограми в простому і складному реченнях, у реченнях з прямою мовою та в діалозі. Пунктуаційний аналіз.

1
10

Способи цитування.

ЗМ. Складання і розігрування діалогів до запропонованих ситуацій на професійну тему.

1
11

Текст як середовище функціонування мовних одиниць. Основні ознаки тексту: зв’язність, комунікативність, членованість, інформативність. Текст у професійному спілкуванні.

1
12

ЗМ. Комунікація в професійній сфері. Особистість і комунікативна діяльність. Комунікабельність як риса характеру людини. Етика професійного спілкування.

1
13

ЗМ. Відгук про телепередачу.

1
14

Зміст і будова тексту. Складне синтаксичне ціле. Актуальне членування речення. Способи зв’язку речень у тексті.

1
15

Класифікація текстів за сферою використання, метою, структурними особливостями. Види текстів у діловому, професійному мовленні. Тексти різних стилів, типів, жанрів мовлення. Основні види переробки тексту.

1
16

Тематичне оцінювання №2. Контрольний диктант. ЗМ. Читання текстів різних стилів, типів, жанрів мовлення. Оцінка використаних автором мовних засобів, аналіз структури тексту.

1
17

ЗМ. Модель вербальної комунікації: адресант (автор висловлювання), повідомлення, створене в певних умовах спілкування, адресат (той, кому адресоване повідомлення). Використання вербального й невербального коду (засобу передачі інформації) в комунікації. Міжкультурна комунікація і професійна діяльність. Універсальне й національне в міжкультурній комунікації. Символіка в міжмовній комунікації.

1
ІІ семестр

Тема уроку

Кількість

годин

Дата

^ ОРФОГРАФІЧНО-ПУГКТУАЦІЙНИЙ ПРАКТИКУМ ( 4 год)

18

Удосконалення правописної грамотності.

1
19

ЗМ. Твір на морально-етичну тему.

1
20

Правильне використання в писемному мовленні під час відтворення і створення висловлювань відомих орфограм.

2
21

ЗМ. Ділові папери. Протокол. Витяг з протоколу. Звіт про виконану роботу.

1
22

Правильне використання в писемному мовленні під час відтворення і створення висловлювань відомих пунктограм.

1
23

Тематичне оцінювання №3. ЗМ. Контроль аудіювання текстів різних стилів, типів, жанрів мовлення, записаних на різних носіях інформації.

1
24

^ Основи риторики (5 год.) ЗМ. Риторика як наука й мистецтво: наука про переконливе, впливове, ефективне мовлення; мистецтво самореалізації мовної особистості.

1
25

ЗМ. Риторичні вимоги до мовця. Імідж оратора. Професійний імідж.

1
26

ЗМ. Підготовка промови: систематична підготовка і підготовка до конкретного виступу.

1
27, 28

ЗМ. Письмовий переказ із творчим завданням.

2
29

ЗМ. Вибір теми, цільова установка, характеристика аудиторії, добір матеріалу, його систематизація, відбір аргументів, виклад теми, контроль і корекція виступу, аналіз власної діяльності і поведінки аудиторії.

1
30

ЗМ. Виступ на семінарах, зборах, конференціях.

1
31

ЗМ. Конспект публічного виступу. Конспектування висловлювання, що сприймаються на слух.

1
32

ЗМ. Полеміка у професійному спілкуванні. Полемічні прийоми: спростування помилкового твердження фактами, критика доказів опонента, атака запитаннями тощо. Етика полемічної майстерності.

1
33

Тематичне оцінювання №4. Контрольний диктант. ЗМ. Контроль читання текстів різних стилів, типів, жанрів мовлення. Визначення пізнавальної цінності прочитаного.

1
34

ЗМ. Стаття.

1
35

Повторення в кінці року (1 год.).

1  1   2   3   4   5

Схожі:

Орієнтовний календарно-тематичний план (2011-2012 н р.) Українська мова. 11 клас Рівень стандарту (35 год, 1 год на тиждень) І семестр iconКалендарно-тематичний план Українська мова. 10 клас Рівень стандарту...
Вступ. Функції мови І мовлення: комунікативна, когнітивна (пізнавальна), кумулятивна (культороносна), естетична, експресивна. Роль...
Орієнтовний календарно-тематичний план (2011-2012 н р.) Українська мова. 11 клас Рівень стандарту (35 год, 1 год на тиждень) І семестр iconКалендарно-тематичний план Українська мова. 10 клас Рівень стандарту...
Вступ. Функції мови І мовлення: комунікативна, когнітивна (пізнавальна), кумулятивна (культороносна), естетична, експресивна. Роль...
Орієнтовний календарно-тематичний план (2011-2012 н р.) Українська мова. 11 клас Рівень стандарту (35 год, 1 год на тиждень) І семестр iconКалендарно-тематичний план (2012-2013 н р.) Українська мова. 10 клас....
Зв’язне мовлення. Мовлення І спілкування. Види мовленнєвої діяльності. Сприйняття чужого мовлення. Контроль аудіювання
Орієнтовний календарно-тематичний план (2011-2012 н р.) Українська мова. 11 клас Рівень стандарту (35 год, 1 год на тиждень) І семестр iconКалендарно тематичне планування з геометрії
Усього 70 год, І семестр — 32 год, 2 год на тиждень, II семестр — 38 год, 2 год на тиждень
Орієнтовний календарно-тематичний план (2011-2012 н р.) Українська мова. 11 клас Рівень стандарту (35 год, 1 год на тиждень) І семестр iconКалендарно тематичне планування з алгебри І початків аналізу
Усього 105 год, І семестр — 48год, 3 год на тиждень, II семестр — 57год, 3 год на тиждень
Орієнтовний календарно-тематичний план (2011-2012 н р.) Українська мова. 11 клас Рівень стандарту (35 год, 1 год на тиждень) І семестр iconКалендарні плани з алгебри І початків аналізу
Усього 70 год, І семестр — 32 год, 2 год на тиждень, II семестр — 38 год, 2год на тиждень
Орієнтовний календарно-тематичний план (2011-2012 н р.) Українська мова. 11 клас Рівень стандарту (35 год, 1 год на тиждень) І семестр iconКалендарні плани з алгебри
Усього 70 год, І семестр — 32 год, 2 год на тиждень, II семестр — 38 год, 2 год на тиждень
Орієнтовний календарно-тематичний план (2011-2012 н р.) Українська мова. 11 клас Рівень стандарту (35 год, 1 год на тиждень) І семестр icon105 год, 3 год на тиждень за програмою, рекомендованою мону
Українська мова. 5-12 класи /Автори Г. Т. Шелехова, В.І. Тихоша, А. М. Корольчук, В.І. Новосьолова, Я.І. Остаф. За редакцією Л. В. Скуратівського....
Орієнтовний календарно-тематичний план (2011-2012 н р.) Українська мова. 11 клас Рівень стандарту (35 год, 1 год на тиждень) І семестр icon9 клас Геометрія ІІ семестр, 2 год на тиждень ( 38 год)
Взаємне розміщення прямих у просторі. Взаємне розміщення прямої та площини І площин у про­сторі
Орієнтовний календарно-тематичний план (2011-2012 н р.) Українська мова. 11 клас Рівень стандарту (35 год, 1 год на тиждень) І семестр iconУ 5, 6, 9 класах – 1 год на тиждень; у 7-8 класах – 2 год на тиждень;...
Особливістю сучасного уроку трудового навчання є навчання учнів не лише конкретним трудовим операціям але й підготовка їх до життя,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка