План роботи Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3 на 2011/2012 навчальний рік
НазваПлан роботи Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3 на 2011/2012 навчальний рік
Сторінка1/10
Дата конвертації10.03.2013
Розмір1.12 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
План роботи

Гадяцької спеціалізованої

школи І-ІІІ ступенів № 3

на 2011/2012 навчальний рік

Розділи

плану роботи школи


І. Забезпечення ст.53 Конституції України, Законів України «Про освіту»,

«Про загальну середню освіту».
ІІ. Організаційно-управлінська діяльність.

Робота з розвитку системи викладання іноземних мов.
ІІІ. Робота з підвищення педагогічного, психологічного, методичного та фахового рівнів педагогічних працівників.
ІV. Науково-методичне забезпечення підготовки вчителів до роботи з обдарованими учнями.
V. Система внутрішкільного контролю.
VІ. Охорона праці.
VІІ. Робота соціально-психологічної служби.
VІІІ. Робота шкільної бібліотеки.
ІX. Фінансово-господарська діяльність.
X. Виховна робота.

ВСТУП
^ Аналіз роботи школи за минулий навчальний рік та завдання на новий 2011/2012 навчальний рік
У 2010/2011 навчальному році робота школи була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про мови», реалізації національних програм «Освіта», «Основні орієнтири виховання», інших чинних законодавчих актів та інструктивно-методичних документів.

Заклад здійснював свою діяльність відповідно до Статуту. В школі запроваджено поглиблене вивчення англійської мови з 1 класу. В 10 спеціалізованих класах навчається 194 учні. Починаючи з 5 класу вони вивчають і другу іноземну мову – французьку. 11 клас навчається за математичним профілем. Повноцінність загальної середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної так і варіативної частин. У 2010/2011 н. р. в школі вивчались спецкурс «Ділова англійська мова», курси за вибором та факультативи: російська мова, валеологія, історія Полтавщини, основи економіки, креслення, «Практикум з розв’язування фізичних задач», «Розв’язування розрахункових задач з хімії», «Ділова українська мова», «Складні випадки українського синтаксису».

Навчально-виховний процес зорієнтовано на здібності, схильності, потреби й життєві плани кожного з вихованців. Школа, як соціально-педагогічна система складається з багатьох підсистем, та центральну з них становить учнівський колектив, на який і працюють адміністрація, педагоги, батьки. Управління здійснюється шляхом спрямованої самоорганізації вихованців, бо в сучасній освіті пріоритетним визнано розвиток особистості, а діяльність – як засіб цього розвитку.

Тому педагогічний колектив в 2010/2011 н. р. працював над науково-методичною проблемою «Впровадження особистісно орієнтованого навчання і виховання з метою розвитку творчого потенціалу учня» (ІУ етап – впровадження в практику).

Робота над науково-методичною проблемою – це головне завдання педагогічного колективу, виконання якого дозволило якісно навчати дітей та розвивати їх творчий потенціал. У результаті такої роботи підвищилась якість підготовки до проведення уроків у більшості вчителів, значно розширився діапазон методів навчання, розвитку і виховання, що використовувалися. У вчителів підвищився інтерес до самоосвіти. Уроки стали більш чіткими, організованими, посилилася їхня практична спрямованість, більш гнучкою, рухливою стала структура уроку.

Були проведені засідання науково-методичної ради за темами: «Аналіз методичної роботи за минулий навчальний рік та завдання методичної служби на новий навчальний рік», «Про організацію ІУ етапу роботи над науково-методичною проблемою «Впровадження особистісно орієнтованого навчання і виховання з метою розвитку творчого потенціалу учня», «Організація роботи творчих груп, семінару-практикуму, педагогічної майстерності, психолого-педагогічного семінару».

Організовано та проведено:

 • методичну декаду по проблемі «Удосконалення форм і методів організації самостійної роботи учнів на уроках»;

 • шкільний конкурс «Учитель року» та «Краща кафедра року»;

 • конкурс «Здоров’язберігаючий урок»;

 • свято «Вернісаж особистостей» (віншування обдарованих учнів);

 • науково-практична конференція: «Особистісний розвиток і самовдос-коналення», «Особистісно орієнтована освіта як особливий вид діяльності»;

 • дослідження ефективності впровадження технологій особистісно орієнтованого уроку (робота предметних кафедр над проблемою, розроблення карти спостереження критерію особистісно орієнтованого уроку, вироблення рекомендацій колегам по проблемі школи).

Однією з найефективніших форм роботи є кафедра.

У школі працювало п’ять кафедр: початкових класів, природничих дисциплін, іноземних мов, фізико-математичного та гуманітарного циклу. Працюючи над єдиною методичною проблемою, кожна кафедра обрала свою конкретну тему.

Члени кафедри початкових класів працювали над проблемою «Розвиток особистості молодшого школяра в умовах модернізації навчально-виховного процесу». Робота над проблемною темою здійснювалася через удосконалення методики проведення уроків, а саме: вивчення і впровадження принципів інноваційного досвіду особистісно орієнтованого навчання. Проведено 4 засідання кафедри, на яких велика увага приділялася практичній роботі: моделюванню уроків, конкурс на кращу розробку уроку, виховного заходу. Проводився творчий звіт вчителів, які атестувалися по питаннях самоосвіти.

Кафедра природничих дисциплін працювала над проблемою «Використання інноваційних технологій і екологічних аспектів на уроках природничого циклу з метою формування в учнів стійких переконань щодо здорового способу життя». На засіданні кафедри проводився:

 • обмін інформацією про науково-методичну літературу з проблемного питання;

 • трибуна цікавого досвіду: «Досвід педколективу в забезпеченні оптимальної духовної атмосфери навчання»;

 • складання методичного каталогу по проблемі:

 • панорама методичних ідей «Використання сучасних педагогічних технологій ППД у профілактиці шкідливих звичок»;

 • проведення тренінгових занять з питань профілактики ВІЛ-інфекції серед шкільної молоді;

 • підготовка рефератів «Організація самоосвіти на уроках біології, географії;

 • ділова гра «Формування здоров’я зберігаючих компетенцій школярів» ;

 • вироблення рекомендацій по проблемі кафедри.

Вчителі кафедри підготували 4-ри призера районної олімпіади та 2-х призерів районного конкурсу МАН.

Члени кафедри іноземних мов працювали над проблемою «Інтерактивні технології навчання учнів іноземної мови для розвитку критичного мислення». Робота над проблемною темою базувалася на вивченні психологічного клімату та навчального простору на занятті, де в учнів формується критичне мислення. На засіданні кафедри розглядалася характеристика критичного мислення, розроблялася структура уроку у технології формування критичного мислення, які потім знайшли практичне відображення на відкритих уроках вчителів, конкурсі «Вчитель-року», «Кафедра року». Вчителі кафедри підготували 7 призерів районної олімпіади та одного призера обласного конкурсу МАН. Вихованці школи під керівництвом досвідчених наставників приймають активну участь в програмах обміну зі Сполученими Штатами Америки FLEX, міжнародних проектах IEARN: «Обмін листівками», «Листування з ровесниками з Японії», «Моя школа, твоя школа».

Учителі кафедри математики, працюючи над проблемою «Ефективність уроку як результат активної діяльності учнів», вивчали досягнення науково-педагогічної науки з даної проблеми, аналізували вплив різних форм роботи на уроках на результативність, оволодівали найдосконалішими формами і методами самоосвіти учнів. З метою розв’язання проблеми адаптації учнів до освітніх вимог були складені методичні рекомендації для вчителів «Навчання без проблем». Вчителі кафедри підготували 1 призера районної предметної олімпіади.

Члени кафедри гуманітарних дисциплін працювали над проблемою: «Забезпечення психологізації навчально-виховного процесу, як фактора реалізації особистісно орієнтованої парадигми в освіті». Робота кафедри була спрямована на розвиток пізнавальної самостійності учнів, формування творчої особистості. Кожен педагог забезпечував навчально-виховний процес таким змістом, який максимально сприяв оптимізації всіх видів мовленнєвої діяльності, коли учні активно сприймали сказане вчителем, бо воно було цікавим. Учителі кафедри брали участь у районних семінарах, конкурсах. Проведено 4 засідання кафедри, на яких приділялася увага обміну досвідом по проблемі: «Від творчого вчителя до творчого учня», «Яким має бути сучасний урок?», «Як навчитися ефективно вчити та вчитися». Проводилися практичні заняття: «Формування успішної особистості засобами нових інформаційних технологій», вироблення рекомендацій колегам. Вчителі кафедри підготували 5 призерів районної олімпіади.

Сформована система методичної роботи в школі передбачає не тільки професійну, але й загальнокультурну, методологічну підготовку вчителів. Це навчання також сприяло удосконаленню навчально-виховного процесу підвищенню особистої відповідальності вчителів за виховання школярів.

Результатом роботи над науково-методичною проблемою є:

 • підвищення професійної компетентності, творчого потенціалу педагогів;

 • використання набутого досвіду на практиці;

 • підготовка практичних рекомендацій учителем і учнями;

 • підвищення рівня навчальних досягнень, розвитку учнів;

 • створення сприятливих умов для навчання і розвитку обдарованих учнів (в 2010/11 н.р. рейтинг школи за наявністю призових місць у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад піднявся з 8 місця в 2008 році до 4-го в 2011 році);

 • 539 учнів школи приймали участь у міжнародних та Всеукраїнських конкурсах: «Бобер», «Кенгуру», «Левеня», «Грінвіч», «Пазл», «Новітній інтелект України», «Соняшник», «Світ зачарований тишею», «Лелека», «Смішний колосок».

Разом з тим є ще багато проблем, на розв’язання яких мають бути спрямовані зусилля вчителів школи. Це насамперед формування глибини знань, умінь, які давали змогу учневі в майбутньому поповнювати знання шляхом самоосвіти. На уроках слід більш широко використовувати новітні методичні прийоми, технології, всесвітню мережу Інтернет, мультимедійні засоби навчання. Не всі вчителі здійснюють диференційований підхід до слабко встигаючих і найбільш підготовлених учнів, слабко проводиться цілеспрямована робота з ліквідацією прогалин у знаннях, не відпрацьовуються належним чином допоміжні завдання. Окремі вчителі епізодично працювали над підвищенням свого науково-теоретичного рівня та методичної майстерності.

Результати роботи педагогічного колективу систематизовані в таблицях.
^ Аналіз академічної успішності за останні 4 рокиН.р.

Всього

учнів у школі

Рівень навчальних досягнень

високий

%

достатній

%

середній

%

початковий

%

2007/08

477

32

7

131

27

198

41

43

9

2008/09

472

29

6,1

134

28

151

32

28

5

2009/10

469

26

6

157

36,3

190

44

59

14

2010/11

421

37

9,4

145

36,9

174

44,3

37

9,4^ Моніторинг якості навчання
п/п

Предмет

Середній бал

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

1.

Українська мова

7,2

7,5

7,3

7,4

2.

Українська література

7,7

8,1

8,1

8,1

3.

Світова література

7,1

7,4

7,3

7,7

4.

Математика

6,5

6,5

6,2

6,5

5.

Історія України

7,5

7,8

7,4

7,4

6.

Всесвітня історія

7,5

7,8

7,4

7,4

7.

Географія

7,0

7,2

7,6

7,5

8.

Біологія

7,2

7,9

6,5

7,8

9.

Хімія

6,6

6,8

6,5

6,5

10.

Фізика

6,8

6,8

6,5

6,9

11.

Іноземна мова

8,2

8,9

8,4

8,4

12.

Фізична культура

8,4

8,6

8,7

8,9

13.

Трудове навчання

9,2

9,4

9,9

9,8

14.

Інформатика

8,5

8,6

8,2

8,7

15.

Образотворче мистецтво

10

10

10,1

10

16.

Музика

10

10

9,9

10,3

17.

Креслення

7,6

8,5

8,4

8,4

18.

Основи здоров’я

9,3

9,4

8,9

8,6

19.

Захист Вітчизни

9,2

9,4

9,6

9,7

Початкові класи

1.

Математика

8

8,1

7,9

8,3

2.

Українська мова

8,5

8,6

8,1

8,3

3.

Читання

9,5

9,6

9,7

9.4

4.

Я і Україна

9,0

9,1

9,2

9.2

5.

Основи здоров’я

9,5

9,6

9,4

9,7

6.

Трудове навчання

10,5

10,3

10,5

11^ Аналіз участі учнів в олімпіадах, конкурсах МАН

Рівень уваги

Кількість призових місць

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

1.

Районна олімпіада

26

24

18

24

2.

Обласна олімпіада

1

-

2

-

3.

Районний конкурс МАН

2

1

1

5

4.

Обласний конкурс МАН

-

-

1

1

5.

Міжнародні програми

2

2

1

1

6.

Конкурс знавців рідної мови ім. Петра Яцика


4


5


2


3

7.

Конкурс «Кенгуру»

5

9

13

34

8.

Конкурс «Левеня»

-

3

4

5

9.

Конкурс «Бобер»

-

-

-

16

10.

Конкурс «Лелека»

-

-

-

3

11.

Конкурс «Пазл»

-

-

-

21

12.

Конкурс «Соняшник»

-

-

-

26

13.

Районний конкурс знавців історії ім.Драгоманова

-

-

-

3


^ Результати державної підсумкової атестації


Предмет

Клас

Рівень навчальних досягнень

високий

достатній

середній

початковий

Українська мова

4-А

4-Б

18

14

6

-

Українське читання

4-А

4-Б

20

14

4

-

Математика

4-А

4-Б

16

18

4

-

Українська мова

9-А

9-Б

7

23

19

-


Англійська мова

Історія України

9-А

9-Б

10

2

13

6

3

8

-

7

Математика

9-А

9-Б

8

17

24

-

Географія

9-А

9-Б

6

32

10

1

Біологія

9-А

9-Б

14

30

5

-

Математика

11-А

11-Б


1


12


3


-

Англійська мова

11-А

6

5

2

-

Хімія

11-Б

1

-

-

-

Українська мова

11-А

11_Б

10


17

2

-


Адміністрація школи систематично проводить роботу з удосконалення і посилення стимулюючої ролі атестації у фаховому зростанні педагогічних кадрів. Проведення атестації значно впливає на формування структури внутрішкільного контролю, який спрямовується на вивчення відповідності рівня знань, умінь і навичок учнів державним вимогам, вивчення рівня вихованості учнів та їх соціальної адаптації, професійної підготовки вчителів, знання ними основ педагогічної науки, передового досвіду. Протягом 2010/2011 н. р. в школі працювало 55 учителів, серед яких: вчителів-методистів – 3, старших вчителів – 10, учителів вищої категорії – 30, учителів І категорії – 9, ІІ – 5, категорії «спеціаліст» – 11. За результатами атестації 1 вчителю присвоєно звання «учитель-методист», 8 -атестовано на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», одному – присвоєно та одному підверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії».

У забезпеченні неперервності підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, з метою удосконалення педагогічної майстерності у 2010/2011 н. р. були сплановані та організовані курси підвищення кваліфікації працівників при Полтавському ОІППО. План курсової перепідготовки виконано.

Справжню допомогу педагогічному колективу у проведенні різних заходів з учнями, вчителями, батьками здійснює шкільна бібліотека. Бібліотечні уроки, допомога вчителям в організації предметних тижнів та позакласної роботи з предмету, проведення свят, тематичні виставки літератури –ефективні форми роботи шкільної бібліотеки. Фонд підручників складає – 9789 книг, періодичних видань – 8. Забезпеченість підручниками:

1-4 класи – 97,74 %

5-9 класи –100%

10-11 класи –36,73 %

1-11 класи – 83 %.

Проблема, над якою працює бібліотека – «Формування інноваційної культури засобами шкільної бібліотеки».

Великого значення адміністрація школи приділяла організації внутрішкільного контролю. У школі здійснювався тематичний, класно-узагальнюючий контроль, вивчення стану викладання предметів, системи роботи вчителя. Всі матеріали, одержані під час здійснення контролю, висвітлювалися та обговорювалися на педрадах, нарадах, засіданнях предметних кафедр, узагальнювались у наказах по школі. Така організація внутрішкільного контролю допомогла створити чітку, налагоджену систему роботи педагогічного, учнівського і батьківського колективів у вирішенні єдиної справи – озброєння учнів умінням працювати самостійно.

У 2010-2011 навчальному році організація виховання дітей та учнівської молоді регламентувалася Програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України». Метою програми є створення цілісної моделі виховної системи на основі національних та загальнолюдських цінностей.

Діяльність педагогічних працівників школи була спрямована на формування у дітей прагнення до саморозвитку та самовдосконалення через впровадження технологій особистісно орієнтованої системи виховання та гуманізації виховного процесу; виховання громадянина України; виховання любові до праці, почуття дбайливого господаря своєї школи, бережливого ставлення до шкільного і класного майна; формування засад здорового способу життя; виховання любові до природи, вироблення навиків економічної культури; виховання поваги до вчителів, старших, батьків, формування згуртованого та працездатного колективу.

Виховна робота в школі спланована і проводилася за місячниками:

 • Вересень – місячник збереження життя і здоров'я дітей «Життя – найцінніший скарб»;

 • Жовтень – місячник правового виховання «Права дитини – мої права»;

 • Листопад – місячник формування здорового способу життя «У здоровому тілі – здоровий дух»;

 • Грудень – місячник родинного виховання «Батьки і діти – родини цвіт»;

 • Січень – місячник громадянського виховання «Та земля мила, де мати народила»;

 • Лютий – місячник естетичного виховання «Що внутрішня, що зовнішня краса, тобі одній дарована, людино»;

 • Березень – місячник морально-етичного виховання «Найвища моральна цінність – це гідність»;

 • Квітень – місячник екологічного виховання «Земля – наш спільний дім»

 • Травень – місячник патріотичного виховання «Тих днів не змеркне слава»;

 • Червень – трудового виховання «У праці красива людина».

У школі було проведено традиційні шкільні та тематичні свята: свято Першого дзвінка, свято квітів, олімпійський урок, виховний захід «Безпека руху – це життя», (кл. керівник Попович Т. О.), зустріч із працівником ДАІ Феньком О. Г., День партизанської слави (зустріч учнів 1-4 класів з ветеранами ВВВ), свято урожаю (1-4 класи), День туризму, День учителя (11-і класи кл. керівники Малина Г. І, Лисак М. В.), правовий брейн-ринг, посвята в козачата, козаки, джури, лекції - зустрічі з лікарем-наркологом Різніченко Л. А., лікарем - венерологом Савченко Т.І., лікарем СЕС Шрейтером В. О., працівниками МЧС, вечір старшокласників «Осінній калейдоскоп», Урок пам’яті (з нагоди визволення України від фашистських загарбників), свято осені (1-4 класи, вихователі ГПД), до Дня української писемності і мови проведено конкурс читців віршів про мову, написання диктантів серед учнів 1-10 класів, конкурси-вікторини знавців рідної мови, виховний захід «Ми пам’ятаємо…» (до роковин Голодомору в Україні 10 клас, кл. курівник Кулик К. П.), День інвалідів, зустріч із С. Листопадом , презентація книги “Альончина абетка”(1-7кл. Дуван І.А), “Старі казки на новий лад»( учні 6-А класу. Класний керівник Ткачова О. С. ), зустріч із працівниками районного центру зайнятості (11-і кл.), свято «У гостях у казки( 4-А, класовод Филь Л. І.), новорічні ранки для учнів 1-4 класів, Новорічна суперзірка (5-8 класи, керівник Суворова В. М.), новорічний вечір для старшокласників(11-А і 11-Б кл., класні керівники Малина Г. І. і Лисак М.В.), День Соборності України – конкурс читців віршів про Україну (1-4 класи), конкурс інсценізованої української пісні (5-10 класи), зустріч випускників минулих років, свято «Зустрічі на зимовій стежині» (2-Аклас, класовод Білоцерківець Л.С.), свято книги (учні 7-Б класу, класний керівник Подоляк Т. М. і бібліотекар Дига О. О.), День рідної мови, Посвята в читачі (1-і класи і бібліотекар Дига О. О.), День святого Валентина (8-Б клас, класний керівник Кирченкова О. М.), «Я маю в серці те, що не вмирає, «До 140-річчя народження Лесі Українки» (1-4 класи), День захисника Вітчизни (5-11 кл.), виховний захід «Весняні свята в країнах, мови яких ми вивчаємо» (6-А клас, класний керівник Ткачова О. С.), конкурс «Міні-міс Весняночка – 2011», конкурс інсценізації веснянок та пісень про весну (5-10 класи), свято «Дзвенить струмочком рідна мова» ( 3-А клас, класовод Калашник В. І.), музична казка-феєрія “У світі доброти” (4-Б кл.,кл. Мільгевська Т. І.), виховний захід для учнів 5-11 класів «Сумні дзвони Чорнобиля» , Свято «День Перемоги» (1-4 класи), День матері, політ інформування: «Україна – європейська держава» (1-11 клас), свято Букваря, свято Останнього дзвінка, Випускний вечір.

Учні 7-А класу брали участь у районному огляді-конкурсі екологічних бригад «Веселка» (Керівник Кононенко О. Г.), учні 9-А – у районному конкурсі «Молодь обирає здоров’я » (керівник учитель ОБЖ Лукаш Н. В.).

Було проведено виховні години: серед учнів 1-4 класів: «Розкажи нам про себе», «Чи можна змінити свій характер?», «Безсмертне слово Кобзаря», «Сторінками преси «Письменники України для дітей»», «Що ми знаємо про птахів», «Дзвони Чорнобиля», «Ми всі українці – єдина сім’я», Зимові свята в Україні, «Професії моїх батьків, «Ми за здоровий спосіб життя», «Давайте дружити», «День ЦО. Що це?», «Ми мусимо пам’ятати про страшний Голодомор», «Веселі козацькі ігри», Гра-конкурс «Живі картини», «Учіться бачити красу», «Буду сильним виростати, щоб Вітчизну захищати», «Книжок на світі є багато», «Вернісаж весняних барв», свято «Прощавай, початкова школа».

Класоводи1-4 класів приділяють велику увагу питанням культури поведінки, спілкування, превентивного виховання, зовнішнього вигляду молодших школярів та охорони їх життя. Вони дбають про те, щоб класні приміщення були затишними, а мікроклімат у колективі – родинним.

Різноманітним було життя середніх класів. Були проведені класні виховних години: «Державні та народні символи», «Знай свої права», «Ми різні, але ми рівні», «Знання – це скарб, а вміння вчити – ключ до нього», «Попередження отруєння грибами», «Грип та ГРВІ – шляхи попередження та лікування», «Партизанськими стежками Гадяччини», «Видатні люди України», усний журнал «Конвенція ООН про права дитини», година спілкування «Вдома я помічник», «Я син народу, що вгору йде», «Хто я, який я?», День святого Валентина, «Люби все живе», усний журнал «Національні символи України», психологічний тренінг «Долаємо агресію», години спілкування «Що означає жити красиво?», «Шкідливі звички, чи життя в своє задоволення», бесіда «Як змінився мій клас», усний журнал «Світ без насильства», «Який слід повинна залишити людина на Землі», «Ніхто не забутий» пам’яті воїнів-афганців, «Чорнобиль – наш біль», математична гра «Показуха», «12 квітня – День космонавтики», конкурс зимового букета, виховний захід до Дня Соборності України, конкурс «Зразковий клас», конкурс учнівських малюнків «І оживе калина на папері», виставки виробів з природного матеріалу, виробів, виготовлених власними руками.

Учні 6-А класу брали участь у міжнародному проекті «Обмін листівками», у одномісячному проекті «Здоров'я – необхідна умова розвитку людини» та в акції «Посади дерево». Учні 5-Б класу працювали у проекті «Екологічна стежка», презентували проект «Життя – це мить, зумій його прожить», учні 7-А класу брали участь у 2-х місячному проекті «Озеленимо класну кімнату» та «Гігієна школяра». Учні 8-Б класу працювали у проектах «Наш край у творах мистецтва?», «Здоровий спосіб життя як умова збереження і зміцнення здоров'я». Учні 8-А класу брали участь у проекті «Подорожуємо Україною», 8-Б класу - «Безпека у сучасному світі».

Було проведено класні батьківські збори «Прояви насильства, жорстокості у дитячому колективі», спілкування у житті п’ятикласників, родинне свято до Дня матері «Як під сонце квітам, так з матір’ю дітям», «Сімейні цінності дітей – відображення стосунків у сім’ї», «Авторитет, особистий приклад батьків».

Великий інтерес в учнів викликають екскурсії до історичних та природно-культурних місць України. Так, учні 5-А, 5-Б, 6-Б, 7-А, 7-Б, 8-А, 8-Б, 9-А відвідали з екскурсійною поїздкою місто Полтаву (класні керівники Король Н. В., Попович Т.О., Репецька І.В., Кононенко О. Г. Подоляк Т.М., Хируненко В.В., Кирченкова О. М). Учні 7-Б, 8-А класів побували у містах Канів, Корсунь-Шевченківський, Батурин (класні керівники Подоляк Т.М., Хируненко В. В.)

Учні 9-11 класів беруть активну участь в організації учнівського самоврядування. Обрано кошового отамана «Козацької республіки», проведено день самоврядування, де старшокласники здобули перші навички відповідального ставлення за доручену справу. На класних годинах обговорено теми: «Людина без захоплень – пуста», «Життя – найбільша цінність», «Шкідливий вплив нікотину, алкоголю на організм людини», «Яким повинен бути ідеал громадянина», «Здорова родина – здорова дитина», брейн-ринг «Знавці права», «Людина починається з добра», «Вони такі ж, як ми (до дня інвалідів), «Правда про СНІД», «Чому трапляються фатальні вечірки», «Хто для мене є прикладом у житті», «Бути здоровим – запорука щасливого життя», диспут «Я і суспільство, батьки, друзі, оточуючі», «Мова єднає усіх», «Зовнішня і внутрішня краса людини», анкетування «Життя старшокласників», переглянули фільм до 25-річчя Дня Чорнобильської трагедії, «Тих днів у пам’яті не стерти і сьогодні», «Земля – наш спільний дім», презентація «Життєвий і творчий шлях Кобзаря», «Нехай слова будуть добрими», «Весна-красна: традиції і обряди рідного краю». Старшокласники працювали над проектами: 9-А клас «Торгівля живим товаром», 9-Б класи «ЗМІ у демократичному суспільстві», 10 «Україна – моя молитва», 11-А і 11-Б - «Ми покидаємо рідне гніздечко». Проведено конференцію з учнями 10-11 класів на тему «Конституція-основний закон незалежної суверенної України».

Постійно щопонеділка у школі проводиться інформаційна лінійка, випуск стінгазет, виставки учнівських малюнків, плакатів, налагоджено чергування учнів по школі, зустрічі із творчими людьми, акції «Милосердя» - допомога людям похилого віку та ветеранам ВВВ, рейди-перевірки класних кімнат та учнівської форми, учні школи беруть участь у міських заходах.

Класні керівники докладають багато зусиль, щоб усі учні були задіяні у навчально-виховному процесі, мали доручення, були залучені до роботи гуртків, спортивних секцій, навчались у музичній школі, БДЮТ, мистецьких студіях при Гадяцькому училищі культури ім. І.П.Котляревського.

Плідно працює методичне об’єднання класоводів та класних керівників, яке має на меті підвищити загальну педагогічну фахову майстерність класоводів та класних керівників, надавати методичну допомогу.

Велика увага приділялось профілактичній роботі щодо запобігання негативним явищам у молодіжному середовищі (профілактика наркоманії, ВІЛ/СНІДу, попередження жорстокості та насильства, формування здорового способу життя, формування життєвої стійкості, гендерне виховання та ін.). З цією метою практичним психологом та соціальним педагогом проводилися бесіди, заняття з елементами тренінгу з учнями 5-11-х класів на теми: «Торгівля людьми – проблема сьогодення», «Долаємо агресію», «Насильству ні!», «Вирішення проблемних ситуацій», «Наш світ без насильства», «Як впоратися з неприємностями», «Долаємо життєві труднощі», «Поважаємо інших», «Я хлопчик, я дівчинка», «Ми різні, але рівні». З учнями 10-х класів було переглянуто відеофільм «Рішення прийнято».

До проведення просвітницько-профілактичної роботи були залучені працівники інших установ та організацій, зокрема головний спеціаліст ССДСМ О.М. Олешко (перегляд фільмів «Станція призначення – життя», «Профілактика алкоголізму в молодіжному середовищі»), інформатор громадської організації «Спілка Молоді Села» Л.О. Троневська (лекція «Профілактика ВІЛ/СНІДу серед молоді Полтавщини», перегляд відеофільмів «Тест», «Правда про СНІД»).

Протягом року велася активна робота організації учнівського самоврядування «Козацька республіка», було проведено день самоврядування, кожного місяця проходили збори активу козацької республіки, члени учнівського самоврядування брали активну участь в організації та проведенні загальношкільних заходів.

Учні 5-х та 7-х класів працювали за Програмою «Сприяння просвітницькій роботі «рівний – рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя».

Соціальним педагогом проведені заняття з елементами тренінгу на батьківських зборах у 8-х класах на тему: «Насильство, як вид неправильного виховання».

Працює штаб профілактики правопорушень. На обліку як схильних до правопорушень на початку навчального року взято 8 учнів, залишилося -4.За ними закріплено наставників, сплановано індивідуальну роботу.

Практичним психологом та соціальним педагогом постійно проводилися профілактичні бесіди з дітьми «групи ризику».

Разом з тим, виховний процес вимагає постійного пошуку, вдосконалення. В 2011/2012 н.р. виховна робота школи буде спрямована на реалізацію проблеми «Виховання у підростаючого покоління загальнолюдських цінностей: справедливості, добра, людяності і культури поведінки».

У минулому навчальному році вжито заходів щодо створення умов для харчування дітей. Організовано повноцінне, безпечне та якісне харчування дітей, додержано умов та термінів зберігання продуктів, технології виготовлення страв, правил особистої гігієни працівників харчоблоку, виконання норм харчування. Постійно здійснювався бракераж сирої і готової продукції. Проводився облік учнів, які отримували безкоштовне гаряче харчування, а також гаряче харчування за батьківські кошти. Гарячим харчуванням було охоплено 145 учнів 1-4 класів та 32 учні 5-9 класів. У групі продовженого дня за кошти батьків харчувалися 88 учнів. Безкоштовне харчування приймало 24 дитини з малозабезпечених сімей та дітей, які стоять на обліку у фтізіатра. Проводилась роз’яснювальна робота серед батьків щодо харчування дітей. Для здешевлення харчування силами батьків було заготовлено 410 кг картоплі, 11 кг цибулі, 30 кг моркви, 34 кг буряка, 12 кг капусти. Для покращення матеріально-технічного забезпечення харчоблоку придбано холодильник, посуд та кухонний інвентар.

З метою створення безпечних умов роботи та охорони праці було здійснено перевірку електричного обладнання та заземлення, розроблені функціональні обов’язки з питань охорони праці для працівників школи. Своєчасно проводилися вступні інструктажі та інструктажі на робочому місці для учнів та працівників. Проведено навчання та перевірку знань працівників з питань охорони праці. Разом з тим під час навчально-виховного процесу в минулому навчальному році трапилося 7 нещасних випадків. Всі випадки розслідувались, були складені відповідні акти.

Покращенню інформаційно-аналітичного забезпечення навчально-виховного процесу та управління школою сприяло використання комп’ютерної мережі, електронної пошти та матеріалів Інтернету.

Нагальне питання – формування колективу педагогічних працівників, які є не тільки фахівцями своєї справи, але і були б активними прибічниками впровадження інноваційних технологій, оволодіння комп’ютерною технікою, готовими до постійного самовдосконалення і підвищення культурно-інтелектуального рівня.

Тому у 2011/2012 навчальному році школа працюватиме над проблемою «Оволодіння новітніми методичними прийомами, технологіями».

Одним із пріоритетних завдань закладу залишається орієнтація навчально-виховного процесу на формування навичок безпечної поведінки, збереження і зміцнення здоров’я школярів.

Пріоритетні завдання школи на 2011/2012 н.р.


 • Забезпечення оптимального функціонування закладу як цілісної соціально-педагогічної системи, створення всіх умов для ефективної діяльності всіх підсистем.

 • Забезпечення умов для розвитку творчої особистості учня шляхом упровадження в навчальний процес новітніх методичних прийомів та технологій.

 • Підвищення педагогічної майстерності колективу шляхом активної участі в роботі підрозділів методичної структури школи, участі в роботі районних методичних об’єднань, конкурсах професійної майстерності різного рівня.

 • Підвищення інформаційної культури вчителя.

 • Формування інтелектуальної еліти в школі.

 • Розвиток життєзабезпечуючих якостей кожного вихованця, формування лідера, конкурентно-спроможної особистості.

 • Формування у школярів потреби і навичок самоосвітньої роботи.

 • Створення належних умов для адаптації до навчання в початковій та основній школі учням 1-х, 5-х класів.

 • Забезпечення соціального супроводу дітей пільгового контингенту та «групи ризику».

 • Виховання у школярів загальнолюдських цінностей.

 • Формування свідомого громадянина, патріота рідної землі, носія народних традицій.

 • Забезпечення подальшого розвитку учнівського самоврядування, широкого залучення його до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, розвитку громадянської активності, організації здорового способу життя.

 • Створення умов безпечного перебування учнів і працівників у школі, посилення профілактичної роботи щодо попередження нещасних випадків, формування навичок безпечного поводження, збереження і зміцнення здоров’я учнів.

 • Збільшення кількості дітей, які отримують гаряче харчування за кошти батьків.

 • Систематична профілактична робота з неповнолітніми, схильними до правопорушень.

 • Активізація гурткової роботи, сприяння розвитку творчих здібностей учнів.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

План роботи Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3 на 2011/2012 навчальний рік iconПлан роботи Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3 на 2012/2013 навчальний рік
Робота з підвищення педагогічного, психологічного, методичного та фахового рівнів педагогічних працівників
План роботи Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3 на 2011/2012 навчальний рік iconСпеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 з поглибленим...
Закінчився навчальний рік І тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора...
План роботи Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3 на 2011/2012 навчальний рік iconСпеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 з поглибленим...
Закінчився навчальний рік І тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора...
План роботи Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3 на 2011/2012 навчальний рік iconРічний план станичненської загальноосвітньої школи І ііі ступенів...
Аналіз роботи школи за минулий навчальний рік та завдання на новий навчальний рік
План роботи Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3 на 2011/2012 навчальний рік iconВ’язівської зош І ііі ступенів Краснокутської районної ради
Шановні присутні! Ось І закінчився навчальний рік І ми знову зібралися сьогодні тут, щоб зробити підсумки роботи колективу школи,...
План роботи Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3 на 2011/2012 навчальний рік iconПлан роботи районного методичного кабінету відділу освіти новомиколаївської...
Вступ. Аналіз роботи рмк за 2010-2011 навчальний рік та пріоритетні напрямки в діяльності методичного кабінету на 2011-2012 навчальний...
План роботи Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3 на 2011/2012 навчальний рік iconРобочий навчальний план станичненської загальноосвітньої школи І-ІІІ...
Головного управління освіти І науки від 11. 05. 2012 №268 «Про затвердження робочих навчальних планів на 2012/2013 навчальний рік...
План роботи Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3 на 2011/2012 навчальний рік iconНаказ
Згідно з робочим навчальним планом Софіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 на 2011-2012 навчальний рік
План роботи Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3 на 2011/2012 навчальний рік iconВ’язівської зош І ііі ступенів Краснокутської районної ради
Шановні присутні! Ось І закінчився навчальний рік І ми знову зібралися сьогодні тут, щоб зробити підсумки роботи колективу школи,...
План роботи Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3 на 2011/2012 навчальний рік iconПлан роботи районного методичного кабінету відділу освіти новомиколаївської...
Вступ. Аналіз роботи рмк за 2011-2012 навчальний рік та пріоритетні напрямки в діяльності методичного кабінету на 2012-2013 навчальний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка