Урок №1 Тема: Основні принципи будови та функціонування
Скачати 78.23 Kb.
НазваУрок №1 Тема: Основні принципи будови та функціонування
Дата конвертації10.03.2013
Розмір78.23 Kb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Інформатика > Урок
Урок № 1 Тема: Основні принципи будови та функціонування World Wide Web, протокол НТТР, адресація в мережі.

Мета: познайомити учнів з основними принципами будови та функціонування World Wide Web, протоколом НТTP, адресацією в мережі, розміщення інформації у WWW.

Розвивати інтелект учнів, розширюючи їх знання про комп’ютерні технології;

Виховувати культуру спілкування в колективі, уміння висловитись та вислухати.

Використане обладнання:

комп’ютери;

електронні приклади веб-документів;

таблиці з висновками;

плани-опори;

рейтингові бланки.

Хід уроку.
1.Актуалізація опорних знань.

Пригадаємо основні загальні питання технології Internet.

^ Мозковий штурм:

Опираючись на свій досвід скажіть, які питання доцільно повторити по темі Інтернет.

Допомогти учням, направити їх в необхідне русло за допомогою схеми.

Схемою клієнт – провайдер -сервер-мережа, але назви цих об’єктів заховані. При повторенні заповнити порожні комірки..

За яким принципом передаються дані в мережі Internet ? (За протоколами) Пояснити, за що відповідає кожний протокол.

Чому в мережі інформація потрапляє саме туди, куди необхідно?

(Тому що вказується адреса за всіма правилами).
Які програми спрощують наше спілкування в Internet? (Броузери)

2.Мотивація навчальної діяльності.
Для чого ви використовуєте Internet?

(Послухати відповіді)

Якщо серед відповідей виникне думка „розповісти світу про себе”, наголосити на ній. Або ж підвести учнів до такої думки, звернувши увагу на те, що люди , які розташовують свою інформацію в Internet, хочуть бути почутими, поділитися своїми думками, ідеями.

А ми зможемо це зробити? Звичайно зможемо, якщо отримаємо необхідний об’єм знань. І перш за все ми повинні познайомитися з принципами роботи служби World Wide Web, яка відповідає за представлення інформації в Internet.

3.Повідомлення теми уроку

Отже тема уроку: „Основні принципи будови та функціонування World Wide Web, протокол НЕЕР, адресація в мережі.”
Сьогодні на уроці ми повинні дати відповіді на такі запитання:


 • Що називають простором WEB?

 • Що є основою існування логічного простору WWW?

 • Як виникло світове павутиння WWW?

 • Адреса гіпертекстового документа, який стандарт її підтримує?

 • Що допомагає відобразити Web- сторінку на комп’ютері клієнта.4.Виклад нової теми
Internet має кілька служб, зокрема, електронну пошту, телеконференції, передавання файлів тощо. Більшість документів із різноманітною інформацією з різних галузей знань мають гіпертекстовий формат. Службу Internet, яка управляє передаванням таких документів, називають World Wide Web. Цим терміном або простором Web називають обширну сукупність Web- документів, між якими існують гіпертекстові зв’язки.

Окремі документи, які складають простір Web, називають Web- сторінками. Вони зберігаються на жорстких дисках Web – серверів. Web- сервер –це спеціалізовані комп’ютери з відповідним програмним забезпеченням, яке дає можливість доступу користувачів до Internet; це програмне забезпечення також називають Web – сервером.

Групу сторінок, присвячену певній темі та розміщену в певному каталозі Web – сервера, називають Web– вузлом або Web- сайтом. Один фізичний Web – сервер може містити кілька Web- сайтів. Web - сторінки мають вигляд звичайних текстових документів, у які введено вказівки форматування.
^ А що ви знаєте про WWW?.

Наперед було задано відшукати інформацію про створення WWW. Учні діляться матеріалом , який відшукали.

Довідка: Автори WWW – дослідники Європейської лабораторії фізики елементарних частин в Женеви, фізики Тим Бер-нерс-Ли і Роберт Кайо. Вчені вирішили створити таку систему, яка б дозволила всім фізикам у Європі обмінюватись через Інтернет результатами досліджень у вигляді ілюстрованого тексту, який би містив посилання на інші публікації.

А поняття” гіпертекст” виникло на стику філософії та комп’ютерних технологій у середині ХХ ст..Теоретичною основою гіпертексту стали сформульовані В.Бушем(1945р.) принципи нелінійного письма, які він докладно висвітлив у роботі „ Як ми могли б мислити” У 60-х роках Т.Нельсон і Д. Енгельбарт, застосовуючи комп’ютерні технології опрацювання інформації, розробили нову технологію, яку назвали „гіпертекст”
Учитель узагальнює обговорену інформацію.
Висновок1: логічною основою WWW – є гіпертекст
Гіпертекстовий зв’язок між сотнями мільйонів документів, які зберігаються на серверах Internetу , є основою існування логічного простору WWW. Проте такий зв’язок не міг би існувати, якщо кожен документ у цьому просторі не мав своєї унікальної адреси. Адреса будь-якого ресурсу в мережі повинна записуватись відповідно до певного стандарту. Саме таким стандартом є URL( Uniform Resourse Locator, уніфікований вказівник ресурсів), згідно з яким адреса найчастіше має такий формат:

Протокол: //доменне ім’я / каталог/файл

Протокол - найважливіша частина URL. Web- броузери взаємодіють із Web- серверами за протоколом прикладного рівня НТТР (протокол передавання гіпертексту).
В адресі URL не повинно бути пропусків. Наприклад:

http://www.microsoft/com/index.htm - вказує на файл index.htm, розміщений у кореневому каталозі Web- сервера фірми Microsoft.

Висновок2: WWW використовує протокол НТТР
Броузери взаємодіють із серверами, використовуючи протокол НТТР. Відомі такі броузери. Netscape, Opera, Internet Explorer . У школі ми користуємося броузером Internet Explorer Для відкриття документа у вікні броузера виконуються наступні дії:

 • броузер декодує заданий URL і підключається до сервера;

 • броузер звертається із запитом до сервера про надання необхідного документа;

 • сервер визначає за запитом ім’я файла та шлях до нього;

 • сервер відсилає знайдений файл документа на комп’ютер користувача;

 • сервер розриває встановлене з’єднання;

 • броузер інтерпретує наявні у прийнятому документі вказівки НТМL і згідно з ним відображає Web- сторінку у своєму вікні.


Висновок3: броузери допомагають відобразити інформацію.
Розглянемо приклад. Відкрийте Web- сторінку нашої школи, що розташована на Робочому столі кожного комп’ютера. Передивіться її. Проаналізуйте вікно броузера так , як ми це робили з додатками Word, Excel. Давайте обговоримо складові меню та панелей інструментів спираючись на ваш, уже достатній, досвід.
Висновок4: вікно броузера зручне для роботи, та має багато спільного з вікнами вже відомих додатків
5.Підсумки уроку
Що ви запам’ятали із сьогоднішнього уроку?

Передивіться план-опору і, спочатку кожний для себе, дайте відповіді на запитання в кінці плану - опори, а потім обговоріть їх із сусідом. Підніміть руки, у кого в парі виникли суперечки що до відповідей на запитання. Давайте обговоримо це разом. Виставте один одному бали за засвоєння матеріалу в рейтинговому бланку. Вартість правильної відповіді на одне запитання -„5”. Бал за засвоєння теми –це середнє арифметичне всіх виставлених балів.

На наступному уроці вчитель проводить бліц-тест, після чого підтверджує або коректує виставлені рейтинги, мотивуючи зміни.
6. Домашнє завдання
Вивчити основні поняття та принципи організації WWW.

Підібрати цікаву інформацію про WWW.

Для учнів, які мають уявлення про мову HTML: розшукати історичні відомості про мову НТМL.
Для підготовки використайте таку літературу:

 • «Вивчення WEB-програмування в школі», Рамський Ю.С.,Іваськів І.С., Ніколаєнко О.Ю.,«Навчальна книга - Богдан», Тернопіль, 2004,с13-18;

 • „Інформатика 7-11 класи” , Гаєвський О.Ю., „Видавництво А.С.К.”, Київ, 2003, с. 338-346.


План –опора до теми

„Основні принципи будови та функціонування World Wide Web, протоколи TCP/IP, адресація в мережі.

Я повинен засвоїти:

Що називають простором WEB?

 • Що є основою існування логічного простору WWW?

 • Як виникло світове павутиння WWW?

 • Адреса гіпертекстового документа, який стандарт її підтримує?

 • Що допомагає відобразити Web- сторінку?Простором Web називають обширну сукупність Web- документів, між якими існують гіпертекстові зв’язки.
^ Web- сторінками називають окремі документи, які складають простір Web.
Web- сервер –це спеціалізовані комп’ютери з відповідним програмним забезпеченням, яке дає можливість доступу користувачів до Web- сторінок; це програмне забезпечення також називають Web – сервером.
^ Поняття ”гіпертекст” з’явилося у середині ХХ ст.. Теоретично основи гіпертексту сформульовані В.Бушем(1945р.) у роботі „ Як ми могли б мислити” У 60-х роках Т.Нельсон і Д. Енгельбарт, застосовуючи комп’ютерні технології опрацювання інформації, розробили нову технологію, яку назвали „гіпертекст”.
Адреса будь-якого ресурсу в WWW записується відповідно до стандарту URL ( Uniform Resourse Locator, уніфікований вказівник ресурсів), згідно з яким адреса найчастіше має такий формат: Протокол: //доменне ім’я / каталог/файл
Web- броузери взаємодіють із Web- серверами за протоколом прикладного рівня НТТР (протокол передавання гіпертексту).
Для відкриття документа у вікні броузера виконуються наступні дії:

 • броузер декодує заданий URL і підключається до сервера;

 • броузер звертається із запитом до сервера про надання необхідного документа;

 • сервер визначає за запитом ім’я файла та шлях до нього;

 • сервер відсилає знайдений файл документа на комп’ютер користувача;

 • сервер розриває встановлене з’єднання;

 • броузер інтерпретує наявні у прийнятому документі вказівки НТМL і згідно з ним відображає Web- сторінку у своєму вікні.


^ Підсумкові питання:

Яку мережу називаютьInternet?

Для чого використовуються протоколи ТСР/ІР?

Що називається веб-сторінкою?

Що називається веб-сайтом?

За якими правилами записується URL- документ?

Для чого призначений броузер?

Рейтинговий бланк

Учня(ці) ....... класу

................................

(прізвище, ім’я)

Засвоєння нового матеріалу

Кожне питання оцінюється за10-ти бальною системою
Принцип будови Internet.......................................

Структура WWW...................................................

Для чого використання протоколів......................

Для чого використання броузерів........................

Принцип роботи броузера для WWW.................

Запам’ятовування історичних відомостей..........

Запис адреси web- сторінки.................................

Схожі:

Урок №1 Тема: Основні принципи будови та функціонування iconУрок №21. Тема
Тема: Виникнення та принципи функціонування Інтернету. Всесвітня павутина. Причини виникнення Всесвітньої мережі. Принципи, покладенні...
Урок №1 Тема: Основні принципи будови та функціонування iconУрок №29. Тема
Тема: Принципи функціонування електронної пошти. Огляд програм для роботи з електронною поштою. Етикет електронного листування
Урок №1 Тема: Основні принципи будови та функціонування iconТема. Загальні принципи будови та
Мета заняття: ознайомити студентів з особливостями будови, розміщення та функції клітин І тканин організму людини. Вивчити характерні...
Урок №1 Тема: Основні принципи будови та функціонування iconУрок Тема. Система охолодження Урок Тема. Система мащення Урок Тема....
Опис досвіду II. Інформаційна картка
Урок №1 Тема: Основні принципи будови та функціонування iconУрок №18. Тема
Тема: Комп’ютерні мережі. Принципи побудови та основні поняття локальних мереж. Основні поняття комп’ютерних мереж. Локальна та глобальна...
Урок №1 Тема: Основні принципи будови та функціонування iconУрок 5 Тема уроку. Розвиток І значения теорії будови органічних
Тип уроку: комбінований урок засвоєння знань, умінь І на-вичок І творчого застосування їх на практиці
Урок №1 Тема: Основні принципи будови та функціонування iconЛекц І я основні принципи побудови І функціонування асу в охороні здоров´я
Брона И. И., Густидин А. С. и др.: Актуальные проблемы разработки автоматизированных систем управления амбулаторно-поликлинической...
Урок №1 Тема: Основні принципи будови та функціонування iconТема уроку
Сформувати в учнів знання про принципи функціонування електронної пошти, поштові стандарти, електронну адресу, використання поштових...
Урок №1 Тема: Основні принципи будови та функціонування iconЛекція для студентів у курсу з травматології та ортопедії Тема: "відкритий...
Основні принципи лікування відкритого перелому (пхо, види швів, методи фіксації кісткових уламків)
Урок №1 Тема: Основні принципи будови та функціонування iconУрок № Періодична система хімічних елементів у світлі теорії будови атома
Мета. Повторити структуру періодичної системи, склад, будову атомів І основні закономірності змін властивостей елементів у групах...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка